Rary Zrádce

Napsal Sterling Hershey
Napsal Alnag

Sem s představením!

„Vítejte poutníci na skromném představení dnešního večera! Bohužel mám znepokojivou novinu: náš soubor tanečníků se trochu zdržel. Ale ne, posaďte se, prosím. Bylo mi řečeno, že poté, co se vypořádají s nějakými nešťastnými záležitostmi, které je zaskočily, dorazí tak rychle, jak jen budou moci.“

„Mezitím vás, já, Marov Zarovan, mistr vypravěč, zabavím příběhem mocných čarodějů zaskočených nízkou proradností – zrazených nikým menším, než jedním z nich! Ve skutečnosti mi naše Starší prozradila, že se některým z Vás může tenhle příběh v nadcházejících dnech docela hodit.“

„Stále netrpělivě čekáte na tanečníky? Ano, slyším tvoje mumlání tam vzadu, ty plochý ksichte! Pověz, když se tvoji přátelé rozhodují o pochodovém pořadí, dávají tě dopředu, abys vyděsil nestvůry k smrti? Nevadí! Povím ti ten příběh a možná na jeho konci oceníš jeho význam. Nikdy nevíš, kam tě tvé dobrodružství zavede a možná ti to pomůže nás všechny jednoho dne zachránit. A teď se všichni pohodlně usaďte na svých lavicích a začněme.“

Kruh osmi

„Této šeré noci, když vítr za dveřmi vyje jako smečka hladových vlků a temná mračna zahalila bledou tvář měsíce, vám povím o vzestupu a tragickém pádu nejmocnější skupiny čarodějů a mudrců, kteří kdy kráčeli Zamijí a mocným městem Jestřábí – o Kruhu osmi. Co? Žádný rozruch při vyslovení toho jména? Jistě o nich alespoň pár z vás slyšelo. Ti z vás kdo fušují do mystických umění – ano pane, my všichni obdivujeme délku vaší berly, není nutno s ní mávat okolo – možná vy znáte některá z kouzel, která nesou jejich jméno. Zveďněte ruce, kdo zná Bigbyho? Ne? Hmm. Možná, že byl ten vtípek na vás až moc složitý, než abyste jej pochopili.

„Jakkoliv byl Kruh osmi velký a mocný, jeho kořeny dlely v jiné společnosti velkých hrdinů shromážděné před věky legendárním Mordenkainenem v jeho Obsidiánové citadele. Ačkoliv často otevřeně podporoval stranu dobra, Mordenkainen usiloval o udržení rovnováhy mezi dobrem a zlem, zákonem a chaosem. Tudíž tento velký mág tajně pracoval na podkopání jakékoliv bytosti, skupiny nebo národa, o nichž soudil, že získávají příliš mnoho moci a vlivu. Nazvali byste jej moudrým? A nebo vměšovačem a štváčem? Jeho soudcem budiž historie ne já, ale bylo jisté, že mu v jeho úsilí pomáhala skupina vybraných členů jeho Citadely osmi.“

„Citadelu osmi založil Mordenkainen se svým učedníkem Bigbym. Společně najali mocného válečníka Robilara a kněze Riggbyho spolu s jeho fanatickým pomocníkem Yragem. Přidal se k nim i čaroděj Tenser, přes jeho počestnou morálku, která byla občas v rozporu s Mordenkainenovou vírou ve svátost rovnováhy. Tenser přesvědčil k účasti svého přítele Sertena i přes pozdější – jak to říci delikátně – dostatek intelektuálního postřehu. Konečně zálesák Otis doplnil skupinu.“

„Skutky Citadely osmi se staly známé napříč Flanajskem a její členové získali slávu, vědění a moc. V průběhu času se stali tak pohlcenými osobními dobrodružstvími a výzkumem, že přehlédly větší události, které v Zamiji vřely. A proto, když se objevily hordy Živelného zla, sedm z Osmi nebylo nikde k nalezení. Jen statečný, hloupý Serten stál po boku sil dobra a nakonec padl v bitvě.“

„Přátelské svazky mezi členy Citadely osmi byly už i tak napnuté kvůli rozdílům v osobnosti a přístupu. Sertenova smrt jimi kompletně otřásla, v některých případech za hranice jakéhokoliv smíření.“

