Eberronský žurnál

Obsah článku:

Magické predmety

Magické predmety sú stále zriedkavé. To je prirodzené, pretože už len tie najlacnejšie magické hračičky stoja stovky zlatých, čo je pre bežných ľudí veľké množstvo peňazí. Prípad, keď miestna komunita roľníkov oferuje druidskej sekte výmenou za každoročné kúzlo rast rastlín (plant growth), je určite častejší, než to, že každý roľník bude mať svoju vlastnú kúzelnú vec s tým istým účinkom. Ak však chcete čarovnú metlu, ktorá v okamihu vyzametá celý dom, alebo umývadlo, ktoré lusknutím prstov vyperie šaty, pozrite sa na triky (prestidigitation) - toto kúzlo nultej úrovne má mnoho rôznych každodenných použití.

Použitím trikov môžete získať za relatívne lacný peniaz aj umývačku riadu. Nechajte si vyrobiť rozmernú magickú vec na kúzelné slovo, použiteľnú dvakrát denne, prihoďte obmedzenie na použitie (chcete predsa umývačku a nie kombajn kombinovaný s práčkou) a máte užitočný domáci spotrebič pod 300 zlatých. Podobným spôsobom môžete získať mikrovlnku, či mrazničku, treba však myslieť na to, že mraznička musí byť magická vec s trvalým efektom, čo trochu zvyši cenu.

Je dôležité mať na pamäti, že všetka mágia Eberronu má zdroj v existujúcich kúzlach. Ak niekto dokáže vyrobiť zmienenú umývačku, je to preto, že existuje na to vhodné kúzlo z Príručky hráča. Všimnite si, že sa nepoužíva spôsob "aha, tak toto je technologická vec, ibaže to nepoužíva technológiu, ale mágiu".

Ako tvorca herného sveta by som mal povedať, že "jemné a postupné dávkovanie magických vynálezov" je príliš nadnesené. Všeobecná úroveň "vynálezov" je skôr na úrovni neskoršieho 19. storočia, než v roku 1930. Nejestvujú telefóny. Nemáme autá. Vyššie vrstvy si síce teoreticky môžu dovoliť onú umývačku, leč pre priemerného obyvateľa je 300 zlatých majland (rozhodne ho investuje do niečoho rozumnejšieho, než je domáci spotrebič). Vo veľkých mestách, ako napr. v Sharne, je veľká koncentrácia magických užitočností, ale aj napriek tomu nemožno počítať s magickými mikrovlnkami v každej krčme. Vonku, v roľníckych dedinách sa nemusíte stretnúť so žiadnymi kúzelnými predmetmi - hoci v nich môže nažívať miestny kúzlotepec používajúci mágiu na úžitok komunite, či na pomoc svojmu remeslu. Mágia je navyše kultúrnou záležitosťou. Rozhodne je bežnejšia v prostredí ľudských národov, než napr. v Darguune.

Ústredným motívom nie je nahradenie všetkého technologického mágiou. Arkánna mágia je niečo, čo je riadené formulami a rituálmi. Možno ju študovať a pochopiť a z toho vyplýva jedna zo základných myšlienok sveta: za storočia by určite získala významné postavenie v spoločnosti a obsadila by analogické úlohy, ktoré plní v našom svete technológia - prepravu, komunikáciu a militarizmus. Aký má význam vyvíjať delá, keď máte po ruke niekoho, kto vie zosielať ohnivé gule? Treba však pamätať na to, že obmedzenia mágie sú stále platné a že mágia nepreniká každou triedou, či úrovňou spoločnosti... Tam, kde sa možno stretnúť s kúzelnými vecami, je možné pocítiť ich kúzlo.

