Často kladené otázky (FAQ)

Co je to Ravenloft? Co jsou to Mlhy? Co jsou to temné síly? Na toto i na mnoho dalšího naleznete odpověď zde...
Napsal Vannax
Obsah článku:

I. Základy

1. Co je to Ravenloft?
2. Co je potřeba ke hře?
3. Jaká je historie herního prostředí Ravenloft?
4. Co je to temný vládce?
5. Co je to Jádro?
6. Co jsou to Ostrovy a Shluky?
7. Co jsou to Kapsovité domény?
8. Kolik domén existuje?
9. Jak získat více informací?
10. Kde se Ravenloft nachází?
11. Co jsou to Mlhy?
12. Jak se dá doména opustit?
13. Můžete se stát temným vládcem aniž byste provedli něco zlého?

1. Co je to Ravenloft?

Ravenloft je herní prostředí pro RPG hru Dungeons & Dragons, ve které se spojují prvky základní D&D hry a nástrah gotického hororu. Abyste si navodili vhodnou herní atmosféru, zkuste si zahrát za černočerné deštivé noci při bledém svitu svíček. K tomu všemu patří ještě hrůzu nahánějící místo s povědomím tajemna, podivnými zvuky a hrůzou noci.
Ravenloft je svět strašidelných sídel, prokletých rodokmenů, nemrtvých a primitivních zvířat, a co je nejhorší, zároveň i lidských bytostí. Prostředí Ravenloft se často označuje jako Polosféra děsu nebo Mlžná země. Když se hovoří o produktech RAVENLOFTU, je název napsán velkými písmeny, kdežto, když se zmiňuje samotné herní prostředí, pak se slovo Ravenloft píše normálně. (I když v tomto FAQ tomu tak není, pardon :)

2. Co je potřeba ke hře?

Pokud se jedná o AD&D vydání, stačí mít Příručku pro hráče (Player´s Handbook, Dějmistrův průvodce (Dungeon Master Guide) ze základních pravidel a knihu Domény děsu (Domains Of Dread) z řady pro herní prostředí Ravenloft. Pak již stačí jen sada kostek pro hru AD&D, papír a tužka. Jistě se vyplatí i příručky Monstrous Manual - jak základní, tak dodatky pro svět Ravenloft.
Ke hře s pravidly podle 3. edice (nebo zrevidované 3,5 edice) jsou potřeba příručky 3E Příručka pro hráče a Dějmistrův průvodce. Vyplatí se i Monstrous Manual. No a samozřejmě příručka Ravenloft Campaign Setting z roku 2001 nebo akutalizovaný reprint pro 3,5E tedy Ravenloft Players Handbook.
S těmito knihami můžete začít hrát. Doporučuje se však obsarat si i další příručky ke světu Ravenloft, ve kterých můžete najít doplňková pravidla nebo rozšíření pravidel, tak i souvislosti mezi NPC a prostředím nebo historickými či současnými událostmi.

3. Jaká je historie herního prostředí Ravenloft?

Když se vrátíme ještě zpět do 1. edice, pak zde najdeme dvě dobrodružství, která byla inspirací pro prostředí Ravenloft: původní modul I6: Ravenloft vydané roku 1983 a jeho pokračování I10: The House on Gryphon Hill z roku 1986. Tyto dva příběhy vedly k vydání prvního souboru pravidel Ravenloftu Realm ofTerror (mezi hráči nazývaný jako Černá krabice "Black Box") v roce 1990, který definoval základy gotického settingu. První sadu pravidel sepsal Bruce Nesmith a Andria Hayday. V následujících deseti letech vyšlo k Ravenloftu více než 90 dobrodružství, doplňků k pravidlům, her a románů, to vše založené na pravidlech AD&D. Poslední knihou, která se drží pravidel 2. edice je DieVecna Die, zkázonosné dobrodružství, ve kterém je ohrožen mnohovesmír D&D. Recenze na jednotlivé knihy k 2. edici se budou postupně objevovat zde.
S přechodem vydavatelství TSR pod WoTC (Wizards of the Coast) v létě roku 2000 se i setting Ravenloft musel navléknout do pravidel řetí edice. Od 2001 tak vycházejí již dávno vydané knihy pravidel a doplňků.