„Členové Citadely se odebrali do svých domovů nebo se vydali za vlastními zájmy, ale tento relativní mír skončil o mnoho let později návratem zlého poloboha Iuze. Mordenkainen potřeboval pomoc v boji s Iuzem a byl odhodlán vyhnout se chybám minulosti. Domníval se, že slabost Citadely osmi spočívala v odlišných zájmech jejích členů. Proto se Mordenkainen rozhodl hledat pro svou novou skupinu spojenců podobně smýšlející mistry mystických umění. Nebudou v ní tentokrát žádní zbožní kněží ani podsadití válečníci, ale jednotlivci velkých mystických dovedností a intelektu s žízní po poznání. A co bude ze všeho nejdůležitější, všichni budou mít odhodláni užívat svých schopností a postavení k udržení rovnováhy ve světě.“

„V průběhu dalších několika měsíců pracoval Mordenkainen v tichosti na formování svého nového Kruhu osmi. Členové přicházeli a odcházeli, ne všechna jména jsou známa dodnes – ani mně ne. Vrátil se Bigby, vždy věrný učedník. Pak tu byl Drawmidj, který miloval moře a Nystul, mistr převleků, taktiky a žertíků. Hodným, byť neuvěřitelně nevhodně oblečeným byl shledán velký Otto, formálně kněz Boccobův a nyní zcela oddaný mystickým uměním. Rary, který přinesl skupině svá léta znalostí, výzkumů a moudrých rad. Bucknard, známá postava na královských dvorech od Keolska po Nyrond dokončil Kruh.

„Devět? Proč, ano, máte pravdu. Zjevně ani všechno to víno, které tu celou dobu chlastáte, nezatemnilo vaše smysly. Mezi vší tou směsí jmen jste si správně povšimli, že Kruh osmi má devět členů. Možná mají čarodějové podobně jako pekaři a výběrčí daní Nejvyššího purkmistra svůj vlastní způsob počítání; ale většina vnímala Kruh jednoduše jako osm čarodějů vedených Mordenkainenem.“

„Kruh se brzy ukázal ještě mocnější než Citadela, která jej předcházela, bojuje mnoho úspěšných tažení proti rostoucím hrozbám ve východním Oeriku. Mistři řemesla stejně jako síly, členové Kruhu brzy vybudovali síť agentů a spojenců napříč Zamijí a často vysílali své podřízené nebo dobrodruhy, aby v jejich zastoupení řešili místní problémy.

„Ohromen úspěchy Kruhu, překonal Tenser hořkost ze smrti svého přítele Sertena a požádal o členství, které mu Mordenkainen poskytl, když jeden z členů odešel hledat život ve sférách mimo Zamiji. Kruh získával ještě větší politický vliv a status s příchodem Otilukea, Prezidenta svazu Mágů který měl křeslo mezi Vládnoucí oligarchií Jestřábí. Jallarzi Sallavarian byla přidána jako člen na zkoušku náhradou za Bucknarda, který zmizel o dva roky dříve. Jallarzi byla jedinou ženou v této bandě paličatých starých čarodějů a členství pro ni bylo vskutku zkouškou!“

Rozlomení kruhu

„Kruh se zřídkakdy někam vydával v plné síle, takže znamení a varování musela být opravdu strašlivá, když se v jeden den všichni vyjma Mordenkainena vydali do kopců na jih od Verbobonku. Zde našli pohřební mohylu, v níž ležel Halmandar Krutý. Když Halmandar povstal z hrobu, aby se s nimi střetl, uvědomili si až příliš pozdě, že stojí proti silnějšímu soupeři, protože Halmandar nesl Ruku a Oko zlého poloboha Vecny. Odpravil Osmu mrknutím okam, protože Vecnova Ruka a Oko mu dávaly moc manipulovat samotným časem.“

„Tato tragédie má své kořeny v dalším příběhu, příběhu násilí a zrady zlého Zmrzačeného boha Vecny a jeho poručíka Kase Ničitele. Je nejspíš lépe vyprávěn nejúchvatnější Mendorou Zarovan; já tedy řeknu jen tolik, že Vecnovy plány byly překaženy a Jestřábí zachráněno loajálními přáteli a agenty Kruhu, kteří konali navzdory téměř nulové šanci na úspěch.“

„Smrt Osmi zanechala v Zamiji mocenské vakuum, které se Mordenkainen snažil, jako jen dovedl, zakrýt a uřídit. Mohl hledat nové členy, aby nahradil ty staré, ale rozhodl se namísto toho magicky naklonovat mrtvé mágy. Zatímco se celé měsíce lopotil s obtížnými kouzly, dorazily k němu první znepokojivé zprávy ze severního pohraničí. A v době, kdy byl Kruh obnoven, Zamijské země se už zmítaly v Jestřábských válkách.“

