Dotčený běsem

Nový obor Čaroděje pro D&D páté edice z vlastní dílny, tematicky zaměřený na Běsy.
Napsal Necromancer

Dotčený běsem

Žena v nachovém oděvu se usmívala, když sváděla králova osobního strážce, kterého zmámila, zatímco mu do vína sypala jed. Zítra budou on i král mrtví, a ona bude moci těžit z chaosu, který to přinese.


Stařec v potrhaném rouchu s rarachem na rameni podřízl krk postupně všem jeho obětem. Narovnal je do pentagramu a poté začal se zaříkáním. Chystá se přivolat démony do našeho světa, aby mohl zmasakrovat všechny obyvatele zdejšího chrámu.


Mladý muž v černém plášti pospíchal katakombami starého hradu. Když doběhne včas, možná zabrání ďáblovým kultistům, aby způsobili ve zdejším království zmatek. Na rtech měl zaklínadlo, jímž si předem v ruce stvořil oheň.


Dotčení Běsem čerpají svou sílu z temných Nižšších svér. Buď ze sféry Zákona - Devíti pekel, nebo Chaosu - Propasti. Ovšem tak i tak se jedná o místa plná zla. Někteří čarodějové svůj původ přijmou, slouží jako zvědové či služebníci tamních temných pánů, nebo využívají své schopnosti čistě ve svůj prospěch. Jiní se však vzpírají silám, které je napájejí, a často se dokonce snaží překazit každý Pekelný či Propastný plán, na který narazí. Tak jako máme dobré Tieflingy, můžeme nalézt i dobré Čaroděje dotčené Běsem.


Schopnosti Dotčeného běsem:

1.  Běsovský původ, Běsovská magie
6.  Zlomyslný služebník
14.  Běsí podoba
18.  Brána do pekel


1. Běsovský původ

Stále

Pro danou sortu běsů jsi tak trochu našinec, tělem i duší. Teda, ne že by našincům nerozpárávaly krky ale...

 

Ať už jsi výsledkem ohavného křížení, zlé kletby nebo tajemné přeměny, tvůj původ tě spojuje a určitým typem běsů. Ať už se jedná o Ďábly z Devíti Pekel, nebo Démony z Propasti, vždy ti dává určitý potenciál v jejich řadách. Je jen na tobě, zda jej využiješ, nebo zavrhneš.

 

Zvol si buď Ďábly nebo Démony, když si vybíráš tento Obor. Tato volba se bude vztahovat na většinu tvých schopností daných tímto Oborem a nelze ji později změnit.

 

Získáš Zdatnost ke všem Ověřením charismatu vůči zvolené skupině Běsů. Pokud už Zdatnost máš (třeba z Dovedností), můžeš si přičíst dvojnásobek Zdatnostního bonusu. Navíc ovládáš Jazyk svého původu. Tedy Démonštinu pro Démony nebo Ďábelštinu pro Ďábly.

 

K tomu se tvé tělo adaptovalo, aby lépe zvládalo domácí podmínky tvého druhého světa. Získáš Odolnost vůči Ohnuivému (Ďáblové) nebo Jedovému (Démoni) zásahu, podle toho, co jsi zvolil za původ.

 

1. - Běsovská magie

kdykoliv

Nižší sféry často překypují poněkud něpěknou magií. A ty ses ji naučil používat také.

 

Tvé spříznění se silami temna ti dává možnost Sesílat kouzla nad rámec běžných možností ostatních čarodějů. Vždy, když získáš možnost Seslat kouzla daného Stupně, naučíš se nad počet Kouzel, která běžně Znáš, Kouzlo z tabulky Oboru a Kouzlo z tabulky tvého Původu.

 

Všichni:

 1. Přestrojení
 2. Slepota nebo Hluchota
 3. Strach
 4. Stín Moilu
 5. Rozptyl Zlo a Dobro

Ďáblové:

 1. Zmam osobu
 2. Sežehující paprsek
 3. Uvrhni kletbu
 4. Ohnivá stěna
 5. Pekelné volání

Démoni:

 1. Vystraš
 2. Paprsek slabosti
 3. Páchnoucí oblak
 4. Vyvolal větší démony
 5. Oblak smrti

 

6. - Zlomyslný služebník

stále

Naučil ses, jak přes své pouto k nižším Sférám k sobě připoutat věrného služebníka.

 

Naučíš se kouzlo Najdi přítelíčka, které se nepočítá do počtu Kouzel, která Znáš. Tvůj přítelíček získá nezvyklou podobu. Ďáblík, pokud jsi zvolil Ďábly, nebo Raracha, pokud jsi zvolil Démony.

 

Takovýto Přítelíček může ve svém tahu použít všechny Akce, včetně Útoku.

 

Může používat tvůj Zdatnostní bonus, pakliže je větší, než ten jeho.

 

Se svým Přítelíčkem můžeš telepaticky komunikovat a vnímat skrze jeho smysly, pokud jste ve stejné Sféře existence. Když vnímáš skrz jeho smysly, můžeš skrze něj také mluvit svým hlasem, a to i když Přítelíček běžně mluvit nedokáže.

 

Získá schopnost Vrozeného sesílání kouzel. Může jednou denně seslat Pekelné pokárání, pokud je Ďáblík, nebo Paprsek otrávení, pokud je Rarach.

 

Vždy plní tvé povely zcela správně a bezchybně, ale pokud je tvé Přesvědčení Dobré, dělá to s určitou nevolí.


14. Běsí podoba

1 x mezi Dlouhými odpočinky, Čarodějné body

Tvé tělo se může stát na okamžik skutečným Běsem. Krasavec sice nebudeš, ale jisté výhody to má.

