Další materiály k Severu a západnímu vnitrozemí

Obsáhlý přehled obecných informací i příruček, dobrodružství a herních materiálů k Zapomenutým říším, seřazený dle jednotlivých regionů.
Napsal chrochta

Překlady materiálů k páté edici D&D úspěšně pokračují. Máme přeloženo několik oficiálních velkých tažení i menších dobrodružství, vznikají také dobrodružství domácí. Vše, co se přeložilo, se odehrává ve třech regionech: Chultu (Hrobka anihilace), Západním vnitrozemí (naposledy Sestup do Avernu) a na Severu (Ztracený důl Fandelveru či Hlubina: Dračí loupež). Kromě toho došlo i k překladu (zatím?) jediného geografického modulu, Dobrodruhova průvodce po Mečovém pobřeží, obsahujícím stručný popis Severu, Západního vnitrozemí a ostrovů Bezestopého moře.


Kromě toho ale existují nejrůznější doplňkové materiály, fluff (reálie) i crunch (pravidla), v románech, počítačových hrách a nejrůznějších materiálech ve starších edicích, dávající přeci jen stručnému popisu hloubku, šířku a spoustu, spoustu námětů na dobrodružství či alespoň problémy. Mé znalosti jsou, zejména co se týká počítačových her a románů, ovšem velmi omezené.


Mno, co se dá kde najít?


Základními zdroji pro všechny čtyři jmenované oblasti jsou:


Další materiály týkající se celého Faerûnu, hlavně crunch, se nachází i v následujících knihách:


A nakonec tu jsou dva mimořádné zdroje informací:

 • Forgotten Realms Interactive Atlas (počítačová mapa s vloženými plánky lokací ze všech příruček do konce éry ADnD),
 • Forgotten Realms Atlas (Karen Wynn Fonstadová; atlas Ztracených říší vytvořený profesionálním kartografem na základě románů a povídek vydaných do roku 1990; v češtině je velice podobný Atlas Středozemě od tejné autorky)

Další zdroje už jsou specifické pro jednotlivé geografické oblasti.

Sever

Základními zdroji jsou:
 • Divoké pomezí (ADnD): představení Ameliora Amanitase, Mudrce ze Sekomberu, jednoho z barvitějších průvodců hráčů po Ztracených říších (nebýt toho, že jeho autor(ka) zemřel(a), bylo by o něm slyšet stejně často, jako o Volothampu Geddarmovi)
 • Sever: Průvodce po Divokém pomezí (ADnD): rozpracování Divokého pomezí od stejného autora
 • Volův průvodce po Severu (ADnD, víceméně bez crunchu)
 • Stříbrné pomezí (3.0e; přeloženo na Kostce): popisuje oblast Stříbrného pomezí neboli Luruaru
 • Obří umění (ADnD): popisuje oblast Jeleního údolí včetně informací o okolních obrech, vše na základě románové trilogie Ogre´s Pact, Giant Among Us, Titan of Twilight
 • Hlubina a Sever (ADnD): první popis Hlubiny
 • Přístav Lebek (ADnD): průvodce po temném podzemním obrazu Hlubiny
 • Město divů: Hlubina (3.0e; drobnosti přeloženy na Kostce)
 • Volův průvodce Hlubinou (ADnD, víceméně bez crunchu)

Jednotlivé informace se dají nalézt i v dalších zdrojích:


Harfenický kodex (ADnD)

Harfeníci působí i na Severu, kde se nachází tři významní vůdci organizace a Věž měsíčního svitu v Everlundu je jednou z hlavních základen. Někteří ze zdejších Harfeníků mají rovněž nemalou politickou moc (vládkyně Stříbrného pomezí, nejméně dva Lordi Hlubiny). Informace o organizaci, lidech včetně agentů v jednotlivých místech, působení. Popis organizace Heroldů, kteří na Severu také mají jedno z hlavních sídel (Heroldova tvrz – kam má Amelior Amanitas z nějakého důvodu zakázaný vstup).


Kult draka (ADnD)

Buňka je v Jartaru. Drakostěj Daurgothoth, Plíživá smrt, sídlí v podzemním gnómím městě Dolblunde. Topazový drakostěj Iltharagh žije u ústí Ledové řeky severně od Luskanu, a soupeří s Arveiaturtace. Modrý drakostěj Malygris, suzerén Anaurochu, vládne anaurošským modrým drakům (byť opozice stále existuje).