„Většina z členů Kruhu se připojila k bojům, ale brzy se začaly v Kruhu objevovat podobné trhliny, jaké roztříštily Citadelu osmi. Rary vykazoval největší napětí z nich všech: nekonečně argumentoval s Otilukem a dalšími členy, a úsilí o udržení rovnováhy se mu začínalo zdát marné. Nakonec se Rary stáhl do své věže v Lopolle a odmítal svou účast v konfliktu. Jen zřídka se setkával s ostatními, objevuje se na příležitostném setkání vysoké důležitosti. Během těch časů si pár mágů všimlo, že se Rary stává sklíčeným a nepozorným. Zdálo se, jako by se jeho pozornost upínala na nějakou jinou událost.“

„Konečně bylo nalezeno politické řešení, které by zastavilo boje napříč Flanajskem. Ceremoniál nazvaný Velká signace se měl odehrát v Jestřábí a zde se měly sejít nejdůležitější politické figury a vůdci, aby podepsali smlouvu, která by formálně ukončila válku. Tato událost byla nejlepší příležitostí udeřit pro sabotéry a vrahy a s tímto vědomím se Kruh osmi a jeho agenti pilně pustili do prošetřování každého, kdo se účastnil, aby zajistili, že nebudou v jejich řadách žádní zrádci. Nikdy je nenapadlo hledat zradu uvnitř Kruhu samotného.“

Úder zrádce

„Nikdo neví přesně, kdy si Bigby, Tenser a Otiluke poprvé uvědomili, že je něco špatně během jejich náhlé inspekce Velké síně, kde se měla signace odehrát. Nicméně dokážeme si představit jejich šok, když tam našli Raryho, který se věnoval svým vlastním přípravám. Zkušení mágové rychle poznali smrtící kouzla, která Rary vplétal do kamene, dřeva a samotného vzduchu: kouzla určená k zabití každého na ceremonii.“

„Rary se pokusil uprchnout, ale rychle zjistil, že každý únik je blokován ostatními třemi mágy. Lapen do kouta jako krysa, jeho plány překaženy zásahem Osmi, Rary rozpoutal svá připravená kouzla proti svým bývalým spojencům.“

„Představte si jaká neskutečná scéna musela nastat, když se čtyři z nejmocnějších mágů, jaké kdy Jestřábí poznalo střetli v magickém souboji. Rary udeřil první spuštěním magických pastí, které si připravil pro ceremonii. Vzduch praskal mystickou energií, výbuchem, výšlehy ohně a výbuchy magického plamene. Když odezněly Tenser ležel mrtvý, první oběť Raryho Zrádce.“

„Otiluke zaútočil zuřivě nazpět a donutil Raryho k ústupu. Bigby pokročil, aby se přidal k boji, ale lstivý Rary spustil další kolo pastí a těžce jej zranil. Tento manévr Otilukea překvapil a odvedl jeho pozornost, takže Raryho útoky prorazily jeho působivé magické obrany a srazily ho. Rary pak spustil zbývající pasti a zmizel, nechávaje za sebou místnost plnou smrtící magie, plamenů a létajících trosek.

„Bigby jen tak tak bitvu přežil. Z Otilukea a Tensera toho zůstalo příliš málo k provedení vzkříšení, ale Bigby věřil, že své přátele znovu uvidí. Poučeni z porážky u Halmandarovy pohřební mohyly vytvořili své klony, aby zajistili své přežití, i kdyby narazili na podobnou katastrofu znovu. Bohužel, Rary počítal i s tím.“

Skryté plány

„Zatímco Rary bojoval s Kruhem ve Velké síni, Tenserovo a Otilukeovo sídlo bylo napadeno jednotkami, které rychle překonaly jejich obrany a zničily klony obou mágů, zajišťujíce tak, že jejich smrt je permanentní. Největší šok se však dostavil ve chvíli, kdy dorazila zpráva, že jednotky patřily Robilarovi. Z důvodů, které zůstanou ještě roky tajemstvím, se velký válečník spojil s Rarym proti Kruhu. Jestřábská armáda se rychle vydala na pochod a zabrala Robilarovu citadelu a donutila jej tak uprchnout se zbytky jeho sil. Raryho vlastní věž v Lopolle, v jeho domovině Ketu zmizela zcela.“

