[McWoD] Wraiths - Přízraky

napsal Jeremy Puckett, rpg.net
Napsal Alnag
Obsah článku:
Když Iconnu vpadli do naší reality, zvolili si válku proti lidstvu tím, že obrátí duše našich mrtvých proti nám. Spolehlivá síla lidstva v boji proti této hrozbě jim byla trnem v patě od okamžiku Vniknutí - ale ještě větším překvapením byl odpor, který se zvedl u mrtvých samotných.
Podsvětí je konečným cílem vše lidských duší, dobrých i zlých. V této přítmím naplněné říši si jen duše s nejsilnější vůli udrží svou identitu a paměti, z těch ostatních se stávají jen stíny a duchové bez tváře. Tyto duše se silnou vůlí, zvané přízraky tvoří v Podsvětí svou vlastní společnost, budují svět, který je jakýmsi stínovým odrazem toho smrtelného. A na vrcholu této společnosti stojí král mrtvých, bytost vzaná Cháron spolu se svými poradci.
Cháron vidí svoje poslání v přepravě stínů a dalších slabých duchů přes Řeku mrtvých, která vymaže poslední pozůstatky jejich osobnosti a navrátí je do oceánu duší z nichž jsou zrozeni lidé. Po mnoho tisíciletí plnil tuto svou úlohu obdivuhodně, prokazujíc moudrost a sílu přízrakům, které se rozhodly existovat pod jeho vládou.
Mnozí však byli nespokojeni s Cháronovým vedením a tyto renegeátské přízraky vytvořily po Podsvětí vlastní roztroušené společnosti, některé připomínající peklo různých náboženství nebo představ o životě po smrti. Renegáti se dokonce snížili k únosům stínů a přízraků nově přibyvších do Podsvětí, aby je indoktrinovali a užili ke svým vlastním záměrům.
Byť to pro něj bylo bolestné, byl Cháron nucen vytvořit vojsko, které by vzdorovalo renegátům a prosadilo jeho vládu. Řadoví vojáci jsou zvání legionáři a elitní prosluli jako ženci. V průběhu historie se počty těchto vojáků zvyšovaly a snižovaly v závislosti na počtu (a povaze) renegátů.
I přes své zkušenosti a moc však byly Cháronovy legie bezmocné tváří v tvář Vniku. V okamžiku, kdy Iconnu vpadli do našeho světa postihla Podsvětí mocná bouře duší, vír nepodobný ničemu, co kdy žažili. Ve vlně víru byly tisíce duší uchváceny černými větry, tisíce nadobro zničeny a celé široké pásy Podsvětí zcela zmizely. Když to ustalo bylo Podsvětí plné více stínů než kdykoliv předtím ve své historii a mnohé z nich se ukázaly být zlovolné a násilnické. Tyto zlé stíny prosluly jako přeludy. Ale co hůř, Chááron a jeho nejmocnější poradci zmizeli v bouři a zanechali podsvětí v chaosu.
Pár přičinlivých přízraků, renegádi i legionáři zkoumali události celé destrukce a odhalili pravdu o Iconnu, stejně jako fakt, že mnohé duše byli propašovány z podsvětí, aby sloužili jako zbraň Iconnu. Vnik způsobil, že řeka smrti teče opačným směrem a dává obyvatelům podsvětí přístup do světa smrtelníků. Ti, chycení v toku řeky ztratili všechny vzpomínky na život v Posvětí podobně jako by ztratili všechny smrtelné vzpomínky, kdyby putovali opačným směrem.
Odhodláni pomoci svým žijícím přátelům a příbuzným, nebo jednoduše ochránit svět jako celek, rozhodly se stovky přízraků vydat se na cestu po Řece mrtvých zpět do světa smrtelníků. Protože jejich vůle byla o tolik silnější než ty ukradené Iconnu, neztratili vzpomínky na Podsvětí, ale seznaly, že jejich osobní zkušenosti a schopnosti jsou silně oslabené. Mnoho přízraků se vrátilo do smrtelného světa prostě proto, aby dostali další šanci žít nebo se zhluboka nadechnout rozkoší života. Ať už je jejich motivace jakákoliv, více a více přízraků se vrací do prosvětlených zemí každým dnem a bariéra mezi živým a mrtvím slábne stále víc.
Kostka životů: k8
Životy na 1. úrovni: 4k8 (+4 x oprava Odl)
Dovednosti: 4 + oprava Int
Odbornosti: Přízrak začíná hru se dvěma odbornostmi
Zlepšení vlastností: Dostáváte +1 bonus k jedné hodnotě vlastnosti dle vašeho výběru. Chcete-li, můžete si vybrat vlastnosti, která již dostává bonus za to, že jste přízrak (viz níže). Pohyb: Přízrak se pohybuje rychlostí 30 stop
ZÚB: +3 (jako upíři)
Obrana: Střední Záchrany Výdrž slabá, Reflexy slabé, Vůle dobrá

