[Star Wars] Sithové

Překlad článků o Sithech ze stránek WotC (nyní včetně 4. a 5. části). Napsal Matthew Grau.
Napsal Alnag
Obsah článku:

Popis

Sith. Jméno, které trápilo řád Jedi po tisíciletí. Kult praktikantů Síly známý jak pro svou absolutní moc tak nehorázné sebezničení. A jsou vskutku jakousi záhadou – noční můrou všech vyjma jich samých, přirozené vyjádření Síly. Není překvapení, že řadu hráčů táhne představa zkoumání temné strany a vytvoření si postavy Sitha. Tato série článků zkoumá různé aspekty Sithských postav v pěti údobích ságy Star Wars.

Kodex Sithů

Píše:
Klid je jen klam, existuje pouze vášeň,
Vášní dosáhnu moci.
Mocí dosáhnu vlády.
Vládou dosáhnu vítězství.
Vítězstvím rozlomím svoje okovy.
Síla mne osvobodí.


Sithové jsou tvorové vášně a touhy. Temná straha má svoje kouzlo, protože skýtá přísliby věci po nichž v životě nejvíc bažíme a vede na scestí ty, jejichž touhy předčí jejich zdravý rozum.
Nezišnost není Sithskému způsobu bytí vlastní. TI, kteří se rozhodnou sloužit temné straně z oddanosti filosofickým či náboženskými ideálům jsou vzácní. Zkoumání vášení neodmyslitelně vede k touze a noření se hlouběji vede k nenasytnosti. Moc korumpuje a Sithové nejsou výjimkou. Byť člověk může vstoupit na tuto cestu s myšlenkou na rovnováhu nebo použití temné strany pro blahodárné účely, všichni padnou za oběť chtivosti a marnivosti. To je důvod, proč se skupiny Sithů, ponechané samy sobě dříve či později obrátí jeden proti druhému. Jsou to dravci a dříve či později se Sithové začnou dívat na svoje druhy jako na kořist.
Dalo by se říct, že klíčový rozdíl mezi Jedii a Sithy je, že Jediové pozorují a zvládají svoje nitro, aby posloužili jiným, zatímco Sithové ovládají vnějšek, aby posloužili sami sobě.

Éry Sithů

Sithové se vyskytují ve všech pěti důležitých epochách ságy Star Wars. Údobí, které si ke hře vyberete značně určuje, jaký typ Sithů budete tvořit a jak zapadají do galaxie. Je důležité, vybrat si éru, v níž funguje ten typ Sitha, kterého chcete hrát.

Období Rytířů Staré republiky

Čtyři tisíce let před Galaktickým impériem pozvedl Sithy Darth Revan, poté co navštívil Sithské světy a vyhříval se v moci temné strany. Revan a jeho učedník Darth Malak rozpoutali krvavou Jedijskou občanskou válku. Vybudovali novou říši Sithů a téměř vyhladili řád Jediů.
Jelikož jsou v této éře Sithové hojní a působí otevřeně, je snadné hrát Sithské postavy.

Období vzestupu Impéria

Toto údobí je příznačné pravidlem dvou, když Darth Sidious dokončuje svoje učednictví pod vedením Dath Plagueise Moudrého, aby následně svého mistra ve spánku zabil. Sidious si pak vezme coby svého učedníka Darth Maula a poté, co je tento krutý zabrak zabit Obi-Wanem, přijme pod křídla Darth Tyranuse. Tyranus je zabit Anakinem Skywalkerem, který převezme jeho místo a stane se nejobávanějším Sithským lordem - Darth Vaderem.
Během tohoto období vyžadují Sidiousovy plány matení a značné množství proradností. Jeho plány visí na přesvědčení Jediů, že Sithové vyhynuli. Ačkoliv Sidious mohl ukrývat a vysílat Temné Jedie k naplnění svých plánů, netrénoval by je ve způsobech Sithů.
Na základě tohoto kánonu je obtížné ospravedlnit v tomto období postavy, které by byly pravými Sithy. Na druhou stranu Temní Jediové zapadají dobře do sílící Sithské hrozby. Můžete také vytvořit odtrženou Sithskou sektu, která zůstává skryta v jiných částech galaxie, podobně jako Darth Millennial a jeho náboženství Temné Síly.

Období rebelie

Poté, co Darth Sidious vytvořil Galaktické impérium, rozpustil Senát a chopil se vlády nad galaxií poněkud uvolnil pravidlo Dvou. Vytvořil Tajný řád Impéria a přivedl do svých služeb praktikanty Temné strany, aby se stali jeho proroky. On a Vader trénovali mnoho adeptů temné strany a užívali Temných jediů, coby svých nejvěrnějších a nejnebezpečnějších služebníků, včetně Imperátorovy ruky. Nicméně pravidlo dvou je ve striktním smyslu nedotčeno, neboť ani Sidious ani Vader nepředali plné dědictví způsobu Sithů.
Stejně jako v období Vzestupu Impéria jsou praví Sithové vzácní. Temní jediové jsou na druhou stranu mnohem běžnější a mohou otevřeně operovat ve službách Imperátorovi. Opět mohou ve stínech galaxie existovat jiní Sithové s odlišnými náhledy, ale ti budou muset zůstat skryti. Darth Sidous by na ně nejspíše nahlížel jako na hrozbu, kterou je potřeba vymýtit (což je ale samo o sobě zajímavou zápletkou). Nicméně Darth Vader měl přinejmenším jednoho tajného učedníka...

