[Mudrcovy rady] Září 2016

Série článků, která objasňuje pravidla D&D 5e
Článek vložil ShadoWWW | Jeremy Crawford

Schopnosti povolání

Může se bard přeučit kouzla získaná pomocí Magických tajemství?

Když získáte úroveň v povolání barda, schopnost povolání Sesílání kouzel vám umožňuje vyměnit jedno bardské kouzlo, které znáte, za jiné bardské kouzlo příslušné úrovně. Kouzlo, které se naučíte v rámci schopnosti Magická tajemství, se bere jako bardské kouzlo, takže si ho můžete později vyměnit při dosažení nějaké další úrovně barda. Ale musí být nahrazeno bardským kouzlem, dle pravidla ve schopnosti Sesílání kouzel.

 

Je druidova Živelná Zvířecí podoba omezena čtyřmi uvedenými tvory, nebo se lze přeměnit do jakéhokoliv elementálního tvora?

Tvorové uvedení v Živelné Zvířecí podobě - ohnivý, vodní, vzdušný a zemní elementál - jsou konkrétní tvorové v Bestiáři, ne typy ani značky tvorů. Živelná Zvířecí podoba vám umožňuje přeměnit se v jednoho z těchto tvorů.

 

Když mnich pomocí Odražení střel chytí střelu a vrhne ji, jaké bude zranění tohoto útoku?

Střela vržená pomocí Odražení střel se bere jako mnišská zbraň; způsobuje své zranění, nebo zranění dané Bojovými uměními (dle volby mnicha).

 

Z hlediska Zákeřného útoku, co když spojenec není 1 sáh daleko, ale 2 sáhy daleko s ratišťovou zbraní (která má dosah 2 sáhy)? Bylo by přesto možné použít Zákeřný útok?

Omezení na 1 sáh v Zákeřném útoku nezávisí na dosahu zbraně spojence. Váš spojenec vytváří rozptýlení tvora na velmi krátkou vzdálenost, bez ohledu na to, jakou drží zbraň.

 

Může paktovou zbraň černokněžníka s Paktem čepele použít i někdo jiný?

Ano. Než paktová zbraň zmizí, může ji použít někdo jiný.

 

Odbornosti

Mám-li odbornost Dravec, mohu zaútočit danou bonusovou akcí, když jedu na koni, který použije akci Úprk?

Pro využití odbornosti Dravec musíte použít akci Úprk vy, ne vaše jezdecké zvíře.

 

U odbornosti Mistr s obouruční zbraní, musím použít bonusovou akci okamžitě, nebo se mohu pohnout a použít ji potom ve stejném tahu?

Smyslem odbornosti Mistr s obouruční zbraní je, že se můžete pohnout, než použijete danou bonusovou akci.

 

Boj

Pokud pomocí připravené akce způsobím zranění někomu, kdo se pohybuje, překazím tím cíli zbytek jeho pohybu?

Způsobení zranění pohybujícímu se cíli nezastaví jeho pohyb, pokud toto zranění není doplněno schopností, která pohyb zastavuje. Takovou schopnost dává třeba odbornost Strážce. Snížení životů pohybujícího se cíle na 0 je také obvykle efektivní způsob, jak ho zastavit!

 

Jsem-li neviditelný a vystřelím šíp na cíl, musím se schovat znovu jako akci?

Schování se v boji vyžaduje akci Schování, pokud nemáte zvláštní schopnost, která říká jinak.

 

Může uchvácený tvor stále útočit a používat své zvláštní schopnosti?

Stav "uchvácený" omezuje pohyb, ne útoky, sesílání kouzel apod. Ale mnoho uchvacujících schopností, třeba úponky krápnitce, způsobuje také další účinky, například stav "zadržený".

 

Sesílání kouzel

Musí si sesilatel kouzel připravit všechna svá kouzla najednou, nebo si je může připravovat v různou denní dobu?

Svůj seznam kouzel si připravíte pouze na konci důkladného odpočinku. Nemůžete si na konci odpočinku připravit jen některé kouzla a další pak později.

 

Pozná cíl vždy, když na něj působí účinek kouzla?

Uvědomujete si, že na vás působí kouzlo, má-li vnímatelný efekt, nebo říká-li jeho text, že si to uvědomujete (viz "Cíle" v PHB, str. 204). Většina kouzel je zřejmá. Například ohnivá koule vás popálí, zhoj zranění vás vyléčí a rozkaz vás donutí udělat najednou něco, co jste nezamýšleli. Některá kouzla jsou zákeřnější, ale přesto si je uvědomíte ve chvíli, která je uvedena v popisu kouzla. Příklady takových kouzel jsou zmam osobu a odhal myšlenky.

