Dotazník postavy

Chcete vědět, jaká je vaše postava? Jaké má chyby a přednosti? Tak si zkuste následující test a možná budete překvapeni.
Napsal Alnag

Úvodní otázky

* Uveďte dvou až tří slovnou charakteristiku sebe sama (Popište pojetí vaší postavy.)
* Máte nějaké přezdívky, tituly, pseudonymy?
* Jaké je vaše plné jméno?
* Kde žijete?
* Proč tam žijete?
* Jaký je váš občanský statut?
* Jaký je váš nejzjevnější dar nebo silná stránka?
* Co považujete za svoji největší silnou stránku?
* Co je váš nejzjevnější nedostatek nebo slabost?
* Co považujete za svoji největší slabost?
* Stalo se něco, co vaši slabost způsobilo?

Vzhled

* Jak jste staří?
* Jakého jste pohlaví?
* Jakého jste druhu/rasy?
* Jak jste vysocí?
* Kolik vážíte?
* Jaká je vaše postava, figura, struktura kostí a držení těla?
* Jakou barvu má vaše pleť?
* Jakou mají vaše vlasy barvu?
* Jaký máte účes?
* Máte vousy?
* Jaká je barva vašich očí?
* Mění se to?
* Jak jste přitažlivý?
* Jaký je váš nejcharakterističtější rys?
* Máte nějaké jizvy, tetování nebo mateřská znaménka?
* Pokud ano, jak jste k nim přišel?
* Jak tyto charakteristické rysy vypadají?
* Mají nějaký zvláštní význam?
* Kde je máte?
* Jste pravák, levák nebo užíváte obou rukou stejně dobře?
* Jak velké máte ruce/jak vypadají?
* Připomínáte nějakou v současnosti žijící známou osobu?
* Nosíte uniformu?
* Jaký druh oblečení nosíte?
* Jaký je váš styl oblékání nebo jeho komplikovanost?
* Jakou máte velikost, co se oděvů týče?
* Používáte makeup?
* Nosíte brýle, kontaktní čočky?
* Jaký charakter má váš hlas?
* Býváte nemocní?
* Možná chytíte dvakrát do roka chřipku?
* A nebo snad máte slabý imunitní systém a chytíte cokoliv, co se namane?

Minulost

* Kde je vaše domovina?
* Jací jsou její lidé?
* Znáte její historii?
* Jste patriot nebo sociální vyvrženec?
* Jaký je váš názor na domov?
* Kde leží vaše domovské město?
* Jak se jmenuje vaše domovské město?
* Jaké tam bylo prostředí a jak vás to ovlivnilo?
* Byl jste svědkem nějakých historických událostí?
* Pokud ano, jak vás tato událost ovlivnila?
* Máte nějaké důvody proč být dobrodruhem, stran těch, které jste sdělili ostatním?
* Pokud ano, jak může být taková věc odhalena?
* Jak daleko byste zašel, abyste to udržel v tajnosti? Co byste učinil, kdyby byla pravda odhalena?
* Čeho se obáváte, že by se stalo, kdyby pravda vyšla najevo?
* Máte nějaké obzvláště vysoké nebo nízké hodnoty vlastností?
* Pokud ano, jsou tyto hodnoty důsledkem vaší minulosti?
* Ovlivnily tyto hodnoty doposud nějak váš život?
* Ovlivnily výběr vašeho povolání?
* Co vaše rasa, byla v místě, kde jste vyrůstal, menšinou nebo většinou?
* Jak se k vám chovali ostatní rasy?
* Byli jste kvůli vaší rase pronásledováni?
* Ovlivnilo to nějak váš pohled na věc?
* Ovlivnilo to vaši osobnost?
* Jaké máte pocity vůči ostatním rasám?
* Máte pro takové názory nějaké ospravedlnění z minulých zkušeností?
* Máte z dětství nějaké traumatické zážitky (smrt člena rodiny, opuštění či osiření v raném věku)?
* Krátce popište rozhodující okamžik vašeho dětství a jak ovlivnil váš život.
* Jaké bylo vaše dětství?
* Bylo klidné a mírumilovné nebo divoké a traumatické?
* Měli jste nějaké dětské přátele?
* Pokud ano, kdo a kde jsou nyní?
* Jste si s nimi stále blízcí nebo jste se rozešli?
* Jaké hlouposti jste prováděli, když jste byli mladší?
* Jaké hračky jste si z dětství nechali?
* Proč? Co pro vás znamenají?
* Pokud jste si žádné nenechali, proč ne?
* Co jste s nimi se všemi udělali?
* Máte nějaké hluboká, temná tajemství minulosti, která by se mohla objevit, aby vás pronásledovala?
* Jaké konflikty se mohou vynořit z vaší minulosti?
* Jste tím, kým tvrdíte, že jste?
* Máte záznam v trestním rejstříku nebo nějakou jeho obdobu?
* Jak nahlížíte na hrdiny/legendy vaší země?

