Allmir - články

• Ochrana

Ochranná kouzla vytvářejí fyzické nebo magické bariéry, ruší magické nebo fyzické schopnosti, škodí narušitelům nebo dokonce odmrští příjemce do jiné sféry existence.
Některá ochranná kouzla vytvářejí bariéry vůči určitým typům tvorů. Takovou bariéru nelze použít k odtlačení těchto tvorů. Pokud bariéru zatlačíš proti tvorovi, tvůj pohyb narazí na odpor. Budeš-li dále tlačit, kouzlo se zlomí.
 

Požadavky: Int 12+; Mystika 3+
Azyl Útočiště; Repelent; Odpuzení; Odpuzuj
Hlídka Alarm; Zámek; Hlídej a střež; Zákaz
Odolání Záchrana; Odolej ; Magická odolnost; Odolej kouzlům
Imunita Nebojácnost; Vynětí; Volnost; Osvobození
Ochraňuj Ochrana; Magický kruh; Roztpyl; Aura
Štít Štít; Zaštiť přítele; Harmonie obrany
Ukryj Skryj přesvědčení; Skyj; Zahal; Ukryj mysl
Vzdoruj Vzdoruj živlům; Rezistence; Vzoruj energii; Imunita vůči energii
Zbroj Mágova zbroj; Inertní zbroj; Zbroj moci
Zruš Ticho; Rušení neviditelnosti; Dimensionální kotva; Antimagické pole
Zlom Zlom prokletí; Rozptyl kouzla; Vykázání; Rozpojení
   
   
seznam kouzel  

 


Azyl
Ochrana
Složky: V, P, DO
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: 1 kolo/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá
Magická odolnost: ne

Útočiště (TO 10): Každý protivník, který se pokouší udeřit nebo jakkoliv jinak přímo zaútočit na chráněného tvora, a to i cíleným kouzlem, musí hodit na záchranu na Vůli. Pokud uspěje, protivník může normálně útočit a toto seslané kouzlo na něj nepůsobí. Pokud v hodu neuspěl, protivník nemůže útok dokončit, daná část jeho akce je ztracena a on už nemůže po celou dobu trvání kouzla na chráněného tvora přímo útočit. Ty, kdo se na příjemce nepokouší zaútočit, kouzlo neovlivní. Toto kouzlo nezabrání tomu, aby na chráněného tvora někdo zaútočil nebo ho jinak postihl kouzlem působícím na oblast nebo majícím nějaký efekt. Příjemce nemůže na nikoho zaútočit aniž by tím toto kouzlo okamžitě nepřerušil, může však sesílat jakákoliv neútočná kouzla nebo dělat cokoliv jiného.

Repelent (TO 20): Neviditelná bariéra zadržuje veškerou havěť po dobu 10 minut/úroveň, emanace od tebe do 10 stop. Nemůže skrze ni projít žádná havěť s VT menší jak třetina tvé úrovně. Havěť s VT rovnou třetině tvé úrovně projít může, pokud ověří svou Vůli. Ovšem i když se jim to podaří, průchod bariérou je poraní za 1k6 životů a samotný tlak na bariéru působí bolest, která odradí méně agresivní havěť.

Odpuzení (TO 30): Obklopí tě neviditelná, pohyblivá bariéra, která brání všem tvorům v tom, aby se k tobě přiblížili, emanace od tebe do 10 stop/úroveň. Jak velké toto pole bude se rozhodneš v okamžiku sesílání kouzla (do limitu daného tvou úrovní, přirozeně). Tvorové v poli nebo do něj vstupující si musí hodit na záchranu na Vůli. Pokud neuspějí, nemohou se po dobu trvání kouzla (1 kolo/úroveň (Z)) k tobě přiblížit. Akce odpuzovaných tvorů jinak nejsou nijak omezovány. Mohou bojovat s jinými tvory a mohou i sesílat kouzla a útočit na tebe zbraněmi pro boj na dálku. Pokud se pohneš blíž k odpuzovaným tvorům, nic se nestane. (Tvor není odpuzován pryč od tebe.) Tvor na tebe může normálně útočit i zbraněmi nablízko, pokud se přiblížíš do jeho dosahu. Pokud se odpuzovaný tvor pohne směrem pryč od tebe a pak se obrátí a pokusí se vrátit k tobě, nemůže se přiblížit, pokud je stále v poli působení kouzla.
Mystické ohnisko: pár malých železných pout, připoutaných ke dvěma malým sochám psovitých šelem, jedné černé a druhé bílé.

