Hraní v SF: Očíčka a chapadýlka

Prostě o mimozemšťanech, z pohledu (xeno)biologie i (xeno)psychologie.
Napsal sirien
Slovníček pojmů: MZ = emzák = mimozemšťan a všechny tvary toho slova :)
Tento článek ignoruje kreacionismus, protože jeho autor je prohnilý atheista. nepatříte-li ke stejné myšlenkové skupině, buďte prosím názorově tolerantní :)

Podívejte se na tohle a tipněte si, kolik z nich asi tak vypadá jinak než trochu zmutovaní lidé.
Star trek k tomu má krásné vysvětlení: Humanoidní forma je nejefektivnější, nejlepší na... prostě hromada krásných nesmyslů. (ale rovnou si povšimněte důležité věci: funguje to. Je prostě dohoda autorů a diváků: My vám dáme aspoň trochu smysluplné vysvětlení, a to bude fungovat, dokud do toho nebudete moc šťourat. Úplně stejně to může fungovat i v RPG, pokud se hráči na něčem podobném shodnou, což platí na většinu settingových reálií)

Podívejme se na problematiku vzhledu MZ trochu logičtěji. Jeden biologicky o dost vzdělanější přítel mě kdysi poučil, že biologové kladou na život ve vesmíru pouze dvě podmínky: musí být schopný se množit a musí být schopný se vyvýjet. Vše ostatní je variabilní dle libosti.
Vzhledem k tomu, že inteligence je de facto pouze jednou z různých evolučních strategií (ale také vzásadě jedinou, která vás dostane k FTL pohonu), tak si můžeme jednoduše představit, že je poměrně nepravděpodobné, že by se při vyšším množství inteligentních ras nevyvynula u druhů, které moc lidsky nevypadají.
Nejjefektivnější podoba ve skutečnosti není humanoidní, ale taková, která vytvoří nejlepší kompromis mezi životními potřebami (druh potravy, spánek...), prostředím ve kterém žijete (složení atmosféry, podnebí, potrava, gravitace) a samozřejmě druhem, z něhož jste se původně vyvinuli.
K tomu ještě dodám, že evoluce zdaleka nemusí k této nejefektivnější podobě směřovat. Ostatně evoluce dělá chyby. Kdyby člověka designovali lidé, pak by třeba oko (oblíbený to příklad "dokonalosti" u kreacionistů) navrhli mnohem lepší, než jaké máme.

Ve hře máte vzásadě tři základní možnosti, jak k MZ přistupovat.
První z nich je, že vytvoříte SF svět založený čistě na lidech (Duna, GitS, Terminátor, Firefly...) V takovém případě se s MZ nemusíte vůbec zabývat.
Druhý je, že vytvoříte SF svět s konfliktem mezi lidmi a nějakou výraznou mimozemskou rasou (Predátor, Alien, Hvězdná pěchoda...).
Třetí variantou je svět s několika MZ rasami (StarGate seriál... lepší mě teď nenapadá, bohužel) a konečně čtvrtou je svět který je MZáky zahlcený (ST, SW...)

První varianta je jednoduchá - svět be MZ nepotřebuje řešit mimozemšťany.
Druhou nejjednodušší variantou je varianta čtvrtá, ve které si můžete vybrat prakticky vzato tři přístupy. První je Star trekový - dohodnete se, že to nějak bude a nebudete se v tom moc šťourat. Druhý je Star warsový - dohodnete se, že coolness přebíjí logiku a pak si musíte dát pozor jenom na to, aby byly jednotlivé rasy dostatečně freaky a cool. Třetí varianta je o něco smysluplnější než ta první, ale nedá vám tak široký záběr jako ta druhá. Jednotlivé rasy budete tvořit tak, aby dávaly smysl podle nějaké základní skicy (domyslíte jejich původ a domovké prostředí podle toho, jaké je budete chtít mít), ale vzhledem k množství ras zase nebudete muset ani jedno moc řešit, protože na detailní šťourání do nich nejspíš nedojde.