Rodina

* Kdo byli vaši rodiče?
* Vychovávali vás oni?
* Pokud ne, pak proč ne a kdo vás vychovával?
* Jaké je celé jméno vašeho otce?
* Jaké je celé jméno vaší matky?
* Jaké je jméno vaší matky za svobodna?
* Jak se vaši rodiče a nebo vaši pěstouni živili?
* Jaké bylo jejich postavení ve společnosti?
* Bydlela vaše rodina na jednom místě nebo jste se hodně stěhovali?
* Jak jste se svými rodiči vycházel?
* Jak by vás vaši rodiče popsali? Odpovězte tak slovy své matky a pak svého otce.
* Máte nějaké sourozence?
* Pokud ano, pak jaké a jak se jmenují?
* Jaké je vaše pořadí narození v rodině?
* Jak jste se svými sourozenci vycházeli?
* Jaká byla vaše rodina?
* Sepište vše, co víte o rodinných sídlech, vdaných párech, dětech, vzdělání a důležitých událostech, které si dokážete vybavit.
* Je někdo z vaší rodiny naživu?
* Pokud ano, pak kde jsou?
* Jste s nimi v kontaktu nebo jste se jim odcizil?
* Nakreslete svůj rodokmen, včetně žijících a mrtvých příbuzných.
* Chováte k nějakému členu rodiny obzvláštní náklonnost nebo naopak nenávist?
* Má k vám nějaký z členů rodiny zvláštní vztah (možná jako důvěrník, mentor nebo arcirival)?
* Jsou ve vaší rodině (vás nevyjímaje) nějaké bílé nebo černé ovce?
* A pokud ano, kdo a jak získal toto postavení?
* Pokud tou osobou nejste vy, jaký k ní máte vztah?
* Máte nějakého neblaze proslulého nebo naopak slavného předka?
* Pokud ano, jak se tato osoba proslavila?
* Co si o vás lidé myslí, když se prozradí, kdo byl vaším předkem?
* Snažíte se oživit reputaci vašeho předka, naopak ji pohřbít nebo ji ignorujete?
* Založili jste vlastní rodinu?
* Pokud ne, chtěli byste mít rodinu, jednoho dne?
* Pokud ano, pak s kým nebo s jakým typem osoby?
* Jaká osoba by byla vaším ideálním partnerem?
* Co byste byli ochotni udělat, abyste takovou osobu ochránili?
* Je něco, co byste neudělali, abyste takovou osobu ochránili a pokud ano, pak co?
* Změnilo by něco váš názor na tuto věc a pokud ano, co?

