Sindarsko-český slovník

Sindarština čili jazyk Šedých elfů, byla nejrozšířenějším jazykem v Beleriandu v Prvním věku. Kromě Sindar samotných jím mluvili i Noldor, kteří přišli ze Západu a přejali tuto řeč za svou jako jazyk Vyhnanců. Sindarsky muvili i lidé ze Třech domů Edain - Přátel elfů, neboť byli v neustálém kontaktu s Šedými elfy nebo Noldor, kteří se stali jejich učiteli v době míru a veliteli v době válek. Po skončení Prvního věku se sindarštinou běžně mluvilo v elfích zemích Lindonu a Velkém zeleném hvozdu, v Šedých přístavech a posléze i v Eregionu, Lothlórienu a Imladris, i když na některých místech se jako jazyk běžné potřeby používala řeč Lesních elfů. Také Edain stále učili své potomky této vznešené řeči a na ostrově Númenor sindarština dlouho sloužila jako jazyk učený i komunikativní. Postupem času, jak se vztahy númenorejců a elfů ochlazovaly, sindarštinu nahradil jejich vlastní jazyk adunajština, který byl ale v mnoha případech sindarštinou ovlivněn.
Sindarština se stala jazykem zatracovaným a posléze zakázaným, ale přesto z Númenoru nevymizela. Zůstatek Věrných, kteří stále uznávali přátelství s Eldar, tento jazyk uchovávali jako památku na dny, kdy mezi oběma plemeny vládlo přátelství, a tajně jemu učili své děti. Když pak Númenor padl do hlubin, byli to právě lodě Věrných, které byly Pány Západu zachráněny a vyvrženy na březích Středozemě. Když Elendil a jeho synové se svým lidem založili Království ve vyhnanství - Arnor a Gondor - používali sindarštinu jako jazyk vznešený a učený, kterým komunikovali mezi sebou a při zvláštních příležitostech, a i když přijali Obecnou řeč jako jazyk denní potřeby, sindarština nebyla zapomenuta ani poté, co dúnadanů ubylo a jejich krev se smísila s krví menších lidí.
Elfí výraz Český význam
-ath, -iath hromadný plurál [přípona]
-dan tvůrce, výrobce, stvořitel [přípona]
-en\-in odpovídá angl. příponám příd. jmen -ish, -y, -en
-hoth lid, tlupa [přípona]
-ien(n) země (koho, čeho) [přípona]
-ion syn (koho, čeho) [přípona]
-nd, -an(n) zem, země [přípona]
-ren udělaný, zhotovený z..., (jako angl. přípona -y)
-ui odpovídá angl. příponám příd. jmen -y, -able
-wain třetí stupeň příd. jmen (= nej-) [přípona]
a oh !, ah !
âl dřevo (jako živá látka) {ALA}
âr král, náčelník {tá} {ghar}
ad znovu, zase, zpět, znovu-, opakování něčeho{atat}
ada otec (táta) {ata}
adab\edeb budova, dům {tak}
adan\edain muž, člověk (vztahuje se na tři domy Přátel Eldar)
Adanedhel "Člověk-elf", jméno dané Túrinovi v Nargothrondu
adar\eder otec {ata}
adel za, vzadu (něčeho) [předložka] {teles}
aderthad znovu sjednocující, opět spojující; obnovené jednoty
Adorn řeka - přítok Želíze (přednúmenor. původ jména)
adr(a) X přes [předložka]
adron X dále, za, mimo, nad [příslovce]
adros X brod, přechod
aduial večerní šero, podvečer
Adurant "Dvojí proud", šestý a nejjižnější přítok Gelionu v Ossiriandu, jméno se vztahuje k rozdělenému toku kolem ostrova Tol-Galenu.
aear moře
aearon oceán
Aeglos Gil-galadovo kopí (= Sněžný hrot); také rostina, jež bujela na Amon Rudhu
aelin jezero, tůň
Aelin-uial "Soumračná jezera", kraj bažin a tůní, kde se řeka Aros vlévala do Sirionu
aer svatý, posvěcený
Aerandir "Mořský poutník" - průvodce Eärendila na jeho plavbách
aerlinn chvalozpěv, chorál
aes jídlo, pokrm (vařené - nejčastěji maso) {ap}
aew malý ptáček {aiwé}
Afor\Efuir/Efyr elf, který se nikdy nevydal na Velkou pouť {abar}
agarwaen potřísněný krví, zkrvavený
aglar sláva {akla-r}
aglar'ni sláva komu, čemu (s 3.pádem) (= 'aglar an i')
aglareb slavný {akla-r}
Aglarond "Třpytivé jeskyně" v Helmově žlebu v Ered Nimrais
aglon(d) brána, průchod mezi vysokými zdmi (stěnami) {ak} {lod}
Aglon "Úzký průsmyk" mezi Dorthonionem a vysočinou západně od Himringu
agor, agr úžina, zúžení {ak}
ai Ať žije ! \ Běda !
aiglin vrcholy (kopců)
aiglos rampouch
ail X jezero, nádrž
ailion X jezero
ailwing jezerní pěna; bílý leknín
Ain Ainu ((svatý) duch)
Ainil Ainu, pro rod ženský
Ainos Ainu, pro rod mužský
aith bodec, hrot kopí {ek(te)}
aithil X bystřina, rychlý dravý proud {KELE}
Aivri(e)n jméno ostrova (Íwerin)
acha vodopád
al- ne- [předpona] {la}
alag ženoucí se, řítící se, prudký {Alak}
alagos větrná bouře {Alak}
Aldor Oromë (Vala) {ALA}
alf labuť {Alak}
alfa X labuť
alfirin drobná bílá květinka, viz. uilos, stálička
Alchoron Ilkorin (pl.Elcheryn) (původ slova viz. Slovník Ilkorin){la}
alm široká ramena (
aloth (alos) les (básnicky)
alph labuť {Alak}
alwen strom (básnicky)
am nahoru {am}
am nahoru, vzhůru, nad, nadto [příslovce] {AMU}
amabwed -ruký, ruce mající {MAPA}
amar Země {mbar}
amarth osud
ambar Země {mbar}
amben(d) do kopce {am} {pen}
ambenn vyvýšený, stoupající {am} {pen(ed)}
Amlaith jméno (koho ?)
amlug drak {angwa} {lok}
ammarth osud {mbarat}
ammen - 'naur an edraith ammen' = "budiž oheň k naší záchraně" (Gandalfovo zaklínadlo proti vlkům)
amon X do kopce {AMU}
amon\emuin,emyn pahorek, kopec, hora {am}
Amon Amarth "Hora osudu", jméno dané Orodruině, když opět procitly její ohně po Sauronově návratu z Númenoru
Amon Ereb "Osamělý kopec" mezi Ramdalem a řekou Gelionem ve Východním Beleriandu.
Amon Ethir "Výzvědný pahorek" navršený Finrodem Felagundem východně ode dveří Nargothrondu.
Amon Gwareth pahorek, na němž byl zbudován Gondolin, uprostřed planiny Tumladenu
Amon Obel pahorek uprostřed brethilského lesa, na němž byl zbudován Ephel Brandir
Amon Rudh "Holý vrch", osamělá vyvýšenina v zemích jižně od Brethilu; obydlí Mîma a skrýš Túrinovy tlupy psanců.
Amon Sul "Větrný kopec", "Větrov" v Arnorském království
Amon Uilos "Věčně sněhobílý", sindarské jméno Taniquetilu (podle Valaquenty to však byla "nejvyšší věž Taniquetilu")
amra chodit nahoru a dolů, žít na horách, putovat
amrog, amrod poutník; putující
Amroth Sindarský elf, král Lórienu - utonul v Belfalaské zátoce
amrun východ Slunce; východ; vycházení {am} {ró}
an H k, ke, ku; do; na; až k, až na [předložka]
an(n) H, and- dlouhý
an- H s, se; u, v, za, při [předpona] {ná}
anann dlouze (?)
Anar Slunce {nar}
Anborn jméno jednoho z Ithilienských hraničářů; společník Faramira, jež držel hlídku nad nádrží u Henneth Annúnu a spatřil tam Gluma
and/ann dlouhý {anda}
andabon,annabon slon (<*andambundá = s dlouhým čenichem) {Anad} {mbud}
andaith dlouhý znak v písmu (?)
Andor "Darovaná země", Númenor
Andram "Dlouhá zeď", jméno dělícího spádu napříč Beleriandem
Andrast "Dlouhý mys", hornatý výběžek mezi Želízí a Lefnui
Anduin řeka východně od Mlžných hor, "Dlouhá řeka"
Anfalas Gondorské léno, přímořský kraj mezi ústími Lefnui a Morthondy, "Dlouhopolsko"
Anfauglir "Žíznivé čelisti", jméno vlka Carcharotha
Anfauglith "Dusivý prach", jméno pláně Ard-galen po jejím zpustošení Morgothem v Bitvě náhlého plamene
ang železo {angá}
Angband "Železné vězení, Železné peklo", Morgothova velká žalářní pevnost na sz. Středozemě
Angbor Pán Lamendonu; v bitvě v Pelargiru se připojil k Aragornovi a posléze vedl početné posily z Jižních lén do Minas Tirith
angerthas runová abeceda (používaná i trpaslíky)
Anghabar "Železné kutání", důl v Okružních horách kolem gondolinské planiny
Angmar Černokněžná říše na sev. konco Mlžných hor, opanovaná Pánem nazgulů
angol H hluboká moudrost, magie (archaicky/básnicky) {ngol}
angol H zápach {ng'ol}
Angolonn Silmaril {ngolod}
angren\engrin ze železa {angá}
Angrenost "Železná pevnost", númenorská pevnost na západních hranicích Gondoru
angrin X železný
Angrist "Roztínač železa", nůž vyrobený Telcharem Nogrodským, odebraný Curufinovi Berenem a jím použitý k vyříznutí silmarilu z Morgothovy koruny.
angwedh řetěz, řetízek, kroužky {wed}
anim pro mě
anca čelisti, řada zubů {anka}
Ancalagon největší z Morgothových okřídlených draků ('vrhající se čelisti') {anak} {Alak}
ann-thennath druh\způsob zpěvu
Annatar "Pán darů", jméno, které si dal Sauron ve Druhém věku, když ve sličné podobě obcházel Eldar, kteří zůstali ve Středozemi.
anno dát, věnovat, udělit {ana}
annon\ennyn velká brána {ad}
Annon-in-Gelydh "Noldorská brána", vchod do podzemního řečiště v západních pahorcích Dor-lóminu, jež vedlo do Cirith Ninniachu.
Annúminas "Věž Západu", starobylé sídlo arnorských králů poblíž jezera Nenuial
annun západ slunce, (západ) {ndú}
Anórien Gondorský kraj severně od Ered Nimrais
Anor, Anór- Slunce {nar}{anAr}
anrand Věk, 100 Valinorských Let {rad}
ant dar {ana}
anw samec (muž) {ghan}
anwar bázeň, úcta
ar H a (spojka)
Ar (a)- "vysoký, urozený, královský", král, pán (hlavně v řeči Dúnadanů)
ar- H bez {ar}
arad den, 12 hodin {ar}
Arandor "Králova země" na Númenoru
Aragorn 39. dědic Isildurův v přímé linii; král znovu sjednocených říší Arnoru a Gondoru
aran král, náčelník {tá} {ghar}
aran král, pán
Aran Dinnu Thingol "Král Soumraku" {thin}
aran\erain král (rozšířený kmen ar-) {ghar} {gar}
Aranruth "Králův hněv", Thingolův meč, posléze dědičný předmět Númenoru
aras vysoká zvěř; jelen
Arathorn otec Aragornův
Araw Oromë (Vala)
Ard-galen "Zelený kraj", velká travnatá pláň severně od Dorthonionu, viz. Anfauglith
Argeleb sedmnáctý král Arnoru sídlící ve Fornostu
Aredhel "Urozená elfka", sestra Turgona Gondolinského, jež byla polapena Eölem a porodila mu dítě Maeglina, nazývaná také Bílá noldorská paní
Ar-Feiniel "Bílá noldorská/gondolinská paní", jméno Aredhel
Argonath "Královské kameny", Pilíře Králů, velké tesané podoby Isildura a Anáriona na Anduině
Argonui jméno (koho?, čeho?)
arnediad nespočetný {not}
arnoediad nespočetný {not}
Arnor "Králova země", severní říše Númenorejců ve Středozemi, zřízená po jejich úniku z tonoucího Númenoru
arog X rychlý, hbitý, prudký
aronoded nespočetný {not}
arth kraj, říše, království {ghar} {gar}
Arthedain Jedno ze tří království, na něž se v devátém st. rozdělil Arnor
Arthórien kraj mezi řekami Aros a Celon na východě Doriathu {ghar} {thur}
Arvedui "Poslední král" Arthedainu; utonul v zátoce Forochel
Arvegil XXI. král Arnoru (Arthedainu)
Arveleg XVIII. a XXII. král Arnoru (Arthedainu)
Arvernien pobřeží Středozemě západně od ústí Sirionu
Arwen dcera Elronda a Celebrían, vdala se za Aragorna; královna Gondoru
Aryador "Země Stínu" (Ilkorinský původ) viz. Eriador
Asfaloth Glorfindelův bělostný kůň, který zachránil Froda před černými jezdci, když jej odnesl přes Bruinenský brod
asgar, ascar spěchající, překotný {skar}
Ascar nejsevernější přítok Gelionu v Ossiriandu (později Rathlóriel)
Asgon muž z Dor-lóminu - pomohl Túrinovi utéci po zabití Broddy
ast prach {Ásat}
ath- obojí, přes [předpona] {tat,atta}
athan po, za (čas. předložka)
athelas králův lístek (léčivá rostlina)
athra X přes [předložka]
athrad přechod, brod {at(at)} {rath}
athrado přecházet, traverzovat {at(at)} {rath}
athrod X přechod, brod
athron X další, pozdější, následující; po (časově)
atland skloněný, šikmý, nachýlený {talAt}
atlanno sklánět se, svažovat se, ležet šikmo {talAt}
atlant kosý, šikmý, nachýlený {talAt}
aur den; ráno, jitro{ar}
Aur X Slunce
aur, or- den (od západu do západu slunce) = přibližně našich 24 hodin
Auranúmin X západ slunce {NUHU}
aus(s)aith lakomství, hrabivost {AWA}
ausin bohatý {AWA}
aust X léto
auth válka, bitva {koth} {oktá}
avos štěstěna, bohatství, prosperita {AWA}
avosaith lakomství, hrabivost {AWA}
avosir, Ausir štěstěna, bohatství, prosperita {AWA}
awarth opuštění, zřeknutí se {war}
awartha opustit {war}
bâd šlapat, kráčet, jít {bat}
bad cesta
badhor, badhron soudce
Bai X Vnější Oceán
baidha X obléknout, ošatit {VAYA}
bain X oděn, oblečen {VAYA}
baith X oděv, šat {VAYA}
Baithon X Vnější vzduch {VAYA}
bach zboží ke směně, zboží, věc {mbach}
bachor podomní obchodník {mbach}
bal bolest; trýzeň, trápení; úzkost {MBALA}
Balan\Bele(i)n Vala {bAlá}
Balandor Valinor {bAlá}
balc krutý {MBALA}
balch krutý {ngwal}
Balchoth "děsivá tlupa" lid z Východu, příbuzní s Vozataji
Balcmeg jméno skřeta
balrog "démon síly", sindarská podoba jména ohnivých démonů, kteří sloužili Morgothovi {ngwal} {ruk}
band, bann žalář, vězení {mbad}
banga podomní obchodník {mbach}
banc podomní obchodník {mbach}
Bannos Mandos (Vala) {mbad}
Bansil jméno stromu (?) "Jasný třpyt"
Banwen(d) Vána (Valiera) {ban} {wen}
bar, bar(a)- domov (ve spojení s "členem", i-mbar)
bara ohnivý; horlivý, dychtivý {barAs}
Barad-dur "Temná věž" Sauronova v Mordoru
barad\beraid věž, pevnost {barat}
Barad Eithel "Studniční věž", pevnost Noldor u Eithel Sirionu
Barad Nimras "Věž bílého rohu" zbudovaná Finrodem Felagundem na mysu západně od Eglarestu
baradh příkrý, strmý {barAd}
Barahir otec Berenův; zachránil Finroda v Dagor Bragollachu a dostal o něj prsten {barAs} {cher} "vládce nad horlivostí"
baran hnědý {barAn}
Baranduin "Dlouhá zlatohnědá řeka" v Eriadoru, v Kraji nazývaná Brandyvína
Baran starší syn Bëora Starého
baravorn být/zůstat doma {mbar} {bor}
Bar-en-Danwedh "Dům výkupného", jméno, které dal Mîm svému obydlí, po vydání Túrinovi
Barthan Aulë (Vala) 'Tvůrce Země' {tan} {mbar}
bartho odsoudit; rozhodnout něčí osud; určit k záhubě {mbarat}
bas chléb
basgorn bochník chleba {kor} {mbas}
bast chléb {mbas}
batho dupat, šlapat {bat}
baudh soud; rozsudek
baug tyranský, krutý, utiskující {baug}
bauglir utiskovatel, tyran {baug}
Bauglir "Donucovač", jedno z Morgothových jmen
bauglo utiskovat, utlačovat {baug}
baul mučení, muka, trápení {ngwal}
baur potřeba (= nucená/pod tlakem?) {baug}
bein krásný, nádherný {ban}
beleg velký, veliký {bel}
beleg mocný, silný; ohromný, mohutný
Belego Prázdno, Prázdnota, Pustina {gas}
Belegoer "Velké Moře" na Západě mezi Středozemí a Amanem {ay} {bel}
Belegol Aulë (Vala) {bel} {gawa}
Belegorn jméno (koho?, čeho?)
Belegost "Velká pevnost", jedno ze dvou trpasl. měst v Modrých horách. Překl. trp. Gabilgathol {bel} {os}
Belecthor jméno (koho?, čeho?)
Beleriand jméno prý znamenalo "země Balar" a původně prý patřilo zemím kolem ústí Sirionu proti ostrovu Balar. Později se jméno rozšířilo na celé dávné severozápadní pobřeží Středozemě jižně od zálivu Drengist a celé vnitrozemí jižně od Hithlumu a na východ až k úptí Ered Luin, které řeka Sirion dělila na Západní a Východní Beleriand. Beleriand byl rozbit v bouřích na konci Prvního Věku a zaplaven mořem, takže zůstal jen Ossiriand (Lindon).
Belfalas Kraj na jižním pobřeží Gondoru na pobřeží stejnojmenné zátoky
Belcha X Melkor (Vala)
bellas síla, moc (fyzická) {bel}
belt silný tělem {bel}
Belthil "Božská záře", obraz Telperionu vyrobený Turgonem v Gondolinu {thil}
Belthronding luk Belega Cúthaliona, který s ním byl pohřben
ben bez [předložka] (?) (vyskyt. se v 'Iarwain Ben-adar' = "Tom Bombadil")
benc loďka {VENE}
benn H muž, člověk (místo dîr) {bes}
benn H tvarovat, modelovat, formovat {VENE}
bennas kout (zevnitř), roh {nas} {ben}
bent loďka {VENE}
beor stoupenec, přívrženec, vazal {bew}
bere(i)n stálý, vytrvalý; důvěryhodný muž, oddaný vazal (dříve) {bor}
Beregond voják z Minas Tirith; průvodce a společník Pipina; zachránce Faramira před upálením, posléze jeho kapitán; bojoval na Pelennoru a u Morannonu
beren H smělý, nebojácný; drzý, troufalý {ber}
beren H radostný, potěšený {mber}
Beren H Syn Barahirův; vyřízl Silmaril z Morgothovy koruny jako cenu za svou nevěstu Lúthien, dceru Thingolovu a byl zabit angband. vlkem Carcharothem; jako jediný ze smrtelných lidí se však vrátil z mrtvých; žil pak s Lúthien na Tol Galenu v Ossiriandu a bojovals trpaslíky u Sarn Athradu. Praděd Elrondův a Elrosův a předek númenorských králů. Nazýván též Camlost, Erchamion a Jednoruký.
bereth H slavnost, svátek {mber}
bereth H královna (původní význam - choť ) {barath}
Berethil Varda {barath}
Bergil syn Beregonda, vojáka z Minas Tirith; dělal společnost Pipinovi v Minas Tirith
Berhael jméno (koho?, čeho?)
berio chránit, ochraňovat {bar}
bertho troufat si, odvážit se; vyzvat {ber}
Berúthiel královna Tarannona Falastura, dvanáctého krále Gondoru
bess žena (nahrazující dî, dîs) {bes}
beth slovo (viz. Gandalfovo - 'lasto beth lammen' "naslouchej slovům mého jazyka")
bior stoupenec, přívrženec, vazal {bew}
blâb plácnutí, plesknutí, mávnutí (křídel, atd.)
