Jak hrát gotický horor

Máte rádi horor? A chcete hrát gotický horor? Přečtěte si několik rad k vytvoření postav, které budou podporovat příběh a jeho atmosféru.
Článek vložil Demonica | Brandes Stoddard

Téma hororu, a gotického hororu obzvlášť, je výjimečná výzva pro Pána hry, protože sezení kolem stolu s přáteli není ve své podstatě vůbec děsivé. U hororu, více než při jakémkoli jiném typu hraní RPG, je potřeba aby hráči reagovali v souladu se žánrem hry. A je to na vás, zodpovědných hráčích, vytvářet s Pánem hry společnou hru.


Odvažte se bát

Je snadné dělat si legraci ze snahy Pana hry vytvořit atmosféru - prohodíte vtípek a nálada je pryč. Je to přirozená věc k uvolnění atmosféry. Jestliže ale právě takhle reagujete, možná ve skutečnosti nechcete hrát gotický horor a kazíte zábavu všem okolo. Pokud tyto situace u stolu vytváří někdo jiný, slušně jej upozorněte, aby s tím přestal, protože se nemůžete plně ponořit do atmosféry hry.
Může být těžké přijmout pocit strachu, protože to není “cool” ani hrdinské. Na druhou stranu, pokud se nikdy nebudete bát svého nepřítele, ani jeho porážka vám nepřinese tolik zadostiučinění. Pokuste se s Pánem hry setkat v polovině cesty a dovolíte si pocítit trochu strachu, vylepšíte tím hru všem a na konci se budete cítit mnohem více jako hrdina (nebo mnohem tragičtěji).
To neznamená, že vaše postava je nebo by měla být zbabělcem. Znamená to pouze, že její odvaha není absolutní. Odvaha není nepřítomnost strachu, ale akce strachu navzdory. Takže se bojte a buďte zoufalí, aby jste mohli být udatní. Neustupujte z vytyčených cílů, ale nevysmívejte se ani strachu, který vaše postava pociťuje.


Přijměte svůj tragický konec

Gotický horor ze všeho nejvíc miluje tragické konce. Všechny horory jsou o protagonistech, čelících trestu za jejich osobní či společenské hříchy, a v gotickém hororou to platí obzvlášť. Výjimkou jsou nevinní, jejichž role v hororu je vytrpět hrozivé věci, aby na nich byla ukázána síla nepřítele a hloubka jeho zkaženosti.
Můžete dokonce ztratit kontrolu nad svou postavou. Záleží na prostředí, zda se vaše postavy mohou stát monstry jako je upír či vlkodlak, které bude nadále ovládat Pán hry. Vaše postavy mohou také zemřít strašlivou smrtí. To může být v tradičních hrách pro hráče nepříjemné. Ale gotický horor si říká o jiný přístup. Přijměte temné následky i s možností, že budete muset začít s novými postavami. To se může stát kořením, obohacujícím guláš gotického hororu. I samo toto přirovnání je přiměřeně děsivé.
Mezi jednotlivými hrami, zkuste o svých postavách přemýšlet jako spisovatel, s nadhledem. Zkuste vymyslet alespoň jeden tragický konec, který se hodí do současného příběhu, a který je vhodný pro vyznění vašeho hrdiny a prodiskutujte jej s Pánem hry. Ten tak získá vhled do vašich postav a jejich příběhů, které může použít pro další směřování kampaně.
Potřebujete pomoci s vymyšlením tragického konce? Vyberte si z následující tabulky, nebo si hoďte 1k12. Jen mě nechte zopakovat: vždycky se domluvte se svým Pánem hry.


 1. Ďábel mi nabídne něco, co chci víc než svoji duši. (Ještě lépe, pokud je to výhoda pro někoho jiného.)
 2. Konečně potkám svého úhlavního nepřítele v souboji, zabiji jej a teprve poté zjistím jeho pravou heroickou podstatu.
 3. Naše rodinné sídlo je v plamenech, pokusím se tedy zachránit co nejvíce lidí a věcí, ale během toho uhořím.
 4. Rituál ke spoutání našeho úhlavního nepřítele si žádá jednu důležitou ingredienci - mě.
 5. Snažil jsem se zvládnout každé velké kouzlo, ale příliš pozdě jsem si uvědomil, že jejich rozsah překračuje mé síly.
 6. Můj úhlavní nepřítel mě v rozhodující okamžik vyvedl z rovnováhy šokujícím odhalením. Jak jsem se vzpamatovával z šoku, přemohl mě.
 7. Pod vlivem kletby, nebo převleku, jsem se střetl s milovanou osobou. Utrpěl jsem smrtelná zranění, abych nemusel ublížit tomu, na kom mi záleží.
 8. Náš nepřítel je příliš mocný, než aby mohl být přemožen hrubou silou. Jakmile stoupne na provazový most nad roklí, vyjdu vpřed, abych se s ním střetl a mí spojenci zatím mohli přeřezat lana.
 9. Naučil jsem se poslouchat zoufalá varování prokletých klenotů, soch či artefaktů až když bylo příliš pozdě.
 10. Můj strach z blížícího se konce života mě žene ke strašlivým experimentům, které obrátí běžný lid proti mě.
 11. Ve snaze odvrátit proroctví o úmrtí mě drahého člověka, jsem se přičinil o jeho naplnění a odsoudil tak ke konci nás oba.
 12. Unáhlená slova vedla k rozepři mezi mnou a mým přítelem. Pýcha mi zabránila učinit nápravu a náš duel je mojí záhubou.

