Arlingtonova farma

Kromě oficiálně vydaných domén vznikají mezi hráči a hlavně DM i neoficiální domény. A popravdě řečeno, co do počtu je takřka stejně jedněch i druhých. U fanovských domén je ale častěji problém s kvalitou. Představuji vám doménu, kterou DM mezi sebou vyhodnotili jako nejlepší z neoficiálních. A ač jsem nečetl kompletně všechny z nich, musím dát za pravdu, že tahle za to opravdu stojí.
Napsal Vannax
Arlingtonská farma byla původně uvedena v netbooku Undead Sea Scrolls v roce 2001. Tento článek nahrazuje předchozí verzi.


Arlingtonova farma

Originální doména pro třetí edici

Autor: Eddy “Wiccy” Brennan
Eddy@fraternityofshadows.com


Kulturní úroveň: Kdysi renesance (CL 9), nyní přesahuje do Temného období (CL 5).
Krajina: Arlingtonova farma je putující kapsovitá doména, která má při pohledu shora přibližně kruhový tvar. Většinu rovné země pokrývají nekonečné lány kukuřice, které raší z černé úrodné půdy a před sklizní se tyčí do výšky skoro sedmi stop. Tato pole jsou bludištěm, kde je třeba používat určování směru a velice snadno se tady dá ztratit správný směr. Mezi kukuřicí se nachází i několik lokalit s pšenicí či ječmenem, které tvoří odlišnost v kukuřičných lánech, ale je jich jen po málu a vyskytují se velice zřídka.
Zdá se, že veškerá zelenina, kterou zde sklidíte, ve chvíli shnije, ovšem dokud je na roste na svých stoncích, vše se zdá být v pořádku. Všechna pole vlastně vypadají, jako by byla v nekonečné smyčce růstu a hniloby, což neustále pokračuje aniž by se tomu jakkoli napomáhalo. Sem tam je možné potkat pole zamořené nějakou nákazou, ale v bohaté úrodě je to jen mizivé procento.
Asi nejstrašidelnější, co se v polích nachází, jsou strašáci zapíchnutí na kůlech, kteří jsou skoro dvakrát větší než člověk. Tyto figuríny přehlíží lány a chrání je před neustálými nálety vran a havranů, kteří se poletují vzduchem. Pohled na ně nahání hrůzu a ze strašáků se také šíří odporný smrad, kterému odolají jen jedinci s hodně silným žaludkem. Vypadá to, že strašáci jsou rozmístěni nerovnoměrně. Někteří jsou od sebe několik set yardů vzdálení a jiní jsou od sebe jen pár tuctů kroků. Pečlivé ohledání země kolem těchto strašáků může odhalit odpad, který tvoří zbytky malých zvířat a humanoidů, které zde zahnívají již delší dobu, takže z nich prakticky nezbývá nic jiného než kosti.
Uprostřed lánů je možné narazit na soubor polorozpadlých staveb. Jedná se o nyní již opuštěný dům, stáje, stodoly a další stavby, které kdysi používala rodina, které vlastnila tuto zemi. Všechny stavby jsou pouze přízemní a je obtížné jimi procházet, protože části z nich jsou tu a tam popadané.
Středovým bodem v tomto místě je Arlingtonský dům, což je vlastně jen skořápka domu plná hnijících zbytků nábytku, který zde kdysi býval. Ve několika příkladech pokročilé technologie, která však nyní podléhá zkáze a rozkladu, je možné najít stopy kdysi patrně vyššího společenského postavení.
Z domu k okraji usedlosti vede prostá, úzká, prašná cesta. U konce této cesty na východním okraji usedlosti stojí vysoký, starý dub. Z větví mu visí tucet shnilých pramenců provazů. U kořenů stromu v listí a prachu leží spousta tuctů oprátek a smyček, napůl zahrabaných v prachu a listí, které jsou důkazem mnoha poprav.
Když se zemědělská usedlost nenachází v jiné doméně, tak usedlost náhle končí zlámaným plotem, který trčí nad vysokými útesy, které se ztrácí dole v mlhách.
Celkové rozměry zemědělské usedlosti se různí podle toho, kde se v daném čase nachází. Když doménu pohltí mlhy, rozpíná se několik mil do všech směrů. Když se stane součástí jiné země, může se rozpínat i jen na půl míli a dokonce i měnit svůj tvar podle místa, kam se právě usadí.
Hlavní osady: Arlingtonský dům (opuštěný; obyvatel: 1).
Lidé: Populace – 1027. Děsní masoví strašáci 100%. Jazyky – Kallian*, Falkovnijský, Balok, Mordentský.
I když se usedlost kdysi hemžila lidmi, nyní je toto místo zničené a ti, kteří zde odsud odešli se mu vyhýbají. Jediným obyvatelem je Henry Arlington. Okolní pole jsou naproti tomu plné děsných masových strašáků. Přes den jsou sice v poklidu, ale každou noc to v lánech kukuřice ožívá a stává se z nich hrůzostrašné místo.
Zákon: V zemědělské usedlosti neexistuje žádný základní systém zákonů, který by zde vládnul. Za nocí však zemi stráží strašáci, kteří slezou ze svých kůlů vždy při západu slunce a na každém, kdo tudy prochází vykonávají své děsivé činy. Jediným Henryho požadavkem je, že pole musí být uhlídána před zkázou. Aby jí zabránil, je ochoten vyrazit jakkoli daleko.
Obchod a diplomacie: Usedlost je naprosto odloučená, dokonce i když je usazená v jiné doméně. Neudržuje diplomatické vztahy s žádnou jinou mocí, ani s domácí ani s cizí.
Postavy: Z Arlingtonské usedlosti nemohou pocházet žádné hráčské postavy.
Setkání: Když se Arlingtonova usedlost nachází v mlhách, můžete na území potkat bytosti uvedené dále. Když je kapsovitá doména vsazen do jiné, větší domény, je zde možné potkat i bytosti takové, které se běžně nachází v hostitelské doméně (viz příslušné popisy, Gazetteery apod.). Všechna zvířata na nestvůry v Arlingtonské usedlosti jsou divoká a rozhodně nedomestikovaná. U stromu oběšenců na východě domény ve dne i v noci straší geisti a valpurleichové. Tito duchové obvykle nepředstavují žádnou hrozbu, pokud je nerozhněváte.

