Allmir - články

• Evokace

Evokační kouzla manipulují energiemi nebo se napojují na neviděné zdroje síly, a pak vytvoří žádaný výsledek. Vlastně vytvářejí něco z ničeho. Zaklínací kouzla dokáží způsobit masivní zranění a mnohá vytvářejí oslnivé efekty.
 

EVOKACE Požadavky: Sil 12+; Vytrvalost 3+
Elektřina Šokující sevření; Blesk; Rozvětvený blesk; Bouře blesků
Chlad Paprsek chladu; Stěna ledu; Kužel mrazu; Ledová bouře
Kyselina Stříkanec; Kyselinový šíp; Kyselinový dech; Žíravá mlha
Moc Magická střela; Nepoddajná koule; Bariéra čepelí; Mágův meč
Negativní energie Znesvěcení; Zmar; Znesvěcená půda; Rouhání
Oheň Zaklej oheň; Stěna ohně; Dračí dech; Meteorický déšť
Pozitivní energie Posvěcení; Svatý úder ; Svatá půda; Svaté slovo
Prisma Vílí oheň; Prismatický prach; Prismatické paprsky; Prismatická zeď
Světlo Lucerna; Žhnoucí světlo; Sluneční paprsek; Sluneční erupce
Temnota Tma; Černé světlo; Zbroj temnoty; Zatmění
Víra Dohled bohů; Přízeň bohů; Moc bohů; Spravedlivá moc
Zvuk Výbuch zvuku; Výkřik; Hromobití; Imploze
   
   
seznam kouzel  

 


Elektřina
Evokace [elektřina]
Složky: V, P
Dosah: různý
Cíl: tvor či prostor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Reflexy polovina
Magická odolnost: ano

Kouzlo evokuje elektrické šoky či výboje do několika různých forem. Každý terč v oblasti užívající kovovou zbroj má postih -3 k hodu na záchranu či obranu.
Šokující sevření (TO 10): Tvůj úspěšný útok dotykem nablízko zraní elektřinou za 1k6 životů. Bez možnosti hodu na záchranu.
Výboj (TO 15): Z tvé paže vyletí elektrický výboj. Musíš uspět v hodu na útok vzdáleným dotykem, aby jsi poranil cíl. Terč v krátkém dosahu je zraněn za 2k6 životů elektřinou, bez možnosti hodu na záchranu.

Blesk (TO 20): Z konečků tvých prstů vyšlehne blesk, mocný úder elektrické energie v linii dlouhé 120 stop, poraní elektřinou za 3k6 životů. Blesk zapálí hořlavé věci a poškodí předměty, které mu stojí v cestě. Dokáže roztavit kovy s nízkým bodem tání, jako je olovo, zlato, měď, stříbro nebo bronz. Jestliže je zranění způsobené překážce tak velké, že jí roztříští nebo prolomí, blesk může pokračovat i za ní, pokud to dovolí dosah kouzla; jinak skončí na dané překážce stejně, jako efekt jakékoliv jiného kouzla.

Rozvětvený blesk (TO 30): Toto kouzlo vytvoří elektrický výboj, který jako silný záblesk vyrazí z konečků tvých prstů až do dlouhého dosahu. Narozdíl od blesku, rozvětvený blesk zasáhne nejdříve jeden objekt nebo tvora a teprve poté přeskočí na další cíle. Blesk zraní elektřinou hlavní cíl za 5k6 životů. Poté, co blesk zasáhne, může pokračovat, rozvětvit se a přeskočit na tolik vedlejších cílů, kolik je tvá úroveň sesílatele. Každý vedlejší blesk zasáhne jeden cíl a zraní ho za polovinu životů, než za kolik zranil hlavní blesk (zaokrouhleno dolů). Každý cíl se může pokusit o záchranný hod na Reflexy pro poloviční poranění. Vedlejší cíle si můžeš vybrat podle libosti. Můžeš zasáhnout méně vedlejších cílů nežli je tvé maximum (aby ses např. vyhnul zasažení svých spojenců v oblasti).

Bouře blesků (TO 40): V celé oblasti sjíždí svisle dolů k zemi výboje dlouhé, široké 5 stop, které udeří kolmo k zemi a každého tvora v oblasti poraní elektřinou za 3k6 životů. Kouzlo trvá 1 kolo za úroveň sesílatele.


Chlad
Evokace [chlad]
Složky: V, P
Dosah: var
Cíl: tvor či prostor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Reflexy polovina
Magická odolnost: ano

Kouzlo produkuje ledové či mrazivé proudy vzduchu do několika různých forem. Při neúspěšném hodu na záchranu poškodí lektvary či jiné kapaliny terče.
Paprsek chladu (TO 10): Z tvé paže vytryskne paprsek chladného vzduchu. Musíš uspět v hodu na útok vzdáleným dotykem, abys poranil cíl. Terč v krátkém dosahu je zraněn za 1k6 životů chladem, bez možnosti hodu na záchranu.
Vějíř chladu (TO 10): Z tvých roztažených paží vytryskne kužel ledového vzduchu. Každý tvor ve výbuchu do 15 stop je zraněn za 1k6 životů chladem.

