Volná diskuze

Merlin
11.9.2017 20:09
Dálava 20XX Evilquest


Pět hvězd. Pět Označených. Pět vyvrhelů. Pět vyvolených. Jeden Temný vládce. Pět kmenů. Jedna temná říše. Jedno království. Jeden úkol. Spousta mrtvých.

Systém DnD 5e. 4. level.

Rasy: V nestřeženém okamžiku zveřejním první rasu. kdo ji bude chtít a první si o ni řekne, toho je. Pokud se nikdo nepřihlásí, nebo bude přidělena, zveřejním další rasu. Buď můžete čekat a doufat, že přijde lepší a riskovat, že bude horší, nebo vezmete co je.

Povolání: Po rozebrání ras, přijdou na řadu povolání. Princip je stejný jako u ras. Čekat na "oblíbenou" a riskovat, že nepřijde, nebo jít na jistotu :).

Cíl hry: Snad se budete bavit. Moc se netrapte systémem. Krev poteče tak jako tak.

Cíl slupiny: zabít Prvního.

Cíl postav: (neznámý a individuální)

Hráči: Sirien, Nachtrose, Ebon, Tarfill, Babaj
Náhradníci:

Doba hry: pravděpodobně sobota (až se Sirien vzbudí) nebo pátek odpoledne, když vyhandluji s Démonikou

Gobr(Bugbear)- Nachtrose - Bojovník/Fighter
čistokrevný yuan-ti (yuan-ti pureblood) - Babaj
- Bárd/Bard
Gobliní dvojčata (Goblin) - SirienKouzelník a kouzelník/ Wizard and Wizard
Ještěrec (Lizardfolk)- Tarfill - Klerik/Clerik
Kobold)- Ebon
- Tulák/Rogue

