Vesnice D6

Taky jste někdy nemohli za žádnou cenu honem vymyslet, jak vesnice, kam by postavy zavítaly spíš omylem mohla vypadat?
Napsal Vojtěch
Obsah článku:

Podnebí? Když opravdu nevíte jak začít, jinak samozřejmě vezměte místo, kde hrajete. (Kdo tu žije na Zemi - co tu jde najít bez nějkého ladu a skladu)

1 - Věcný led (Eskymáci, Laponci - je tu fakt zima, polární noc a den, saně, iglú, lední medvědi, sobi, tažné husy, lyže, velryby, lišejníky, snežnice a lyže, kožešiny, kosti, polární liška, polární zajíc, psi, kajak, ledovce, kry, sebevraždy lumíků z hladu, v moři překvapivě živo, omrzliny, avitaminoza, blizzard)

2 - Studené (Vikingovê, sibiřské národy, severští indiáni, Piktové - úroda zpravidla nic moc, ale bohaté lesy a loviště, medvědi, rys, puma, dlouhé domy, sruby, dlouhá zima a krátké teplé léto, jehličnaté lesy, bělokur, sob, los, vlci, dlouhé lodě, bouřlivá moře, vřes, permafrost, tygr, rýma, mlha, studený déšť, sněhová bouře)

3 - Mírné (Slované, Germáni, indiáni, Hunové, Kelti, Maoři, Číňané atd. - ovce, smíšené lesy, louky, pole, velké pláně, tuři, kanci, čtyři roční doby, pstruzi, štiky, jeleni, máky, vlci, medvědi, lišky, jezevci, sýkory, zajíc, mravenci, dodo, želva, zmije, užovka, ještěrky, velemlok, ropucha, čmelák, tygr, vichřice, déšť, kroupy, bouřky)

4 - Teplé suché (Arabové, Řekové, Beduíni, Peršané, Mongolové, Masajové, Austrálci, Indové, Pueblané, Křováci - travnaté pláně, savana, období sucha a období dešťů, antilopy, paviáni, lvi, stany, akácie, gepardi, hyeny, písečné a kamenité pouště, tropické rybky, osel, delfíni, sloni, koně, velká stáda, bizoni, krokodýli, klokani, štíři, baobab, kaktusy, palmy, kobra, chřestýš, písečná zmije, skarabeus, varan, hroch, nosorožec, žirafa, termiti, tygr, šakal, vlk, úžeh, spavá nemoc, dikobraz, mor, borovice, písečná bouře)

5 - Teplé vlhké (všelijaké pralesní kultury černé afriky a pralesních indiánů, Papuánci, Indové, Khmerové - Pralesy, neustálá vhkost, množství hmyzu, rajky, papoušci, tukani, kolibříci, jaguáři, pavouci, liány, opice, barevné žáby, velcí škrtiči, bojgy, krokodýli, piraně, pralesní mravenci, zabijácké včely, tygr, lenochod, pijavice, zábavné nemoci jako dengue a tak dál., monzun, tajfun)

6 - Hory (výsledek ber jako podnebí základní kolem, tady v horách to bude spíš jako by bylo o stupeň chladnější, s tím, že tu budou na chlad navyklé druhy podobné těm, co žijí níže; Tibeťané, Inkové, Skoti, Švýcaři, Afghánci - Horské gorily, levhart, kamzík, ovce, kozy, ledovec, skrytá údolí, kosodřevina, protěž)

 

Tvar? Prostě jak to tu vypadá. Je možné, že to bude i kombinace.