Stěna ledu (TO 20): Kouzlo stvoří ledovou stěnu nebo polokouli, dle zvolené verze, dobře upevněnou k podložce. Kouzlo trvá 1 minutu/úroveň a má střední dosah. Oheň, včetně ohnivé koule a dechu rudého draka, dokáže ledovou zeď roztavit.
Ledová stěna: Objeví se stěna silného, tvrdého ledu. Zeď je silná 1 palec za úroveň sesílatele. Je velká až 10 stop/úroveň sesílatele (takže kouzelník na 10. úrovni dokáže stvořit ledovou zeď 100 stop dlouhou a 10 stop vysokou, zeď dlouhou 50 a vysokou 20 stop, atd.). Stěnu musí být nějak ukotvena. Svislá zeď může být ukotvena jen k podlaze, vodorovná nebo šikmá stěna musí být ukotvena na dvou protilehlých stranách.
Zeď je určena hlavně k obraně, zabraňuje v pronásledování a podobně. Každých 10 stop čtverečních má 3 životy za palec šířky. Tvorové ji mohou automaticky zasáhnout. Úsek zdi, jehož počet životů klesl na 0, je rozbit. Pokud se tvor pokouší probít skrze zeď jediným útokem, TO ověřování Síly je 15 + úroveň sesílatele.
I když je však led rozbit, na jeho místě zůstává mrazivý vzduch. Jakýkoliv tvor, který skrz něj projde (včetně toho, kdo se proboural zdí), je zraněn za 1k6 životů chladem + 1 život za úroveň sesílatele.
Polokoule: Zeď se zformuje do polokoule, jejíž maximální poloměr je 3 stopy + 1 stopa za úroveň sesílatele. Takže sesílatel na 7. úrovni dokáže stvořit polokouli o poloměru 10 stop. Prolomit se dovnitř je stejně těžké jako u ledové stěny, ale ti, kdo se dovnitř proderou, nejsou zraněni.
Polokouli můžeš stvořit tak, abys v jejím vnitřku polapil jednoho nebo více tvorů, ale ti se tomu mohou vyhnout, pokud uspějí v hodu na záchranu na Reflexy.
Ledový štít (TO 25): Toto kouzlo tě zahalí bílými plameny a zraní každého tvora, který na tebe zaútočí tváří v tvář, útočník je zároveň sám zraněn za 1d6 životů +1 za úroveň. Plameny jsou na dotek chladné a ochraňují tě před útoky ohněm. Útoky ohněm tě zraní jen za polovinu. Pokud tento útok umožňuje záchranný hod na Reflexy na poloviční poranění, pak při úspěchu nejsi zraněn vůbec.

Kužel mrazu (TO 30): Vyplní extrémním chladem prostor, který začíná ve tvé ruce a rozšiřuje se dál od tebe ve tvaru kužele do 60 stop. Vysává teplo, způsobujíce zranění chladem za 5k6 životů a zmrazí, čímž terč obdrží postih -2 k útoku a obraně. Úspěšný záchranný hod na reflex sníží zranění i postih na polovinu.

Ledová bouře (TO 40): V celé oblasti po dobu 1 kola za úroveň padá magické krupobití doprovázené ledovým větrem. V efektu ledové bouře je postih -8 na všechna ověřování Vnímání a pozemní rychlost všech tvorů v oblasti je poloviční. Každý tvor v oblasti je poraněn za 2k6 životů drtivě a 2k6 životů chladem.


Kyselina
Evokace [kyselina]
Složky: V, P
Dosah: var
Cíl: tvor či prostor
Trvání: ihned
Záchranný hod: ne
Magická odolnost: ne

Kouzlo evokuje leptavé výpary či kyselinu do několika různých forem. Může poškodit i vybavení terče. Materiální složky: drcený list rebarbory a žaludek zmije.

Stříkanec (TO 10): Z tvé paže vyletí stříkanec žíraviny. Musíš uspět v hodu na útok vzdáleným dotykem, abys zasáhl cíl v krátkém dosahu. Terč je zraněn za 1k6 životů kyselinou, bez možnosti hodu na záchranu.

Kyselinový šíp (TO 15): Z tvé ruky vyletí magický šíp tvořený kyselinou a zamíří si to na cíl v dlouhém dosahu. Abys svůj cíl zasáhl, musíš uspět v hodu na útok vzdáleným dotykem. Šíp poraní kyselinou za 1d6 životů, nerozstříkne se kolem. Za každé tři úrovně sesílatele (maximálně 18.), trvá kyselina, pokud tedy není mezitím nějak neutralizována, další kolo, během něhož zraní za dalších 1d6 životů.

Kyselinový dech (TO 20):Kouzlo vytvoří leptavé výpary, které se šíří ve tvaru kužele v krátkém dosahu. Kouzlo způsobí poranění kyselinou za 3k6 životů. Úspěšný hod na reflex sníží zranění na polovinu.

Žíravá mlha (TO 35): Žíravá mlha vytvoří převalující se masu neprůhledných par podobající se kouzlu hustá mlha, šířící se v poloměru do 20 stop, výšky 20 stop. Kromě toho, že zpomaluje tvory a brání výhledu, výpary tohoto kouzla jsou silně žíravé. Každé kolo když jsi na řadě, počínaje kolem, kdy jsi seslal kouzlo, mlha zraní kyselinou za 1k6 životů každého tvora a objekt, kteří jsou v ní. Kouzlo trvá 1 kolo/úroveň.

 


Moc
Evokace [síla]
Složky: V, P
Dosah: střední
Cíle: terč
Trvání: 1 minutu/úroveň
Záchranný hod: ne
Magická odolnost: ano

Magická střela (TO 10): Z konečků tvých prstů vyletí magická střela. Musíš uspět v hodu na útok vzdáleným dotykem, abys poranil za 1d4 životy. Navýšením TO o 5 zvýšíš zranění o 1d4 (max.5d4).