Bladorthin jméno krále vyskytující se v Hobitovi
bladwen X pláň, rovina {PALA}
blaith X duch, mysl
blant X plochý, rovný, hladký; širý, otevřený {PALA}
blath X podlaha {PALA}
bo-, bon- X syn (s rozdělovací čárkou)
bod- X znovu, zpět
bodruith X msta, odplata (crossed out)
bodruithog X pomstychtivý, toužící/žíznící po pomstě (crossed out)
bodruithol X od přírody mstivý, pomstychtivý (crossed out)
boldog bojovník, voják (skřet) (<*ndákó) {ngwal} {ndak}
bôr X potomek
bôr\b&ycirc;r stálý, vytrvalý; důvěryhodný muž, oddaný vazal {bor}
bor(o)-,-bor stálost, vytrvalost (?)
Borgil Aldebaran (hvězda)
Boromir starší syn správce Gondoru Denethora II.; jeden ze Společenstva Prstenu
both louže, kaluž, malé jezírko {mboth}
brada dřevěný vůz
bragol náhlý
bragollach náhlý plamen
brand vysoký; vznešený, ušlechtilý {barAd}
Brandir vládce Halethina lidu v Brethilu v době příchodu Túrina Turambara, který ho zabil. Túrinem nazván Chromec. {barAd} {der}
brann vysoký; vznešený, ušlechtilý {barAd}
brannon pán {barAd}
brant X luk
brass bělavý žár {barAs}
brassen rozžhavený do běla {barAs}
bre- rychlý
breged náhlá zuřivost {berEk}
bregedúr divoký zápal (vzplanutí) {ur} {berEk}
bregol prudký, náhlý, divoký {berEk}
Bregolas "Divokost/Prudkost", bratr Barahirův a otec Baragundův a Belegundův, zabit v Dagor Bragollachu {berEk}
breitho náhle se rozbít/přelomit (< brekta) {berEk}
brennil paní {barAd}
brerg divoký, prudký {mberEk}
brethel\brethil buk /// v ITE & SIL naopak "bříza"
Bridhil Varda (Valiera)
bridhon princ
Brilthor "Třpytivá bystřina", čtvrtý přítok Gelionu v Ossiriandu
brin magická substance tvořící Měsíc
brith štěrk (z Ilkorin) {birIt}
brithla perleť
Brithon "Oblázková/Perleťová", řeka, která se vlévala do Velkého moře u Brithombaru {birIt}
brod pevný, stálý, vytrvalý {VORO}
bronadui pevný, trvalý, stýlý {borOn}
bronio strpět, snést; vytrvat {borOn}
bronn pevný, stálý, vytrvalý {VORO}
brono přežít, vytrvat, vydržet {borOn}
bronwe výdrž, trpělivost, vytrvalost
bronweg pevný, stálý {VORO}
bronweth výdrž, trpělivost, vytrvalost {VORO}
bróg medvěd {morOk}
brui? bruin? hlučný, hučící
Bruinen Bouřná (řeka pramenící v horách nad Imladris) 'hučící voda'
brun starý, dlouho trvající/používaný (< bróná) {borOn}
bui H je třeba, potřebuje to (?) (<*mauy) (neosobní)
buio H sloužit, být věrný/oddaný {bew}
bund, bunn nos, čenich, čumák, rypák; zobák (<*mbundu) {mbud}
cabed skok; věc, která se má přeskočit {cap}
Cabed-en-Aras hluboká rokle řeky Teiglinu, kde Túrin zabil Glaurunga a kam se vrhla Nienor
Cabed Naeramarth "Skok strašné sudby", jméno, jež dostal Cabed-en-Aras po tom, co z jeho skály skočila Nienor
cabor, cabr žába {cap}
cadw, -gadu pěkných tvarů, pěkně rostlý, souměrný (<*catwá) {cat}
cadwor, cadwar pěkných tvarů, pěkně rostlý, souměrný (<*catwárá) {cat}
cael ležet v posteli, choroba, nemoc {cay}
caeleb upoutaný na lůžko, chorý, nemocný {kay}
caer 10 {cayan, cayar}
caew brloh, doupě; místo k odpočinku {cay}
Cair Andros "Loď z dlouhé pěny", ostrov v řece Anduině severně od Minas Tirith, opevněný Gondorem pro obranu Anórienu
cair\cîr loď
calad, cal(a)- světlo {cal}
calan denní světlo
calar\celair lampa, lucerna; nebeské těleso (básnicky)
calardan zdroj světla (pl. celerdain)
Calembel "Zelená moc/síla", město v Lamendonu na silnici od Erechu do Pelargiru
calen zelený {cal} /// v ITE se uvádí "světelný"
Calenardhon "Zelená provincie", jméno Rohanu, když byl severní částí Gondoru
Calenhad šestý z gondorských majáků v Ered Nimrais. (Jméno pravděpodobně znamenalo "zelený prostor" a týkalo se plochého travnatého temene pahorku; -had je odvozeno s obvyklou obměnou v kombinacích ze -sad, "místo, bod")
calf nádoba na vodu {calpa}
callon hrdina (<*calrondó) {cal}
cam(b) ruka, ale zejména ruce nastavené k přijímání nebo držení {cab}
camland dlaň {lad}
Camlost "Prázdnoruký", jméno, které si dal Beren, když se vrátil ke králi Thingolovi bez silmarilu
canad 4 {cAnat}
cann smělý, nebojácný; drzý, troufalý (viz. Eldacan = Aelfnoth)
cant obrys, náčrt {cat}
car, cardh dům {car}
car- rudý, červený
Caradhras "Rudoroh", jedna z morijských hor známá svým průsmykem nazývaným "Rudá brána"
carag špička, hrot; skalní zub/výčnělek {cArak}
carach čelisti
caran rudá, červená {cAran}
Caragdur sráz na severní straně Amon Gwarethu (Gondolinského pahorku), z něhož byl svržen Eöl
Caranthir čtvrtý syn Fëanorův, nazývaný Temný; "z bratrů nejdrsnější a nejsnáze se popudil"; panoval v Thargelionu, zabit při útoku na Doriath
caras město (nad zemí) {cyar}
Caras Galadhon "Město stromů", hlavní sídliště lórienských elfů; sídlo Galadriel a Celeborna
Cardolan jedno ze tří království, na něž se v devátém století Třetího věku rozdělil Arnor, na západě ohraničené Baranduinou a na severu Východní cestou
carc X ostrý skalní útes, zub/tesák {CRCR}
carch zub, tesák (viz. Carcharoth) {cArak}
Carcharoth "Rudá tlama", velký angbandský vlk, který uhryzl Berenovi ruku držící silmaril; zabit Huanem v Doriathu
Carach Angren "Železné čelisti", hradba a příkop střežící vstup do Udunu v Mordoru
Carchost "Tesáková pevnost", jedna ze Zubových věží u vstupu do Mordoru
Carn Dum hlavní pevnost Angmaru
Carnen "Červená řeka", řeka tekoucí z Železných hor do Bystré řeky
caun, -gon chrabrost, hodnota (ve jménech Turgon, Fingon) // v SIL je uvedeno "velitel"
Caur kulatý kopec/pahorek, na kterém je postaveno město Túna/Tun {cor}
ceber\cebir hřbet, hřeben? osamělý kámen? {ceper}
cef\ceif půda, země {cem}
ceir loď {cir}
cel- odejít; stékat, odtékat (o vodě)
Celduin "Bystrá řeka", řeka tekoucí s Osamělé hory do jezera Rhun
celeb stříbrný
celeb stříbro {cyelep}
Celebdil "Stříbrný špičák", jedna z morijských hor
Celeborn "Stříbrný strom" 1) jméno stromu na Tol Eressëi, potomka Galathilionu
2) Elf z Doriathu, Thingolův příbuzný. Oženil se s Galadriel a zůstal s ní po skončení Prvního věku ve Středozemi.
Celebrant "Stříberka", řeka tekoucí ze Zrcadlového jezera přes Lothlórien do Anduiny
celebren stříbrný {cyelep}
Celebrían dcera Celeborna a Galadriel, Elrondova manželka
Celebrimbor "Stříbrná pěst", Curufinův syn, který zůstal v Nargothrondu, když byl jeho otec vyhnán. Ve Druhém věku největší z eregionských kovářů; tvůrce Tří elfských prstenů. Zabit Sauronem.
Celebrindal "Stříbronohá", viz. Idril
Celebrindor jméno (koho?, čeho?)
Celebrond jméno (koho?, čeho?) ('Stříbrné žezlo/palcát') {rud}
Celebros "Stříbrná pěna" nebo "Stříbrný déšť", říčka v Brethilu vrhající se do Teiglinu blízko Brodů
celeg hbitý, čilý {cyelek}
Celegorm Třetí syn Fëanorův, nazývaný Sličný; do Dagor Bragollachu pán himladského kraje spolu se svým bratrem Curufinem. Bydlel v Nargothrondu a věznil Lúthien. Pán vlkodavava Huana. Zabit Diorem v Menegrothu. {cyelek} {gor}
celeir zářivý, třpytivý (< *calaryá) {cal}
Celepharn jméno (koho?, čeho?) 'stříbrný kámen'
Celon Řeka tekoucí z kopce Himringu na jihozápad, přítok Arosu. Jméno značí "proud stékající z výše"
Celos "Běžící sníh", jedna z lebenninských řek v Gondoru
celw pramen; zdroj {cel}
cenedril zrcadlo
cennan hrnčíř {tan}
cerdir mistr, učitel; pán {cher}
cerin kruhový plot; ohrada {cor}
Cerin Amroth "Amrothův pahorek" v Lórienu
cerch srp {ciric}
Cerch-i-Mbelain Velká medvědice ("Srp Valar") {bal} {ciric}
certh\cirth runa
certhas runová abeceda/písmo
Cerveth řezání; Červenec
cevn zemský {cem}
chil následovat
chwand, chwann houba (také hwand) {swad}
chwest vydechnutí; vyfouknutí; závan {swes}
chwîn závrať; mdloba, slabost {swin}
chwind, chwinn větrný? mdlý, slabý? {swin}
chwinio vířit, kroužit {swin}
chwiniol kroužící, točící se, vrtošivý {swin}
cil sedlo, průsmyk {cil}
cir sekat, roztínat
cirban přístav {pad}
Círdan Nazýván "Stavitel lodí", elf z Teleri, "Pán přístavů" ve Falasu; při jejich zničení po Nirnaeth Arnoediadu uprchl s Gil-galadem na ostrov Balar; během Druhého a Třetího věku střežil Šedé přístavy v Lhunském zálivu; když přišel Mithrandir, svěřil mu aryu, Prsten ohně.
cirdan, ceirdan stavitel lodí {cir} {tan}
Ciril jméno řeky (?)
Cirion Dvanáctý Vládnoucí správce Gondoru, který udělil Rohirům Calenardhon po Bitvě na Poli Celebrantu v roce 2510 Třetího věku
cirith rokle, průsmyk, úžina
Cirith Dúath "Stínová rokle", bývalé jméno Cirith Ungolu
Cirith Forn en Andrath "Vysoko stoupající průsmyk na severu" přes Mlžné hory východně od Roklinky. Nazýván Vysoký průsmyk a průsmyk Imladris.
Cirith Ninniach "Duhová rozsedlina", jíž došel Tuor k Západnímu moři.
Cirith Thoronath "Orlí soutěska", vysoký průsmyk v horách severně od Gondolinu, kde Glorfindel bojoval s balrogem a padl do propasti.
Cirith Ungol "Pavoučí rokle", průsmyk přes Ephel Dúath nam Minas Morgul
cirth runy, poprvé vynalezené Daeronem v Doriathu
claur nádhera, lesk, skvělost; sláva (básnicky) {cal}
coe země (neskloňuje se) {cem}
cofn, caun prázdný {cum}
coll červený (<*culdá) {cul}
colo nést, nosit {col}
condir starosta {chón}
conin hrdinové? spasitelé, zachránci?
côr prsten, kruh
cordof jablko (vyslov. cordov) {cor} {yab}
corch vrána {corka}
Cormallen "Zlatý kruh", místo, kde Aragorn přijal Froda a Sama po porážce Saurona
coron, corn koule, míč {cor}
corw prohnaný, mazaný, úskočný, lstivý {cur}
cost spor, hádka, svár (*coth-t-) {coth}
coth nepřátelství, nepřátel {coth}
craban druh vrány/havrana
cram(b) cestovní chléb {crab}
crann červený ve tváři (<*cranná) {cAran}
Cranthir jméno (koho?, čeho?) 'Červenolící' {carAn} {thé}
crisc ostrý {CIRI}
criss rozštěp, puklina; zářez {ciris}
criss, cris rozštěp, puklina; sečná rána, šrám; rokle, průrva {CIRI}
crist roztínač, meč {ciris}
crist nůž {CIRI}
crista- sekat, rozpárat; řezat, rozřezat {CIRI}
Cristhoron Orlí průsmyk/soutěska (gen.pl. od thôr = orel) {ciris}
critho žnout, sklízet (<*criktá) {ciric}
crom levý, vlevo {curUm}
crum levá ruka {curUm}
crumui levák, levoruký (<*crumbé/-á) {curUm}
cugu holub, holubice (<*cucúwá) {cú}
cuil život {cuy} {COYO}
cuin živý, naživu {cuy}
cuino být naživu {cuy}
cuio žít, žij !
cuith život, živé tělo {COYO}
cuivros probuzení {COYO}
culu zlato; červený nebo žlutý ?smyšlený? kov
cum(b) násyp, val, mohyla; hromada {cub}
cum- u-, lehnout (si), slehnout; vzdát se
cumli pohovka, lehátko; lože
cund, cunn princ (většinou ve spojení se jménem) {cundú}
curu dovednost
Curufin Pátý syn Fëanorův, nazývaný Obratný. Otec Celebrimborův. Jméno je sindarská podoba jména Curufinwë, což bylo pravé jméno jeho otce, který mu je předal. Značí "Dovedný, Obratný". (<*Cur-finya) {cur} {phin}
curug čaroděj
Curunír "Muž chytrých vynálezů", sindarské jméno Sarumana; také Curunír ' Lân, Saruman Bílý.
curunír čaroděj {cur}
curus čarodějka (bílé magie?)
curw, curu řemeslo; živnost {cur}
cúran dorůstající Měsíc {ran} {cugh}
cu luk, kuš; srpek, srpek Měsíce {cugh} {CUVU}
cum X mohyla
cun zahnutý, ohnutý; skloněný (<*cughná) {cugh}
Cúthalion "Silný luk", přídomek Belega, velkého lučištníka a náčelníka Thingolových hraničářů z Doriathu
cwed\cwenthi mluvit, říct, sdělit {CWETE}
cwedri vyprávění příběhů {CWETE}
cwent příběh, vyprávění {CWETE}
cwess vyprávění, přísloví {CWETE}
cweth slovo {CWETE}
cwing luk
cwiv- být probuzen, vzburcován {COYO}
cwivra- probudit, vyburcovat, procitnout {COYO}
dâ X vysoký {TAHA}
dâf povolení {dab}
Dân\Dein Nandorský Elf (pl. Dadhrin) {ndan}
dad dole {da(n)t}
dadben(n) svažující se, nakloněný, příkrý {dat} {pen(ed)}
dae stín {day}
daedelos veliký strach
daedelu konopí {day} {tel(u)}
daen mrtvola {ndak}
daer velký, veliký
Daeron Pěvec a učenec krále Thingola. Vynalezl cirth (runy); zamilován do Thingolovy dcery Lúthien, dvakrát ji zradil.
dagnir stínač, roztínač {ndak}
Dagnir Glaurunga "Glaurungův zhoubce", Túrin
Dagor Aglareb "Slavná bitva", třetí z velkých bitev v Beleriandských válkách
Dagor Bragollach "Bitva náhlého plamene", čtvrtá z velkých bitev v Beleriandských válkách
dagor, dagr bitva {ndak}
Dagorlad "Bitevní pláň" východně od Emyn Muilu a blízko Mrtvých močálů, dějiště velké bitvy mezi Sauronem a Posledním spojenectvím elfů a lidí na konci Druhého věku.
Dagor-nuin-Giliath "Bitva pod hvězdami", druhá bitva v Beleriandských válkách, svedená v Mithrimu po příchodu Fëanora do Středozemě.
dagro válčit, vést bitvu {ndak}
dai X nebe, obloha
daimie X obloha, nebesa {TAHA}
daimoth X obloha, nebesa {TAHA}
daira- hrát
dairwen veselí, veselost
dalath X plochý povrch, pláň, planina {tir}
dalf X dlaň ruky {ma}
dalw X plochý, rovný
dam kladivo {ndam}
damna\dammint tlouci, bušit, kovat (kladivem) {ndam}
dan přijít, připadnout na (?, viz. 'dant-') - 'naur dan i ngaurhoth'
dana den (24 hodin)
dangen\dengin zabitý, zavražděný {ndak}
dant- padat, spadat, připadat, upadat {da(n)t}
danwedh výkupné, vykoupení
dara X vysoký, vznešený, pyšný {TAHA}
daro stát! stůj!
daroth X vrch, vrchol {TAHA}
dartha stát, čekat; trvat, držet {dar}
dath díra {da(n)t}
daug válečník, voják (obvykle skřeti) (<*ndákó) {ndak}
daur moudrý (?)
daw noc, tma {dogh, dó}
degi zabít, zavraždit {ndak}
degil vítěz (?)
del hrůza
Delduthling Ungoliant - velká pavoučice, která s Melkorem zničila Dva valinorské stromy {dyel}{dogh}{slig} "odporná pavučina temnot"
Deldúwath jedno z pozdějších jmen Dorthonionu (Taur-nu-Fuinu), znamená "Hrůza nočního stínu"
deleb strašný, ohavný, odporný, hnusný {dyel}
delio schovat se {dul}
delos, deloth odpornost, ošklivost, hnus {dyel}
delw na smrt protivný {dyel}
Denethor 1) Vůdce Nandorských elfů, kteří přešli přes Ered Luin a usídlili se v Ossiriandu; zabit na Amon Erebu v první beleriandské válce. 2) 26. a poslední Vládnoucí Správce Gondoru.
deri(impv daro) stát, zastavit {dar}
Derufin syn Duinhira Morthondského; spolu s bratrem Duinlinem a pěti sty lučištníky přišli na pomoc Minas Tirith před bitvou na polích Pelennoru, tam také oba zahynuli (byli ušlapáni při útoku na Mumaky)
Dervorin Pán z údolí Ringló, Jižního léna Gondoru v době Války o Prsten
di(n) ? [předložka]
nevěsta, paní (archaicky/básnicky)
žena; samice
dîl zátka, špunt, vycpávka, těsnění {dil}
dîn H otvor, díra, průrva, trhlina; průsmyk v horách {den}
dîn H mlčící
Dimrost "Deštné schody", vodopád na Celebrosu v brethilském lese
dínen mlčenlivý
Dírhavel muž z Dor-Lóminu, autor Narn i Hîn Húrin
dilio zacpat, ucpat (se) {dil}
dineth nevěsta, Nessa (Valiera) {ní} {neth}
Dior nazýván Aranel a také Eluchíl; Thingolův dědic; syn Berena a Lúthien a otec Elrondovy matky Elwing. Po Thingolově smrti přišel z Ossiriandu do Doriathu a po smrti Berena a Lúthien obdržel silmaril. Zabit v Menegrothu syny Fëanora.