Odpuzuj (TO 35): Vlny energie se od tebe valí, emanace od tebe 120 stop do šířky a 10 do výšky a všechny objekty, které jí stojí v cestě, valí a odsunuje před sebou pryč od tebe až do střední vzdálenosti. Upevněné objekty větší jak 3 palce v průměru nebo těžší jak 500 liber odvaleny nejsou, ale o samotě stojící objekty ano. Připevněné objekty do 3 palců v průměru se rozštípnou a zlomí, a jejich kusy vlna energie odnese. Objekty ovlivněné kouzlem jsou odsunovány rychlostí 40 stop za kolo.
Objekty typu dřevěné štíty, kopí, zbraně s dřevěnou rukojetí a šípy i šipky jsou také odpuzovány, spolu s jejich majiteli. (Tvor, který je odsunován předmětem, který drží v ruce, ho samozřejmě může pustit a nechat ho být. Tvor unášený štítem se ho může zbavit místo pohybové akce.) Odpuzovány jsou i magické předměty; pouze antimagické pole tomu zabrání.
Vlny energie čistí vytyčenou cestu po celou dobu trvání kouzla. Po seslání kouzla určíš oblast jeho působení a potom už se mu nemusíš věnovat, můžeš i jít pryč aniž by jsi ovlivnil jeho působení a sílu.


Hlídka
Ochrana
Složky: V, P
Dosah: krátký
Oblast: vyzařování do 25 stop
Trvání: 24 hodin (Z)
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Alarm (TO 10): Kouzlo vydá mentální či zvukové varování, když nějaký Drobný nebo větší tvor vstoupí na chráněné území nebo se ho dotkne.
Mentální hlídka: Mentální hlídka tě varuje (jenom tebe) dokud jsi do jedné míle daleko od chráněné oblasti. Zaznamenáš mentální "pink", který tě probudí z obyčejného spánku, ale nijak nenaruší tvé soustředění. Kouzlo ticho nemá na mentální alarm žádný vliv.
Zvuková hlídka: Zvuková hlídka vydá zvuk ručního zvonku, který jasně slyší každý do 60 stop od chráněné oblasti. Tuto vzdálenost sniž o 10 stop za každé zavřené dveře a o 20 stop za každou zeď mezi alarmem a naslouchajícím. V tichu je možné zvonění slabě slyšet až do 180 stop. Zvonění trvá 1 kolo. Tvorové v prostoru kouzla ticho nemohou zvonění slyšet. Éteričtí ani astrální tvorové alarm nespustí.

Zámek (TO 15): Kouzlo po seslání magicky uzamkne dveře, truhlu nebo vstup o velikosti až 30 stop čtverečních/úroveň. Skrze svůj vlastní zámek můžeš volně procházet bez toho, že bys na něj nějak působil; jinak může být objekt nebo dveře chráněné tímto kouzlem otevřeny pouze silou nebo pomocí úspěšného seslání kouzla zlom magii nebo zaklep. K normální TO dveří či vstupu, který je tímto kouzlem chráněn, přičti +10. (Kouzlo zaklep zámek neodstraní; pouze ho na 10 minut vyřadí z provozu.) Navýšením TO o 5 se zvýší i TO otvýrání dveří o 5.

Hlídej a střež (DC 30): Toto mocné kouzlo je určeno zejména na ochranu tvé pevnosti. Kouzlo chrání 200 stop čtverečních za úroveň sesilatele. Střežená oblast může být až 20 stop vysoká, tvarovaná podle tvé libosti. Pokud vhodně rozdělíš oblast působení, můžeš střežit hned několik pater svého sídla. Kouzlo vytvoří uvnitř střežené oblasti následující magické efekty:
Mlha: Mlha vyplní všechny chodby; snižuje viditelnost, včetně vidění ve tmě, na 5 stop. Tvor, který je do pěti stop, má ukrytí (každý útok má 20% pravděpodobnost, že mine). Tvorové, kteří jsou ještě dál, jsou úplně ukryti (50% pravděpodobnost minutí, útočník nemůže použít zrak, aby nalezl cíl).
Mystické zámky: Všechny zámky ve střežené oblasti jsou uzamčeny mystickými zámky.
Pavučiny: Na všech schodištích od shora dolů visí pavučiny. Tato vlákna jsou totožná s těmi, které vytvoří kouzlo pavučina, ale pokud jsou spálena nebo odstraněna z cesty, obnoví se po 10 minutách, dokud hlídej a střež trvá.
Zmatení: Tam, kde je výběr ve směru – např. na křižovatce chodeb nebo boční chodba – je umístěno slabé matoucí kouzlo, které způsobí, že v 50% případů si vetřelci budou myslet, že jdou přesně opačným směrem, než jaký si zvolili. Tento efekt je zaříkání ovlivňující mysl.
Ztracené dveře: Jedny dveře za úroveň sesilatele jsou skryty tichým obrazem, takže vypadají jako holá zeď.
Navíc si ještě můžeš vybrat jeden z pěti následujících magických účinků:
Tančící světla: Můžeš určit jednoduché schéma, podle kterého se budou světla pohybovat a které budou opakovat, dokud kouzlo hlídej a střež neskončí.
Magická ústa na dvou místech.
Páchnoucí oblak na dvou místech. Výpary se objeví na dvou místech, které si zvolíš; obnoví se během 10 minut, pokud je v době trvání hlídej a střež rozfouká vítr.
Poryv větru v jedné chodbě nebo místnosti.
Sugesce na jednom místě. Vyber si oblast o velikosti až čtverce o hraně 5 stop. Každý tvor, který tam vkročí nebo skrze ní projde, mentálně obdrží sugesci.
Pokud někdo sešle zlom magii na určitý efekt a uspěje, zruší pouze daný efekt. Úspěšné mágovo rozpojení zruší komplet celý efekt hlídej a střež.
Materiální složky: zapálené kadidlo, malé množství síry a oleje, provaz zavázaný na uzel a malé množství krve.
Ohnisko: malá stříbrná tyčka.

