EDGE - články

[Nerath] Průvodce postavami

Přehled více i méně důležitých NPC, které vystoupily v průběhu hraní Nerathské kampaně. Jste zmateni záplavou jmen, jimiž se to hemží v zápisech z her a říkáte si "Kdo je, u všech bohů, zase tohle"? Pak vítejte u našeho kapesního průvodce.
Napsal Geralt
Obsah článku:

Osud nám přivál do cesty řadu postav. S některými se již nesetkáme, s jinými dost možná ještě ano. Ať tak či onak, příběh žádné z nich by neměl upadnout do zapomnění... aneb stručné shrnutí ve stylu "Kdo, kdy, kde, proč a jak" okořeněné pár spekulacemi a dohady nejen pro účastníky Nerathské kampaně, ale také (doufám) i čtenáře našich zápisků ze hry.

 

Záznamy jsou po každé hře průběžně doplňovány.

 

Bělosrstý

 

Vůdce všech gnollích smeček v oblasti Přepadu. Mimořádně veliký gnoll vyznačující se krom jiného pozoruhodně bílou srstí. Poté co selhaly předchozí pokusy jeho služebníků zmocnit se převážených císařových ostatků, rozhodl se vést závěrečný útok sám osobně. Do nastražené léčky u brodu lapil Břízu, za jejíž život požadoval od postav vydat žezlo. Při vyjednávání neprojevil mnoho trpělivosti a svou rukojmí bez milosti popravil. V následné bitvě však padl spolu se zbytkem svých gnollích spolubojovníků.

 

Bělosrstý u sebe přechovával další z částí žezla, jíž se po bitvě zmocnily postavy. Je však velmi pravděpodobné, že ve skutečnosti pouze jednal v číchsi službách a měl zbylé díly artefaktu získat pro někoho dalšího. Uprostřed Bělosrstého tábořiště se totiž nacházel čarodějný kotel, s jehož pomocí komunikoval s jakousi elfkou.

 

Bříza

 

Eladrinka přivolaná na pomoc čarodějným rohem od komtura společně se svými třemi družkami Červenkou, Jiskrou a Marií. Cestou divočinou ke Strážnickému opatství se Bříza nabídla, že se vypraví na průzkum, aby našla příhodný brod, který by se dal překonat i s vozem převážejícím císařovo tělo. U brodu však eladrinka  padla do nastražené gnollí léčky. Krátce na to byla zavražděna Bělosrstým poté, co mu skupina odmítla vydat žezlo.

 

Červenka

 

Lidská dívka s javorovým listem vetkaným ve vlasech, přivolaná na pomoc čarodějným rohem od komtura společně se svými třemi družkami Břízou, Jiskrou a Marií. Rudovlasá válečnice obětovala svůj život, aby zachránila Marii před jistou smrtí ze spárů okřídleného gnolla. Když postavy čelily prvnímu gnollímu přepadení na cestě do Strážnického opatství, Červenka se vrhla před Okřídleného a vlastním tělem zastavila gnollovu smrtící ránu, která by jinak bývala dopadla na v tu chvíli již bezbrannou Marii. 

 

 

Démonek z císařovy hrobky

 

Maličký démonek, jenž v císařské pohřební komnatě usiloval o získání jeho ostatků. Sám to však nemohl provést, neboť mu v tom bránila ochranná moc sarkofágu. Postupně se pokoušel zlákat pro svůj záměr několik členů skupiny. Během následného střetu se zneviditelnil a zmizel neznámo kam.

 

Hrdinové se s ním opět setkali v hlubinách Kalnokořání, kde obtloustlý démonek řidil velmi výnosný obchod s otroky. Když selhal odvážný, avšak také poněkud unáhlený pokus démonka zklikvidovat (výměnou za zbývající část žezla od formorianské vědmy), ocitl se Erik v démonkově vězení a Iladed s Ivanem souhlasili, že výměnou za svou svobodu mu dodají luxusnějšího otroka - prince-dědice. Když tak učinili, vzájemný obchod byl k oboustranné spokojenosti uzavřen. Otrokář získal, co chtěl, a dále se již o  hrdiny nezajímal.

 

K jeho vlastní smůle se však hrdinové zanedlouho začali zajímat o něj. Když postavy nenalezly pomoc při pátrání po pekelném portále na Podzimním dvoře, rozhodly se vrátit do Kalnokořání a obrátit se na někoho, kdo musí mít s Peklem osobní spojení - na impa. Ten mezitím očividně povyrostl a zřejmě stoupl  v pekelné hierarchii. Neprojevovalo se to pouze hrozivějším zejvnějškem, ale rovněž i krajně neochotným a povýšeným vystupováním vůči postavám.

 

Již podruhé tak vyústila audience na dvoře pána Kalnokořání v otevřený střet. Tentokrát z něj ovšem vyšli vítězně hrdinové. Ani záludná pekelná magie mu tentokrát nebyla nic platná. Při pokusu o útěk z prohrané bitvy byl však zraněný démon dostižen Paem, jenž jej dorazil sprškou smrtících úderů. 