Zvířata
1/10 – Netopýr; 1/8 – Krysa; 1/6 – Havran; 1/4 – Kočka, 1/3 – Pes, Jestřáb; 1/2 - Had, malá zmije; 1 – Had, střední zmije, Vlk; 2 – Hejno netopýrů, Had, velká zmije.

Nestvůry
1/3 – Strašná krysa; 1/2 - Geist; 1 – Zdechlina psa, Mršina netopýra, Hrobní elementál, malý, Chapadlová krysa; 2 – Mršinolap, Strašný netopýr, Fantóm psa; 3 – Hrobní elementál, střední, Strašák, děsný, 5 – Děsný masový strašák, Hrobní elementál, velký; 6 – Mrtvolná svíce; 7 – Hrobní elementál, obrovský, Mlhová zombie; 9 – Hrobní elementál, větší, Valpurleich; 11 – Hrobní elementál, starší.


Henry Arlington
Temný vládce Arlingtonské usedlosti
Nemrtvý konstrukt lidského muže (Děsný masový strašák) Ari3/Exp6: CR 10; ŽS 9k12+3, zb 70; Inic +3; Rychlost 30 stop; AC 19 (Obr +3, Přirozená +6), dotek 13, plochonoh 16; Zákl. útok +6; Sevření +8; Bouchnutí +8 šarvátka (1k6) nebo srp +9 šarvátka (1k6; kritický x2); Plné bouchnutí +8 šarvátka (1k6) nebo srp +9 (1k6; krit. x2); Zvl. útok: smrad, překvapení, aura nepřirozena; Zvl. obrana: Kukuřičné děti, snížené zranění 15/krev a magie, vidění ve tmě 60 stop, stravování, vidění v šeru 120 stop., fobie, odolnost vůči chladu 15 a elektřině 15, odolnost vůči kouzlům 18, +6 odolnost vůči odvracení; Přesvědčení AL NZ; Spec. Fort +3, Ref +7, Will +9; Sil 15; Obr 16; Odl -; Int 11; Mou 14; Cha 17.
Dovednosti a Odbornosti: Předstírání +12, Diplomacie+12, Shromažďování informací +9, Zvládání zvířat +6, Skrývání +12, Zastrašení +12, Znalost (zemědělství) +11, Naslouchání +10, Profese (farmaření) +12, Jízda +6, Vnímání pohnutek +11, Všímání +15, Ostražitost, Boj na slepo, Odrážení blesků, Vyjednavač, Přesvědčivost, Zaměření dovednosti (profesní farmaření), Neústupnost, Obratnost se zbraní (srp).
Typické věci: Srp, hadrovité oblečení, vlněný plášť.

