Aswang

--- tvor na pokraji noci ---
Autor: Dion Fernandez
Napsal Vannax
Byla půlnoc, když jsem ucítil, jak se postel pohybuje. Na svojí straně postele jsem viděl, jak se stín mé ženy Zeni hrozivě křiví na stěnách, když se potichu kradla ven z pokoje. Letmo se po mě ohlédla, ale rychle jsem zavřel oči, zadržel jsem dech a předstíral, že stále spím. Když vyšla do chodby, slyšel jsem, jak bambusová podlaha vrže pod tíhou jejích kroků. Dveře se zabouchly s takovou silou, jakoby obrovským poryvem větru. A potom jako by se dům otřásl.
Vstal jsem, zažehl pochodeň a běžel jsem ven z domu, než se mi ztratí. Rozhlížel jsem se ve tmě, ale po Zeni jsem nikde nenašel ani stopu. Cítil jsem však, že z křovisek za mnou mne cosi pozoruje. Chtěl jsem se otočit a porozhlédnout se, co se stalo se Zeni, ale strach mě až příliš opanoval. Vrátil jsem se do domu; nemohl jsem nic dělat, ale čekal jsem až do rána, než se vrátí.
- Apo Semyong Lucnab, Tagudin, Igid Rabi-i

Obecně o Aswangovi

Aswang je nová forma nemrtvého, která se zrodila poté, co se Igid Rabi-i dostala do Ravenloftu. Ačkoli se tento tvor nejčastěji vyskytuje v ostrovní doméně Igid Rabi-i, nějakým způsobem se rozšířil i za její hranice a nyní by se mohl nacházet kdekoli v Polosféře.
Přes den se aswang chová a vypadá jako jakákoli normální osoba, i když poněkud samotářsky. Jako nemrtvá bytost je aswang zlý, ale ve své dení formě si udržuje své normální přesvědčení. Svou pravou podstatu odhaluje pouze v noci. Přeměna začíná hned po slunce západu, když se aswang vrátí do ghúlské podoby, kterou používá k vystrašení své kořisti.

Tradice aswangů

Ačkoli se všichni zdejší učenci shodují, že aswang existoval již před příchodem Turonitů, existuje také mnoho spekulací o tom, jak se vlastně toto stvoření kdy přivedlo na svět. Nikdo tento druh nikdy úspěšně neprozkoumal, protože všichni aswangové shořeli nebo se rozpadli na prach hned poté, co je ovládla pravá smrt. Historie Igid Rabi-i však poskytuje několik voditek k původu aswangů. Starobylé záznamy místní šamanské kultury zmiňují vzácnou mentální poruchu zvanou "neoswang":
Obět nemoci neoswang se ke svému trápení dostane požitím lidských jater, pravděpodobně jater člověka zasvěceného nějakému ohavnému božstvu. Ani nemusí vědět, že požil právě uvedený orgán; jsou to způsoby sadistických podvodníků, kteří našli zálibu v cizím utrpení. Tři dny po požití pokrmu začnou játra působit na mysl své oběti. Rozjasní se jí zrak a zostří smysly. Výměnou za tyto "dary" ale začne trpět občasnými křečemi a perverzní oblibou v řezničině, krvi a smrti.
Začne se zaobírat falešnými představami. Bude si myslet, že má schopnost létat, setnout si hlavu, vydatně krvácet nebo podobně hrůzné nesmysly. Během těchto příznaků je záhodno, aby oběť byla pod dohledem ostatních, aby se sama nezranila.
Smutným faktem je, že jsem nenašli způsob, jak tuto duševní poruchu vyléčit. Přestože nemoc samotná život neohrožuje, lidé v okolí napadené oběti musí žit s faktem, že tato nemoc je permanentní.
-"O neowangovi", Zápisník Šamanky Apo Ining Madarang
Tyto podrobnosti ukazují, že aswang není jiná bytost, ale oslabující mentální choroba, která v mysli oběti plodí krvavé halucinace. Před nějakým časem se však objevila jakási "evoluce", která přiváděla tyto halucinace do reality. Začaly kolovat zprávy o lidech, kteří zemřeli na neoswang a vstali z mrtvých, oživovali halucinace tím, že se živili živými. Tito nemrtví se stali prvními aswangy, kteří se drželi z dosahu civilizace a do zalidněných oblastí vstupovali jen výjimečně, když cítili naléhavou potřebu se zde objevit. Ovšem po čase, když byl ostrov vtažen do temnější říše, některé větší síly evidentně spatřily potenciál v těchto bytostech a umožnily jim rozšířit se po celé zemi.