Mám pocit, že niektorí ľudia si myslia, že takáto magická technológia musí nutne hrať vo svete väčšiu rolu, než má. Ak odhliadneme od úvah o umývačkách, pozrite sa na ilustrácie, či materiál, ktorý bol dosiaľ k svetu vydaný. Všimnite si, že národy stále používajú meče a luky a že si stále obliekajú brnenia. Je to D&D a nie Shadowrun. Arkánna mágia je silou, ktorú si ľudia uvedomujú a navyše, kúzlotepci a adepti sú bežnou súčasťou spoločnosti. Na druhej strane sú kúzelníci, najmä tí vysokoúrovňoví, pomerne vzácni a určite sa nestretnete s prvkami vysokej mágie, ktorú je možné vidieť napr. vo Forgotten Realms. Je pravda, že bleskodráha vám umožňuje vskutku bleskový presun medzi veľkými mestami, ale napriek tomu to nie je ekvivalentom teleportačných brán. Presun stále trvá značný čas a býva často nebezpečným.

Keď už opäť spomíname bleskodráhu - je pravda, že je problematickou, pretože z hľadiska výzoru je asi najviac anachronistickým prvkom sveta. Nemyslím si, že vo svete existuje ešte niečo, čo sa jej z viacerých pohľadov podobá. Nie je to len obyčajná magická "vecička": využíva spútaných elementálov (podobne ako letolode) a na ovládanie vyžaduje schopnosti Znamenia Priechodu.

Eberron sa naozaj snaží urobiť z mágie integrálnu súčasť sveta, čo nemusí vyhovovať každému. Napriek tomu sa však snaží zachovávať tajomno a jej čaro, ktoré je vlastné fantastike.

Pušky?

Nie, v Eberrone nenájdete žiadne strelné zbrane na pušný prach. Keď som sa zmieňoval o Indianovi Jonesovi, mal som na mysli skôr tú akčnú atmosféru než konkrétne prvky, ktoré tú atmosféru tvoria.

