Vaše dohoda o hře

...aneb mnohdy skloňovaný "social contract", tedy vyslovená dohoda o nepsaných pravidlech a prvcích vaší hry, od fungování světa přes herní styl až po chování hráčů u stolu, tentokrát z čistě praktického a pragmatického hlediska.
Článek vložil sirien | CC Attribution

Před pár dny jsem dostal PM s dotazem ohledně toho, co by měl ten slavný social contract obsahovat a jak k jeho domluvě přistoupit. A s překvapením jsem zjistil, že bez ohledu na to, jak často to zmiňujeme v diskusích (a já občas ve svých článcích), nikde tu nemáme žádné celistvé shrnutí problematiky. Takže - tady je.


Co je a o čem je social contract

Social contract (nadále "SC") je "dohoda o tom, jak se bude hra hrát". Nějaký SC má každá herní skupina, i když se o něm nikdy nebavila - jde o pravidla, poučky či přístup ke hře, která hráči intuitivně dodržují, ať už sami od sebe nebo v důsledku vývoje skrze vzájemnou interakci kolem hry. "Tichý" (v diskusích můžete najít též "implicitní") SC obvykle funguje, ale bohužel může občas přinést i problémy, když se hráči vzájemně u něčeho "nepotkají". Výslovný (v diskusích můžete najít i "explicitní") SC takovým problémům předchází a navíc k tomu umožňuje určité usnadnění hry, které může pomoci učinit jí lepší.


Social contract se týká nebo může týkat všeho "nepsaného" (tedy nenacházejícího se v pravidlech ani jiných "manuálech"), co se kolem hry točí, počínaje meziherní komunikací a chováním hráčů okolo hry přes hraný žánr a žánrová klišé, herní styl nebo zájmy až po různé jemné nuance fungování světa, příběhu a hraných příběhů. Ačkoliv byl pojem SC mnohdy otáčen v různých herních teoriích, nehledejte v tom žádnou vědu - skutečně jde prostě o to říct a ujasnit si, co a jak chcete hrát.


Možná témata SC lze nejspíše rozdělit mnoha způsoby, já sám se asi přidržím logiky vyplývající z mé vlastní dynamické herní teorie (kterou rozhodně nemusíte znát a ani otevírat, abyste pokračovali v čtení dál). Témata nicméně tak nějak "plavou v prostoru" a není nutné řešit je podle "něčího" systému - jde o dohodu o vaší hře a proto se zaměřte na to, co sami považujete za významné.


Chování hráčů okolo hry

Hraní RPG je sociální interakce a jako taková může nabývat mnoha podob - od kamarádského setkání s potlachem a navíc hraním RPGčka až po "seriózní" srazy s důrazem na samotnou hru. Kolem toho se může objevit několik otázek.


Prozačátek je asi dobré vědět, jakou roli pro vás samotné hraní má (sešli byste se i bez hry? Jde víc o setkání nebo o hru?), popř. vědět, jak na tom kdo z vás je a najít v těchto pohledech vhodný kompromis. Z toho dále vyplynou takové věci jako jak se na hře domlouvat (svolává ji jeden člověk? Který? Nebo si ji společně plánujete? Kdy, na konci poslední hry nebo v mezičase? Nebo jí dáte nějaký pevný termín, např. každý druhý čtvrtek? Kde budete hrát?), jak seriózně budete chtít brát termíny (příchod přesně na čas, nebo v nějakém rozmezí?), zda se bude nebo nebude hrát v případě, že se někdo nebude moci na hru dostavit atp.


Dalším okruhem témat může být i chování u stolu. Typicky jak moc budete chtít tolerovat přerušování hry, ať už na kafe / cígo nebo na náhlý potlach na nějaké nesouvisející téma nebo naopak zda budete mít pevný herní rozvrh s "formálně" vyhlašovanými přestávkami. Velmi vhodný bod (který souvisí s odstavcem výše) pro mnohé skupiny může být, jakým způsobem bude hra začínat - zda v momentě příchodu posledního hráče, nebo zda před hrou bude i nějaký pokec, třeba i na hodinku dvě, zda začnete v určitý čas (a kecací hráči mohou přijít dřív, zatímco hard-core hráči "na čas"), zda si "prostě řeknete" nebo zda se hra nějak "aktivuje" (např. tím, že GM pustí nějakou tradiční znělku která hráče "svolá"). Pokud hrajete v nějaký jídlo křížící čas (z odpoledne na večer, o víkendech přes oběd...) tak je dobré říct si, jak chcete řešit jídlo (na jednu stranu nechcete skončit s hlady umírajícími hráči, na druhé straně nechcete zabít 2 hodiny hry přípravou večeře).


