[Fate] Hrdinové a záporáci

Tři ukázkové postavy pro Fate Core - trochu jsem si hrál s tím, jak zajímavě využít triky k vykreslení charakteru nebo propojit osobnost postavy s pravidlovými vychytávkami.
Článek vložil sirien | CC Attribution

Babylon 5: technomág

Denis Ánexichniastos

 • Technomág
 • "Jdi po cestě dlážděné dobrými úmysly"
 • Trickster
 • "Znám slova pro tvou duši"
 • "Není nic, co by mi zůstalo skryto"
Asepkt "Technomág" zahrnuje i běžné atributy technomágů z Babylonu 5 - tajnůstkaření, slovíčkaření, manupulaci s lidmi a překrucování pravdy (prostě typičtí čarodějové)
Problém je technomagickou kletbou (viz pozadí) - Denisovi je dáno, aby se neustále ocital v místech, v nichž by mohl nějak pomoci, ale kde je situace složitá či zrádná - jeho snaha pomoci tak mnohdy přinese nečekané důsledky nebo vede k nepříjemným zvratům.
"Znám slova pro tvou duši" vychází z citátu technomága v seriálu: "známe mnohé, skutečná tajemství, důležité věci ... čtrnáct slov, která někoho přimějí, aby se do tebe navždy zamiloval, sedm slov, kterými se lze rozejít bez bolesti..." - aspekt vyjadřuje Denisovu schopnost číst v lidech a manipulovat jimi dle potřeby.
 • +4: Klamání
 • +3: Technologie (Řemesla)*, Pozornost*
 • +2: Vztahy, Provokace, Empatie,
 • +1: Učenost*, Zlodějna, Vyšetřování, Vůle


TRIKY:

 • Technomagie - +2 kdykoliv, kdy Denis využije Technologii (Řemesla) aby dosáhl magického efektu
 • Tajemné vědomosti - +2 kdykoliv, kdy Denis používá Učenost ve vztahu k věcem, které nejsou obecně známy
 • Ah-ha... - +2 na Pozornost pokud Denise zkouší někdo ošálit nebo pokud se snaží rozpoznat fungování něčeho složitého nebo skrytého
OBNOVA: 3
Čtverečky stresu: Fyzické: 2, Duševní: 3


POZADÍ: Denis se narodil ve skoro zapomenuté kolonii kdysi založené emigrujícími náboženskými fanatiky. Náboženský zápal časem vymizel, ale svět neměl co nabídnout a kolonie se změnila v malou agrární usedlost, ktrerá si sotva vystačí s tím, co vyprodukuje. Denis byl odmala takový "rošťák", neustále prováděl nějaké neplechy a chaos ke svému i cizímu pobavení. Když mu bylo 15, procházející technomág si povšiml jeho způsobu myšlení, vyladěného k pronikání skrze tajemství a neznámo, vzal jej do učení a Denis kolonii opustil.
O mnoho (10-15) let později objevil Denis nebezpečí, které hrozilo jakési planetě. Protože věděl, že ostatní nebudou chtít intervenovat, předložil situaci jinak, než byla a k zásahu je zmanipuloval. Když technomágové zjistili, co provedl, naštvali se - nebylo Denisovo místo určovat, kdy a kde se má zasáhnout a zastupovat tak vůli vesmíru. Aby se ze své chyby poučil, vykázali jej a uvalili na něj kletbu, jenž jej má neustále vést na místa, kde by myslel, že jej je zapotřebí - aby viděl, jaké škody může svými zásahy působit.


Šílenec

Perfidus

 • Trickster
 • "Ale samozřejmě, že jsem zradil/lhal"
 • "Protože můžu"
 • "Tos měl čekat, kolego"
 • "Tohle bylo detailně připravené jako součást plánu"
Problém vyjadřuje obsadantně-kompulzivní jednání. Když má možnost, Perfidus si prostě nemůže pomoct...
"Protože můžu" vyjadřuje Perfidovu intuici a ochotu udělat na jejím základě nečekané věci z náhlého popudu a využít tak i sebemenší příležitosti, jakkoliv malá se může zdát.
"Tos měl čekat, kolego" ukazuje Pefidovu výhodu nad kýmkoliv, kdo mu svěří svou důvěru nebo se odváží předpokládat, co Perfidus udělá.
Poslední aspekt slouží z části narativně (umožňuje zpětně dokreslit Perfidovu zrádnost) a z části ukazuje jeho schopnost improvizovat a zakomponovat nečekané věci do připraveného schématu.
 • +4: Klamání
 • +3: Provokace, Vztahy*
 • +2: Boj, Pozornost*, Skrývání
 • +1: Střelba, Empatie*, Vůle, Zlodějna