Žiadne pušky. Ani ,,magické pušky". Som si vedomý existencie kúzelných paličiek i nových možností, ktoré pre ne v pravidlách prinášame. Paličky však stále zostávajú predmetmi aktivovanými kúzlom a sú stále neporovnateľne drahšie, než, povedzme, kuše. Z toho vyplýva, že nič nebráni armáde mať vo svojich radoch kúzlotepca s paličkou ohnivých gúľ namiesto kanónu. Lež priemerný člen mestskej stráže alebo vojak zrejme nebude používať miesto kuše kalašnikov magických striel.

~~~

Je pravda, že s Výrobou divotvorných predmetov sa dajú robiť kadejaké psie kusy. Posledná vojna sa zamerala na rôznoraké magické inovácie použiteľne pre boj a dá sa predpokladať, že z nej vzišli okrem paličiek aj iné magické zbrane. Stále však platí, že luky, kuše a pod. sú hlavnou formou boja na diaľku.

Čo sa týka kanónov; je známe, že z nich dokáže vystreliť v podstate hocikto. Rovnako ako z arbalestov, či katapultov. Keďže nemám dostatok priestoru na širšie vysvetľovanie, vyjadrím sa len stručne: základná myšlienka je, že ,,nejestvujú v kontexte sveta ". Na bojovom poli totiž možno nájsť všetky tradičné zbrane z éry pred vynájdením pušného prachu, niekedy aj s vhodným magickým vylepšením (napr. plamenný arbalest). Pre paličky existuje niekoľko nových pravidlových možností - žiaľ, nemôžem o nich povedať viac . B. má zrejme na mysli nové featy pre paličky, ktoré možno nájsť v Príručke herného sveta Eberron, pozn. red]. Môžeme však skúsiť porovnať paličku ohnivých gúľ s kanónom. Paličku nemôže používať hocikto, na druhej strane je oveľa skladnejšia, presnejšia a ťažšie zistiteľná nepriateľom. Ak prihodíte lietajúceho používateľa, získate veľmi nebezpečného súpera. Samozrejme som si vedomý toho, že nie každý má schopnosť ich používať (nehovoriac o lietaní). Z tohto dôvodu je Eberron svetom, kde vojaci používajú hlavne kuše... rozhodne nemáte pri každom strome jedného vrhača magických striel.

Boli by kanóny vôbec užitočné? Isteže. Ale základná myšlienka je, že mágia je pevnou súčasťou spoločnosti a z tohto hľadiska je prvotným cieľom skúmania učencov a filozofov. Tí vedia o existencii ohnivej gule a môžu sa venovať štúdiu spôsobov, ako ju zosielať čo najefektívnejšie. Ďalej je známy spôsob výroby magických zbraní, a teda aj napr. magických obliehacích strojov.

Napriek tomu sa úplne nedá vylúčiť možnosť, že raz sa podarí niektorej kultúre objaviť pušný prach. Ale v súčasnosti je mágia dostatočne užitočným nástrojom na to, aby v spoločnosti nevznikla potreba hľadať k nej alternatívu.

Je treba ešte dodať, že toto všetko platí hlavne pre národy starého Galifaru a nie nutne pre celý Eberron. Spôsob boja, mágia a ostatné kultúrne elementy sa môžu meniť od národa k národu.

Doprava

,,Jednoduchý transport hocikam na svete" je tak trochu zveličené tvrdenie. Napríklad neslávne-slávna bleskodráha umožňujúca rýchlu dopravu medzi dôležitými mestami má principiálne rovnaké vlastnosti ako vlak. Je rýchlejšia, než väčšina koní, ale obmedzená v tom, kadiaľ a kam môže ísť. Existujú tiež letolode, ale tie sú oveľa drahšie a rovnako s nimi nemôžete ísť hocikam. Navyše, oba spôsoby prepravy majú tiež ďalšie obmedzenia, ktoré však ešte v súčasnosti nemôžem rozoberať. Ďalej máme lode poháňané spútanými elementálmi a samozrejme jazdecké zvieratá - kone, dinosaury a podobne. Základným vzorom je povestná červená čiara plížiaca sa mapou v Indianovi Jonesovi: znamená to, že Indy sa vie dostať pomerne rýchlo cez pol sveta, ale ďalšia cesta povedzme cez džungľu na miesto určenia môže trvať ešte mnoho ďalších dní. Nie je vylúčené, že počas jedného dobrodružstva prejdete svet krížom-krážom. Nemyslite si však, že vás bleskodráha dovezie rovno pred bránu labyrintu, ktorý máte preskúmať.Mystická magie

