Povolání: Čaroděj

Stejně jako kouzelníci, i čarodějové ovládají schopnost sesílat kouzla. Ačkoliv nemají tak široký výběr kouzel, jako kouzelníci, jejich schopnost vybírat si je podle okamžité potřeby z nich činí extrémně všestranné a smrtící protivníky.
Napsal Lotrando
Skip Williams, autor tohoto článku, pracuje na mnoha RPG projektech a řadu let působil jako Sage v časopise Dragon Magazine. Významně se podílel na D&D 3 Edice a je hlavním autorem příručky Monster Manual. Níže uvedený text se zabývá postavou čaroděje z pohledu herních pravidel a jeho úlohy ve skupině.
Výhody a nevýhody čarodějů

Přirozený talent čarodějů sesílat kouzla pochází, jak někteří z nich tvrdí, ze zbytků dračí krve kolujících v jejich žilách. Ať je to pravda či ne, jejich schopnost pružně a mistrovsky používat omezené množství kouzel z nich vytváří paradox.

Výhody čarodějů
Učiníš-li ze své postavy čaroděje, tvůj výběr mystických kouzel bude omezený. Pakliže však vybereš svá kouzla pečlivě, zcela jistě ti pomohou v každé situaci. Stejně jako ostatní postavy i čaroděj má k dispozici další možnosti. Níže jsou uvedeny výhody, kterými disponuje čaroděj.
 • Silné stránky: Čaroděj musí mít vysokou vlastnost Charisma, aby byl schopen úspěšně sesílat svá kouzla. Charisma je však velmi užitečná i při vyjednávání a dalších činnostech.
 • Silná vůle: Čarodějův bonus k Vůli je nejrychleji rostoucí ve hře. Tato přirozená síla mysli mu pomáhá odolávat všem vlivům působícím na jeho vědomí či ducha. Různým očarováním, nátlakům, iluzím, strachu, ale i kouzlům.
 • Kouzla: Čaroděj je sice omezen v počtu kouzel, která může seslat, může si je však vybírat ze seznamu kouzel prakticky neomezeně. Hloubka i rozsah výběru patří k jeho výhodám.
 • Spontánní kouzlení: Čaroděj nemá knihu kouzel, namísto toho si volí svůj vlastní repertoár kouzel, která může sesílat kdykoliv. Je omezen sice denním limitem kouzel příslušné úrovně, tato kouzla však může sesílat, dokud tohoto limitu nedosáhne. Nemusí si tedy plánovat kouzla dopředu; potřebuje-li seslat některé kouzlo vícekrát, může tak učinit.
 • Pomocník: Za trochu peněz může získat pomocníka, který slouží jako špeh, hlídka, nebo mu může pomáhat jinak.
 • Výběr zbraní: Čaroděj smí používat jakoukoliv jednoduchou zbraň. I když nejsou jednoduché zbraně zrovna nejnebezpečnější, přístup k nim je zřejmou výhodou. Tahle příležitost se může ukázat jako klíčová, selžou-li čarodějova kouzla.

Nevýhody čarodějů

Za své výhody při sesílání kouzel platí čarodějové tvrdou cenu. Zde jsou uvedeny zřejmé nevýhody, které je dobré mít na paměti, hrajete-li postavu s tímto povoláním.
 • Nízká vitalita: množství zásahových bodů je silně omezeno použitou čtyřstěnnou kostkou.
 • Málo dovednostních bodů: Pouhé dva body za úroveň neumožní většině čarodějů získat vyšší hodnocení v dovednostech. Ani čtyřnásobek získaný na první úrovni tuto skutečnost nezmění.
 • Nízká třída zbroje: Malá třída zbroje je dána prostě tím, že čaroděj nemůže obléknout žádnou kvalitnější zbroj. V kombinaci s nízkým počtem zásahových bodů je tak čaroděj velmi zranitelný v boji tváří v tvář. Může sice použít kouzla a magické předměty pro svou ochranu, stává se tak ovšem méně způsobilý v jiných směrech.
 • Malý útočný bonus: Každé dvě úrovně získá čaroděj +1 ke svému útočnému bonusu, což je nejhorší růst ve hře. Někteří čarodějové umějí způsobit rozsáhlé škody a zranění svými kouzly, žádný však neumí to samé učinit pomocí zbraní.
 • Slabé reflexy a malá výdrž: Protože má čaroděj nejpomalejší růst reflexů a výdrže ve hře, nedokáže příliš odolávat fyzickým útokům na svou osobu.
 • Omezená možnost výběru kouzel: V okamžiku, kdy si čaroděj zvolí svá kouzla, je jeho možnost tento výběr změnit minimální. Jediným způsobem je získání dalších kouzel na vyšších úrovních. Jednou učiněný výběr je pro něj v podstatě definitivní.

Praví čarodějové Hráči, kteří dobře hrají čaroděje, se často drží následujících rad. Zkus je tedy začlenit do svého herního stylu.

