Jak mluvit s drakem

Aneb když odpravení nepřipadá v úvahu
Napsal Alnag
Je jedno, jak jste se sem dostali. Problém je, že jste tu. Stojíte na nestabilní hromadě lesknoucích se mincí a blyštících se démantů - a kostí. Velkého množství kostí. Některé jsou zjevně pozůstatky zvířat, vidíte kravské lebky. Jiné kosti pocházejí z množství tvorů s tak podivnou anatomií, že nejste s to si je zařadit. Je to ale ta třetí kategorie, která u vás vyvolává mrazení v zádech. Kostry lidí, elfů, gnómů, trpaslíků, skřetů a dalších humanoidů leží roztroušeny a promíchány s velkými hromadami pokladu. Všechny kosti jsou ohryzané. Zvednete něčí stehno. Prohlížíte si záseky na kosti způsobené zubem delším a ostřejším než je dýka ve vaší botě. Kopnete do pár dalších nedalekých kostí ve snaze udržet rovnováhu na sesýpající se haldě mincí. Vidíte kosti rozlomené a zbavené morku.
Něco se hýbe. Je to hora mincí! Vaše nohy vyletí a už jste dole. Ležíte na zlatě a kostech. Postavíte se na loktech, snažíte se zahlédnout, co se děje. Z hromady pokladu se zvedá obrovský tvor. Mince z něj opadávají a odhalují jedno obří oko jehož průměr je větší než vy na výšku. Zkoumavě si vás prohlíží. Bez mrknutí.
Bude zajímavé se z tohohle vykecat.

Pochopení dračí mysli

Klíč k úspěšnému vyjednávání s drakem spočívá v pochopení jedince, s nímž jednáte. Když nevíte, co váš partner v rozhovoru chce, těžko mu to můžete nabídnout.
Většina draků je hnána jedním ze čtyř základních popudů: pocitem nadřazenosti, věčnou válkou proti nudě, zakořeněnou leností a vše pohlcující lačností.

Nadřazenost

Draci se vnímají jako vrchol stvoření. Nezáleží na tom, kolikrát jste zachránili svět nebo jaký stupeň božství požíváte. Drak si o vás nemyslí nic lepšího, než že jste drobné smítko ve velkém uspořádání věcí. Drakův smysl pro nadřazenost roste s tím, jak roste on. V době, kdy dosáhne své plné velikosti, si nemůže pomoc, ale dospěje k závěru, že je větší, lepší a důležitější než jakýkoliv jiný tvor v jeho okolí. Jedině, když se setká s jiným, větším drakem uzná, že existuje někdo významnější, než on. A i tak si v duchu myslí, že když ještě povyroste a ovládne o něco víc magie, bude dělat věci nekonečně lépe.
Když mluvíte s drakem, vždy mějte na paměti, že vás vnímá jako něco podřadného. Jakékoliv námitky o opaku z vaší strany vám vyslouží hněv nebo pobavení v závislosti na temperamentu dotyčného draka. Nemrhejte dechem na snahu přesvědčit jej, že jste si rovni. Můžete jej přesvědčit, že nad ním máte momentální výhodu - pokud je tomu tak - ale to je velmi odlišné od toho, dokázat mu, že jste stejně úžasní jako on.

Nuda

Draci jsou jako kočky. Většinu času spí, a když jsou vzhůru, doba, po kterou se dokážou na něco soustředit, je omezená. V době, kdy už jsou dost velcí na to, aby seděli na hromadě pokladu a ohrožovali životy dobrodruhů už prožili velmi dlouhý život. Většina z nich zůstává ve svém doupěti po celé týdny či měsíce. Myslí si, že viděli všechno, co stojí za vidění a že části světa, které neviděli nemohou obsahovat nic, co je zajímalo. Pokud zabloudíte do dračího pelechu, bude ve vás nejspíš vidět dočasný zdroj rozptýlení. Draci vidí ve zbytku stvoření něco jako hřiště. Ostatní existují pro jejich pobavení. Naneštěstí draky jejich hračky rychle omrzí. Vzpomeňte na způsob, jakým si kočka hraje s myší dokud ji to neunaví a pak ji rychle vyřídí. Tak to dělají i draci. Můžete se chvíli udržet na živu zpěvem, tancem, vyprávěním příběhů nebo jiným způsobem kratochvíle, ale když začne zívat, měli byste mít raději v rukávu ještě něco jiného.