Zákaz (DC 35):Zákaz zabraňuje tvorům, kteří mají jiné přesvědčení než ty, vstoupit do oblasti veliké 60 stop krychlových/úroveň. Navíc kouzlo zapečetí oblast proti sférickému cestování do ní, což zahrnuje dimenzionální dveře, teleport, cestování sférami, astrální cestování, éterické cestování a všechna kouzla přivolání. Záleží na tvé volbě, zda bude kouzlo uzamčeno na heslo, což znamená, že do oblasti může vstoupit jen ten, kdo řekne správné slovo či slova (kdo neřekne heslo, si ani nemůže hodit na záchranu, ale MO se stále uplatní). Jinak se efekt řídí podle přesvědčení toho, kdo vstupuje dovnitř střežené oblasti.
Stejné přesvědčení: Žádný efekt. Tvor může volně vstupovat (stále však ne sférickou cestou).
Přesvědčení je rozdílné, ale jen v jednom aspektu, buďto zákon/chaos nebo dobro/zlo: Tvor je vypuzen zpět a zraněn za 3k6 životů. Úspěšným hodem na záchranu na Vůli se příjemce oběma efektům vyhne a MO se uplatňuje.
Přesvědčení se liší jak v pohledu na zákon/chaos, tak i na dobro/zlo: Tvor je vypuzen mimo oblast a zraněn za 6k6 životů. Úspěšným hodem na záchranu na Vůli se příjemce oběma efektům vyhne a MO se uplatňuje.
Jakmile je jednou záchranný hod neúspěšný, narušitel nemůže vstoupit do zakázané oblasti (další záchranné hody taktéž neuspějí). Narušitelé, kteří díky úspěšnému záchrannému hodu vstoupí, se i přes svůj úspěch cítí neklidní a napjatí.
Zlom magii nemá na zákaz žádný účinek, pokud úroveň sesilatele není alespoň rovna tvé sesilatelské úrovni.
Materiální složky: pokropení svěcenou vodou a vzácné kadidlo v ceně nejméně 1500 zl na 60 stop krychlových. Pokud je požadováno zamknutí heslem, pak je nutné další hořící vzácné kadidlo v ceně nejméně 5000 zl na 60 stop krychlových.


Chraň
Ochrana [dobro]
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Magická odolnost: ne; viz text

Ochraňuj (TO 10): Toto kouzlo chrání tvora před útoky zlých tvorů a mentálním ovládáním. Vytvoří kolem něj magickou bariéru ve vzdálenosti 1 stopy od jeho těla. Bariéra se pohybuje zároveň se příjemcem a má následující hlavní účinky.

1) Cíl má odrazný bonus +2 k TZ a rezistenční bonus +2 k hodu na záchranu proti útokům zlých tvorů.
2) Bariéra zablokuje veškeré pokusy o obsazení těla chráněného tvora (např. skrze útok schránkou života) nebo převzetí mentální kontroly nad tvorem (včetně efektům zaříkání (okouzlení) a zaříkání (nátlaku), které dají sesilateli trvalou kontrolu nad příjemcem, jako je např. podrob osobu). Tato ochrana nezabrání tomu aby výše uvedené efekty byly na příjemce seslány, ale potlačí jejich efekt po celou dobu trvání ochrany před zlem.