Henry vypadá jako šlachovitý, větrem ošlehaný a opálený muž středního věku, ale všechen ten popis je od pravdy velice daleko. V mlhách u své usedlosti strávil před šedesát let. Kůži má vrásčitou a řídké vlasy, které má na skráních prošedlé, mu splývají na ramena bez jakékoli snahy o účes. Zpoza zašmodrchaného obočí vykukují dvě oči, jejichž výraz se pohybuje od radosti, přes starost až po nenávistné záblesky v očích. Oblečen je v hadrech, které strhal ze svých obětí a žádný kus, který na sobě má, mu příliš nepasuje. Vždy je obutý v těžkých botách a kožených rukavicích, připraven k nekonečné práci na polích.
Na těle pod oblečením se skrývá změť jizev a kousků hadříků; každá z nich pochází z nějaké doby, kdy si pro něho strašáci přišli. Dnes se již jeho tělo spíš podobá strašákovi, než lidské postavě, ale na ramenou, krku, hlavě ani rukou nejsou žádné takové známky. Henry se polí bojí stejně tak, jako je miluje a tyto značky ho jen chrání před strachem a děsem z toho, co se děje za nocí.
Henry hovoří s neobvyklým akcentem, kdy modulací hlasu zdůrazňuje vždy poslední slabiku každého slova, které vyřkne, pročež je s ním velmi těžké komunikovat v jiném jazyce než v jeho rodném. Bohužel nikdo jiný nepřežil tak dlouho, aby se tento bizarní, cizácký jazyk naučil.
Občas bývá také roztržitý a často se zatoulá od aktuálního tématu k záležitostem farmy, a zkázy úrody, proti které pořád bojuje. Rád poslouchá novinky ze světa, ale jen pokud ho skutečně zajímají. Henry je kultivovaný a sympatický jedinec a toužebně pohlíží na mladé lidi, kteří mají život teprve před sebou, často jim také říká, jaké mají štěstí, že teprve sbírají zkušenosti ze světa. Návštěvníky pozve do svého domu s tím, že potřebuje společnost a že nechce lidi odhánět, ale jeho motivy jsou daleko hrůznější, protože již tím pomalu snová své plány, jak své návštěvníky zabít a přetvořit je na děsné masové strašáky na svých polích.