K méně obvyklým záležitostem, o nichž ale vím, že se občas u některých skupin vynoří mohou patřit i věci jako jak moc je vhodné kolem herního stolu flirtovat, zda chcete na herních sezeních obecně tabuizovat nějaká společenská témata (politiku, náboženství...) atp.


Hráči a hra

O krok blíže z reálného světa k příběhu hry najdeme témata která se váží k organizaci a tvorbě hry. Typickou otázkou z tohoto okruhu může být, zda chcete vést ze hry zápisky a pokud ano, tak v jaké formě (v celém spektru od bodového výčtu pro připomenutí až po sepisování povídek) a kdo je případně bude dělat. Důležitější otázkou však může mnohdy být, zda hráči chtějí do hry investovat čas i mezi sezeními a případně kolik času chtějí hře dát. Z toho se pak dá odvodit, zda chcete, aby se hráči např. podíleli na tvorbě světa, ať už co do popisů míst, zájmových skupin nebo různých reálií či faktografie, zda chcete aby někdo sháněl ke hře vhodné obrázky nebo sestavoval hudební playlist do pozadí atp.


Obecně lze říci, že je fér aby hře každý něco přinesl, protože nakonec GM obvykle musí, na druhou stranu je mnohdy nereálné žádat, aby se všichni podíleli stejně a někteří hráči jsou někdy i rádi že vůbec mají čas alespoň na hru přijít. Do této části by tedy patřilo i to, zda budete ve hře případnou účast navíc i nějak odměňovat, např. expy nebo jinými bodíky, nějakými action pointy či fate pointy navíc nebo zda prohlásíte samotnou kreativní autoritu nad tím, co hráč přináší, za dostatečnou odměnu za jeho či její snahu. Pokud mají hráči zájem, můžete si i rozdělit různé role okolo hry, např. "pravidlového výzkumníka", který dohledává případně dotváří pravidla která se ukázala být potřebná, ale nikoliv přítomná někde poruce, DJe, který si připraví playlist a za hry ho sám ovládá, zapisovatele, tvůrce prostředí který vymýšlí lokace nebo různé skupiny (či NPCčka) atd.


Hraní - styl, žánr, pravomoce...

A tím se dostáváme k "velkám tématům" SC, tedy k těm nejčastěji zmiňovaným. Součástí SC totiž je "především" to, jak svou hru vlastně hodláte "pojmout". Základem je nejspíš ujasnit si, jakou chcete dát hře stylizaci. Zda vážnou, humornou, dramatickou, filmovou či zda chcete hrát hru dramatickou či archetypální atp. To pak může samozřejmě ovlivnit i takové věci, jako je určování pravidlových náročností nebo druhy vyhlašovaných akcí a jejich popisy. Ke stylu se přirozeně váže i herní žánr a stylizace a pokud patříte ke scénáristickým geekům tak i věci jako jsou Theme, Mood, Color atp.


Zde jsme se už dostali v podstatě do "metaherní" roviny, takže tu rovnou mohu zmínit např. i dohodu o tom, jak moc doslovně se chcete držet herních pravidel (systému, mechanik...), kdy je přípustné je porušit a jakým způsobem, zda budete taková rozhodnutí dělat za běhu nebo po předeslání atp. Patří sem určitě i další věci, které je někdy dobré si ujasnit, jako je např. "plot immunity" (tj. jak moc ne/budou postavy chráněny před smrtí jen protože to jsou hráčské postavy) nebo PC-centrismus (tj. jak moc se bude příběh točit cíleně kolem postav jen protože to jsou hráčské postavy).


Důležitým bodem na této úrovni je dohoda o "pravomocích" hráčů, tj. jak dalece mohou hráči zasahovat do podoby hry skrze své popisy nebo svá okamžitá rozhodnutí o faktografii hry, která taková rozhodnutí mohou dělat automaticky a za která se případně naopak platí pomocí fate pointů nebo jiných narativních bodíků. Pokud víte, co jsou preference, může se hodit říci si, jak moc bude vaše hra gamistická, simulační nebo dramatická. K tomu patří i ujasnění úlohy GMa co do věcí jako jak moc se od něj čeká, že bude tvořit opozici pro opozici samu, jak moc chcete mít v příběhu dramatické momenty podle narativní a nikoliv "realistické" logiky (např. co do rozhodnutí NPC) atp.