Vztahy

* Máte nějaké blízké přátele?
* Pokud ano, kdo to je a jací jsou?
* Jaká je historie jejich vztahů s vámi?
* Máte v současné době nejlepší přátele, které byste chránili i za cenu své pověsti nebo života?
* Pokud ano, o koho se jedná a co způsobilo, že jsou vám tak blízcí? Co by se muselo stát, abyste tento vztah ukončili?
* Máte nějaké urputné nepřátele?
* Pokud ano, kdo jsou, jací jsou a jaká je minulost vašeho sporu?
* Porazili jste je již kdysi?
* Jak moc vás tito nepřátelé mohou v budoucnu ohrozit?
* Jaké cenné nebo důležité kontakty máte?
* Jak jste je získal?
* Ke které osobě nebo osobám nebo skupině jste nejvíce loajální?
* Sepište všechny minulé vážné známosti, které jste měli a podejte krátký popis těchto vztahů.
* Jak si myslíte, že na vás ostatní pohlížejí?
* Když vám někdo zkříží cestu, co uděláte?
* Kdo je váš nejdůvěryhodnější spojenec?
* Komu věříte, všeobecně řečeno?
* Kým opovrhujete a proč?
* Jmenujte sedm věcí, které u ostatních nenávidíte.
* Je váš pohled na svět konzistentní?
* Vidí vás různí lidé stejně?
* Snažíte se záměrně působit v různých situacích různě? Jak?
* Pro co byste obětovali život?
* Pro co byste zašli až do krajnosti?
* Na koho se obrátíte, když se dostanete do problémů?
* Co je tou nejhorší věcí, jakou vám kdo udělal?
* Jaká je vaše obvyklá reakce na atraktivního člena opačného pohlaví, který vám dá vědět, že je k mání?
* Jak vycházíte s lidmi stejného oboru nebo prostředí?
* Jak je vás možno vydírat, porazit nebo podvést?
* Ztratili jste nějakou lásku?
* Jak jste tu situaci řešili (krátkodobě a dlouhodobě)?
* Komu byste chyběl, kdyby jste zmizel?
* Kdo by vás mohl ochránit?
* Kdo by vás mohl přesvědčit, abyste se zaprodali?
* Jak jste si s vašimi přáteli blízký?
* Co o vás vědí?
* Co o vás nevědí?
* Co o nich víte a nevíte vy?
* Žijete s někým (spolubydlící, příbuzní, přátelé, známí, rodinný přítel, manžel, manželka, partner, partnerka, milenec, milenka)?
* Jste členem nějaké skupiny se zvláštními zájmy?
* Jaká je vaše míra zainteresovanosti v takové skupině?
* Jaký je váš současný status u místních ochránců zákona a pořádku?
* Mají na vás úřady záznam o spolupráci nebo nespolupráci?
* Máte záznam v rejstříku místní, národní či mezinárodní organizace pro prosazování zákona?