Diriel "Vzhlížející do dáli", jméno (koho?, čeho?){der} {g(y)el}
dirnen skrytý, ukrytý
doelio schovat se, ukrýt se {dul}
doer ženich {nder}
dofn tma, temno {dub}
dol hlava; kopec, hora
Dol Guldur "Černokněžnický pahorek", nezarostlý vrch na jihozápadě Temného hvozdu, pevnost Nekromanta, dokud nebyl odhalen jako navrátivší se Sauron
Dolmed "Mokrá hlava", velká hora v Ered Luin blízko trpasličích měst Nogrodu a Belegostu
doll, dolt tmavý, šerý, soumračný; temný {ndul} {dul}
dolt\dylt pahorek, kulatý vrch, výčnělek {ndol}
doltha schovat se, ukrýt se (min.č daul (arch/poet), příč.min. dolen) {dul}
donn snědý, tmavé pleti {dun}
dôl hlava {ndol}
dôr země, bydliště, zem {ndor} {NÓ}
dôr X rodná zem; rod, národ; rodina {NÓ}
Dor-en-Ernil "Země knížete" v Gondoru západně od řeky Gilrain
Dor Caranthir "Caranthirova země", viz. Thargelion
Dor Daedeloth "Země stínu hrůzy", Morgothova země na severu
Dor Dínen "Mlčenlivá země", kde nic nesídlilo, mezi horním tokem Esgalduiny a Arosu
Dor Firn-i-Guinar "Země mrtvých, kteří žijí", jméno ossiriandského kraje, kde žili po svém návratu Beren a Lúthien
Dor-Cúarthol "Země Luku a Přilby", jméno území hájeného Belegem a Túrinem ze skrýše na Amon Rudhu
Doriath "Země s oplocením" (Dor Iâth), čímž je míněn Melianin pás, dříve Eglador. Království Thingola a Melian v lesích Neldorethu a Regionu, ovládané z Menegrothu na Esgalduině. {gat(h)}
Dor-lómin kraj na jihu Hithlumu, Fingonovo území dané do správy Hadorovu domu
Dor-nu-Fauglith "Země pod dusivým popelem", viz. Anfauglith
doron \ deren dub {dOron}
dortho bydlet, přebývat, žít {ndor}
Dorthonion "Země borovic", velká lesnatá vysočina na sev. hranici Beleriandu, potom nazývaná Taur-nu-Fuin
Dorwinion kraj známý svým dobrým vínem (v Hobitovi)
drafn poleno, kláda {darAm}
dramb, dramm těžký úder, úder sekyrou {darAm}
drambor pěstní souboj; udeřit pěstí {kwar} {darAm}
Dramborleg "Tlouk ostrý", velká Tuorova sekyra, uchovávaná na Númenoru, jež uměla promáčknout jako kyj a roztínala jako meč {TARA}
Drann Kraj ? sindarské pojmenování (*{daran}?)
draug vlk {darAk}
drauth unavený, sedřený
drautha- být unavený
drauthos dřina, plahočení; únava
dravo\drammen sekat, tesat, štípat (arch/poet min.č. dramp) {darAm}
dringo bít, tlouci {dring}
dronn dostih, závod (= souboj v rychlosti), běh; trať {NORO}
drô kolej, stopa (vyjetá vozy) {NORO}
dru Druadan (ozn. Muž z kmene Druadanů)
Drúwaith Iaur "Stará divočina lidu Dru" na hornatém mysu Andrast. Také Stará země púkelů
noc, šero
dui téci ve velkém množství (?)
Duilin syn Duinhira Morthondského; spolu s bratrem Derufinem a pěti sty lučištníky přišli na pomoc Minas Tirith před bitvou na polích Pelennoru, tam také oba zahynuli (byli ušlapáni při útoku na Mumaky)
Duilwen pátý přítok Gelionu v Ossiriandu {dui} {gwen}
duin (dlouhá) řeka
Duinhir Pán z vysočiny Morthondu, z velikého údolí Černokořánu; přišel se svými syny Duilinem a Derufinem a pěti sty lučištníky bránit Minas Tirith v bitvě na polích Pelennoru
Dúnedain "Edain ze Západu", viz. Númenorejci
dur temný
duredhel Temný elf (Avari) {dogh, dó}
durog X dřevěný {TURU}
Durthang hrad v Mordoru 'Temný zub'
duru X dřevo (látka), tyč, kůl, poleno {TURU}
dú(w)ath stín noci {dogh,dó} (nejedná se o mn. č. od *'du' jak stojí v ITE)
dúlin(d/n) H slavík {dogh} {lin}
dúlinn H vlašťovka {tuy} {(g)lin}
Dúnadan Muž ze Západu, Númenorejec
dúrion Temný elf (syn temna) {dogh, dó}
du H soumrak, pozdní večer {dogh, dó}
dun západ {ndú}
dur tmavý, temný, pochmurný {dogh, dó}
dúven jižní (?) {ndú}
e(n)-, i- člen určitý (viz. angl. the)
ech oštěp {ec(te)}
echad tábor, tábořiště
echant vyrobený, udělaný (3.os. sg)
echedi\echant utvářet, zpracovávat, modelovat {kat}
echor okruží (viz. Ered en Echoriath - Okružní hory)
echui(w) probuzení (<*etcuiwé) {cuy}
echuir probuzení, vzkypění; brzké jaro
ecthel hrot oštěpu {steleg}
ecthel X fontána {KELE}
edhel elf
Edhelrim, Eledhrim elfové
Ecthelion, Eg- Elfský pán z Gondolinu, Pán Fontán, který při plenění města zabil Pána balrogů Gothmoga a sám jím byl zabit {steleg} {ek(te)}
edrein hranice, okraj {reg}
edro! otevři se! (imperativ) {eter}
eg trn, osten {ek(te)}
el\elin; el- hvězda (mn. č. také elenath)
eg X daleký, širý, dálný
Egalmoth osmnáctý Vládnoucí Správce Gondoru
egladil roh, úhel
eglerio chválit, velebit
Egnor "Zlý oheň", snad čtvrtý syn Finarfinův (Aegnor), který držel se svým bratrem Angrodem severní svahy Dorthonionu; zabit v Dagor Bragollachu{ek(te)}
egrin velký, rozlehlý, široký
egthel hrot oštěpu {steleg}
eilian(w) duha ("nebeský most") {yat} {ghel}
eirien sedmikráska (< {ar} & hen)
eithel studnice, pramen, vytékající voda (<*etkelé) {kel}
Eithel Ivrin "Studnice Ivrinu", zřídlo řeky Narogu pod Ered Wethrin
Eithel Sirion "Studnice Sirionu", ve východním čele Ered Wethrin, kde byla veliká pevnost Fingolfinova a Fingonova
el- hvězda (pouze v osobních jménech) {el}
elanor 'sluneční hvězda' malá zlatá květinka ve tvaru hvězdy, jež rostla jak na Tol Eressëi, tak v Lothlórienu
Elbereth "Hvězdná královna", Varda (Valiera) {el} {barath}
eledh\elidh elf {eled}
Elladan jeden z dvojčat - Elrondových synů; přítel Aragorna; hraničář ze severu
elleth elfí panna, elfí dívka
Elostirion nejvyšší z věží na Emyn Beraid, kde byl uložen palantír
Elrohir jeden z dvojčat - Elrondových synů; přítel Aragorna; hraničář ze severu
Elrond "Hvězdná báň", syn Eärendila a Elwing, bratr Elrose Tar-Minyatura; na konci Prvního věku si zvolil, že chce patřit k Prvorozeným, a zůstal až do konce Třetího věku ve Středozemi; pán Imladris a strážce Vilyi, Prstenu vzduchu, který dostal od Gil-galaa. Nazýván Půlelf {el} {rod}
Elros bratr Elronda; zvolil si být připočten k lidem a stal se prvním králem Númenoru pod jménem Tar-Minyatur
Eluchíl "Dědic Elu (Thingola)", jméno Diora, syna Berena a Lúthien
Eluréd Starší syn Diorův. Zahynul při útoku Fënorových synů na Doriath. Jméno znamená totéž co Eluchíl
Elurín Mladší syn Diorův. Zahynul spolu se svým bratrem Elurédem. Jméno znamená "Památka Elu (Thingola)"
elw bleděmodrý {ghel}
elwing mořská pěna X, bílý jako vodní pěna
Elwing "Hvězdná pěna", dcera Thingolova dědice Diora, která uprchla z Doriathu se silmarilem, vdala se v ústí Sirionu za Eärendila a odplula s ním do Amanu; matka Elronda a Elrose.
Emerin Středozem {mbar}
Emmerein Středozem {mbar}
Emyn Arnen "Kopce Králů ?", kopce, jež obkružovala Anduina pod Osgiliathem; na protějším břehu od Minas Tirith
Emyn Beraid kopce na západě Eriadoru, na nichž stály Bílé věže. Překládáno "Věžové kopce".
Emyn Duir "Temné hory", hory v Temném hvozdu
Emyn Muil "Ponuré kopce", roklinatá, skalnatá (azejména na východě) holá pahorkatina kolem Nen Hithoelu ("Mlhavě chladné vody") nad Raurorskými vodopády
Emyn-nu-Fuin "Hory noci", pozdější název Hor v Temném hvozdu
En X Jeden - Ilúvatar
enedh střed, jádro, centrum {ned}
Enedhim ? týden navíc uprostřed roku ? {yen}
Enedhwaith "Střední lid" mezi řekami Šeravou (Gwathló) a Želízí
eneg 6, šest {Enek}
eng X plochý, rovný
enga X pláň, údolí
engri X rovina
Engwar "Neduživí", jedno z elfských jmen pro lidi
Enner Tulkas (Vala) {nder}
ennorath, Ennor "Střední země", Středozem
ennin 1 Rok v počítání Valar {yen}
Enyd sindarské jméno entů (pl. od Onod)
ephel okruží (vnější plot)
Ephel Brandir "Brandirovo kruhové oplocení", sídliště mužů z Brethilu na Amon Obelu
Ephel Dúath "Plot stínu", pohoří mezi Gondorem a Mordorem, také nazývané Hory stínu
er X 1, jeden, sám {ERE}
er(e)- osamělý, neobydlený
ereb osamělý {er}
Ered Engrin "Železné hory" na dalekém severu
Ered Gorgoroth "Hory děsu" severně od Nan Dungorthebu, nazývané také Gorgoroth
Ered Lindon "Lindonské hory", jiné jméno pro Ered Luin, Modré hory
Ered Lithui "Popelavé hory", tvořící severní hranici Mordoru
Ered Lómin "Ozvěnové hory", tvořící západní hradbu Hithlumu
Ered Luin "Modré hory", velký horský řetěz (nazývaný též Ered Lindon) za Starých časů oddělující Beleriand od Eriadoru a po zkáze na konci Prvního věku tvořící severozápadní pobřežní pohoří Středozemě.
Ered Mithrin "Šedé hory", táhnoucí se od východu k západu severně od Temného hvozdu.
Ered Nimrais "Hory bílých rohů", velké východozápadní pohoří jižně od Mlžných hor. Viz. Bílé hory.
Ered Wethrin "Hory stínu", "Stínové hory", velké obloukovité pohoří na západě hraničící s Dor-nu-Fauglithem (Ard-galenem) a tvořící hráz mezi Hithlumem a Západním Beleriandem.
eredh semínko, klíček {edEd}
Eredlemrin "Ozvěnové hory", Ered Lómin, tvořící západní hradbu Hithlumu {glam}
ereg\erig trn, cesmína {erEk}
eregdos cesmína {erEk} {tus}
Eregion "Země cesmín", lidmi nazývaná Cesmínie; noldorská říše založená ve Druhém věku Galadriel a Celebornem, v úzkém společenství s Chazad-dum; zničena Sauronem
Erelas čtvrtý z gondorských majáků v Ered Nimrais (pravděp. přednúmenorské jméno; ačkoli je stylem sindarské, nemá v tom jazyce žádný přiléhavý význam)
Erenion "Potomek králů", Fingonův syn, vždy známý svým přízviskem Gil-galad
Erestor jméno (koho?, čí?)
ereth samota, osamění {ERE} (z 'ere' = "sám")
erethrin samoten, osamocen {ERE}
Erchamion "Jednoruký", jméno Berena po jeho příchodu z Angbandu
Eriador země mezi Mlžnými a Modrými horami, kde leželo arnorské království a také hobití Kraj
Eriant "Ten, kdo přináší den", (koho?, čeho?){ana} {ar}
erio\oronte vstávat, zdvihat se
eriol jediný, samotný {er}
erch osten, trn
erchamion jednoruký
ercho propíchnout, probodnout
ernil princ
eru obrovská poušť/pustina
Erui "Osamělá", řeka
eryn les (hvozd)
Eryn Lasgalen "Les zelených listů", jméno dané Temnému hvozdu po Válce o Prsten
esgal zástěna, úkryt
Esgalduina "Řeka pod závojem", doriathská řeka dělící les Neldoreth od Regionu a vlévající se do Sirionu
Esgaroth "Jezero třtiny/Rákosové jezero", neboli také Dlouhé jezero a přístavní město na jeho březích, nedaleko Ereboru a Dolu, města pod Horou
esgeri uříznout, odříznout, amputovat (3os. sg. osgar) {os}
espalass pěnící vodopád {spal(as)}
estel naděje
estiri(o)n věž, vížka; vrchol
estrin věž, vížka; vrchol
ethir H říční ústí {sir} {et}
ethir H zvědové, špehové (pl.) (?)
Ethraid Engrin sindarské jméno Brodů přes Želíz (sg. Athrad Angren)
Ethring "Studený brod", jméno (koho?, čeho?)
ethuil jaro
ten, co miluje vzduch {VILI}
fân, fan- oblak, mrak; tělo Valy
faidwen X svoboda {FAYA}
faigli dlouhé kadeře, dlouhé vlasy (myslí se ženské)
faiglim dlouhovlasý (-á); polední slunce (?)
faiglion dlouhovlasý (-á)
fail X bledý, mdlý, sinalý
Failin bledý Měsíc
failthi X sinalost
fair X volný, svobodný {FAYA}
faith X svoboda, nezávislost {FAYA}
falas X pláž
falas\feles břeh, pobřeží, pláž {phal(as)}
Falathren bydlící u moře; mořští {phal(as)}
falf lamač pěny {phal(as)}
falc X, falch rozsedlina, strž, úvoz, úval
falm vlna, lomení vln {FALA}
falas břeh, přílivová linie
faltho pěnit (<*phalsóbe) {phal(as)}
fang vous, plnovous {spAnag}
Fangorn 1) Nejstarší z entů a strážce lesa Fangornu. Překládáno Stromovous. 2) Les Fangorn na jihovýchodním konci Mlžných hor kolem horního toku řek Entvy a Lipavy. "Entí les"
fann rok
fanui oblačný, zatažený
Fanuidhol "Oblačná hlava", jedna z morijských hor
Fanuilos Varda (Valiera) 'oděna stále v bílém'
far dost, postačujíce, docela {phar}
faras lov, hon {spar}
farn dostatečný {phar}
faro lovit {spar}
faroth lovci
fas- mýt, umýt
fasc čistý
fasca- stříkat, pokropit, pocákat
fast zcuchané vlasy; zarostlý {phas}
faug žíznivý {phau} // v SIL naopak stojí "otvírat ústa, zívat"
Fauglith "Dusivý popel" - zde se nejspíš myslí jméno země Dor-nu-Fauglith (resp. Anfauglith) "Země pod dusivým popelem" {phau} {lit}
faun oblak, mrak {span}
fedhin zavázaný dohodou/smlouvou; spojenec, přítel
fer\ferin buk (ale obvykle se používá výraz brethil) {pher}
fein bílý {span}
feir\fîr smrtelník {phir}
fela\fili jeskyně {pheleg}
Felagund jméno, jímž byl znám král Finrod po zbudování Nargothrondu; původ mělo trpasličí (felak-gundu "hloubitel jeskyní", ale v textu překládáno jako "Pán jeskyní") {kundu} {pheleg}
fen(n) dveře
fend, fenn práh (u vchodu) {phen}
fennas průchod, průjezd
feredir lovec (pl. faradrim) {spar}
fern\firn mrtvý (váže se k smrtelníkům) {phir}
fidhra vlasatý {FIRI}
fileg\filig malý ptáček (nebo sg. filigod) {philik}
fim X šikovný, dovedný, zručný; pravá ruka {FINI}
Fimbrethil "Štíhlý doubek" , jméno entky
fin-, -fin dovedný, zručný (
Finarfin Třetí syn Finwëho, mladší z Fëanorových nevlastních bratrů. Zůstal v Amanu za vyhnanství Noldor a panoval ostatku svého lidu v Tirionu. Jedině on a jeho potomci byli mezi noldorskými knížaty zlatovlasí po matce Indis, která byla Vanya. Otec Finrda, Orodretha, Angroda, Aegnora a Galadriel.
find, finn dovednost, zručnost (zastaralé slovo?) (
Findabar jméno (koho?, čeho?)(<*Phindambar) {phin}
Findegil královský písař z Minas Tirith, jež vyhotovil r. 172 IV. věku přesný opis Vladykovy knihy t.j. červené knihy Západní marky
findel X spletené vlasy/kadeře, cop {FIRI}
findel, finnel zcuchané vlasy {spin}
Finduilas Orodrethova dcera milovaná Gwindorem. Zajata při vyplenění Nargothrondu a zabita skřety u Brodů přes Teiglin.
fing kadeř vlasů
fingl kadeř, cop {FIRI}
Finglas Řeřábek - jeden z Entů na entím srazu a při obléhání Orthanku
Fingolfin Druhý syn Finwëho, starší z Fëanorových nevlastních bratrů. Velekrál Noldor v Beleriandu, sídlící v Hithlumu. Zabit Morgothem v boji muže proti muži. Otec Fingona, Turgona a Aredhel. (<*Finde-ngol-fini) {phin}
Fingon Nejstarší syn Fingolfinův, nazývaný Udatný; vysvobodil Maedhrose z Thangorodrim. Po smrti svého otce Velekrál Noldor. Zabit Gothmogem v Nirnaeth Arnoediadu. Otec Gil-galada. (<*Findekáno) {kan} {phin}
finn kadeř vlasů {FIRI}
finnil kadeř, cop {FIRI}
Finrod Nejstarší syn Finarfinův, nazývaný "Věrný" a "Přítel lidí". Zakladatel a král Nargothrondu, odtud jeho jméno Felagund; narazil v Ossiriandu na první lidi, kteří překročili Modré hory. Zachráněn Barahirem v Dagor Bragollachu. Splnil svou přísahu Barahirovitím, že provázel Berena na jeho výpravě. Zabit při obraně Berena v kobkách Tol-in-Gaurhothu. (<*Phinderauto) {rautá} {phin}
finweg řemeslník, zručný muž {FINI}
fion pohár, číše
fion X syn
firen lidský {phir}
Fíriel "dívka podléhající smrti", jméno Lúthien pod kterým byla známa poté, co se i s Berenem vrátila ze smrti a přijala na sebe osud smrtelníků {phir}
Fírimar "Smrtelní", jedno z elfských jmen pro lidi
firith vadnutí, uvadání, pozdní podzim
fith, fidhin vlas {FIRI}
flad X pažit, drn, trávník
fladwen louka
fladweth zelená (krajina)
flass břeh, přílivová linie
foeg zlý, ubohý {spay}
foeir, feir pravák, pravoruký {phor}
foen bíle zářící, jasně zářící {phay}
fôs koupel, lázeň
for(o)- sever
forgam pravák {kab} {phor}
Forlindon "Severní Lindon", severní část Lindonu, země pod Modrými horami, kde v Druhém Věku sídlil Gil-galad a jeho lid.