Pozadí
Henry se narodil jako nejmladší ze tří bratrů v rodině sedláka ze vzdáleného světa za mlžnou hranicí. Farmaření se věnoval, ale žárlil na své bratry. Chtěl, aby usedlost i přilehlé země připadly do jeho vlastnictví, ale bez zákonného následovnictví to pro něj bylo ztracené. Přestože však měl usedlost rád a byl lepším sedlákem než jeho bratři, následovnictví nepřipadalo jemu a to ho sžíralo každým dnem a jak čas ubíhal, byl čím dál zahořklejší.
Pomalu si sestavil plán a pustil se do díla. Jedné noci založil v západním křídle usedlosti požár. Oheň si vyžádal život mnohých pomocníků, ale i životy jeho rodičů. Pro něho to byl první krok jeho skvělého plánu. Pro všechny ostatní to byla tragedie, takže i on projevoval smutek, aby se vyhnul podezření. Aby si pojistil, že nepadne do podezření, zkonstruoval falešné obvinění na jednoho z pracovníků usedlosti a nechal ho pověsit na stromě oběšenců ve východní části rodinného pozemku.
Oba jeho bratři ten hrozný požár přežili, ačkoli oba byli trochu zraněni. Oba utrpěli menší popáleniny a museli se léčit na lůžku poté co se nadýchali kouře. Henry této situace využil a podařilo se mu změnit otcovu vůli tak, že jmenovala jeho jako jediného dědice farmy a tím mu byl i udělen titul vlastníka této oblasti. Jeho nejstarší bratr se zotavil a zjistil, že Henryho nárok na farmu je legální, ale jal se rozporovat vůli svého otce a tvrdil, že se jedná o podvod nebo falzifikát. Henry předstíral solidaritu a slíbil svým bratrům, že to přenechají soudu a pak, že se ukáže pravda. Do té doby se budou o farmu dělit rovným dílem. Tento náhlý obrat v celé situaci ho trochu pozastavil, ale Henry byl na takovou situaci připraven.
Prostřední z bratrů na pár měsíců odjel. Henry, který sledoval odjíždějícího bratra, začal z polí křičet o pomoc. Nejstarší bratr zaslechl zděšený Henryho hlas a spěchal na pole, kde již Henry čekal. Bez varování ze zadu zaútočil na svého bratra. Nejstarší z bratrů tak zemřel, aniž by viděl, kdo je jeho vrahem. Henry potřeboval ukrýt pozůstatky těla a tak jej rozporcoval a každou část ukryl do některého z polních strašáků.
Když se Henry vrátil do domu, kde žil se svým bratrem, tak poznamenal, že strašáků v poli je asi stále málo, protože vrány pořád nalétávají na úrodu. Hned na sklonku následujícího dne tak bylo na pole zařízeno větší množství strašáků. Henrymu zbýval již jen jeden bratr a tak se hned pustil do díla a pomalu začal svého bratra trávit jedy. Byl u něho zjištěny žaludeční potíže, takže byl upoután na lůžko a Henry se tak o farmu staral sám. Celé měsíce jeho bratr bojoval s jedy ve svém organizmu až nakonec podlehl. Jen chvíli před smrtí mu Henry všechno vypověděl. Umírajícímu bratrovi se rozbušilo srdce, když se dozvěděl o zradě a všech vraždách.
S posledním vydechnutím proklel svého nejmladšího bratra. „Když jsi zradil všechny, kdo tě měli rádi, ty na oplátku buď zrazen všemi, které miluješ. Ať nemoci a zkáza tebou prostoupí skrz naskrz, dokud nezbude nic ze tvé prohnilé duše.“
S posledním výdechem svého bratra se Henry samolibě ušklíbnul. Jeho tělo měl pohřbít na rodinném hřbitově za lány polí, ale místo toho jeho tělo rozsekal a ukryl do polních strašáků, aby na něj mohl zapomenout. A opět nařídil postavit více strašáků. Prohlašoval, že několik mil země za jeho pozemkem by mělo být jeho a že okolní sedláci mu tuto půdu po léta zabírali. Za jejich zlodějinu je nechal veřejně zbičovat a vykonání trestu se ujal osobně.
Během jednoho veřejného trestu a exekuce se Henry setkal s dcerou vlastníka sousedního pozemku. Věděl, že jí chce, od okamžiku, kdy jí spatřil a požádal jejího otce o svolení k sňatku. Po několika zdvořilostních návštěvách byl sňatek odsouhlasen a zanedlouho i proběhl.
Při návratu ze svatby se Henry zahleděl z vozu a přikázal zastavit. Běžel do pole, kde zavraždil svého bratra. Spatřil na poli pohromu, jejíž epicentrum bylo přesně v místě, kde se odehrála vražda. Přikázal kočímu, aby odvezl jeho ženu domů a šel se na celou věc podívat. Povolal si muže, kteří byli odpovědní za péči o lány a uprostřed zničené úrody je zbičoval. Popadlo ho naprosté šílenství a ve vzteku je ubičoval k smrti.
Věděl, že na pole nikdo jiný nepůjde, tak těla zatím ukryl a vrátil se do domu. Po vášnivé noci se svou ženou se vykradl zpět na pole, rozsekal těla a ukryl je do strašáků. Druhého rána svolal všechny své podřízené a oznámil jim, že se dotyčným polím mají vyhýbat, dokud se sněť z obilí nelikviduje.
Za dalších několik let Henry sledoval, jak z jeho farmy zůstává jen stín dřívější slávy. Jeho pýchu naprosto ubila choroba obilí, která postihla jeho pozemky. Aby ho nepřemáhal hněv a deprese, trávil více času se ženou a synem. Příštího roku mu žena porodila dvojčata, hocha a děvčátko a rok na to i třetího syna.
Henry si po celý čas vybíjel svou frustraci na lidi kolem. Z té doby je známý jako kruťas, ale dobře platil. Lidé, které zaměstnával, se mu snažili vyhýbat, ale neodcházeli od něho. Kradl i další půdu kolem své farmy až jeho pozemek zabíral plochu jako hrabství, ale sněť se jeho obilím šířila jak požár.
Henry byl již zoufalý z neustálého řešení této situace a jedné noci vstoupil do staré usedlosti a zašel k otcově staré knihovně. Prolistovával knihy, až natrefil na svazek o rituálech a obřadech. Na zašlých, napůl spálených stránkách objevil rituál, který by mohl navrátit farmě její bývalý věhlas. K rituálu bylo zapotřebí lidské oběti a Henry se zasmál, když pomyslel na lidi, které už obětoval. Na novou usedlost se vracel žoviálně naladěn a jeho žena byla nadšená, když viděla, že se směje po tak dlouhé době, načež jí řekl, že farma bude zase vzkvétat tak jako dříve. Když se ho zeptala jak to chce provést, přiložil jí prst na rty, tiše zasyknul a vyšel znovu ven do noční tmy.