Bohové pololidí (ADnD)

Kde jsou jednotlivé rasy, tam jsou i jejich bohové – a občas i významné či proslavené chrámy.


Abathorovi tajně slouží společensky vlivný Šarkaní kult, mohou se zde objevit i obecně velice problematické kulty uctívající inteligentní zbraně (vychází z uctívání Klangedina Stříbrovouse). V Přístavu Lebek pod Hlubinou fungují Stopaři mysli Neviditelného umění, příslušníci tajnůstkářského řádu sloužícího Hlubinné Dueře. Dugmarenovi služebníci zřídili ve Stříbroluní chrám-školu Filosofická čítárna. Významný chrám Dumathoina se nachází pod Mirabarem, další chrám je v Ztracených úrovních v Podhůří pod Hlubinou, a v Citadele Adbar mají svou základnu Rytíři mitrilového štítu, čestná stráž králů Harbromma a Emeruse. Haela Bystrosečná má svou chrámovou pevnost v Torstultoku. V srdci Berunova kopce má chrám Marthammor Duin, jehož služebníci taktéž vedou hospic v Mrtvých Snězích. Moradinovým svatým místem je Kamenný most. Rozlehlý chrám Šarindlar se nachází v Sumberských kopcích.


V troskách Mhílamníru se nachází v proudech času ukrytý nepoškozený chrám Labelase Enoretha. Nejposvátnějším místem Sehaniny Měsíčního luku jsou Aloevaniny slzy ve hvozdu Hloubínově. Prastará svatá místa Temné panny přežila v Mlžném hvozdu. Nadzemní svatá místa se nachází v Měsíčním lese severně od Kervaru (Zpívající ústa), Vysokém hvozdu (nejméně dvě – viz Elaine Cunningham). Ghaunadaur má významnou svatyni v Ghaunadaurově jámě (místní válčí s Promenádou). Lolth a Vhaeraun jsou všude, kde se vyskytují temní elfové, Selvetarm je všude, kde je Lolth; někteří Vhaeraunovi služebníci se dokonce maskují jako služebníci Lolth a Selvetarma!


Víry a avataři (ADnD)

Na Severu se pochopitelně daří víře v Auril, velice oblíbený je i Tempus. Baal sponzoroval Stínové zloděje z Amnu, možná i před tím, než je Lordi Hlubiny vyhnali z Hlubiny právě do Amnu. Asi nejvýznamnějším Šántíiným opatstvím jsou Zlatá Pole. Významným Deneirovým chrámem jsou Ceněné sbírky ve Stříbroluní. Uvnitř Hor páteře světa se ukrývá velký Grumbarův chrám. Ibrandul má chrám pod Hlubinou a po Severotemnu se potulují Ibrandulovi věrní z Padlých rytířů. Istišovy velké chrámy se nachází v Luskanu a Hlubině. Asi nejvýznamnějším Lathanderovým chrámem jsou Rána jitra v Hlubině. V Podhůří pod Hlubinou se nachází významný Malarův chrám. Pán šelem z Dekanteru je nejspíše Malarův vysoce postavený služebník. Nový Mililův chrám a bardská akademie vznikají v Hlubině. Významný Oghmmův chrám se nachází v Hlubině. V Hlubině se nachází největší a nejkrásnější chrám Selûny. Na Severu má řadu svatyněk Shaundakul a působí tu příslušníci Společenstvo následující hory. Významné chrámy Suny se nachází v Hlubině, Everlundu a Létohradě. Taloně slouží Morové krysy z Hlubiny. Nachází-li Mount Uruth na Severu, pak tam je i jeden z významných chrámů Tala Bouřovládce. Tormovy svatyně jsou součástí Tyrových chrámů v Létohradě a Sundabaru.


Mocnosti a panteony (ADnD)

Na Severu je doma Uthgar, Gwaron Bouřlivec, Šialia (Stříbroluní, Mýtina života (společně s Lurue, Šántí, Eldath a Mielikou) ve Vysokém hvozdu, spolupracují s ní labutí panny ze Štítu naděje) a Lurue (Stříbroluní, Jednorožčí místo severně od Leilonu). V souvislosti s Lurue se mluví o artefaktu Koruna radosti a slz v troskách elfího hradu El´lahama Rakeil v Měsíčním lese. V Divém lese ve Vysokém hvozdu měl své centrum Karsův kult. Savras má zapomenutou zasypanou svatyni ukrývající legendární Třetí oko Savrasovo v Podhůří pod Hlubinou. Siamorf má centrum své víry v Hlubině. Řada Valkurových svatyní se nachází po celém Mečovém pobřeží až po Luskan, a jeho věrní slouží na řadě válečných lodí bojujících s netvory z mořských hlubin. Je zde popis a plánek Domu měsíce v Hlubině.


