Nevěřte v autory!

Jak (ne)číst a (ne)vykládat pravidla, co (dalšího) je na rule-lawyeringu špatně a proč je Jeremy Crawford ten nejhorší vykladač pravidel ever.
Článek vložil sirien | CC Attribution

Případ Pestrého původu

Jednou z nových Odborností (featů) vytvořených pro JaD je Pestrý původ:

Pestrý původ
Je to sice Trpaslík, ale uznej, že vypadá a chová se trochu Gnómsky. Nebo snad Elfsky?

Vyber si jednu jinou Rasu, než je tvá vlastní. V tvých žilách koluje i její krev. Ne z půlky a nejspíš ani ne ze čtvrtiny, ale dost na to, aby se - dost možná po mnoha generacích - projevila. A je přitom jedno, zda tento odkaz provází postavu od narození, nebo zda jej objevila či přijala a rozvinula až později během svého života.

Vem si jednu speciální schopnost vybrané Rasy dle svého výběru a zvyš si Hodnocení jedné Vlastnosti, které vybraná Rasa v základu zvyšuje, o +1. Navíc si k tomu vyber minimálně jeden její povahový rys.

Schválně se nejdřív zamysli, na co všechno můžeš tuto Odbornost použít a jaké postavy s ní můžeš vytvořit. Čti dál až potom, co si jich pár představíš.


Nedávno přišel na JaD dotaz, jestli musí být Pestrý původ vztažený na Rasu jako celek (např. "elf"), nebo jestli s ní jde kombinovat i Rasový rod (např. "vznešený elf"). Schválně zkus odpovědět: Může?


Odbornost samotná mluví jen o Rase a využití Rodu jako možnost vůbec nezmiňuje, přesto je ten dotaz smysluplnější, než se možná zdá. Protože pravda je, že jako spoluautor pravidel a pokud se nepletu i přímo autor oné Odbornosti samotné - nevím. Mnou osobně psaný text mluví jasně jen o Rase a Rod vůbec nezmiňuje. "Doslovně" to jde číst tak ("rules as written"), že zamýšlené očividně bylo použití jen vůči Rase, nikoliv Rodu. "Skutečné" čtení podobného textu je, že mě použití spolu s Rodem při psaní jako možnost nejspíš vůbec nenapadlo. Prostě jsem dostal nápad a sepsal jsem ho tak, abych ho co nejlépe vystihl. Kdyby mě použití Rodu napadlo, skoro určitě bych to nějak zmínil - např. bych napsal "Rasy nebo Rodu" nebo naopak "základní Rasy" - ani jedno tam ale není.


Jakkoliv podivně to teď, když to vidíš vypíchnuté, může znít, že jsem tuhle možnost jako autor přehlédl - napadla možnost kombinování schopností Rodu tebe, když sem tě pár řádek výš vyzval, ať se nad tím zamyslíš? Pokud ano, patříš ke značné menšině.


As written ("jak je psáno") by tuhle Odbornost s Rodem jít kombinovat nemělo. As intended ("jak je zamýšleno") to je neřešená šedá zóna. Ale: Co byl můj autorský záměr? Umožnit hráčům tvořit zajímavé postavy s cool původem. Rozbíjí použití Rodů něco? Dává to víc možností a trochu větší prostor pro "kombení" - ale vlastně nic rozbíjejícího nevidim. Takže - proč ne? Klidně mixujte i Rody.


O mylné víře v autory

Velká část hráčů k pravidlům přistupuje jako k nějakému neomylnému textu, jehož přesné znění je vždy autorsky záměrné a do posledního slova a fráze detailně promyšlené. A to zejména v případech, kdy se snaží dohledat výklad nějakého speciálního, krajního, výjimečného nebo podivného případu - nebo, sazmořejmě, když se snaží postavit nějaká chutná komba - nebo najít důvod, proč by někým jiným nalezená komba určitě-neměla-fungovat.


Většina hráčů si svojí víru v autory a neomylnost textu jejich pravidel myslím ani neuvědomuje. Prostě vezmou pravidla do ruky a v jejich znění hledají odpovědi na svou otázku. Že by text pravidel samotný mohl být chybný a že vůbec nemusí odrážet autorský záměr, protože autora při psaní pravidel onen hráči zrovna řešený krajní, podivný nebo výjimečný případ popř. kombo vůbec nenapadlo řešit nebo zohlednit přitom hráče ani nenapadne.