Henry se v předstíraném hněvu rozezlil v ubikacích některých pracovníků, kteří bydleli na farmě a vykřikoval na ně zuřivá obvinění. Vytáhnul je do polí, kde již měl vše připraveno k obřadu. Když spatřili oltář a obřadní kruh, jeden z nich zpanikařil, Henry vytáhnul svou pistoli a vyhrožoval každému, kdo se pokusí uprchnout. Svázal všechny v klečící pozici tak, aby hlavy měli na špalcích. Odrecitoval nahlas příslušné pasáže z knihy a po každém opakování veršů máchnul kosou ke krku jednoho z mužů. Když byl hotov, rozsekal jejich těla a ukryl je obvyklým způsobem.
Během následujícího roku sněť ustoupila a úroda byla ještě lepší než dříve. Henry se usmíval, držel svého nejstaršího syna za ramena a pravil mu, že jednoho dne bude farma jeho a že ho naučí, jak se o ni nejlépe starat. Řekl to všem svým synům a doufal, že se budou hádat a bojovat mezi sebou tak, že by se ukázalo, kdo bude nejsilnější a že přežije jen ten, kdo je pro farmaření nejvíce zapálený, tak jako to bylo v jeho případě, čímž dokáže svou lásku a oddanost rodinné farmě. Ovšem sklizně se tenčily a sněť se objevila znovu.
Henry začal trvat na tom, aby ho všichni oslovovali Lord Arlington, jeho nálady se horšily a rituály pokračovaly. Každý obřad znamenal více mrtvých a poskvrňoval jeho duši, avšak on se nestaral o nic jiného než o farmu. I jeho opomíjená žena a děti jen přihlíželi. Pro Henryho neexistovalo nic jiného než jeho farma a pýcha. Jeho farma musí být úspěšná a sněť musí vymizet. Jinak to prostě neviděl.
Rozhněvaný Henry bojoval se snětí dalších pět let. Přísun pracovníků se na farmě nejdříve zpomaloval a pak ustal úplně. Ti, kdo pro něj ještě pracovali se vykradli do noci zkusit štěstí jinde, než u tohohle šílence. Celou tu dobu Henry vedl boj s obilnou snětí, která se pořád a pořád vracela.
Když jedné noci stál u okna své ložnice a pohlížel do polí, vzpomněl si na kletbu, kterou vyřkl jeho bratr, než zemřel. Celá léta se tomu vysmíval, ale ta slova v něm probouzela ještě větší hněv. Odvrátil pohled od polí a rozběhl se po usedlosti a volal svou ženu. Potkali se v patře na balkóně u schodů, popadnul jí, zatlačil zpět a držel jí z balkonu dolů.
„Řekni mi, ženo, podvedla jsi mě?“
Vyděšená žena byla sotva schopna naříkat, z jejího manžela se stal spíš démon, než cokoli si kdy představovala.
„Ptal jsem se tě, ženo; máš povinnost mi odpovědět. Podváděla jsem mě všechny ty noci, kdy jsem s tebou nebyl? Když jsem byl v noci venku v polích, spala jsi s někým?“
Když na všechny jeho otázky zavzlykala, že „ne“, tak ještě přidal a jeho hněv se stupňoval.
„Můj bratr mě proklel! Řekl mi, že vše, co miluji, mě zradí, a že se objeví pohroma; a ty jsi součást té pohromy, ženo. Už tě nemiluji!“
Shodil ji dolů s balkonu a žena dopadla na podlahu. Shlédl dolů a viděl, že se začíná hýbat. Pár skoky se snesl dolů po schodišti, sebral nejbližší zbraň, sekeru, která byla za dveřmi a vzal si jí na svou ženu. Celou tu dobu se jí posmíval a proklínal jí.
„Takže děcka, o kterých jsem si myslel, že jsou moje, patří někomu jinýmu, je to tak? Spala jsi se všema chlapama už od naší svatební noci! Nedělej si starosti. Nebudeš sama. Tvoji bastardi se k tobě brzy připojí.“
Henry za sebou zaslechl výkřik. Stál tam jeho nejstarší syn s Henryho pistolí v ruce. Chlapec mu řekl, že se ostatních nikdy nedotkne, že jim nikdy neublíží. Poslal je za jeho prarodiči, aby je uchránil před otcovým šílenstvím. Henry viděl, že ho chlapec zradil a vrhl po něm sekerou, jež se zasekla do klukovy hlavy a okamžitě ho zabila. Pak svolal všechny sluhy a zbylé pracovníky a rozkázal jim, ať zmizí, že už je nikdy nenechá ničit svou úrodu jejich vztekem vůči němu. A každý, kdo odmítne, toho zastřelí. Na výstrahu vytáhl dvě pistole a na místě dva z nich odstřelil. Ostatní na nic nečekali a opustili svého pána tak rychle jak šlo a nechali Henryho se vším, co měl rád, s jeho farmou a poli.
Henry se tu noc zhroutil do tvrdého spánku, vyčerpán vražedným běsněním. Když se vzbudil s vědomím, že má spoustu práce, slunce již bylo vysoko nad obzorem. Sebral těla a rozsekal je, jejich části cpal do strašáků, kteří byli všude po polích, dokud nezmizela poslední známka masa a nebylo tedy možné objevit nic z jeho vraždění.
Když svou nestvůrnou práci dokončil, slunce už zapadalo a na východě se po obloze líně posouval měsíc. Díval se na něj a smál se stejně, jako to dělal vždy před sklizní. Za úsvitu začne sklízet úrodu i když na to bude sám. Vyčerpaný a potřísněný krví a tělními tekutinami mrtvol se složil do postele a strávil v ní bezesný spánek.
Znovu otevřel oči, ale byla ještě tma. Zprvu pomyslel, že znovu usne, ale bouchání z podesty schodiště před pokojem ho vyrušilo ještě jednou. Vyskočil z postele a v ruce sevřel zkrvavenou zbraň, kterou za dne častokrát použil, a plížil se ke dveřím.
Když byl na půl cestě místností ke dveřím, dveře se prolomily a úlomky a třísky se rozletěly po celé podlaze. Rozmlácenými dveřmi dovnitř pronikaly hrozivé stvůry, které mu připadaly jako oživlé mrtvoly, jenže jakmile vystoupily ze stínů do světla z okna bez záclon, rozpoznal původ těchto nadpřirozených bytostí. Ožili jeho vlastní strašáci.
Nejdříve propadl v smích, když pochopil, že má nové pracovníky, kteří ho budou poslouchat. O nich se bratrova kletba nezmiňovala a tak byl velmi potěšen. Ovšem jen nakrátko. Jakmile se vydal uvítat jednoho z těchto tvorů, byl udeřen. Ucítil bodavou bolest v žaludku, podíval se dolů a uviděl jak mu do břicha proniknul srp. Nevěřícně se na strašáka podíval a ohnal se po něm další, pak další a další. Strašáci do něj mlátili až byl skoro mrtev. Pak ho vytáhli ven do polí k nově vyrobené figuríně strašáka, kterého sám dělal. Děs z toho co se dělo v tu chvíli Lordu Arlingtonovi vytanul na mysli, ale byl teď již byl příliš slabý, aby vzdoroval útočníkům. Mohl se jen dívat, jak ho zašili do jednoho z vyrobených strašáků a vytvořili tak jednoho z nich. Poslední pohled, který se mu naskytnul, byla kosa, která zasvištěla k jeho hlavě a poté třepetavý závoj mlhy, který mu prošel před očima.