1 - Dlouhá podél cesty (nejspíš ne zrovna dobře bránitelná, na cizince tu budou zvyklí, dost možná tu je zájezdní hostinec)

2 - Soustředěná kolem návsi (dost možná tu cesta končí a vede jen odtud někam do města, obyvatelé přespolní možná moc nemusí)

3 - Přilepená k něčeu významnému (vesnice je pravděpodobně závislá na tomto prvku, nebo jí udává tvar. Místní to buď nevnímají, nebo jsou na to naopak hrdí. Každopádně by asi neviděli rádi onu věc zničenou)

4 - Domky rozptýlené po okolí (místní budou často soběstační a opatrní, ale zase lační po novinkách. Místní asi budou vědět kam prchnout v případě ohrožení a také budou mít místo kde se scházejí)

5 - V rozvalinách předchozího osídlení (místní jsou možná potomky dávného osídlení a možná se jen přistěhovali do místa s příhodným zdrojem stavebnin. Místní nemusí být zrovna dobrodruzi, aby věděli o jedné nebo tuctu zajímavostí)

6 - Ve výstavbě (všude se něco staví, je tu živo a panuje optimismus. Konec konců taky můžete být příští soused. Také ale o nové sousedy nemusí stát a to pak někoho mimo komunitu zrovna nevítají)

 

Poloha? Copak v okolí se tu nachází? A co z toho může být užitečné?

1 - U vody (často dpravní cesta a také přilepšení v poobě ryb na talíři. Může se z ní zavlažovat, ale také se umí rozvodnit, moře přehrady, jezera, řeky)

2 - Na kopci (výhled do okolí, občas problém s vodou, je snadno vidět, bránitelná pozice)

3 - Na rovině (snadný přístup, asi dost polí, nebo taky vůbec nic)

4 - Ve skalách (často nijak výhodná pozice, ale alespoň nezabírá půdu, kterou je lepší orat. Občas tu může někomu něco spadnout na hlavu, ale zase se může snadno skrýt)

5 - V údolí (schovaní před nepříjemným počasím, ale taky může ujet svah)

6 - Na vodě (ostrůvek, plovoucí ostrov, na kůlech v přílivu, hausbóty. Voda je všude a místní jsou bez ní jako ryba na suchu. Ke stejným výhodám jako poloha u vody je navíc osada i snadno bránitelná před útokem ze souše, ale ne vždy chodí problémy po zemi)

 

Proč ta ves stojí? Já vím, že to tu je jen proto, aby se tu hrdinové nadlábli a střelili loot, ale ono se občas hodí nemít ves ve vzduchoprázdnu. Co kdyby tu taky zkysli.

1 - Průchod terénem (brod, průsmyk, most, přívoz, prostě se sem z okolí stahuje kdejaký cestovatel. Vědí tu kde co nového, zastaví tu občas kupec, vybere se mýto, často je tu nějaká posádka)

2 - Bohatý zdroj obživy (je tu jídla nazbyt. Spousta ryb, bohatá loviště, úrodná země. Zkrátka se tu pěstuje, loví a odváží ven. Často se tak děje v závislosti na sezóně, takže se místní střídavě bojí o úrodu na poli, tah ryb atd., aby je nezmařilo počasí,  pak o tu kterou už mají doma, aby ji někdo neukradl)

3 - Zdroj pitné vody (okolo nemusí být ani sucho, ale voda kolem může být na pití nevhodná. Každopádně se k vodě stahují lidé z okolí, mění se novinky a občas se zataví kupec. Narozdíl od obživy voda bývá koncentrovaná na jednom místě a tedy je možné mít ji pod dohledem).

4 - Suroviny (něco se tu sbírá, těží, louhuje, pěstuje, nebo tak něco. Časo se to také chrání. Takže tu jsou spousty dělníků, a občas třeba i voják a v okolí nějaký ten důl, sad, pole a tak. Je tu často koncentrace lidí pracujcích v souvislosti see zdrojem, které je třeba živit a vybavovat nástroji, tedy s sem směřují dodávky potřebného vybavení a zase se odváží surovina. Tím pádem tu budou karavany občas potřebující ochranu. Velká část dopravy v okolí mimo období sklizně bude směřována sem a odsud ven)