Forlond "Severní přístav", přístav na jižním cípu Forlindonu u ústí Lhunského zálivu.
forn sever; vpravo (<*phoroti) {phor}
Fornost "Severní pevnost", v úplnosti Fornost Erain "Královská Severka", pozdější sídlo arnorských králů na Severních vrších po opuštění Annúminasu.
forod sever {phor}
forodren severní {phor}
Forodwaith ledový a pustý kraj na severu za Ered Mithrin a Mlžnými horami
Forochel "Ledová zátoka", zátoka vzniklá po konci Prvního Věku na severu Středozemě. Místo posledního odpočinku Arveduiho, posledního krále Arnoru.
forven sever {phor}
fring náhrdelník
fui X noc
fuin noc {phuy}
fuin X tajný, tajemný; skrytý
fuio hrozit se, hnusit si (<*phuióbe) {phew}
fuis zásoba, poklad {FOHO}
fuithlug,-og drak {FOHO}
fur- skrýt, utajit; lhát {FURU}
furn,furion skrytý, utajený {FURU}
fur lež, nepravda {FURU}
gad-,gedi chytit
gador,gadr žalář, "dungeon" {gat(h)} {ghar}
gae bázeň, děs {gAyas}
gael bledý, mdlý {gil}
gaer H děsivý; moře (viz. Belegaer) {gAyas}
gaer,goer H červený, zrzavý, měděný {gay}
gail jasné/zářivé světlo (mírné ?) {kal}
gail X hvězda
Gainu X Angainor (řetěz ukovaný Aulëm, jímž byl spoután Melkor)
gais ocel
gal X zářit, svítit {KALA}
gal- zelený
galad světlo, záře /// v ITE překládáno jako "strom"
galadh strom {gAlad}
galadhremmin propletený strom (pl.)
Galadhrim Lórienští elfové
Galadlevnar týden Stromů
Galadriel Dcera Finarfinova a sestra Finroda Felagunda. Patřila k vůdcům noldorské vzpoury proti Valar. Vzala si Celeborna a zůstala s ním po skončení Prvního věku ve Středozemi. Ochránkyně Nenyi, Prstenu vody, v Lothlórienu.
galas vzrostlá rostlina {gala}
Galathilion Bílý srom z Tirionu, obraz Telperionu vytvořený Yavannou pro Vanyar a Noldor {thil}
galbreth buk {berEth} {gAlad}
Galdor Přízviskem Vysoký. Syn Hadora Lórindola a pán Dor-Lóminu po něm. Otec Húrina a Huora. Zabit u Eithel Sirionu.
galen zelený
galenas tabák
Galion správce vinných sklepů na dvoře Krále lesních elfů Thranduila (viz. Hobit)
Galmir X slunce
galo růst {gala}
galw bohatství, jmění, zboží (?) {gala}
gamp hák; dráp, pařát {gap}
gandel, gannel harfa {ngan(ad)}
gann(ad)o hrát na harfu {ngan(ad)}
gar místo, kraj
garaf vlk {ngar(a)m}
garn vlastní; vlastnictví, majetek {gar}
garo (gerin) mít, držet (1.os. sg){gar}
gas díra, otvor, trhlina {gas}
gasdil dočasná výpomoc, náhrada, znamení, že 'g' has lenited out {gas} {dil}
Gast, Belegast Pustina, Velká pustina {gas}
gath sluj, doupě, jeskyně (< *gattá) {gat(h)}
gathrod jeskyně {gat(h)}
gaud vynález, stroj, zařízení {gawa, gowo}
Gaul H Aulë (Vala) {gawa, gowo}
gaul H vlčí vytí {ngaw}
gaur vlkodlak {ngaw}
gaurhoth vlkodlaci
gaw H pustina {gas}
gaw- H výt, skučet {ngaw}
gawad vytí, skučení {ngaw}
Geledhien Silmaril {ngolod}
Gelion velká řeka ve Východním Beleriandu, pramenící na Himringu a hoře Rerir a posilovaná ossiriandskými řekami stékajícími z Modrých hor {g(y)el}
gell radost, sláva, triumf {g(y)el}
gellui triumfující, vítězný {g(y)el}
Geluim Morgoth "Chladnokrevný" (?) {DYELE}
gem(b) chorý, neduživý, bledý, mdlý {geng-wá}
gern starý, opotřebovaný, obnošený (vztahuje se k věcem) {gyer}
Gieluim Morgoth "Chladnokrevný" (?) {DYELE}
gîl\geil hvězda (hromadný pl. giliath) {gil}
gil hvězda (zářící)
gil- třpytit se, zářit
Gilbrennil Varda (Valiera) {gil}
gildin zářící stříbro {gil} {tin}
Gil-Estel "Hvězda naděje", sindarské jméno pro Eärendila vezoucího silmaril na své lodi Vingilotu
Gil-Galad "Zářící hvězda", jméno, jímž byl znám Fingonův syn Erenion. Po Turgonově smrti se stal posledním Velekrálem Noldor ve Středozemi a zůstal po skončení Prvního věku v Lindonu. S Elendilem vedl Poslední spojenectví elfů a lidí a byl s ním zabit v zápase se Suronem. {gil}
gilim X zima {DYELE}
gilith H hvězdný svit {gil} {men}
Gilith H Ilmen (Vnější Prostor) {gil}
gilm X měsíční svit
Gilmen? hvězdný svit {gil}
Gilraen řeka v gondorském Lebenninu, vlévající se do Belfalaské zátoky severně od Ethir Anduin {gil} {ran}
giltha bílý kov (cín?)
Gilthoniel Varda (Valiera) ('Rozsvětitelka Hvězd') (nebo -ieth) {tan}
gim- slyšet, poslouchat
gimli sluch (smysl)
gimri poslech, pozornost
gimriol slyšitelný
giri třást se, chvět se hrůzou {gir}
Girion pán Dolu před příchodem draka Šmaka (viz. Hobit)
girith otřesení, zachvění se hrůzou, hrůza {gir}
Girithron Prosinec
glâm nenávist; ošklivost, hnus
glaer báseň, dlouhé poutavé vyprávění (jako ligatura) {glir}
glaew záchrana {(g)lib}
glaib X zelený {LAYA}
glair X trávník, pažit {LAYA}
glamb, glamm <*ngalambe
glamb, glamm křik, zmatený hluk, barbarská řeč {lab} {ngyal}
Glamdring "Vrahomlat", Turgonův meč ukovaný kovářem Telcharem, posléze patřil Gandalfovi
Glamhoth skřeti (hlučná tlupa) {glam} {choth}
glamog X hnusný, odporný
glamor, glambr ozvěna {glam}
glamren ozívající se {glam}
glamri X svár, krevní msta; rozhořčení
Glanduin "Hraniční řeka" tekoucí na západ z Mlžných hor; ve Druhém věku tvořila jižní hranici Eregionu a ve Třetím část jižní hranice Arnoru.
Glanhír "Hraniční potok", tekl z Ered Nimrais do Entvy a tvořil hranici mezi Rohanem a Gondorem.
glas radost (-las ve jménech)
glaur zlatá barva ((g)lor ve složeninách) {(g)lAwar}
glavro žvatlat (dětsky); žvanit; bublat (voda) {glam}
glavrol žvatlání (dětské); žvanění; bublání (vody) {glam}
glaw zář {kal}
glawar sluneční světlo, světlo Laurelinu {(g)lAwar}
glendrin štíhlý {LENE}
glendrinios štíhlost {LENE}
glenn tenký, jemný {LENE}
glent tenkost, útlost {LENE}
glentweth tenkost, útlost {LENE}
glî, glisi med {lis}
glîn záblesk, lesk, třpyt (v očích)
glîr píseň, báseň, zpěv {glir} {LIRI}
glin zpívat, přednášet báseň (recitovat) {glir}
glin X jazyk [přípona], hlas, zvuk, výslovnost
gling zavěsit; houpat se, kývat se {(g)ling}
glint křišťál
glôr zlato
glórin zlatý
glórion zlatý
Glorfindel "Zlatovlasý" 1) Gondolinský elf, který se zřítil v Cirith Thoronachu v zápase s balrogem po útěku z pleněného města. 2) Elf z Roklinky, vůdce vojska proti Černokněžnému králi z Angmaru spolu s posledním králem Gondoru Eärnurem {(g)lAwar} {spin}
gloss sníh; sněhobílý {golos}
glúdh mýdlo {(g)lib}
go- spolu, dohromady [předpona] {wo,wó}
gob X prázdná/hladová ruka {KOPO}
gobel dům nebo vesnice obehnaná zdí, "město" {pel(es)}
gobennas historie {wo} {kwet}
gobennathren historický {wo} {kwet}
gobli X ? = koncovce zdrobnělin ? {KOPO}
gobos X přístav, útočiště {KOPO}
Golasgil Pán z Anfalasu; přišel se svou družinou bránit Minas Tirith před bitvou na Pelennoru
golf větev; obor, odvětví {golob}
golfine magická zručnost/dovednost {ngol} {phin}
goll moudrý, znalý (<*ngolda) {ngol}
gollor kouzelník, mág {ngol}
Golo(dh)vir Silmaril {mir}
golodh\geleidh sindarská forma quenijského Noldo (pl. také goeloeidh, golodhrim) {ngolod}
goloth X les (< ngua-aloth)
Golovir Silmaril {ngolod}
golw učení, moudrost (archaicky/básnicky) {ngol}
golwen moudrý, učený dávným uměním (<*ngolwina) {ngol}
gonathra zaplést se, zamotat se {wo, wó} {nat}
gonathras spleť, motanice; změť, zmatek {wo, wó} {nat}
gond,gon-,-gon kámen
Gondolin "Skrytá skála", tajné město krále Turgona obklopené Okružními horami (Ered en Echoriath){gonod}
Gondor "Kamenná země", jméno jižního númenorského království ve Středozemi, zřízeného Isildurem a Anárionem
gondrafn otesaný/opracovaný kámen {darAm}
gondraich kamenné vozy (pl.)
gondram otesaný/opracovaný kámen {darAm}
gonn kámen, velká skála {gonod}
Gonnhirrim "Páni kamene", sindarské jméno trpaslíků
gonod- počítat, spočítat {not}
gonui kamenný
gor hrůza, děs
gorf hybná síla, popud {gor}
gorgor navštěvovaný, oblíbený
Gorgoroth "Děs", planina v Mordoru mezi sbíhajícími se Horami stínu a Popelavými horami (<*gor-ngoroth) {ngoroth}
gorin X kruh stromů; mýtina {KORO}
gorin X , kruh stromů; mýtina
gorn prudký, vášnivý {gor}
goroth hrůza, zděšení {ngoroth}
Gorthaur sindarské jméno Saurona
Gorthol "Strašlivá přilba", jméno, které si dal Túrin jako jeden ze dvou velitelů v Dor-Cúarthol
gost hrůza, děs, teror {gos, goth}
gosta mít mimořádný strach/obavy {gos, goth}
Gostir "Děsivý záblesk", jméno draka {gos} {thé}
goth X válka, svár, spor {KOSO}
gothfeng X válečný šíp > rudý šíp posílaný z Gondoru do Rohanu v době ohrožení
Gothmog Pán balrogů, vrchní velitel Angbandu. Zabil Fëanora, Fingona a Ectheliona, který jej zároveň zabil. (<*Gothombauk) {gos} {baug}
gothriol X válečný
Gothrog "Démon Děsu", ? = Gothmog {gos, goth} {ruk}
gothweg X válečník
gothwen X bitva
gothwilm X příměří
gothwin X válečnice
govannen vhodný, slušný
gowest (mírová) smlouva, domluva, urovnání {wed}
graug X démon
grim X lid; (dav)
grin X jazyk, řeč [přípona]
grod hloubení; podzemní sídlo
grond klacek, hůl, palice, (obušek); jméno Morgothova palcátu a později beranidla, kterým byla zničena brána v Minas Tirith; nazýván "Kladivo podsvětí" {rud}
grosgen X půda (= země) {KEME}
groth hloubení; podzemní sídlo
gruin zdravě vyhlížející; zrzavý {roy}
gruith pomsta, msta; násilný čin
Guiar Ulmo (Vala) (obvyklé jméno) {way}
guinar žít (3.os. pl. přít.č.)
gul- X lít, sypat, proudit (přechodné & nepřechodné) {ULU}
gul-, -gul černokněžnictví, čarodějnictví
Gulma X Ulmo (Vala)
Gulta X Ulmo (Vala) {ULU}
gulta- X lít, sypat, proudit (přechodné & nepřechodné) {ULU}
gumlaith únava ze života (únava duše)
Gundabad hora, pod níž leželo hlavní město skřetů v Mlžných horách, a odkud přišlo jejich vojsko do Bitvy pěti armád
Gurfannor Mandos (Vala) ('Pán mrtvých duší') {ngur} {span}
gurmir X nektar, nápoj Bohů (Valar)
Gurthang "Železo smrti", jméno Belegova meče Anglachelu, když byl v Nargothrondu překován pro Túrina. Ten si podle něho říkal Mormegil "Černý meč" {ngur} {golob}
gurth smrt
guruth smrt (podívej na {wan}) {ngur}
guruthos hrůza/strach ze smrti
gul magie, čarodějnictví; odvozeno kmene {ngol} (srovnej quenijské nólë "dlouhé studium, učenost, poznání"). Sindarské slovo významově ztemnělo častým používáním ve složenině -morgul- "černé umění".
gur smrt {ngur}
gwa- spolu, dohromady [předpona] (pouze ve starších složených výrazech) {wo,wó}
gwa-, go- X spolu v jednom, dohromady (častá předpona nebo příslovce) (
gwâ X vítr {GWÁ}
gwador\gwedeir bratr (spíše pod přísahou než rodinný příslušník) {tor}
gwaedh svazek, záruka (= slib), věrnost; dohoda, přísaha {wed}
Gwaeron větrný - jméno měsíce Března
gwaew vítr ///v ITE je uvedeno 'gwae\gwai'
Gwaihir král orlů z Mlžných hor
gwain nový
gwaith lid, ale často má význam "země"
Gwaith-i-Mírdain "Klenotnický lid", jméno společenství řemeslníků v Eregionu, z nichž největší byl Celebrimbor
gwaloth květ (stromu) {wa} {lot(h)}
gwam prudký závan větru {GWÁ}
gwandra X nádherný {VANA}
gwann smrt (elfů žalem či únavou nad světem) {wan}
gwanno umřít (žalem či únavou nad světem) {wan}
gwanod množství, počet {wo, wó} {not}
gwant X krásný, nádherný {VANA}
gwanthi X krása, nádhera{VANA}
gwanur bratr {wo,wó}{nó} /// v ITE se uvádí "zemřelý duch (který odešel)"
gwanw akt smrti, odchod (žalem či únavou nad světem) {wan}
gwar- dívat se, pozorovat; strážit
gwarbilin X ptáčník, sokolník
gwareth pozorovatelna, vyhlídka
gwarin X kruh stromů {KORO}
gwarth zrádce {war}
gwass skvrna, šmouha {wagh}
gwath stín; přítmí, temno (mdlé světlo) {wath} /// v ITE se uvádí "šedý"
gwathel\gwethil sestra; přítelkyně, družka {thel(es)}
Gwathir "Řeka stínu", starší jméno Gwathló
Gwathló "Šerava", řeka vzniklá soutokem Mitheithel a Glanduiny, hranice Minhiriathu a Enedwaithu (THME)
gwatho ušpinit, poskvrnit; zahanbit {wagh}
gwathren stínový
gwaun\guin husa {wan}
gwaur špinavý, poskvrněný; zahanbený{wagh}
gwedh pouto, svazek; závazek, záruka; pouta {wed}
gwedh- rozkvétat, kvést, bujet
gwedi\gwend/-nn přivázat, zavázat; spoutat (předmin. č. gwedhant) {wed}
gwedrin příběh (pl.?)
gweg\gwaith X muž
gwein\gwîn večer {win(d)}
gwelw vzduch jako hmota {wil}
gwelwen vzduch jako ovzduší {wil}
gwend/-nn, -wen dívka, panna {wen(ed)}
gweneth panenství {wen(ed)}
gwer- plést, splétat; tkát; točit se, otáčet se, kroutit {GWERE}
gwerio zradit {war}
Gwerlum Ungoliant "Tkadlena temnoty" {GWERE}
gwest přísaha {wed}
gwesto přísahat, slíbit {wed}
gweth mužnost, muži (jako obyv. země), lidský potenciál; armáda, oddíl, -waith {weg}
gweth X žena, dívka (& gwin-, gwen-) {GWENE}
gwethra X rozkvétat, kvést, bujet
gwidh- X plést, splétat; tkát {GWIDHI}
gwî pavučina, síť {wey}
Gwîr Vairë (Valiera) 'Tkadlena' {wey}
gwíl X mír
gwil- plout, vznášet se, létat {GWILI}
gwilb X klidný, tichý
gwilbrin motýl {GWILI}
gwilfa nižší vzduch {VILI}
gwilith vzduch {wil}
gwilith X vánek, větřík {GWILI}
gwilm X mír
gwilthi X mír
gwilwileth motýl {wil}
gwim X třpytit se, blýskat se {GWINI}
gwimla mrkat, mžikat; blikat {GWINI}
gwinc X třpytit se, blýskat se {GWINI}
gwind modrošedá, bleděmodrá, bleděšedá {win(d)}
gwing roztočený větrem; rozstřiknutý větrem (mořský příboj) {wig}
gwing hřeben vlny, pěna {GWINGI}
gwingil mořská panna (společnice Uinen)
Gwingloth Eärendilova loď "Pěnový květ" {wig}
Gwirith Duben
ha, hana to (1. pád pouze ?) {s}
hab obléknout, ošatit, odít {chap}
habad\hebed břeh, pobřeží {skyap}
habar důl; kopání, vrtání (viz. Anghabar, "Železné kutání", důl v Okružních horách kolem gondolinské planiny)
hadhod trpaslík - převedení trpasl. slova Khazâd do sindarských hlásek
hadlath prak {lath} {chat}
Hador zvaný Lórindol "Zlatohlavý", také Hador Zlatovlasý; pán Dor-Lóminu, Fingolfinův vazal. Otec Húrinova otce Galdora. Zabit u Eithel Sirionu v Dagor Bragollachu. Hadorův dům se nazýval Třetí dům Edain.
hael moudrý
haew zvyk, obyčej (<*chaimé) {chim}
haglath prak {lath} {chat}
hai přesně, dochvilně
haidri dopoledne
haim zemřelý, odešlý, ztracený
hain je (neutrum, 4. pád)
hair přesný, dochvilný
Hairen X jaro (roční období), Vána (Valiera)
haitha- jít, kráčet
haithin zemřelý, odešlý, ztracený
hal vysoký (?)