Některá kouzla jsou natolik lstivá, že si možná nikdy neuvědomíte, že na vás působily jejich účinky. Zářným příkladem tohoto druhu kouzel je sugesce. Pokud si nevšimnete sesilatele sesílajícího kouzlo, možná si budete pamatovat jen to, jak vám sesilatel říkal: "Poklad, který hledáš, tu není. Běž a hledej ho v horní místnosti další věže." Neuspějete v záchranném hodu a zničehonic jdete do další věže a domníváte se, že jít tam byl váš nápad. Můžete se s ostatními členy družiny dopídit, že jste byli podvedeni, pokud objevíte důkaz o kouzlu. Ten obvykle objevíte použitím dovedností jako Mystika, Pátrání, Vhled a Vnímání, nebo pomocí kouzel jako najdi magii.

 

Konkrétní kouzla

Považuje se zranění způsobené zvířetem z vyvolej zvířata za magické?

Pokud kouzlo neříká jinak, povahu zranění udává blok statistik vyvolaného tvora.

 

Může přítelíček z najdi přítelíčka použít akci Pomoc a tím mi udělit výhodu k hodu na útok?

Přítelíček nemůže útočit, ale může provádět neútočné akce, včetně Pomoci. Jak uvádí text akce Pomoc (PHB, str. 192), akce po činiteli nevyžaduje, aby byl schopen zaútočit; musí být jen schopný nějak rozptylovat.

 

Bere se přítelíček z najdi přítelíčka jako spojenec pro účely Zákeřného útoku?

Přítelíček je přátelský tvor a spojenec. Když je vedle cíle, umožňuje vám použít schopnost Zákeřný útok nebo jakoukoli jinou schopnost, která vyžaduje přítomnost spojence.

 

Je sugestivní věta v kouzlu sugesce jeho verbální složkou, nebo je verbální složka samostatná?

Verbální složky jsou mystická slova (PHB, str. 203), ne normální řeč. Sugesce kouzla je srozumitelný projev, který je oddělen od verbální složky.

 

Mohu využít neviditelného služebníka jako spojence, když chci použít schopnost povolání jako Zákeřný útok?

Neviditelný služebník vytváří "neviditelnou, neinteligentní, beztvarou sílu" (PHB, str. 240). V boji nejedná jako tvor, nepřítel ani spojenec.

 

Když sešlu kouzlo přání, mám vždy 33% šanci, že ho už nikdy nevyvolám znovu?

Pokud sešlete kouzlo přání k duplikaci kouzla 0.-8. úrovně, nejsou tam žádné škodlivé účinky. Ale pokud uděláte něco jiného než duplikaci kouzla 0.-8. úrovně, utrpíte stres popsaný v posledním odstavci kouzla. Utrpíte-li tento stres, je 33% šance, že už nikdy nebudete moci seslat přání znovu.

 

Nestvůry

Bestiář uvádí, že Mezzoloth vydechuje toxické výpary, které dokážou udusit a zabít celé skupiny tvorů. Ale oblak smrti je uveden v jeho Přirozeném sesílání kouzel. Může mu proto odolat paladinova Strážná aura?

Ano, protože oblak smrti je kouzlo, Strážná aura vám a vašim přátelským tvorům do 2 sáhů od vás udělí odolání vůči němu.

 

Kouzelné předměty

Můj bojovník útočí magickým dlouhým lukem a nemagickými šípy. Berou se jeho útoky jako magické?

Útoky magickou zbraní na dálku jsou magické, i když střely nejsou magické. Tento bod byl vyjasněn v erratech pro Průvodce Pána jeskyně.

 

Jak u klobouku přestrojení stanovím SO záchrany kouzla pro kouzlo přestrojení? Musí být jeho nositel sesilatelem kouzel?

Pro stanovení SO použijte opravu své sesílací vlastnosti. Nemáte-li sesílací vlastnost, použijte pro stanovení SO jen svůj zdatnostní bonus (toto vychází z pravidla v sekci "Kouzla" v DMG na str. 141).

 

 

-------

Pozn. překl.: PHB = Příručka hráče, DMG = Průvodce Pána jeskyně, všechny stránky jsou uvedeny pro české překlady, i když se většinou shodují s originály.

Původní článek zde.
Článek vložil ShadoWWW | Jeremy Crawford 22.09.2016
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 59 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.080911874771118 secREMOTE_IP: 44.211.117.197