Nástin současné situace

Henry se věnuje farmě tak jako vždy předtím, ale s ještě větším úsilím. Sněť se v polích vyskytuje pořád a když jí vymýtí z jednoho pole, objeví se v jiném. Tohle schéma ho dohání k zuřivosti, protože z takového bludného kruhu nevidí východisko. Dokonce i těla, která obětuje, aby zastavil rozmáhající se sněť mají daleko menší efekt, než kdysi mívala a pouze zpomalují rozmach sněti. Sklízením úrody ani zavlažováním se až tolik nezabývá; zjistil, že úroda roste a umírá i když se mu jeho poslání nedaří a tak nechal obilniny růst jen tak a veškerý svůj čas a úsilí soustředil se na boj se snětí. Za nocí se krčí ve svém starém domě, skrývá se před strašáky, kteří se potulují po jeho polích a to i přesto, že nad nimi má částečnou moc. Pamatuje si totiž na utrpení, které se mu dostalo z jejich rukou a nechce si to zažít znovu.
Když se někdo nachomítne na jeho pozemku, Henry ho vyhledá a věnuje se mu jako hostovi, ale své temné potřeby musí naplnit. Využije nejbližší příležitosti, aby ho zabil a udělal z něj další strašáky, kteří mu pomohou ozdravit úrodu jeho farmy. Bohužel, i když mu toto jednání pomáhá v jeho práci, prohlubuje to i jeho strach z množství strašáků, které neustále narůstá.
Největší strach Henry pociťuje za nocí, které předchází každé sklizni v srpnu, září a říjnu. Za těchto nocí se zabarikáduje ve svém domě, ale naprosto zbytečně. Strašáci se vždy dostanou do domu, odvlečou ho do polí a zopakují jeho osud, který si zažil už víckrát, než je schopen si pamatovat. Ovšem když se následujícího rána probudí, zjistí, že jeho tělo je celé, ale na jeho tělo byl přišit další kus hadru. Kvůli těmto znamením si vždy pečlivě zakrývá své tělo a odmítá jej odhalit.
Přestože kdysi za mlada býval štědrým člověkem, jeho jednání z něj postupem času učinilo chamtivce a závistivce. Jsou také projevem jeho největších hříchů. Není schopen přijmout fakt, že vede předem prohraný boj se snětí a nikdy jej nevzdá. Může být nemožné ho o tomto faktu přesvědčit, ale pokud se to podaří, mohlo by ho to nakonec zachránit před jeho osudem.

Boj
Henry není žádný mocný válečník a ani se tak necítí. Využívá zbabělé taktiky, přepadení a překvapení. Proti své kořisti bude posílat vlny těch, které ovládá a až teprve potom se ukáže. Jeho nejoblíbenější fígle jsou polapit své nepřátele v uzavřených oblastech a nechat je zeslábnout, aby mohl svou práci provést přímo v polích, kde bojuje se snětí a rovnou tam vytvořit další strašáky.
Kukuřičné děti: Až třikrát denně může vědomě přivolat pomoc jakéhokoli divokého tvorstva ve své doméně. Na toto volání odpovídá 6k6 krys, 6k6 vran, 4k4 koček, 2k6 psů nebo 2k6 strašných krys a dostaví se do 2k4 kol. Tyto bytosti mu slouží na 2k6 kol, po která je přemáhá Henryho přítomnost a pak se rozutečou. Henry může navíc jednou denně přivolat 2k4 děsných masových strašáků, ti se dostaví do 2k4 kol a slouží mu po dobu 2k4 kol, než se jim vrátí jejich vůle a když se vymaní z jeho vlivu, zaútočí na každého tvora včetně samotného Henryho.
Krmení: Henry se může opravit, aby si obnovil ztracené zásahové body a to tak, že sežere maso svých obětí. Za každou směnu, kterou stráví hostinou na mase obětí si obnoví 3k6 ztracených zb.
Fobie: Henry se silně bojí strašáků ve své doméně. Ačkoli je v jejich přítomnosti za dne statečný, děsí ho skutečnost, že v noci převezmou vládu nad jeho zemí. Každý děsný masový strašák nebo děsný strašák v jeho přítomnosti, který není právě pod jeho mocí, ho nutí okamžitě provést ověření Vůle (DC 20) jinak bude od tvora po celé kolo utíkat svou maximální rychlostí.
Puch: Henry může vydávat zápach jako děsný masový strašák a použít jej jako svou volnou akci. Živé bytosti v dosahu 10 stop od těchto bytostí musí provést ověření Mravní síly (DC 16), jinak na celou následující minutu utrpí postih -2 ke svým hodům na útok a zranění, a záchranné hody či ověření dovedností, které vyžadují koncentraci.
Překvapení: Henry se pohybuje tichým pohybem, získává iniciativu v prvním kole souboje.
Nepřirozená aura: Zvířata, ať divoká nebo domestikovaná, ucítí Henryho nepřirozenou přítomnost na 30 stop daleko. Dobrovolně se nepřiblíží na kratší vzdálenost a pokud jsou k tomu nucena, tak začnou jančit a panikařit; setrvají v takovém stavu dokud se nachází v dosahu do 30 stop, s výjimkou momentů, kdy jsou pod jeho vlivem.