Lenost

Draci pořád nespí jen tak pro nic za nic. Většinu času musí strávit odpočinkem. Jejich velká těla vyžadují spoustu energie a zvýšená aktivita dramaticky zvyšuje jejich potřebu potravy. Drak, který stráví většinu času přesunem sem a tam a děláním různých věcí by musel každý den sežrat vetší stádo skotu. Na světě není dost masa, aby nakrmilo všechny draky, kdyby se rozhodli žít aktivním životem. Je snazší jíst jen trochu a poddat se neustálému, zdrcujícímu až ochromujícímu pocitu vyčerpání. Drak se naučí kalkulovat každý pohyb podle toho, kolik energie spotřebuje. Mnoho aktivit za to prostě nestojí. Chcete-li, aby vás drak doprovodil na vaši výpravu nebo aby se někde opakovaně objevil, nejspíš jste si vybrali špatný cíl.
Když mluvíte s drakem, ujistěte se, že neoddalujete jeho zdřímnutí. Draci bývají podráždění, když je jim odepřen spánek - nemluvě o tom, že se stávají hladovými.

Lačnost

Jen málo draků je schopno skutečně vysvětlit svou posedlost sbírat tolik drahých a vzácných předmětů, shromažďovat je na jednom místě a pak na nich sedět. Ti, kteří se snaží tomu porozumět, přišli s vlastní odpovědí na tuto otázku. Jeden drak může vnímat svou hromadu pokladu jako hmotný symbol jeho nadvlády nad ostatními živými bytostmi. Vzdělaný drak může mít teorii o tom, že on a jeho druh shromažďují poklady, aby se trénovali v tom být pečlivými strážci vajec. Jiný má prostě jen rád lesklé věci. Čtvrtý bude předstírat, že mu na pokladu nezáleží, jen se mu hromadí odpad za ta staletí, kdy polykal dobrodruhy.
Nenechte se zmást. Všichni draci milují poklady! Cítí se bez nich nejistí a nervózní. Když jsou okradeni, vybuchnou vzteky. Nesejde na tom, jak drobný kousíček pokladu si vezmete. Draci chrání i tu nejtitěrnější cetku s hněvem a posedlostí, kterou si jiné bytosti schovávají na ochranu svých mladých.
Draci jsou tak zdráhaví v tom, se něčeho vzdát, že jejich schopnost posoudit nějakou dohodu tím může být pokřivena. Pokud nabídnete drakovi, že vezmete sto drakových zlatých, investujete je a za rok se vrátíte s dvěma sty, bude si myslet, že se ho snažíte podfouknout. Chce být v kontaktu se svou kořistí, chce ji cítit a neustále se jí dotýkat. Pokud už zainvestuje do vašeho obchodování, nepochybně se týden co týden zjeví v obchodě a bude úzkostně vyhlížet nějaký důkaz toho, že jej podvádíte. Když vám odradí všechny zákazníky, bude mít konečně důkaz, že měl pravdu a krutě se vám pomstí.
Když vyjednáváte s drakem, nabídněte mu okamžitou návratnost a hmatatelný poklad. Vyhněte se složitým dojednáním a úmluvám, které vyžadují, aby vám věřil po delší dobu. Drak vám prostě nemůže věřit, když máte jeho peníze.