Nový řád Jediů

Ačkoliv Pravidlo Dvou zabránilo Vaderovi vzít si opravdového učedníka, předal své učení několika žákům, zejména Temné Sithské Lady - Lumiye. Ta během této éry vycvičila několik učedníků, ale ti nejsou pravými Sithy, neboť Lumiya sama není plnohodnotným Sithem, dokud nepodstoupí trénink u Vergerea během období Dědictví.
V období Nového řádu Jedi jsou Sithové málem vyhynulí. Jen díky tréninku od Vergerea se Lumiya stane pravou Temnou Sithskou lady. Postavy temných Jediů by byly příhodnější.

Období Dědictví

Během války Konfederace s Galaktickou aliancí obnoví Temná Lady Lumiya Pravidlo Dvou a najde si perfektního učedníka - vnuka Darth Vadera. Jacen Solo následuje kroky svého předka a stane se Darth Caedusem.
Zatímco je Caedus zaměstnán shromažďováním moci, přitáhne k sobě pozornost všech Jediů. Mezitím skryt na prastaré Sithské planetě Korriban shromáždí Darth Krayt pro svou věc Temné jedie a znovu vybuduje Řád Sithů. Tentokrát založení na Kraytově pravidle Jednoho - bude jen jeden Řád pod nímž bude mnoho Sithů. Nakonec se Sithové vrací v hojném počtu a přivedou galaxii na kolena.
Během časů Darth Caeduse jsou sithové ještě vzácnější než byli v období Rebelie. Temní Jediové budou opět jako postavy vhodnější. Nicméně poté, co se vynoří Darth Krayt se svým novým Sithským řádem, je Sithů v galaxii opět hojnost, víc než v jakémkoliv jiném období vyjma té nejstarší historie.

Vytvoření Sitha

K vytvoření přesvědčivé Sithské postavy musíte zvážit několik důležitých faktorů, včetně důvodů, proč propadl temné straně, jeho osobní interpretaci Sithské víry a jeho mučivé učednictví.

Pád do Temné strany

Ač je každý Sith unikátní, mají některé věci společné. Nejvíce zjevnou je přítomnost osoby či události, která je vtáhne do temné strany. Mnozí padnou při snaze získat moc; jejich touha po osobním zisku je přivede k filosofii absolutních pravd. Mnozí další padli za oběť neschopnosti vyrovnat se s hlubokým traumatem, zlobou, strachem či nenávistí. Tyto emoce pohlcují jejich rozum a táhnou je do spirály utrpení, která je transformuje v potenciální Sithy.
Ale to nejsou jediné příčiny. Někteří začínají s touhou objevit rovnováhu Síly v přesvědčení, že pravé pochopení existence je možné jen zkoumáním světlých i temných faset všech bytostí. Jiní začínají s altruistickou touhou pomoci ostatním rychlým zvýšením své moci nebo získáním mýtických schopností, které může nabídnout jen temná strana. Jiní jsou přitahování na scestí svedenou zvědavostí, hlubokou touhou prostě porozumět. Obvykle je to kombinace těchto faktorů, ale všechny vedou k témuž.
Toto je klíčovou událostí při vytváření Sithské postavy. Pomáhá vám to určit, kým je v samém základu, stejně jako to, co jej může očistit (pokud se naskytne možnost).
Může se hodit načrtnout základní příběh toho, jak se vaše postava poprvé střetla se silou temné strany. Co ji přimělo být natolik zvědavou, aby si hrála s ohněm a nakonec jím byla zcele překřtěna a znovu se zrodila jako tvor temnoty?
Ačkoliv se nejvíc nabízí postup z hrdinského povolání Jedi k prestižnímu povolání Sithského učedníka (a následně prestižnímu povolání Sithského lorda), je mnoho jiných cest, která mohou vaší postavě lépe vyhovovat. Například Darth Sidious nebyl nikdy oficiálně trénován jako Jedi a místo toho šířil svou síť intrik jakožto šlechtic. Největší překážkou k osvojení prestižního povolání Sithského učedníka je ovládnutí dovednosti Užití Síly, ale existuje několik způsobů, jak tuto dovednost získat.
Pokud máte odbornost Citlivost Síly (Force Sensitivity) můžete se vytrénovat v Užití Síly jakoukoliv z tradičních metod získání dovednosti včetně odbornosti Trénink Dovednosti, zvýšení inteligence do bodu, kdy získáte novou dovednost nebo tím, že si Citlivost Síly vezmete už na 1. úrovni a pak utratíte jednu z počátečních trénovaných dovedností právě na Užití Síly.
Jinou metodou je pochopitelně, vzít si úrovně v povolání Jedi, jediném povolání, které má Citlivost Síly jako počáteční odbornost, a kterou lze také vzít jako bonusovou odbornost při vzetí Jedie coby dalšího povolání. Pamatujte, že úrovně povolání Jedi neznamenají nutně trénink v řádu Jediů. Mohou naznačovat trénink v jakékoliv tradici užívající Sílu nebo jednoduše první krůčky tréninku Sithským mistrem.
Postava musí mít sedm úrovní (v jakékoliv kombinaci povolání), aby se mohla ucházet o prestižní povolání Sithského učedníka.

