Půldryáda - rasa pro DnD 5e

Popis hráčské rasy včetně mechanik, vytvořené fanouškem pro hru DnD 5e. Zajímavý popis i pro jiné RPG systémy.
Článek vložil Demonica | ianfhutner

“Půldryády vznikají z neobvyklého spojení víl a smrtelníků. Jsou cizinci v obou sférách, a tak často cestují a hledají své místo, kam budou patřit a kde by se mohly cítit doma.”
- Ronnan Crest “Vílí divočina a její obyvatelé”


Ze svazku dryády a smrtelníka může výjimečně vzejít půldryáda. Nejrozšířenější příběhy popisují dobrodruha, očarovaného vílí nadpozemskou krásou. Tyto děti jsou často příčinou nevyřčeného roztrpčení až opovržení, stejně jako se přistupuje i k jiným nemanželským potomkům.


Fyzický popis
Půldryády se častěji podobají svému otci než své matce. Většinou vypadají jako normálně narozené děti, s elfími rysy. Jejich vílí původ se vždycky projeví v jednom zásadním detailu - v jejich vlasech.
Vlasy půldryád se mění podle ročního období. Na jaře a v létě hrají různou intenzitou zelené, na podzim a v zimě míchají odstíny blonďaté, hnědé a červené barvy. Podle druhu stromu, který náleží jejich matce, se mohou dryádám ve vlasech objevovat lístky a květy stejného stromu. Mohou být zapleteny do některých pramenů vlasů, nebo se rozrůstat v celé listoví.


Historie
Dryády jsou známy pro svou všeobjímající lásku a její smyslný projev. Příležitostně je z této lásky počato dítě. To vyrůstá uvnitř vílího stromu a po době odpovídající běžnému těhotenství se vynoří jako novorozeně. Víly nejsou příliš plodné a většina těchto dětí stejně nepřežije, protože víly jsou většinou pro výchovu dítěte příliš nestálé a náladové. Když už se o dítě jeho matka začne starat, nazývá je “semenáčkem” a vychová jej až do dospělosti.


Jazyky
Půldryády mluví Obecnou řečí a Sylvan. Díky jejich zájmu o vlastní rodinnou minulost se jich mnoho učí Elfsky.


Společnost
Půldryády většinou žijí na okraji společnosti. Díky svému původu, spjatému s matčinou vílí podstatou, se cítí mnohem příjemněji na místech s živou vegetací, města jsou pro ně dusivá a nepřirozená. Když už se ve městě zabydlí, jejich obydlí je doslova zaplněno zelení. Mnoho půldryád zůstane žít v matčině háji, některé další se začnou věnovat práci s rostlinami a stanou se např. farmáři či zahradníky.
Půldryády často uctívají bohyni Ehlonnu, tak jako jiní jejich druhu, další běžnou volbou může být i Mielikki, bohyně divočiny.


Jména
Půldryády si většinou berou jména podle rasy svého otce. Pokud ne, jejich matky tíhnou k výběru něčeho velmi neobvyklého, co jednou někde zaslechly, nebo co se používalo před staletími, za jejich mládí. Běžné je také použití matčina jména.


Rysy půldryád
Zvýšení hodnot vlastností. Hodnota jedné vlastnosti dle tvé volby se zvýší o 1.
Pomalé stárnutí. Půldryády rostou jako stromy - ačkoli mohou růst rychle, jakmile dosáhnou dospělosti, jejich stárnutí se rapidně zpomalí. Půldryády mohou žít stovky let, nejstarší se dožívají 500 let.
Přesvědčení. Půldryády mají sklon k “zákonům” přírody, kterých si cení víc než zákonů lidí a tíhnou k neutralitě.
Velikost. Střední.
Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 30 stop.
Maska divočiny. Můžeš se pokusit skrýt, i když jsi pouze částečně skryt - v listoví, hustém dešti, padajícím sněhu, mlze a jiných přírodních jevech.
Vílí původ. Dostáváš výhodu na záchranné hody proti očarování a magie tě nemůže uspat.
Zrozena ze dřeva. Tvá kůže je velice citlivá na oheň. Když jsi zasažen ohnivým útokem, dostaneš dvojnásobné zranění. Ze svého povolání si nemůžeš brát žádná ohnivá kouzla.
Dítě země. Když se léčíš, nebo používáš kostky životů, musíš se zároveň holou nohou dotýkat země, jinak dostáváš nevýhodu.
Řeč rostlin a zvířat. Umíš komunikovat se zvířaty a rostlinami, pokud sdílíte stejný jazyk.
Stromový krok Můžeš se pohnout 10 stop, abys magicky pronikl do jednoho živoucího stromu v dosahu a vyšel z jiného žijícího stromu, do 60 stop od něj. Oba stromy musí být velké nebo větší velikosti. 1/Den
Volání přírody. Můžeš zašeptat přání přírodním duchům a okamžitě nechat rozkvést květ, otevřít lusk, rozvinout pupen, vytvořit zvuk padajícího listí, závan větru, zvuk malého zvířete nebo slabý pach tchoře. Efekt se musí vejít do 5 stop velké krychle a být neškodný.
Podrasy. Dítě získá některé vlastnosti podle typu vílího stromu své matky. Viz níže.
Trénink se zbraněmi. Ovládáš dřevěné zbraně.