Halbarad "Vysoká vež", dúnadan, jeden z eriadorských hraničářů, přítel Aragorna; padl v bitvě na Pelennorských polích
Haldir "Skrytý hrdina", syn Halmira Brethilského; oženil se s Glóredhel, dcerou Hadora Dor-lóminského. Zabit v Nirnaeth Arnoediadu.. {skal}
half mořská škeble, mušle {syal}
hall H vysoký, vyzvednutý (<*chalná) {chal}
hall H zahalený, schovaný, zastíněný; stinný (*
Hallas syn Cirionův, třináctý Vládnoucí správce Gondoru; vymyslil jména Rohan a Rohirové
halm tah, zátah, tažení (i na ryby např.) {TURU}
haltha- zaclonit, zastínit; chránit, krýt {skal}
hammad ošacení {chap}
hamnia obléct, ošatit, odít {chap}
hamp oděv, šat {chap}
hann, hand chytrý, inteligentní {chan}
hannas chápání, inteligence {chan}
har(a)- jih
harad jih {chyar}
haradren jižní {chyar}
Haradrim "Lidé z jihu", Haradští
Haradwaith "Jižní lid", Haradští
hargam levák, levoruký {kab} {chyar}
Harlindon Lindon jižně od Lhunského zálivu
Harlond "Jižní přístav", jižní z přístavů v Lhunském zálivu
harn H jižní {chyar}
harn H zraněný, poraněný {skar}
Harnen řeka tvořící hranici Jižního Gondoru
Harondor (?) "Jižní Gondor", území jižně od Ethir Anduin a řeky Poros, až k řece Harnen
harthad naděje, doufání
hast úder sekyrou (<*syadtá) {syad}
hasto přeseknout, rozsekat {syad}
hathel ostří širokého meče či sekyry (<*statse(e)la) {syad}
haudh mohyla (<*chagda)
Haudh-en-Arwen "Mohyla Paní"; mohyla, kde pohřbili Haleth v lese Brethilu
Haudh-en-Elleth mohyla, v níž byla pohřbena Finduilas, u Brodů přes Teiglin
Haudh-en-Ndegin "Pahorek zabitých" v poušti Anfauglith, kde byla nakupena těla elfů a lidí, kteří zahynuli v Nirnaeth Arnoediad
Haudh-en-Nirnaeth "Pahorek slz", jiné jméno Haudh-en-Ndeginu
haust postel (<*chaustá = 'odpočinek') {chaw}
he, hen, hene ona {s}
heb zaokrouhleno; okolo, kolem
hebrim hranice
hebwiriol obezřetný
hedi mrštit, metat; hodit (hedi\hennin,hant) {chat}
hen\hîn oko {chende}
hein oni (neutrum) {s}
heir levo, levý {chyar}
hel- mrznout, zmrznout {HELE}
heledh křišťál {chyel(es)} (
heledir(n) ledňáček ("lovec ryb") {skal} {tir}
heleg led {chelek}
heleg X led {HELE}
heleth kožešina; kožich {skel}
Helevorn "Černé sklo", jezero na severu Thargelionu pod horou Rerir, kde bydlel Caranthir
helf kožešina; kožich {skel}
helc X led {HELE}
helch pronikavý chlad {chelek}
Helcharaes Helcaraxë, úžina mezi Aramanem a Středozemí. Také se o ní mluví jako o Ledové tříšti {chel} {kArak}
helchor chlad jižního pólu {HELE}
hell nahý (<*skelná) {skel}
heloth mráz {HELE}
hen(n) oko, zrak
henio rozumnět, chápat, pochopit {chan}
henneth okno
heno, hoeno začít náhle a mohutně/prudce {chor}
Herion jméno (koho?, čeho?)
herth domácnost, houf pod 'hîr' (pánem) {cher}
herven(n) manžel {cher} {bes}
herves(s) manželka {cher} {bes}
hesc chlad, mráz X; studený, tuhý, mrtvý {HESE}
hess Fuil (= Staré časy) X; zima {HESE}
hethw mlžný, nezřetelný, nejasný
hi ?? (LOTR I:320)
hîn H ony (fem.) {s}
hîn\hîn H dítě, děti (v 'Narn i Hîn Húrin' )
hîr,hir-,-hir pán {cher}
hîth mlha (<*chíthi)
hîw lepkavý, viskózní (<*chímá) {chim}
him H chladný
him H pevný, stálý, trvalý; ustavičně, nepřetržitě {chim}
Himlad "Chladná pláň", kraj jižně od Aglonského průsmyku, kde bydleli Celegorm a Curufin
Himring "Stále chladný", velký kopec západně od Maglorovy brány, na němž byla Maedhrosova tvrz
hin tito
Hirgon Denethorův posel, jež přinesl do Rohanu "rudý šíp", znamení blízké války a prosba o pomoc
hiril paní {cher}
hiril královna (básnicky), princezna (femininum od 'bridhon')
Hírilorn "Strom paní", velký buk s třemi kmeny v Doriathu, kde byla uvězněna Lúthien
Hirluin "Modrý Pán", nazývaný Sličný; přišel ze Zelených vrchů s hrstkou chrabrých mužů z Pinnath Gelinu bránit Minas Tirith před bitvou na Pelennoru; hrdinně padl v oné bitvě
Hithaeglir "Řada mlhavých štítů", Mlžné hory neboli Hory mlhy. (Podoba Hithaiglin na mapě Pána prstenů je chybná)
hithlain vlákno používané k výrobě lan
Hithlum "Mlhavá země", kraj na východě a jihu sevřený Ered Wethrin a na západě Ered Lómin
Hithui mlhavý, Listopad
hithw mlha (<*chithme)
ho, hon, hono on {s}
hobas přístav, přístaviště
hollen zavřený, uzavřený
hôr X starý, letitý (vztahuje se jen k ještě existujícím věcem)
Hôs X Fuil ("dávnověk")
horn jednající pod nátlakem; poháněný {chor}
horoth X staré časy ("dávnověk")
hortha pobízet; chvátat, spěchat {chor}
hortha X stárnout, růst, vyrůstat
host 144 {choth}
hoth dav, tlupa (vyjadř. zlé mínění) (<*chotsé = shromáždění, sněm) {choth}
hoth tlupa; lid
hothri armáda, vojsko
hothron kapitán, velitel
Huan "velký pes, honicí pes", velký valinorský vlkodav, kterého dal Oromë Celegormovi; přítel a pomocník Berena a Lúthien. Zabil Carcharotha a byl zabit jím. {chug}
huin oni (masc.) {s}
Huor "silné srdce", syn Galdora Dor-lóminského, manžel Rían a otec Tuorův. Se svým bratrem Húrinem se dostal do Gondolinu. Zabit v Nirnaeth Arnoediadu. (viz. quen. huorë < Chógoré) {chón} {gor}
Huorn "Stromy", které přišly do Bitvy u Hlásky a pochytaly skřety. (Jméno je bezpochyby sindarské, obsahuje -orn "strom". Srv. Smělmírova slova: "Pořád ještě mají hlas, a tak mohou s enty mluvit - proto prý se jim podle Stromovouse říká huorni.")
Húrin(n) 1) Nazýván Thalion "Stálý", "Silný"; syn Galdora Dor-lóminského, manžel Morwen a otec Túrina a Nienor. Pán Dor-lóminu, vazal Fingonův. S bratrem Huorem se dostal do Gondolinu. Zajat Morgothem v Nirnaeth Arnoediadu a mnoho let posazen na Thangorodrim. Po propuštění zabil v Nargothrondu Mîma a přinesl králi Thingolovi Nauglamír
2) Húrin z Emyn Arnenu, správce krále Minardila; z něho pocházel Dům gondorských správců. {chor} {id}
hu pes {chug}
hub přírodní přístav; malá, zemí chráněná zátoka
hud shromáždění, sněm {choth}
hul bitevní pokřik (<*hyúle) {siw}
hun srdce (orgán) {chón}
hur pohotovost/ochota k akci; energický ohnivý duch {chor}
i\in or i člen určitý (viz. angl. the) {i}
prázdno, propast (často ve jménech míst, např. Moria)(<*yagu) {yag}
iâr krev {yar}
iâth plot, ohrada
iaeth krk, šíje, vaz {yak}
iaew posměch, pohrdání {yay}
iant most {yat}
Iant Iaur "Starý most" přes Esgalduinu na severní hranici Doriathu. Nazýván také Most přes Esgalduinu
ianw most {yat}
Iarwain "Nejstarší", elfské jméno Toma Bombadila
Iarwath "Krvavá skvrna", jméno (koho?, čeho?) {yar} {wagh}
iau H kukuřice {yab}
iau H strž, úvoz, úval; puklina, rozsedlina; rokle, průrva {yag}
iaun posvěcené místo, svatyně {yan}
iaur, iar-,ior- starý, letitý (neznamená "senilní" nebo "vyčerpaný") {ya}
iavas podzim
Idh "Oddech", jméno Lórienovy manželky Estë" {ezdé}
idher pozornost, zamyšlenost {id}
idhren\idhrin H uvažující, zamyšlený; moudrý {id}
idhril X dívka, smrtelnice {IRI}
idhrin X X muži, smrtelníci (pl.) {IRI}
idhrin(d) H rok (
idra X drahý, precizní; value V, prize V
idri X poklad, šperk
Idril Nazývaná Celebrindal "Stříbronohá". Dcera a jediné dítě Turgona a Elenwë; manželka Tuorova, matka Eärendilova. Uprchla s nimi z Gondolinu k ústí Sirionu; odtamtud odplula s Tuorem na Západ. {ita} {ril}
idril X miláček
idrisaith neutuchající a nekonečná láska ke zlatu a šperkům
iell dcera (?), dítě (?) {seld}
iest přání {yes}
ifant stáří = "plnoletost" (ne slabost) {yen} {kwat}
îd X poklad, šperk
în rok {yen}
ínias letopisy, anály {yen}
Ilador X Ilúvatar "Otec všech"
Ilathon X Ilúvatar
Ilbar\+oth X nebe, nebesa
ilbrant X duha
ilf X srdce (emotivní, abstraktní)
Ilon X nebe, Ilúvatar
ilwint X modrá obloha
im
im\+rim X Telerijský urozený/vznešený
Imbelca,-on X Peklo "Morgothovo obydlí" (?Angband?)
imlad hluboké údolí
Imladris "Roklinka" (doslova "Hluboké údolí rozsedliny"), Elrondovo sídlo v údolí Mlžných hor
Imloth Melui jedno z Jižních lén Gondoru
imrath dlouhé údolí s protékající řekou nebo s pěšinou
inc dohad, myšlenka, nápad {ink}
ind, indos X dům, síň {IRI}
ind-,in-,im- X dům (hoho co, čí)
indor X pán domu {IRI}
indra dlouhý, dlouho
indraluin vzdálená minulost
indravang X trpaslíci (zvláštní jméno)
ingem utrpení ze starých časů (Prvního věku) {yen} {geng-wá}
Inglor zavržené jméno Finrodovo {id} {(g)lAwar}
Inglorion "syn Inglorův", elf z Roklinky, kterého potkal Frodo na cestě do Studánek
inn, ind vnitřní pocit; "podle hlasu srdce" {id}
inra- (viz. 'indra-')
Intavros Tavrosův palác, les (???)
inw žena {ini}
io (ia?) před (časově) {ya}
iolf oharek {yul}
ionn syn {yon}
iôr směr, kurs; běh, průběh; cesta
iór-?? běžet, utíkat
ior X orel
Ioreth žena z Minas Tirith, ošetřovatelka v Domech uzdravování
Iorlas strýc Bergila, syna Beregondova z Minas Tirith
ioroth X orel
Isfin jméno (koho?, čeho?)(<*Is-finya) {is} {phin}
ist znalost, vědění, moudrost {is}
isto mít znalosti, vědět {is}
istui učený {is}
ith záře sněhu {ISI}
Ithil Měsíc {thil}
ithildin "hvězdoluna", elfí zářivá substance, jíž byly napsány znaky na Západní bráně Morie
Ithilien gondorské území východně od Anduiny; v nejranější době majetek Isildurův, spravovaný z Minas Ithil. Dělil se na Severní a Jižní Ithilien.
Ithron Čaroděj (pl. Ithryn)
iuith užití, použití {yuc}
iuitho užívat, upotřebit, použít, upotřebit {yuc}
iul žhavý popel, řeřavé uhlí {yul}
Ivann Yavanna (Valiera) {yab}
Ivanneth Září ("nadělování plodů")
Ivorwen jméno (koho?, čeho?)
lad údolí
lad pláň [přípona]
lada uhladit, urovnat, zjemnit, mírnit; zlákat, ošidit, obalamutit
ladhwen rovnost, plochost; pláň, lada, rovina, plocha, povrch
ladin rovný, přímý, stejnoměrný, vyrovnaný
ladog cín, bílý plech
ladwinios slušnost, spravedlnost
laer léto; píseň
Laer Cú Beleg "Píseň o velikém luku" složená Túrinem u Eithel Ivrinu na památku Belega Cúthaliona
laib X zelený {LAYA}
laibos X zeleň {LAYA}
lain nit, vlákno; pramének; závit; souvislost
lair louka {LAYA}
lalaith smích
lalf\lelf jilm {Alám}
lalm, lalmir X jilm
lalven\lelvin jilm {Alám}
lamath ozvěna, ozývající se hlasy
Lamedon kraj na horním toku řek Ciril a Ringló pod jižními svahy Ered Nimrais
lamm, lam jazyk, řeč; výběžek pevniny {LAVA}
lammen jazyk (viz. Gandalfovo - 'lasto beth lammen' "naslouchej slovům mého jazyka")
lammoth silná ozvěna
lanc nahý, holý; prostý; bezbranný
land, lann široký
Landroval jméno orla (?)
lanthir vodopád
Lanthir Lamath "Vodopád hlasů ozvěny", kde sídlil v Ossiriandu Dior a podle něhož se jmenovala jeho dcera Elwing
larm X jilm
las(s) list
last hledět, dívat se; mihnout pohledem
lasto naslouchat (viz. Gandalfovo - 'lasto beth lammen' "naslouchej slovům mého jazyka")
le ty, tebe (básnicky/archaicky) (ctihodně, uctivě - převzato z Quenijštiny)
Lebennin "Pětiříčí" (tj. Erui, Sirith, Celos, Serni a Gilrain), země mezi Ered Nimrais a Ethir Anduin, jedno z "věrných lén" Gondoru
lebethron druh stromu
leg, leg X ostrý, pronikavý, řezavý
lefnui pátý
Lefnui řeka tekoucí do moře na západním konci Ered Nimrais (jméno značí "pátá", totiž po Erui, Sirithu, Serni a Morthondě, gondorských řekách, jež se vlévaly do Anduiny nebo do Belfalaské zátoky)
Legolas Sindarský elf ze severního Temného hvozdu, syn Thranduila; jeden ze Společenstva Prstenu
lembas cestovní chléb Eldar (z dřívějšího lenn-mbass)
len- cesta
lhaden\lhedin širý, otevřený (kraj) {lat}
lhaeg ostrý, pronikavý; akkutní {laik}
lhaes dítě, mimino {lap}
lhagr rychlý, hbitý, čilý, pohotový (<*lakra) {lak}
lhach skákající plamen
lhalorn jilm
lhalwen\lhelwin jilm
lham(b) jazyk {lab}
Lhamthanc "Rozvětvený jazyk", jméno hada (Gaurunga?) {stak}
lhanc jícen, hrdlo, chřtán {lank}
lhand otevřený prostor, planina {lat}
lhand, lhann široký, rozlehlý {lad}
lhant mýtina, palouk {lat}
lhasbelin podzim (uvádání listí) (<*lassecweléne) {las}
lhass list (<*lassé) {las}
lhathr(ad)o naslouchat; poslouchat tajně (za dveřmi) {las}
lhathron posluchač, naslouchající; šmírák (posl. za dveřmi) (<*lansrondo) {las}
lhaug teplý; vřelý, vroucí {law}
lhaw uši (jedné osoby) (<*lasú = starý duál) {las}
lhaws prstenec/kadeř vlasů {loch}
lhebed prst {lep(et)}
lheben 5, pět {lep}
lhefi\lhâf opakovaně lízat; zbít, spráskat {lab}
lhegin rychlý, hbitý, čilý, pohotový {lak}
lhein, lhain volný {led? leth?}
lheithian vypustit, propustit; dát volnost; propuštění z pout {led? leth?}
lheitho vypustit, propustit; dát volnost {led? leth?}
lhend sladký, libý {lind}
lhevon\lhifnir opuštěný, zanechaný vzadu (<*lebmá), převzato z jazyka Ilkorin
lhewig ucho {las}
lhîr řádek (= linka) {lir}
lhim(b) ryba {liw}
lhimlug mořský had {liw} {loc}
lhimmid navlhčit (se) (min. č. lhimmint) {lincwi}
lhimp mokrý, vlhký {lincwi}
lhin jezírko, nádrž, bazén
lhind, lhinn nápěv, melodie, píseň {(g)lin}
lhoda plout, vznášet se {lut}
lhoeb čerstvý {lAyac}
lhoch prstenec/kadeř vlasů (<*locco) {loch}
lhong těžký {lug}
lhonn úzká pěšina, úzký průsmyk {lod}
lhost prázdný {lus}
lhoth květ, květina {lot(h)}
Lhothland/-nn "Širá Prázdnota", "Širý a Prázdný", velká pláň severně od Maedhrosovy marky {lus} {lad}
Lhuien Lórien (Vala) {los}
lhum stín, odstín {lum}
lhumren stinný, temný, nezřetelný; pochybný, podezřelý {lum}
lhunt člun {lut}
lhu čas (= příležitost) {lu}
lhug drak {lok}
lhun H modrý (<*lugni) {lug}
Lhun H řeka na západě Eriadoru, vlévající se do Lhunského zálivu (často v upraveném pravopisu jako Luna)
lhuth (magické) kouzlo, šarm {luk}
lib kapka, krůpěj; pád; propadliště {LIPI}
lib- kapat, téci {LIPI}
libli malá sklenička {LIPI}
lim vpředu, vpřed ? kupředu, napřed ?
lim X mnohý (často jako přípona)
lim, rim velký počet, zástup (použ, k tvoř. kolektiv. pl.) {rimb}. {li}
limp,limpelis nápoj elfů {LIPI}
lin tůň, jezírko
lin(n)- zpívat, vydávat hudební zvuk
Linaewen "Jezero ptáků", velké jezero v Nevrastu
lind točit, soukat; plést {LI+ya}
Lindar "Zpěváci", jméno, jímž se nazývali Teleri
Lindon jméno Ossiriandu v Prvním věku; zachovalo se pak pro země západně od Modrých hor (Ered Lindon/Luin), jež zůstaly nad Mořem (též Zelená země Eldar, Gil-galadova země)
Linhir město v Jižním Gondoru u ústí řek Serni a Gilrain na cestě od kamene Erech do Pelargiru
linnathon zpívat (1.os. sg. bud. č.)
linnod verš (?)
lint rychlý, čilý, hbitý, mrštný
lir- zpívat {LIRI}
lisg, lisc rákos, třtina
lith písek, popel {lit}
Lithlad "Popelavá pláň"
lithui popelavý
loeg kaluže; tůně, hlubiny (říční) (pl.)
lond přístav (tvořený přírodní zátokou)
Lond Daer Númenorský přístav a loděnice v ústí Gwathló v Eriadoru, zbudovaný tam Tar-Aldarionem, který mu říkal Vinyalondë. Překládáno Velký přístav; nazýván též Lond Daer Enedh "Velký prostřední přístav.
pochod /// v ITE je uvedeno "povodeň" (např. ve jméně Gwathló)
lóce drak {FOHO}
lóm ozvěna
lómin ozývající (se) (viz. Ered Lómin - Hory Ozvěny)
lómin X stinný, temný; tma, temno {LOMO}
lôm X temný stín {LOMO}
lôs X květ, květina
Lórien Země Galadhrim mezi Celebrantem a Anduinou. (Také Glornan, Nan Laur, odvozené od staršího Lindórinand "Údolí Země zpěváků"; Laurelindórinan "Údolí zpívajícího zlata".) Nazýván Zlatý les, Dwimorden nebo Lothlórien.