Magický kruh (TO 20): Všichni tvorové v oblasti vyzařování do 10 stop získávají stejný efekt, jako pomocí kouzla ochrana po dobu 10 minut/úroveň.

Rozptyl (TO 25): Obklopí tě chvějivá, bílá, svatá energie po dobu 1 minuty/úroveň.
1) získáš odrazný bonus +4 k TZ proti útokům zlých tvorů.
2) dotykem můžeš automaticky zlomit jakékoli jedno zaříkání, seslané zlým tvorem nebo jedno zlé kouzlo. Toto použití vybije kouzlo.
3) můžeš poslat tvora z jiné sféry zpět do jeho domovské sféry. Tvor může odolat tomuto účinku úspěšným hodem na záchranu na Vůli (magická odolnost také účinkuje). Toto použití vybije kouzlo.

Aura (TO 35): Příjemce obklopí nádherná, jasná božská záře na dobu 1 minuty/úroveň (Z), která chrání před útoky, dává jim rezistenci vůči kouzlům seslaným zlými tvory a oslepuje zlé tvory, kteří zasáhnou příjemce. Toto ochrana má čtyři účinky.
1) chránění tvorové získají odrazný bonus +4 k TZ a bonus +4 na záchranné hody. Na rozdíl od ochrany před zlem se tyto bonusy vztahují na jakékoliv útoky, ne jen na ty od zlých tvorů.
2) každý chráněný tvor získá magickou odolnost 25 proti zlým kouzlům a kouzlům seslaným zlými tvory.
3) aura zabraňuje posednutí tvora a působí proti mentálnímu vlivu, stejným způsobem jako ochrana před zlem.
4) pokud chráněného tvora zasáhne při boji nablízko zlý tvor, je oslepen (záchranný hod na Výdrž to ruší, jako u kouzla slepota/hluchota, ale proti TO svaté aury).
Ohnisko: drobný relikviář obsahující posvátnou relikvii. Relikviář stojí nejméně 500 zl.


Imunita
Ochrana
Složky: V, P
Dosah: krátký
Cíle: tvor
Trvání: 10 minut/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Magická odolnost: ano (neškodné)

Nebojácnost (TO 10): Vštípíš příjemci odvahu, čímž jej učiníš imuní vůči efektům strachu. Pokud příjemce již trpí následky strachu v době, kdy na něj začíná působit toto kouzlo, tyto následky jsou po dobu trvání kouzla potlačeny.

Vynětí (TO 20): Chráněný tvor je imunní vůči efektům jednoho určitého kouzla. Toto kouzlo musí mít TO 20 nebo menší. Imunita vůči kouzlu chrání před kouzly, kouzelnými schopnostmi magických předmětů i před vrozenými kouzelnými schopnostmi tvorů. Nechrání před nadpřirozenými ani zvláštními schopnostmi, jako je dechová zbraň nebo oční útok.
Imunita vůči kouzlu chrání pouze před konkrétními kouzly, ne před určitými doménami nebo školami kouzel.
Tvor může mít v jednom okamžiku jen jednu imunitu vůči kouzlu.

Volnost (TO 30): Toto kouzlo umožní tobě nebo tvorovi, kterého ses dotkl, normálně se pohybovat a útočit po dobu 10 minut/úroveň, a to i když je pod vlivem magie, která ovlivňuje jeho pohyblivost, jako je paralýza, hustá mlha, pavučina a zpomal. Příjemce automaticky uspěje v jakémkoli ověřování zápasu provedeného za účelem vyhnutí se zápasení, stejně jako ověřování zápasu nebo Ohebnosti prováděném za účelem vysmeknutí se ze zápasu nebo držení.
Kouzlo také umožňuje postavě pohybovat se a útočit normálně i když je pod vodou, a to i sečnou zbraní jako je sekera a meč, nebo zbraní drtivou jako je cep, kladivo a palice. Musí ji však držet v ruce, ne ji vrhat. Volnost však sama o sobě neumožňuje dýchat pod vodou.
Složka: kožený řemen obtočený kolem paže nebo podobného údu.

Osvobození (TO 40): Příjemce je osvobobozen od kouzel a efektů omezujících jeho pohyb, včetně zakletí, omotání, zápasu, uvěznění, bludiště, paralýze, zkamenění, držení, spánku, zpomalení, ochromení, nehybnému času a pavučině. Abys osvobodil někoho, kdo je uvězněn nebo je v bludišti, musíš znát jeho jméno a minulost, a kouzlo musíš navíc seslat na místě, kde byl cíl pohřben nebo vyhnán do bludiště.