Eberron je svetom, v ktorom bola mágia včlenená do vývoja spoločnosti. Popri tom je zároveň svetom, v ktorom sú tí najmocnejší kúzelníci vzácni. Je to preto, aby sme umožnili postavám mať potenciál významne ovplyvňovať chod sveta. Z tohto dôvodu sa zrejme nebudete bežne zoznamovať s hordami čarodejov na tridsiatej úrovni. Nízkoúrovňová mágia je rozhodne bežnejšia, než vo Forgotten Realms. Naproti tomu nemožno rátať s tým, že teleportovanie krížom-krážom po svete bude bežnou súčasťou dňa. A navyše sme pri návrhu zobrali do úvahy vysoké ceny magických predmetov.

Zahrnutie mágie do spoločnosti znamená napr. aj to, že vo veľkých mestách sa s ňou možno stretnúť pomerne často. Mocné magické predmety (napr. letolode) síce existujú, ale to nemusí znamenať, že sú úplne bežné. Tá najmocnejšia mágia, napr. teleporty, či vzkriesenie mŕtveho, sú určite zriedkavejšie, než v iných herných svetoch. sme už viackrát spomínali,] mágia plní niektoré úlohy technológie, ale rozhodne nekopíruje jej efekty. Treba sa na ňu pozrieť cez prizmu existujúcich kúziel a uvidieť, ako je možné tieto kúzla použiť užitočným spôsobom. Večný plameň vytvorí permanentný zdroj svetla, ktorý nevyžaduje ani uhlie, ani drevo. To je vec, ktorá je nepochybne užitočná pre akúkoľvek kultúru.

Kúzelník špecializujúci sa na školu evokácie s Inteligenciou 14 môže zoslať na tretej úrovni Večný plameň trikrát denne. To znamená, že za rok vie teoreticky vyprodukovať vyše tisíc permanentných magických zdrojov svetla. Ak si všimneme, že takéto množstvo vie vyrobiť už jeden kúzelník, naskýta sa otázka, prečo nie sú Večné plamene bežnou súčasťou každého väčšieho fantastického mesta. (Ak nepredpokladáme, že takéto kúzla sú v príslušnom svete považované za zázraky ;-)). V Eberrone je vysokoúrovňová mágia -- teleportácia, dezintegrácia, vzkriesenie -- výnimočná a úžasná. Nízkoúrovňová praktická mágia (ako napr. spomenutý Večný plameň) je určená na zrejmé, praktické použitia.

Chcem ešte poznamenať, že existencia "kúzelníckej pracujúcej triedy" ničím nezmenšuje význam kúzelníkov, či čarodejov. Podrobnosti budú publikované časom, ale jednou z hlavných zásad pulpu je zvýrazňovanie jedinečnosti postáv hráčov. Mágia je teda síce bežnejšia ako zvyčajne, ale kúzelníci a čarodejovia, teda povolania schopné zosielať množstvá rozmanitých kúziel a používať tú najmocnejšiu formu mágie, sú rozhodne vzácnejší než v iných svetoch.

Čo sa týka kúzlotepcov (magewrights): určite nie sú takí bežní, ako napr. kováči, ale sú zato početnejší, než kúzelníci a čarodejovia. Z pravidlového hľadiska je ich vzťah presne taký, ako medzi vojakom (warriorom) a bojovníkom (fighterom). Mystická mágia je sila, ktorá má isté pravidlá a rituály, ktoré sú využívané pre blaho spoločnosti. To však neznamená, že schopnosť stať sa plnoprávnym kúzelníkom, či nájsť v sebe vrodené schopnosti čarodeja, má v sebe hocikto.

Mágia má teda dosah na každodenný život. Napr. v prípade Sharnu je zrejmé, že nebotyčné veže by nebolo možné vystavať bez pomoci mágie. Podobne sú čírou fantáziou aj letolode. Opäť je to použitie myšlienky, že keď sa na mágiu dívame ako na silu, ktorú je možné pochopiť a ovládať (čo je zjavne prípad mystickej mágie), určite bude použitá na komunikáciu, dopravu a vojenstvo.

To je dôvodom, prečo je Eberron predovšetkým a najmä svetom fantastiky a nie akousi sci-fi zahalenou v rúchu D&D. Mágia ovplyvňuje život ľudí vo veľkomestách, ale nie každý občan je kúzelníkom. Letolode brázdia oblohu, ale neznamená to, že pre ne už ani nevidieť slnko. V tradičných súbojoch sa používajú stále meče a luky. A ľudia rozhodne nemajú čarovné mobily alebo autá.

Okrajovo môžeme spomenúť astrológiu: tá by mohla mať svoju úlohu, ale to momentálne nemá význam rozoberať.