lósengriol konvalinka
loss sníh
Lossarnach kraj na severovýchodě Lebenninu kolem pramenů řeky Erui (jméno údajně znamená "Rozkvetlý Arnach"; Arnach je přednúmenorské jméno)
lossen sněžný
Lossoth "Sněžná tlupa", "Sněžný lid", kmen lidí žijící na dalekém severu u zátoky Forochel
loth květ
Lothíriel dcera Imrahila Dol amrothského; manželka Éomera Rohanského a matka Elfwinea Sličného
Lothlann "Širý a prázdný", velká pláň severně od Maedhrosovy marky {lad} {lus}
Lothlórien "Lórien květů", jméno Lórien se sindarskou předponou loth- "květ"
Lothron Květen
lothwing pěnový květ {GWINGI}
lud- téci, plynout, proudit {LUTU}
luim X modrý
luin modrý
luin H X minulý, odešlý
lum X mrak, oblak {LUVU}
lumbri ošklivé/protivné počasí {LUVU}
lumbrin, lumba zataženo, zamračeno {LUVU}
lung těžký, vážný
lungra- vážit; silně váhat
lunta X loď {LUTU}
luntha váhat, zvažovat
lunthang váhy (na vážení)
lur- viset, vznášet se (oblaka), mračit se (obloha) {LUVU}
lútha běh času; přihodit se, stát se
Lúthien dcera krále Thingola a Maii Melian, která se po skončení výpravy za silmarilem a Berenově smrti rozhodla stát se smrtelnicí a sdílet jeho osud
lu čas, příležitost
lug drak {FOHO}
lum čas
lur dřímota, spánek {LORO}
lug had /// v ITE a LOTR se uvádí 'lyg' s krátkým 'y'
mâl\meil pyl (žlutý prášek) (pl. 'mely') {smal}
mân duch/duše (zemřelý/odešlý) {man}
máni duchové vzduchu, děti Manwëho
mab pevné sevřít, uchopit (??) {map}; ruka {MAPA}
mablad, mablod plocha ruky/dlaň {MAPA}
mablios zchytralý, prohnaný, mazaný {MAPA}
Mablung Doriathský elf, Thingolův hlavní velitel, přítel Túrinův. Nazýván "Těžkoruký" (což znamená slovo Mablung). Zabit v Menegrothu trpaslíky.
mabol dovedný, obratný {MAPA}
mabrin(d) zápěstí {MAPA}
mabwed -ruký (ruce mající) {MAPA}
mabwedri obratnost, bystrost {MAPA}
mae dobře, správně
maeg ostrý, pronikavý
Maeglin "Ostrý pohled", syn E&ouml;la a Turgonovy dcery Aredhel, narozený v Nan Elmothu. Stal se mocným v Gondolinu a zradil jej Morgothovi. Zabit Tuorem při plenění města.
mael skvrna, potřísnění, hanba; poskvrněný, zahanbený {smag}
Maeleg X "Ostrý, Pronikavý, Řezavý", jména Morgotha (<*Mailicá) {mil(ic)}
maen šikovný, zručný, dovedný (<*magná) {mag}
maenas řemeslo, rukodělba {mag}
maer vhodný, užitečný, dobrý (o věcech) (<*magrá) {mag}
maeth šarvátka, boj, bitva (malé skupiny ne hlavních sil) {mac}
maetha bojovat, vést šarvátku, bitvu (malé skupiny ne hlavních sil) {mac}
maethor válečník {mac}
maew racek {miw}
magli X velký/dlouhý meč {MAKA}
magol,magl meč {mak}
magor mečíř, voják pěchoty ozbrojený mečem
magrintha dopadený při činu {MAKA}
Magron,Magorn X Makar (Vala) - Pán Válčení/Soubojů v ranné verzi Valaquenty (viz. Kniha ztracených pověstí I.) {MAKA}
magru X masakr, krveprolití, řež, bitva {MAKA}
magrusaig krvežíznivý {MAKA}
Maidhros "Bledá záře", nejstarší syn Fëanorův, nazývaný Vysoký. Vyproštěn Fingonem z Thangorodrim. Držel pahorek Himring a okolní země; vytvořil Maedhrosovu unii, která skončila v bitvě Nirnaeth Arnoediad. Na konci Prvního věku s sebou odnesl na smrt jeden simaril. {mad} {rus}
Maidhrosova/Maedhrosova marka nechráněné země severně od pramenů řeky Gelionu, jež chránil Maedhros a jeho bratři proti útoku na Východní Beleriand (viz. také Východní marka)
macha masakr, krveprolití, řež, bitva {MAKA}
mactha- zavraždit, zabít {MAKA}
mal cesta, silnice (dlážděná) {MALA}
mal- zlato
Malbeth "Zlaté slovo", nazývaný Věštec; žil za dnů Arveduiho a je známý díky svému proroctví o Stezkách mrtvých
Malduina přítok Teiglinu; jméno asi znamená "Žlutá řeka"
malen\melin žlutý {smal}
mallen zlatý
Mallor jméno (koho?, čeho?)
mallorn\mellyrn mallorn (druh stromu)
mallos Lebenninský zlatý kvítek
malt zlato (jako kov) {smal}
malthen ze zlata {smal}
Malvegil jméno (koho?, čeho?)
malw ležící ladem; mdlý {smal}
manadh osud, náhoda (obvykle = konečné blaho) {manad}
mandra X vznešený
mani dobro, laskavost (vztahuje se na lidi & pouze charakter); svatý, zbožný
manos\+sin X duch, který odešel do Mandosu nebo Erumáni
mar dům, obydlí [přípona]
mart X osud
martion X osudný, osudový
math X šero, soumrak (>mbath)
matho sáhnout, ohmatat, uchopit; udeřit {mak} {magh}
mathrin X šerý, soumračný
mathusgi X soumrak
mathwen X večer
maur tma, temno {mor}
maus potěšení; příjemný, veselý, zábavný
mav- líbit (se)
mavra chtivý, netrpělivý (čeho/po čem)
mavri chuť, touha, apetit
mavrin rozkošný; žádoucí, vhodný
mavros touha, přání
maw skvrna, potřísnění {smag}
mb- (podívej na 'b-')
med mokrý, vlhký (v Dolmed, "Mokrá hlava", velká hora v Ered Luin blízko trpasličích měst Nogrodu a Belegostu)
medi jíst {mat}
medui poslední
megil ostří, meč
megli medvěd (<*mad-lí = pojídač medu) {mat} {lis}
meglin medvědovitý {lis}
meidh, maidh mdlý, ležící ladem {mad}
mechor krev (prolitá) {MEHE}
mel- milovat {MELE}
meldir přítel, kamarád {mel}
meldis přítelkyně, kamarádka {mel}
meleth láska {mel} {MELE}
meleth X žít
melethril milenec, milenka {mel}
melethron milenec, milenka {mel}
Melian Maia,, která opustila Valinor a přišla do Středozemě; poté královna krále Thingola v Doriathu, kolem něhož roztáhla pás kouzel, Melianin pás. Matka Lúthien a pramáti Elronda a Elrose. < Melyanna "drahý dar"
melch lačný, chamtivý, hrabivý {mil(ic)}
mell drahý (člověk) {mel}
mellon přítel {mel}
melon milovaný, drahý, milý {MELE}
meltha milovaný, drahý, milý {MELE}
men-, -men kraj; směr, cesta
Menegroth "Tisíc jeskyní", skryté síně Thingola a Melian na řece Esgalduině v Doriathu
menel nebesa; Vysoké nebe, říše hvězd
Meneldor jméno orla
Menelvagor "Nebeský rytíř", Orion (souhvězdí)
ment bod {met}
mereth hostina
meril růže (květ) {mber}?
mesg, mesc mokrý, vlhký {misk}
meth konec {met}
Methedras "Poslední štít" v Mlžných horách (na jihu)
methen konec {met}
miaug kocour
miaulin kočka
mídh rosa, orosení {mizd}
mîl láska {mel}
mîr klenot {mir}
Mîr inGeleidh Silmaril {mir}
mîr X víno
mírdan\-dain klenotník, klenotnický lid
míriel zářící jako šperk
milui přátelský, miující, drahý {mel}
min H 1, jeden, jediný {mini} {MINI}
min- H mezi, uprostřed; první; věž; lenited for 'men'
Min-Rimmon "Štít Rimmon" (skupina skal), pátý z gondorských majáků v Ered Nimrais
minas věž
Mindolluin "Čnící modrá hlava", velká hora na jejíž úbočí bylo vystavěno Minas Tirith
mindon osamocený kopec (hlavně se strážní věží) (<*minitunda) {tun}
mindon osamělá věž {MINI}
minei jediný; odlišný, jasný, zřetelný (<*minía) {mini}
mineth X ostrov {MINI}
Minethlos X měsíc (básnicky)
Minhiriath "Meziříčí", eriadorský kraj mezi Baranduinou a Gwathló
minif(?) 11, jedenáct (derived by Á from rót) {minicw}
minno vstup!, vstupte!
minuial šero zrána, svítání
miog kocour
Mirion\Miruin Silmaril {mir}
mirofor X nektar, nápoj Bohů
miros X víno
miruvor povzbuzující nápoj Eldar
mist chyba, odchýlení se {mis}
misto (za) bloudit, zatoulat se {mis}
mistrad zbloudilý, odchýlený {mis}
mith šedý; bílá mlha, vlhko {mith}
Mitheithel "Mšená", eriadorská řeka tekoucí z Obřích dolů do Bruinen (Bouřné)
Mithlond "Šedé přístavy", přístavy elfů v Lhunském zálivu, kde vládl Círdan
Mithrandir "Šedý poutník", elfské jméno Gandalfa
mithren\-in mlžný, mlhavý
mithril kov, známý jako "morijské stříbro", nacházející se též na Númenoru
Mithrim Jméno velkého jezera ve východním Hithlumu a také okolního kraje a hor na západě, jež oddělovaly Mithrim od Dor-Lóminu. Původně to bylo jméno sindarských elfů, kteří tam sídlili. {ringi} {mith}
miunthel\-thil sestra {moy} {thel(es)}
moe ohebný, poddajný, měkký (<*mazgá)
moeas těsto (<*mazgé)
moed zručný, dovedný (<*maghiti) {magh}
moel tužba, žádost, chlípnost, chtíč {mil(ic)}
moelui chlípný, žádostivý {mil(ic)}
moerilind slavík (také merilin)
mog ošklivit si, nenávidět {MOCO}
mogri ošklivost {MOKO}
mogrin protivný {MOKO}
mólanoldorin jazyk Noldor zotročených Morgothem {mó}
móna X duch, který odešel do Mandosu nebo Erumáni (?)
móni duchové vzduchu, Manwëho lid
môr černý, čerň (archaicky/básnicky) {mor}
mor- černý, temný
Morannon "Černá brána", hlavní (severní) vstup do Mordoru; nazýván též Brány Mordoru
mord X válečník, hrdina (původně "pastýř")
Mordor "Černá země", též Země Stínu; země pod přímou vládou Saurona východně od Ephel Dúath
Morgai "Černý plot", vnitřní hřeben, mnohem nižší než Ephel Dúath a oddělený od něj hlubokým korytem; vnitřní obranný kruh Mordoru
Morgoth "Černý nepřítel", jméno Melkora, které mu dal jako první Fëanor po loupeži silmarilů
morgul čarodějnictví, černokněžnictví
Morgulduin řeka pramenící pod Cirith Ungol a tekoucí morgulským údolím kolem Minas Morgul
Moria "Černá jáma", pozdější název velkého sídla trpaslíků Durinova rodu pod Mlžnými horami
morn černý, černá
morn X tmavý, temný {MORO}
morth X temnota {MORO}
mortha kalný, nejasný, šerý, mdlý {MORO}
Morthond "Černokořen", řeka pramenící v temném dole v horách přímo na jih od Edorasu, nazývaném Mornan nejen kvůli dvěma vysokým horám, mezi nimiž ležel, ale i proto, že přes něj šla silnice od Brány Mrtvých a živí lidé tudy nechodili
Morthu Sauron "Temný"
moru černý? černota? {mor}
Morwen Dcera Baragunda (synovce Barahira, otce Berenova), manželka Húrina a matka Túrina a Nienor. Nazývána Eledhwen "Elfí dívka/třpyt" a dor-lóminská paní.
Morwinthi Arcturus (hvězda) "třpyt ve tmě"
moth šero
moth X 1000, tisíc
mudo\mudas pracovat; lopotit se, trmácet se, pachtit se {mó}
muil oko (horské jezírko)
muin drahý, milý {moy}
muindor\muindyr bratr {moy} {tor}
mul otrok, nevolník {mó}
na k, ke, ku; v, na; s, se; u, při [předložka] {ná}
na vedui konečně
na-chaered na velkou vzdálenost
nâr krysa (<*nyadró) {nyad}
náro říci, povědět; vypravovat (archaicky/básnicky) {nar}
nad věc, předmět {ná}
nadhor pastva, pastvina {nad}
nadhras pastva, pastvina {nad}
naeg bolest {nAyak}
naeramarth strašlivý osud/sudba (naer-amarth)
naeth kousání/skřípání zubama {nay} {nac}
naew čelist (*
nag- kousat {nac}
naith,natsai hrot, bod, klín, trojuhelník {snas,snat}
Naith Lórien "Trojúhelník" neboli "Bodec" Lórienu, země v úhlu mezi Celebrantem a Anduinou
naitha- X lamentovat, naříkat, ronit slzy pro...
naithol X bídný, ubohý
nal X údolí (básnicky) {NLDL}
nal X dolů, dole; dolů směřující, sestupný {NLDL}
nallon plakat (1.os. sg.)
nalosaura X západ slunce {NLDL}
nan údolí
Nan Dongoroth Nan Dungortheb "Údolí strašné smrti", údolí mezi srázy Ered Gorgoroth a Melianiným pásem {ngoroth} {dun}
Nan-tathren "Vrbové údolí", překládané jako "Vrbová země", kde řeka Narog vtékala do Sirionu. Ve Stromovousově písni ve Dvou věžích se používají quenijské podoby jména: vrbovými luhy Tasarinanu; Nan-tasarion
nana máma (domácky) {nan} {am}
nand, nann širá step {nad}
nand\+in X pole, lán; pl. = venkov {NARA}
nandir X pruh země (?) {NARA}
nandor X farmář, venkovan (nejspíš pochází z pozdějších - númenorských a gondorských časů) {NARA}
Nandor prý znamenalo "Ti, kteří se obracejí zpět": Nandor byli ti elfové ze zástupu Teleri, kteří odmítli přejít Mlžné hory cestou na západ z Cuiviénenu. Část jich však pod Denethorovým vedením mnohem později přešla Modré hory a sídlila v Ossiriandu (zelení elfoé).
Nanduhirion údolí okolo Zrcadlového jezera mezi rameny Mlžných hor, do něhož se otvírala Velká brána Morie; překládáno "Rmutný dol"
naneth matka {nan} {am}
Nann Orothvor Nan Dungortheb "Údolí strašné smrti", údolí mezi srázy Ered Gorgoroth a Melianiným pásem {ngoroth} {mor}
nár oheň
narbeleth podzim; Říjen
narcha rozštípnout; rvát; pukat {nArak}
nardh uzel {snar}
Nardol "Ohnivá hlava", třetí z gondorských majáků v Ered Nimrais
Nargothrond "Velká podzemní pevnost na řece Narog", založená Finrodem Felagundem a zničená Glaurungem; také nargothrondská říše prostírající se východně a západně od Narogu {nArak} {os}
Narchost "Ohnivý zub", jedna ze Zubových věží
narn příběh, sága {ter} {nar}
Narog hlavní řeka Západního Beleriandu, pramenící v Ivrinu pod Ered Wethrin a vlévající se do Sirionu v Nan-tathrenu {nArak}
Narogardh Říše Nargothrondu {nArak}
naru, narw červený {nar}
Narwain Leden ("nové slunce")
nass hrana, ostrý konec, roh (podívej na {ben}) {nas}
nasta (pro) píchnout/bodnout, nabodnout, vrazit (do) {nas}
nath pavučina {nat}
nathron tkadlec, pavouk {nat}
naud hraničící; vypravený (kam)
naug trpaslík
naugla trpasličí
nauglafel lakomý, skoupý, hrabivý ("s trpasličí povahou")
naugli X trpaslík
naugol, naugl- trpaslík, trpaslíček (zdrobnělý/zdrobnělina) {nAwak}
naur, nar- oheň, slunce; plamen {nar}
nauth- myšlenka, úvaha; myšlení, uvažování {nowo}
nautha- vymyslit, pojmout (myšlenku) {nowo}
naw\nui myšlenka {nowo}
nawag trpaslík {nAwak}
-(n)dil velmi častá koncovka osobních jmen; naznačuje "oddanost", "nezištnou lásku"
-(n)dur ve jménech má podobný význam jako -(n)dil
neder 9, devět {nEter}
nedh- pro-, střední [předpona] {ned}
nedhw poduška, polštář, podhlavník (<*nidwó) {nid}
nel, neleg zub {nElek}
nef tady za [předložka]
negro bolet, působit bolest {nAyak}
nel- 3, tři, troj- [předpona] {nel}
neldor "buk" v Neldoreth; zdá se však, že to správně bylo jméno Hírilornu, velkého buku s třemi kmeny (neldë "tři" a orn)
Neldoreth "Bukový les", velký hluboký les tvořící severní část Doriathu. Ve Stromovousově písni nazývaný Taur-na-Neldor.
neledh, neled 3, tři {nel}
nell zvon {nyel}
nella- zvonit zvony {nyel}
nelladell zvonění zvonů {nyel}
Nellas "Zvonek", dívka z Doriathu, přítelkyně Túrina z dětství; vydala svědectví proti Saerosovi při Thingolově soudu nad Túrinem
nelthil trojúhelník {nel} {til}
nen\nin voda - užívalo se o jezerech, tůních a menších řekách {NENE} {nen}
Nen Girith "Zimničná voda", jméno dané Dimrostu, vodopádům na Celebrosu v brethilském lese
Nen Hithoel jezero na Anduině pod peřejemi Sarn Gebir před Rauroským vodopádem
Nen Lalaith potok tryskající zpod Amon Darthiru v Ered Wethrin a tekoucí kolem Húrinova domu v Dor-Lóminu
nend, nenn vodnatý, vlhký, rozbředlý {nen}
nennar(?) povědět {nar}
Nenning řeka v Západním Beleriandu, vlévající se do moře u přístavu Eglarestu
Nenuial "Soumračné jezero" mezi výběžky Soumračných vrchů v Eriadoru, kde pramenila řeka Baranduina a kde bylo postaveno město Annúminas
nermil X nivní louky a říční břehy
nestegi vložit, strčit do (min.č. = nestanc) {stac}
neth mladý; Nessa (Valiera) (
ng- (viz. pod 'g-')
nibin drobní, nepatrní (pl)
nifred sinalost, obavy, strach {nikw}
nifredil sněženka {nikw}
nigweth bouře (původní význam "sněžná bouře") {NIQUI}
níd sklíčený; vlhký; uslzený {nei}
nîf tvář, čelo, předek {nib}
nîn H slza {nei} {NYEHE}
nîn, nin- H mokrý, vlhký
nîr slzy, pláč {nei}
nîr X zármutek, hoře
nîth mládí (<*néthé) {neth}
nínim sněženka {nei}
Nínui mokrý; Únor
nírnaeth slzy, nářek {nay} {nei} (v SIL s krátkým -i- 'nirnaeth')
nim(b) nos {neng'wi}
nim(p),nim- bílý, bledý {nikw}
Nimbrethil Březové lesy v Arvernienu na jihu Beleriandu
Nimdil-dor Taniquetil "Vysoký bílý štít", nejvyšší z hor Pelóri a nejvyšší hora Ardy, na jejímž vrcholku je Ilmarin, síně Manwëho a Vardy {nikw}
Nimloth Bílý strom v Númenoru, z něhož vzal Isildur před jeho skácením plod a ten vyrostl v Bílý strom z Minas Ithil. "Bílý květ" je sindarská forma quenijského Ninquelótë, jednoho ze jmen Telperionu
nimmid\nimmint bílit {nikw}
nimred, nimpred sinalost {nikw}
Nimrodel 1) "Paní z bílé jeskyně", lórienská elfka, kterou miloval Amroth a která bydlela vedle vodopádu Nimrodel
2) horská říčka vlévající se do Celebrantu (Stříberky), pojmenovaná podle elfky (+)
nin já; mne, mě, mně
Nindalf jméno kraje
ninglor divoký kosatec (SIL v 'Loeg Ningloron', "Tůně zlatých vodních květů", = Kosatcová pole)
niniel plačící {nei}
ninios nářek
ninn štíhlý, úzký {nindi}
ninna- plakat, ronit slzy
ninniach duha
nio včela {NEHE}
niof\nyf smyčka; oprátka, oko; léčka, past (také nuif) {snew}
nios včela {NEHE}
Niothluimi Sirius ("modrá včela")
niphredil sněženka
no pod [předložka] {nu,nú}
noedia počet; počítat {not}
noegyth trpaslíci (pl.) (Noegyth Nibin "Drobní trpaslíci")
nogothrim trpaslíci
Nogrod "Dutá nora", jedno ze dvou trpasličích měst v Modrých horách, překlad trpasličího Tumunzahar
nôs narozeniny
Nórui slunečný; Červen
nor H země, kraj [přípona]
nor- H běžet, utíkat; valit, koulet (se) {NORO}
nordh provázek, motouz; provaz, lano {snur}
norn zakroucený, zamotaný, zauzlený {snur}
noro běž!(?) pohyb!(?) dělej!(?)