Autorská citace #41
13.9.2017 21:26 - Merlin
:D
Autorská citace #42
13.9.2017 21:33 - Merlin
RYSY GOBRŮ
Tvá postava gobra má následující rasové rysy.
Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Síly se zvýší o 2 a tvá hodnota Obratnosti se zvyšuje o 1.
Věk.Gobři dosahují dospělosti ve věku 16 let a dožívají se 80 let.
Přesvědčení. Gobřižijí drsný život, což od nich požaduje, aby byli soběstační a to dokonce i na úkor svých spolubojovníků. Mají tendenci být chaoticky zlí.
Velikost. Gobři jsou vysocí mezi 6 a 8 stopami a váží mezi 250 a 350 librami. Tvá velikost je Střední.
Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 30 stop.
Vidění ve tmě. Máš ostré kočičí smysly, zvláště pak ve tmě. V šeru vidíš 60 stop tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.
Dlouhorukost. Když provádíš útok na blízko ve svém kole, je tvůj dosah o 5 stop větší než obvykle.
Mohutná stavba. Při určení nosnosti a váhy, kterou můžeš tlačit, vléct nebo zvednout se počítáš o jednu velikost větší.
Záludnost. Jsi zdatný v dovednosti Nenápadnost.
Překvapivý útok. Pokud překvapíš tvora a zasáhneš ho útokem během tvého prvního kola v boji, způsobí útok dodatečné zranění 2k6. Tento rys můžeš použít jen jednou za boj.
Jazyky.Umíš mluvit, číst a psát v Obecné řeči a Goblinštině.
Autorská citace #43
13.9.2017 21:33 - Merlin
RYSY GOBLINŮ
Tvá postava goblina má následující rasové rysy.
Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Obratnosti se zvýší o 2 a tvá hodnota Odolnosti se zvyšuje o 1.
Věk. Goblini dosahují dospělosti ve věku 8 let a dožívají se 60 let.
Přesvědčení. Goblini jsou obvykle neutrálně zlí, jelikož se starají pouze o své vlastní potřeby. Pár goblinů může mít sklon k dobru nebo neutralitě, ale jen zřídka.
Velikost. Goblini jsou vysocí mezi 3 a 4 stopami a zváží mezi 40 a 80 librami. Tvá velikost je Malá.
Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 30 stop.
Vidění ve tmě. Máš ostré kočičí smysly, zvláště pak ve tmě. V šeru vidíš 60 stop tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.
Zuřivost malého. Když způsobíš útokem nebo kouzlem zranění tvorovi, který je větší než ty, můžeš mu tímto útokem nebo kouzlem způsobit dodatečné zranění. Dodatečné zranění je rovné tvé úrovni. Jakmile tento rys použiješ, nemůžeš ho znovu použít, dokud si krátce nebo důkladně neodpočineš.
Hbitý únik.Můžeš v každém svém kole provést akci Schování nebo odpoutání jako bonusovou akci.
Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát v Obecné řeči a Goblinštině.
Autorská citace #44
13.9.2017 21:34 - Merlin
RYSY ČISTOKREVNÝCH YUAN-TI
Tvá postava čistokrevného yuan-ti má následující rasové rysy.
Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Charisma se zvýší o 2 a tvá hodnota Inteligence se zvyšuje o 1.
Věk. Čistokrevní dospívají stejnou rychlostí jako lidé a délka jejich života je podobná délce lidí.
Přesvědčení. Čistokrevní jsou bez emocí a ostatní vnímají jako nástroje vhodné k manipulaci. Jen málo se zajímají o zákon nebo chaos a jsou obvykle neutrálně zlí.
Velikost. Průměrná výška a váha čistokrevných odpovídá lidem. Tvá velikost je Střední.
Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 30 stop.
Vidění ve tmě. Máš ostré kočičí smysly, zvláště pak ve tmě. V šeru vidíš 60 stop tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.
Přirozené sesílání kouzel.Umíš trik jedovatá sprška. Můžeš pomocí tohoto rysu seslat neomezeně přátelství zvířat, ale můžeš cílit pouze na hady. Počínaje 3. úrovní můžeš také pomocí tohoto rysu seslat sugesci. Jakmile ji sešleš za pomocí tohoto rysu, nemůžeš ji znovu použít, dokud si důkladně neodpočineš. Tvou sesílací schopností pro tato kouzla je Charisma..
Magické odolání. Máš výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.
Imunita na otravy.Jsi imunní vůči zranění jedem a stavu otrávený.
Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát v Obecné řeči, démonštině a dračí řeči.
Autorská citace #45
13.9.2017 21:35 - Merlin
RYSY JEŠTĚRCE
Tvá postava ještěrce má následující rasové rysy.
Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Odolnosti se zvýší o 2 a tvá hodnota Moudrosti se zvyšuje o 1.
Věk. Ještěrci dosahují dospělosti ve věku 14 let a zřídkakdy žijí déle než 60 let.
Přesvědčení. Většina ještěrců je neutrálních. Vidí tosvět jako místo predátorů a kořisti, kde život asmrt jsou přirozené procesy. Chtějí jen přežít a raději nechávají jiné bytosti jejich vlastnímzáměrům.
Velikost.Ještěrci jsou o něco mohutnější a vyšší než lidé a jejich barevné límce je činí zdánlivě ještě větší. Tvá velikost je střední.
Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 30 stop a máš rychlost plavání 30 stop.
Kousnutí. Tvé zuby jsou přirozenou zbraní a můžeš je použít k úderu beze zbraně. Pokud zasáhneš, způsobíš bodné zranění 1k6 + oprava Síly, namísto drtivého zranění, které obvykle způsobuje úder beze zbraně.
Mazaný řemeslník.V rámci krátkého odpočinku můžeš využít kosti a kůži ze zabitého zvířete, výtvoru, draka, obludy nebo rostlinného tvoraMalé nebo větší velikosti, abys vyrobil jeden z následujících předmětů: štít, kyj aoštěp nebo 1k4 šipek či jehel do foukačky. Abys mohl použít tento rys, potřebuješ čepel, například dýku, nebo vhodné Řemeslnické nářadí, jako jsou třeba koželužnické pomůcky.
Zadržení dechu.Dokážeš zadržet dech až na 15 minut.
Lovecká tradice.Jsi zdatný ve dvou následujících dovednostech dle tvé volby: Ovládání zvířat, Příro-da,Vnímání, Nenápadnost a Přežití.
Přirozená zbroj.Máš tvrdou šupinatou kůži. Když na sobě nemáš zbroj, je tvé OČ 13 + oprava Obrat-nosti. Můžeš využít svou přirozenou zbroj k určení OČ, pokud bys s brněním, které máš na sobě, měl nižší OČ. Výhody ze štítu se k přirozené zbroji počítají normálně.
Hladové čelisti. V bitvě se můžeš přivést do hladové zuřivosti. Jako svou bonusovou akci, můžeš provést zvláštní útok kousnutím. Pokud útokem zasáhneš, způsobíš normální zranění a získáš dočasné životy (minimálně 1) rovné tvé úpravě Odolnosti a tento rys nemůžeš znovu použít, dokud si krátce nebo důkladně neodpočineš.
Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát obecnou a dračí řečí.
Autorská citace #46
13.9.2017 21:39 - Merlin
Houbák

Ability Score Increase. Your wisdom score is increased by 2, and your Constitution score is increased by 1
Age. Myconids reach maturity at 6 years old and can live to be a little over 1000 with the oldest ones becoming sovereigns.
Alignment. Most myconids are true neutral. Good myconids are fairly common and evil myconids are very rare.
Size. 4' to 6', 20 to 30 lbs. You are of Medium size.
Speed. Your base walking speed is 25 feet.
Superior Darkvision. Your darkvision has a radius of 120 feet.
Sun Sickness. While in direct sunlight, unless otherwise concealed, you have disadvantage on ability checks, attack rolls, and saving throws.
Pacifiying Spores. You can use your action to eject spores at one creature you can see within 15 foot of you. The target must succeed on a Constitution saving throw equal to (8 + your Proficiency modifier + Constitution bonus) or be stunned for 1 minute or until it takes damage. The target can repeat the saving throw at the end of each of its turns, ending the effect on itself on a success. You can use this ability 1 once per every short or long rest.
Rapport Spores.. A 20-foot radius of spores extends from the myconid. These spores can go around corners and affect only creatures with an Intelligence of 2 or higher that aren't undead, constructs, or elementals. Affected creatures can communicate telepathically with one another while they are within 30 feet of each other. The effect lasts for 1 hour.
Languages. Common, Undercommon
Autorská citace #47
13.9.2017 21:45 - Merlin
Takže zítřejším dnem rozjíždíme loterii povolání :)