„Co přimělo Raryho zradil Kruh osmi? Dalo by se říct, že tenhle mág udělal špatnou věc ze všech těch správných důvodů. Muž vznešených ideálů viděl, že vznešená mise Kruhu byla opakovaně podkopávána vnitřním hašteřením a malichernými neshodami. Coby mírumilovný vzdělanec shledal, že jeho jemné metody jsou často blokovány ne-li otevřeně zesměšňovány mnohem přímějším Otilukem a Mordenkainenem. Mág oddaný udržení rovnováhy sledoval s frustrací jak je před rovnováhou dávána znovu a znovu přednost zmatku a ničení. Rozhodl se hledat odpovědi jinde a našel je v příbězích poloboha Iuze, Šarlatového bratrstva a Aerdijských velekrálů. Zde, myslel si, byli silní vůdci, kteří nedovolili, aby něco stálo mezi nimi a jejich cíli. Byla pravda, že všichni nějakým způsobem selhali; ale Rary věřil, že se dokáže poučit z jejich chyb a vnést svou reálnou změnou bez rivality a zasahování Kruhu osmi.“

„Zatímco byli všichni ostatní zaměstnáni bojem v Jestřábských válkách, Rary hledal zakázaná kouzla a studoval minulost dobyvatelů a zemí za hranicemi Ketu. Zřekl se neutrality a poučen z historie, že ti nejefektivnější vládci udržují řád kouzlem a mečem, najal Robilara jako svou silnou pravou ruku. Robilar byl ve skutečnosti po nějakou dobu lapen v jiné sféře a nahrazen zlým dvojníkem jménem Bilarro. Vydávaje se za Robilara, Bilarro okamžitě souhlasil s Raryho plánem. Zabitím všech při Velké signaci a obviněním Šarlatového bratrstva z útoku by Rary získal výhodu chaosu k uchopení moci. Získal by kontrolu nad Kruhem najímaje mágy se slabou vůlí, kteří by mu sloužili jako náhrady za „tragické“ ztráty. Odtud by byl už jen krůček k prohlášení se za vládce Jestřábí a ovlivnění směřování války skrze armády, které by měl na povel stejně jako skrze sbor diplomatů, který by se zodpovídal jen jemu.“

„Naštěstí Rary a falešný Robilar neuspěli, ale ani se nevzdali. Když jejich původní plán díky událostem ve Velké síni selhal, stáhli se do Třpytné pouště, daleko od města Jestřábí. Raryho věž se objevila v Měděných vrších a on založil nové království zvané Třpytné země. Robilar a jeho jednotky se ukázaly být klíčové pro konsolidaci moci v regionu a přivedly místní nomádské klany a další pod Raryho vládu.“

„Raryho ambice sahaly daleko za to, být vládcem roztroušených pouštních nomádů. Po prostudování pradávné minulosti Třpytné pouště vysílal Zrádce jednu expedici za druhou k odkrytí skrytých bohatství a magických artefaktů, rozšiřuje tak pokladnici svého nového impéria a zvětšuje svůj vliv. Zatímco Robilar a jeho generálové zajišťovali jeho vládu nad Třpytnými zeměmi, Rary vynalézal nová kouzla a experimentoval s vytvořeným velkých mechanických lidí, kteří by neúnavně pracovali na rozdrcení všech, kteří odporují jeho vládě. Neboť Zrádce měl vskutku mnoho nepřátel, včetně Kruhu osmi, který se vzpamatoval ze svých ztrát a stal se ještě mocnějším než dříve. Byť Otilukea nebylo už možné zachránit, Tenser se nakonec vrátil, díky klonu ukrytému na měsíci Zamije. Nicméně odmítl se znovu přidat ke Kruhu. Náhradou za tyto ztráty byly Alhamazad Moudrý, Theodain Eriason a Warnes Hvězdoplášť. Všichni význační šampioni.“

„Nyní, mí přátelé, patříte mezi těch několik málo, kteří znají skutečný příběh Raryho zrádce a to, jak zradil Kruh osmi. Dnes je snadné narazit na kouzla Tensera či Mordenkainena, ale ta Raryho zůstávají utajena, možná proto, že mágův příspěvek k magickému poznání ztratil na přízni, když se obrátil ke zlu. Možná byste se rádi o takových kouzlech dozvěděli víc? Možná vám s tím Vistani mohou pomoci? Ano, možná.“

„Ale teď vidím, že naši tanečníci konečně dorazili s něčím, co vypadá jako rádoby-zloděj připoutaný k jejich vozu. Prosím užijte si představení, zatímco já eskortuji tohoto bláhového lumpa k naší Starší, která bude více než zaujata tajemstvími, která jí může sdělit. Ano, jedinou věc, kterou Vistani zbožňují víc, než dobrý příběh, je dobré tajemství.“

Napsal Alnag 27.12.2011
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13989114761353 secREMOTE_IP: 44.222.104.206