Gotika je vášeň

Prostředkem tragédie v gotickém hororu jsou vášně hrdinů a záporáků. Tyto vášně pohání hrdiny k větším ctnostem. Vaše postavy v gotickém hororu jsou zřídka lhostejné či netečné. Pohání je láska, nenávist, radost, strach, dokonce i chladná sebekontrola: proč mít drama, když můžete mít melodrama? Ukažte je tak intenzivně, jak jen můžete, aniž by jste tím způsobili nepříjemnosti ostatním hráčům. Pokud potřebujete pomoci s vášní, která pohání váš charakter, podívejte se na Sedm smrtelných hříchů. Nikdy si ale nevybírejte Lenost, a Chtíč si vezměte pouze v případě, že je s tím srozuměna celá skupina. Ani hraní gotického hororu vás nezbavuje povinností, které máte k ostatním hráčům. Přemýšlejte o svém Ideálu, o svém Poutu a svém Nedostatku jako o třech možnostech, skrze které můžete hledět na každou situaci. Nepotřebujete zajišťovat ochranu a bezpečí vašich postav, ty byly ztraceny ve chvíli, kdy začala vaše kampaň. Riskujte všechno, protože víte, že vše může stejně skončit tragicky.
Může to znamenat, že se vzdáte určité kontroly nad akcemi vaší postavy. Hrdinové v gotickém hororu mohou být klamáni, zastrašováni a přesvědčováni nehráčskými postavami, i bez zjevného použití magie. Buďte připraveni na situace, kdy výsledek hodu na Charismu bude využit proti vaším postavám, i když to nechcete. Tyto možnosti mohou být hráčům zvláště nepříjemné, proto by s celou skupinou měla být tato možnost probrána.


Každý má své tajemství

Pokud vaše postava není zcela nevinná, měli byste mít tajemství, které si musíte chránit. Možná jej potřebujete utajit před všemi ostatními, možná jen před svými společníky na cestách. Pamatujte si, že jste již přijali svůj tragický konec, tak si užijte možnou proměnu v trosku, když bude vaše tajemství odhaleno, a výzvu v podobě omezení, které chránění tohoto tajemství přináší.
Potřebuje poradit s vymyšlením temného tajemství? Vyberte si z tabulky níže, nebo si na ni můžete hodit 1k12. Promluvte si se svým Pánem hry a ujistěte se, že vaše tajemství přestavuje důležitý prvek ve vašem herním prostředí.


 1. Zabil jsem svého rivala v lásce a lhal o tom své milované.
 2. Když moji rodinu napadla nestvůra, v hrůze jsem utekl, namísto abych s ní bojoval.
 3. Kdysi jsem skutečně věřil ve vyšší moc, ale nyní vím, že jsou to jen pouhé řeči.
 4. Byl jsem učedníkem krutého mistra. Vše co nyní vlastním, jsem mu ukradl, když jsem od něj utekl.
 5. Kdysi jsem sloužil upírovi. Za úplatu jsem mu přiváděl oběti, aby ukojil svůj věčný hlad.
 6. Znesvětil jsem hřbitov, vykrádal hroby z pouhé chamtivosti. Neklidní mrtví se pomstili na nedaleké vesnici.
 7. Všechno o mně je lež - vydával jsem se za osobu, kterou jsem potkal, když umírala v pustinách.
 8. Vidím záblesky budoucnosti. Vím, jak osoba mně blízká zemře.
 9. Za zločin, který jsem spáchal, jsem nechal odvést na šibenici někoho jiného.
 10. Nesu si strašlivou kletbu, která se může rozšířit na kohokoli, kdo se ke mně dostane příliš blízko.
 11. Má rodina stvořila kruté monstrum a nyní si užíváme bohatství a moc, které jsme díky této špatnosti získali.
 12. Má múza si žádá daň v podobě krve a slz.