Podrasy
Neexistuje specifický typ stromu, se kterým by byly dryády spoutány a níže jsou popsány příklady pouze několika z nich. Podle vybraného zázemí své postavy a na základě domluvy s Pánem hry si hráč může přát přidat jednu z následujících podras.


Dub
Tradičně silný strom, často využívaný kováři k výrobě štítů. Dryády poutány k tomuto stromu mají sklon k tomu mít silné a svalnaté potomky.
- Ztvrdlé maso: jednou za den můžeš zakouzlit kůrokůži, bez potřeby utracení pozice kouzla a aniž bys jej měl připraveno.
- Zvýšení hodnot vlastnosti: tvá hodnota Konstituce je navýšena o 2.


Jasan
Je často využíván druidy a přírodně nakloněnými knězi. Jasan je znám pro své léčivé vlastnosti a také pro předvídání bouře a přírodních katastrof.
- Léčivé vlastnosti: jednou za den můžeš zakouzlit Zhoj zranění, bez potřeby utracení pozice kouzla a aniž bys jej měl připraveno.
- Jasan pritahuje blesky: 1/4 odolání vůči bleskovému zranění


Jedle
Jedle je přinášena do lidských domovů během zimních měsíců a symbolizuje chlad a drsné podnebí, v němž často vyrůstá. Dryády s nimi spojené bývají odolnější.
- Drsné podnebí: 1/4 odolání vůči chladnému zranění.
- Zvýšení hodnot vlastnosti: tvá hodnota Konstituce je navýšena o 2.


Trnka
Občas jsou dryády spjaty s pichlavou trnkou. Dryády v ní bydlící tíhnou k nenávisti náhodných kolemjdoucích a procházejících cizinců.
- Náročný terén: jednou za den můžeš zakouzlit Zapletení, bez potřeby utracení pozice kouzla a aniž bys jej měl připraveno.
- Zvyknout si: můžeš se pohybovat po náročném terénu jako po normálním.


Vrba
Ohebné větve vrby, svěšené a nesoucí tíhu celého světa, jsou často využívány pro ty nejlepší luky. Půldryády, které vzešly z tohoto stromu, když jsou nuceny učinit rozhodnutí, tíhnou k tomu být unášeny svými emocemi.
- Zvýšení hodnot vlastnosti: tvá hodnota Obratnosti je navýšena o 2.
- Vrozená znalost: máš zdatnost s dlouhými luky a kušemi.


Ořech
Ořech je oblíbený u různých bohů, kteří jsou zobrazováni se zbraněmi právě z tohoto dřeva. Jeho půldryády jsou často skvělými sesílateli.
- Zvýšení hodnot vlastnosti: tvá hodnota Moudrost je navýšena o 2.
- Dej si ořechy!: jednou za den můžeš zakouzlit Dobrůvka, bez potřeby utracení pozice kouzla a aniž bys jej měl připraveno, plody mají vzhled ořechů.


Vazba na les
I když půldryády nejsou začleněny do vílí společnost, mají silné vazby na divočinu a vrtochy přírody. Narozdíl od dryád se ale mohou potulovat ve velkých vzdálenostech od svého rodného lesa.
Aby mohly cestovat do neznáma, nesou si sebou předmět, který se váže k jejich domovskému lesu, například ve formě hole či oštěpu.
Pokud o tento předmět půldryáda přijde, stane se nezvykle nervózní a nevypočitatelná. Příběhy dokonce vyprávějí o externím případu, kdy půldryáda v záchvatu šílenství zavraždila zloděje tohoto předmětu.
Aby půldryáda opět navázala pouto se svými předky a svou domovinou, a tím obnovila svou duševní rovnováhu, potřebuje ztracený předmět znovu najít, nebo se vrátit do vílí divočiny a vytvořit si nový.Český překlad základních příruček páté edice D&D naleznete zde.
A další originální dobrodružství pro DnD 5e zde.

Originál článku zde. Nalezl jej rostan, kterému patří dík za jeho objevení.
Článek vložil Demonica | ianfhutner 31.01.2018
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 14 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13583087921143 secREMOTE_IP: 34.239.151.124