Odolání
Ochrana
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: 1 minuta
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Magická odolnost: ano (neškodné)

Záchrana (DC 5): Sesílatele prostoupí magická energie, která ho chrání, dávaje mu rezistenční bonus +1 na hod na záchranu. Kouzlo lze seslat okamžitou akcí.

Odolej (TO 10): Příjemce získá magickou energii, která ho chrání, dávaje mu rezistenční bonus +2 na hody na záchranu po dobu 1 minuty/úroveň.
Odolej pasti (TO 20): Příjemce postoupíš magickou energií, která jej ochráňuje, dávaje mu rezistenční bonus +4 na hody na záchranu po dobu 10 minut/úroveň.

Magická odolnost (TO 30): Tvor získá magickou odolnost rovnou tvé úrovni sesilatele +15.

Odolej kouzlům (TO 35): Příjemce získá okouzlovací bonus +8 k hodům na záchranu před kouzly a kouzelnými schopnostmi (ne však před nadpřirozenými a zvláštními schopnostmi) po dobu 10 min/úroveň. Kouzlo ochrání jednoho tvora za každé 4 úrovně sesílatele.
Ohnisko: diamant. Příjemce musí u sebe mít jeden takový drahokam po celou dobu trvání kouzla. Pokud ho ztratí, kouzlo na něj přestane působit.


Štít
Ochrana (síla)
Složky: V, P
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)

Štít (DC 10): Kouzlo stvoří neviditelné, pohyblivé silové pole, které se vznáší okolo tebe. Pole ti dává štítový bonus +4 k obraně. Tento bonus se aplikuje i vůči nehmotným útokům dotykem, protože se jedná o silový efekt. Štít nemá žádný postih za zbroj ani nedává žádnou šanci na selhání mystického kouzla. Štít rovněž absorbuje část poranění způsobené pádem (sníží pád o 10 stop). Za kouzlem štít se nemůžeš krýt.

Zaštíť přítele (DC 15): Toto kouzlo ochraňuje příjemce a vytvoří mezi tebou a jím mystické spojení, skrze nějž je část jeho zranění přenesena na tebe. Příjemce získává odrazný bonus +2 k obraně a bonus rezistence +2 k hodům na záchranu. Navíc je příjemce poraněn jen za polovinu životů od všech forem zranění a útoků (včetně těch pocházejících od speciálních schopností), které způsobují zranění ve formě životů. Zranění, které chráněný tvor neobdržel, se odečte tobě. Netýká se to těch forem poranění, které neubírá životy, jako jsou efekty okouzlování, dočasné poškození vlastností, vysávání úrovní a smrtící efekty. Jestliže je příjemci snížen počet životů díky snížení Odolnosti, toto snížení se nerozdělí mezi něj a tebe, protože to není zranění na životech. Po skončení kouzlo už se další zranění mezi tebe a příjemce nerozděluje, ale již rozdělené zranění se příjemci nevrátí. Pokud se ty a příjemce kouzla od sebe vzdálíte mimo dosahu, kouzlo končí. Kouzlo má krátký dosah a trvá 1 hodinu/úroveň seslílatele.

Entropický štít (DC 20): Kouzlo působí jako štít, navíc štít chaoticky zářící všemi barvami. Každý útok u kterého musí útočník hodit na útok a je namířený proti tobě, má šanci 20%, že tě mine (podobá se to efektu krytu).

Harmonie obrany (DC 35): Kouzlo se podobá kouzlu štít, až na to že působí na více tvorů a štítový bonus k obraně je +6. Kouzlo působí na 1 tvora za každou úroveň sesílatele, všichni však musí být v krátkém dosahu od sesílatele, po celou dobu trvání kouzla.
 


Ukryj
Ochrana
Složky: V, P
Dosah: krátký
Cíl: jeden tvor nebo objekt
Trvání: 24 hodin
Záchranný hod: Vůle odolá (objekt)
Magická odolnost: ano (objekt)

Skryj přesvědčení (TO 10): Toto kouzlo skryje přesvědčení tvora či předmětu proti všem formám věštění.

Skryj (DC 15): Toto kouzlo skryje objekt před odhalením věšteckými kouzly, jako je třeba jasnozřivost, lokalizuj objekt a kouzel najdi. Kouzlo také chrání před lokalizací pomocí takových magických předmětů jako je křišťálová koule.

Zahal (DC 25): Toto kouzlo skryje tvora před odhalením věšteckými kouzly, jako je třeba jasnozřivost, lokalizuj objekt a kouzel najdi. Kouzlo také chrání před lokalizací pomocí takových magických předmětů jako je křišťálová koule.

