Katovna pravidel - Inteligentní zbraně

Kromě obyčejných a magických zbraní se hráči mohou setkat i se zbraněmi inteligentními. Taková inteligentní zbraň může být pravým požehnáním, ale podle mého názoru je pro hráče ve většině případů spíš pravým peklem.
Napsal Vannax

Katovna pravidel - Inteligentní zbraně

Vytváření inteligentních zbraní je sice plně v moci DMa, ale... má to svá ALE. Popis inteligentní zbraně by měl obsahovat následující věci (výtah z pravidel: AD&D Dungeon Master Guide, zrevidované vydání 1995): Hodnota její inteligence, Přesvědčení, Základní schopnosti, Mimořádné schopnosti, Zvláštní účel zbraně, Jazyk nebo jazyky, které zbraň ovládá, Ego zbraně.

Už jen z tohoto výčtu vyplývá, že samotná příprava inteligentní zbraně zabere DMovi poměrně dost času i když ji „jen“ náhodně vygeneruje pomocí kostek. Nemluvě o tom, že inteligentní zbraň, pokud už se ve hře vyskytne, by měla mít nějakou historii – důvod, proč ji někdo vyrobil, základní charakteristiku osoby, která ji vyrobila apod. Rozhodně se i vyplatí předem vymyslet, proč se taková zbraň ve hře objevila – tedy jestli ji hráči někde najdou, jestli se k ní dostanou tak, že ji vymlátí z nějakého soka nebo jestli jim jí někdo věnuje. O takovýchhle věcech už se ale v samotných pravidlech nedočtete a právě kvůli těmto detailů potom chápu, že je DnD kritizované. Různá doporučení, jak zacházet s tím nebo tím pravidlem, pak dohánějí rubriky v tématických časopisech, kde autoři vysvětlují zmateným hráčům, jak to vlastně bylo myšleno.

Pokud bych volil vygenerování zbraně pomocí náhodných výsledků kostek, jedinou výhodou bude to, že není potřeba jiných hodů než k100. Zkusmo jsem si naházel jednu zbraň s jednou mimořádnou vlastností (může se dávat i více).

Inteligentní palcát +3
Inteligence 12
Přesvědčení - neutralita/dobro
Základní vlastnost – detekce pastí velkých rozměrů v okruhu 10 stop
Mimořádná vlastnost – Telepatie, dosah 60 yardů, 2x denně
Zvláštní účel zbraně – porážet jiné než lidské nestvůry
Síla zvláštního účelu – Způsobení nepříčetnosti za 1k4 kol (záchranný hod)
Jazyky – zbraň zná jeden jazyk
Ego – 14

Jak si takovou zbraň popsat?
Zkusím začít jednoduchým popisem: Je to palcát, který zlepšuje o +3 schopnost zasáhnout protivníka a způsobuje o +3 větší zranění. Inteligence zbraně určuje způsob, jakým zbraň komunikuje a počet základních vlastností (viz příslušné tabulky) – v tomto případě se zbraň projevuje kromě řeči pouze primitivnější komunikací, dejme tomu, že topůrko palcátu bude vždy pulzovat do ruky svému majiteli, aby ho zbraň upozornila na to, že se chce nějak projevit (to je výhoda např. při boji, kdy zbraň nepokřikuje po okolí, že se něčeho domáhá). Základní vlastnost může mít díky hodnotě Inteligence jen jednu.
Zbraň je absolutně neutrální a z toho plynou dvě věci: jednak i případný nový majitel by měl mít odpovídající přesvědčení, aby mohl zbraň ovládat, druhak se v případě absolutní neutrality může jednat o zbraň prokletou.
Základní vlastnost - Detekce pastí se dá snadno přiřadit k již zmíněnému pulzování topůrka v dlani. Postava se nachomýtne k propadlu v podlaze a ihned jí zbraň varuje (ovšem jenom pokud je právě v ruce svého majitele). Zbraň má navíc i mimořádnou schopnost telepatie, kterou může použít 2x denně - tuhle mimořádnou schopnost zřejmě bude potřeba přiřadit ke Zvláštnímu účelu zbraně, tedy porážení nelidských nestvůr. Pokud se objeví nějaká nelidská nestvůra, kterou bude chtít hráč ušetřit, zbraň se pomocí telepatie bude snažit postavu hráče přesvědčit o tom, že to není dobrý nápad. Takhle si zbraň s postavou může telepaticky „pokecat“ dvakrát denně. Ke Zvláštnímu účelu zbraně se vztahuje i konkrétní Síla, tedy způsob, jakým se fyzicky zbraň projevuje při sledování svého cíle – v tomhle případě zasaženého protivníka (při neúspěšném záchranném hodu) může kromě zbraně ještě trefit šlak. Zbraň zná jeden jazyk – pokud to není jazyk, který zná postava hráče, pak jsou vzájemně odkázáni jen na komunikaci pomocí pulzování do dlaně a dvakrát denně na telepatické spojení.
A na závěr přichází pecka největší, a to je Ego zbraně. Zbraň díky tomu, že má inteligenci a mimořádné vlastnosti, má i své ego. O egu se ještě zmíním.