Podobných nedokonalostí jsou plná všechna pravidla - a čím rozsáhlejší (a složitější), tím víc jich tam je. Autoři nemůžou předvídat všechny situace, ve kterých hráči pravidla použijí, natož všechny způsoby, kterými je použít zkusí. A narovinu, ani nemají čas a často ani energii to vůbec zkoušet. Pravidla se tvoří v omezeném čase (nebo u amatérů ve volném čase) a kontrolují a testují se s omezenými zdroji. Přitom ale často vyžadují vytvoření rozsáhlých částí, nad kterými se nikdo až tak moc nezamýšlí nebo je později nijak intenzivně nekontroluje (DnD seznamy stovek kouzel, kouzelných předmětů a Odborností atd.), nebo fungují v určitém kontextu, který ale nemusí všichni hráči ihned sdílet (jako když mi Vincent musel vysvětlit, že Apocalypse World neobsahuje žádnou, ani implicitní, ekonomiku akcí - což ale zásadně mění výklad a použití mnoha pravidel).


To samozřejmě neznamená, že by se autoři při tvorbě nad spoustou věcí nezamysleli a že by spousta formulací skutečně nebyla promyšlená a záměrně právě taková, jaká je - a že by to občas nebylo dokonce i důležité. Znamená to ale, že při snaze o výklad pravidel je dobré vždycky zvážit i možnost, že to tak není a že as written výklad je prostě (autorem možná i nechtěná) blbost.


Jak číst a vykládat pravidla

Nicméně dobrá. Někdy prostě z pravidel nějaký závazný výklad dostat potřebuješ - ať už pro rozseknutí sporu ve skupině, pro klid svědomí, z čiročiré zvědavosti z designově studijních důvodů nebo prostě protože potřebuješ nějaký výklad, jak něco hrát. Jak na to?


Hledej odpověď v textu, ale nepropadej právnickému slovíčkaření. Snaž se hledat záměr za textem, ideálně takový, který je v souladu se stylem a fungováním ostatních pravidel. Výklad pravidla by měl logicky a stylově navazovat na související pravidla a herní "součástky".


Existuje několik myšlenkových kontrol toho, jestli je tebou vyčtený výklad pravidel skutečně zamýšlený a smysluplný:


Zaprvé, dává takhle napsané pravidlo vůbec smysl? Je zřejmé, proč by ho tam autor chtěl mít? A proč toho chce dosáhnout právě takhle? Pokud budu systém někomu vysvětlovat, splyne tohle pravidlo s ostatními? Pokud ne, je to červený praporek chybného výkladu. Zejména, pokud takové pravidlo vyvolá víc otázek a problémů, než kolik jich zodpoví a vyřeší.


Zadruhé, vychází tebou domnělý výklad z celistvého textu? Tzn. vycházíš ze znění celého pravidla nebo celistvé pasáže? Pokud ne a opíráš se jen o formulaci krátké části textu, je to červený praporek chybného výkladu. Zejména, pokud se neopíráš ani o jednu větu, ale jen o jedno specifické slovo, frázi, obrat nebo dokonce čárku popř. jinou gramatiku.


Nicméně, ne všechno slovíčkaření je nutně špatně. Pokud text obsahuje "nadbytečná", ale význam zpřesňující slova, popř. obecně cokoliv, co by autor nenapsal, pokud by nechtěl být jednoznačný, tak se o ně dá většinou opřít. Např. pokud text říká "k útoku všemi vrhacími zbraněmi", pak slovo "všemi" je nejspíš použité záměrně - a pokud ne, tak je spíš jen "nadbytečné" a přinejmenším není vysloveně chybné (pokud se autor skutečně hodně neseknul - nebo neudělal chybu přímo ve svém záměru. Což, mimochodem, je také možnost, na kterou je dobré nezapomínat.) Naopak, absence slov nebo frází, jejichž použití by pro vyjádření autorského záměru dávalo smysl nebo bylo očekávané (jako absence jakékoliv reference k Rodu v zápisu Pestrého původu výše), může být opatrným červeným praporkem špatného výkladu.