5 - Frekventovaná cesta (narozdíl od průchodu terénem to není jediná cesta a zase tolik se tu lidí nezastaví. Je jich ale dost, aby se jim dalo cpát nějaké místní zboží, ubytovat je v zájezdním hostinci. Možná tu bude měnit koně důležitý posel)

6 - Kulturně významné místo (poutní místo, sněmovní plácek, kruh menhirů, svatyně. Pravidelně se tu srocují lidé za určitým účelem. Je tu možno prodávat požehnání, ostatky, věštby a tak. Časem se tu zabydlely všelijaké existence, které to tu může živit)

 

Na návsi je? Vesnice mívá nějaký plácek kde se místní schází a na takovém místě často stojí něco významného pro místní. Co by to mohlo být?

1 - Nic (je tu prostě hodně místa, což ale znamená, že se tu nechá pořádat kde co a často se se tak i děje. Trh, soutěž o nejlepšího psa, tancovačka. Možností je hodně)

2 - Pomník / Socha / Kámen (často má nějaký vztak k historii vesnice, nebo okolí. Může to být dokonce součást zapomenuté stavby, nebo dlouho hledaný objekt)

3 - Studna / Kašna / Studánka (místní se tu schází pro vodu, a vyměňují klepy. Jeden zdroj dobré vody v celé vsi může také snadno být zdrojem problémů, ať už snahou zabrat si jej pro sebe, nebo tím, že se nějak pokazí)

4 - Rybník / Jezírko (koupe se tu obyvatelstvo i zvířectvo a taky se tu pere prádlo, klouže po ledu a tak. Je tu často vodní ptactvo, nebo ryby a také tu může být větší hloubka a v ní...)

5 - Strom (občas také rozčísnutý bleskem, nebo opředený historkami o zachráněných ve větvích při náhlé povodni, ověšený modlami a tak dál)

6 - Přístřešek (Hospoda, dlouhá síň, sněmovní chýše. Může být přístupná cizincům, nebo naopak zapovězená, Může tu být radnice, nebo místo, kde ubytovávají hosty. Každopádně je to společensky velmi významná stavba)

 

Kdo tu poroučí? Už to tak bude, že organizovaná komunita má někoho, kdo tomu všemu velí. Taková osoba je herně celkem užitečná na zadávání úkolů a vyplácení odměn. Můžeš také hodit dvakrát a brát druhý výsledek jako skutečnou mocenskou strukturu, zatímco první je jen nastrčená loutka, nebo ambiciózní konkurence o uchopení moci se pokoušející.

1 - Starosta volený ze vsi (takový člověk bude mít páku na ovlivnění mínění místních i mimo funkci, jinak by ho asi nevybrali)

2 - Rada starších / poradní sněm (dost možná tu bude spolu soupeřit vícero názorů, které budou záviset na tom, ze které rodiny pochází ten který člen. Čím starší jsou lidé v radě, tím pravděpodobnější je, že budou zastávat konzervativnější názory a nebudou nakloněni nějakým změnám a nápadům z vnějšku)

3 - Rychtář / Šerif - někdo dosazený vrchností (takový člověk se především stará, aby jeho chlebodárce dostal, co mu náleží a až potom o blaho obce, i když se najdou i výjimky. Pokud není pod dohledem, může se zněj stát zkorumpovaný tyran)

4 - Sněm všech (Pokud se nic neděje, tak se často rozdělí na frakce, které jsou schopné se celé dny dohadovat o zdánlivě nesmyslných věcech. V případě krize se může snadno změnit v panikařící stádo, které se buď nedohodne na ničem, nebo se nechá snadno strhnout)

5 - Vlastně nikdo (Každý sám za sebe. Obyvatelé jsou silně nezávislí a jsou na to hrdí. Nikomu se jen tak nepodrobí a spolupráce znamená spoustu kompromisů a přemlouvání)

6 - Významná rodina (Často zakladatelé osady, nebo vlastníci něčeho významného. Mají tendenci si myslet, že co je dobré pro ně, je dobré i pro vesnici. Pokud je rodin víc, tak se zpravidla mají rádi neradi ve složitém propletenci vztahů, sňatků a krvavé msty)

 

Řemesla? Někdo tu něco může vyrábět a prodávat. Jinými slovy obchodní přležitosti pro vybavení a tak. Počítat by se sem daly i různé kořenářky, mlynáři a tak.