Osobnost/Názory

* Máte, či měl jste, nějaké modely rolí?
* Máte nějaké hrdiny či idoly, ať už soudobé či legendární?
* Pokud ano, setkal jste se s nimi někdy?
* Byl jste někdy svými bývalými hrdiny či idoly zklamán? Pokud ano, proč a za jakých okolností?
* Kdy jste se rozhodl stát dobrodruhem?
* Proč jste se jako své povolání rozhodl riskovat život?
* Co očekáváte, že vám přinese povolání dobrodruha (uspokojení, slávu, peníze, spásu, atd.)?
* Co, pokud vůbec něco, by vás přinutilo přestat s dobrodruhováním (smrt milého, svatba, zmrzačení, peníze, pozice, věk, atd.)?
* Máte nějaké sny či ambice?
* Pokud ne, proč?
* Jak do těchto snů dobrodruhování zapadá, a zapadá tam vůbec?
* Jaké jsou vaše krátkodobé cíle (co byste rád dělal ve výhledu roku)?
* Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle (co byste rád dělal ve výhledu dvaceti let)?
* Pokud jsou tyto cíle vzájemně v protikladu, nebo jsou v protikladu vašim snům, jak tyto rozdíly vyřešíte?
* Jak se snažíte naplnit svoje sny, cíle a ambice?
* Máte nějaké silné racionální či iracionální strachy či fobie? Pokud ano, jakého jsou původu, jaká se za nimi skrývá úvaha?
* Co, pokud vůbec něco, by to vyžadovalo, abyste je překonal?
* Jak reagujete, když se tento strach manifestuje?
* Jste ochoten o tom diskutovat, či se dokonce k této situaci přiznat?
* Jaké jsou vaše postoje co se týče materiálních statků?
* Skrblíte si svůj příděl majetku, či jej volně utrácíte?
* Jste lakomý či štědrý?
* Považujete bohatství za známku úspěchu, nebo jen za prostředek dosažení cíle?
* Jak se chováte ke druhým, v obecné rovině?
* Vkládáte do nich důvěru lehko (možná až příliš lehko) či nikoliv?
* Jste introvert (plachý a uzavřený) či extrovert (otevřený)?
* Jste pokorná a skromná duše či chvastounsky namyšlený?
* Jednáte jinak než cítíte (skrývaje své skutečné myšlenky)?
* Jaké zvyky vám u přátel nejvíc vadí?
* Existuje nějaká rasa, názor, přesvědčení, náboženství, povolání, zaměstnání, politické smýšlení nebo něco podobného, vůči čemu byste choval silné předsudky a proč?
* Jak na vás ostatní obvykle reagují?
* Proč, podle vás, tak jednají?
* Jaké jsou vaše nejotravnější zlozvyky?
* Jaké je vaše oblíbené jídlo?
* Jaké je vaše oblíbené pití?
* Jaká je vaše nejoblíbenější laskomina (dezert)?
* Máte v oblibě nějakou konkrétní kuchyni?
* Vychutnáváte si chuti, nebo jídlo zhltnete?
* Máte rádi mdlé jídlo, či silně kořeněné?
* Jsou nějaké typy jídla, která vám připadají odporné, nebo je odmítáte jíst?
* Jste na nějaké jídlo alergický?
* Jaká je vaše oblíbená barva(y)?
* Je nějaká barva, kterou nemáte rád?
* Máte nějakou oblíbenou (nebo nenáviděnou) píseň, typ hudby, nástroj?
* Jaká je vaše oblíbená bardská píseň?
* Pokud máte oblíbenou vůni, jaká to je?
* Jaký je váš oblíbený typ zvířete?
* Máte nějaké totemové zvíře či spřízněné zvíře, a pokud ano, proč?
* Je nějaký druh zvířete, které nenávidíte, či se ho obáváte?
* Jste na nějaký druh zvířete alergický?
* Máte nějaké alergie?
* Existuje něco, co vás dokáže rozzuřit?
* Je něco, co vás přivede do rozpaků?
* Jak reagujete, když si vás kvůli tomu někdo dobírá?
* Žijete rádi v tvrdých podmínkách, nebo si raději vychutnáváte komfort?
* Věříte v boha/bohy?
* Máte nějakého patrona?
* Jste zbožný nebo rouhavý?
* Uctíváte aktivně a obracíte na víru nebo jsou to jen slova?
* Jak daleko byste při obraně svojí víry zašli?
* Byla vaše víra ovlivněna nebo tvarována někým výrazným?
* Patříte k ortodoxní církvi nebo k nějaké z ní odštěpené skupině (a je tato skupina přijímána, neschvalována nebo považována za kacíře)?
* Jak to ovlivňuje váš život a víru?
* Je vaše církev v místě, kde jste vyrostli, přijímaným náboženstvím, nebo jste ji museli provozovat potají?
* Jak to ovlivňuje váš život a víru?
* Byli jste někdy kvůli své víře pronásledování?
* Pokud ano, kdy a jak jste to zvládli?
* Dokážete zabít?
* Kdy jste se rozhodli (nebo zjistili), že ano?
* Co se stalo, a jak jste se s tím vypořádali? * Kdy si myslíte, že je v pořádku zabít (za jakých okolností)?
* Kdy si myslíte, že to není v pořádku (za jakých okolností)?
* Co byste udělali s někým, kdo se pokusil (či uspěl) v zabití, za okolností, kdy to podle vás nebylo v pořádku? Jaká bude vaše reakce?
* Co kdyby to byl váš nepřítel?
* Co kdyby to byl váš přítel?
* Co kdyby to byl nevinný?
* Co kdyby protivník neovládal své chování (byl pod nátlakem, očarován, ovládnut či posednut)?
* Co uděláte, když na vás někdo vystřelí (zaútočí)?
* Co uděláte, když vám něco ukradnou?
* Co uděláte, když vás někdo veřejně těžce urazí?
* Co uděláte, když váš dobrý přítel či příbuzní zemřou nepřirozenou smrtí?
* Jaký úkol byste každopádně a za všech okolností odmítli udělat?
* Co považujete za nejhorší zločin, který může někdo spáchat a proč?
* Jaký vztah obecně máte k vládě (vládcům)?
* Proč to takto cítíte?
* Podporujete současnou vládu vaší domoviny?
* Pokud ano, jak daleko jste ochotni při obranně domoviny zajít? Pokud ne, kladete aktivní odpor?
* Patříte k nějaké protivládní organizaci?
* Pokud ano, popište skupinu a její cíle.
* Jaká forma vlády je podle vás nejlepší (demokracie, monarchie, anarchie, vláda aristorkacie, oligarchie, matriarchát) a proč?
* Byli jste někdy pronásledováni pro svůj politický postoj?
* Pokud ano, popište okolnosti a jak vás to ovlivnilo.
* Jste členy nějaké nenáboženské skupiny, řádu nebo organizace?
* Pokud ano, popište ji, její cíle i členství.
* Jak loajální jste k této skupině a proč?
* Jak jste se stali členem?
* Pokud jste bývalý člen, odešli jste dobrovolně, nedobrovolně a proč?
* Bylo to za dobrých (přátelských) okolností či ne?
* Jste organizací hledáni nebo pronásledováni? * Pokud ano, pak kým a za jakým účelem (aby vás zabili, donutili vás k návratu, vydírali vás, sledovali vás, aby se ujistili, že nevyzrazujete jejich tajemství)?
* Máte nějaké neobvyklé zvyky či výrazné osobnostní rysy, které jsou ostatním zřejmé?
* Pokud ano, popište je i jak jste k nim přišli, stejně jako to, kdy jsou výrazné a co je způsobuje.
* Jak reagujete, když si z toho někdo utahuje?
* Máte nějaké neobvyklé nebo nervózní manýry, třeba když mluvíte, přemýšlíte, bojíte se, jste ve stresu nebo zahanbeni?
* Pokud ano, mají nějaké příčiny v minulosti?
* Máte neobvyklý způsob chůze nebo přízvuk?
* Pokud ano, kde jste k nim přišli?
* Jsou situace kdy se zvýrazňují (nebo naopak jsou méně výrazné)?
* Jak reagujete, když si z toho někdo dělá legraci?
* Jaká je vaše oblíbená barva?
* Na jaké místo byste se nejraději podíval?
* Co vás nejvíc štve?
* Jaká (pokud nějaká) je vaše nejoblíbenější forma umění?
* Jaké je vaše nejcennější vlastnictví?
* Bez jakých věcí nemůžete být?
* Máte štěstí?
* Pokud by váš život měl ve 24 hodinách skončit, jakých pět věcí byste v tom čase uskutečnili?
* Je vaše vnímání reality "černobílé" nebo vidíte i odstíny šedi?
* Raději boříte nebo budujete?
* Jste rozvážní nebo spontánní?
* Máte raději město nebo venkov?
* Kdybyste se měli rozhodnout, raději ohlušení nebo oslepení? Proč?
* Jaký vztah máte k magii, mýtům, nadpřirozenu?
* Pamatujete si své sny?
* Popište typický sen, jaký byste mohli mít.
* Popište svoje nejhorší noční můru.