Nepoddajná koule (TO 25): Tvora obklopí koule mihotavé energie o poloměru až 1 stopy/úroveň, tedy pokud je dost malý na to, aby se do ní vešel celý. Koule obklopuje příjemce během celého trvání kouzla. Kouli není možno poškodit jinak než holí rušení, hůlkou negace, dezintegrací, anebo cíleným kouzlem zlom magii. To zničí kouli bez toho, že by to ublížilo tvorovi v ní. Přes kouli se nic nedostane, dovnitř ani ven, příjemce však může normálně dýchat. Příjemce se může v kouli vzpírat, ale výsledkem je jen jemný pohyb koule. Koulí mohou fyzicky pohnout postavy zvenčí, anebo vzpírající se příjemce uvnitř (viz Zvedání a tahání, pravidla pro hýbání s těžkými předměty).

Bariéra čepelí (TO 30): Kouzlo vytvoří nepohyblivou zeď rotujících čepelí stvořených čistou silou dlouhou až 20 stop/úroveň nebo kruhovou zeď rotujících čepelí o poloměru 5 stop za každé dvě úrovně; obě formy mají 20 stop na výšku. Jakýkoliv tvor, který do zdi vkročí, je zraněn za 5k6 životů, přičemž pokud uspěje v hodu na záchranu na Reflexy, je zraněn jen za polovinu. Pokud vyvoláš bariéru tak, že se objeví na místě, kde již jsou nějací tvorové, každý je zraněn stejně, jako by skrze ni prošel. Každý takový tvor se může zdi vyhnout (skončí pak na straně, kterou si vybere) a nebýt tak zraněn vůbec, když uspěje v hodu na záchranu na Reflexy. Bariéra čepelí dává kryt (bonus +4 k TZ, bonus +2 k hodům na Reflexy) před každým útokem skrze ni.

Mágův meč (TO 35): Toto kouzlo stvoří zářící silové pole připomínající svým tvarem meč. Meč zaútočí dle tvého přání na libovolného protivníka, který je v jeho dosahu, počínaje kolem, kdy jsi kouzlo seslal. Meč na svůj cíl zaútočí v každém kole jednou, vždy když jsi na řadě ty. Jeho útočný bonus je roven tvé úrovni sesílatele + bonus za Int nebo Cha (podle toho, zda jsi kouzelník nebo čaroděj), navíc se zvýšeným bonusem +3. Protože se jedná o silový efekt, meč je schopen zasáhnout i éterické a nehmotné tvory. Zraňuje za 2d6+3 životů. Kouzlo trvá 1 kolo/úroveň (Z).
Meč útočí vždy ze směru od tebe. Nedostává bonus za obstoupení ani k němu nedopomáhá ostatním bojujícím. Pokud se meč od tebe vzdálí za dosah kouzla, když ho ztratíš z dohledu, nebo ho nijak neinstruuješ, vrátí se a vznáší se u tebe.
Každé kolo po prvním můžeš použit standardní akci a přesměrovat meč na nový cíl. Pokud tak neučiníš, meč pokračuje v útocích na cíl z minulého kola.
Na meč se nedá útočit ani nejde poškodit fyzickým útokem, ale zlom magii, dezintegrace, koule anihilace nebo žezlo zrušení na něj působí.
Pokud má napadený tvor magickou odolnost, pak se odolnost ověřuje při prvním zásahu mágovým mečem. Jestliže tvor meči úspěšně odolá, kouzlo je zlomeno. Pokud ne, pak meč na tvora normálně plně působí po celou dobu trvání kouzla.
Ohnisko: miniaturní platinový meč s jílcem a hruškou z mědi a zinku. Jeho výroba stojí 250 zl.
 


Negativní energie
Evokace [Zlo]
Složky: V, P
Dosah: Krátký
Rozsah: emanace o poloměru 20 stop
Trvání: 2 hodiny/úroveň
Záchranný hod: Není
Magická odolnost: ano (objekt)

Znesvěcení (TO 15): Toto kouzlo naplní prostor negativní energií. Všechna ověřování Charisma na odvracení nemrtvých v této oblasti mají bezbožný postih -3. Každý nemrtvý tvor, který vstoupil do znesvěcené oblasti, má bezbožný bonus +1 k hodům na útok, zranění a na záchranu. Každý nemrtvý tvor, stvořený či přivolaný do této oblasti, má navíc +1 život za každou VT.
Jestliže se v znesvěcené oblasti nachází oltář, svatyně nebo nějaký jiný trvalý symbol zasvěcený tvému božstvu nebo patřičné vyšší mocnosti, pak jsou výše uvedené opravy dvojnásobné (postih -6 na odvracení, každému nemrtvému v oblasti bonus nemrtvým +2 a +2 životy za každou VT).
Navíc, kdokoli v této oblasti sešle oživlí mrtví, ten dokáže stvořit až dvojnásobek obvyklého množství nemrtvých (tzn. 4 VT za úroveň sesilatele, namísto 2 VT za úroveň sesilatele).
Pokud je v oblasti oltář, svatyně nebo nějaký jiný trvalý symbol zasvěcený jinému božstvu, pantheonu nebo vyšší mocnosti, než je tvůj patron, kouzlo znesvěcení místo toho dané místo prokleje, přeruší jeho spojení s oním božstvem nebo vyšší mocí. Tato druhotná funkce kouzla, pokud je použita, nedává zároveň bonusy nemrtvým tak, jak je to uvedeno výše.
Znesvěcení ruší a láme posvěcení.