1 - Závislost na jiných (Musí se sem věci vozit, což ale znamená provoz kupců, obměny v nabídce a také obchodníky, které je občas možné přepadnout a tedy chránit. Také se sem může pašovat, nebo naopak bránit provozu a spekulovat. Možná sem doráží putovní řemeslníci na sezonní práce)

2 - Domácí výroba (Lidová tvořivost může být primitivní, ale ve své jednoduchosti občas i geniální. Dají se tu objevit všelijaké babské recepty s pochybnými, ale občas i nečekanými účinky)

3 - 1k3 řemesel (Je tu pár řemeslníků pokrývající nejčastější potřeby vesnice. Obvykle mají jen základní zboží, ale díky izolaci mohou mít polozapomenutý zaprášený exemplář nějaké věci, kterou kdysi odkoupili a teď čekají na kupce. Takoví řemeslníci zpravidla dovedou leccos, protože nikdo jiný tu není, pokud tedy dostanou patřičné suroviny)

4 - 1k6 řemesel (řemeslníků je tu vícero, ale zpravidla si nekonkurují a vyrábí i pro sousední vsi. Řemeslníci mají často plné ruce práce a je potřeba čekat, než něco udělají, ale zase mohou vyrábět o trochu levněji, než je obvyklé)

5 - Samotářský odborník (ve vsi je ukrytý poklad - skutečný mistr svého řemesla, který se z toho či onoho důvodu straní lidí, ale jeho práce jsou vyhlášené široko daleko. Může se třeba ukrývat před slávou v touze po prostším životě, nebo prchat před někým, kdo chce jeho umu zneužít. Možná ani místní netuší kdo mezi nimi vlastně žije. Takove tajemství je odměnou samo o sobě. Každopádně je tu příležitost získat vysoce kvalitní, možná i magickou věc)

6 - Velkovýroba (Něco se tu dělá ve velkém. Kvalita je základní, ale ceny vynikající a nutně je tu provoz díky dodávkám. Manufakturu dál od města mohlo vyhnat, že výroba třeba zrovna nevoní, a nebo by mohla třeba vypustit jedovatý mrak, nebo menší explozičku. Zkrátka spousta zábavy, částečně díky neexistenci zásad bezpečnosti práce, zákazu dětské práce, neregulaci pracovní doby, stávkám a tak)

 

O duchovno se stará? Když je něco mezi nebem a zemí co místní nechápou a nebo nedovedou ovládnout, nezbývá, než se modlit, ale kdo by dokázal poradit ke komu? Kdo řekne kterého čičmundu něco hněvá a kdo pohřbí zesnuvšího dědu tak aby nestrašil nehodné potomstvo? Sem, kdož potřebuješ prokletí sejmout a zlého ducha zapudit!

1 - Poustevník (samotář, často popudlivý, s vlastním názorem na víru a to, co je správné. Možná ho sem exkomunikovali ostatní kněžní, možná je to na slovo vzatý odborník s výsledky, za kterým občas přijedou i lidé z daleka)

2 - Nedaleký klášter (někde v dosahu sídlí nějaká náboženská instituce, která má potřebu se před světem zavřít za zdí, ale to neznamená, že se k nim nemůže dojít pro radu. V klášterech se často ukrývají relikvie a staré spisy, nebo tajné techniky)

3 - Místní kněz (vesnice má vlastního kněze, možná i faru. Takový kněz má často na starosti i okolní vsi a často víc práce, než sám zvládne... a také často problém, který sám nedokáže řešit)

