DnD sesilatelé jako studenti chemie

Jednoduchá alegorie pro účely popisu rozdílů mezi jednotlivými sesilatelskými povoláními v DnD!
Článek vložil sirien | CC Attribution

DnD 5e přineslo 10 různých povolání, která vládnou magií. To samozřejmě vyvolalo otázku: jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? Následující text tento rozdíl vysvětluje a to jak z "pocitového", tak z "mechanického" hlediska.


Přehled studentů

Pro účely celého srovnání nahraďme magii za chemii a všechny DnD "sesilatele" považujme za vysokoškolské studenty chemie. Hned na začátek si řekněme, že všech deset nakonec zkoušku z chemie úspěšně složí, byť ne všichni se stejnou výslednou známkou. Zde je souhrný přehled jejich studia chemie


Student Studium Prospěch Podobnost
Kouzelník Jednooborové Výborný
Čaroděj Jednooborové Výborný ++
Bard Jednooborové Výborný ++
Klerik Jednooborové Výborný ~~
Druid Jednooborové Výborný ~~
Černokněžník Jednooborové Dobrý
Paladin Kombinované Dostatečný Klerik
Hraničář Kombinované Dostatečný Druid
Čaroknecht Celoživotní vz. Dostatečný Kouzelník
Mystický šejdíř Celoživotní vz. Dostatečný Kouzelník

Jak je vidět, ve třídě máme několik jednooborových studentů, kteří přímo studují různé obory chemie a chemie je tak pro ně stěžejním předmětem, několik studnetů z kombinovaných programů, které nejsou jen o chemii, ale kterých je chemie nedílnou součástí a pár studentů jiných oborů, co si chemii dobrali jako volitelný předmět ke své hlavní oborové specializaci v rámci programů celoživotního vzdělávání. Prospěch studentů v zásadě odpovídá tomu, jak moc důležitá pro ně chemie je a jak moc ji využívají v ostatních předmětech (a naopak jak moc se jejich vědomosti odjinud vztahují zpět k chemii). Přesto mezi nimi existují i další významné rozdíly - nejdůležitější je zeptat se, proč vlastně vůbec dostali známku, kterou dostali?


Popis studentů

Kouzelník

Shrnutí: Kouzelník dostal za 1, protože se nadrtil skripta i pozpátku. Chemii prostě miluje a je do ní zažranej - a navíc to je docela dost šprt. Kromě skript přečetl i všechnu další doporučenou literaturu. Chemie je pro něj seriózní věda a vážná, respektuhodná záležitost a on se chce stát uznávaným expertem v jednom z mnoha jejích dílčích oborů.


Herní přístup: Z teoreticky nejširší palety dostupných kouzel se kouzelník postupně učí svá známá kouzla, z nichž si na každý den určitý počet kouzel vybere a připraví (ta pak může sesílat). Navíc získá nějaké další možnosti k sesílání kouzel určitého typu. Hraní kouzelníka je stejně tak o magii, jako o plánování a rozvaze.


Čaroděj

Shrnutí: Čaroděj dostal za 1, protože má na chemii vrozený talent. Je to ten otravnej student, co přijde ke vzorci, který už hodinu marně luštíte, a vyřeší ho od pohledu - ale nevysvětlí vám moc proč, protože "to prostě vidí". Mimo chemii by nejspíš moc nevynikal a i v chemii je jeho záběr omezený na pár věcí, které ho osobně zajímají. Spíš než další studium do budoucna plánuje těhle pár věcí dál rozvíjet v rámci nějaké praxe.


Herní přístup: Čaroděj má oproti kouzelníkovi o něco omezenější paletu dostupných kouzel a jen poměrně malý počet skutečně naučených kouzel. Narozdíl od kouzelníka ale neřeší jejich přípravu (tedy kdykoliv může seslat kterékoliv kouzlo, které má naučené) a navíc je schopný je všemožně zesilovat. Hraní čaroděje není ani tak o hraní "sesilatele", jako spíš o hraní mýtického či mystického archetypu, jehož "schopnosti" jsou vyjádřeny za pomoci kouzel. Hraní čaroděje je především o výběru a dalším formování tohoto archetypu.


