Historická města

Jednou z nezbytných rekvizit jakéhokoli RPG settingu jsou města. Postavám slouží k nákupům, odpočinku, sebevzdělávání či získávání nějakého toho hmotného majetečku, a ve světě slouží jako motory ekonomiky (výroba, obchod, spotřeba), správní sídla, politické veličiny a kulturní centra. Proto se objevují různě podrobné popisy a vyšlo hned několik knih zaměřených na městské prostředí (u Wizardů tou poslední byla Cityscape).
Napsal chrochta

Počtení a pokoukání to sice bývá hezké a užitečné, ale… části konzumentů po jisté době začne něco chybět. A to dokonce i tam, kde by chybět nemělo (Cityscape, různé Campaign Settingy atp.). Tou chybějící věcí je – překvapivě – popis „města“. Ale jistě, geografie fyzická, rasová, sociální i jiná podána bývá; vždy ovšem jde o konkrétní příklad jednoho toho kterého konkrétního města. Teorie obecnějšího rázu chybí, což dle situace bývá v různé míře na škodu. Příklad? Cechy. Ve městech hrávají značnou roli, ale co kdo o nich ví? O jejich roli (Jistě, ekonomika – ale co třeba politika? Společenské postavení a úloha? Sociální role? Náboženský rozměr? Jak moc zasahují do života lidí? Lze být členem více cechů najednou?), organizaci (Existuje jeden celoměstský cech, nebo může existovat v jednom městě cechů více? Kolik jich vlastně je? Jak jsou organizovány?) a funkci v rámci města či většího regionu (Jak velká je jejich organizační úloha? Existuje nějaká hierarchie mezi cechy ve městě? A co hierarchie cechů jednotlivých měst na úrovni kraje či země?). Těch „krizových míst“ by se ve městě našlo víc.


Vedle toho si dříve či později někdo všimne, že problémy vyvstávají i na „vyšší úrovni“ než je jen život ve městě. Jde třeba o postavení města ve společnosti (včetně rozdílu město – neměsto a případné městské typologie), respektive rozdíly mezi městy jednotlivých oblastí (třeba italské obchodní město x francouzské město, nebo město muslimské x čínské) a časů (existuje jiná než fyzická kontinuita antika – středověk, respektive pozdní středověk a raný novověk – konec 18. a začátek 19. století?). I těchhle zádrhelů je víc. Zvlášť proto, že „město“ chápeme – my laici, hráči i odborníci ze společenských věd – spíše instinktivně a spíše podle vnějších projevů (hradby, hodně lidí, monumentální architektura, trh…). A pak se objevují problémy typu „Je Babylón městem? A starověký mezopotámský Ur, egyptská Memfida, indická Harappa? Jak staré je město – můžeme za něj považovat i anatolský Hacilar, Alaça Hüyük nebo nejstarší, ještě akeramické Jericho? A pokud ano, co indiánská puebla (podobají se Hacilaru) nebo keltská oppida (až na materiál hradby shodná s Jerichem)? A jak jsou na tom africká Zimbabwe (je jich víc), indiánská mezoamerická a andská města?“.


V sérii článků se pokusím popsat „město“, jeho život vnitřní i vnější včetně vztahů ke zbytku společnosti a funkcí, které pro ni vykonává. Zaměřím se výhradně na středověké a raně novověké město západoevropského kulturního okruhu (bude-li to možné, pokusím se vycházet z domácích poměrů). Případným exkursům do jiných krajů a dob se nevyhýbám, v plánu je řecko-římská antika.
Předpokládaná osnova je následující:


 1. Co je to město (dostupné i v .doc)
 2. Obyvatelé (dostupné v .doc)
 3. Městská správa
 4. Řemesla a obchod (dostupné i v .doc)
 5. Městské stavby (dostupné i v .doc)
 6. Vojenství (dostupné i v .doc)
 7. Církev (dostupné i v .doc)
 8. Církev: aplikace na DnD
 9. Život ve městě: nové termíny, stará realita
 10. DnD – kde co najdete a co (ne)číst
 11. Literatura (dostupné i v .doc)
 12. Exkurz: Městský stát
 13. Exkurz: Romans roku 1580 (dostupné i v .doc)
 14. Exkurz: Řemesla a Obchod (dostupné i v .doc)
 15. Exkurz: Privilegia
 16. Exkurz: Chebský městský kodex
 17. Exkurz: Vyhlášky městské rady
 18. Exkurz: Antická obec
 19. Exkurz: Demokratické Athény

Nejde o pořadí, jak budou články psány, ani nemohu zaručit, jestli některé články nebudou zrušeny, nepřibudou nebo nebudou předělávány a rozšiřovány/ kráceny. Připomínkám či přímo spoluúčasti na tvorbě se rozhodně nevyhýbám.


Předem upozorňuji, že má pracovní morálka je silně závislá na záchvatech grafomanie, takže prosím, mějte (svatou) trpělivost.


Napsal chrochta 20.01.2016
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 18 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11958193778992 secREMOTE_IP: 44.211.117.197