4. Co je to temný vládce?

Ravenloftu vládnou temní vládci, rovněž známí jako vládci domén, lidé nebo bytosti s tak tragickým osudem nebo tak zlou povahou, že je temné síly Ravenloftu obdařily zvláštní mocí a vládou nad určitou oblastí. Typické je, že se v konkrétní doméně nachází pouze jeden temný vládce, protože se jim příliš nedaří sdílet své síly a svou moc. Tito jedinci ve své doméně vládnou neskutečnou mocí, ale Temné síly je zároveň mučí a týrají a každého temného vládce vedle úžasné moci zatíží i hrozivou protiváhou. Každý z nich trpí prokletím, které je jim ušito na míru, aby přiživovalo jejich věčně nesplněnou touhu. Strahd, vládce Barovie, trpí tím, že navždy hledá svou lásku Tatyanu; jedná se o klasický a nejznámější příklad doteku Temných sil.
Temní vládci jsou mocné síly temnoty Mlžné země, mají ohromnou moc a vliv a většina z nich má velký počet nohsledů a posluhů. Temní vládci však nejsou vždy zřetelným politickým vládcem. Mnozí dávají přednost jednání za scénou všeobecného dění a záludně a vychytrale rozehrávají své plány. Ve knize Domény děsu z 2. edice se vládci domén rozdělují do několika kategorií: polovládci, kteří panují Kapsovitým doménám, vládci - ti vládnou Ostrovům, nejvyšší vládci - kteří vládnou ve Skhluku domén a konečně temní vládci, kteří jsou uvězněni v doménách Jádra. Ve třetí edici se toto rozdělování již nepoužívá a všichni jsou souhrnně označováni jako temní vládci. Výjimka platí pro domací obyvatelstvé, které slovo "temný vládce" nepoužívá.

5. Co je to Jádro?

Jádro je hlavní skupina národů, které tvoří nejdůležitější kontinent v Ravenloftu. Je považováno za "srdce" herního prostředí. Jádro bylo poskládáno ze zemí, které svou podobou odpovídají evropskému stylu gotického hororu, ostatní, a řekněme exotičtější, země jsou obecně Ostrovy nebo jsou součástí Shluků. Na západním a východním pobřeží Jádra se nachází rozsáhlé vodní plochy. V obou mořích je pak spousta ostrovů, z nichž většina jsou malé domény, každá s vlástním temným vládcem.

6. Co jsou to Ostrovy a Shluky?

Ostrovní doména (známá také jako Ostrov hrůzy) je jednotlivá země kompletně obklopená Mlhami (mějte na paměto. že ostrovy umístěné v obou mořích, která jsou kolem Jádra, se obvykle nepovažují za Ostrovy hrůzy, protože nejsou odloučené od pevniny a není kolem nich mlžná hranice). Nehraničí s žádnou další zemí a jsou izolované od zbytku světa. Shluky jsou malé skupiny domén, které se spojily dohromady, jsou to vlastné Ostrovy, které hraničí s jinými ostrovy, místo toho, aby existovaly normálně odděleny. Země, které tvoří Shluk, mají obvykle nějaká kulturní, podnební nebo tématická pojítka. Shluky lze považovat jako značnou zmenšeninu Jádra.

7. Co jsou to Kapsovité domény?

Kapsovité domény jsou malé domény, které jsou celé uzavřené jiné větší doméně, jakoby byly v kapse, ale mají schopnost pohybovat se a měnit svou polohu. Může se jednat o střídání jednotlivých domén nebo o náhlý radikální přesun přes celý kontinent. Kapsovité domény se mohou lišit mezi menšími ostrovními doménami, jako je Hradní ostrov (Castle Island), který je celý obklopen jinou zemí (viz Ravenloft Gazetteer V ), a skutečnými Kapsovitými doménami. Hradní ostrov a podobné jsou pevně ukotveny na své místo a nikdy se ze svého umístění nehnou; co do tvaru jsou to domény třeba od malého divadla po zemi obsaženou v jiné až po místo, které existuje jen v mysli spícího.