Jinak přesvědčení a podobných nudností si nevšímejte
Autorská citace #48
14.9.2017 08:59 - Ebon Hand
Já mobilní mykózu nechci, uplatňuji podmínku v úvodu, nehlasím se a rád bych další rasu. :-)
A ještě si mě dost odfláknul a ani si nedal text v češtině..
Autorská citace #49
14.9.2017 09:10 - Nachtrose
Ebon: ale v google obrazcich maji houby asi nejepictejsi vyber ;-)
Autorská citace #50
14.9.2017 09:11 - Ebon Hand
Z hub jedině hříbky a lysohlávky :-)
Autorská citace #51
14.9.2017 09:28 - Babaj
jak se rika... kdo chvili stal jiz stoji opodal... :-))

a neboj treba na tebe aspon vyjde povolani treba kuchar?:_)))
Autorská citace #52
14.9.2017 09:33 - Merlin
Ebone..nikdo jiný nedokáže zahrát evil houbáka, jako ty :). Vkládám v tebe důvěru.

PS: povrhls goblinama, varanem, tak neremcej :D

PS 2: můžeš dostat protekčního kobolda
Autorská citace #53
14.9.2017 09:35 - Nachtrose
Ebon Hand píše:
Z hub jedině hříbky a lysohlávky :-)


Porad muzes hrat inteligentni prerostlou lysohlavku, zejo...
Autorská citace #54
14.9.2017 09:35 - Merlin
Máme tu první povolání a tím se stává:

Tulák
Autorská citace #55
14.9.2017 09:40 - Babaj
vyckavam......

BTW..... Sirien hraje dvojroli?.-))
Autorská citace #56
14.9.2017 09:41 - Ebon Hand
Radši kobolda, než houbáka.

EDIT: koboldí tulák zní mnohem líp, než mykózní kuchař. :D
Autorská citace #57
14.9.2017 09:42 - Merlin
Dobrá :) udělám ti radost

a ano, Sirien hraje dvojroli :D
Autorská citace #58
14.9.2017 09:42 - Nachtrose
Ted nevim. Tulak neni vubec spatna volba a muze tu byt uz jen horsi... ale vedel si i neco jine predstavit. Zatim si davam cas na rozmyslenou.
Autorská citace #59
14.9.2017 09:43 - Merlin
RYSY KOBOLDŮ
Tvá postava kobolda má následující rasové rysy.
Zvýšení hodnot vlastností. Tvoje hodnota Obratnosti se zvýší o 2 a tvá hodnota Síly se sníží o 2.
Věk. Koboldi dosahují dospělosti ve věku 6 let a mohou žít až 120 let, nicméně to jen zřídka.
Přesvědčení. Koboldi jsou ve své podstatě sobečtí, což je činí zlými, ale jejich spoléhání se na sílu skupiny je kloní směrem k zákonu.
Velikost. Koboldi jsou mezi 2 a 3 stopami vysocí a váží mezi 25 a 35 librami. Tvá velikost je Malá.
Rychlost. Tvá základní rychlost chůze je 30 stop.
Vidění ve tmě. Máš ostré kočičí smysly, zvláště pak ve tmě. V šeru vidíš 60 stop tak, jako by bylo jasno, a ve tmě, jako by bylo šero. Ve tmě nerozeznáš barvy, pouze odstíny šedi.
Plazit se, krčit a škemrat. Jako akci ve svém kole se můžeš poníženě skrčit, abys rozptýlil blízkého nepřítele. Až do konce tvého příštího kola získají tví spojenci výhodu k útočným hodům proti nepřátelům do vzdálenosti 10 stop od tebe, kteří tě mohou vidět. Jakmile tento rys použiješ, nemůžeš ho znovu použít, dokud si krátce nebo důkladně neodpočineš.
Taktika tlupy. Máš výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 5 stop od tvora alespoň jeden z tvých spojenců, jenž není neschopný.
Citlivost na sluneční světlo. Máš nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajících se o zrak, když jsi ty, cíl tvého útoku nebo cokoliv co se snažíš vidět v přímém slunečním světle.
Jazyky. Umíš mluvit, číst a psát v Obecné a Dračí řeči.
Autorská citace #60
14.9.2017 09:43 - Nachtrose
Ebon: nebud máčka... :-P
Nick:
Velikost okna: [1] [2] [3]
Zobrazit náhled Zobrazit náhled
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.31021499633789 secREMOTE_IP: 34.204.198.244