Zatřetí, zamysli se, jestli je použitá formulace skutečně nejsnazším nebo nejpřirozenějším způsobem, jak domnělý záměr vyjádřit. Pokud by existovala jednodušší, přirozenější nebo jednoznačnější formulace domnělého významu, tak to je opět červený praporek. Zejména, pokud je formulace o kterou výklad opíráš skutečně krkolomným způsobem, jak domnělý výklad vyjádřit.


Začtvrté, odpovídá způsob, kterým text pravidel čteš, stylu, se kterým autor pravidla píše? Tj. je formulace, o kterou svůj výklad pravidla opíráš, běžným způsobem vyjádření podobného pravidla? Pokud ne, je to opatrný červený praporek - zejména, pokud tě napadá, jak by takový výklad šlo vyjádřit způsobem, který je autorovi a jeho stylu zjevně bližší.


Zapáté, existuje nějaký jiný důvod, než vyjádření tebou domnělého záměru, proč by autor danou pasáž mohl přirozeně napsat tak, jak jí napsal? (Včetně toho, že ho něco prostě nenapadlo, zapomněl na to, nevšiml si atp.) Pokud ano, je to červený praporek. Zejména, pokud je tento alternativní důvod pro takové vyjádření běžný.


Žádná z těchto myšlenkových kontrol sama o sobě ne/smyslnost výkladu nerozsekne, ale každá tě před ním může významně varovat. Zejména, pokud se jich sejde několik naráz - jak si hned ukážeme.


Případ zběsilého Ostrostřelce

Pro docenění nesmyslnosti a efektivně škodlivosti víry v neomylnost autorů a jejich všudypřítomný záměr se podívejme na jiný případ nejasné Odbornosti, přímo z původního DnD:


Ostrostřelec
Osvojil sis zbraně na dálku tak dobře, že umíš střílet tak, jak se o tom ostatním ani nesnilo. Získáš následující prospěchy:
  • Útočení v rámci dlouhého dostřelu nezpůsobuje nevýhodu k tvým hodům na útok na dálku zbraní.
  • Tvé útoky na dálku zbraní ignorují poloviční a tříčtvrteční kryt.
  • Než zaútočíš zbraní na dálku, se kterou jsi zdatný, můžeš si zvolit, že utrpíš postih –5 k hodu na útok. Pokud útok zasáhne přičteš si +10 ke zranění útoku.

/

Sharpshooter
You have mastered ranged weapons and can make shots that others find impossible. You gain the following benefits:
  • Attacking at long range doesn't impose disadvantage on your ranged weapon attack rolls.
  • Your ranged weapon attacks ignore half and three-quarters cover.
  • Before you make an attack with a ranged weapon that you are proficient with, you can choose to take a -5 penalty to the attack roll. If that attack hits, you add +10 to the attack's damage.

Nová kvízová otázka: Můžu tuhle Odbornost použít pro vrhání dýk? (Lehká, vrhací dostřel 4/12, vytříbená - pokud máš dojem, že ti to pomůže).


Pro rozklíčování může být důležité znát rozdíl DnD terminologie v pojmech "útok zbraní-na-dálku" (=střelné zbraně), a "útok-na-dálku zbraní" (=cokoliv co není na blízko). S touto znalostí pak můžeme rozklíčovat, že doslovný výklad Odbornosti je, že jí můžeš použít i pro vrhání dýk, ALE bez jejího třetího přínosu. Jak ostatně potvrzuje i Jeremy Crawford osobně:Což je výklad, který najdeě přecitovávaný a znale a sečtěle působícími hráči dokonce detailně vysvětlovaný a obhajovaný napříč internetem.


...*facepalm.
Ok, pojďme pitvat.


Hned na začátek si všimni, jak celá tahle konstrukce čelně naráží do všech myšlenkových kontrol, které jsem popsal výše: Podobné omezení (obecně slabších) vrhacích zbraní ani nedává smysl, celé to stojí na slovíčkaření nad jediným termínem, použitá formulace není přirozeným ani jasným způsobem, jak takový záměr vyjádřit, vepsání omezení dovnitř bodového výčtu přínosů není styl, kterým by byla DnD pravidla psaná a klíčová formulace se do pravidel mohla snadno dostat pouhým opomenutím (jak ještě ukážu níže). Pět z pěti - to je hodně krutý skóre. Drž to v paměti.