Doupě
Henry přebývá v rozpadajících se staveních farmy, která zároveň označují střed domény. Celá doména neblaze proslula říšemi děsu tím, že se podivně objeví a po létech zase zmizí a vezme s sebou každého, kdo právě cestoval po jejím území. Za dne se na doménu vztahuje stoka zla se stupněm 2. V noci se zvyšuje až na stupeň 4.

Uzavírání hranic
Uzavírání hranic má dva možné účinky. Když se někdo pokouší opustit doménu za dne, zaútočí na něj vrány a havrani a přinutí je vrátit se zpět do centra domény. Tyto útoky narušitele spíše matou, než že by se ptáci snažili ublížit. Za nocí stráží hranici děsní strašáci. Kdo se pokouší opustit doménu, ten se každou minutu může setkat s 1k4 takovými tvory na 100 yardech hranice.
Pokud se doména nenachází uvnitř jiné a vznáší se volně v mlhách, což činí často, jsou hranice domény vždy uzavřené.


Masový strašák, děsný
Děsný masový strašák je stvoření udělané ze směsice nadpřirozené a běžné práce. Jsou to zbytky nebožtíků, kterým byl dán nový život a tvar v mezích strašáka a vzniknout jim dala zvrhlá vůle a zloba, které není rovno. Jsou to strážci kukuřičných polí, kteří stále shlíží se svých bidel na případnou hrozbu vůči jimi ovládané oblasti a chladnokrevně udeří na každého, kdo mezi poli prochází, přičemž ho nejprve v naprosté tichosti pronásledují.

Protože se farma přemístila do mlh, strašáci tajně zjistili, že se mohou sami množit a vytvářet další členy svého druhu stejným způsobem, jako to Henry dělal v minulosti. Takže nyní aktivně pracují na tom, aby znásobili své řady a rozpínají se do dalších zemí kdykoli jejich domov navštíví některou z domén říší děsu.

Vytvoření děsného strašáka
“Děsný masový strašák” je šablona, kterou je možné použít na jakkoli velkého humanoida, nestvůrného humanoida, obra nebo potvoru (zde zmiňováno jako základní tvor).
Velikost a typ: Typ tvora se změní na Nemrtvého konstrukta. Udržuje si všechny podtypy kromě přesvědčení (které se mění na Chaotické zlo) nebo podtypy, které označují druh (jako je goblinoid nebo plazovec). Nestává se z něj rozmnožený podtyp. Využívá všechny hodnoty základního tvora a jeho zvláštní schopnosti kromě zde uvedených.
Životaschopnost: Na všechny hody na ŽS se používá k12.
Rychlost: Jako základní tvor, ovšem pokud základní tvor uměl létat, tak tuto schopnost ztrácí.
Třída zbroje (AC) : Bonus k přirozené zbroji se zvyšuje o číslo uvedené podle velikosti tvora.

Velikost / Přirozený bonus ke zbroji
Malý / +1
Střední / +2
Velký / +3
Rozměrný / +4
Obrovský / +6
Kolosální / +9

Základní útok: Jako základní tvor.
Útoky: Děsný masový strašák si zachovává všechny přirozené zbraně, útoky vyrobenými zbraněmi a zbraňové dovednosti základního tvora. Děsný masový strašák navíc získává útok bouchnutím.
Zranění: Přirozené a vyrobené zbraně mají klasický rozsah zranění. Zranění způsobené bouchnutím závisí na velikosti děsného masového strašáka. (Použijte tento údaj od základního tvora, jestliže je lepší.)