Mocnosti a panteony (ADnD)

Na Severu je doma Uthgar, Gwaron Bouřlivec, Šialia (Stříbroluní, Mýtina života (společně s Lurue, Šántí, Eldath a Mielikou) ve Vysokém hvozdu, spolupracují s ní labutí panny ze Štítu naděje) a Lurue (Stříbroluní, Jednorožčí místo severně od Leilonu). V souvislosti s Lurue se mluví o artefaktu Koruna radosti a slz v troskách elfího hradu El´lahama Rakeil v Měsíčním lese. V Divém lese ve Vysokém hvozdu měl své centrum Karsův kult. Savras má zapomenutou zasypanou svatyni ukrývající legendární Třetí oko Savrasovo v Podhůří pod Hlubinou. Siamorf má centrum své víry v Hlubině. Řada Valkurových svatyní se nachází po celém Mečovém pobřeží až po Luskan, a jeho věrní slouží na řadě válečných lodí bojujících s netvory z mořských hlubin. Je zde popis a plánek Domu měsíce v Hlubině.


Soupis zloduchů (ADnD; částečně přeložen na Kostce)

Na Severu působí Dendybar Poďobanec, Elaith „Had“ Craulnober, Halaster Černoplášť, Jander Hvězdice (pokud je zrovna v Říších), Jarlaxl, Kymil Nymesin (mimo jiné), Sememon (občas služebně), Errtu, zlobři z Ledových věží a mohou se zde vyskytovat Artemis Entreri a Duch. Asabi a ferimové žijí na Anaurochu, v Hlubině pak nejméně jeden malaugrym. Jochlola slouží Pavoučí královně, vyvolený a hrůzný válečník Rudým mágům z Thaye. Mohou se zatoulat z jihu šadevaři. Kalmari, temnotvor, balhír a Tyranthraxus se mohou objevit leckde, nejen na Severu. Jsou tu doma Společnost krakena, Xanatharův zlodějský cech, menzoberranzanští drowové, a byli odsud athalantarští máglordové. Má tu buňku Kult draka, základnu Zentarim, enklávu Rudí mágové z Thaye a působí zde Rytíři štítu.


Soupis hrdinů (ADnD; částečně přeložen na Kostce)

Na Severu působí Alustriel Stříbroruká, Arilyn Měsíční čepel, Brianna Burdun, Bruenor Válečné kladivo, Catti-Brie, Danilo Thann, Drizzt do´Urden, Durnan, Khelben „Černý prut“ Arunsun, Laeral Stříbručná, Mirt, Piergeiron, Qilué Veladorn, Regis, Tavis Burdun, Wulfgar. Může se zde vyskytovat Fjodor, Keane, Liriel Baenre, Oliva Suchahrncová, Ruha. Martine a Vilheim sice kanonicky působí v jiném (severském) regionu, leč není problém je umístit na Sever.


Síně hrdinů (ADnD)

Jde o předchůdce Soupisu hrdinů a Soupisu zloduchů. Ze zajímavých postav, co se neobjevují v obou zmíněných následovnících, lze na Severu narazit na Kappiyana Flurmastyra z Hlubiny, Malchora Harpela, Márila Hlubinského, Nymaru „Kotě“ Scheironovou z Hlubiny, Sydney, Xanathara.


Trosky Zentilské Tvrze (ADnD; drobnosti přeloženy na Kostce)

Kde všude jsou agenti Zentarim, a jejich pletichy na Severu.


Bestiář 11 – Ztracené říše (ADnD)

Na Severním Mečovém pobřeží žije hendar.


Země kouzel (ADnD)

Nachází se zde popis tera, kanonicky (dle románů) se vyskytujícího na Planině ledového větru, a rudého tygra, který zde skoro jistě také žije.


Zlato a sláva (ADnD; částečně přeloženo na Kostce)

Na Severu působí z popsaných žoldnéřských skupin Mráz, Maškaráda, Modrý znak, Spár, Žoldnéřská společnost Krvavá sekera, Tichý déšť. Okrajově sem zasahují z pouště Anauroch aktivity Siroka a z Mečového moře Zahařiných krakenů.