TRIKY:

 • S tebou mě baví svět - +2 na vytvoření výhody Emaptií, když Perfidus hledá Aspekt na jehož zákaldě by se mohl seznámit nebo sblížit s cílem
 • Ale notak... - Perfidus má +2 na Vztahy když žehlí dřívější zrady či podrazy
 • Ale, ale! - +2 na vytvoření výhody Pozorností (Chytrým přístupem) nad cílem, který pozapomněl ošetřit nějakou svou slabinu, nebo když jde o něco, co zůstalo ostatními přehlédnuto
OBNOVA: 3

Čtverečky stresu: Fyzické: 2, Duševní: 3


POZADÍ: Perfidus je experimentální postava hratelná v libovolném prostředí, která mě napadla když jsem přemýšlel o tom, jaké všechny postavy lze zahrát. Může posloužit jako dobré NPC, nejspíše v roli jednoho z předních záporáků, nicméně zamýšlen je hlavně jako PC - co je důležité, nikoliv jako PC ospravedlňující šílené hraní, které by hráči umožnilo jakékoliv blbnutí - účelem Perfida je zahrát jej tak, aby nakonec v celkovém součtu vyzněl jako klaďák, který stál na správné straně - tedy zahrát jeho zrady a podrazy tak, aby vyzněly podle v daném okamžiku, ale nakonec se ukázalo, že byly součástí jakéhosi ještě megalomanštějšího šíleného zrádného plánu, který nakonec vyzněl ve prospěch věci. Perfidus má být výzva pro hráče, kteří si věří co do improvizace a intrikování, časování a práce s dramatem a gradací.
Pozadí Perfida je potřeba dopracovat, ale je vhodné, aby byl jeho osud odmala velmi pohnutý a následovaný sériemi šílených obratů, které mu stejnou měrou předložil osud jako je způsobil on sám.
V dlouhodobé kronice by bylo mým záměrem tuto postavu přetvářet a "stabilizovat", nicméně to už je na každém, jak ji bude chtít pojmout.
POZOR! Jedná se o dost extrémní koncept - ujistěte se, že vás za jeho hraní ostatní hráči a DM neumlátí kostkami. Zajímavá kombinace by vznikla ve skupině, kde by jedna nebo více dalších postav disponovaly "protizrádnými" aspekty (ve stylu Keylee ve Firefly např. - něco jako "miláček všech" atp.)
Herní tip: nepřidávejte Perfidovy žádné další triky a šetřete si body osudu - budete je potřebovat na vykupování se z vynucení, která přijdou v nevhodnou chvíli - na druhou stranu nesnažte se bránit čemukoliv, Perfidus by měl provádět nečekané a třeba i v danou chvíli kontraproduktivní "tahy" - pointa je v tom umět z nich zpětně vytěžit maximum.


Nekromant

Laris

 • Mistr neoblíbené magie
 • Démoni minulosti
 • Tohle už nedělám
 • Neznámé je výzva, zakázané je pozvánka
 • "Tohle přece není problém"
Základní koncept odkazuje k nekromancii, evokacím a invokacím démonů a všemu ostatnímu, co by šlo shrnout pod "černá magie". Laris ji nejen ovládá, ale má i svou pověst v oboru...
Problém viz pozadí - chápán jak doslovně (démoni, které Laris uzavřel ve svém nitru a kteří ovlivňují jeho myšlení), tak obrazně (odkaz toho kým byl, co dělal a koho všeho si tím znepřátelil)
"Tohle už nedělám" může být vynuceno i "kontrolně" (vážně to už neděláš?) a vyvoláno stylem "už to nedělám, ale bývaly časy..."
 • +4: Učenost***
 • +3: Provokace, Vůle*
 • +2: Empatie, Řemesla*, Pozornost
 • +1: Kontakty, Vztahy, Boj, Vyšetřování

TRIKY:

 • Temná magie - Laris může využívat Učenost k provozování kouzel a magie (pokud máte magii přímo v dovednostech, je Larisovou nejsilnější dovedností a má +2 na temnou magii - celý první sloupec posuňte o jedna dolů (Učenost -> +3, Provokaci - +2, Empatii -> +1, Kontakty padnou na +0)
 • Trhající se řetězy - V případě, že je Laris donucen přijmout drobný následek, dočasně ztratí schopnost používat jinou, než temnou magii - na tu ale získá +2. Laris může uvolnit své skryté síly a vzít si +2 na temnou magii, ale pouze za cenu drobného následku
 • Utržené řetězy - V případě, že je Laris donucen přijmout mírný následek, jeho magie začne zasahovat celou zónu, do které je cílena (bez výjimky). Laris může věc využít i opačně - cílit celou zónu za cenu mírného následku (viz pozadí)
 • Rozkazuji! - Laris dokáže využívat Vůli k duševními souboji s démony, duchy, přízraky a dalšími podobnými bytostmi, aby je podřídil svým příkazům
 • Alchymie - Laris může využívat Řemesel k provozování alchymie (má +2 na Alchymii, je-li tato součástí Řemesel ve vašem herním prostředí, je-li u vás Alchymie samostatná dovednost, pak má Alchymii namísto Řemesel a má +2 na temnou alchymii)
OBNOVA: 1
Čtverečky stresu: Fyzické: 2, Duševní: 4


POZADÍ: Laris býval nadaným studentem magie, než sešel na zcestí nekromancie. Nebyl šílený ani mocichtivý - prostě ho lákalo tajemno a neprobádané a zapovězené znalosti. Protože byl nadaný, stal se brzy velmi kompetentním nekromantem. A octl se ve špatné společnosti. Ve společnosti šílenců a mágů ochotných za moc obětovat cokoliv, ve společnosti démonů a přízraků. Šlo to pomalu, krůček za krůčkem, ale nakonec se sám stal jedním z nich. Téměř.
V poslední chvíli si uvědomil, jak daleko až zašel, a rozhodl se obrátit. Jenže odejít z temnoty není jako opustit restauraci - nestačí prostě zaplatit účet. A tak se Laris stal významným hybatelem pádu celého jeho společenství, spřáhl se s jeho nepřáteli, podřídil své vůli ty nejděsivější běsy a obrátil svou i jejich sílu proti svým bratřím. Mezi pár zasvěcenými kolují legendy o tom, co se tehdy dělo, ale těžko říci, zda jsou pravdivé - ti, co přežili, totiž neskončili ve stavu, v němž by je šlo považovat za důvěryhodné svědky.
Moc ale není zadarmo. Laris dokázal uniknout temnotě a zničit její poskoky, kteří jej chtěli zadržet, ale pouze za cenu toho, že běsy, které si zotročil, spoutal ve vlastním nitru. To jej stálo mnoho sil a velkou část moci, kterou vládl.
Jen pár lidí skutečně vědělo o tom, jakou roli Laris sehrál - proto se mohl v klidu uklidit stranou a vrátit se do normální společnosti. Navenek se živí jako alchymista a bylinkář, ve skutečnosti ale v skrytu dál praktikuje svá temná umění. Tentokrát si však přísně hlídá, k jakému účelu je jeho moc žádána. Může vyřídit poslední vzkaz mrtvého nebo pomoci najít něčího vraha, může pomoci s vyšetřováním temné magie či v boji s démony a nemrtvými. Avšak to vše je pro něj riziko. Čím více své síly povolává, tím více oslabuje řetězy, kterými v sobě spoutal svou minulost. Jeho moc se pomalu navrací - a s ní i vzpomínky a osobní démoni. Laris se nedokáže hledání nových kouzel a vědomostí zříci, takže je jen otázka času, kdy nadejde okamžik pravdy kdy Laris své démony zcela zničí, nebo jim opět propadne.
Pokud by měl Laris přijmout drobný nebo mírný následek, může si namísto něj vzít následek spjatý s jeho minulostí - magie jej ochrání, ale vyžádá si za to vlastní cenu v podobě nutkání, chtíčů, lákání a nočních můr. Jediný pro Larise přijatelný extrémní následek je návrat starých běsů, temné magie a souvisejícího šílenství.


Článek vložil sirien | CC Attribution 20.10.2014
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 10 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14338111877441 secREMOTE_IP: 44.192.48.196