Zmar (TO 25): Povoláš pekelné síly, jimiž udeříš na své nepřátele. Síly se vtělí do podoby studeného oblaku slizké temnoty. Tímto kouzlem jsou zraněni pouze dobří a neutrální tvorové (ne zlí).
Kouzlo zraní dobré tvory za 4k6 životů a na 1k4 kol jim způsobí nevolnost. Úspěšný hod na Vůli zmenší zranění na polovinu a neguje efekt nevolnosti. Tyto následky nejde zrušit pomocí odstraň nemoc ani uzdrav, ale sejmi kletbu si s tím poradí.
Tvory, kteří nejsou zlí ani dobří, zraní kouzlo jen za polovinu a netrpí z něj nevolností. Takoví tvorové mohou ještě snížit zranění na další polovinu (tedy na čtvrtinu) úspěšným záchranným hodem na Vůli.
 

Znesvěcená půda (TO 30): Kouzlo znesvětí konkrétní místo, budovu nebo stavbu. To má tři hlavní účinky.
• Místo nebo stavba je chráněna efektem magického kruhu proti dobru.
• Všechny hody na ověření odvracení prováděné za účelem odvracení nemrtvých mají postih -4 a všechny hody na ověření odvracení prováděné za účelem zastrašení nemrtvých mají bezbožný bonus +4.
• K znesvěcené půdě můžeš připojit účinek jednoho kouzla.
Oblast může být v jednom okamžiku očarována pouze jedním kouzlem znesvěcená půda (a k ní připojeným efektem kouzla).
Oblast: vyzařování z bodu dotyku v poloměru 40 stop
Znesvěcená půda ruší, ale nezlomí posvátnou půdu.
Rouhání (TO 35): Oblast: tvorové, kteří nejsou zlí a jsou v rozptylu do 30 stop, jehož středem jsi ty

Všichni tvorové, kteří nemají zlé přesvědčení a jsou v oblasti rouhání jsou postiženi níže popsanými neblahými následky.

VT Efekt
Rovna úrovni sesilatele Strnutí
Až do úrovně sesilatele -1 Oslabení, strnutí
Až do úrovně sesilatele -5 Paralyzování, oslabení, strnutí
Až do úrovně sesilatele -10 Smrt, paralyzování, oslabení, strnutí

Následky jsou kumulativní a okamžité. Není vůči nim možné si hodit na záchranu.

Strnutí: Tvor strne a nemůže 1 kolo nic dělat, může se ale normálně bránit.

Oslabení: Síla tvora se zmenší o 2k6 stupňů na 2k4 kol.

Paralýza: Tvor je paralyzován a naprosto bezmocný 1k10 minut.

Smrt: Živí tvorové umírají. Nemrtví tvorové jsou zničeni.

Pokud jsi navíc v okamžiku seslání kouzla ve své domovské sféře, tak kouzlo vyžene všechny tvory, kteří nemají zlé přesvědčení a jsou z jiné sféry, zpět do jejich domovských sfér. Takto vyhnaní tvorové se nemohou vrátit po dobu nejméně 24 hodin. Tento účinek platí bez ohledu na to, zda tvorové rouhání slyšeli. Efektu vyhnání je možné odolat skrze záchranný hod na Vůli (s postihem -4).

Tvorové, jejichž vitalita převyšuje tvou úroveň sesilatele, nejsou rouháním postiženi. 


Oheň
Evokace [oheň]
Složky: V, P
Dosah: var
Cíl: tvor či prostor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Reflexy polovina
Magická odolnost: ano

Kouzlo zakleje oheň do několika různých forem. Každá forma dokáže zapálit hořlavé materiály, jako jsou pergameny, suchá tráva nebo dřevo, šaty.
Hořící ruce (TO 10): Z tvých roztažených paží vytryskne kužel žhnoucích plamenů. Každý tvor ve výbuchu do 15 stop je zraněn za 1d6 životů ohněm .
Hořící koule (TO 15):Hořící koule ohně se valí, kam ukážeš a popálí každého, na koho narazí. Pohybuje se rychlostí 30 stop za kolo. Jestliže narazí na tvora, pro dané kolo se zastaví a zraní tvora ohněm za 1k6 životů. (Příjemce se může tomuto zranění vyhnout, když uspěje v záchranném hodu na Reflexy.)  Koule se pohybuje tak dlouho, dokud se na ní soustředíš (pro tebe je to pohybová akce); jinak stojí na místě a hoří. Může být uhašena jakýmkoliv způsobem, kterým je možné uhasit normální oheň její velikosti.
Žhavý paprsek (15): Své nepřátele sežehneš žhavými paprsky. Musíš uspět v hodu na vzdálený útok dotykem, aby jsi zasáhl cíl a zranil ho ohněm za 2k6 životů.
Ohnivá koule (TO 20): Z nataženého prstu vyletí jako hrášek malá, zářící kulička, která, pokud cestou nenarazí do žádné hmotné překážky, v daném místě (středním dosahu) vybuchne do ohnivé koule o poloměru 20 stop, a každého tvora v oblasti zraní ohněm za 3k6. Výbuch nevyvolá takřka žádný tlak.