Na vrcholu potravního řetězce někdo je, ale vy to nejste

Je jedno, jak jste okouzlující, nezáleží na tom, jak dobrý či altruistický je dračí partner s nímž jednáte, jeden fakt, kterému nelze uniknout, vždy zůstává. Nejspíše si myslí, že chutnáte fakt dobře. Na lidech a podobných druzích je cosi, co nutí draka slintat. Někteří draci tvrdí, že bohatá, komplexní strava z civilizovaných národů jim přináší unikátní zkušenost chutí, kterou lze zkoumat podobně jako vybrané víno. Čím blíž k drakovi jste, tím lépe může cítit vaše jedinečné aroma a vychutnat si váš kulinářský potenciál. Je-li to dobře vychovaný drak, uvědomí si, že není slušné slintat. Ale i ten nejpoctivější drak si nemůže pomoct a nepředstavovat si to jednoduché zhltnutí, kterým by si vás nacpal do chřtánu. Když mluvíte s drakem, mějte vždy na paměti, že do jisté míry potlačuje tuto silnou instinktivní touhu.
Usnadněte mu to. Stůjte od něj dál. Je-li to možné, doneste mu nějaké jídlo, abyste nějak jinak zaměstnali jeho chuťové pohárky. Ale nedávejte mu špatné jídlo, to mu jen připomene, jak dobře chutnáte v porovnání s tím. Na železné zásoby rovnou zapomeňte!
Je-li nenadále rozrušen nebo zmaten nebo je-li probuzen z dlouhého spánku, i drak, který vás považuje za přítele, vás může instinktivně slupnout jako malinu. Snažte se nebrat si to osobně.

Píše:
Když čekáte, až z vás udělá oběd
Tento článek je plný zobecnění. Ačkoliv mohou být užitečná - dračí chování je mnohem méně proměnlivé než řekněme lidské - nikdy nedovolte, aby vaše předpoklady zastínily vaše reálné vnímání dané situace. Naslouchejte opatrně tomu, co drak říká a sledujte, co dělá. Může to být samozvaný filosof, nezajímající se o poklad nebo nespavec, který s pozorností vydrží celé roky nebo reinkarnovaný druid, který nesnáší lichotky. Postupujte podle předpokladů, jak se drak chová typicky, ale sledujte jakékoliv známky toho, že je tomu jinak. Takovými známkami může být neobvyklá výzdoba doupěte nebo přítomnost zbožňujících a nebázlivých služebníků. Naslouchejte vzorcům v drakově řeči - nemluví-li bombastickým, hromovým hlasem, může se lišit od normy.
Přesvědčení hraje velký rozdíl v drakově typickém chování. Dobrý drak se mnohem víc snaží potlačit nutkání vás podrazit nebo ošidit, než ten zlý. Přesto i ctnostní draci mohou být arogantní, nedůvěryhodní a snadno se rozčílit.


Tvořivé podlézání

I přes naprostou jistotu ve vlastní nadřazenost draci jen zřídkakdy namítají něco proti dobře provedenému podlézání. Vědí, že jsou lepší než vy a chtějí vědět, jestli to víte také.
V ponižování se před drakem je téměř nemožné zajít příliš daleko. Poklona je vždycky dobrý začátek. Odstraňte jakoukoliv pokrývku hlavy, kterou máte - zvláště přilbu - a skloňte se hluboko, takže odhalíte zadní část krku. Když se takto drakovi pokloníte, dáváte tím najevo, že byste neměli žádnou šanci, pokud by se vás pokusil zničit a že tudíž nemáte co ztratit, tím, že se mu ještě víc vystavíte.
Protože jsou draci zvlášť hrdí na svou velikost, inteligenci, věk a schopnost sesílat kouzla, měli byste zdůraznit svoje limity v těchto oblastech. Příklad podlézání může znít takto:

"Ó, mocný draku, vím, že nejsem víc než pouhá bídná hnida. Vím, jak jsem malý. Moje tělo je měkké a postrádá ochranné a zářivé šupiny. Byl bych poctěn, být tebou sežrán, nebýt toho, že nejsem dost velké sousto, abych dobře posloužil byť i jen jako zákusek. Moje ubohá mysl, i tak zakalená a slabá, je teď nadto zatemněna tvou přítomností. Co se týče magických schopností, jsem pouhá vyhořelá hůlka, sardinka vedle žraloka. Prosím tě o shovívavost k mému zápachu, špatnému vychování, groteskní mimice, pisklavému hlasu a nevkusu v oblékání."

Poprvé sepsáno v anonymním, leč vlivném svazku Paměti dobrodruha, je výše uvedené všeobecně považováno za standardní pozdrav při setkání s drakem. Drak vás nebude trestat za nedostatek originality. Potěší jej, že jste se dobře připravili a znáte správná slova úcty. Standardní pozdrav můžete použít, když vám dojdou vlastní slova.

