Škola Geometrie

Neoficiální archetyp pro kouzelníky v páté edici D&D, který zaujme nejen tím, že je výjimečně celkem funkční, ale i originální mechanikou, která mění jinak celkem nezajímavou přípravu kouzel na strategicky významné plánování. Pokud jste někdy chtěli hrát teoretika mystických věd, tato škola je pro vás jako stvořená.
Napsal Maelik

Studenti školy geometrie se nezaměřují na žádný konkrétní druh magie, ale naopak se snaží najít obecné zákonitosti, podstatu magie a společné prvky všech kouzel, a obecně hledání pravidel a řádu tam, kde jiní kouzelníci vidí jen chaos, který je sice možné ovládat, nikoliv však pochopit. Toto jejich zaměření se často odráží na jejich osobnosti, a tak v řadách geometrů najdeme jak učence měřící množství éteru ve vzduchu, tak domnělé šílence blábolící o spojitosti zdánlivě nesouvisejících událostí.

 

Bonusová zdatnost

Jako student školy geometrie jsi strávil mnoho času rýsováním, kreslením grafů, a různých schémat. Když si na druhé úrovni zvolíš tuto školu, získáváš zdatnost s kartografickými pomůckami.

Mapa Kouzel

Během svého studia magie sis črtal různé tabulky, myšlenkové mapy a grafy, znázorňující různé školy magie, účinky popsaných kouzel, a další charasteristiky. Počínaje druhou ti takto získané hlubší porozumění teorii kouzel umožnilo vytvořit si v hlavě mapu, do které zasazuješ informace o kouzlech, spíše než se tyto informace memorovat. Kdykoliv si připravuješ kouzla, načrtni mapu připravených kouzel podle následujících pravidel:

  •  Každé kouzlo, které máš připravené, a každý trik, který znáš znázorni bodem.
  •  Rovnou čárou propoj všechny kouzla stejné úrovně (triky se počítají jako 0.úroveň). Kouzla jedné úrovně musí tvořit nepřerušovaný řetěz, tak, že kromě koncových bodů je každé kouzlo na obou koncích připojené k dalšímu. Například 4 kouzla 1.úrovně se propojí takto: o-o-o-o
  • Obdobně propoj úsečkou každá kouzlo s kouzlem stejné školy (např. zaklínání, nekromancie), které je právě o jednu úrověň kouzla vyšší nebo nižší.
  •  Jednotlivé úsečky se nesmí křížit. Pokud se jednotlivé linie kříží, spojení vyznačená těmito liniemi jsou neplatná

Při načrtávání  mapy přirozeně vzniknou určité smyčky a terminály. Smyčka je definována jako oblast ze všech stran ohraničená spojeními mezi kouzly a která sama kouzla neobsahuje. Terminál je kouzlo, které je propojené jen s jedním dalším kouzlem.

 

Dva příklady zpracované mapy kouzel. Vlevo je mapa kouzelníka 4. úrovně se skórem Inteligence 18. Obsahuje 4 smyčky a 1 terminál. Vpravo je o něco méně efektivní mapa kouzelníka 4. úrovně se skórem Inteligence 20. Obsahuje 2 smyčky a 2 terminály.

 

Mystické mapování

Mapa kouzel je nejenom metodou k efektivnějšímu zapamatování detailů potřebných k jejich seslání, ale umožňuje ti i vnímat další podrobnosti, což ti dává určitý vled do tkaniva kouzel a samotné reality. Počínaje 2. úrovní získáváš +1 k hodům na iniciativu za každou uzavřenou smyčku na tvé mapě kouzel.

Mimo to, spojení mezi kouzly, která jsi během přípravy navázal umožňují o něco efektivnější vedení mystických sil. Za každý terminál na tvé mapě kouzel se poškození tvých kouzelnických triků zvýší o 1, až do maxima rovného 2 + polovina tvé úrovně kouzelníka (zaokrouhleno dolů). Pokud tvůj trik zraňuje více než jeden cíl, toto zranění navíc je způsobeno jen jednomu z nich.

Kouzelné cestičky

Počínaje 6. úrovní, jsi pronikl hlouběji do podstaty kouzel, a hranice mezi kouzly, která jsi již dříve propojil do smyček znázorňujících příbuznost, se začnou stírat. Kdykoliv sešleš kouzlo, které je součástí uzavřené smyčky, můžeš si zvolit jeden z následujících účinků, které ovlivní sesílané kouzlo:

  •  Pokud kouzlo působí zranění, můžeš jeho typ zranění zaměnit za jakýkoliv jiný typ zranění z těch, které působí ostatní kouzla v této smyčce.
  •  Pokud kouzlo vyžaduje záchranný hod, můžeš jeho typ záchranného hodu nahradit záchranným hodem vyžadovaným jiným kouzlem, které je součástí uzavřené smyčky. Vzhledem k tomu, že prolnutí kouzel nemá dlouhého trvání, můžeš tento účinek použít jen na kouzlo s dobou trvání „Ihned“.

Například, pokud sešleš ohnivou kouli,  která bude propojená v jedné smyčce s kouzlem Fantóm, můžeš způsobit, že tvá ohnívá koule bude působit psychické zranění místo ohnivého. Nebo, místo toho, můžeš nahradit záchranný hod na Obratnost vyždaovaný ohnivou koulí za záchranný hod na Moudrost, vyžadovaný Fantómem.

Tuto schopnost můžeš použít tolikrát, kolik je tvá oprava Inteligence (minimálně jednou) a pak znovu až si důkladně odpočineš.

Za okraji

Počínaje 10. úrovní se tvá kouzla začnou rozpíjet do světa kolem tebe. Kdykoliv sesíláš kouzlo 1.  nebo vyšší úrovně, které je na tvé mapě kouzel zaznačeno jako terminál, ty a tví spojenci do 6 sáhů od tebe získáte počet dočasných životů rovných úrovni kouzla.

Geometrova pouť

Počínaje 14. úrovní dokážeš efektivně využívat zbytkovou magii po seslání kouzla.
Kdykoliv sešleš kouzelnické kouzlo 1. a vyšší úrovně, které se nachází na tvé mapě, umisť na bod značící toto kouzlo žeton.

Pokud kouzlo není přímo propojené s posledním předchozím kouzlem, které jsi zakryl žetonem, nebo pokud jsi seslal kouzlo, na kterém se již žeton nachází, odstraň všechny žetony z mapy. V opačném případě, pokud je počet žetonů na mapě alespoň o jeden větší než je úroveň kouzla,  můžeš toto kouzlo seslat bez spotřebování pozice kouzla. Pokud to uděláš, odstraň všechny žetony na tvé mapě.

Na konci svého krátkého, či důkladného odpočinku, ostraň všechny žetony na své mapě kouzel.

Český překlad základních příruček páté edice D&D naleznete zde.
A další originální dobrodružství pro DnD 5e zde.

Originál textu je možné najít zde: https://www.dmsguild.com/product/267026/School-of-Geometry
Napsal Maelik 12.09.2019
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 16 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11302304267883 secREMOTE_IP: 44.211.117.197