Hrdina týdne - Julius Eli’zairmahsiat Silversheen

Julius Silversheen, alebo Eli’zairmahsiat (‚Mág azúrového plameňa a blesku’ z elfštiny), najčastejšie však len Azúrový mág, či Eli’siat (totiež v elfštine), pričom v denníku jedného mudrca - historika - sa uvádza jeho meno v drakonijštine ako ‚Ulharvorastrixixenkepesk.‘ Pod týmito menami sa skrýva ešte stále pomerne mladý polelf, ktorý sa už však preslávil v mnohých krajoch svojimi magickými schopnosťami.
Eli’siat (toto meno používa on sám najčastejšie) sa narodil v malom, ale známom meste, kde sa usídlil jeho otec ako učiteľ na magickej akadémii. Jeho matka, elfská stopárka, založila neďaleko mesta v horách výcvikový tábor pre špeciálne partyzánske oddiely. Ich syn žil spočiatku viacej s matkou, aby neskôr dva roky navštevoval akadémiu a priúčal sa u otca. Táto kombinácia dala vznik mladému hravému mladíkovi, ktorého láska k prírode a životu sa miešala so záujmom o mágiu a všetko tajemné. Netrvalo dlho, aby mladý polelf opustil rodičov a svoje rodné mesto akonáhle sa v ňom objavila skupinka dobrodruhov hľadajúca spoločníkov. Počiatky jeho dobrodružnej kariéry sformovali základ jeho dnešnej povahy a napriek tomu, že po šiestich rokoch sa družina rozpadla, Eli’siat sa vtedy ešte len začínal rozohrievať. Cez ‘jednorázovky‘ s rôznymi pomätencami, častokrát nazývanými dobrodruhmi, získal dostatok skúseností, aby sa mohol stať potulným nájomným mágom a exterminátorom rôznych problémov, ktorým je v podstate dodnes, hoci väčšinu času je na stope všakovakým povestiam a legendám, ktoré ho zaujali. Za zhruba tridsať rokov zlepšil svoje schopnosti na úroveň, ktorú dosiahne málokto, preto mu ich mnohí magicky zdatní závidia, čo ešte viac dráždi skutočnosť, že rast jeho schopností sa ani v náznakoch nespomaľuje a učencov častokrát privádza do zúrivosti ľahkosť a hravosť, s akou si svoj život užíva.
Eli’siat má pomerne bezstarostnú a odviazanú povahu. Je to hlavne dobrodruh, ktorý vyhľadáva všetky možné príležitosti, kde môže zažiť niečo nové, alebo vzrušujúce. Rád sa túla a cestuje, preto sa doteraz ešte nikde neusadil, napriek tomu, že ochotných budúcich učeníkov, ktorí by sa radi od majstra učili v jeho (neexistujúcej) veži, má dosť, ba až priveľa. Má vynikajúcu schopnosť učiť sa, vlastne.. skôr rýchlo pochopí ako daná vec funguje a odvodí si z toho jej možné špecifiká a nuansy, než by študoval teórie a filozofoval nad vecami. Z toho jasne vyplýva fakt, že radšej aplikuje, experimentuje a praktizuje, v čom aj spočíva rýchly rast jeho magických schopností. Nemá potreby vyťahovať sa svojími vedomosťami či schopnosťami a slovné duely prekonáva intuíciou, zdravým rozumom a ostražitosťou, nie nafúknutými slovami a šibalským jazykom. Dôležitým bodom jeho osobnosti je jeho neochota podriaďovať sa hocičomu a občasná náladovosť, ktorá už nejedenkrát vyústila do nepríjemného konfliktu, vďaka čomu ho niekde nemajú veľmi radi, teda špeciálne kolegovia kúzelníci, ktorým rád robí „domové prehliadky“ a uťahuje si z nich. Takisto je veľmi veľký individualista, no snaží sa príliš nepreceňovať svoje možnosti a prijať pomoc keď je to potrebné. Nenahraditeľné miesto v jeho živote patrí jeho magickému spoločníkovi. Mav (toto meno si lasičiak vybral sám) je Eli’siatovym najlepším priateľom. Síce už väčšinou iba sedí na jeho pleci, alebo sa mu vrtí vo vrecku, no Eli’siat nedá dopustiť na Mavovu spoločnosť a ich puto.