Velikost / Zranění
Malý / 1k4
Střední / 1k6
Velký / 1k8
Rozměrný / 2k6
Obrovský / 2k8
Kolosální / 4k6

Zvláštní útoky: Děsný masový strašák si zachovává všechny zvláštní útoky, které měl podtyp základního tvora, ovšem ztrácí všechny zvláštní útoky, které vycházely z úrovní jeho třídy a získává navíc útoky popsané níže. Záchrany mají DC 10 + ½ ŽS děsného masového strašáka + oprava k Cha děsného masového strašáka, pokud tedy není uvedeno jinak.
Puch: Děsní masoví strašákové jsou částečně vytvořeni ze zahnívajícího masa, které zapáchá a způsobuje nevolnosti u tvorů, kteří inhalují tento děsivý puch. Živé bytosti v dosahu 10 stop od některé z takových bytostí musí provést ověření Mravní síly jinak mají postih -2 k hodům na útok, záchranným hodům a ověřením dovedností, které vyžadují koncentraci po dobu následující minuty.
Překvapení: Děsný masový strašák vždy získává iniciativu v prvním kole souboje a všichni protivníci, na které strašák vyrukuje, jsou nepřipravení.
Zvláštní schopnosti: Děsný masový strašák si zachovává všechny zvláštní schopnosti základního tvora a získává schopnosti uvedené níže.
Snížené zranění: Děsný masový strašák má snížené zranění 10/krev a magie. Jestliže základní tvor už měl snížené zranění, tak se mění na hodnotu děsného masového strašáka. Přirozené zbraně děsného masového strašáka se berou jako magické zbraně pro účely překonání sníženého zranění.
Krmení: Děsní masoví strašákové se musí opravit, aby znovu nabyli ztracené zásahové body. Za každou směnu, kterou stráví opravou sebe získá děsný mas. strašák 2k6 zásahových bodů.
Odolnosti: Strašák má odolnost vůči chladu 15 a vůči elektřině 15.
Odolnost vůči odvracení: Strašák má odolnost vůči odvracení +4.
Nepřirozená aura: Zvířata, ať divoká nebo domestikovaná, ucítí strašákovu nepřirozenou přítomnost na 30 stop daleko. Dobrovolně se nepřiblíží na kratší vzdálenost a pokud jsou k tomu nucena, tak začnou jančit a panikařit; setrvají v takovém stavu dokud se nachází v dosahu do 30 stop.
Vlastnosti: Upravte vlastnosti základního tvora takto: Sil +4, Obr +4, Int –2, Mou –2, Cha +0. Děsný masový strašák nemá žádnou hodnotu Odolnosti, stejně jako nemrtví.
Dovednosti: Děsný masový strašák má rasový bonus +8 na Skrývání, Naslouchání, Tichý pohyb a Všímání, dokud je na území farmy. Jinak má vše jako základní tvor.
Odbornosti: Strašák získává Ostražitost, Boj na slepo a Odrážení blesků za předpokladu, že základní tvor splňuje požadavky a ještě nemá tyto odbornosti.
Prostředí: Jakákoli zemědělská půda.
Organizovanost: Samotář, Pár, Gang (3 – 5) nebo Tlupa (6 – 10).
CR: Jako základní tvor +2.
Poklad: Standard.
Přesvědčení: Vždy Chaotické zlo.
Postup v úrovních: Žádný.
Oprava úrovně: -

Příkladový masový strašák
Tvor je ohavnou slátaninou tlejícího masa a hadrů a v napodobenině lidské ruky má zakrvavený srp. Umí se pohybovat na svých nestejnoměrných nohách překvapivě hbitě; jednu nohu má ze slámy a hadrů, druhou z rozeklaného kopyta; ze zápachu, který se line v jeho okolí se vám začne dělat nevolno, až na zvracení.

Tímto příkladem je Satyr, co by základní tvor.

CR 4; ŽS 4k12, zb 28; Iniciativa +3; Rychlost 40 stop.; AC 20 (+3 Obr, +1 Uhýbání, +6 Přirozené); dotek 14, nepřipravenost 16; Základní útok +4; Sevření +4; Bouchnutí +4 na blízko (1k6+2) nebo srp +4 souboj na blízko (1k6+2, kritický x2) nebo úder hlavou +4 boj na blízko (1k6+2); Útok plným úderem +4 boj na blízko (1d6+2) nebo srp +4 boj na blízko (1k6+2, kritický x2); Střetnutí/dosah: 5 stop/5 stop x 5 stop; Zvl. Útok: Puch, překvapení, nepřirozená aura; Zvl. Obrana: odolnost vůči chladu 15 a elektřině 15, +4 k odolnosti proti odvracení, znaky nemrtvého; Přesvědčení Khz; Záchranné hody: Fort +2, Ref +10, Will +5; Sil 14; Obr 17; Odl -; Int 10; Mou 11; Cha 13.
Dovednosti: Skrývání +13, Zastrašení +3, Naslouchání +15, Tichý pohyb +13, Všímání +15.
Odbornosti: Ostražitost, Boj na slepo, Uhýbání, Odrážení blesků, Pohyblivost.

Boj
Tento děsný masový strašák často zahajuje boj zblízka úderem hlavou, následuje útok srpem nebo zranění bouchnutím. Jeho úder se bere jako útok magickou zbraní pro účely snížení zranění.
I když ztratil schopnost hrát na panovu flétnu, nosí ji s sebou kolem krku; jsou jen připomínkou toho, čím tvor kdysi býval.
Na záchranný hod Mravní síly proti zápachu tohohle masového strašáka je DC 13 na Mravní sílu (Fort).
Majetek: Srp, mistrná panova flétna.
Napsal Vannax 25.08.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 14 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12679505348206 secREMOTE_IP: 44.211.31.134