Buď přizpůsobivý
Fakt, že si nemusíš vybírat každý den kouzla, neznamená, že bys neměl plánovat. Když se učíš nová kouzla do svého repertoáru, vybírej taková, která ti umožní reagovat na co nejširší škálu situací. Je těžké udělat chybu při výběru kouzel způsobujících zranění, přesto stojí za to mít v zásobě kouzla působící různé druhy zranění či používající různé druhy energie. Ačkoliv je lákavé stát se specialistou například na ohnivá kouzla, setkání s rudým drakem pak může být osudové. Nezapomeň ani na pár cestovních, obranných a pomocných kouzel. Protože je tvůj výběr konečný, zkus vybírat kouzla, která se dají použít různými způsoby. Kouzla proměn ti umožní reagovat na různé výzvy, stejně jako kouzla pro vytváření zdí.
Magie je tvoje hlavní zbraň, nezapomeň však, že není jediná. Malá dýka, kouzelný předmět a další vybavení rozšíří tvé bojové možnosti.
Protože patříš ke snadno zranitelným členům družiny, pečlivě vybírej své místo v pochodovém pořádku, nejlépe uprostřed družiny. Tak, aby alespoň jeden, pro boj lépe vybavený spolubojovník, stál mezi tebou a protivníkem.

Spolubojovníci
Čirá moc, kterou disponuješ, ti může snadno stoupnout do hlavy. Není ale dobré zapomínat na to, že proti fyzickým útokům jsi prakticky bezbranný. Měl by ses proto držet někoho, kdo ti bude krýt záda. Navíc kouzla nejsou vždy tím nejlepším způsobem, jak problémy řešit. Někdy je lepší nechat ostatní, aby se postarali o jejich vyřešení.

Přední linie: Těžce vyzbrojení parťáci z tvé družiny (válečníci či paladinové) jsou tu od toho, aby nepřítele drželi v bezpečné vzdálenosti od tebe. Podporuj je, když se dostanou do potíží a buď pečlivý, když zaměřuješ svá kouzla. Není nic horšího pro morálku družiny, než když tvá kouzla zasáhnou i tvé přátele.

Kooperace: Pravděpodobně nejsi jediný v družině, kdo může sesílat kouzla. Protože jsou tvé možnosti omezené, zkuste se domluvit tak, že si vyberou jiná kouzla než ty, abyste zaplnili vzniklé mezery ve vašich schopnostech. Patří-li ale do tvého repertoáru hlavně útočná kouzla, nečekej, že ti ostatní přenechají všechnu zábavu a příležitost vyniknout. Namísto toho se zkuste domluvit a pracovat dohromady. Je možné, že druhý kouzelník v družině ovládá cílená kouzla. Vyber si tedy plošná, abys mohl bitevní pole pokrýt a přenechej nepřátelské bosse jemu.

Důležité vybavení
Pro čaroděje jsou kouzla důležitější než vybavení. Přesto může pár kousků správně vybraného vybavení přijít vhod.
 • Krátké zbraně: Jak jsme už jednou řekli, nejsi příliš dobrý v boji tváří v tvář. Nikdy však nevíš, kdy se ti bude nějaká jednoduchá zbraň hodit. Tvá kouzla mohou jednoduše selhat a obyčejné kopí působí slušné poranění i v rukách čaroděje. Navíc ho můžeš použít k prozkoumávání nebezpečných povrchů, nebo k držení nepřátel v uctivé vzdálenosti.
 • Střelné zbraně: Kuše je proti určitým protivníkům stejně účinná, jako útočná kouzla nižší úrovně. Používej jí a ušetři svá kouzla pro chvíli, kdy je budeš potřebovat. Můžeš použít lehkou, nebo těžkou kuši. Ta druhá je účinnější, k přípravě střelby z ní však potřebuješ více času. Na počátku tvé kariéry bude lepší použít kuši lehkou. Často se stane, že se k jejímu použití uchýlíš. Později možná oceníš větší zranění způsobené jedním výstřelem.
 • Záložní kouzla: Nikdy nevíš, kdy ti dojdou kouzla. Nebo budeš potřebovat nějaké konkrétní. Používej svitky a hůlky jako zálohu. Svitky jsou výbornou volbou pro užitečná kouzla typu zaklep, rozptyl magii, nebo odstraň prokletí. Pravděpodobně je totiž nebudeš potřebovat v každém dobrodružství. Navíc si je můžeš vytvářet sám, i když to stojí čas, peníze nebo dokonce zkušenost. Hůlky jsou užitečné pro každodenní kouzla, často užívané útoky jako magická střela, ohnivá koule, blesk. Hůlky i svitky jsou výborným rozšířením tvých schopností a repertoáru tvých možností. Je-li kouzlo na seznamu kouzel pro čaroděje nebo kouzelníky, můžeš jej seslat ze svitku nebo hůlky, přestože příslušné kouzlo neovládáš.
Původní článek napsal Skip Williams. Volně přeložil Petr „Lotrando“ Kulda.
Napsal Lotrando 06.11.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 31 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12465691566467 secREMOTE_IP: 44.213.60.33