Stěna ohně (TO 25): Objeví se zářivá, nepohyblivá stěna tvořená nafialovělými plameny dlouhá až 20 stop/úroveň sesílatele nebo prstenec o poloměru 5 stop/dvě úrovně sesílatele. Jedna strana této zdi, tebou vybraná, vyzařuje takové horko, že zraní ohněm za 2k4 životů každého tvora,který je do 10 stop od ní a za 1k4 životů toho, kdo je 10-20 stop daleko. Zeď takto poraní v okamžiku, kdy se objeví a pak každé kolo, kdy tvor zůstává nebo vstoupí do její blízkosti. Navíc zeď poraní každého ohněm za 1d6 +1 životů za úroveň každého tvora, který se pokusí skrze ni projít. Kouzlo trvá soustředění + 1 kolo/úroveň. Jestliže svým zaklínáním vytvoříš zeď tam, kde jsou nějací tvorové, jsou jí poraněni stejně, jako kdyby se jí pokusili projít skrz. Každý takový tvor se může zdi vyhnout úspěšným hodem na záchranu na Reflexy. (Pokud tvor skončí na horké straně zdi, je normálně poraněn za 2k4 životů.) Pokud je nějaká 5 stop dlouhá část zdi během jednoho kola poraněna za 20 a víc životů chladem, tato část zdi zmizí. (Zranění chladem v tomto případě neděl 4, jak tomu bývá u normálních objektů.)
Ohnivý štít (TO 25): Toto kouzlo tě zahalí plameny a zraní každého tvora, který na tebe zaútočí tváří v tvář, útočník je zároveň sám zraněn za 1d6 životů +1 za úroveň. Plameny jsou na dotek teplé a ochraňují tě před útoky chladem. Útoky chladem tě zraní jen za polovinu. Pokud tento útok umožňuje záchranný hod na Reflexy na poloviční poranění, pak při úspěchu nejsi zraněn vůbec.

Dračí dech (TO 30): Vyplní prostor žhnoucími plameny, který začíná ve tvé ruce a rozšiřuje se dál od tebe ve tvaru kužele do 60 stop. Způsobuje zranění ohněm za 5k6 životů.

Meteorický déšť (TO 40): Z tvé rozevřené dlaně čtyři koule mající 2 stopy v průměru přímo k bodu, jenž jsi určil. Meteorické koule po svém průletu zanechávají ohnivou, jiskřící stopu. Pokud míříš koulí na konkrétního tvora, můžeš provést útok dotykem na dálku, abys ho meteorem zasáhl. Každý tvor zasažený jednou z těchto koulí je zraněn drtivou zbraní za 1k6 (žádný hod na záchranu) a nemůže si házet na záchranu před zraněním ohněm (viz níže). Pokud cílená koule mine svůj cíl, vybuchne na nejbližším rohu oblasti, kterou tvor zabírá. Na stejný cíl můžeš zamířit více než jedním meteorem. Jakmile koule dosáhne svůj cíl, exploduje a oheň se šíří do 40 stop, přičemž zraní všechny tvory v oblasti ohněm za 3k6 životů. Jestliže se tvor nachází v oblasti výbuchu více koulí, musí si hodit na záchranu na každou z nich zvlášť. (Rezistence vůči ohni se také počítá na každou zvlášť.)
 


Pozitivní energie
Evokace [Dobro]
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Rozsah: prostor, zbraň, láhev vody
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle odolá (objekt)
Magická odolnost: ano (objekt)

Posvěcení (TO 15): Toto kouzlo naplní prostor emanace o poloměru 20 stop pozitivní energií. Všechna ověřování Charisma na odvracení nemrtvých v této oblasti mají posvátný bonus +3. Každý nemrtvý tvor v oblasti je slabší a nesvůj, má posvátný postih -1 k hodům na útok, zranění a na záchranu. V posvěcené oblasti nemohou být nemrtví vytvářeni, kouzlo trvá 2 hodiny/úroveň. Pokud se v posvěcené oblasti nachází oltář, svatyně nebo spojení s tvým bohem, pak jsou výše uvedené opravy dvojnásobné. Nemůžeš posvětit oblast, kde je trvalý symbol či spojení s jiným než tvým patronem. Jestliže se v oblasti nachází oltář, svatyně s jiným než tvým bohem, pak kouzlo posvěcení danou oblast prokleje.
Svěcená voda (TO 10): Kouzlo je možné seslat na 1 pintu vody, voda se naplní pozitivní energií a stává se svěcenou.
Posvěcená zbraň (TO 15): Kouzlo propůjčí zbrani přesvědčení (dobro) a je považována za magickou s bonusem +1 po dobu 1 minuty/úroveň.

Svatý úder (TO 25): Přivoláš posvátnou sílu, kterou smeteš své nepřátele ve výbuchu o poloměru 20 stop. Kouzlo má střední dosah. Tímto kouzlem jsou zraněni pouze zlí nebo neutrální tvorové, na dobré nepůsobí. Každý zlý tvor v oblasti je zraněn za 4k6 životů a na 1 kolo oslepen. Úspěšný hod na záchranu na Vůli sníží zranění na polovinu a odolá efektu oslepení. Tvorové, kteří nejsou ani dobří ani zlí, jsou zraněni pouze za polovinu a nejsou oslepeni. Takoví tvorové mohou toto zranění ještě snížit na polovinu úspěšným hodem na záchranu na Vůli (tzn. budou zraněni pouze za jednu čtvrtinu hodu). Dle přesvědčení sesílatele nahrazuje kouzla kladivo chaosu, hněv řádu, zmar.