Fakta a klamné doměnky

Ostrovní folkloristé „identifikovali“ tři způsoby, jak se může z jedince stát aswang. Za prvé kontaminací, kdy se dotyčný stane obětí útoku aswangova jazyku. Druhý způsob je přenos esence, známý jako Pakt o přenosu (viz níže), který používají pouze nejmocnější aswangové. Třetí metoda zůstává spíše pověrou než skutečností a údajně umožňuje stát se aswangem bez kontaktu s jiným aswangem. Když se zprávy o existenci aswangů rozšířily po celém ostrově, stal se lov aswangů stejně běžný jako kdysi upalování čarodějnic, a mnozí neviní lidé byli falešně obviněni, že jsou nemrtví. Jedna stará služebná, která tvrdila, že je „bývalým aswangem“ dokonce uvedla falešné záznamy o tom, jak lidé údajně používají kouzla a podepisují úmluvy se zlými silami, aby se staly aswangy:
  • Přisluhovač si přidrží snesené kachní vejce pevně na svém žaludku. Potom jej k břichu přiváže cárem červeného hadru. Po uplynutí tří hodin pod svitem měsíce Bulan, se ze skořápky kachňátko přesune skrz pupek až do žaludku. V tomto momentě bude přisluhovač brzy švitořit nebo krákat jako pták. Prázdná skořápka se potom vloží do lahvičky, smíchá se s olejem z kokosových ořechů a mořskou vodou.
  • Jiný způsob, jak se stát aswangem, je stát někde na hřbitově s dvěma snesenými kachními vejci o půlnoci před první z Devíti nocí. Tam se dívat na hrob někoho, kdy byl obviněn, že je aswang, pak si umístit vejce do obou podpaží a recitovat modlitbu, která ukončí pakt s otřesným činem. Vejce nakonec zmizí a po Devíti nocích je celá metamorfóza u konce.
- „Bádání k ohavným Aswangům“ od Uly Marasiganové
Praktičtější a serióznější učenci tajných věd z Igid Rabi-i již identifikovali početné poddruhy aswangů, které se úzce podobají jiným formám nemrtvých. Níže jsou uvedeny všechny podrobnosti pouze o dvou z nich, a to jmenovitě nižších aswanzích a vyšších aswanzích, nebo Manananggalech. Aswang je možné použít jako podtitul pro upíry v doméně Igid Rabi-i, i když to se dá použít kdekoli v Polosféře děsu.

Vytvoření aswanga

"Aswang" je šablona, kterou je možné přidat k jakémukoli humanoidnímu tvorovi (dále jako "základní bytost"). Typ bytosti se mění na �nemrtvou�.
Vitalita: zvyšuje se na d12.

Rychlost: stejná jako u základní bytosti, ale k tomu získává ještě rychlost šplhání 30 stop.
Třída zbroje (AC): přirozená zbroj základní bytosti se zvyšuje o +4.
Útoky: Aswangovi zůstávají všechny útoky základní bytosti a k nim ještě získává útok jazykem.
Zranění: Aswangův jazyk působí při útoku zranění 2d4.

