Vílí dítě

Nový obor Čaroděje pro D&D páté edice. Tematicky zaměřen na Víly.
Napsal Necromancer

 


Elfovi bylo do smíchu, v očích měl radost, nehledě na to, že kolem zuřila bitva. Prohodil pár magických slov smíšených s písní a zlobr se proměnil v růžové štěně, které zvesela vrtělo ocáskem.


Když hobití žena dostala zásah dýkou do ramene, zmizela v záblesku světla které oslepilo útočníka. Než se vzpamatoval, čarodějka už stála kus za ním, a poté na něj z dlaně vyslala blesk.


Když rozrušený čaroděj zavřel oči, kolem něj byly lapkové ve starém městě. Když je zase po momentě otevřel, byla kolem něj vílí divočina, a jeho protivníci byly očividně mimo svou mysl.


Tvá magie pochází z Vílí divočiny. To je ozvěna Materiální sféry, divoké, podivné místo kouzel a písní. Možná jsi se narodil na pomezí Vílí divočiny a Materiální sféry. Možná ti požehnala mocná Arcivíla nebo jsi byl vystaven nějaké vlně divoké vílí magie. Nezáleží na tom jak a proč jsi získal své schopnosti, důležité je, že je máš. Teď už svět nebude utvářet tvůj osud, ty budeš utvářet osud světa.


Schopnosti Vílího dítěte:

1. Vílí magie, Období emocí
6. Mlžný únik
14. Vílí prach
18. Kraj divů


2. Období emocí

1 x mezi Dlouhými odpočinky

Dáváš rčením „aprílové počasí“ a „nálada dělá divy“ zcela nový význam.


Tvá magie pochází z Vílí divočiny, kde se vše řídí hlavně emocemi. Zároveň jsou tam velmi důležitá čtyři roční období, která se obvykle asociují s jistým druhem nálady: Jaro je období oslavování, prosté radosti ze života. V Létě je čas na odvahu a vášeň. Na Podzim se vzpomíná na minulost a připravuje se na budoucnost. A Zima je období smutku, nostalgie a letargie.


Po každém Dlouhém odpočinku si zvol roční období podle převládajících emocí/nálady tvé postavy. Měl by ses držet té nálady, kterou jsi si zvolil, po celý den. Není žádný řád, podle kterého by se měla tvá období střídat. Někdy můžeš setrvávat v jedné náladě i dlouhé měsíce, jindy je můžeš nahodile měnit, jak tě napadne.


Navíc jednou mezi dvěma Dlouhými odpočinky můžeš vyvolat efekt, který je uveden níže a je spojen s tvým aktuálním obdobím:

 • Jaro – Jako Akci se dotkneš tvora. Vliješ do něj životní esenci jara. Obnovíš mu počet Bodů výdrže rovný tvé Opravě charismatu.
 • Léto – Jako Akci se dotkneš tvora. Naplníš jeho srdce odhodláním k boji. Jednou v příští minutě si může přidat k hodu na Útok tvou Opravu charismatu.
 • Podzim – Jako Akci se dotkneš tvora. Dodáš mu vůli svobodně žít. V příští minutě si může jednou přidat bonus k Záchrannému hodu rovný tvé Opravě charismatu.
 • Zima – Jako Akci se dotkneš tvora. Zahalí jej oblak mrazivé mlhy. Když je během příští minuty poprvé Zasažen Útokem zbraní na blízko, utrpí útočník Chladné zranění rovné tvé Opravě charismatu.

2. - Vílí magie

stále

Tvé spříznění s Vílami ti dává možnost Sesílat kouzla nad rámec běžných možností ostatních Čarodějů.


Pokaždé, když získáš Pozici kouzel daného Stupně se naučíš příslušná Kouzla uvedená v tabulkách níže. Tato kouzla se počítají navíc k těm, která Znáš a považují se pro tebe za Čarodějská.


Vždy Znáš Kouzla z tabulky pro všechna období a navíc k tomu Znáš Kouzla z tabulky podle svéko aktuálního období. Tato se ti pochopitelně mohou měnit každým dnem, ale ta obecná zůstávají.


Všechna období:

 1. Vílí oheň
 2. Přelud
 3. Hypnotický vzor
 4. Vyvolej lesní bytosti
 5. Dvojník

Jaro:

 1. Zapletení
 2. Nižší navrácení
 3. Růst rostlin
 4. Aura života
 5. Hněv přírody

Léto:

 1. Hrdinství
 2. Rozpal kov
 3. Denní světlo
 4. Ohnivý štít
 5. Úsvit

Podzim:

 1. Zephyrův úder
 2. Poryv větru
 3. Větrná zeď
 4. Hniloba
 5. Ovládni vítr

Zima:

 1. Oblak mlhy
 2. Měsíční paprsek
 3. Mrznoucí déšť
 4. Ledová bouře
 5. Znehybni nestvůru

6. - Mlžný únik

1 x mezi Odpočinky

Teď tu jsi, a těď už ne. Jen to počasí se trošku změnilo.


