Obecná povolání

Popis základního konceptu povolání, aplikovaného pro hraní ve Středozemi.
Napsal Rytíř
Obsah článku:

Největší změnou oproti klasickým pravidlům je zavedení konceptu Obecných povolání. Hrdinové Středozemě oplývají univerzalitou a jedinečnou charakteristikou, kterou klasická Dnd povolání postrádají. V rámci obecných povolání si hráč volí všechny zvláštní schopnosti, které jeho postava bude mít, což je zde maximálně vhodné. Následuje podrobný popis Obecných povolání, odvozený z konceptu uvedeného v Unearthed Arcana.

Obecná povolání

Klasické role hrdinných postav ve Středozemi pokrývají následující tři obecná povolání - válečník, expert a sesilatel. Povolání válečníka a experta, které zde uvádíme, nemají nic společného s povoláními pro CP uvedenými v základních pravidlech.

Při hraní vůbec nepoužíváme klasická povolání postav ani jejich varianty, stejně jako nehrajeme na prestižní povolání. Všechny potřebné speciální schopnosti a dovednosti řešíme pomocí bonusových odborností.

Záchranné hody

Každé obecné povolání má jeden nebo dva dobré základní bonusy a jeden nebo dva špatné. Na 1. úrovni si postava určí, které budou ty dobré a které špatné. Pokud získá později postava úroveň v jiném povolání, opět si určí, které základní bonusy k hodům na záchranu bude mít dané povolání dobré a které špatné.

Dovednosti povolání

Každé obecné povolání má určitý počet dovedností povolání, tak jak je to uvedeno v jeho popisu. Když si postava vezme svou první úroveň v nějakém obecném povolání, určí si, které dovednosti budou pro ní dovednostmi povolání. Jakmile je jednou určí, postava už tento výběr nemůže změnit (pokud ovšem získá úroveň v jiném povolání, může mu samozřejmě určit jiné dovednosti povolání).

Expert

Stamina: k6.

Úroveň Zákl. út. bonus Dobré hody Špatný hod Speciální
1 +0 +2 +0 Bonusová odbornost
2 +1 +3 +0 Bonusová odbornost
3 +2 +3 +1 -
4 +3 +4 +1 Bonusová odbornost
5 +3 +4 +1 -
6 +4 +5 +2 -
7 +5 +5 +2 -
8 +6/+1 +6 +2 Bonusová odbornost
9 +6/+1 +6 +3 -
10 +7/+2 +7 +3 -
11 +8/+3 +7 +3 -
12 +9/+4 +8 +4 Bonusová odbornost
13 +9/+4 +8 +4 -
14 +10/+5 +9 +4 -
15 +11/+6/+1 +9 +5 -
16 +12/+7/+2 +10 +5 Bonusová odbornost
17 +12/+7/+2 +10 +5 -
18 +13/+8/+3 +11 +6 -
19 +14/+9/+4 +11 +6 -
20 +15/+10/+5 +12 +6 Bonusová odbornost [/tbody]

Základní bonusy hodů na záchranu: Dva dobré a jeden špatný základ hodů.
Dovednosti povolání: Jako dovednosti povolání si zvol libovolných dvanáct, plus Řemesla a Profese.
Body na dovednosti: 6 + oprava Int (na 1. úrovni čtyřnásobek tohoto počtu).
Zacházení se zbraněmi a zbrojí: Všechny jednoduché zbraně, jedna válečná; lehké zbroje.
Bonusové odbornosti: Expert získává bonusovou odbornost na 1. úrovni, další na 2. úrovni, pak na 4. úrovni a potom další každou čtvrtou úroveň (8., 12. atd.).

Sesilatel

Stamina: k4.

Úroveň Zákl. út. bonus Dobré hody Špatný hod Speciální
1 +0 +2 +0 Bonusová odbornost
2 +1 +3 +0 -
3 +1 +3 +1 -
4 +2 +4 +1 -
5 +2 +4 +1 Bonusová odbornost
6 +3 +5 +2 -
7 +3 +5 +2 -
8 +4 +6 +2 -
9 +4 +6 +3 -
10 +5 +7 +3 Bonusová odbornost
11 +5 +7 +3 -
12 +6/+1 +8 +4 -
13 +6/+1 +8 +4 -
14 +7/+2 +9 +4 -
15 +7/+2 +9 +5 Bonusová odbornost
16 +8/+3 +10 +5 -
17 +8/+3 +10 +5 -
18 +9/+4 +11 +6 -
19 +9/+4 +11 +6 -
20 +10/+5 +12 +6 Bonusová odbornost [/tbody]