4 - Nikdo (vesničané se sami drží směsí tradic, pověr a vlastní invence. Dost možná tu je komunita odpadlíků od víry s podivnými zvyky a potenciálně nepěkným vztahem k cizincům, které nikdo hledat nebude. V odlehlejších místech často ani netuší, že něco dělají jinak, než je jinde běžné)

5 - Tajný kult (vesničané jsou bď v područí tajného kultu, nebo jsou sami kultisté. Jjeich víra je v okolí pronásledována a otázka je proč. Možná tu jsou to krvežízniví vyznavači temných božstev, možná kdysi jejich víra stála za vzpourou a byla zakázána, možná se protiví tyranovi na trůně. Každopádně odhalení, nebo čmuchání kolem může vyvolat histerii nečekaných proporcí)

6 - Putující duchovní (duchovní tu sice není, ale občas sem zavítá. valita takových duchovních může kolísat, ale jedno je jisté. Když jsou zrovna potřeba, tak tu nejsou. Kdo by nějakého mohl přivézt? Práce pro kněze z družiny zaručena)

 

Kdo se stará o zdraví? Nudle u nosu neobvyklé barvy, vymknutý kotník, nebo přeražená žebra po nabrání na rohy splašenou krávou. Někdo to určitě dokáže vyřesit, ale hlavní je, že se také dokáže postarat i o dobité dobrodruhy, že?

1 - Duchovní (Otázka je, jestli 6x Zdrávas! pomůže, nebo má přístup také k léčivé magii. Možná taky nebude léčit jinověrce, alespoň ne bez příplatku)

2 - Nějak si tu poradíme (recepty po praprababičce a jiné lidové postupy mají zajistit, že se tu udrží v dobrém stavu. Léčitel družiny může najít uplatnění u zapeklitého případu, pošramocení dobrodruzi všelicos)

3 - Kořenářka (po generace předávané postupy s poněkud ověřenějšími a odladěnějšími metodami, byť neortodoxními. Často dokáže zázraky, ale potřebuje neobvyklé suroviny, nebo není léčba bez následků)

4 - Felčar (studovaný léčitel na vsi je vzácnost. Otázka je proč tu je? Možná je to experimentátor na ne zcela zákonném základu, možná není až tak dobrý, nebo léčil neúspěšně někoho pomstychtivého, před kým je třeba se ukrýt. Mohou se za ním táhnout davy, ale nebývá levný, a také to může být podvodník)

5 - Ras / Kovář / Řezník / Porodní bába / Kat (není to studovaný odborník, ale díky znalosti anatomie dovede napravit všelijaká poranění, a ovládá trhání zubů a amputace. Zpravidla je bezradný u nemocí)

6 - Nikdo (jejda! je potřeba najít doktora jinde a možná tu bude také potřeba zajistit aby sem nějaká pomoc dorazila)

 

Kdo řeší problémy a spory? Ano, když je s něčím potíž, je třeba s tím něco dělat. A když už tak pořádně to umí jen... toto by mohl být další zdroj úkolů a případně metla dobrodruhů ne zrovna prospěšných.

1 - Sami (soběstačná komunita kde si místní dovedou poradit. Zachmuřený dav s vidlemi a pochodněmi se jaksi nabízí k předobrazu takového řešení, ale nemusí to být až takové)

2 - Vrchnost (po ruce se může nabízet oficiální moc, která v případě nějakého nepokoje zasáhne, ale takové řešení může být neadekvátní situaci, nebo příliš pomalé. Příležitost pro jiné vyniknout se nabízí)

3 - Najatí odborníci (tady se rovnou spoléhají na dobrodruhy. Snad jsou i upřímní v dohodě o odměně a v popisu problému)

4 - Duchovno (možná, že místní na to nemají a vrchnost je daleko, ale mniši, či moudrý kněz dovede včas zasáhnout a místní se k němu obrací o radu. Možná se také jen modlí o spásu)

5 - Kdo se namane (oportunismus zde vládne a buď se věci chopí kdo může, nebo to na někoho mazaně hodí)

6 - Rychtář / Šerif / Velitel stráže / Soudce (prostě někdo zvlášť vyhrazený k řešení sporů, vedení obrany a jiné takové věci)

 

Barvité figury? Je tu ještě někdo jen tak?