Základní schopnosti Přízraku

Přízrak dostává bonus +2 na Moudrost a Charisma
Korpus: Přízrak není tvor z masa a krve, ale nemrtvý duch sestávající z vůle a substance zvané ektoplazma. Sebeobraz Přízraku ze života a způsob smrti se odráží na jeho ektoplazamtické formě, vytvářeje "tělo" zvané corpus. Tento corpus je zranitelný rozkladem s potenciálem přízrak zničit (viz níže), ale je o něco tězší jej zranit než běžné lidské tělo.
Za prvé, přirozená forma přízraku je netělesná a téměř neviditelná, což činí zasažení přízraku obtížné. Fyzický útok vedený na přízrak má padesátiprocentní šanci přízrak zcela minot, není-li útok svou podstatou magický. Za druhé přízrak reaguje na kritické zásahy stejně jako upíři nebo démoni: namísto utrpení zranění Odolnosti je omráčen. Přízrak stále utrpí normální zranění z pádu nebo nárazu. Přízrak nedokáže projít zdí bez zvláštního úsilí. Když Přízrak utrpí zranění, může si zvolit, že se jeho korpus stane zcela nehmotným a neviditelným po počet kol rovný 1 + jeho oprava Odolnosti (minimálně 1 kolo). Během této doby je Přízrak zcela nedotknutelný fyzickými útoky a dokonce i ty, produkované magií mají padesátiprocentní šanci na minutý. Přízrak může také nerušeně procházet pevnými předměty.
Ale přízračné tělo není jen zábava, viz níže uvedená negativa.
Vidění živých: Přízraky vidí energii živých a mrtvých kolem sebe. Takové věci jsou pro ně svým způsobem jasnější než realita. Přízrak pozorující bytost automaticky ví, zda je živá, mrtvá, nemrtvá (například upír) nebo neživá (jako golem nebo démon). Když pozoruje živou nebo nemrtvou bytost, ví přízrak kolik má kostek životů ve vztahu k jeho vlastním (méně o dvě nebo víc, mezi o dvě méně a dvě více nebo v o víc jak dvě navíc), stejně jako jestli tvor trpí nějakými nemocemi, jedy nebo oslabením Odolnosti. Konečně přírzak dokáže odhadnou zbývající životy tvora (plný počet, více než polovina, méně než polovina, méně než čtvrtina, pod 0).
Vidění ve tmě: Přízrak vidí ve tmě normálně, byť oblasti bez skutečného světla jsou osvětlené kalnou a deformovanou září, která znemožňuje rozpoznávat barvy.
Patos: Schopnosti Přízraku vyvěrají z jeho emocí a jeho spojení se světem živých. Viz níže o Patosu a jeho užití.

Slabiny přízraku

Korpus: Korpus přízraku je překážkou při pokusu interagovat se živými bytostmi. Ve svém přirozeném stavu jsou Přízraky pro smrtelníky zcela neviditelné a jen neurčitě viditelné pro většinu nadpřirozených bytostí (s výjimkou upírů). (Přízrak je také neslyšný pro smrtelníky a pro nadpřirozené bytosti je slyšitelný jen jako šepot.) Když se soustředí, může se Přízrak jasně zviditelnit (a být slyšitelný) druhým, ale je to pro něj vypětí. Také má přízrak jen padesátir procentní šanci zasáhnout fyzickým, nemagickým útokem cíl. Když je zcela nehmotný, je přízrak neschopen ovlivňovat fyzické předměty a tvory stejně jako oni jeho.
Podobně jako živé bytosti mají i Přízraky práh smrti, což znamená, že jejich korpus se pomalu rozkládá pod váhou zranění. Narozdíl od živých bytostí, které se úspěšným ověření Uzdravovávní během umírání stabilizují je Přízrak redukovaný na jeho práh smrti se instinktivně dematerializuje. Během tohoto času se přírzak stáhne do Opony, kde zůstává dokud se sám nestabilizuje nebo není stabilizován jiným tvorem obývajícím Oponu (nebo jinak schopným ovlivnit věci v ní) nebo se nerozloží. Rozklad tímto způsobem spouští trýznění (viz níže).
Upíři: Upíři a přízraky jsou si vzájemně slabinou. Jelikož jsou upíři dušemi mrtvých umístěné v nových tělech, představují pro Přízraky výjimečnou bytelnost. Upír nikdy není pro přízrak nehmotný a naopak, jsou si vždy vzájemně zcela hotní a upíři vidí a slyší přízraky jasně. Neozbrojený útok upíra přízrak vždy zasáhne a neozbrojený útok přízraku nebo útok přízračnými zbraněmi normálně zraňuje upíra. Upíři vidí přízraky normálně a nerozeznají je bez zvláštního úsilí od normálních lidí (TO 25 Všímání nebo schopnost vycítění).
Opona: Přízraky jsou zranitelné útoky tvorů v Oponě, což zahrnuje duchy sloužící Iconnu a některé vlkodlaky. Naopak přírzaky mohou s takovými bytostmi interagovat jako by byly hmotné. Přízraky také mohou nejasně vidět bytosti, plně ponořené v Oponě.
Trýznění: Když je přízračný korpus rozložen zraněními, vše co zbývá je vůle přízraku přežít. Tato mocná vůle umožňila přízraku překonat smrt a vrátit se na sféru smrtelníků, ale zničení korpusu je test, který vede až ke kritickému bodu. Rozložený přízraky je vtažen do Opony a zpět do Podsvětí, kde si uleví od těch nejbolestnějších životních prožitků. Přízrak se musí pokusit o ověření Vůle TO 25; pří úspěšné záchraně přízrak ztrácí permanentě úrovneň zkušeností a vrátí se do smrtelného těla v 1k4 dnech, blízko místa, kde byl zničen s jedním životem a plným Patosem. Pří selhání ztrácí přízrak další úroveň a musí se o záchranný hod pokusit znovu. Takto to pokračuje dokud přízrak neuspěje v záchranném hodu nebo neselže v tolika hodech, že je jeho úroveň snížena na 0. Přízrak s úrovní sníženou na 0 tímto způsobem je permanentně zničen.