~~~

Príručka Eberronu prináša niekoľko nových kúziel, ale zároveň sa snaží dívať na existujúce kúzla novým pohľadom a zamýšľať sa na ich prejav vo svete.

Kúzlotepectvo (Magecraft) je nové kúzlo na prvej úrovni, ktoré urýchľuje remeselnú činnosť. Je najzjavnejším príkladom toho, ako mágia ovplyvňuje každodenný život. Spomínali sme, že mobilov, televízorov sa nedočkáte. Rovnako sme sa zmienili o tom, že autá vyrobené pomocou konštruktov by boli extrémne drahým luxusom (nehovoriac o tom, že otázka ich existencie nie je zodpovedaná). Ale kováč, murár, alebo i alchymista môžu potenciálne používať mágiu na zjednodušenie každodenného remesla, čo im umožní vytvoriť kvalitnejšie predmety za kratší čas. Preto je pomerne veľký počet predstaviteľov prostých obyvateľov (Commoner) a Expertov, ktorý majú aspoň jednu úroveň kúzlotepca. To reprezentuje fakt, že síce nedokážu zosielať blesky, ale podarilo sa im včleniť mágiu do používania ich každodenných schopností.

Ďalším príkladom sú kúzla ako Triky (Prestidigitation), Oprava (Mending), či Predtucha (Augury). Ale úprimne, považujete tieto kúzla za niečo, z čoho každý padne na zadok? Netreba zabudnúť na to, že skupina kúzlotepcových kúziel je značne obmedzená, pretože všetky kúzla sú získavané cez feat Majster kúziel (Spell Mastery). Čiže typický kúzlotepec ovláda akurát niekoľko základných trikov.

~~~

Skutočných kúzelníkov a čarodejov je ako šafranu a dokonca aj v tých najväčších metropolách sveta budete mať trochu problém zohnať niekoho, kto vie zoslať Zlom kliatbu kameňa (Stone to Flesh). Teleportácia, privolávanie a ostatné podobné kúzla, ktoré dokáže zoslať iba pravý mystický zosielateľ na vysokej úrovni sú zriedkavé -- a pravdepodobne oveľa menej dostupné, než vo Forgotten Realms. Sharn, ktorý bol vybudovaný s pomocou mágie, je divom sveta. Návštevníci sa nesprávajú v duchu "ív] Zase ďalší mrakodrap". Skôr sa stretnete s užasnutým zvolaním "aha, veže sa dotýkajú nebies!". (Na to, prečo sa takáto mágia nepoužíva po celom svete, existujú dôvody súvisiace s kozmológiou sfér).

~~~

Moc čarodeja pochádza z tej istej prvopočiatočnej sily, ktorú kúzelník formuje použitím vzorcov a vedomostí. Čarodej však má vrodenú intuitívnu schopnosť používať túto silu -- podobne ako je to v prípade drakov. To je však odlišné od duchovnej mágie, pretože čarodejove kúzla nie sú prejavom viery ako sprostredkovateľa kúziel.

Jednou z teórií o zdroji mágie je tá, ktorá za jej prameň považuje Drakov-Pôvodcov: teda Siberys, Eberron a Khyber, ktorý splynuli so svetom pod zemou, zemou a oblohou. Ich moc prešla do tajomnej sily dračích úlomkov a do schopností "nižších" drakov. Ale to je, prirodzene, len teória.


Duchovná mágia

Zoslanie ľubovoľného vysokoúrovňového kúzla a jeho prejavy sú rozhodne významným aktom.

~~~

Najvyspelejší NPC kňaz vo svete je na šestnástej úrovni (je ňou Jaela Daran, hlava Cirkvi Strieborného plameňa). Na Jaelu sa osobne dívam tak, že má bližšie k dalajlámovi, než k Alii z Duny. Čo sa týka toľkej moci v takom veku (Jaela Daran má ani nie 15 rokov), tá pochádza hlavne zo samotného Plameňa. Preto je v príručke sveta poznámka, že "je spätá s Plameňom a nemôže sa od neho príliš vzdialiť".

Na šestnástej úrovni však stále nedokáže zoslať Pravé vzkriesenie (True Resurrection). A neznamená to, že ak sa pred ňou zjavíte len tak z ničoho nič a vrhnete pred ňu tých pár tisíc zlatých, máte právo očakávať, že vykope vášho kamoša. Je to presne rovnaké, ako nemôžete čakať, že vás zosobáši pápež (najmä v prípade, že ste vyznavač zoroastrianizmu). Vzkriesenie mŕtveho je totiž významným duchovným činom a nie tovar, ktorý si môžete kúpiť v obchode. Navyše, kňazi sú v pravidlovom zmysle poväčšine len adeptami, či dokonca expertami, čo má za následok to, že už len samotné nájdenie vyspelého zosielateľa môže byť niekedy pomerne veľkým problémom.

Spomínali sme, že mystická mágia je istým spôsobom veda. To môže spôsobiť, že niektorí z tých, ktorí ju ovládajú, prevezmú rolu jej "predajcov" (inak tomu nie je ani v iných svetoch). Božská mágia však nie je ,,vedou". Prejavuje v podobe väčších, či menších zázrakov. Z tohto dôvodu chrámy neplnia úlohu božích nemocníc, či tovární na odvary liečenia, a ich kňazi nie sú ,,zdravotnými bratmi". Kto však plní úlohu liečiteľov? To si rozoberieme neskôr