Ukryj mysl (DC 35): Příjemce je ochráněn před všemi kouzly a prostředky, které zjišťují, ovlivňují nebo čtou emoce a myšlenky. Kouzlo chrání proti všem kouzlům a účinkům ovlivňujícím mysl, stejně tak jako proti všem věšteckým kouzlům nebo účinkům, které shromažďují informace. Ukryj mysl ochrání i před kouzly menší přání, zázrak a přání, které jsou použity za účelem ovlivnit mysl chráněného příjemce nebo k získání informací o něm. V případě kouzla, které magicky sleduje oblast, v níž se příjemce nachází, jako například mystické oko, kouzlo účinkuje, ale tvor jednoduše není nalezen. Sledování zacílené přímo na tohoto tvora vůbec nefunguje.
 


Vzdoruj
Ochrana
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: 24 hodin
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Magická odolnost: ano (neškodné)

Vzdoruj živlům (TO 10): Tvor chráněný vzdoruj živlům nijak netrpí, když se nachází v horkém nebo mrazivém prostředí. Cítí se pohodlně od -45 do 60°C, bez toho, že by musel nějak ověřovat svou Výdrž. Podobně chráněno je i vybavení tvora.
Vzdoruj živlům nechrání před zraněním ohněm ani chladem, stejně jako neochrání před ostatními nebezpečími klimatu či počasí, jako je např. kouř, nedostatek vzduchu, apod.

Rezistence (TO 15): Toto kouzlo dá tvoru omezenou ochranu před zraněním jedním druhem energie, který si zvolíš: elektřinou, chladem, kyselinou nebo ohněm. Příjemce získává energetickou rezistenci 10 vůči vybranému typu energie. Kouzlo zároveň ochraňuje i příjemcovo vybavení a trvá 10 minut/úroveň.
Rezistence absorbuje pouze zranění. Příjemce tedy může být i nadále postihnut škodlivými vedlejšími účinky, např. se může v kyselině utopit (protože zranění při topení pochází z nedostatku kyslíku) nebo může být uvězněn v ledu.

Vzdoruj energii (TO 20): Kouzlo ti dá dočasnou imunitu vůči jednomu druhu energie, který si zvolíš při jejím sesílání (elektřina, chlad, kyselina nebo oheň). Když kouzlo absorbuje 5 životů/úroveň danou energií (až 100 životů), je vypotřebováno a končí.
Poznámka: Ochrana před energií překoná (a nesčítá se) rezistenci. Jestliže je postava chráněna ochranou před energií a rezistenci, pak absorbuje zranění pouze ochrana, dokud není její moc vyčerpána.

Nedotknutelnost (TO 35): Kouzlo ti dá na krátký čas (1 kolo/úroveň) imunitu vůči jednomu druhu energie, který si zvolíš při jejím sesílání (elektřina, chlad, kyselina nebo oheň). Současně smíš mít na sobě jen jednu nedotknutelnost.
 


Zbroj
Ochrana
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: 1 hodina/úroveň (Z)
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Magická odolnost: ne

Mágova zbroj (TO 10): Příjemce kouzla obklopí neviditelná, ale hmotná silová zbroj, který mu dává zbrojový bonus 4 k TZ. Narozdíl od klasické zbroje, mágova zbroj nedává žádné postihy za zbroj, nedává žádnou pravděpodobnost selhání kouzel ani nesnižuje rychlost. Protože je zbroj stvořena z čisté moci, nehmotní tvorové skrze ni nemohou projít tak, jako to činí u zbroje normální. Kouzlo se nesčítá s normální zbrojí.
Ohnisko: kus dobře vydělané kůže.

Inertní zbroj (TO 30): Toto je silnější verze kouzla Mágova zbroj. Příjemci poskytne TZ 8. Kouzlo se nesčítá s normální zbrojí.

Zbroj moci (TO 40): Příjemce kouzla oblopí silové pole. Toto pole poraní útočníka, který příjemce kouzla zranil. Příjemce kouzla je zraněn jen za polovinu poranění, druhá polovina se obrátí zpět proti útočníkovi. Kouzlo nemá žádný účinek, proti dotykovým útokům či útokům na dálku.