Jako Bonusovou akci ve svém Tahu nebo jako Reakci kdykoliv utrpíš Zásah se můžeš teleportovat na neobsazené místo, které vidíš do vzdálenosti deset sáhů. Pokud tuto schopnost použiješ, nemůžeš ji použít znovu, dokud si krátce či důkladně neodpočineš.


Navíc ihned před tím nebo poté, co se teleportuješ, můžeš vyvolat jeden z účinků níže podle toho, ve kterém emočním období se zrovna nacházíš. SO pro takové účinky je rovno tvému SO Záchrany kouzel.


 • Jaro Kolem tebe začnou divoce vyrůstat ze země rostliny. Všichni tvorové dle tvé volby do 1 sáhu od tebe musí uspět v Záchranném hodu na Obratnost, jinak se stane Zadrženým až do začátku tvého příštího Tahu. Může se osvobodit úspěšným Ověřením síly.
 • Léto Kolem tebe se mocně zableskne sluneční světlo. Všichni tvorové dle tvé volby do 1 sáhu od tebe musí uspět v Záchranném hodu na Odolnost, jinak Oslepne do začátku tvého příštího Tahu.
 • Podzim Vyjde z tebe silný poryv větru. Všichni tvorové dle tvé volby do 1 sáhu od tebe musí uspět v Záchranném hodu na Sílu, jinak je odtlačen 1 sáh od tebe a stane se Ležícím.
 • Zima Vzduch kolem tebe naplní mrazivá mlha. Všichni tvorové do 1 sáhu od tebe utrpí Chladný zásah rovný hodu tvé Zdatnostní kostky + Oprava charismatu.

14. - Vílí prach

1 z mezi Ddlouhými odpočinky

Dokážeš přimět létat nejen sebe, ale i své spojence použitím legendárního Vílího prachu.


Jako Akci vytvoříš počet dávek Vílího prachu rovný tvé Opravě charismatu. Následně jím můžeš poprášit sebe a i ostatní tvory či předměty, které se v průběhu Tahu dostanou na Dosah tvého Dotyku. Použití prachu se počítá za zběžnou interakci s předmětem a samo o sobě tedy nevyžaduje Akci. Jedna dávka stačí na poprášení Středního či menšího tvora či předmětu. Pro větší předměty potřebuješ o jednu dávku více za každou Třídu velikosti nad Střední.


Tvorové či předměty pod účinky prachu získají na jednu hodinu Rychlost létání 6 sáhů.


18. - Kraj divů

1 x mezi Dlouhými odpočinky

Člověk se může zbláznit, když přijde do kraje víl. Co teprve, když přijde kraj víl za ním?


Upneš své síly k některému místu ve Vílí divočině a přeneseš jeho esenci tam, kde se zrovna nacházíš. Oblast šest sáhů od tebe se na jednu minutu stane ovlivněnou Vílí divočinou s efektem daným tvou aktuální náladou. Aby jsi tuto schopnost mohl použít, musíš uttatit 5 Čarodějných bodů.


Celá oblast se stane Těžkým terénem pro všechny s výjimkou tvorů, které zvolíš. Navíc, každý tvor dle tvé volby musí uspět v Záchranném hodu na Odolnost, když poprvé do oblasti účinku vstoupí nebo když v ní poprvé začne svůj Tah a při selhání se stane Otřeseným. Tvor může Záchranu opakovat na začátku každého svého tahu, efekt skončí při úspěchu nebo s koncem působení schopnosti.


 • Jaro – Jako Bonusovou akci můžeš způsobit, že si tvorové v oblasti dle tvé volby obnoví počet Bodů výdrže rovný tvé Úrovni čaroděje a ukončí jeden z následujících Stavů: Otrávený, Paralyzovaný, Hluchý nebo Slepý.
 • Léto – Tvorové dle tvé volby v oblasti získají bonus hodům na Útok rovný tvé Opravě charismatu.
 • Podzim – Tvorové dle tvé volby v oblasti získají bonus k Obrannému číslu a Záchranným hodům rovný tvé Opravě charismatu.
 • Zima – Jako Bonusovou akci můžeš způsobit, že tvorové dle tvé volby v oblasti utrpí Chladný zásah za počet Bodů výdrže rovný tvé Úrovni čaroděje.
Napsal Necromancer 23.03.2022
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 7 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14045906066895 secREMOTE_IP: 44.192.48.196