Páni temnot (3.0e; částečně přeloženo na Kostce)

Nachází se zde organizační popis drowů, zřících, Rudých mágů z Thaye, Stínů, Zentarim, Mystického bratrstva, Šařiny církve, Lidu černé krve, démonických víl, Eldreth Veluuthry, Rytířů štítu, Společnosti krakena, malaugrymů, mozkomorů, mnichů Temného měsíce, mnichů Dlouhé smrti, a s nimi spojených kouzel a kouzelných předmětů.


Šampióni zkázy (3.0e; částečně přeloženo na Kostce)

Jsou zde prestižní povolání kultista Černé krve (lykantropové), soudce lesa a žalu (Eldreth Veluuthra), rytíř odplaty (Rytíři štítu) a lovec stínů, popis (jiný, než v Pánech temnot) organizací Kult draka, kulty měsíce, Eldreth Veluuthra, mniši temného měsíce, Šařiny buňky a Zentarim, místa moci Údolí šepotů a Krvavá skála.


Šampióni udatnosti (3.0e; částečně přeloženo na Kostce)

Využitelné odsud jsou některá regionální zázemí, odbornosti a kouzelné předměty. Nachází se zde popisy několika menších udatných organizací (druidi Vysokých stromů, Štítové tesáky, Strážci Tkaniva, Měkké spáry, Mirští barbaři, uthgardtští barbaři, Berronařiny valkýry, Úmluva, Rytíři temné písně, Soumračný kruh, Polní strážci, Zlaté paže Vergadainovy, Šedé paže, Kladiva Moradinova, Souzvučný řád, Harfeníci, Heroldi, Pěst hin, Rytíři mystického ohně, Samularovi rytíři, Rytíři stínového pláště, Panská aliance, Měsíchvězdy, Řád astry, Řád červeného sokola, Řád stříbrného poháru, Rudé šerpy, Svaté štíty Beronařiných požehnaných, Stínohrázi, Štíty zlatých kopců, Sluneční duše, Meče paní, Telormar Gultor, Neústupní hlídači, Horlivci psaného slova, Rytíři Tkaniva) a s nimi spojené substituční úrovně (Berronařiny valkýry paladinky prostě mají trochu jiné schopnosti, než standardní paladinky). Jsou tu popisy mocných nebo jinak zajímavých míst Výskok Temné panny a Teumyshaaril, cizích postav Bakra Hispul, Brenwol, Dalthyria, Bouřokřídlý.


Nedostupný východ (3.0e; částečně přeloženo na Kostce)

Nachází se zde popis tera, kanonicky (dle románů) se vyskytujícího na Planině ledového větru.


Draci Faerûnu (3.5e)

Na Severu žijí nebo působí draci Aerosclughpalar, Arveiaturace, Claugiyliamatar, Jalanvaloss, Olothontor, Saryndalaghlothor, Arauthator, Taraunramorlamurla, Daurgothoth, Deszeldaryndun Stříbrokřídlý, Klauth, Eldenser, Gaulautyr (než se přestěhovala), Malaerogoth, Nurvureen, Palarandusk, Valamaradace, Voaraghamanthar, Waervaerendor, Zundaerazylym, Thalagyrt, Ghaulantatra, Iltharagh. Zatoulat se sem může Felgolos, Lhammaruntosz, Nymmurh. V Hlubině působí organizace draků a potomků draků jménem Konfluence, ve Vysokém hvozdě žije klan modrých draků Morueme a jejich goblinoidních služebníků.


Šarkani Severu

Popis draků Arauthatora, Thalagyrta, Valamaradace, Deszeldarynduna, Saryndalaghlothora, Klautha, Iymrith, Palaranduska, Tostyna Alaerthmauga, Olothontora, Voaraghamantara, Daurgothotha, Claugiyliamatar, Nurvurém, Malaeragotha, Jalanvaloss, Galadaera, Gaulauntyra, kteří všichni buď na Severu žijí, nebo sem zalétají. Eldenser a Felgolos se zde také mohou objevit.