Eli’siat so svojimi šiestimi stopami a jedným palcom patrí medzi fyzicky najvyšších polelfov, a naopak svojou váhou, stopäťdesiatpät libier, veľmi nevybočuje z priemeru. Má päťdesiattri rokov. Po matke zdedil svižnosť pohybu a bystrú myseľ, po otcovi zas vysoké, nadpriemerne odolné telo šlachovitých proporcií a schopnosť bleskovo sa prispôsobovať situácii. Elfskej krvi vďačí aj za svoje sviežozelené oči, jemnú svetlú pleť a po pás dlhé čierne vlasy, v mesačnom svetle žiariace modrastým nádýchom. Nosí elegantnú, ľahkú, tmavomodrú róbu (so zodpovedajúcimi nohavicami) elfskej výroby, v ktorá mu dovoľuje hýbať sa a bojovať s rovnakou ľahkosťou, akoby bol nahý. Samozrejme nesmie chýbať jeho magický plášť, vzácny to dar, ktorý zo zvyku nosí skoro vždy s kapucňou na hlave. Väčšinu času má so sebou aj svoj magický batoh, v ktorom nosí peniaze a drahokamy (dokopy zhruba v hodnote päť tisíc zlatých), niekoľko obvykle prázdnych púzdier na zvitky, prikrývku, púzdro s mapami, atrament, perá, denník a večnú fakľu. Na pravom ukazováku nosí prsteň, ktorý dodáva jeho telu potrebné živiny a na pravom prostredníku prsteň chrániaci ho pred odhaľovaním klamstiev, myšlienok a presvedčenia. Okolo krku mu visí magický zlatý amulet v tvare medveďej hlavy, posilujúci Eli‘siatovu odolnosť. Potom sú tu ešte magické polovysoké čižmy zvyšujúce rýchlosť pohybu a schopnosť skákať. Nakoniec sa na jeho opasku ukrýva v peknom koženom púzdre magická dýka pre prípad núdze.
Eli’siat je veľmi aktívny a ‘živý‘ mág so zameraním na dobrodružný život. Vo svojom repertoári má preto hlavne užitočné pomocné, cestovné, obranné a podporné zaklínadlá, a samozrejme aj za hrsť útočných kúziel. Má prirodzene blízko k hlavne ohnivej, ale aj bleskovej mágii, dokonca natoľko, že dokáže meniť živly kúziel. Okrem toho každému hneď udrie do očí nádherná azúrová farba jeho plameňov a bleskov, od ktorej je odvodená jeho reputácia a titul. Mnohých takisto prekvapí jeho zdatnosť v priamom boji, pretože Eli’siatov štýl stavia hlavne na jeho šermiarskej zdatnosti so svojou povestnou magickou čepeľou, za ktorou sa skrýva kúzlo Ohnivá čepeľ (hoci často jej dáva aj podobu a vlastnosti čepele blesku), a magické ochrany. Rovnako slávne je aj jeho využívanie kúzla Stvor oheň, dodnes si naň spomína mnoho výtržníkov v hostincoch a banditov na lesných chodníčkoch. Eli’siat síce rád cestuje pešo, ale keď sa treba ponáhlať, neváha sa pridať ku kŕdľom vtákov na oblohe, či prekonať ľubovoľnú vzdialenosť lusknutím prstov, pokiaľ aspoň zhruba vie, kam sa má dostaviť. Vďaka svojim experimentom sa dopracoval k tomu, že je permanentne pod vplyvom kúziel Mystický zrak (Arcane Sight), Jazyky (Tongues), Čítaj mágiu (Read Magic), Videnie v tme (Darkvision) a Zazri neviditeľnosť (See Invisibility) a Odolanie (Resistance). Kvôli mystickému zraku Eli’siatove oči často vzplanú ostrou modrou žiarou keď sa sústredí na vnímanie mágie okolo seba, čo si však mnohí (magicky nepríliš vzdelaní) nesprávne vysvetľujú ako prejav silných emócii a nezriedka to v nich vyvolá tichý pocit strachu. Všetky svoje zaklínadlá recituje v elfštine, aj tie, ktorých pôvodné znenie je v inom jazyku. Mnoho kúzelníkov si navyše myslí, že jeho magická moc je natoľko veľká, že jeho telo nestarne, aj keď zatiaľ nikto nemá jednoznačný dôkaz pre toto tvrdenie.