Jednou z možností, která vám může tvorbu velkého množství ras usnadnit, je předpoklad, že se mnoho z nich odštěpilo z jedné rasy původní. Tak to je například ve Star Wars, kde takřka všechny lidem hodně podobné rasy prostě pochází z lidí.
(a stále si stojím za tím, že Twi´lekové byli odchovaní jako otroci a jejich jediné přípustné místo je v bikinách na řetězu nebo u tyče pro ženské jedince a duševně nenáročné manuální práce pro mužské, protože se k ničemu jinýmu stejnak nehoděj).

Druhý a třetí přístup mají svá specifika.
Pokud se rozhodnete, že chcete svět založený na konfliktu mezi lidmi a jednou MZ rasou, pak by podstata této rasy měla být od lidí natolik vzdálena, jak jen to dokážete. V Hvězdné pěchotě stáli lidé proti hmyzí rase se značně odlišnou technologií, naprosto cizím myšlením. Přesto tam ta hmyzí identita je stále dost pozemský prvek - kdyby se jim dal jeden rys od nějakého jiného pozemského druhu, tak už by to bylo "jsou to MZ podobní našemu hmyzu, ale, což by tomu dodalo víc ujetý dojem. Alien je ještě lepší příklad - bytost naprosto dokonale soustředěná k jedinému účelu, evolucí vypiplaný predátor zcela dominující v libovolném prostředí, schopný zabíjet každou částí svého těla, s jediným cílem. Jednoduchý, založený na principech které nejsou ve své podstatě pozemskému životu neznámé a přitom mrazivě cizí.
Není dobré o takové rase odhalovat vše a spoustu věcí nemusíte ani sami znát. Z jaké planety pochází Alien? Z čeho se vyvynul? To není podstatné. Důležité je jen to v co se vyvyul. Naopak ve Hvězdné pěchotě je původ a chování nepřátelské rasy podstatné - souvisí se strategií, podle které se s nimi bojuje a lidé musí tyto informace postupně z počáteční neznalosti získat.
Osobně se domnívám, že velmi dobrým příkladem takovéto rasy stvořené pro herní účely jsou Jersonovi šediváci (historie šediváků, další věci o nich v přilehlých diskusích)

Svět s několika málo dalšími rasami není úplně obvyklý a dá se říci, že je možná nejnáročnější. Dá se předpokládat, že se v této variantě budou všechny rasy opakovat poměrně často, takže je potřeba aby byly jak smysluplné, tak zajímavé.
Dobré je vycházet u každé z nich z jiného prostředí i evolučního základu (představte si několik planet s různou gravitací (odchylka nemusí být rovnou několikanásobná, stačí malá), různou atmosférou (nikdo nechce abyste dohledávali, co udělá se životem větší množství dusíku, vycházejte z jednodušších věcí, třeba agresivita atmosféry a podnebí. Rasa z planety, která má v ovzduší slabou kyselinu a jsou tam neustálé bouře, bude odlišná od rasy, která je z planety s jemným a klidným prostředím). Pak každé planetě přiřaďte jeden druh ze kterého se místní rasa vyvynula. Můžete klidně vycházet z pozemských druhů nebo jejich variací, ostatně z čeho jiného.
Každé planetě případně dvouplanetě dejte právě jednu rasu, je velmi nepravděpodobné, dovolím si říct až nesmysluplné, aby jedna planeta hostila dva inteligentní druhy - ten progresivnější z nich by v primitivnějších fázích svého vývoje získal dominanci a svého konkurenta by zašlapal do země - buď ještě na polozvířecí úrovni, pokud by si konkurovaly přímo, nebo na úrovni již pokročilejší, kdyby si nepřekážely (představte si, že by lidé ve starověku potkali třeba něco lamoidního, co by mělo oproti nim IQ 80. Nebo že by lidé v novověku bytosti s takovým "potenciálem" v mořích. Pominu-li zázračnou shodu v čase vývoje, nejspíš by s námi do vesmíru asi stejně nelétali...)
Uvědomte si také, že druh původu ještě neříká, že daná bytost musí vypadat přímo jako původní druh. Lidé mají k hominidům také poměrně daleko, a to jsou nám hominidé už docela blízcí předci. Výběr původního druhu tedy vaši fantazii ještě nijak zvlášť neomezuje (zejména pokud jsou k dispozici technologie umožňující stabilně a cíleně měnit vlastní vývoj)