Zruš
Ochrana (Vymítání)
Složky: V, P
Dosah: střední
Cíl či oblast: tvor (objekt); či výbuch do 15 stop
Trvání: 1 minuta/úroveň
Záchranný hod: vis níže
Magická odolnost: Ano

Ticho (TO 15): Po seslání tohoto kouzla se v dané oblasti emanace do 15 stop, rozhostí naprosté ticho po dobu. Veškeré zvuky jsou zrušeny: konverzace není možná, nejdou sesílat kouzla s verbálními složkami a žádný zvuk se nedostane dovnitř, skrz, ani z této oblasti. Kouzlo je možné seslat do bodu v prostoru, ale jeho efekt je pak nepohyblivý. Pokud je zaměřený na tvora nebo objekt, jeho efekt vyzařuje z něj a pohybuje se spolu s ním. Tvor, který s jeho sesláním nesouhlasí, si může hodit na záchranu na Vůli, aby mu odolal a může též použít svou MO, pokud jí má. Předměty ve vlastnictví jiného tvora nebo magické předměty, které vydávají zvuk, si mohou též hodit na záchranu a MO; volné objekty a oblast nikoliv. Toto kouzlo ochraňuje před zvukovým útokem nebo útokem závisejícím na jazyku, jako je rozkaz, zpěv harpie, hromový roh, atd.

Rušení neviditelnosti (TO 20): Obklopíš se kupolí moci, jejíž poloměr je 5 stop za úroveň sesílatele, která neguje veškeré formy neviditelnosti. Dokud je to v dané oblasti, všechno neviditelné je normálně vidět. Pouze tvorové s žádnou viditelnou formou, jako je neviditelný stopař, zůstávají neviditelní.

Dimenzionální zámek (TO 25): Z tvé natažené paže vytryskne zelený paprsek. Abys zasáhl cíl, musíš uspět v hodu na útok dotykem na dálku. Jakýkoliv objekt nebo tvor zasažený paprskem je obklopen slabě zářícím, smaragdově zeleným polem, které naprosto znemožňuje cestování mezi sférami. Dimenzionální kotva tak zabraňuje i následujícím druhům pohybu: astrální projekce, mihotání, dimenzionální dveře, éterická procházka, éteričnost, bludiště, cesta sfér, chůze stínem, teleport apod. kouzelným nebo psionickým schopnostem. Kouzlo rovněž zabraňuje použít po dobu svého trvání bránu a teleportační kruh.
Kouzlo je možné použít na oblast, výbuch o poloměru 20 stop.
Dimenzionální zámek nijak neomezuje možnost pohybu tvorů, kteří se v éterické nebo astrální sféře nacházejí v okamžiku jejího seslání, stejně jako nijak nebrání mezidimenzionálnímu vnímání nebo útokům působícím do více sfér, jako je třeba baziliškův pohled. Rovněž tak nezabrání přivolaným tvorům zmizet na konci doby trvání přivolávacího kouzla.

Antimagické pole (TO 40): Obklopí tě neviditelná bariéra, která se pohybuje spolu s tebou. Prostor nacházející se uvnitř ní je nedotknutelný většinou magických efektů, včetně účinků kouzel, kouzelných schopností a nadpřirozených schopností. Podobně v ní nefungují žádné magické předměty ani kouzla.
Antimagické pole potlačí jakékoliv kouzlo nebo magický efekt použitý uvnitř, přinesený či seslaný do oblasti, ale nezlomí ho. Zrychlený tvor tak např. není uvnitř pole zrychlený, ale když tvor pole opustí, kouzlo opět normálně funguje. Čas strávený v antimagickém poli se normálně počítá do doby trvání potlačeného kouzla.

Navíc, i když v poli magický meč není z hlediska své magie funkční, je to stále meč (a navíc mistrovský meč). Kouzlo nemá žádný účinek na golemy a ostatní výtvory, kteří jsou magií naplněni během procesu své výroby a od té doby jsou nezávislí. Zlom magii pole nezruší. Dvě nebo více antimagických polí s překrývající se oblastí působnosti se navzájem nijak neovlivňují. Na některá kouzla antimagické pole neúčinkuje, např. na zeď síly, prizmatickou kouli a prizmatickou zeď (viz popis jednotlivých kouzel). Takováto magie smrtelníků též nijak nepůsobí na artefakty a božstva. Pokud je tvor větší než oblast ohraničená bariérou, pak každá část, která z něho vyčnívá, je polem neovlivněna.
Složky: hrstka železného prachu nebo pilin.


Zlom
Ochrana (Vymítání)
Složky: V, P
Dosah: střední
Cíl nebo oblast: tvor nebo objekt; nebo výbuch do 20 stop
Trvání: ihned
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Zlom prokletí (TO 20): Okamžitě odstraní všechna prokletí, jež leží na objektu či postavě. Neodstraní prokletí od prokletého štítu, zbraně ani zbroje, ale obvykle umožní postižené osobě daný předmět sundat nebo se ho zbavit. Na některé speciální kletby nemusí toto kouzlo působit nebo je s její pomocí může odstranit jen sesilatel na určité úrovni.