Julius ‘Eli‘zairmahsiat‘ Silversheen CR 15

Male Half-Elf Arcane Spellcaster 15
CN Medium humanoid(elf)
Init +4 Senses Spot +3 Listen +3 (+5 both if familiar is within reach); low-light vision, darkvision 60 ft.
Languages Common, Elven, Draconic, Gnome, Sylvan
----
AC 20, touch 14, flat-footed 16
(+4 Dex, +6 Greater Mage Armor)
hp 85 hp (15HD+45)
Spell points 174
Fort +9 Ref +12, Will +12; (+2 against enchantments)
Speed 40 ft. (8 squares)
Melee flame blade +11/+6/+1 (1d8+7 fire /20 x2) or
Melee flame blade +11 (1d8+7 fire /20 x2)
Melee +1 dagger +12/+7/+2 (1d4+1 /19—20 x2) or
Melee +1 dagger +12 (1d4+1 /19—20 x2)
Base Atk +7; Grp +7
SA combat expertise
----
Spells known: CL 15
0 – Acid Splash, Arcane Mark, Create Water, Detect Poison, Light, Mage Hand, Prestidigitation, Purify Food and Drink, Ray of Frost
1 – Endure Elements, Feather Fall, Magic Missile, Produce Flame, Shield of Faith
2 – Alter Self, Barkskin, Flame Blade, Knock, Resist Energy
3 – Dispel Magic, Greater Mage Armor, Lightning Bolt, Water Breathing
4 – Cure Critical Wounds, Death Ward, Fire Shield, Restoration
5 – Call Lightning Storm, Overland Flight, Permanency, Stoneskin
6 – Blade Barrier, Greater Dispel Magic, Greater Heroism
7 – Fire Storm, Greater Teleport
----
Abilities Str 10, Dex 18, Con 16(12), Int 17, Wis 15, Cha 10
SQ Evasion, Familiar, immunity to sleep, Uncanny dodge
Skills Concentration +21, Diplomacy +2, Gather Information +2, Jump +5, Knowledge (arcana) +15, Knowledge (geography) +7, Knowledge (history) +4, Knowledge (nature) +12, Knowledge (nobility and royalty) +4, Knowledge (religion) +5, Knowledge (the planes) +10, Search +4, Survival +10 (+12 while in aboveground natural environments or while on other planes), Spellcraft +23 (+25 on checks made to decipher spells on scrolls), Use Magic Device +15 (+17 on checks related to scrolls)
Feats Combat Expertise, Energy Affinity(electricity, fire)*, Extraordinary Concentration**, Martial Weapon Proficiency (scimitar), Mobile Spellcasting**, Weapon Finesse
Possessions Amulet of health +4, Azure mage‘s cloak, Bag of holding (type II), Boots of striding and springing, +1 dagger, Ring of mind shielding, Ring of sustenance, spell component pouch
----
* - táto odbornosť je z príručky Miniatures Handbook
** - táto odbornosť je z príručky Complete Adventurer

FAMILIAR: Mav
Male Weasel
N Tiny Magical beast
Init +2 Senses Spot +3 Listen +1
----
AC 22, touch 14, flat-footed 20
(+2 size, +2 Dex, +8 natural armor)
hp 44 (15 HD)
Fort +5, Ref +9, Will +10
Speed 20 ft. (4 squares), climb 20 ft.
Melee Bite +11 melee (1d3–4)
Base Atk +7; Grp -5
SA Attach
----
Abilities Str 3, Dex 15, Con 10, Int 13, Wis 12, Cha 5
SQ Alertness, deliver touch spells, empathic link, improved evasion, low-light vision, share spells, scent, scry on familiar, speak with animals of its kind, speak with master, spell resistance 20
Skills Balance +12, Climb +10, Hide +11, Move Silently +8, Spot +3
Feats Agile, Weapon Finesse(B)
Attach (Ex): If a weasel hits with a bite attack, it uses its powerful jaws to latch onto the opponent’s body and automatically deals bite damage each round it remains attached. An attached weasel loses its Dexterity bonus to Armor Class and has an AC of 12. An attached weasel can be struck with a weapon or grappled itself. To remove an attached weasel through grappling, the opponent must achieve a pin against the creature.
Skills: Weasels have a +4 racial bonus on Move Silently checks and a +8 racial bonus on Balance and Climb checks. They use their Dexterity modifier for Climb checks. A weasel can always choose to take 10 on a Climb check, even if rushed or threatened.

Azure mage’s cloak (Plášť azurového mága)
Tento ľahučký plášť z magickej modrej látky s motívom bleskov a plamenným lemovaním na okrajoch pre Eli‘siata vytvorili elfovia ako odvďačenie sa za jeho pomoc pri urovnávaní sporov medzi ich lesným mestom a panovníkom blízkeho ľudského kráľovstva. Jeho magická sila spočíva v tom, že Predlžuje (ako odbornosť Predĺžené kúzlo – Extend Spell) pri každom ich zoslaní tieto kúzla: Ohnivý štít (Fire Shield), Plamenná čepeľ (Flame Blade) a Stvor plameň (Produce Flame). Tieto tri kúzla patria medzi Eli‘siatove poznávacie znaky, preto sa tvorcom zdal tento nápad najvhodnejší.
Napsal Aeris 28.10.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12156200408936 secREMOTE_IP: 44.192.44.30