Zajímavou otázkou je psychika cizích ras. Už jsem se zmínil, že světy s jednou, ve valné většině nepřátelskou, cizí rasou si stylově vyžadují, aby byla tato rasa co nejodlišnější. Její motivace by měla být nějakým způsobem děsivá, jejich myšlení buď zcela odlišné (a tedy neřešitelné, naštěstí je ozkoušené, že s pár dobrými triky nepotřebujete jejich myšlení chápat k tomu, abyste jej odehráli - viz Jerson, který přivedl mnoho hráčů k lehkému šílenství prostě tím, že jeho šediváci nechápali koncept otázek. Prostě se neptali a nechápali, když se jich někdo na něco ptal. Komunikace s nimi byla velmi zajímavá.) nebo prostě jen šílené. Oni vulkánci ostatně nejsou zrovna špatným příkladem - kdyby nevypadali jak vygumovaný elfové, resp. lidé s vytahanejma ušima.

Co se týče psychiky MZ v okamžiku, kdy hrajete na koncept tuny různých ras, tak to je asi lepší moc neřešit v zájmu vašeho vlastního duševního zdraví. Ve ST třeba prakticky žádná nelidská rasa neexistuje. Vulkánci jsou lidé s duševním defektem v oblasti emocí, klingoni jsou trochu nekultivovanější Japonci (ehm. Tvořili to amíci, tak ty Japonce neberte tak doslova (: ) s přemírou testosteronu... Je to vlastně stejné jako když hrajete fantasy, ti různí elfové a trpaslíci - ehm, že. Na oné fantasy a na Star treku je nicméně hezky vidět, že to jde udělat dobře i tímhle způsobem, takže není důvod se moc stresovat.

V případě že těch ras nemáte tolik a chcete si s nimi dát víc práce (a zároveň být schopni je zahrát a přitom neskončit do roka na psychiatrii s autosugestivní schizofrenií), tak je dobré začít opět od začátku.
Z pohledu čistě fiktivní evoluční xenopsychologie můžeme podobně jako u evoluční xenobiologie stanovit několik výchozích podmínek, které musí být splněny. A opět jich nebude mnoho.
Jakákoliv myslící rasa musí být motivována k množení, při propojení s biologickou podmínkou potřeby se množit můžeme dokonce říci, že musí být motivována převážně množením. To se samozřejmě s inteligencí a kuturou bude různě zastírat do pozadí, podobně jako u lidí, takže to nemusí být doočíbijící (stejně jako nejspíš není u lidí. Ostatně jinak by kvůli tomuto faktu tolik lidí nustále neprotestovalo).
Jakákoliv myslící rasa musí mít pud sebezáchovy, případně musí být nastavena tak, aby jeho absenci ospravedlnila (teoreticky může mít druh jako celek strategii obětování jedince ve prospěch většího množství, ale tento koncept je evolučně dost problematický (pokud se váš potomek obětuje pro ostatní, tak už vaše sebevražedné geny moc nerozšíří, takže v další generaci takových altruistů bude hnedka méně). Nebo si opět vezměme našeho drahého Aliena. Absolutní predátor prostě nemá důvod utíkat nebo se bát - právě protože je z definice sebe sama absolutním predátorem).
No - a to je prakticky všechno. Ale není to málo. Způsob, kterým druh v průběhu vývoje přistoupí k těmto otázkám značně zformuje jeho charakter. Ohledně rozmnožování: jaký bude poměr samců a samic? Nebo bude druh hermafrditní? (jiné varianty nejsou biologicky moc smysluplné) Jaký bude jejich faktický rozdíl co do potenciálu fyzických a duševních kvalit (bude nějaký)? Už tohle samo o sobě značně ovlivní charakter rasy. Otázka pudu sebezáchovy se úzce váže k agresivitě. Rasa původem predátorů bude mít pravděpodobně konfliktnější chování - i když to není nutnost (vůči vlastnímu duhu mohou být naopak přívětiví, zvláště jde-li o druh původem fungující ve smečce - ostatně samotářští predátoři to nebudou mít na evoluční cestě k inteligenci moc lehké vzhledem k nutnosti komunikace a spolupráce k vytvoření rozsáhlé civilizace). Naopak druh původem býložravý bude nejspíše (!) volit spíše strategie úniku. A pak tu jsou samozřejmě druhy všežravé...