Bard

Shrnutí: Bard dostal za 1, protože i když je to flákač, tak je děsně nadanej. Trochu se podobá Čaroději, ale jeho talent je obecnějšího rázu a ač v chemii exceluje, jeho vztah k ní není sám o sobě příliš hluboký. Místo studia tráví čas raději v tavernách s kamarády a mladšími studentkami. Před testem se něco nadrtil, při testu to pak zvládl zobecnit a odpovědi z této teorie vydedukovat. Co by z něj mohlo být, kdyby to studium bral aspoň trochu vážně.


Herní přístup: Stejně jako čaroděj bard nerozlišuje mezi naučenými a připravenými kouzly a může kdykoliv seslat kterékoliv kouzlo, které zná. Svou paletou dostupných kouzel a možností ji přesahovat je bard nejspíše nejuniverzálnější a zvládne v případě potřeby zastoupit ostatní, nicméně jeho další schopnosti se už k magii příliš nevztahují. Absenci vlastní specializace a "hloubky" nahrazuje širokou paletou běžných dovedností, sociálními schopnostmi a možnostmi posilovat ostatní. Hraní barda je o jednoduchosti, univerzalitě a nápaditosti.


Klerik

Shrnutí: Klerik dostal za 1, protože si u vyšších míst zařídil snadný test. I když chemii v zásadě rozumí, tak sama o sobě je pro něj druhořadá - o co se zajímá on je fyzika v jejím pozadí a její provázání s filozofií. Klerik má navíc známosti na vyšších místech (od katedry až po rektorát) a postaral se, aby dostal test jen s těmi s otázkami, které se mu hodily.


Herní přístup: Klerik nerozlišuje mezi dostupnými a naučenými kouzly a na každý den si tak může připravit k seslání libovolné klerické kouzlo. Klerik je na jednu stranu flexibilnější, než kouzelník a vyžaduje při hraní méně dlouhodobého plánování, na druhou stranu je jeho záběr relativně omezený jeho božskými doménami.


Druid

Shrnutí: Druid dostal za 1, protože si většinu odpovědí odvodil. Stejně jako pro klerika je i pro druida chemie spíše podružná - o co se zajímá on je především biologie, farmacie, medicína a zoologie. Chemie je tím, co to vše pojí dohromady. Stejně jako kouzelník je i druid vcelku "akademický typ", ale oproti kouzelníkovi je mnohem víc při zemi a zaměřuje se spíše na praktické uplatnění než na studium teorie.


Herní přístup: Stejně jako klerik, ani druid nerozlišuje mezi dostupnými a naučenými kouzly. Stranou samotného kouzlení a přírodní magie jsou jeho silnou stránkou vlastní proměny do různých zvířecích podob. Hraní druida je především o přírodní magii, učenosti a rozsévání zkázy v podobě nějaké hrozivé přerostlé šelmy.


Černokněžník

Shrnutí: Černokněžník dostal za 2, protože spí s učitelkou. Je to takovej ten týpek, který na školu nenastoupil s ostatními a nikdo si nevzpomíná, odkud se vzal nebo co přesně vlastně studuje za obor a o kterém koluje hromada divnejch historek. Všichni si jsou jistí, že už v dalším semestru musí vyletět (nebo že v tom minulém vyletěl), ale on vždycky projde - z části protože ví, co bude v testu, z části kvůli mírným hodnocením, z části protože se k občasnému šoku všech okolo skutečně něco naučil (a někdy dost pokročilé věci a "perličky", které od lektorky odposlechnul na jejich rande).


Herní přístup: Podobně jako Čaroděj a Bard nerozlišuje Černokněžník naučená a známá kouzla a může kdykoliv seslat kterékoliv, které zná, navíc dokonce vždy ze své nejvyšší úrovně a s rychlou obnovou utracených pozic. Oproti dříve uvedeným sesilatelům nevládne tolika mocnými kouzly, zato má k dispozici "tajemná vzývání", což jsou unikátní mystické schopnosti dané mu patronem, s nímž je Černokněžník spjatý mystickým paktem. Hraní Černokněžníka je především o jeho vztahu s tímto patronem a o schopnosti efektivně kombinovat tajemná vzývání s kanonádou úzce profilovaných, ale silných kouzel.