Svatá půda (TO 30): Kouzlo změní konkrétní místo, budovu nebo stavbu na svaté místo. To má čtyři hlavní účinky.
• Místo nebo stavba je chráněna efektem magického kruhu proti zlu.
• Pokud se někdo v oblasti pokusí odvracet nemrtvé, má posvátný bonus +4 na ověření Charisma a pokus o ovládnutí nemrtvých má postih -4.
• Tělo pohřbené do posvátné půdy nemůže být proměněno v nemrtvého tvora.
• K posvátné půdě můžeš připojit účinek jednoho kouzla.
Svatý meč (TO 30): Toto kouzlo ti umožní vlít do tvého meče nebo jiné zbraně dle tvého výběru, svatou energii. Zbraň je pak dobrá a magická s bonusem +5 a zlým protivníkům způsobuje poranění navíc 1d6 životů . Vyzařuje magický kruh proti zlu (jako dané kouzlo). Pokud magický kruh skončí, meč vytvoří ve tvém kole nový volnou akcí. Kouzlo je automaticky zrušeno 1 kolo poté, co zbraň z jakéhokoliv důvodu opustí tvou ruku. V jednom okamžiku nemůžeš mít víc jak jeden svatý meč. Pokud je toto kouzlo sesláno na magickou zbraň, moc kouzla potlačí její původní, takže normální bonusy a schopnosti zbraně jsou po dobu působení tohoto kouzla nefunkční. Toto kouzlo není kumulativní s požehnej zbraň ani žádným jiným kouzlem, které by mohlo zbraň nějakým způsobem upravit. Toto kouzlo neúčinkuje na artefakty. 


Svaté slovo (TO 35): Vyřčení svatého slova způsobí, že všichni tvorové v oblasti o poloměru 40 stop, kteří slyší svaté slovo trpí následujícími účinky:

VT Efekt
• sesílatele  Ohlušen na 1k4 kol ohlušen
• sesílatele -1 Oslepen na 2k4 kol
• sesílatele -5 Paralyzován na 1k10 minut, je bezmocný
• sesílatele -10 Zabit Živí tvorové umírají. Nemrtví jsou zničeni

Následky se sčítají a působí všechny najednou. Vůči těmto efektům není dovolen hod na záchranu

Pokud jsi navíc v okamžiku sesílání kouzla ve své domovské sféře, tvorové z jiných sfér, jsou vykázáni zpět do svých domovských sfér. Takto vykázaní tvorové se nemohou vrátit příštích 24 hodin. Tento efekt nastane bez ohledu na to, jestli tvor slyšel svaté slovo nebo ne. Efektu vykázání je možné odolat hodem na záchranu na Vůli (s postihem -4).
Tvorové s větší VT, než je tvá úroveň sesílatele, nejsou svatým slovem nijak postiženi.
Dle přesvědčení sesílatele nahrazuje kouzla diktum, rouhání, slovo chaosu.


Prisma
Evokace [prisma]
Složky: V
Dosah: krátký
Cíl: kužel, zeď či koule
Trvání: ihned či 10 minut/úroveň (Z)
Záchranný hod: viz text
Magická odolnost: viz text

Jiskřivý prach (TO 15): Každého a všechno v oblasti pokryje oblak třpytivých zlatých částeček, které po dobu 1 kola za úroveň oslepí tvory (vůle odolá oslepení)a viditelně pokryje obrysy neviditelných věcí do poloměru 10 stop. Vše v oblasti je pokryto prachem, který nejde odstranit a jiskří, dokud nepohasne spolu s kouzlem. Magická odolnost neúčinkuje. Tvor pokrytý prachem má postih -40 na ověřování Skrývání.

:Prismatický prach (TO 25)

Prismatické paprsky (TO 35): Po seslání kouzla ti z ruky vytryskne sedm zářivých, měňavých, různobarevných paprsků světla. Každý paprsek má jinou moc. Tvorové v oblasti působení kouzla s VT 8 a menší jsou automaticky na 2k4 minut oslepeni (viz kouzlo slepota/hluchota). Každý tvor v oblasti je náhodně zasažen jedním nebo dvěma paprsky, což má tyto následky.

1k8 Barva Účinek Záchrana
1 červený oheň 20 životů Reflexy polovina
2 oranžový kyselina 20 životů Reflexy polovina
3 žlutý elektřina 40 životů Reflexy polovina
4 zelený jed 20/smrt Výdrž částečně
5 modrý proměna v kámen Výdrž odolá
6 indigově modrý šílenství Vůle odolá
7 fialový přenesen do jiné sféry Vůle odolá
8 zasažen dvěma paprsky hoď znovu dvakrát ignoruj výsledky "8"


Prismatická zeď (TO 40):Kouzlo vytvoří svislou, zářivou zeď - měňavý, různobarevný světelný štít, který tě ochrání před jakýmkoliv útokem. Zeď září sedmi barvami, každá z nich má jinou moc a účel. Zeď je nepohyblivá, ty ale můžeš procházet skrze ni nebo zůstávat v její blízkosti bez následků. Ovšem každý jiný tvor s VT 8 a menší, nacházející se do 20 stop od zdi, je barvami zdi na 2k4 kol oslepen, už pokud se na ni jen podívá. Maximální velikost zdi je šířka 4 stopy za úroveň sesílatele a výška 2 stopy za úroveň sesílatele. Každá barva zdi má zvláštní účinek. Zeď je možné zrušit postupně, barvu po barvě, ve správném pořadí, je k tomu však zapotřebí poměrně rozmanitá magie; nejdříve je vždy třeba zrušit první barvu, než je možné kouzly působit na další. Prismatickou zeď jako celek zničí jen berle zrušení nebo rozpojení, antimagické pole skrze ni nepronikne. Zlomit zeď ani cokoliv, co se za ní skrývá, nedokáže ani zlom magii . Magická odolnost je vůči prismatické zdi účinná, ale úroveň sesílatele je třeba ověřovat zvlášť na každou přítomnou barvu.