Tohle jsou pouze dva výchozí body, odrazové můstky, které mě zrovna napadly. Faktorů, které mohou určit duševní charakter a odlišnost druhu, je mnoho a vystačily by doslova na sérii článků (do níž se mi až tak - alespoň teď - nechce). Snadno určitě naleznete spoustu dalších.
Podstatné je, aby při menším počtu cizích ras byly mimozemšťané opravdu nějak výjimeční a zajímaví a nebyli to jen lidé prohnaní přes špatnou kopírku.
Dobrý mimozemšťan je takový, který je dostatečně nelidský jak zjevem, tak chováním, ale zároveň se řídí podle nějaké základní šablony, která jej umožňuje zahrát.
Existují věci, které vám pomohou dát různá ospravedlnění když je budete potřebovat. Každý inteligentní druh musí splňovat nějaké obecné požadavky, bez kterých si jej lze představit jen poměrně těžko: Musí být schopen komunikace, musí být schopen manipulace se svým okolím, musí dokázat spolupracovat, musí být schopen určitého vnímání světa (tedy, to už je trochu homocentrické, nicméně druh nechápající matematiku nebo neschopný určité, bez ohledu na to jak odlišné, abstrakce je pro mě trochu mimo), musí disponovat nějakým smyslem který mu umožní vnímat detailně okolí, nejspíše tedy nějakou obdobou zraku. Inteligentní odstín skoro-fialové ale nedefinovatelné barvy je sice také možnost, ale prostě tak nějak mnohem více Lovecraftovská, než scifistická.

Dobré je také nezapomenout na jeden často přehlížený detail. Mimozemšťané se vyvynuli v jiném prostředí než lidé, takže je docela nepravděpodobné, že budou kompatibilní co do životních potřeb - poměr kyslíku ve vzduchu (pokud vůbec fungují na kyslík), funkční teploty (vemte si jen chudáka ledního medvěda na rovníku - nebo naopak takového lva na severním pólu... a to jsou pořád jen pozemští savci) a jiné srandy mohou mít docela značné důsledky co do schopnosti ras vzájemně interagovat (Babylon 5 a ST-DS9 jsou opět příklady světů, kde se to prostě neřeší).
Když už jsem u té interakce, ona taková vzájemná komunikace může být také dost zábavná. I kdyby MZ používali sonickou formu komunikace, nejspíš nebude možné aby dvě různé rasy byly schopné vzájemně ovládnout své jazyky (teoreticky by mohla jedna ovládnout ten druhý, pokud by měla dostatečný repertoár). Ale ony cizí druhy nejspíš budou mít i dost odlišné způsoby předávání informací - živě si dovedu představit komunikaci založenou na gestech a mimice (napodobte MZáckou mimiku s lidským obličejem...) na silném použití různých feromonů... štěstím pro vzájemnou interakci je, že každá civilizace musí používat písmo (prostě musí - leda by ho překonala nějakým hodně brutálním způsobem, jako třeba zaznamenání čisté myšlenky do krystalu, ale to už je hodně mimo). Samozřejmě, v takovém případě budou muset rasy nejprve svá písma (a jazyky, způsoby myšlení...) dekódovat. Když si vezmu, že existují i lidské nerozluštěné jazyky a písma...
Napsal sirien 18.06.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 85 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13815307617188 secREMOTE_IP: 35.175.107.142