Tvoje lichotky nepostrádají pravdivosti, maličký

Nedovolte, aby důraz na vlastní malost odvedl vaši pozornost od nutnosti aktivně chválit drakovy četné pozitivní vlastnosti. Na rozdíl od ponižování se, které lze rychle překonat během prvotní výměny rituálních zdvořilostí, by lichocení mělo pokračovat po celé setkání. Neopomeňte pravidelně zmínit nádheru jeho šupin, vzácný vkus, který vykazuje při výběru pokladu a oslnivou ostrost jeho zubů. Velebte jeho posouzení situace jako extrémně bystré. Potvrďte svou nedosažitelnou nenávist pro věci, k nimž vyjádří svou nechuť. Vždy se smějte drakovým vtipům i těm, které jdou na váš úkor.
Nikdy nevyjadřujete svůj nesouhlas přímo s drakovým prohlášením. Můžete mít chuť říct třeba: "Nemáš pravdu, když mne obviňuješ ze lži!" Odolejte tomu impulzu. Namísto toho svůj nesouhlas zamaskujte: "Jsi moudrý, když nevěříš lidem, ale já bych se ti pochopitelně neodvážil lhát." Nemáte-li možnost, jak dokázat nesprávnost tvrzení jinak, můžete vždycky sáhnout po starém osvědčeném: "Jistě mne zkoušíš, ó velký Zlatozube, vím, že víš, že slunce vychází na východě."

Jak zjistit, co drak chce

Nezáleží na tom, jak dobře dodržujete pravidla etikety, nemáte-li drakovi možnost nabídnout to, co chce. Ani se jej nemůžete jednoduše zeptat, co pro něj můžete udělat. Požádá vás, abyste se den či dva koupali v marinádě, zatímco bude procházet sklípek a hledat víno, které se hodí k dobrodruhovi.
Draci mají rádi poklady, jídlo a moc. Ne nutně v tomto pořadí. Musíte drakovi nabídnout něco výjimečného, abyste upoutali jeho pozornost. Draci považují svůj čas za nesmírně cenný, takže jej nemrhejte nabídkami hloupostí nebo zbytečných služeb. Drahocenné předměty musí být vzácnější, cennější nebo zajímavější než to, co má již ve sbírce. Nabídněte mu jídlo, které ještě neokusil nebo gurmánskou specialitu, po níž bažil od chvíle, kdy ji poprvé ochutnal. Pokud nabízíte, že rozšíříte jeho impérium, musíte tak učinit v rozsahu, který shledá výrazným.
Ačkoliv jsou všichni draci do té či oné míry zaujati pro výše zmíněné tři záležitosti, získáte velkou výhodu, pokud dokážete svou nabídku ušít na míru konkrétním dračím chutím. Pokud víte, že v podzemí nebo divočině, kterou se chystáte zkoumat, žije drak, udělejte si nějaký předběžný výzkum pro případ, že na něj narazíte. Pokud zasahuje do místního dění, zjistěte, kdo jsou jeho poskoci, jaké věci obvykle dělá a co dělal v poslední době. Zjistěte z těchto stop povahu současných drakových plánů. A buďte připraveni mu nabídnout pomoc s jejich uskutečňováním. (Tato rada neplatí pro každého; jste-li paladin a drakovým plánem je plenit a vraždit, nebudete nejspíše s to mu věrohodně nabídnout pomoc.)
Nacházíte-li se v doupěti draka, o němž nic nevíte, můžete zjistit jeho touhy tak, že se rozhlédnete okolo sebe. Obsahuje-li jeho hromada neobvyklé množství drahocenných soch, můžete se nabídnout, že pro něj ukradnete zvláště známou sochu. Podobně pokud ověsil své doupě různými vzácnými goblény, můžete se nabídnout, že mu seženete další do sbírky. Knihovna naznačuje zájem o ezoterická vědění. Doupě dekorované paletou mučicích nástrojů vám prozradí, že drak je sadista, chce nové a zajímavé oběti, ať už jste ochotni je poskytnout nebo ne. Pokud doupě žije přicházejícími a odcházejícími poskoky a služebníky, pak si drak udržuje síť operativců, kteří pro něj vykonávají nějakou agendu. Zjistěte nač síť má a nabídněte pomoc.