Sem nejspíš spadá i kategorie "limitů", tedy věcí, které by hráčům mohly být nepříjemné kdyby se ve hře objevily nebo kdyby překročily určitou hranici. Nejtypičtějším limitem je explicitní násilí nebo naturalismus a brutalita a přirozeně sexualita a explicitní sexualita, ale u některých her může být stejně relevantní např. téma týrání, sociálního násilí atp. Američané sem samozřejmě řadí náboženství a podobné záležitosti.


Na této "úrovni věcí" by šlo najít mnoho dalších věcí, ale asi je nemá smysl úplně pitvat vzhledem k tomu, že často bývají specifické nejen pro jednotlivé skupiny, ale i pro jednotlivé jejich hry.


Samotná hra

A tím jsme došli k poslední úrovni mého soustředného modelu a tím je samotná hra jako taková. Obsahem SC mohou být i věci jako témata zápletek, opakování oblíbených NPCček, směřování k nějakému závěru nebo typu závěru (např. ve Star Wars se typicky příběhy končí nějakým osobním soubojem nebo dramatickou bitvou), míra střídání "hlavního příběhu" s "fillery" (popř. míra prolínání hlavní příběhové linie s vedlejšími nebo osobními) atd. Efektivně zde lze dohodnout téměř libovolné detaily ohledně konečné podoby samotné hry, za vypíchnutí možná stojí téma související s limity zmíněnými dříve, kdy si např. můžete chtít ujasnit genderovou rovnost uvnitř vaší hry, zejména hrajete-li v nějakém historickém prostředí.


Shrnutí

Jak vidíte, social contract není nic mystického ani nic složitého, je to prostě ujasnění toho, jaká má vlastně vaše hra být, aby si jí všichni co nejlépe užili. Ideální moment k jeho explicitnímu ustanovení je hned z kraje hraní při přípravě hry, kdy si témata která vám přijdou relevantní vezmete k ruce a proberete je spolu s dalšími body přípravy (jako je např. ujasnění stylizace světa nebo podoba skupiny hráčských postav atp.), stejně tak lze ale jednotlivé body vytáhnout a probrat i během probíhající kroniky, ideálně nejspíše někdy před hrou nebo na poherním pivku (a pokud si nejste jistí, jak diskusi začít, tak jí místo snahy o nějakou deklaraci začněte zvídavou otázkou na to, jak se věci kolem tématu které vás u SC zajímá vlastně podle ostatních ve vaší hře aktuálně mají nebo by se mít měli).


A jen tak projistotu pro přehled, ať případně nemusíte listovat textem znovu od začátku...


Social contract je dohoda o tom, jak budete hru hrát a týká se všeho, co se kolem hry může točit a co vy sami pro svou hru považujete za relevantní nebo vhodné. V podstatě to je konsenzus o věcech, které jinak nejsou nikde jinde přímo uvedené. Patří tam mimo jiné věci jako:


 • Věci okolo hry
  • Role hry (hlavně setkání / hlavně hraní
  • Jak se na hře domlouvat (kdo svolává, jak se plánuje) a kdy to dělat
  • Jak seriózní hraní je (dochvilnost...)
  • Co když někdo nemůže přijít / nepřijde
  • Přerušování hry nesouvisejícími tématy / přestávky
  • V který moment při setkání hra začíná a čím (pokec před hrou?)
  • Jak zorgranizovat jídlo
  • Flirtování, tabuizování diskusních témat atp.
 • Přístup hráčů ke hře
  • Časová investice do hry mezi sezeními
  • Zápisy (forma, zapisovatel...)
  • Příspěvky hráčů do hry v mezičase (obrázky, hudba, faktografie hry...)
  • Ne/odměňování bonusové aktivity
  • Specifické role hráčů pro běh hry
 • Samotné hraní
  • Styl hraní (vážný, humorný, filmový, dramatický, archetypální...)
  • Žánr
  • Stylizace
  • Další možné scénáristické prvky (Theme, Mood, Color...)
  • Jak vážně brané je znění pravidel
  • Plot immunity postav
  • PC-centrismus
  • Vypravěčské (kreativní / narativní / ...) pravomoce hráčů
  • Herní orientace (GDS nebo jiné preference...)
  • Úloha GMa a jeho očekávaný přístup
  • Hráčské limity
 • Herní obsah
  • Témata zápletek
  • Přístup k NPCčkům
  • Směřování k závěru
  • Poměr hlavního příběhu a vedlejších linií
  • Úprava reálií

...a dost dalších věcí, které se do tohoto výpisu nedostaly.

Článek vložil sirien | CC Attribution 24.08.2015
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 135 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14645481109619 secREMOTE_IP: 44.221.70.232