 

S démonovým skonem tak odešly i odpovědi na mnohé otázky: nejen kde lze nalézt pekelný portál, komu prodal svého otroka prince-dědice, nebo proč se tehdy pokoušel získat císařovy ostatky z jeho krypty. Zároveň se však otevřely i otázky nové, z nichž ta nejzlověstnější zněla:jak na démonovu smrt zareaguje Peklo?

 

 

Devět synů

 

Nejedná se o sourozence, nýbrž toliko o devět nejvyvolenějších služebníků Bahamuta. Kdysi stanuli společně v bitvě Devíti synů, která zpečetila chmurný osud Nerathské říše. Dva nejstarší a nejskvělejší z paladinů však během boje záhadně zmizeli a bitva byla pro Nerath ztracena. Byli spatřeni teprve o řadu let později, kdy stáli v čele gnollích nájezdníků na Strážnické opatství. Traduje se, že to již nesli na svých zbrojích symboly Asmodea a nijak se na nich neprojevila uběhnuvší léta. Strážnické opatství bránila tehdy šestice Synů, ale všichni do jednoho podlehli v kritických chvílích svým slabinám a kvůli nim opatství padlo a bylo vypleněno. Říká se ovšem, že poslední ze Synů neselhal a splnil své poslání se ctí. O tom, jaký úkol to byl, se však historie nikde nezmiňuje. Jediným alespoň vzdáleným náznakem je freska ve Strážnickém opatství zachycující jakéhosi paladina, kterak vynáší dítě z hořícího paláce. Skutečně bylo posláním posledního paladina zachránit císařova potomka, jak si představují ti s bujnější fantasií?

 


Šestice duchů paladinů, kteří selhali ve své službě, je odsouzena střežit to, co ukrývá Strážnické opatství. Pykají tak za své hříchy, které jim přivodily záhub: za pýchu, obžerství, hněv, lakomost, závist a ztrátu víry. Nedávným přičiněním postav došla trojice přízraků vykoupení, přesto však zůstávají dál ve službě a střeží se svými bratry podzemí opatství. O sedmém paladinovi, který neselhal, není nic přesnějšího známo. Nejnovější domněnky však naznačují, že by jím mohl být někdejší vicekomtur Kozlovski (viz jeho záznam), jenž propadl Orkovi. Pokud to tak skutečně je, čeká hrdiny ještě nejedno setkání se svým dávným protivníkem...

 

O zbývajících dvou bratrech-paladinech, kteří propadli Asmodeovi, se doposud nic neví. Jen málokdo se ovšem odváží doufat, že tito válečníci jen tak zmizeli z povrchu zemského a již nikdy by se neměli vrátit.

 

Dva gnómové

 

Na podivnou dvojici gnómů narazily postavy nedlouho po svému vstupu do světa Vílí divočiny. Tehdy překvapily gnómy, když jeden z nich šátral ve vnitřnostech doposud žijícího divočáka. Jelikož to byli první obyvatelé Vílí divočiny, kteří hovořili obecnou řečí, hrdinové se od nich pokusili získat informace o svém okolí. Gnómové nabídli pomoc výměnou za mocné pouto slibu, jenž vládne Vílí divočině - daný slib je třeba vždy splnit, neboť jinak vždy a za všech okolností dostihne toho, co jej složil. Jelikož se postavy zdráhaly na tuto dohodu přistoupit a gnómové právě nepřekypovali trpělivostí ani dobrým vychováním, přičarovali Iladedovi oslí uši a Erikovi rohy.  Gnómové to považovali za náramnou zábavu, ale když odmítli tyto nechtěné doplňky odčarovat, postavy na ně zaútočily a strašlivá Ivanova přeměna v hrozivého vlka donutila gnómy kapitulovat a vrátit Erika a Iladeda do původního stavu. Po této vzájemně nepříjemné zkušenosti se obě strany bez dalších řečí shodly, že spolu již nechtějí mít co dočinění a rozešly se po svém.

 

Jejich cesty se však velmi brzy zase skřížily. Když v Kalnokořání Kozlovski unesl Stellu, při čemž mu asistovali právě oba gnómové, někdejší vicekomtur je "představil" coby své služebníky, kteří pro něj celou dobu sledovali počínání postav ve Vílí divočině. Po únosu Stelly zmizeli gnómové stejně tak rychle jako jejich pán.