1 - Obecní blb (často vybavený pozorovacím talentem a přímou myslí bez lží. Možný zdroj jinak pečlivě tajených informací, nebo naopak zavádějících vodítek, které mu někdo našeptal. Nechá se z něj dstat kdo)

2 - Zneuzaný odborník (možná je to podvodník, nebo neumětel, možná je to také člověk překračující svou dobu, nebo nebezpečný výrobce potenciálně prokletých předmětů)

3 - Ztracená existence (zahořklý a špinavý kořala může klidně být zapuzený generál a brilantní taktik, nebo arcimág, architekt atd. Pokud ho postavy alespoň na chvíli vytáhnou z jeho mizérie, tak je může něco přiučit)

4 - Výjimečný návštěvník (královský vyslanec, známý umělec, jakákoli honorace cinkající penězi, kolem které se zrovna točí vesnice. Obvykle tu není na dlouho, ale za tu chvíli s může semlít leccos na dlouhá vyprávění)

5 - Záhadný cizinec (někdo evidentně není tím, čím se zdá být a klevety se jen sypou)

6 - Vyvrhel (malomocný, psanec, jinověrec. Někdo, koho se místní bojí dost na to, aby ho nevyhnali, ale stranili se ho... ale je to jen dočasný stav. Buď se osoba sama vzdálí, nebo se nevyhnutelně vesničané pokusí ji odstranit jinak)

 

Zajímavosti v okolí? U takové vsi se občas vyskytuje něco ne úplně související s existencí vsi, ale i tak zajíavé.

1 - Ruina (něco tu dřív bylo a pak to přestalo být obýváno, alespoň původními staviteli tedy, a zchátralo. Rozpadlý kostel, starý hrad, opuštěný důl, a tak dále. Taková ruina se dá zkoumat, dá se tam něco najít, možná tak bydlí někdo nepěkný)

2 - Sídlo někoho známého (na letní byt sem jezdí baronka, či známý básník zde hledá inspiraci? Nejen že je tu možné občas potkat onu osobnost, ale také hejna čumilů, a příznivců, ale občas i oponenty, příležitostného atentátníka, nebo jiné neřádstvo)

3 - Divočina (Vesnice je na okraji lidmi málo probádané oblasti, do které se mohou pořádat průzkumné výpravy a zpátky přinášet exotické věci jinde neznámé, neobvyklé choroby, nasr... kmeny domorodců hledající odcizené posvátné předměty a jiné legrácky)

4 - Přírodní prvek (nějaká neobvyklá přírodní pamětihodnost, ať už letitý dub, skalní útvar, nebo vodopád. Kolem takových míst se mohou rojit víly,  nebo elementálové a samozřejmě také poutníci, ktří si sem rádi zajdou cestou)

5 - Místo magické síly (staré pohřebiště, kamenný kruh, paseka s vílím kruhem, oltář zapomenutých božstev. Taková místa jsou často zapomenutá i místními, ale mohou se tu občas scházet tajné kulty, nebo konat rituály čarodějnice, nebo si lízat si rány starý drak)

6 - Orientační bod (je jedno jestli je to maják, socha, nebo charakteristicky tvarovaná hora, ale je to každopádně dobře vidět z daleka. okolní terén je často spatně průchozí, nebo široko daleko stejný a matoucí. Možná že obchodní stezka nevede právě sem, ale bude nedaleko)

 

O čem se mluví? Řeč je často přízemnějšího ražení, ale může to být přesto zajímavé k dokreslení atmosféry, ale i jako zápletka.