Zlom kouzlo (TO var): Zlom magii můžeš použít na ukončení trvání kouzla seslaného na tvora nebo objekt, na dočasné potlačení magických vlastností kouzelného předmětu, k ukončení kouzel (nebo přinejmenším jejich efektu) v nějaké oblasti nebo k přerušení sesílání kouzla jiného sesilatele. Na některá kouzla, u nichž je to uvedeno v jejich popisu, zlom magii nepůsobí. Zlom magii může zlomit (ale ne přerušit) účinky kouzelných schopností stejně jako to dokáže u kouzel.
Poznámka: Efekt kouzla s trváním ihned nejde zlomit, protože efekt jeho magie je pryč dřív, než může začít působit zlom magii.

Zlom magii můžeš použít třemi způsoby: na cílené lámání, na lámání v oblasti a jako protikouzlo:
Cílené lámání: Cílem kouzla zlom magii je jeden objekt, tvor nebo kouzlo.
Lámání v oblasti: Když je zlom magii použito tímto způsobem, kouzlo působí na všechno v poloměru do 20 stop.
Za každého tvora v oblasti, který je příjemcem jednoho nebo více kouzel, ověříš lámání vůči kouzlu s nejvyšší sesilatelskou úrovní. Jestliže neuspěješ, ověříš lámání postupně proti následujícím slabším kouzlům, dokud nějaké nezlomíš (což vyčerpá sílu zlom magii na daný cíl) nebo dokud neuspěješ ve všech svých hodech.

Protikouzlo: Když je zlom magii použito tímto způsobem, zacílíš kouzlo na sesílatele a sešleš ho jako protikouzlo. Na rozdíl od opravdového protikouzla, zlom magii nemusí fungovat; musíš ověřit své lámání, abys zrušil právě sesílané kouzlo jiného sesílatele.

Vykázání(TO 25): Kouzlo přinutí tvora z jiné sféry k návratu do své vlastní sféry. K tvorovu záchrannému hodu na Vůli připočti jeho VT a odečti tvoji úroveň. Jestliže je kouzlo úspěšné, tvor je okamžitě poslán pryč. Je ale 20% pravděpodobnost, že se cíl objeví v jiné sféře, než je jeho vlastní.
Použiješ-li objekt nebo substanci, kterou tvor nenávidí, bojí se jí nebo k ní chová nějaké jiné záporné pocity. Máš bonus +1 ke svému ověřování sesilatelské úrovně na překonání MO tvora (má-li nějakou) a +2 k TO hodu na záchranu.
Pokud DM chce, některé vzácné předměty mohou být z hlediska bonusů dvakrát tak účinné (každý dá +2 k sesilatelské úrovni pro účely ověřování překonání MO a dá +4 k TO hodu na záchranu).

Rozpojení (TO 40): S výjimkou těch, které máš u sebe nebo se jich dotýkáš, jsou všechny magické efekty a magické předměty zbaveny své síly v oblasti ve výbuchu o poloměru 40 stop. Ve skutečnosti jsou kouzla a kouzelné efekty rozebrány zpátky na jednotlivé složky (efekt je tím ukončen stejně jako po použití zlom magii) a každý stálý magický předmět musí uspět v hodu na záchranu na Vůli nebo bude změněn na obyčejný. Předmět, který je ve vlastnictví nějakého tvora, používá buďto svůj bonus k hodu na Vůli nebo majitelův, podle toho, co je lepší.
Máš rovněž šanci 1% za úroveň sesilatele, že zničíš antimagické pole. Pokud antimagické pole pokus o rozpojení ustojí, není rozebrán ani žádný jiný předmět v něm se nacházející.
Dokonce i artefakty je možné rozpojit, i když je zde šance jen 1% za úroveň sesilatele, že kouzlo bude na tak mocné předměty působit. Navíc pokud je zničen artefakt, musíš uspět v hodu na Vůli vůči TO 25 nebo navždy ztratíš své sesilatelské schopnosti. (Tyto schopnosti nenavrátí žádná magie smrtelníků, ani přání nebo zázrak.)
Poznámka: Ničení artefaktů je nebezpečné, v 95% případů totiž přitáhne pozornost mocné bytosti, která o něj měla zájem nebo s ním byla nějak spojena.


Napsal Comikus 01.12.2009
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.080432891845703 secREMOTE_IP: 3.230.173.188