Jako akci dokážeš na jednu minutu vyvolat svou temnou podobu a ukázat svůj plný potenciál. Tvé tělo získá rohy, kopyta, šupiny, či jiné démonické či ďábelské rysy dle tvé volby.

 

Po dobu trvání získáš Výhodu k hodům na Zastrašování a na začátku každého tahu si obnovíš 1k4 Bodů výdrže. Navíc získáš některé schopností z nabídky níže. Vyber si počet schopností menší či rovný tvé Opravě charismatu, za každou musíš utratit jeden Čarodějný bod. Po dobu přeměny získáš příslušné Akce a schopnosti. Pokud vyžadují hod na Útok nebo Záchranný hod, použij pro výpočet opravu Charismatu. Vybereš-li si více schopností, které se vyhodnocují hodem na Útok, můžeš je všechny provést v rámci jedné Akce.

 

 • Jedovatý ocas - Naroste ti dlouhý, silný ocas zakončený jedovým bodcem. Můžeš jím provést Útok na blízko zbraní s Dosahem 2 sáhy. Při zásahu Cíl utrpí Bodný zásah za 1k4 + tvá oprava Charismatu Bodů výdrže, a musí uspět v Záchranné hodu na Odolnost, jinak utrpí Jedový zásah za 4k6 Bodů výdrže nebo za polovinu při úspěchu.
 • Životasavé kousnutí - Tvé tesáky se zvětší a prodlouží, náplní je temná energie nižších sfér. Můžeš provést Útok na blízko zbraní s Dosahem 1 sáh. Při úspěchu Cíl utrpí Bodný zásah za 1k4 + tvá oprava Charismatu a Nekrotický zýsah za 2k10 Bodů výdrže a ty získáš Dočasné body výdrže rovné zúpůsobenému Zásahu.
 • Přirozená zbroj - Tvou kůži pokryjí šupiny, desky, nebo kůže tak tvrdá, že se tvé OČ zvýší na 10 + oprava Charismatu + Oprava obratnosti.
 • Démonické drápy - Na tvých nohou a rukou vyrostou dlouhé drápy. Získáš Rychlost šplehání rovnou tvé Rychlosti chůze. Navíc můžeš provést Útok zbraní na blízko. Při úspěchu cíl utrpí Sečný zásah za 1k8 + tvá oprava Charismatu Bodů výdrže a ihned se jej můžeš pokusit Chytit.
 • Svalnatý obr - Tvé tělo naroste do abnormální velikosti. Staneš se Velkým, pokud tvá Velikost již ení stejná nebo větší. Také získáš Výhodu ke všem Ověřením síly a Záchranným hodům na Sílu.
 • Ohnivá aura - Z tvého těla začne vycházet nesnesitelný žár. Každý tvor, který začne svůj Tah do 1 sáhu od tebe, nebo který tě z takové vzdálenosti Zasáhne Útokem zbraní na blízko, utrpí Ohnivý zásah za 1k6 Bodů výdrže.
 • Pekelná křídla - Narostou ti blanitá křídla, která ti dodají Rychlost létání rovnou tvé Rychlosti chůze.
 • Ohnivý dech - Získáš schopnost chrlit oheň. Jako Akci ve svém tahu můžeš vydechnout pětisáhový Kužel ohně libovolným svěrem. Tvorové v oblasti můsí uspět v Záchranném hodu na Obratnost, jinak utrpí Ohnivý zásah za 5k6 Bodů výdrže, nebo za polovinu při úspěchu. Tuto schopnost můžeš použít znovu, pokud ti na začátku tvého Tahu padne 5-6 na 1k6.
 • Strašlivý pohled - Svým pohledem dokážeš vyděsit ostatní. Jako Bonusovou akci můžeš přinutit jednoho tvora dle tvé volby do 6 sáhů od tebe hodit Záchranný hod na Moudrost, se stane tebou Vystrašeným až do konce tvé proměny.
 • Ďábelský zrak - Záskáš vidění ve tmě na 24 sáhů, které funguje jak v nemagické, tak i v magické tmě.

 

Po dobu své přeměny se počítáš za Humanoida, ale i za Běsa zároveň. Tudíž jsi například ovlivněný schopnostmi, jež detekují Běsy, ale i zároveň těmi, co působí pouze na Humanoidy.


18. Brána do pekel

1 x mezi Dlouhými odpočinky

Jen blázen vkroří do pekelných bran, nevedou nikam, kam by se moudrý vydal. A to je přesně tam, kam jdeš.

 

Jako Akci vyřkneš slova v řeči, kterou ses naučil zkrze tento Obor, a vytvoříš před sebou kruhový portál do Nižších sfér. Ten vydrží až do konce tvého příštího Tahu a může jím projít libovolný počet tvorů. Pokud jsi zvolil Ďábly, vede do první vrstvy Devíti pekel, pokud Démony tak vede do první vrstvy Propasti. To kam konkrétně záleží na dohodě mezi tebou a PH.


Opačně, pokud se již naházíš v této sféře, můžeš se jím dostat do Materiální sféry. Nebo také můžeš portál využít k cestování hlouběji do každé Sféry. Vždy jej můžeš nasměrovat o jednu úroveň níže, než kde se nacházíš.


Navíc, kdykoliv otevřeš portál na dané místo, můžeš z něj přivolat Běsa (Démona z Propasti či Ďábla z Devíti pekel) s Nebezpečností 5 či méně, který ti bude sloužit, dokud nedokončíš Dlouhý odpočinek. Poté zmizí.

Napsal Necromancer 17.03.2022
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 11 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12217211723328 secREMOTE_IP: 3.239.91.5