noss rod, rodina, "dům" {nó}
nost porod; narození; narozeniny
nosta- narodit se
nud- vázat, svázat, zavázat, přivázat; spoutat
nui(n) pod {nu,nú}
num- klesat, padat, upadat {NUHU}
numbros klonit (se), chýlit (se), sklánět (se) {NUHU}
nunthi sestupný, dolů směřující, sklánějící se {NUHU}
nur bručení, vrčení; reptání {NURU}
nurn nářek {NURU}
Nurn "Smutný kraj", "Kraj nářku" na jihu Mordoru
nurna- oplakávat, naříkat, truchlit {NURU}
númin H na západě, západní {NUHU}
núrn A smutný
Núrnen "Smutná voda", vnitrozemské moře na jihu Mordoru
nud pouta; pouto, svazek
nur H hluboký {nu,nú}
nur H druh, rod, plémě, potomstvo, rasa {nó}
o H o, týkající se [předložka] (+ ' h' před samohláskou) {os}
o H z, ze, od [předložka] {gho, ghó}
o ve složeninách: podívej také na 'au'
odhril rodič {ono}
odhron rodič {ono}
odog 7, sedm {ot(s(s/k))}
oear moře {ayar}
oeg ostrý, špičatý {ayak}
oegas horský vrchol/temeno {ayak}
oeglir horstvo, horská krajina {ayak} {lir}
oeil, eil pršet (3.os. sg = prší) {ulu}
oel\oelin jezero {ay-lin}
Oelinuial Soumračné jezero {lin}{yú}{kal} {ay-lin}
oer moře {ayar}
Oeros Ossë (Vala) (< *Goss) {gos, goth}
oeruil mořské řasy (?) {uy}
old, oll horská bystřina (<*olda) {ulu}
Olfannor Lórien (Vala) ("Pán snění") {olos} {span}
olfin(g), olf větev, proutek, hůlka
olm X sen, zjevení, vidění {LORO}
olor X sen, zjevení, vidění {LORO}
oloth X sen, zjevení, vidění {LORO}
oltha V X objevit se jako zjevení {LORO}
oltha- snít {olos}
ondo, on X kámen (převzato z quenijštiny)
onod\onodrim ent , enti
Onodló sindarské jméno řeky Entvy
Óli Aulë (Vala)
ónen dal jsem, věnoval jsem, udělil jsem
ôl X útes, skalní stěna, sráz
ôl\elei sen {olos}
or na, na to, navrch {ORO}
or H nad [předložka, předpona] {oro}
or(o)- H hora, (hory)
or- H den (koho, čeho)
Oraearon Mořský den, 6. númenorský den v týdnu
Oranor Den Slunce, 2. eldarský a númenorský den v týdnu
Orbelain Den Valar, poslední eldarský a númenorský den v týdnu
Orgaladh Den Stromu, 4. númenorský den v týdnu
Orgaladhad Den Dvou Stromů, 4. eldarský den v týdnu
Orgilion Den Hvězd, 1. eldarský a númenorský den v týdnu
Orithil Den Měsíce, 3. eldarský a númenorský den v týdnu
orc\+in X skřet (pl. také orchoth)
orch\yrch skřet {Orok}
orchall, orchel vyšší, vrchní; nadřazený {chal} {oro}
orchalla vyšší, vrchní; nadřazený {chal}
orchel nadřazený, vznešený, významný {chal}
orm temeno kopce, vrchol {ORO}
Orma Oromë (Vala)
Ormaldor Oromë (Vala) {ALA}
Ormenel Den Nebe, 5. eldarský a númenorský den v týdnu
orn\yrn strom, velký strom {Orni}
orod \ ere(i)d hora {Orot} {ORO} (pl. ered)
Orod-na-Thôn "Hora borovic" (v Dorthonionu ?)
Orodreth Druhý syn Finarfinův, strážce Minas Tirith na Tol Sirionu, král Nargothrondu po smrti svého bratra Finroda, otec Findulas. Zabit v bitvě o Tumhalad.
orodrim horstvo, horský kraj {rim} {Orot}
Orodruin "Hora planoucího ohně" v Mordoru, v níž ukoval Sauron Vládnoucí prsten
Oropher král lesních elfů ve Velkém zeleném hvozdu, zabitý ve Válce Posledního spojenectví; otec Thranduilův
oros, orost- vycházející {ORO}
ort X hora {ORO}
Orthank "Rozeklaná výšina", velká númenorská věž v kruhu Železného pasu, později sídlo Sarumanovo
ortheli střecha {tel(u)}
orthelian nebesa, baldachýn {tel(u)}
ortheri ovládám, vládnu, kontroluji (1.os. sg.) (3.os. sg.orthor) {tur}
ortho\orthant vycházet, vstávat, povstávat {oro}
os- asi, kolem, přibližně [předpona] {os}
Osgiliath "Pevnost hvězd", hlavní město dávného Gondoru po obou stranách Anduiny
osp dým, výpar, zápach {usuk}
oss vnější zdi, městské zdi {OSO}
Ossir viz. Stromovousova píseň: "V létě jsem bloudil jilmovými lesy Ossiriandu. Ach to světlo a ta hudba v létě u sedmi řek Ossir!", viz. Lindon
Ossiriand "Země sedmi řek" (Gelion a jeho přítoky z Modrých hor), země Zelených elfů
ost X ohrada, dvůr, městec {OSO}
ost, os(t)- pevnost; město obehnané hradbami {os}
Ost-in-Edhil "Pevnost Eldar", město elfů v Eregionu
ostor ohrada, obezděný kruh {OSO}
ostrad ulice {rath}
othlon(d) dlážděná cesta, silnice (
Othrod jméno skřeta (?)
othrond pevnost; město v jeskyních (
ovor, ofr oplývající, hojný, bohatý {ub}
ovras zástup, dav {ub}
ovro oplývat, hemžit se {ub}
pân\pein tvarovaný kus dřeva; fošna, prkno; deska; dřevěná podlaha {pan}
palan široko daleko (z quenijštiny)
palath povrch, rovina {pal}
pann H dvůr, dvorek; nádvoří {pad}
pann H široký {pat}
panno otevřít, zvětšit {pat}
pannod (na-, vy-) plnit; rozšířit {kwat}
pant plný, hotový, kompletní
panta plný {kwat}
parf\perf kniha {par}
parch suchý
parth trávník, pažit
partho urovnat, uspořádat; upravit, uklidit
path hladký, rovný; mekký, jemný {path}
Parth Celebrant "Pole (trávník) Stříberky", sindarský název překládaný jako Pole Celebrantu
Parth Galen "Zelený palouk", travnaté místo na severním úbočí Amon Henu u břehu Nen Hithoelu
pathred plná míra, vrchovatost, hojnost {kwat}
pathro (na-, vy-) plnit; rozšířit(na-, vy-) plnit; rozšířit {kwat}
pathw rovné místo; trávník, pažit {path}
paur, -bor pěst {kwar}
paw choroba, nemoc {kwam}
pedo řekni!, mluv!
peg malý bod, tečka {pik}
peich, pichen šťavnatý, pikantní {pis}
pel, -bel ves (v místních názvech) = vesnice, víska
pel-, -pel jít kolem, obkružovat
pel\+i oplocené pole (odpovídá anglosaskému 'tún') {pel(es)}
Pelargir "Kotviště královských lodí", númenorský přístav nad deltou Anduiny
pelectha sekat, tesat, štípat
peleg sekyra
pelen oplocený, ohrazený
Pelennor "Ohrazená země", příměstí Minas Tirith, střežené zdí Rammas Echor, na nemž byla svedena největší bitva ve Válce o Prsten
peleth ubývající
pelio rozloha, rozpětí {pal}
pelthaes čep, kolík; osa, střed (<*pel-takse) {tak} {pel}
pend, penn úpadek, klesání {pen(ed)}
pendrad/-th svažující se/šikmý přechod/průchod; schodiště {pen(ed)}
penedh\penidh elf {kwen(de)}
Penedhrim Elfové {kwen(de)}
peng luk {kwig}
penio upevnit, připevnit {pan}
penna svažovat se, padat šikmo (3.os. .sg)
pennas historie, dějiny {kwet}
penninar poslední den v roce {kwat} {yen}
pent příběh (<*kwentá) {kwet}
per- půle, půl [předložka] {per}
Peredhel Půlelf
Perhael Samvěd (jeho jméno v sindarské podobě)
perian\-iain půlčík (= hobit) (pl. 'periannath')
perin půle, půl; napůl {per}
peringol půl-Noldo
perso působit na, dotýkat se (3.os. sg - neosobní) {peres}
pesseg polštář {kwes}
peth slovo (<*kwetta) {kwet}
pethron vypravěč (<*kwentro) {kwet}
pigen malinký, drobounký {pik}
pilin, pilinc X vrabec; malý ptáček
pin(n)\pinnath kopec hraničící s dalšími
piog bobule, zrnko
polod autorita X, síla, moc
polodrin mocný, silný
pôd\p&ycirc;d tlapa (zvířecí chodidlo) {potó}
Poros řeka tekoucí z Ephel Dúath a vlévající se do Anduiny nad její deltou
post pauza, zastavení, odpočinek, oddych, přestávka {pus}
prestannen změněná (samohláska) {peres}
prestanneth změna (samohlásky) {peres}
presto působit, ovlivnit; vyrušit; obtěžovat {peres}
puig čistý; úhledný, upravený; elegantní {poy}
puio 1) plivat, prskat; mžít, mrholit 2) nabodnout, probodnout (na rožeň) {piw}
r-: viz. také 'rh-'
râd cesta, stezka {rath}
Rân "Tulák" Měsíc
rado ukázat/najít cestu {rath}
ram křídlo, peruť {RAHA}
ram(m/b) zeď
rammas velká/mohutná zeď
ran- toulat se, bloudit
ranoth měsíc (kalendářní)
rant dráha (ve jménech řek Adurant (adu "dvojitý") a Celebrant {rath}
rantha X oblouk, most
ras(s)\rais(s) (pl.) roh, štít (horský)
rath směr, řečiště, ulice {rath}
Rathlóriel "Zlaté řečiště", pozdější jméno řeky Ascaru, když byl do ní potopen doriathský poklad
Rath Dínen "Mlčenlivá ulice" v Minas Tirith
rau X lev {RAVA}
raug X démon
Rauros "Burácející pěna", velký vodopád na řece Anduině {raw}
raust X hon, lov, štvanice {RAVA}
rausta- X hon, lov, štvanice {RAVA}
reddá(?) oseté pole/akry; "setba" {red}
rem(m) oko sítě; síťovina
remmen zapletený, zamotaný
Remmirath souhvězdí Plejády
rh- (viz také 'r-')
Rhân Měsíc {ran}
rhaed? 12, dvanáct {rAsat}
rhaen křivý, zakřivený; ohnutý (<*ragná) {rag}
rhaes, rhasg roh (zvířecí i horský) {ras}
rhaew sáh (délková míra) (<*racmé) {rak}
rhafn křídlo (roh), vystrčený bod {ram}
rham(b) zeď {rambá}
rhandir poutník, chodec (viz. Mithrandir "šedý poutník") {ran}
rhanc\rhenc ruka, paře (archaicky pl. rhengy) {rak}
rhass sráz (i-rass, dříve i-chrass)(<*chrassé){charAs}
rhaud, -rod kov {rautá}
rhaudh dutý, pokleslý, vpadlý; plný jeskyň {rod}
rhaug démon {ruk}
rhaun toulání, bloudění; chození ve smyslu putování {ran}
rhaw H břeh (říční) {rambá}
rhaw H divočina, pustina {rab}
rhaw\rhui H lev?; pozoruhodnost, společenská atrakce {raw}
rhedhi sít, rozsévat {red}
rhein, rhain okraj, lem; hranice {reg}
rhem(b) častý, početný {rim}
rhenio letět, plout, putovat (<*ramya-) {ram}
rhest řez, říznutí {ris}
Rhian/Rían Dcera Belegunda, synovce Berenova otce Barahira. Manželka Huorova a matka Tuorova. Po Huorově smrti zemřela žalem na Haudh-en-Ndengin (<*ríg-anna "ověnčený dar") {rig}
rhî koruna {rig}
rhîf okraj, hrana, hranice, lem, obruba {rí}
rhîn korunovaný, korunní {rig}
rhîs královna {rig}
rhîw zima
rhim(b) H pleso (studené horské jezero) {ringi}
rhim(b), -rim H velký počet, zástup (použ. se k tvoření kolektiv. plurálů) {rim}
rhimmo proudit, téct, plynout {rip}
rhimp, rhib- běžící, letící {rip}
rhinc trhnutí, škubnutí, úskok, náhlý pohyb {rik(h)}
rhind, rhinn kruh {rin}
rhing studený, chladný {ringi}
rhingorn kruh {rin} {kor}
rhinn kruhový, kulatý {rin}
rhis, rhess strž, úvoz, úval {ris}
rhisto řezat {ris}
rhitho trhnout, škubnout (se); chňapnout {rik(h)}
rhoeg špatný, zlý {rAyak}
rhofal\rhofel veliké (orlí) křídlo (<*rámalé) {ram}
rhom trubka, roh, polnice {rom}
rhomru zvuk rohů {rom}
rhond, rhonn klenutý strop, velká síň či komata takto zaklenuta, jeskyně {rod}
Rhosgobel "Červenohnědá ohrada", sídlo Radagasta na okraji Temného hvozdu blízko Skalnatého brodu
rhosc hnědý {ruská}
rhoss H vyleštěný/naleštěný kov (archaicky/básnicky) {rus}
rhoss H déšť {ros}
Rhovanion "Divočina", širý kraj východně od Mlžných hor
Rhudaur "Východní les", jedno ze tří království, na něž se rozdělil Arnor v devátém století Třetího věku, ležící mezi Mlžnými horami, Obrovišti a Větrovskými vrchy
rhufen východ (archaicky/básnicky) {ró}
rhui(w) hon, lov {roy}
rhu troubění, hlasitý zvuk polnic (archaicky/básnicky) {rom}
rhun východ {ró}
rh&ycirc;n lovecký/honicí pes {roy}
riel žena? [přípona]
rî X zima; chlad
rîl, -ril záře, lesk, třpyt; nádhera
rim lid [přípona]
rin- otáčet se, vracet se
ring chladný, studený; náhlá bríza nebo studený dech
ringil studený severní chlad; jméno Fingolfinova meče
Ringló "Studená řeka z bažin", řeka v Gondoru, vlévající se do Morthondy severových. od Dol Amrothu (čerpala své první vody z vysokého sněhového pole, jež plnilo malé ledové jezírko v horách; když se v době tání rozšířilo v mělké jezero, vysvětlovalo by to název- další z mnoha, vztah. se k pramenu řeky)
ris rozštěp; rozetnout (ve slov. Orkrist); puklina, rozsedlina (ve slov. Imladris)
risc okrouhlý, kulatý X; disk
rist chytrý, bystrý; šikovný, zručný [přípona]
risto rozštípnout; rvát (srdce); pukat {ris}
rod stonek, lodyha; trouba, roura {ROTO}
rodos X sluj, jeskyně, dutina {ROTO}
Rodyn poslední den Eldarského a Númenorského týdne
Rohan gondorská forma sindarského Rochan(d) (viz. tam)
Roheryn "Kůň Paní", Aragornův kůň, jmenoval se tak, protože mu jej dala Arwen
rohir pán koní
Rohirrim "Páni koní", z Rohanu - Rohirové
roch, roh- kůň {rok}
Rochand/-ann "Země koní", Rohan - velká travnatá pláň, jež původně byla severní částí Gondoru a tehdy se nazývala Calenardhon
rond znamenalo klenutý strop nebo velkou síň či komnatu takto zaklenutou (často používané v názvech paláců a síní - dalo se uplatnit i na nebesa)
ront vysoký, příkrý, strmý
vytrvávající, vzdorující; klidný, mírný
rô- zůstat, vytrvat, přetrvat
rôg, rog silný (dobře stavěný)
rôs výdrž, vytrvalost, trpělivost
Rôs X Moře
ros pěna [přípona]
ross X trubka, roura; píšťala; dýmka {ROTO}
rost úbočí kopce, svah, stoupání
rosto vyhloubit, vykopat (<*rostóbe) {rod}
roth X jeskyně, sluj (umělá, vyhloubená) {ROTO}
rothrin X dutý, prázdný {ROTO}
rui šepot, šumění
ruim tajemný, záhadný
ruin rudý plamen (viz. Orodruina)
ruitha šumět, šeptat
Rúmil Noldorský učenec z Tirionu, první vynálezce písmen; připisuje se mu Ainulindalë
ru tajemství, záhada
rudh holý, lysý
rum tajemství, záhada; šeptat tajemství
rus X výdrž, vytrvalost, trpělivost
ruth hněv
sadron věrný, stálý; spolehlivý, poctivý
sairin X ohnivý, žhnoucí {SAHA}
saiwen X léto {SAHA}
salab\seleb rostlina, bylina {salAk(we)}
salf masová polévka, jícha {sAlap}
sam(m)\sammath komnata
sarn kámen jako látka/materiál {sar}
Sarn Athrad "Kamenitý brod", kde trpasličí silnice z Nogrodu a Belegostu křižovala řeku Gelion
Sarn Gebir "Kamenné hroty", jméno peřejí na Anduině nad Argonathem, nazvaných podle skalních hrotů trčících z vody na jejich začátku
sarn X kámen, kamínek
saul vichr, vichřice
sautha- odvodnit, vysušit, odsčerpat {suk}
saw\sui šťáva, tekutina {sab}
sein\sîn nový {si}
sell dívka, panna (archaicky/básnicky) {seld}
sereg krev
seregon "Krev kamene", rostlina se sytě rudými květy, jež rostla na Amon Rudhu
Sern(u)i Jedna z lebenninských řek v Gondoru. (Jméno je odvozeno ze sern-kamínek, štěrk; oblázkový břeh. Ačkoli Serni byla kratší z obou řek, po soutoku s Gilrainem pokračovala ve svém jménu k moři. Její ústí bylo zavalené štěrkem, a v pozdějších dobách lodě blížíí se k Anduině a směřující k Pelargiru pluly po východní straně Tol Falasu a ubíraly se Númenorejci vyhloubeným kanálem uprostřed delty Anduiny.)