8. Kolik domén existuje?

Spousta ! Okolo padesáti. Seznam všech domén známých v druhoedičním Ravenloftu najdete zde (doplnit odkaz!!!).

9. Jak získat více informací?

Doporučuji především stránku Fraternity of Shadows, která převzala štafetu po původní oficiální stránce k Ravenloftu "Kargatane". Dále pak stránky WotC ale především jejich archiv e-mailů. Odkazy najdete na další stránky (v angličtině), které se věnují prostředí Ravenloft, najdete zde. (doplnit odkaz!!!)

10. Kde se Ravenloft nachází?

Když použijeme termíny z příručky Manual of the Planes, je Ravenloft polosférou v Hlubokém éteričnu (představeno jako volitelná součást na straně 55 příručky MofP). Hluboké éterično je přechodová sféra, která propojuje Éterické sféry mnohavesmíru. V zásadě je zastrčený v termném a nevýrazném koutě vesmíru, kde jej nikdo nevidí. To, co Manual of the Planes nazývá Éterickou sférou pojmenovává Ravenloft jako Blízké éterično, aby jej odlišilo od Hlubokého éterična. Blízké éterično je část Éterické sféry, která koexistuje s jinými sférami. V Doménách děsu (Domains of Dread) hovoří o Ravenloftu jako o " sebeobsahující kapsovité sféře, která se vznáší v éterické sféře".

11. Co jsou to Mlhy?

Na okraji každé země, která nehraničí přímo s jinou zemí, se zvedají Mlhy. Vybledlá bělost hustého oparu je téměř neprůhledná. Mlžné hranice domén jsou nejsným rozmezím, které se rozpíná kupředu i zpět, někdo se pohybuje do míle do nitra domény a jindy se daleko stahuje a odhaluje původně skryté rysy. Legendy hovoří o lidech, kteří do Mlh vstoupili, aby zjistili, že se objevili úplně někde jinde, vynořili se třeba tucty mil daleko od místa, kde do Mlh vstoupili anebo se ocitli dokonce i v jiném časovém úseku. Zřídka kolují i zvěsti o lidech, kteří se přesunuli někam pryč z Děsivých zemí, ale o tom se mluví tak zřídka, že se to sotva doslechnete.
Mlhy Ravenloftu, stejně jako Temné síly, jsou nástrojem Dějmistra a tak je může dle libosti využívat třeba i k momentálním nápadům. Mohou být tajemné nebo naopak reálné podle toho, jak to příběh vyžaduje. V některých odlehlých zemích se Mlhy objevují v jiné podobě a lidé je zde znají jako prudké husté sněhové bouře, sžíravé písečné bouře nebo nebo chvějivé vlny veder.

12. Jak se dá doména opustit?

Přejdete přes hranici. Pokud spolu dvě domény hraničí, pak nic nebrání přechodu z jedné do druhé. To je tedy možné v Jádru nebo Shluku. Na Ostrovech hrůzy se musí prostě překročit Mlžné rozhraní a nakonec se ocitnete v jiné zemi. Eventuálně. Měli byste vědět, že někteří temní vládci mají moc magicky uzavřít hranice své říše a zabránit komukoli, aby doménu opustil (někdy dokonce aby vstoupi).

13. Můžete se stát temným vládcem aniž byste provedli něco zlého?

Ne. Všichni temní vládci mohou všechno, jen se již nevykoupí. Spáchali hrůzné a ohabné činy, aby získali svou moc a síly, které je poskytují jimi neodměňují ani netrestají takovou mocí ty, kteří mají světlo v srdcích. Dokonce i v případě, že se někdo stane temným vládcem poté, co zabyil předchozího temného vládce, tak musí takový jedinec v sobě mít zlo.
Napsal Vannax 06.01.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 2 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12556195259094 secREMOTE_IP: 3.235.182.206