Otázka Ostrostřelce a vrhání dýk je zjevně stejný případ, jako Pestrý původ výše. Autor měl cool nápad na Odbornost posilující střelbu, s představou postav jako Robin Hood nebo Willhelm Tell, a ten sepsal. Možnost vrhacích zbraní vůbec nezmínil - možná ho vůbec nenapadla, možná měl za to, že název vymezuje použití pro střelné zbraně dostatečně. Fakt, že použil rozdílnou terminologii, je zjevně důsledek autorské nedbalosti - popř. dojmu, že to u čistě střelecké Odbornosti nehraje roli. Nebo jinak - co je pravděpodobnější?

  • Že autor zamýšlel použití jen pro střelbu a sepsal Odbornost terminologicky laxně.
  • Že autor zamýšlel, aby Odbornost fungovala i pro vrhací zbraně, ale dávala pro ně jen dva ze tří benefitů - což ale nezmínil výslovně a nechal to bez dalšího ujasnění sdělené jen skrze použití exaktní terminologie uvnitř bodového zápisu benefitů.

A úplně stejně se samozřejmě můžu ptát, kterým způsobem je smysluplnější pravidlo vykládat a používat.


Kterou variantu si zvolili drcená právnická skripta šňupající rule-laweři operující s implicitním předpokladem, že autoři vždycky perfektně vědí, co dělají, a že každé slovo které napsali je napsané nebo použité záměrně, je zjevné. A doufám, že je stejně zjevné, proč jsou úplně mimo.


Stejně, jako u Pestrého původu se můžeme ptát: Co bylo záměrem autora? Zjevně podpořit tvorbu cool střílejících postav. Zapadají do toho vrhací postavy? Původně zřejmě ne - ale všeobecně vzato vlastně ano. Rozbije to něco? Nejspíš ne. Takže ano, Odbornost klidně použijte i pro vrhací zbraně. (A pokud by to bylo moc silné, tak smysluplné a se zbytkem DnD ladící řešení je, že by pro vrhací zbraně měla existovat obdobná Odbornost, a ne, že se pro ně z téhle Odbornosti použije jen část benefitů vybraných pomocí absurdního slovíčkaření).


A mimochodem, to není jen můj osobní názor - Mike Maerls, vedoucí vývojář DnD 5e, to vidí stejně, jako já:Jeremyho bordelící cucprsty

A na závěr už jen dovětek a varování pro hráče a fanoušky DnD 5e:


Případ Ostrostřelce a vrhání dýk není zdaleka jediný případ, kdy Jeremy dodal oficiální výklad pravidel založený na zjevně absurdním právnickém slovíčkaření a který hru nedělá o nic zábavnější, ale přitom její pravidla značně komplikuje. Při práci na JaD jsme řešili spoustu různých nejasností (zejména u kouzel) a na Jeremyho výklady a jejich podivnosti jsme naráželi opakovaně.


Šňupe Jeremy drcená právnická skripta? Nejspíš ano. Skutečný problém ale je, že v žádném případě není ochotný připustit, že by v DnD bylo něco nedomyšlené, nedotažené, nebo že by byl původní záměr zapomenut a ztracen, a zároveň s tím je až příliš ochotný střílet odpovědi a výklady pravidel divoce od boku. A o všem co napíše vždycky tvrdí, že to tak bylo myšlené vždy a od začátku - a to i v případech, kdy ho samotný text pravidel usvědčuje z opaku (jako např. v otázce možnosti kouzlení pod vodou).


Jinými slovy Jeremyho výklad je možná "oficiální" ve smyslu "co současní autoři tvrdí", ale ne ve smyslu "jak to bylo myšleno" nebo "co je pro hru nejlepší". Popravdě, jeho výklady pravidla spíš znepřehledňují a zbytečně komplikují a uděláš líp, když se s nimi nebudeš zatěžovat (to bohužel zahrnuje i nezatěžování se s polovinou oficiálních výkladů a dodatků v Mudrcových radách (Sage Advice)).


V JaD týmu jsme se Jeremymu po nějakém čase s jeho Twitterem začali posmívat jako generátoru náhodných DnD výkladů. Ale zjevně jsme nebyli první, kdo si toho všimnul:


Když Crawford tweetuje / UNO: nemůžete hrát +2 na +2! / G Kraigar: Díky za ty karty, ale odtud si to už přebereme sami.


Článek vložil sirien | CC Attribution 08.02.2024
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 121 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13236308097839 secREMOTE_IP: 44.192.44.30