Allmir - články

Magie


Kouzla nemají úrovně, jen Třídu Obtížnosti (TO) na seslání.
Úroveň sesílatele + bonus klíčové vlastnosti + hod 3k6 + ostatní bonusy
Hod 18 je vždy úspěch, hod 3 vždy neúspěch a navíc se něco špatného stane.
Ostatní bonusy: Odbornost Vlohy pro magii (+x), ostatní odbornosti.

Vzdorování kouzlu
TO hodu je 10 + polovina úr. sesilatele + bonus klíčové vlastnosti sesílatele.

Únava ze sesílání
Každý pokus o seslání kouzla stojí 4 body únavy. Jakmile má sesilatel tolik bodů únavy, kolik je jeho Odl nebo současný počet životů, je unaven (mj. postih -2 na sesílání). Jakmile jich má víc, než celkový počet žt, je vyčerpán (mj. postih -6 na sesílání) a jedno další seslání kouzla ho pošle do bezvědomí.
Jeden bod únavy zmizí po 15 minutách(4/hodinu) odpočinku, při lehké činosti mizí únala poloviční rychlostí. Při meditaci či spánku mizí rychlostí 8 bodů za hodinu.

Čím lépe umí sesilatel sesílat kouzla, tím méně ho to unavuje. Slabá kouzla nemusí mocného a zkušeného sesilatele unavit vůbec.

Pokud sesilatel ověří sesílání kouzla natolik dobře, že výsledek je o 5 větší než TO kouzla, seslání ho stojí jen 3 BÚ. Cena kouzla se za každých dalších dosažených 5 bodů nad TO kouzla sníží o 1; pokud sesilatel ověří TO kouzla o 20 a víc jak, seslání daného kouzla ho neunaví vůbec.
 

Cena kouzla při ověření TO o méně než 5 (či neúspěch) => 4 BÚ (body únavy)
Cena kouzla při ověření TO o 5 či více => 3 BÚ
Cena kouzla při ověření TO o 10 či více => 2 BÚ
Cena kouzla při ověření TO o 15 či více => 1 BÚ
Cena kouzla při ověření TO o 20 či více => 0 BÚ

Soustředění
Při boji nablízko je před sesláním kouzla třeba ověřit Soustředění vůči TO kouzla. V případě neúspěchu se seslání nezdařilo.

Sesílání ve zbroji
K TO kouzla se přičítá obranná kvalita zbroje nebo štítu.

Sesílání ze svitku
Pokud má sesílatel přístup do dané školy magie, může kouzlo seslat ze svitku bez šance na neúspěch.

 

Umocňování kouzel

Doba trvání & Navýšení TO   Dosah Navýšení TO   Rozsah # Navýšení TO
1/4 -5   1/4 -5   1/2 -5
x 2 +5   x 2 +5   +25% +5
x 5 +10   x 4 (kategorie) +10   +50% +10
x 10 +20   x 8 +20   +100% +20
               
Doba sesílání     Vynechání složek     Navýšení účinku  
x 5 (1/2 min) -5   - verbálních +5   1/2 účinky -5
celé kolo 0   - gest +5   + 1k6 životů +5
standardní akce +5   - materiálních +5   + 1 sekundární terč* +5
pohybová akce +10         + 1 primární terč +10
0-tá akce +15            
okamžitá +20            

- & Nelze použít u kouzel s okamžitým trváním
- # Lze použít jen u kouzel s plošným rozsahem
- * sekundární terč je zraněn jen za 1/2, u nezraňujících kouzel má bonus +4 k hodu na záchranu.


Na sesílání kouzel nestačí jen máchat rukama a drmolit tajuplně znějící fráze. Dokonce nestačí ani mít Moc. Aby se Moc plně projevila tak, jak si její vlastník přeje, je k tomu třeba ještě něco navíc. Někdo tomu říká naladění na šum všehomíra, někdo souznění s vlastní duší, jiný zas naslouchání Božskému hlasu. Označení není důležité, co je důležité je soulad. Soulad těla a vaší Moci. No ano, je to tak - tělo má význam! Formuje totiž duši, věřte si tomu nebo ne. A naopak, samozřejmě.

Všechna kouzla náleží do jedné z osmi škol magie. V každé škole je 12 základních kouzel (vyjma Léčení), které lze umocňovat. Škola magie je množina příbuzných kouzel, která pracují podobným způsobem.

 

  Požadavky  
 Škola  Vlastnost  Body dovedností
Evokace Sil 12+ Vytrvalost 3+
Léčení Mdr 12+ Léčení 3+
Nekromancie Odl 12+ Náboženství 3+
Ochrana Int 12+ Mystika 3+
Proměna Odl 12+ Soustředění 3+
Věštění Mdr 12+ Poznej motiv 3+
Vyvolání Obr 12+ Mystika 3+
Zaříkání Cha 12+ Diplomacie 3+
     

*Došlo ke sloučení školy Iluzí a Zaříkání pod názvem Zaříkání.
*Škola Vyvolání byla rozdělena na Vyvolání a Léčení.


Učení kouzel

Aby postava mohla kouzlit musí mít odbornost Vlohy pro magii, ta zároveň přidá postavě jedno kouzlo a bonus k sesílání kouzel v závislosti na rase. Kdokoli má tuto odbornost, může se naučit kouzlo za cenu jedné odbornosti.
Sesilatel: Na první úrovni má přístup ke 2 školám magie (dle své volby), z každé ovládá jedno kouzlo. Za cenu jedné odbornosti získá přístup do další školy. Na každé další úrovni se naučí 1 kouzlo dle svého výběru.
 

Napsal Comikus 01.12.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 9 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.069246053695679 secREMOTE_IP: 44.197.231.211