sigil dýka, nůž {sik}
sîdh mír {sed}
sîr řeka {sir} {SIRI}
sil 1. zářit (bílým nebo stříbrným světlem) 2. Měsíc{SILI}
Silevril Silmaril {ril}
silith stříbro (archaicky/básnicky), světlo Silpionu (<*silimé) {sil}
silivren stříbrně zářící/třpytící se
Silivros Silpion - jméno Telperionu, stříbrného ze dvou Stromů Valar {ros}
Silma X Měsíc {SILI}
siniath zprávy, noviny; poselství {si}
sinnarn román, románový příběh {nar} {si}
sir téci
sîr řeka {sir}
Sirannon "Branná", řeka v Morii
sirio téci {sir}
Sirion "Velká řeka", tekoucí od severu na jih a dělící Západní Beleriand od Východního
Sirith "Tok", řeka v Gondoru
sithagong vážka
sogo piju (3.os. sg. - sôg, min.č. - sunk) {suk}
solch kořen (jedlý) {sUluk}
mýt, čistit, koupat
sôn čistý, ryzí
sovri čištění, uklízení, mytí
sovriel očištění, očišťování
súltha závan (větru), fouknutí {SUHU}
su svištění větru (zvuk) {SUHU}
sul H pohár, číše (<*suglu) {suk}
sul H vítr
sur dlouhý, táhlý, vlekoucí se
suth doušek, lok nápoje {suk}
tâd 2, dva, dvě {tata}
tâl\teil noha resp. chodidlo (jak lidská, tak zvířecí {tal} {TALA}
târ roh (zvířecí)
tad 2, dva, dvě {tat,atta}
tadol dvojitý {tata}
taen H výšina, vysoký horský vrchol {tá,tagh}
taen H dlouhý a tenký {tay}
Taen-Nimdil Manwëho síně na Taniquetilu {tá,tagh}
taer rovný (<*tenrá) {teng'}
taes hřebík; nehet, dráp {tak}
taetho připoutat, zavázat, vázat, přivázat {tak}
taew petlice, přezka, svorka; držák; ložisko (<*takmá) {tak}
taglos kovář
tagros kovář
taith znak v písmu
tach(o)l špendlík, spínadlo, jehlice, sponka, brož {tak}
tal konec (použ. se ve složeninách) {tal}
talad sklon, svah {talAt}
talaf\teleif zem, podlaha {talam}
talagand harfeník (<*tyalangando) {ngan(ad)}
talan "podlaž", dřevěné podlážky v lothlórienských stromech, na nichž sídlili Galadhrim
talath ploché země, pláň
taldrin kotník {TALA}
taleg cesta, stezka, pěšina {TALA}
talf pole, plocha, rovina
taloth cesta, stezka, pěšina {TALA}
talrind kotník {TALA}
talt klouzající, padající, nejistý/nezajištěný {talAt}
taltha noha (věcí), podstavec, základna, podlaha {TALA}
tam měď (kov) {TAMA}
tambin měděný {TAMA}
tambos kotel {TAMA}
tamno klepat, ťukat {tam}
tan palivo, palivové dříví
tanc pevný, tuhý; stálý {tak}
Tanfa X horký vzduch hlubokých míst/jam (snad něco jako pekelný žár)
tang tětiva luku {tang}
tang X plápolat, planout, vzplanout
tantha zapálit, roznítit; podněcovat, rozdmychovat
tara, tar- vysoký {tarag}
tarag roh (zvířecí), příkrá horská stezka {tarAk}
Taragaer "Rudoroh", viz. Caradhras {gay} {tarAk}
Targon voják 3. oddílu Stáže Minas Tirith; vydával proviant Beregondovi s Pipinem
tarias tuhost, těžkost, složitost ('s' na konci není jisté) {tarag}
tarlanc tvrdošíjný, neústupný,zatvrzelý, svéhlavý {tarag}
Tarlang jméno kraje
tarn brána
tarnon strážce brány
tarog vůl, dobytče
tars práce, dílo {taras}
taru X přejít, přejet, přeplout; brod
Taruithron sindarský název Oxfordu (v Anglii)
tasar vrba
Tasarinan "Vrbové údolí", viz. Nan tathren
tathn číslo, počet
tathar, -or vrba {tathar}
tathra- počítat, spočítat, vyčíslit
tathren vrbový {tathar}
tathrin X vrba
taur H les {taur} {TAVA}
taur H vysoký, vznešený (básnicky, ve starých názvech a složeninách)
taur H král (celého kmene) (archaicky/básnicky) {tá,tagh}
taur,tor-,-dor H ohromný, mohutný, obrovský, veliký, ohromující {tagh} {tur}
Taur-e-Ndaedelos "Les velkého strachu", sindar. jméno Temného hvozdu
Taur-en-Faroth lesnatá vysočina západně od řeky Narogu nad Nargothrondem, také nazývána Vysoký Faroth
Taur-im-Duinath "Les mezi řekami", jméno divokého kraje mezi Sirionem a Gelionem jižně od Andramu
Taur-nu-Fuin "Les noci", pozdější jméno Dorthonionu
Taur-na-Neldor "Bukový les", velký hluboký les tvořící severní část Doriathu. Viz. Neldoreth.
Tauron Oromë (Vala) "Lesník, Pán Lesů"
Tauros Oromë (Vala) ('Děs lesa' ???) {gos} {tAwar}
taus došek, došková střecha {tup}
tavor X ??? (něco dřevěného/lesního) {TAVA}
tavor, tafr datel {tam}
Tavrobel sindar. název Great Haywood (Staffordshire,England)
Tavrobel vesnice elfů v Knize Ztracených pověstí I. {tam} {pel(es)}
tavros X les {TAVA}
taw vlna
tawar dřevo; velký hustý les {taur}
tawaren\tewerin dřevěný {taur}
Tawar-in-Drúedain "Drúadanský hvozd" v Anórienu na vých. konci Ered Nimrais
Tawarwaith "Lesní lid", název lesních elfů z údolí Anduiny a Velkého zeleného hvozdu
te linie, cesta
tew/tîw písmeno
tegi vést, být v čele (3.os. sg. tôg) {tuk}
tegol, tegl pero (psací) {tek}
teith znak (v písmu) {tek}
teithant vyvolat, vylákat (3.os. sg. min. č.)
teitho psát {tek}
teld střecha
tele\+i skončit; konec; poslední (v Teleri) {teles}
teli přijít, přijet (3.os. sg. tôl) {tul}
telien, teilien sport, hra {tyal}
telio, teilio hra {tyal}
telch\tilch stonek, lodyha, kmen {tElek}
Telchar trpaslík, nejproslulejší nogrodský kovář, tvůrce Angristu a Narsilu
telle(i)n chodidlo (<*talrunya) {tal}
tellen stopa (zvířecí, lidská, od vozu) {run}
telloein stopa (zvířecí, lidská, od vozu) {run}
telm střecha; nebeská klenba {TELE}
teloth zastřešení, baldachýn, přístřeší {TELE}
telu dóm, palác s vysokou střechou {tel(u)}
telu X uzavřít; skončit, ukončit; konec {TELE}
ter-, tri skrz, přes [předpona] {ter(es)}
Terendul jméno (koho?, čeho?){ter} {dul}
thâr tuhá tráva {star}
thafn kůl, dřevěný sloup {stab}
thala pevný, stálý {stAlag}
thalion\thelyn silný, nebojácný; hrdina (<*stalgondó) {stAlag}
Thalos druhý přítok Gelionu v Ossiriandu
tham(b) síň, hala, sál {stab}
thambas, thamas velká síň {stab}
thanc štěrbina, puklina {stak}
thang útlak, útisk {stag}
thangail "Štítový plot", bitevní formace Dúnadanů
Thangorodrim "Hory útlaku", vysoké sopečné hory vtyčené Morgothem nad Angbandem; zbořeny ve Velké bitvě na konci Prvního věku {stag}
thar křížem přes [předpona, předložka] {thar}
thara-pata křižovatka
tharas poduška; stolička {star}
Tharbad říční přístav a město na místě, kde Severojižní silnice křižovala řeku Gwathló, v době Války o Prsten pobořený a opuštěný
Thargelion "Země za Gelionem", mezi horou Rerir a řekou Ascar, kde sídlil Caranthir, nazývaná také Dor Caranthir a Talath Rhúnen
tharn tuhý, ztuhlý, ztrnulý, uvadlý {star}
thaun\thuin borovice, sosna, pínie {thón}
thaur ohavný, odpudivý (viz. Thauron -> Sauron)
thavron tesař, truhlář {stab}
thaw zkažený, shnilý, zelelý
thel\thelei sestra {thel(es)}
thegor náčelník, vůdce
thegra první
thela hrot kopí {steleg}
thenid, thenin pevný, trvalý, nepomíjející {stan}
thent krátký {stintá}
thia objevit se (to - neosobní) {thé}
thîr pohled, tvář, výraz {thé}
thin večer (archaicky/básnicky) {thin}
thind, thinn šedý {thin}
Thingol "Šedoplášť", jméno, pod nímž byl znám v Beleriandu Elwë, který vedl se svým bratrem Olwëm zástup Teleri z Cuiviénenu a pak byl králem Doriathu; nazýván také Skrytý král
thinna večer {thin}
thinnas zkrácení, znak zkrácení samohlásky v písmu {stintá}
thinth- vadnout, blednout {thin} (neosobní vazba=přichází soumrak (elfů ve Středozemi))
thio zdát se {thé}
thlein\thlîn hubený, nepatrný, vyzáblý; skrovný (<*slinyá) {slin}
thlim X rasa (= lidská rasa/druh)
thlind, thlinn jemný, štíhlý {slin}
thling pavouk; pavučina, pavoučí síť {slig}
thling(r?)il pavouk {slig}
thliw, fliw choroba, nemoc (<*slíwé) {sliw}
thloss X vlna (lomící se); vlnolam? {SOLO}
thloss, floss šepot, šum, šelest {slus,srus}
thoew, flaew nemocný, chorý; chorobně {sliw}
thôl přilba
thôn borovice
thôr H orel {thoron}
thôr H střemhlav padající, skákající střemhlav dolů
thórod bystřina, dravý proud
thoren ohrazený, oplocený (<*thauréná) (příčestí minulé) {thur}
thorn X orel {SORO}
thoro- H oplotit, ohradit plotem {thur}
thoron H orel
thoron\therein orel (thoron je původně gen. sg, quenijského sornen) {thoron}
Thorondir "Orlí pohled", jméno (koho?, čeho?)
Thorondor "Král orlů" ve Středozemi, sídlící na Crissaegrim nad Gondolinem
Thorongil "Orel s hvězdou", Aragornovo jméno v Gondoru, když sloužil Ecthelionovi II. {thoron}
thribi poškrábat, podrápat; podrbat {srip}
thrond X věž, vížka; vrchol
thross šepot, šum, šelest {slus,srus}
thuio dýchat {thú}
Thuringwethil "Žena tajného stínu", Sauronova poselkyně z Tol-in-Gaurhothu, která na sebe brala podobu velkého netopýra a v jejíž podobě vstoupila Lúthien do Angbandu
thu zápach, smrad; Sauron
thul dech {thú}
tif flétna
tifin flétnička
linka, řádek (<*téng'é) {teng'}
tîf nelibost, odpor, nenávist, hořkost
tîl, til špice, roh
tîn, tin- jiskřit
tîr přímý, pravý
tîw písmeno (<*tekmé) {tek}
tíriel upřeně se dívající/zírající
tild, till roh {til}
Tilion "Rohatý", Maia, který řídil Měsíc
tim X jiskra, lesk, třpyt, hvězda {TIN-}
Timbrethil "Jiskřící bříza", jméno (koho?, čeho?){tin}
timp hrát na flétnu; houkat
timpa zvonit, vydávat zvuk rolniček
timpi zvonek, rolnička
timpinen flétnista
tinc druh kovu {tinkó}
Tindobel "Ves hvězdného svitu", jméno vesnice {tin} {pel(es)}
tindu, tinnu soumrak, šero; podvečer, časná noc (bezměsíčná) {tin}
Tindubel "Město soumraku" {tin}
tinno třpytit se, lesknout se {tin}
tinnu hvězdný soumrak {tin} {domo}
tinnúviel viz. tinúviel
tint jiskra {tin}
tintiltha- třpytit se, mžikat, blikat {TIN-}
tinúviel slavík; jméno Lúthien, které jí dal Beren při jejich prvním setkání (*
tinw jiskra, hvězdička {tin}
tinwithli "hrozen" hvězd, souhvězdí {TIN-}
tir- bdít, střežit {TIRI}
tiri(o)\tiriant bdít, střežit (1.os. sg) {tir}
tiriel upřeně se dívat/zírat
tirin strážní věž, střelecká věž {TIRI}
tirion strážní věž, střelecká věž (básnicky) {TIRI}
tirith stráž, hlídka {tir}
tiro! hlídej! drž stráž! V
tithen\tithin malý, malinký, mrňavý {tit}
tobas přístřeší {top}
tobo zakrýt, zastřešit {top}
tofn hluboký (<*tubná) {tub}
tol ostrov {TOLO} (v SIL & BOLT stojí: "strmě se zvedající z moře nebo řeky)
Tol Brandir Ostrov na řece Anduině, v místě, kde se řítila z jezera Nen Hithoel do Rauroského vodopádu
Tol Galen "Zelený ostrov" v řece Adurant v Ossiriandu, na němž bydleli po svém návratu Beren a Lúthien
Tol-in-Gaurhoth "Ostrov vlkodlaků", jméno Tol Sirionu po dobytí Sauronem
Tol Morwen ostrov v moři po potopení Beleriandu, na němž stál pamětní kámen Túrina, Nienor a Morwen
Tol Falas ostrov v Belfalaské zátoce blízko Ethir Anduin
toll\tyll ostrov {tol}
tolog statný, silný; odvážný, rozhodný {tuluk}
toloth 8, osm {tolot/-th}
toltho přinést, dojít pro, přivést {tul}
tond, tonn vysoký {tun}
tong napjatý, utažený; zvučné, rezonantní (struny) {tug}
tam {ta}
tôn plamen v srdci; ohnivý duch
tôr\terein bratr (archaicky/básnicky) {tor}
torech doupě, brloh
torn ? osamělý kopec v rovinaté krajině ?
torog zlobr
tortho ovládat, vládnout, řídit {tur}
toss strom nízkého vzrůstu (javor, cesmína, atd.), keř {tus}
trasta- týrat, znepokojovat, soužit, trápit {taras}
trenarn zpráva, popis, příběh; referát {ter} {nar}
treneri říci, povědět, vypravovat (min.č. trenor, trener) {ter} {nar}
trevedi zkřížit, položit napříč; projednat, probrat; probíhat, protékat {ter} {bat}
trî skrze, přes [předložka] {ter(es)}
trîw úzký, útlý, hubený {ter(es)}
tuil jaro {TUYU}
tuilin(d) vlaštovka ('Jarní zpěvák') {tuy}
tuilir H jaro (roční období) {TUYU}
Tuilir H Vána (Valiera) {TUYU}
tuio bobtnat, dmout se; pučet, vyrážet {tuy} {tiw}
tuiw, tui výhonek, pupen, poupě {tuy}
tul- přinést, přijít; nastat {TULU}
tulga- upevnit (se), ustálit (se), usadit (se) {TULUK}
tultha nést, zvedat {TULU}
tulu nosník, podpěra; opora (<*tulukmé) {tuluk}
tulug pevný, stálý, neochvějný {TULUK}
tulus\tylys topol {tyul}
tum X roklina, údolí, úvoz {TUMU}
tum(m) údolí (hluboké obklopené horami) {tub}
tumbol roklinatý, údolní {TUMU}
Tumhalad údolí mezi řekami Ginglith a Narog, kdy bylo poraženo nargothrondské vojsko
tumla- (vy-)hloubit {TUMU}
Tumladen "Široké údolí", skryté údolí v Okružních horách, uprostřed něhož stál Gondolin (Tumladen se později jmenovalo i údolí v Gondoru)
tumli X údolí (básnicky) {TUMU}
tump hrb {tumpu}
tund, tunn kopec; násyp, val; mohyla {tun}
Tuor "Mocná síla" < Túgore, syn Huora a Rían vychovaný Šedými elfy z Mithrimu; vstoupil do Gondoinu s Ulmovým poselstvím. Oženil se s Turgonovou dcerou Idril a unikl s ní a se svým synem Eärendilem při zničení města; na své lodi E&aul;rrámë vyplul na Západ {tug} {gor}
tur- moci, mít moc/sílu {TURU}
Turamart(s) "Pán sudby", poslední jméno, které si dal Túrin za svých dnů v Brethilu (sindarský překlad quenijského Turambar)
Turgon Nazývaný Moudrý. Druhý syn Fingolfinův. Sídlil ve Vinyamaru v Nevrastu, než se tajně odebral do Gondolinu, kde panoval až do své smrti při plenění města. Otec Idril, manželky Tuora a matky Eärendila.
turinqui princezna {TURU}
turm autorita, vláda, síla {TURU}
turwin královna {TURU}
Túrin(n) "Pevná mysl", syn Húrina a Morwen, ten, o němž především vypráví zpěv nazývaný Narn i Hîn Húrin {tur} {id}
tu sval, svalstvo, síla, fyzická síla {tug}
tug tlustý, silný {tiw}
tum X údolí {TUMU}
Tun zelený pahorek v Calaciryi, na němž bylo postaveno město elfů Tirion {tun}
tur moc, panství {tur}
tur X král {TURU}
Tyrn Gorthad "Mohylové vrchy", pahorkatina východně od Starého hvozdu, na níž stály velké pohřební mohyly, prý postavené v Prvním věku předky Edain, než vstoupili do Beleriandu
uanui příšerný, ohavný, škaredý, hnusný {ban}
udathnarol nespočetný
udathriol nevyčíslitelný
Udun sindarský název pro Utumno, první Melkorovu pevnost na východě Středozemě (<*Utubnu) {tub}
Udun "Peklo", hluboké údolí v Mordoru mezi Morannonem a Železnou tlamou
uf ven z, dále od [předložka]
ugwedriol nevýslovný {CWETE}
ui obal, Vnější Vzduch nebo Moře {way}
ui- H navždy, provždy [příslovce]
ui- H dva-, dvoj- [předpona] {yú}
uial soumrak {yú} {kal}
uil mořské řasy {uy}
Uilos Taniquetil ('Věčný sníh'); bílý kvítek nazývaný také alfirin a stálička {oi}
uimoth velryba ("mořská ovce")
uin velryba
Uinen(d) Uinen (Maia), Paní moří, Ossëho manželka {uy}
uir věčnost {oi}
uireb věčný, nepomíjivý {oi}
Ulfang nazýván Prokletý, náčelník Východňanů, který se svými třemi syny následoval Caranthira a zradil jej v Nirnaeth Arnoediadu {úlug} {phas}
Ulu Ulmo (Vala), Pán vod {ulu}
ulug X drak {FOHO}
uluithiad neuhasitelný
ulun(d) netvor, obluda; ohavná a strašlivá příšera {úlug}
um špatný, zlý; sloužící zlu {ugu,umu}
umbart X osud; smrt, zhouba
umboth,umbath X příchod noci, setmění
umrod X osud; smrt, zhouba
ungol pavouk {ung}
ungol Y tma, temno {ung}
Ungoliant velká pavoučice, která s Melkorem zničila Dva valinorské stramy {ung} {slig}
us- opustit, odejít, odjet, odcestovat; umřít {USU}
uthwen cesta ven/pryč, východ, únik {USU}
ú ne (= slovesný zápor - viz. anglické not)
ú- [předpona záporu]
ú-chebin neudržel jsem, nevydržel jsem
úan netvor, obluda {ban}
Úlairi Prstenové přízraky - otroci Devíti prstenů lidí, Sauronovi hlavní služebníci
úmarth zlá sudba
Úrui horko, Srpen {ur}
ul vůně zápach (<*ng'óle) {ng'ol}
un příšera, nestvůra {ono}
ur horko, být horký {ur} (LOTR, SIL) /// zrušeno v ETYM
ur Y široký, rozlehlý {ur} /// pouze v ETYM
val- moc {bal}
wath skvrna, potřísnění; hanba {wagh}
we muž [přípona, koncovka] {weg}
wen H pouto, svazek; přátelství {wed}
wen H dívka [přípona, koncovka] {wen(ed)}
Převzato ze stránek Mindon Eporedax
Napsal Rytíř 07.10.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 1 příspěvek.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11888599395752 secREMOTE_IP: 3.236.116.27