1 - Vztahy mezi vesničany (Kdo s kým? Jak a komu za zády? Na koho? Pro koho? A neřikejte teta! slunce seno zná asi každý)

2 - Počasí (Věčné téma, zvlášť v komunitách závislých právě na jeho rozmarech. Dobrodruhy asi budou zajímat hlavně neovyklé jevy)

3 - Očekávaná událost (blíží se dožínky, má přijet výběrčí, Chystá se velký hon, nebo obřad přijetí mezi dospělé? Přípravy samozřejmě zanmenají napětí a příležitosti)

4 - Někdo významný z venčí (Poslední králův výnos, střet mágů, revoluční pěstování jamů a rýže na stejném poli dovezený cestovatelem. Prostě se někde něco stalo a bylo to dost významné, aby se to přetřásalo i tady - kampaň se dá nakopnout i odtud.)

5 - Neočekávaná událost (někdo umřel, přitáhli bandité, na poli vyorali zlatý oštěp, narodilo se tele se třemi hlavami, nad sousedním údolím už třetí týden sedí mlha a nikdo se tam odtud nevrátil. Asi nejpřímější způsob jak hrdiny někam zkusit nasměrovat)

6 - Činy hrdinů (činy družinky patřičně zveličené a překroucené)

 

Co se děje? Občas se ve vsi děje i něco výjimečného.

1 - Souboj (Ve vsi si domluvili vyřešení sporů dávní rivalové. Pokud to bude kolegium truvérů posuzující bitvu dvou pěvců, nebo jejich souboj na urážky, pokud to bude souboj ochařů, nebo šermířů dvou škol, lučištníků, či znepřátelených šlechticů, možná i ordál, tak se asi shromážždí celá ves. Běda ale kdyby se vadili dva čarodějníci. Pak asi bude většina vesničanů ve sklepě vroucně hledat víru v modlitbách. Běda i mágovi, který vyhraje a nezbude mu dost sil na to, aby se z pobořené vsi dostal)

2 - Slavnost (Cyhstá se oslava, možná svátek, možná konec půstu, nebozahájení stavby stodoly. Každopádně se místní těší na veselici a možná dorazí i kejklíři, nebo nějaký významnější host. Běda těm, co slavnost pokazí!)

3 - Podívaná (Projíždějící umělec se uvolil předvést své kousky, kněží přivolají déšť, největší tah lososů, jediný západ slunce mezi sochami královen zakladatelek na kopci Nikdo nic nepřipravuje, ale diváci přesto přijdou)

4 - Nomádi (projíždí kočovná společnost měnící často neobvyklé věci a služby. O tom zda jsou vítáni záleží na nomádech, a vesničanech)

5 - Pohroma (zatloukají se dveře a okna a co má nohy prchá, pokud je kam. Je možné s tím něco dělat?)

6 - Mela (Na vsi je pozdvižení a dochází k hlasité, pokud ne rovnou ruční výmně názorů. Slunce seno a pár facek na konci, případně hospodská rvačka od Lady jsou pěknou ilustrací současného stavu věcí)

 

 

Čeho se tu bojí? Vesnice je málokdy v klidu a problémů je vždycky dost. Co je to tentokrát?

1 - Vrchnosti (nejspíš je někde společensky nahoře nad vsí pěkný pruďas, nemusí to být ai šlechtic, ale stačí i jen krutý správce s klikou hrdlořezů po ruce, Možná potřebují místní propašovat ven stížnost k vyšší instanci, možná ozbrojenou oporu)

2 - Počasí (zpravidla je to kvůli úrodě, nebo podmínkám pro lov, ale kdo ví co se může semlít z toho červeného mraku nad kopcem?)