Základní bonusy hodů na záchranu: Jeden dobrý a dva špatné základy hodů.
Dovednosti povolání: Jako dovednosti povolání si zvol libovolné čtyři, plus Řemesla, Profese a Znalosti (všechny).
Body na dovednosti: 2 + oprava Int (na 1. úrovni čtyřnásobek tohoto počtu).
Zacházení se zbraněmi a zbrojí: Jedna jednoduchá zbraň; žádné zbroje.
Bonusové odbornosti: Sesilatel získává bonusovou odbornost na 1. úrovni, další na 5. úrovni a potom další každou pátou úroveň (10., 15. atd.).
Sesílání kouzel: Sesilatel se učí a sesílá kouzla stejně, jako čaroděj. Může si vybrat jakékoliv kouzlo ze seznamu kouzel kněze, druida a čaroděje/kouzelníka.
Na 1. úrovni si sesilatel musí vybrat, jaká vlastnost bude klíčová pro jeho sesílání kouzel. Může si určit Inteligenci, Moudrost nebo Charisma; na ní bude záviset, jakou úroveň kouzla se dokáže naučit a seslat a také Třída obtížnosti hodů na záchranu proti nim.

Počet kouzel, která zná
Úroveň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 2 - - - - - - - -
2 5 2 - - - - - - - -
3 5 3 - - - - - - - -
4 6 3 1 - - - - - - -
5 6 4 2 - - - - - - -
6 7 4 2 1 - - - - - -
7 7 5 3 2 - - - - - -
8 8 5 3 2 1 - - - - -
9 8 5 4 3 2 - - - - -
10 9 5 4 3 2 1 - - - -
11 9 5 5 4 3 2 - - - -
12 9 5 5 4 3 2 1 - - -
13 9 5 5 4 4 3 2 - - -
14 9 5 5 4 4 3 2 1 - -
15 9 5 5 4 4 4 3 2 - -
16 9 5 5 4 4 4 3 2 1 -
17 9 5 5 4 4 4 3 3 2 -
18 9 5 5 4 4 4 3 3 2 1
19 9 5 5 4 4 4 3 3 3 2
20 9 5 5 4 4 4 3 3 3 3 [/tbody]

Válečník

Stamina: k10.

Úroveň Zákl. út. bonus Dobré hody Špatný hod Speciální
1 +1 +2 +0 Bonusová odbornost
2 +2 +3 +0 Bonusová odbornost
3 +3 +3 +1 -
4 +4 +4 +1 Bonusová odbornost
5 +5 +4 +1 -
6 +6/+1 +5 +2 Bonusová odbornost
7 +7/+2 +5 +2 -
8 +8/+3 +6 +2 Bonusová odbornost
9 +9/+4 +6 +3 -
10 +10/+5 +7 +3 Bonusová odbornost
11 +11/+6/+1 +7 +3 -
12 +12/+7/+2 +8 +4 Bonusová odbornost
13 +13/+8/+3 +8 +4 -
14 +14/+9/+4 +9 +4 Bonusová odbornost
15 +15/+10/+5 +9 +5 -
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 Bonusová odbornost
17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 -
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 Bonusová odbornost
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 -
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 Bonusová odbornost [/tbody]

Základní bonusy hodů na záchranu: Jeden dobrý a dva špatné základy hodů.
Dovednosti povolání: Jako dovednosti povolání si zvol libovolných šest, plus Řemesla.
Body na dovednosti: 2 + oprava Int (na 1. úrovni čtyřnásobek tohoto počtu).
Zacházení se zbraněmi a zbrojí: Všechny jednoduché a válečné zbraně; lehké a střední zbroje; štíty (všechny vyjma pavézy).
Bonusové odbornosti: Válečník získává bonusovou odbornost na 1. úrovni, další na 2. úrovni a potom další každou druhou úroveň povolání (4., 6. atd.).

Kombinování obecných povolání

Když jsou k dispozici jen tři povolání, tak braní více povolání dává mnohem menší množství a možností kombinací, než je tomu ve standardní hře. Postavy proto nemají žádné ZK postihy za více povolání.

< Obecná povolání >
Bonusové odbornosti
Napsal Rytíř 27.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 1 příspěvek.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.16101312637329 secREMOTE_IP: 3.236.116.27