Zvláštní útoky: Aswangovi zůstávají všechny zvláštní útoky základní bytosti a k nim ještě získává všechny dále sepsané. Všechny záchrany mají DC 12.
Vysátí tekutin (Ex): Aswang může svým jazykem vysávat tělní tekutiny živých bytostí. Bezmocné oběti tím způsobuje permanentní úbytek 3 bodů Odolnosti za každé kolo. Vysávání tekutin zabere celé kolo a aswang nemá možnost zároveň provádět jiné akce.
Vytváření potěru (Su): Jakýkoli humanoid, který byl zabit aswangovým útokem vysátí tekutin, do 2d6 hodin po své smrti povstane jako aswang. Nový aswang není ovládán svým stvořitelem.
Skřek šerosvitu (Su): Jednou za den a to pouze po soumraku může ze sebe aswang uvolnit zlomyslný skřek, který začíná hlubokým kňouráním a stupňuje až k intenzivnímu ječení. To celé trvá jedno kolo a působí na všechny živé bytosti do vzdálenosti 60 stop. Postižení musí provést Ověření strachu. Jedná se o schopnost tedy nahánět strach.
Aswangova hostina (Su): Kterékoli mrtvé tělo v raných fázích rozkladu může aswang vrátit do podezřelé masové substance, kterou lze považovat za poživatelnou. Funguje to úplně stejně jako kouzlo polymorfie objektu, které by seslal čaroděj na 12. úrovni.
Zvláštní vlastnosti: Aswang si zachovává všechny zvláštní vlastnosi základní bytosti, a získává ještě několik dalších a ještě získává formu nemrtvého.
Změna formy (Su): Jako standardní akci může aswang přijmout podobu a tvar bílého psa nebo černé sovy. Tato schopnost je podobná kouzlu polymorfuj sebe seslanému čarodějem na 12. úrovni. V těchto podobách se aswang vyhne boji. Tuto schopnost může využívat pouze v noci.
Odvrácení odolnosti (Su): Aswang má +4 k odvrácení odolnosti
Rychlé léčení (Ex): Aswang si léčí 3 body zranění každé kolo dokud má alespoň 1 zásahový bod. Když zb poklesnou na 0 nebo níže, aswang se automaticky přemění do plynné formy a pokusí se uniknout. Do svého doupěte se musí dostat do dvou hodin, protože jinak je už nebude moci přijmout tělesnou formu a jeho plynná forma se navždy rozplyne. Když se již do svého brlohu dostane, je schopen si léčit 3 zb za kolo.
Hodnoty vlastností: Skóre schopností základní bytosti se upraví takto: Síl +2 Obr +2, Int -1, Mou +3, Cha -3.
Co by nemrtvá bytost nemá aswang žádné skŕe odolnosti.
Odbornosti: Aswang získává Ostražitost, Odrážení blesků a Násobný útok za předpokladu, že základní bytost splńuje předpoklady a ještě tyto featy nemá .
Záchrany: Stejné jako základní bytost.
Dovednosti: Aswang získává z rasy bonu +4 k ověřování Úkrytu, Naslouchání, Tichému pohybu, Otvírání zámků a Hledání. Ostatní je stejné jako u základní bytosti.
Podnebí/Terén: Jakákoli země a podzemí
Organizace: Samotářský
Hodnocení výzvy: jako u základní bytosti +1
Poklady: standardní
Přesvědčení: obvykle neutrálně zlé
Postup po úrovních: podle třídy postavy

Slabosti aswangů


Identifikace Aswanga
Abyste identifikovali aswanga na denním světle, musíte se podívat na odraz v podezřívavých očích aswanga. Pokud je odraz obrácený, pak dotyčný je aswang.

Jak aswanga zapudit

Aswang se má odpor vůči mocně prezentovanému svatému symbolu. Aswang se rovněž odmítá přiblížit na méně jak 10 stop k živému bambusu nebo živé borovici. Není schopen překročit jasně vymezenou čáru ze soli, slané vody, kadidla nebo skořice. Rovněž se bojí koček, želv a velkých ještěrek.

Jak aswanga zabít

Sluneční světlo na aswangy nijak nepříznivě nepůsobí, ačkoli přes den skrývají svou ghúlskou formu. Pouhé snížení zásahových bodů aswanga na 0 nebo pod, ho nezničí. Existují jen dva standardní způsoby jak aswangy zničit: jednen způsob je zarazit do jejich těla čerstvě odříznutou bambusovou nebo borovou hůl s hořící špičkou. Nicméně když tuto hůl vyndáte z jeho těla, aswang znovu ožije, pokud jeho tělo � stále s vetknutým kůlem � není vhozeno do oceánu, kde jej sežerou ryby.
Druhý způsob je vylákat aswanga, aby vstoupil do denního světla ve své ghúlské formě. Jeho tělo zasažené slunečním světlem (tedy v ghúlské formě) se rozpadne na prach během dvou kol.

Postavy aswangů

Aswang, co by bytost v podstatě neutrálně zlá, působí u postav určitých tříd ztrátu schopností, které z dané třídy vyplývají. Nícméně jsou schopni podržet si schopnosti (dovednosti) podobné těm, které měli před změnou na aswanga. Některé třídy navíc trpí dalšími postihy:
Klerici: Ztráci schopnost odvracet nermtvé, ale získávají schopnost nemrtvé ovládat.
Čarodějové a kouzelníci: Ztrácí mentální pouto mezi postavou a jejím zvířecím přítelem.