Profese/Výcvik

* Kde a jak jste se učili?
* Kdo vás trénoval nebo učil?
* Jaký byl váš vztah k učiteli/mistrovi?
* Jak jste k tomuto učiteli/mistrovi přišli?
* Byl váš mistr milý, přísný, krutý, lhostejný?
* Existuje tato osoba či instituce stále?
* Nutili vás do povolání rodiče či vrstevníci?
* Diktovaly výběr povolání okolnosti?
* Byl jste premiant nebo jste prolezl s odřenýma ušima?
* Co dovednosti? Jak jste k nim přišel (zvláště těm neobvyklým)?
* Dělal jste někdy pro obživu i něco jiného?
* Jak reagujete v boji (manévry, slabiny)?
* Jak nejsnáze by se vás dalo porazit?
* Dostal jste někdy nějaká ocenění či vám byly vzdávány pocty?
* Co jste udělal ve vašem oboru "výjimečného" ve srovnání s druhými?
* Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle v práci?
* Popište jakékoliv traumatické zkušenosti ve vaší současné práci, které vás nějakým způsobem hluboce ovlivnily.
* Co si o vaší současné práci myslí vaši příbuzní a přátelé?
* Je něco, co v současné době neznáte či neumíte a chtěli byste znát či umět?
* Žárlíte na jiné, kteří takové věci dovedou, v dobrém smyslu slova nebo jste kvůli tomu zasmušilí a nevrlí?