Přesvědčení

Filosofie Sithů je unikátní. Je to kult zasvěcený nejnebezpečnějším emocím a přesto stoupá k moci otřásající celou galaxii znovu a znovu. Jedním z primárních důvodů pro toto je absolutní Sithská oddanost zákonu džungle - jen silný přežije a je právem silného kořistit na slabých. Tímto věčným konfliktem jsou proseti jen ti silní v cestě k dokonalosti. To je důvod, proč Sithové dotlačí galaxii znovu a znovu do války a útlaku, někteří z důvodů osobní moci a zisku, jiní skrze filosofii změny a rozvoje. Morálka a mír jsou překážky tohoto ultimátního cíle.
Sithové také věří, že cesta k moci vede přes dosažení holističtějšího pohledu na Sílu, přijetím jejich vášní. Zatímco Jediové se snaží překonat "negativní" emoce jako je bolest, zlost nebo hněv, Sithové je vítají jako přirozené - jako palivo v jejich výpravě za mocí.
Taková jsou základní Sithská přesvědčení, ale každý jeden je zvnitřňuje a jedná podle nich odlišně. Zamyslete se na dtím, která přesvědčení jsou pro vaši postavu důležitá a jak je prosazuje u druhých nebo v galaxii jako celku.

Učednictví

Když vyvíjíte Sithskou postavu, zvažte jejich vyučení v temné straně. Jak se dostala pod křídla svého mistra? Jaké bylo její učednictví? Každý Sithský učedník se nachází ve stínu svého mistra po mnoho let, kdy je instruován temnou stranu. Povaha učednictví se liší, ale spočívá v krutosti a manipulaci. Lekce jsou udílené tak, aby vyvolávaly stravující vášně učedníka, a kultivovaly věci, které vedou k agresi jako je bolest, zášť a odplata.
Navíc Sithský trénink odstraňuje strach a soucit - dvě emoce, které oslabují silné. To, čeho se Sithský lord obává nebo k čemu cítí litost má nad ním moc, což je něco, co nelze strpět. Tudíž je nucen konfrontovat a ovládnout své strachy, obvykle traumatickým způsobem a věci, které miluje jsou mu odňaty jedna po druhé, dokud není vázán jen k jediné věci a tou je oddanost Sithů.
Učednictví je náročné a vyžaduje neúnavné roky tréninku. Během období, kdy převažovalo pravidlo Dvou musel být jeden Sithský učeník víc než jen roven několika Jediům, neboť si Sithové nemohli dovolit luxus počtu. Jako většina velkých dravců i jeden Sithský lord, ba i jen učedník, je někdo, koho je třeba se obávat.
Většina učednictví končí dnem, kdy je student ochoten a schopen spáchat konečný akt "oddanosti" Sithům - zabít nebo zničit někoho, koho miluje. Tento akt demonstruje jeho ztělesnění nezávislé moci, vlády a krutosti. Například Darth Vader obětoval Mace Windu a nakonec celý řád Jedi. Darth Caedus zavraždil svou tetu Maru Jade Skywalker. Jakmile je tento skutek dokončen, může si učedník nárokovat titul Sithského lorda a svoje nové jméno.
Nic není tak určující pro Sithův život jako jeho učednická léta. Když se stane Sithským lordem, je takovým Sithským lordem, jakého z něj jeho mistr vytvořil.
Pokud jste tak dosud neučinili, zvažte, kdo byl mistrem vaší postavy a jak ji trénoval. Jaké byly její nejtvrdší lekce? Co musela vaše postava udělat, aby ovládla svoje strachy? Kdo byla milovaná osoba v životě vaší postavy, kterou zavraždila, aby konečně vstoupila do Sithských řad?
Období učednictví je také doba, kdy Sith vybrušuje a usměrňuje svoje schopnosti. Jaké jsou první talenty vaší postavy? Pocházejí z talentového stromu Zbrojního specialisty, což by směřovalo k Sithovi, který oceňuje solidní zbroj (jako třeba Darth Revan nebo Darth Krayt)? Pocházejí z talentových stromů Duelant nebo Boj světelným mčeem, což by značilo Sitha, který oceňuje eleganci svého světelného meče (jako třeba Darth Tyranus nebo Darth Vader)? Nebo jsou ze stromů Proměny, Vlády nebo Smyslu značící Sitha, který je hluboce spojen s mocí Síly (opět podobně jako Darth Tyranus nebo Darth Vader)? Nebo jsou ze stromu Sithů nebo Temné strany, což by naznačovalo učedníka, který hodně tíhne k moci temné strany (jako Darth Sidious)?
< Popis >
Vzestup
Napsal Alnag 21.12.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 43 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.16312098503113 secREMOTE_IP: 3.236.116.27