Setkali jsme se s nenávistnou stvůrou nedlouho poté, co se zlatá Mitra, slunce, ponořila na západ. Skřek předznamenával její příchod, zkroucený, pokřivený, okřídlený hnus se skláněl nad žrádlem � naší strážkyní Chandrikou. Já a její manžel Khumbhali jsme zacílili své oštěpy na příšeru a jakoby jedním klouzavým, přesným pohybem jsme své oštěpy vypustili a roztrhli její kožovitá křídla. Znovu zařvala a její obrovský jazyk se rozvířil kolem jejího rozkládajícího se obličeje.
Naše oštěpy, což jsme věděli, nemohli bestii zabít. Neztráceli jsme čas odváděním pozornosti a dali jsme se na úprk hluboko do džungle, kde jsme si mysleli, že bude bezpečno. Co však potvora nezvládla nohama, to doháněla svými křídly. Přestože byla zraněná, klouzala kolem navlhlých stromů rozežraná z Chadričina masa. Nezáleželo na tom, že samotná džungle byla plná jiných nepřátelských tvorů; museli jsme využít svou šanci, jinak by se z nás staly stejné příšery jako ta, před kterou jsme prchali.
Utíkali jsme celou noc a padlé kmeny a bahnité močály nám ztěžovaly únik. Za zády nás pronásleodval jekot. Ale běželi jsme. Tak to pokračovalo, dokud úsvit znovu neprolomil tmu milosrdenstvím Mitry a my jsme konečně byli v bezpečí před létající nestvůrou.

- Harjinder Sandhu, Rajianský kněz Mitry

Aswang, Manananggala

Manananggala je takzvaný „vyšší aswang“ díky tomu, že ovládá mnoho aswangů v dané oblasti. Takovým tvorem je vždy samice a na rozdíl od základních aswangů má manananggala schopnost létat. Když se připravuje k lovu, torzo nestvůry se oddělí od zbytku těla a vyrostou mu gigantická, kožovitá netopýří křídla. Manananggala funguje stejně jako základní aswang, ale má několik modifikací.
Rychlost: Stejná jako u základního tvora, ale ve šplhání má rychost 30 stop a v letu 60 stop s nevalnou schopností manévrování.
Třída zbroje: Přirozená zbroj základního tvora se zlepší o +6.
Zvláštní útoky: Stejné jako u aswanga a k tomu ještě níže vypsané dodatečné útoky.
Aura strachu (Su): Již pouhé spatření manananggala způsobuje u všech tvorů v dosahu 40 stop nutnost provést ověření strachu jinak prchnou ve strachu, stejně jako to způsobuje stejnojmenné kouzlo.
Pakt o přenosu (Su): Manananggal je schopen přenést fragment své podstaty pomocí doteku na živého humanoida, ať již vědomě či jinak. Oběť se poté stane mananaggalou. Původní bytost může tuto schopnost použít třikrát za svou nemrtvou existenci, než se její tělo rozloží. Obět musí si ověřit svou sílu ducha jinak jí bude na trvalo vysáta veškerá Odolnost a bude transformována do manananggaly v jediném kole.
Přesvěčení: vždy zlé přesvědčení

Slabiny manananggaly
Zabití Manananggaly
Nejúčinnější zůsob jak zabít manananggalu je vstoupit do jejího brlohu během to, co někde poletuje, najít spodní část jejího těla a otevřenou dutinu postříkat posvěcenou solí. To zamezí, aby se stvůra nevrátila do zbytků těla a nevzala na sebe opět lidskou podobu. Touto metodou je možné manananggalu nakonec zničit, když začne svítat. Vystavena slunečním paprskům se manananggala do dvou kol rozpadne na prach. Ovšem když je tvor, který hodlá manananggalu zničit v dosahu dvaceti stop od jejího torza, manananggala si je ihned vědoma přítomnosti narušitele a udělá vše pro to, aby dotyčného zastavila.

Postavy manananaggal
Stejně jako u základních aswangů, ale kouzelníci a čarodějové mohou přivolávat zlé společníky, obvykle malé nadpřirozené bytůstky.

Napsal Vannax 16.01.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1778450012207 secREMOTE_IP: 44.192.48.196