Paladin

Shrnutí: Paladin dostal za 3, protože i když si u vyšších míst zařídil lehčí test, tak toho dost neuměl. Paladin je armádní specialista z chemické a ženijní jednotky, pro kterého je chemie jen prostředek k cíli. Jeho vztahy s vyššími místy navíc nejsou moc jeho, ale jde spíše o záštitu jeho organizace, která za něj platí tučný školný.


Herní přístup: Paladin je v zásadě smíšené povolání polo-bojovníka s polo-klerikem. Jeho přístup k magii a její fungování pro něj odpovídají klerikovi, ale jeho možnosti jsou citelně slabší (což nahrazuje svými bojovými schopnostmi). Hraní Paladina je především o úsměvu, s nímž se s mečem v ruce vrhnete na vše nečisté předtím, než začnete pokládat nějaké zbytečné otázky.


Hraničář

Shrnutí: Hraničář dostal za 3, protože si to zkoušel odvodit tak, jako druid, ale jeho základy sou o dost slabší. Podobně jako Paladin je i Hraničář armádním specialistou, ale patří spíše ke speciálním výsadkovým jednotkám trénovaným k operacím v přírodním terénu (džungle, bažiny, hory atp.) a jako takový má blízko k druidovi, s nímž sdílí teoretické základy (zejména co do znalostí biologie, první pomoci, atp.), i když samozřejmě v o dost menším rozsahu.


Herní přístup: Hraničář je smíšené povolání polo-bojovníka s polo-druidem. Jeho přístup k magii a její fungování pro něj odpovídají druidovi, ale jeho možnosti jsou citelně slabší (což nahrazuje svými bojovými a "terénními" schopnostmi).


Čaroknecht

Shrnutí: Čaroknecht dostal za 3, protože se to sice učil, ale chyběly mu oborové základy. Čaroknecht je bojovník. S Paladinem a Hraničářem se zná z vojenské akademie, ale narozdíl od nich si nehraje na žádné snobské specializace - je to poctivý voják aspirující na důstojnickou kariéru, jen narozdíl od svých kolegů usoudil, že spíše než bojová umění, pokročilá taktika nebo znalosti logistiky mu budou ku prospěchu znalosti třaskavin, dýmovnic a dalších chemickým záležitostí.


Herní přístup: Čaroknecht je v první řadě bojovník. Zatímco ostatní bojovníci rozvíjí do dokonalosti jednotlivé bojové disciplíny, čaroknecht se rozhodl podpořit své schopnosti kouzly. Využívá k tomu slabší kouzelnická kouzla, nicméně pracuje s nimi spíše jako bard a čaroděj - tj. má jich poměrně méně, ale nemusí si je připravovat. To mu ale nevadí, protože jimi především doplňuje a zesiluje své ostatní bojovnické schopnosti.


Mystický šejdíř

Shrnutí: Šejdíř dostal za 3, protože se sice učil, ale jen to, co se mu zlíbilo. A vlastně mu to je jedno, protože na univerzitě ani nestuduje, jen zfalšoval pár papírů, aby se dostal nejen na přednášy, ale i na praktika (a navíc chtěl shrábnout sociální stýpko). Narozdíl od Černokněžníka, kterého chemie zajímá, jen v jejím studiu strašně podvádí, Šejdíř je týpek z ulice co byl chytřejší, než ostatní, a došlo mu, že se znalostí chemie se mu budou snáz otevírat sejfy, odvádět pozornost a falšovat glejty.


Herní přístup: Mystický šejdíř je v první řadě tulák. Stejně jako Čaroknecht se nicméně rozhodl vyměnit oborovou specializaci za trochu magie. Stejně jako u čaroknechta využívá slabší kouzelnická kouzla, s nimiž pracuje jako bard nebo čaroděj - tj. má jich méně, ale ta co zná může sesílat bez další přípravy. Také mu to nevadí, protože jimi především doplňuje a zesiluje své ostatní tulácké schopnosti.


Článek vložil sirien | CC Attribution 24.06.2019
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 13 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12547588348389 secREMOTE_IP: 3.92.91.54