  Barva Účinek Zrušena pomocí
1. červený Zastaví nemagické zbraně pro boj na dálku.
Zraní ohněm za 20 životů (Reflexy polovina).
kužel chladu
2. oranžový Zastaví magické zbraně pro boj na dálku.
Zraní kyselinou za 20 životů (Reflexy polovina).
poryv větru
3. žlutý Zastaví jedy, plyny a zkamenění.
Zraní elektřinou za 40 životů (Reflexy polovina).
dezintegrace
4. zelený Zastaví dechové zbraně.
Jed (20/smrt; Výdrž částeční).
projdi zdí
5. modrý Zastaví věštění a mentální útoky.
Proměna v kámen (Výdrž odolá).
magická střela
6. indigově modrý Zastaví všechna kouzla.
Šílenství (Vůle odolá).
projdi zdí
7. fialový Energetické pole, ničící všechny objekty a efekty.*
Tvorové jsou přeneseni do jiné sféry (Vůle odolá).
zlom magii

 * Účinek fialové barvy je vlastně takový, že speciální účinky ostatních barev jsou nadbytečné. Přesto je tu uvádíme, neboť existují jisté magické předměty, které dokáží vytvářet účinky jen jednotlivých barev, navíc MO může způsobit, že některé barvy nebudou působit (viz výše).
 


Světlo
Evokace [světlo]
Složky: V
Dosah: krátký
Cíl: objekt či tvor
Trvání: 10 minut/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Světelné kouzlo (takové, které má v popisku uvedeno světlo) ruší a láme kouzlo temnoty (takové, které má v popisku temnota) stejné nebo TO.
Lucerna (TO 5): Kouzlo způsobí, že objekt září jako pochodeň, osvětlujíce prostor o poloměru 20 stop. Efektem se nedá pohybovat, jde ho však seslat na přenosný objekt. Pokud světlo necháš vybuchnout těsně před jedním tvorem, oslníš ho tím na 1 minutu, když neuspěje v hodu na záchranu na Výdrž. Nevidoucí tvorové, stejně jako tvorové již oslnění, nejsou zábleskem ovlivněni.
Vílí oheň (TO 10): Kouzlo způsobí vybuch slabé záře o poloměru 10 stop, který obklopí všechny tvory a zvýrazní jejich obrysy na 1 minutu/úroveň. Kouzlo je možné seslat na dlouhý dosah. Zářící tvorové vydávají stejně světla jako svíčka. Nemají žádný úkryt za to, že jsou ve tmě (ovšem kouzlo temnota normálně působí), bylo na ně sesláno zamlžení, že jsou rozostření, neviditelní, apod. Světlo je příliš slabé na to, aby mělo nějaké zvláštní účinky na nemrtvé nebo na tvory dlící v temnotách a citlivých na světlo. Vílí oheň může být modrý, fialový nebo zelený, podle tvého přání v okamžiku jeho sesílání. Vílí oheň nijak neporaní objekty ani tvory, které ozáří.
Denní světlo (TO 20):Objekt, kterého jsi se dotkl, vyzařuje světlo tak jasné, jaké je za slunečného dne, do 60 stop daleko(a slabé do dalších 60 stop). Tvorové, kteří mají postihy na denním světle, je mají i v případě, že jsou v oblasti tohoto magického světla.

Žhnoucí světlo (TO 20): Světlo sesílatel soustředí do jediného paprsku na střední vzdálenost. Musí uspět v hodu na vzdálený dotyk, abys zasáhl cíl. Tvor zasažený tímto světelným paprskem je zraněn za 2k6 životů. Nemrtvý tvor či tvorové zvláště zranitelný slunečním světlem je zraněn za 4k6 životů.

Sluneční paprsek (TO 25): Dokážeš evokovat oslňující paprsek spalujícího světla ve středním dosahu. Všichni tvorové, stojící paprsku v cestě, jsou oslepeni a zraněni za 3k6 životů. (Úspěšný hod na záchranu na Reflexy zamezí oslepení a sníží zranění na polovinu.) Tvory, které sluneční světlo zraňuje nebo je pro ně nepřirozené, zraní paprsky dvojnásobně. Paprsek navíc zničí nemrtvé tvory, kteří jsou na světlo zvláště citliví a neuspějí v hodu na záchranu. Kouzlem vytvořené ultrafialové světlo zraňuje houby, plísně, slizy, pudinky, rosoly a houbovité tvory stejně, jako by to byly nemrtví tvorové.

Sluneční erupce (TO 35): Sluneční erupce způsobí v bodě, který si vybereš až do dlouhého dosahu, neslyšný výbuch nesmírného žáru a smrtící radiace. Všichni tvorové v kouli o poloměru 80 stop jsou oslepeni a zraněni za 5k6 životů. Tvorové, které sluneční světlo zraňuje nebo je pro ně nepřirozené, jsou zraněni dvojnásobně. Úspěšný hod na záchranu na Reflexy zabrání oslepení a sníží zranění na polovinu.
Výbuch navíc zničí jakéhokoliv nemrtvého tvora, který je světlem zvláště zraňován a neuspěje ve svém hodu na záchranu. Kouzlem vytvořené ultrafialové světlo zraňuje houby, plísně, slizy, pudinky a rosoly stejně, jako by to byly nemrtví tvorové. Sluneční erupce zlomí jakékoliv kouzlo temnoty, které v oblasti působí.