Životní styl/Koníčky

* Co normálně přes den děláte?
* Jak se cítíte a reagujete, když tuto vaší rutinu někdo naruší?
* Jaké jsou vaše koníčky, když zrovna nejste na cestě za dobrodružstvím nebo netrénujete?
* Co byste udělali, kdybyste trpěli nespavostí a potřebovali se zabavit?
* Co děláte pro uklidnění? A co děláte pro zábavu? Jaké máte zájmy?
* Jak se normálně oblékáte, když nejste na cestě za dobrodružstvím?
* Vyparádíte se, když relaxujete, nebo naopak?
* Máte nějaký módní vzhled nebo styl? Jaký?
* Co normálně nosíte doma do postele?
* Co si obléknete na sebe, když jdete spát v rámci dobrodružství?
* Nosíte nějaké identifikovatelné šperky?
* Kam si normálně dáváte zbraně, magické předměty nebo cennosti, když spíte?
* Jaké ranní nebo večerní návyky máte?
* Mění se to na dobrodružství nějak?
* Jaká kratochvíle (které se pravidelně účastníte) vás nejvíc baví?
* Jaká kratochvíle (které se pravidelně účastníte) vás baví nejméně?
* Čtete noviny?
* Pokud ano, které částí a jak často?
* Cestování: jak se přemísťujete po okolí?
* Jaká je vaše představa dobré večerní zábavy?
* Trpíte mořskou nemocí, nevolností z letu či jízdy (autem či na zvířeti)?
* Jezdíte rádi na zvířatech?
* Nějaké strachy z cestování?
* Jaký druh věcí či vybavení si s sebou na cesty berete?
* Jaká jsou vaše místa odpočinku?
* Chodíte po práci do baru?
* Hrajete kulečník?
* Chodíte tancovat? Kdo chodí s vámi?
* Co čtete? Vědecké publikace, historické romány, mýty a legendy, mapy, kuchařky, romantiku, časopisy, science fiction, fantasy, horor, noviny, povídky?
* Jakou máte rádi hudbu?
* Máte oblíbeného umělce, skupinu či barda?
* Budete poslouchat či si zpívat stejné písničky pořád dokola nebo vás dere, kdy to lidé dělají?
* Jak cvičíte? Pracujete na sobě v tělocvičně, dáváte si po ránu vycházku, běháte maratony, hrajete sporty, povalujete se?
* Kde bydlíte?
* Pronajaté či vlastní?
* Byt, dům či hrad?
* Jak blízko jsou sousedi?
* Je to dobré sousedství?
* Jakou barvu má dům?
* V jakém jste patře?
* Máte trávník?
* Co květinovou zahrádku?
* Má dům půdu či sklep?
* Jak vypadá váš nábytek?
* Kupujete si starožitnosti?
* Čím jsou pokryty stěny? Tapety, umění, fotky?
* Jaké máte závěsy? Zřasené krajkové, žaluzie, nebo zatahovací závěsy?
* Udržujete dům v čistotě?
* Je zaprášený?
* Je vana plesnivá či rezavá?
* Čistíte ji sám?
* Jak vypadá váš stůl nebo pracovní prostor? Malý a přecpaný, obrovský a rozměrný, pokrytý nánosem knih a papírů, čistě uklizený a uspořádaný?
* Dokážete najít co hledáte, když to potřebujete?
* Jakou barvu mají vaše přikrývky?
* Satén či bavlna?
* S květovanými vzory, či pokryty obrázky robotích hraček?
* Jaký druh jídla jíte?
* Vaříte si obědy sami?
* Jste dobrý kuchař, gurmán či břídil?
* Přecpáváte se?
* Držíte dietu?
* Kam a jak často jezdíte na dovolenou?
* Máte domácí mazlíčky?
* Vedete si kalendář či diář?
* Kde jej uchováváte?
* Máte poslední vůli?
* Co se v ní říká?

Rozličné

* Jak byste chtěl, aby si vás lidé po vaší smrti pamatovali?
* Jakou hrozbu představujete pro veřejnost?
* Pokud by vaše rysy byly zničeny, je nějaký jiný způsob, jak identifikovat vaše tělo?
* Kolik stojí pinta medoviny?
* Jako hráč, kdybyste mohl, co byste poradil své postavě? Mluvte jako by on(a) seděl(a) přímo před vámi. Užijte správný tón, když dáváte vaší postavě radu...
Napsal Alnag 01.12.2005
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.10421514511108 secREMOTE_IP: 3.230.173.188