Píše:
Nedovolte, aby vás dostal
Pamatujte, že ve vás drak vidí hračku. Nedovolte drakovi, aby viděl vaši upřímnou emoční reakci na cokoliv, co řekne nebo udělá. Neukazujte mu svou naštvanost nebo hněv a ať udělá cokoliv, nedovolte, aby vycítil váš strach. Pokud uspěje v tom, že ve vás vyvolá nějakou reakci, může odhodit všechno ostatní, aby si s vámi dále pohrával.
Drak vnímá vaše emoční naladění jako slabost, které může využít. Zlí draci milují, když použijí vašich pozitivních pohnutek proti vám. Mohou vyhrožovat nevinným, aby viděli, jak zareagujete. Nikdy neodhalujte identitu nebo místo pobytu svých přátel a milovaných. Pokud by vaše vyjednávání s drakem nedopadlo, mohl by vyslat své pohůnky, aby je lapili - a nebo hůř.
Pokud se zapomenete a odhalíte emoci, použijte proti drakovi jeho neschopnost dlouho udržet pozornost. Pomyslete na něco nového, co by mohl chtít a nechte před ním tu nabídku vlát. Musíte nabídnout něco opravdu zajímavého, abyste tím odvedli pozornost od zábavy, kterou skýtá možnost vás soužit.


Padla vám do oka některá z těch pěkných tretek?

Zatím jsme se zabývali tím, co můžete udělat pro draka. Pojďme teď přemýšlet o tom, co on může na oplátku udělat pro vás. I pokud nezamýšlíte prosazovat svůj zájem, měli byste být alespoň schopni formulovat věrohodný požadavek.
Zjevnou věcí, kterou vám drak může dát, je poklad. Peníze jsou nejlepší formou pokladu, pokud nevěříte svému partnerovi ve vyjednávání. Může přisuzovat drahokamům nadsazenou hodnotu nebo vám nabídnout prokleté magické předměty, ale u peněz je relativně snadné ověřit pravost. Většina draků se také ochotněji rozloučí s penězi, než s konkrétními předměty ze svých zásob. Na druhou stranu může drak vnímat dohadování o pouhé peníze jako nudné až nevkusné.
Nečekejte, že se drak rozloučí s jakoukoliv ze svých relikvií, které jsou jediné svého druhu, nemáte-li možnost nabídnout něco výrazně vyšší ceny. Nicméně, může mít víc lektvarů a svitků než dokáže užít. Menší hodnotu připisuje předmětům, které sám užít nedokáže, jako jsou zbroje, štíty nebo zbraně. Méně snadno se vzdá prstenů nebo hůlek.
Draci, kteří mají svou suitu pomahačů a stoupenců, jim můžou přikázat, aby pro vás něco udělali. Draci obvykle nedbají příliš blaha svých služebníků a klidně jim nakáží udělat něco nebezpečného, do čeho byste se vy raději nepouštěli. Možná, že jen o pár místností dál je v podzemí vratký most natažený přes kyselinovou řeku. Může se zdát kruté chtít po drakově služebníkovi, aby jej překročil, ale měl vědět, k čemu se upisuje, když se stal pečovatelem přerostlé ještěrky.
Nepřehlížejte též informace coby hodnotu. Prastaré a inteligentní bytosti jako jsou draci, vědí celou řádku překvapivých věcí. Mohou osobně pamatovat historické události, které byly jinak již dávno ztraceny v mlhách času. Většina vlastní četné mapy, které obsahují i indicie k nalezení zajímavých pokladů. Ti se sítí špiónů mohou znát současná tajemství vám nepřátelských organizací.