Jak taková zbraň mohla vzniknout?
Musel jí vyrobit nějaký lidumil, protože je určená proti všem nikoli lidským nestvůrám. Zároveň má ale neutrální přesvědčení, takže může hájit zájmy chaosu, dobra, zla i řádu, vždy podle toho, co zbrani připadá být správné. Přesvědčení zbraně odpovídá obecnému přesvědčení druidů. Mohli bychom ji označit tedy za druidskou zbraň. Ale co s detekcí velkých pastí? Ta k tomu už moc nesedí a vysvětlení by bylo dost kostrbaté. Telepatie je v pořádku, ta ničemu neodporuje, ale způsobování nepříčetnosti po zásahu, to už je dost silný kafe a vůbec to neodpovídá druidskému náhledu na rovnováhu. Tím můžeme vyloučit určení zbraně pro druidy. Můžeme vyloučit i určení pro válečníky, protože zbraň chce bojovat proti všem, kromě lidí. Detekce pastí by ukazovala na rougy, ale tím, že se jedná jen o velké pasti, se tahle volba taky nezdá v pořádku. Co zbývá? Napadají mně už jen dvě varianty – takovou zbraň může používat buď nějaký sektářský mnich nebo lovec nestvůr. Pokud by to měla být zbraň pro lovce nestvůr, měla by mít patrně daleko vyšší ego, takže zbývá už jen ten mnich.
Stačí dovymyslet sektu s absolutně neutrálním přesvědčením a vhodné jméno takové zbraně a základ pro takovou zbraň i její roli ve hře je hotov.
Další možnost, kterou jsem už nadhodil, je i ta, že zbraň je prokletá, ale to už tady pitvat nebudu.

Jenom takhle stručná a dost vágní analýza inteligentní zbraně vygenerované pomocí kostek mi zabrala cca 40 minut. Slušná příprava by zabrala určitě tak hodinu. Takže pro DM rozhodně žádný med. Spoléhat na definování pomocí kostek tedy znamená jediné: spoustu práce navíc.
Tím ale vůbec nechci říct, že implementace inteligentní zbraně do hry je od základu špatná. Pokud si místo házení kostkama vyberu druhý způsob, tedy vlastní návrh zbraně, může vše dobře zapadat do stávajícího příběhu. Ještě lépe by se inteligentní zbraň dala využít pro nějakou odbočku v příběhu nebo úplně samostatné, jednorázové dobrodružství.

Dá se ovšem zvolit i jiný, zcela odlišný přístup. Na inteligentní zbrani vystavět celé tažení. Obdobou je tažení v knize Pán prstenů, kde sice ústřední nebyla inteligentní zbraň, ale prsten.

Velice podstatnou věcí, kterou jsem dosud úmyslně opomíjel, je Ego zbraně, tedy její ambicióznost, snaha se prosadit, jít si za svým a snaha přimět svého majitele, aby se podřídil vůli zbraně. Jak jsem již napsal, pokud zbraň i její majitel mají shodné přesvědčení, je pro hráče taková zbraň jen vítaná.
Problém ale nastává, když se jedna nebo obě složky přesvědčení u postavy a zbraně liší. Tehdy dochází ke konfliktu osobnosti postavy a zbraně a právě Ego zbraně zde hraje velice podstatnou roli. V lepším případě se jen snaží postavu přesvědčovat o tom, že by měla dělat něco jiného, než právě dělá. V horším případě, pokud je Ego zbraně silnější, nad postavou získá převahu a začne jí diktovat, co má dělat. To může postavu nahnat do značně nepříjemných situací a že jí může i ohrožovat na životě ani nemusím zmiňovat.

Porovnání osobnosti postavy a ega zbraně ale bohužel zase obnáší výpočty. Než jsem se dobral k Egu zbraně, zabralo mi to přes 7 minut (a to na velmi jednoduchém příkladu) a osobnost postavy se určujte následovně:
Inteligence + Charisma + Úroveň postavy.
Oba údaje se porovnají a kdo má vyšší hodnotu osobnosti/ega, ten má také navrch. Ale ani to nemusí být nastálo. Když začnou hrdinovi v boji ubývat zásahové body, začne také docházet k oslabování jeho osobnosti. A právě tehdy se může dominance zmocnit zbraň.

Závěr
Výhody: Zisk inteligentní zbraně může být krásné lákadlo pro hráče. Může to být způsob, jak hráče nahnat do nějakého dobrodružství. Může to být také DMův způsob, jak krotit určitého hráče. Inteligentní zbraň také znamená gigantickou výzvu pro hráče, kteří mají v oblibě role-play. Může být také zajímavým ústředním námětem jednotlivého dobrodružství nebo celého tažení.
Nevýhody: Pokud se hráči dostane do rukou zbraň, která nad ním získá převahu, může se pro něj hra stát skutečným utrpením (pokud se nejedná o ortodoxního role-playera). Pro DMa je zase peklo připravovat zbraň pomocí hodů kostkou a tabulek. Druhá svízel je sledovat kromě počínání hráčů ještě správné chování zbraně v každé situaci.
Napsal Vannax 16.04.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 7 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14320302009583 secREMOTE_IP: 44.221.70.232