~~~

Základné princípy sú rovnaké. Eberron nemení základné mechaniky pravidiel, iba sa snaží na ich základe postaviť nové prvky. Jedným z nových prvkov, ktoré sa svet snaží zapracovať, je zmena vnímania duchovnej mágie. Mystická mágia je vedou, duchovná prejavom viery. Netrpí syndrómom ,,ach, veď blesk vie zoslať každý". Oživenie mŕtveho (Raise Dead) je zriedkavé a Vzkriesenie (Resurrection) ešte viac. Zatiaľ nebudem rozoberať kozmológiu a jej súvis so smrťou, poviem len, že zjavnou príčinou je nedostatok kňazov schopných takéto kúzla zoslať. Zoslanie takýchto kúziel môže často predstavovať veľkú dilemu z hľadiska viery. Preto je nájdenie kňaza, ktorý je schopný vykonať takýto zázrak výmenou za ,,pozemské statky" (t. j. väčšiu, či menšiu kôpku zlata) rozhodne výnimočnou udalosťou.

~~~

Herné prostredie predstaví niekoľko nových kňazských domén kúziel, nie však nové magické školy.

~~~

Eberron sa pokúša ešte viac posilniť rozdiel medzi mystickou a duchovnou mágiou.

Názory na jeden, či druhý typ mágie nebýva ovplyvnená schopnosťou daného človeka zosielať buď mystické alebo duchovné kúzla. Oba prejavy sa totiž významne odlišujú - ako sme už povedali, mystická mágia je triumf znalostí, duchovná zázrakom prameniacim z viery. Napríklad božstvá ako Aureon či Tieň majú mystickú mágiu priamo v portfóliách. Preto sa ich kňazi k nej stavajú ako k pevnej súčasť sveta. A naopak: jestvujú kúzelníci, ktorí sú oddanými vzývačmi Aureona a považujú moc kňazov za niečo, čo je dané ,,zhora" a je prejavom vyšších síl. Prirodzene nie sú vylúčené ani protipóly, teda napr. čarodejovia-ateisti, ktorí sa dívajú na vieru kňazov ako na iný spôsob ako manipulovať základnými princípmi mágie. Konflikty založené na výrokoch ako ,,mystická mágia je blbosť" však takrečeno nejestvujú.

Okrem členov sekty Ashbound, tí nemajú radi ani jedných ani druhých.

To, že duchovná mágia má podstatu vo viere však neznamená, že zázraky dokážu vykonávať všetci veriaci. Je to podobné ako v našom svete - schopnosť konať zázraky sa pripisuje len hŕstke veriacich. Osobne si nemyslím, že to znamená, že výhradne takíto ľudia majú skutočnú vieru. Podľa mňa to znamená, že popri hlbokej viere je týmto ľuďom dané bližšie spojenie s duchovným svetom. Možno sa ich dotkla ruka vyššej mocnosti, možno boli vybratí pre vyššie ciele. Možno dokážu videť svet inak, než ostatní.

Postava s nízkou Múdrosťou sa môže prejavovať slepou vierou, ale aj nerozhodnosťou, nepozornosťou (dôsledok nízkych hodnôt zručností Počúvanie (Listen) a Všímanie (Spot)) a môže mať problémy pochopiť podstatu duchovných záležitostí (nízke DC pre kúzla zosielané pomocou Múdrosti, neschopnosť zosielať kňazské, druidské, či adeptské kúzla). Postava s vysokou múdrosťou môže mať vieru i porozumenie. Dokáže zároveň vidieť a chápať svet okolo a popri tom pochopiť duchovno. Zároveň má silu sústrediť svoju vieru pre konkrétnu vec.

Aspoň tak to vnímam ja.

Duchovná mágia je oveľa tajomnejšia než v iných svetoch. Kňazi majú len málokedy povolanie Kňaz v zmysle pravidiel. Chrámy nie sú trhmi s liečením. Pravý kňaz (klerik) je činiteľ zázrakov a jeho schopnosti sú ľudom vnímané ako mocné a zázračné.

< Magické predmety >
Úvod Náboženstvo a kozmológia
Publikované v spolupráci s Annun.sk. Preložené z originálu dostupného z http://www.coveworld.net/eberron/world.html.
Napsal alef0 14.08.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1511070728302 secREMOTE_IP: 18.232.179.37