Smlouvání

Buďte na pozoru před neslučitelnými impulzy týkajícími se smlouvání. Na jednu stranu se draci nesmírně rádi dohadují, protože jim to dává možnost prokázat inteligenci, na níž jsou tolik hrdí. Na druhou stranu vnímají pokusy o handrkování jako neslušné, krátkozraké a naprosto hamižné. Během smlouvání mějte na paměti vždy jednu klíčovou myšlenku: nejlepší dohoda je taková, při níž nebudete sežráni. Nesnažíte se vypéct draka. Snažíte se s ním udělat rozumný obchod a zůstat naživu. Nechte draka myslet si, že vyhrál. Neotravujte ho s bezvýznamnými množstvími peněz. Pokud vykážete přílišný zájem o jazyk ujednání, bude vás podezírat, že se snažíte vytvořit kličky, abyste se později vyvlékli ze svých závazků k němu. Zároveň dávejte najevo lehkovážnost ke kličkám, které si tam dává pro sebe. Ano, je to nefér. Podobně jako mnoho jiných tvorů draci milují neférovost v případě, že je v jejich prospěch.

Naplnění dohody

Jakmile uzavřete dohodu, musíte se rozhodnout, zda zamýšlíte ji dodržet nebo ne. Možná jste jen chtěli zůstat naživu dost dlouho na to, abyste se dostali z dračího doupěte. Je-li tomu tak, zvažte rizika nedodržení závazku. Pokud jste souhlasili s něčím odpudivým, pak nejspíš chcete najít nějaký způsob úniku. Nesplnění závazků k drakům je ale nebezpečné: ošálení nesou těžce a zajdou daleko, aby se vám pomstili. Můžete zorganizovat výpravu a draka zabít, přičemž využijete znalost jeho doupěte, kterou jste získali při své návštěvě. Není asi třeba říkat, že drak o vás také zjistil pár věcí a bude připraven na vaše nejlepší triky. Možná, že nejlepší je nějaký trik. Po odpovídající době se vraťte k drakovi a tvrďte, že jste udělali špinavou práci. Mějte se však na pozoru, draci mívají obvykle magické předměty, které jim umožňují prohlédnout iluze a jsou dost chytří na to, aby prokoukli jiné zjevné triky. A pak je tu všudypřítomná hrozba, že vás sledovali pomocí křišťálové koule…
Pokud jste čestně naplnili svou část ujednání, očekávejte, že drak provede alespoň symbolický pokus vás podrazit. Může vám poskytnout falešné informace nebo padělaný magický předmět. Může svým služebníkům nařídit, aby vás zradili místo toho, aby provedli slibovaný úkol. Když čelíte podrazu, buďte zdvořilí, ale pevní. Považujte celou věc za takový kanadský žertík. Odhalte podvod s minimem fanfár. Zasmějte se a pak požádejte o svou odměnu. Drak se pořád může pokusit vás zabít a sežrat, ale je tu jistá šance, že ocení vaši sebejistotu a zdráhavě přistoupí na váš požadavek.

Píše:
Váš život: Špatný předmět obchodu
S drakem se nedá mluvit delší dobu bez toho, aby na přetřes nepřišla otázka vašeho dlouhodobého přežití. I drak, kterého dobře znáte, pomyslí občas na ohrožení vašeho života, jen aby viděl, jak zareagujete. Je vždycky chyba vyjednávat o život. Drak pak očekává nenaplnění vašich závazků, protože vznikly pod nátlakem. Také, když začnete jednat o život, naplníte draka pocitem absolutní moci nad vaším osudem. Čím víc chcete žít, tím víc jen on lákán slyšet vaše smrtelné chroptění.
Vyjednávání je stále dobrý způsob zachránit si kůži. Jen nedělejte z života explicitní součást dohody. Požádejte draka o něco, co opravdu chcete výměnou za službu, kterou slíbíte provést. Zjevně vás tak bude muset nechat naživu, abyste udělali, co chce. Odveďte drakovu pozornost od zábavnosti vašeho zabití k hodnotě toho, co nabízíte. Nikdy neodpovídejte přímo na otázku, "Proč bych tě neměl zabíjet?" Raději změňte téma.
Autor článku Robin D. Laws s draky nemluví. Email je podle jeho slov mnohem bezpečnější.
Napsal Alnag 29.07.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 89 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13065195083618 secREMOTE_IP: 3.236.116.27