Rysy Přízraků

Arcanoi: Arcanoi jsou zvláštní schopnosti dostupné jen Přízrakům - schopnost cestovat rychle z místa na místo skrze říše mrtvých, kvil, který zaplavuje srdce smrtelníků hrůzou, ovládání předmětů pouhou vůli a další schopnosti. Arcanoi fungují jako odbornosti a mnoho z nich je placenou Patosem, emocionální a spirituální energií přízraků.

Patos

Coby duše mrtvých by člověk očekával, že přízraky budou šedivé a žalostné. Ve skutečnosti jsou Přízraky duše s velkou energií a vášní v porovnání s těmi, které dlí v Podsvětí, byť stále poněkud zaražené v porovnání s živými já. Energie Přízraku vyvěrá z jeho emocí a z emocí okolo něj.
Maximální patos: Přízrak dokáže udržet Patos rovný 10 plus jeho oprava za Odolnost; jestliže jeho zisk přesáhne maximální Patos, je vyplýtván.
Počáteční patos: Přízrak začíná hru s maximálním množstvím Patosu (10 + oprava Odolnosti)
Patos za kolo: Přízraky mohou utratit jeden Patos za kolo, bez ohledu na to, jakého účinku chtějí dosáhnout. Aby tento poměr zlepšili, mohou si přízraky vzít Arcanon Touha po životě.
Přízraky užívají Patos k následujícím účinkům:
Aktivace Arcanoi: Některá arcanoi vyžadují patos, jiná ne. Viz popis jednotlivých arcanoi, abyste viděli, zda arcanoi užívají Patos a kolik.
Odhmotnění: Místo, aby k dosažení plné nehmotnosti utrpěli zranění, mohou přízraky utratit jeden bod Patosu aby se stali nehmotnými a neviditelnými po tolik kolik, kolik je 1 plus jejich oprava pro Odolnost (minimum 1).
Uzdravení korpusu: Utracením jednoho bodu Patosu si přízrak uzdraví 5 životů nebo jeden bod zranění vlastnosti. Utracením dvou bodů Patosu si může přízrak uzdravit jeden bod vysátí vlaastnosti. Přízrak může utratit Patos na tyto účinky i když je v bezvědomí nebo umírá.
Manifestace: Přízrak se může stát jasně viditelný pro nadpřirozenou bytost nebo mlhavě viditelný pro smrtelníka, utracením jednoho bodu Patosu. To způsobí, že se přízrak stane viditelný (a slyšitelný) po tolik minut, kolik je jeho úroveň.
Znovuzískání Patosu: Přízrak automaticky získává jeden bod Patosu za den, když jeho korpus není zraněn. Zraněný přízrak si tímto způsobem Patos neregeneruje.
Pokud Přízrak stráví alespoň minutu pomocí umírajícímu smrtelníkovi, aby došel klidného konce, dostává jeden bod Patosu za tuto snahu. Jestliže si smrtelník nepřeje odejít z tohoto světa, bude ho přízrak možná nucen přesvědčit (zřejmě dovedností Diplomacie nebo roleplayingem). Smrtelník, který povstane jako duch nebo nemrtvý neposkytuje přízraku žádný patos.
Přízrak, který zničí upíra za to dostává jedne Patos, plus další bod Patosu za každé čtyři úrovně zničeného upíra. Částí služby přízraků je posílat uniklé či ukradené duše upírů zpět do Podsvětí, a naplnění této služby je emocionálně uspokojivé.
Přežití trýznění umožňuje Přízraku navrátit si maximální množství Patosu naráz, ale jen málo přízraků považuje ztrátu úrovně přiměřenou cenou za tuto výhodu.
< Přízraky >
Relikty
Napsal Alnag 19.12.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13750886917114 secREMOTE_IP: 44.192.94.177