3 - Divočiny (vlci, medvěd, hejno kobylek, stádo buvolů, každopádně něco, na co místních není dost, aby si s tím poradili)

4 - Nepřátel (prostor pro různé lidi i  nelidi, draky a jiné takové. Zpravidla by se s nimi dalo vyjednávat, ale jak je přimět dodržet dohodu? Často mají na hlavě máslo vlastně obě strany a je těžké problém nějak rozplést)

5 - Nadpřirozena (Na hřbitově straší, v lese jsou divná světla, nehlídané děti se mohou ztratit beze stop. Je to jen pověrčivost?)

6 - Ničeho! Vůbec ničeho! Proč se ptáte? (Nervózní reakce, nebo jalové hrdinství? Třeba se tu něco nepěkného děje)

 

Pohroma? Pokud už vesnici hrozí naprostá zkáza tak je to od?

1 - Příroda (povodeň, sopka, písečná bouře, blizzard, lavina. Obvykle není možné jí zabránit bez zapojení zázraků a tak, ale zmírňování následků je i tak zajímavé a pracné. Jak jednou přejde, nezanechá zpravidla moc stop, ale může zakonzervovat vše pod nánosem, který uchová cennosti)

2 - Nákaza (Tady je to čast závod s časem, nebo i zápas o přežití s hysterií uvnit i vně, táhnoucími uprchlíky před morem a opevněnými komunitami střílejícími po cizincích na dohled. Když už se přežene, tak může zanechat liduprázdnou osadu  opuštěnými zvířaty a zapáchajícími mrtvolami v postelích... a ano, je to nakažlivé!)

3 - Ukrutná vechnost (Vesnice tu prostě někomu vadí a ten díky své moci dělá vše, aby odtud místní vypadli, ale nepopudil si nadřízené. Tady to bude chtít vyjednávání a opatrné našlapování, nechtějí-li postavy skončit jako psanci s krví na rukách. Pokud už na "to" došlo, tak je tu zpravidla pastvina, důl, nebo něco výnosnějšího, čemu ves překážela)

4 - Ztráta zdrojů (pole nerodila, studna vyschla, v dole se ztratila poslední žíla, hejna odtáhla. Řešení může záležet na důkladném průzkumu, po ztrrátě zpravidla zbyde jen opuštěná osada, kde zůstalo jen to, co se nedalo odnést, nebo odehnat, i když se občas něco zapomene, třeba mapa k tajnému ložisku?)

5 - Nájezdníci (Vesnici hrozí zkáza ohněm a mečem. A sekerou, kopím šípem a vůbec. spása je zpravidla závislá na obdobných prostředcích, někdy též na diplomacii. Po boji zpravidla zbydou mrtvoly na hromadě, nějaké ty hrůzné připomínky masakru, jako pyramida lebek a doutnající trosky a otrávená studna. Někdy také pár nemanželsky počatých dětí a ožebračených vesničanů. Takové místo se zpravidla osídlí znovu, protože zdroje tu jsou a cyklus se může opakovat)

6 - Zaplať bozi nic! (nebo o tom místní ani neví a ejhle...)

 

Příšery v okolí? Prostě na co dobrodruzi narazí, když vystrčí paty, o čem klevetí vesničani. Často barvitě pojmenovaný strašák historek a součást místního koloritu.

1 - Divá zvěř (Velký kanec hledá Bivoje, zn. vem si mě domů! Tygr Šer-chán, Moby Dick)

2 - Umrlci (Dracula, bílá paní, bezhlavý rytíř - často potrestaní hříšníci, nebo tragické figury)

3 - Pekelníci (Čert stavící zámek, podepisující smlouvy, čertův mlýn a tak dál)

4 - Magičtí tvorové (Wendigo, chiméra, sfinga a jiné takové potvory)

5 - Lidé a nelidé (třeba Wendolové z Pojídačů mrtvých, lidojedi a jiné takové obávané a obájené kmeny a společenstva)

6 - Velemonstra (drak, taraskus, velebouk... vidíte támhleten kopec?)

 

< Strana 1 >
Strana 2
Napsal Vojtěch 15.02.2014
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 33 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11065888404846 secREMOTE_IP: 3.230.154.90