Temnota
Evokace [temnota]
Složky: V
Dosah: krátký
Cíl: objekt či tvor
Trvání: 10 minut/úroveň(Z)
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Tma (TO 10): Kouzlo způsobí, že objekt začne vrhat stíny v poloměru 30 stop kolem sebe. Všichni tvorové v oblasti získávají úkryt (šance 20%, že nebudou zasaženi). I tvorové normálně schopní za takovýchto podmínek vidět (mající např. vidění ve tmě nebo v šeru) mají v oblasti kryté magickou temnotou šanci na minutí. Normální světlo (pochodně, svíčky, svítilny apod.) nedokáže oblast osvětlit, stejně jako to nedokáže nižší světelné kouzlo.
Tma tmoucí (TO 20): Toto kouzlo působí jako temnota, až na to, že objekt vyzařuje našedlé stíny v poloměru 60 stop a temnota trvá déle (až 1 den/úroveň).

Černé světlo (TO 25): Kouzlo vytvoří v prostoru 20 stop naprostou temnotu. Ta je neproniknutelná pro jakékoliv vidění, ale sesílatel vidí normálně. Tvorové mimo zasaženou oblast včetně sesílatele vidí tmu. Trvání kouzla je 1 kolo/úroveň.

Zbroj temnoty (TO 30): Kouzlo zahalí chráněného tvora v rubáši stínů. Rubáš může, pokud si to sesílatel přeje, skrýt rysy nositele. Příjemce obdrží odrazový bonus +3 k obraně plus další +1 za každé čtyři úrovně (maximální bonus +8). Nositel vidí přes brnění, jako by neexistovalo, a také víská vidění v temnotě do 60 stop. Navíc subjekt získává +2 bonus na záchranu proti každému svatému, dobrému, nebo světelnému kouzlu či efektu. Nemrtvé bytosti, které jsou terčem kouzla brnění temnoty zároveň získá +4 resistenční bonus k odvracení.

Zatmění (TO 35): V prostoru kouzla se zešeří, kouzlo nevytvoří naprostou temnotu, ale výrazně omezí viditelnost.


Víra
Evokace
Složky: V, P, O/DO
Dosah: osobní
Rozsah: sesílatel
Trvání: 1 minuta/úroveň

Dohled bohů (TO 5): Toto kouzlo zajistí sesílateli dotyk božské moci. Obdrží bonus štěstí +1 k hodu na jeden útok. Seslání kouzla je 0-tá akce.

Přízeň bohů (TO 10): Dovolávajíc se síly a moudrosti svého boha dostaneš bonus štěstí +2 k hodům na útok po celou dobu trvání kouzla.

Moc bohů (TO 25): Povolávajíce božskou moc svého patrona, naplníš své tělo silou a mysl dovedností v boji. Získáváš bonus štěstí +2 k hodům na útok, bonus +6 k Síle a bonus X dočasných životů, kde X je velikost úrovně. Jsi-li poraněn, nejprve ti ubudou dočasné životy. 

Spravedlivá moc (TO 30): Vyrosteš do dvojnásobku své výšky, tvé vybavení se náležitě zvětší s tebou.
• Tvá velikost se zvětší o jednu kategorii, váha se zvětší osmkrát.
• Zbraně se zvětší o jednu kategorii.
• Získáváš bonus +8 na sílu, +4 odolnost a +2 přirozenou zbroj.
• Obdržíš snížené zranění X/dobro, zlo či magie, kde X je tvá velikost úrovně.
Magické vlastnosti zvětšených předmětů se nemění.
 


Zvuk
Evokace [zvuk]
Složky: V, P, O/DO
Dosah: krátký
Oblast: výbuch o poloměru 10 stop
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle částečná
Magická odolnost: ano

Kouzlo zvuk nedokáže proniknout kouzlem Ticho.

Výbuch zvuku (TO 15): Prostor zaplníš strašlivou kakofonií zvuku. Tvorové v oblasti jsou poraněni za 2k6 životů zvukového zranění a musí uspět v hodu na záchranu na Vůli, aby se vyhnuli ochromení na 1 kolo. Ochromení tvorové nemohou jednat a ztrácí bonus za obratnost k obraně. Útočníci na ně mají bonus +2 k útoku. Hluší tvorové nejsou ochromeni, ale zraněni jsou.

Výkřik (TO 25): Vydáš uši rvoucí řev v kuželovitém výbuchu v krátkém dosahu, který ohluší a poraní všechny tvory, kteří mu stojí v cestě. Každý tvor v oblasti je ohlušen na 2k6 kol a zraněn zvukem za 4k6 životů. Úspěšný hod na záchranu na výdrž zabrání ohluchnutí a sníží zranění na polovinu. Tvorové držící křehké objekty mohou zabránit jejich poškození úspěšným hodem na záchranu na Reflexy.

Hromobití (TO 35):  Prostor naplníš neustálým burácením a výbuchy zvuku. Všichni v oblasti jsou poraněni za 2d6 životů zvukového zranění a musí uspět v hodu na záchranu na Vůli aby se vyhnuli ohlušení na 1d6 kol. Kouzlo trvá 1 kolo/úroveň.

Imploze (TO 40): V těle hmotného tvora vyvoláš ničivé rezonance. Během každého kola, po které se soustředíš, způsobíš, že se jeden tvor zhroutí do sebe; zabiješ ho. (Protože tento účinek je okamžitý, nedá se zlomit). Jedním sesláním kouzla můžeš vybrat za cíl toho samého tvora pouze jednou. Úspěšný hod na záchranu na Výdrž zabrání smrti, tvor je poraněn jen za 2k6 životů. Na nehmotné tvory nebo na tvory v plynné podobě nemá imploze žádný efekt.

 


Napsal Comikus 01.12.2009
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.058642148971558 secREMOTE_IP: 34.239.151.124