 

Další setkání gnómů a hrdinů se odehrálo v Údolí dlouhé noci, kde gnómové pomáhali Kozlovskému při obětním rituálu Stelly. Heslo "do třetice všeho dobrého" se tentokrát ovšem pro gnómy nenaplnilo. Postavám se totiž podařilo přerušit rituál a zahnat Kozlovského na útěk. V ten moment se obrátili na úprk i gnómové. Bezpečí neprostupných soutěsek ledem pokrytého Údolí však dosáhl pouze jeden z nich - toho druhého v posledním okamžiku skolil Ivan a s vítězoslavným gestem mu uťal hlavu. Ještě dlouho se Údolím nesla ozvěna výkřiku druhého gnóma, v němž se mísilo zoufalství, žal a zloba. Přísahal tehdy hrdinům, že za smrt jeho bratra ještě zaplatí. A protože žádný slib nelze brát ve Vílí divočině na lehkou váhu, není příběh obou gnómů možná ještě uzavřen...

 

(Metaherní poznámka: oba gnómové byli těmi postavičkami v kápích, které vzkřísily Kozlovského v Císařově hrobce.)

 

Jiskra

 

Elfí válečnice přivolaná na pomoc čarodějným rohem od komtura společně se svými třemi družkami Břízou, Červenkou a Marií. Zahynula během jednoho z bojů s gnollím nájezdníky cestou ke Strážnickému opatství. 

 

 

Okřídlený gnoll

 

Vlastním jménem Tlapa velkého leguána, poskok Bělosrstého. Vedl první z přepadů namířených na hrdiny. Během boje zabil Červenku, která se vrhla chránit v tu chvíli již bezmocnou Marii. Když se bitva pro gnolly začala vyvíjet špatně, Okřídlený vzýval o pomoc jakéhosi Yenoghua a otevřel záhadný portál, jímž chtěl povolat na bojiště další nestvůry. Pouze spojeným úsilím Girela a Iladeda se podařilo magickou bránu včas zapečetit. Okřídlený mezitím ale unikl. Jeho osud se však naplnil při bitvě u brodu, během níž byl postavami zabit.

 

Ostrodráp

 

Šéf menší gnollí smečky Ostrodrápů, podřízený Bělosrstého. Uprostřed noci se svou smečkou přikradl do ležení postav a pokusil se cosi ukrást z rakve převážených ostatků císaře. Byl však přistižen a při následné šarvátce mu Girel uťal obě ruce v zápěstích. Zmrzačený Ostrodráp uprchl s kvílením do noci. Poté co přinesl Bělosrstému neslavnou novinu o svém nezdaru, Bělosrstý jej osobně zlikvidoval.

 

 

Paní Podzimního dvora

 

Prastaře vyhlížející eladrinka, která se zjevila v podobě obrazu na hladině kotle uprostřed gnollího tábořiště. Stalo se tak bezprostředně po bitvě u brodu. Pravděpodobně v domnění, že stále hovoří s gnolly, vyptávala se netrpělivě, zda již mají žezlo. Poté co zjistila, že mluví s Girelem, pokusila se jej neúspěšně zlákat na svou stranu příslibem místa u jakéhosi Podzimního dvora.

 

Z různých náznaků a indicií začalo postupně vycházet najevo, že by "dáma z kotlíku" mohla být matkou někdejší císařovy manželky, která se uchýlila zpět do Vílí divočiny a z nenávisti vůči svému krutému zeťi se nyní snaží zabránit obnovení Nerathu. Otázkou ovšem bylo, nakolik lze tomuto výkladu plně věřit, neboť velká část informací pocházela od tieflingky Marie, která hrdiny posléze zradila.

 

Osobní setkání s eladrinkou tyto domněnky skutečně potvrdilo. Na komturovo doporučení totiž postavy vyhledaly mocnou a pověstmi opředenou Paní podzimního dvora, aby se od ní pokusily zjistit, odkud lze z Vílí divočiny cestovat do pekelných sfér - a jak tedy dostihnout zrádnou Marii. Paní Podzimního dvora přebývající ve značně neortodoxním příbytku - čarovné chaloupce na dvou vysokých kuřích nohách - se ukázala být matkou eladrinky, kterou měl kdysi císař za ženu.

 

Paní Podzimního dvora vyslechla postavy a nabídla jim pomoc v jejich úkolu, avšak pod jednou podmínkou: a to, že se zavážou slibem Vílí divočiny k zničení žezla. Nerath již nikdy nesmí být obnoven, jelikož císař se ve jménu své vlády dopouštěl strašlivých zločinů - obětoval své (a tudíž i eladrinčiny) potomky, aby si tak prodloužil vlastní smrtelný život. Jelikož nelze očekávat, že by se jiní smrtelníci poučili a dokázali by odolat vábení moci, prohlásila Paní Podzimního dvora, nesmí být Nerath znovu obnoven. To byla její cena za pomoc.

 

Hrdinové však po vzájemné poradě shodli, že k takovému slibu nejsou ochotni se zavázat - přinejmenším část z nich ne. Z dohody s císařovou manželkou tak sešlo a postavy musely hledat pomoc jinde. Přesto lze považovat za úspěch alespoň to, že opustili Podzimní dvůr živí.

< Ostatní >
Komtur
Napsal Geralt 14.01.2013
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 22 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.05253005027771 secREMOTE_IP: 3.230.173.188