Volitelné pravidlo: Nevinnost

Pokud s tím bude váš Pán hry souhlasit, i nevinnost může mít svůj mechanický dopad. Tato volba nestojí odbornost, nemůže být získána v průběhu hraní a určitě může být ztracena. Nese si sebou také nějaké nevýhody.


 • Kdykoli si Nevinný a jeden nebo více jeho spojenců hází proti omámení nebo vystrašení, háže si Nevinný jako první a s výhodou. Jestliže uspěje, jeho spojenci také získají výhodu na svůj hod proti tomuto efektu.
 • Když efekt zasáhne jednoho ze spojenců Nevinného a ublíží mu, Nevinný jej může přivést zpět k rozumu. Jako reakci Nevinný háže hod na Charismu (Přesvědčování) proti stupni obtížnosti původního efektu. Uspěje-li, efekt na tohoto spojence končí.
 • Nevinný si méně uvědomuje temné stránky lidské přirozenosti a háže si na Moudrost (Vhled) proti Charismě (Klamání) s nevýhodou.
 • Zavrženíhodný záporák rozpozná morální čistotu nevinného jako ohrožení a snaží se jej oslabit nebo zneškodnit přednostně.

V prostředí gotického hororu chce svět zničit čistotu zkorumpováním nevinných. A ztracená nevinnost již nemůže být získána zpět. Ujasněte si s vaším Pánem hry, jaké akce mohou Nevinnost ukončit. Pokud zde není reálné nebezpečí ztracení Nevinnosti, nemá význam se snažit ji udržet.


Tak ty chceš být Nevinným

Jak jsem naznačil, v hororové fikci jsou někdy praví nevinní. Nejznámější formou je Poslední dívka ve vyvražďujících filmech, ale v hrách na hrdiny to může být jakákoli postava. Gotický horor zahrnuje upřímnou víru jako zbraň a štít proti věcem, které se ukrývají v temnotách, a proto se pro tuto roli nejlépe hodí kněží a paladini. Ti, kteří používají magii, mohou svou nevinnost ztratit již s prvními kouzly, ale tento princip nemusí platit ve vaší hře - proto se, jako vždy, nejdříve poraďte s Pánem hry.
Než se rozhodnete, že chcete hrát nevinného, měli by jste prodiskutovat tuto záležitost se zbytkem družiny. Mít ve skupině více jak jednu takovouto postavu jí ubírá na smyslu a na vážnosti. Není zde žádná záruka, že jako nevinný budete chráněni proti nějakému typu zranění kromě pokušení. Stále se můžete stát cílem nožů, tesáků či divoké magie, stejně jako kdokoli jiný. Vaše role ve skupině a v příběhu bude inspirovat ostatní postavy k odvaze a nepřímo jim připomínat, co je stály jejich vady. Nevinný je srdce celé skupiny, její hlas morálky a měl by se vždy přiklonit k pomoci potřebným, bez ohledu na nebezpečí nebo cenu. Všechny postavy gotického hororu trpí kvůli své vášni - u Nevinného je je touto vášní dobročinnost.


Slovo na závěr

Gotický horor je vzrušující, romantický žánr, s dlouhou tradicí jako inspirace a stejně tak i jako téma hraní her na hrdiny. Je snadné porušit pravidla tohoto žánru, ale pokud to budete dělat, hra nebude tak zábavná. Podpořte tedy raději náladu a společnou atmosféru sdílené fikce, ať už svým jednáním u stolu či představováním vaší postavy a umožněte lepší herní zážitek pro všechny.


Inspirace

Existuje nepřeberné množství materiálů, které vám mohou ukázat pravidla žánru gotického hororu. Jako minimum vám může posloužit následující:


 • Hororové filmy produkce Hammer, zvláště Dracula (1958) a Frankensteinova kletba (1957). Dejte si pozor na přemrštěné vylíčení žánru… někdy i trocha zlehčování může být nápomocna.
 • Poe, Edgar Alla: Sud Vína amontilladského, Zánik domu Usherů, Jáma a kyvadlo a Havran.
 • Shelley, Mary Wollstonecraft: Frankenstein.
 • Stoker, Bram: Drákula.
Tento článek se objevil v [EN5ider#77] How To Play Gothic Horror.
Článek vložil Demonica | Brandes Stoddard 27.07.2016
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 11 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11903095245361 secREMOTE_IP: 44.211.117.197