Nestvůry Faerûnu (3.0e; přeloženo na Kostce)

Žijí zde prokazatelně árakokra, alaghi, banelar, Malarova stvůra, chitin, hlubinný, ghour, ohněmlok, ghaunadan, mlžný obr, dekanterský goblin, obří kráčel, hybsil, ibrandlin, ledový had, leukróta, nyth, peryton, fey´ri, tanarukk. V okolí Rudých mágů se vyskytují zmarstráž, kostěpýr, vyvolený, temnotvor, thayský golem a nišruu. Baneova církev má v oblibě zmarmrtvu, drowové uctívající Lolth jochlol, draeglotha, myrlochara. Ve velkých kosmopolitních městech se mohou vyskytovat genasi, kdekoli pak mocný dvojník, drahokamoví golemové, kurs, duchové, lykantropové a mstitel.


Volův průvodce netvory (5e; přeložen na Kostce)

Z hráčských ras zde žijí firbolgové, z nestvůrných ras jsou prominentní obři, orci, skřeti, mozkožrouti. Z nestvůr se tu bude výrazněji projevovat barghest, draeglot, chitin, choldryt, jeskynní rybář, kored, mozkožrouti, nilbog, obři, orci, skuruti, rotaj.


Na Severu se odehrávají následující dobrodružství. Jedná se jak o samostatné moduly, tak dobrodružství otištěné v časopise Dungeon (dle soupisu zpracovaného Rogerem E. Moorem), vyskytující se v oficiálních sbornících dobrodružství, případně dle autorů či editorů umístitelné na Sever. Kromě toho jsem zmínil několik dobrodružství z časopisu Dungeon, které se sice mají odehrávat jinde, ale hodí se sem a lze je bez větších obtíží přenést.

 • Starší zla (3.5e): Leviathan má hlavu pár líg od Hlubiny.
 • Vzory zla (3.5e): Zargath Zhouba lidí žije v Horách páteře světa, sváří se s Obouldem Mnoha šípů a nenávidí Stříbroluní. Tolstoffové žijí na hranicích Velkých blat a jejich aktivity zahrnují Nesmé, Stříbroluní i Hlubinu. Calais Arcizimová a Emara Išandren působí v Hlubině.

 • Soumračná hrobka (3.0e): Původně se odehrává v Aglarondu na Nedostupném východě, ale lze ho přenést bez větších úprav do Vysokého hvozdu nebo jakéhokoli jiného lesa, kde kdysi existovala elfí civilizace.
 • Ztracený důl Fandelveru (5e; přeložený na Kostce)
 • In Volo's Wake (5e): Navazuje volně na dobrodružství Ztracený důl Fandelveru.
 • Legacy of the Crystal Shard (5e): Odehrává se v Desetiměstí, velmi volně navazuje na události románu Rubínový klenot.
 • Drak z Ledového štítu (5e; přeloženo na Kostce)
 • Out of Abyss (5e)
 • Storm King´s Thunder (5e)
 • Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage (5e)
 • Hlubina: Dračí poklad (5e; přeloženo na Kostce)
 • Princes of the Apocalypse (5e): Přinejmenším částečně se mohou odehrávat na Severu (alespoň dle náznaků ve Wikipedii)
 • Prokletá věž (ADnD): Odehrává se v Desetiměstí, vystupuje zde půlčík Regis a temný elf Drizzt do´Urden
 • Rozvalené kobky (ADnD): Doporučuje se pro případ, že chcete vyměnit hráčské postavy.
 • Páni temnot (ADnD): Nachází se zde Hrobky Dekona Thara, v bezprostředním sousedství na Anaurochu leží Hsstakova krypta. Lze sem přenést dobrodružství týkající se kostlivců, ghúlů, stínů, s trochou námahy i dobrodružství týkající se duchů, upírů.
 • Příběhy od Zející fortny (5e): Hostinec Zející fortna se nachází v Hlubině, na Sever se umisťují dobrodružství Ponurá citadela, Kovárna zuřivosti, Mrtvý v Thayi, Proti obrům, Hora bílého chocholu; umístit sem bez větších úprav lze i Hrobku děsu.
 • Marko Volo: Odjezd (ADnD)
 • Pod Illefarnem (ADnD)
 • Odkaz Zeleného regenta (3.0e): Série dobrodružství odehrávající se v okolí Hromovod, zřejmě pro nějaký turnaj.
 • Trosky Podhůří (ADnD): Popisuje Podhůří, ohromný komplex podzemních kobek a prostor pod Hlubinou.
 • Podhůří: Ztracená úroveň (ADnD): Odehrává se v Podhůří pod Hlubinou. S některými postavami zde se vyskytujícími se hráči neuvidí naposledy.
 • Podhůří: Maddgotův hrad (ADnD): Odehrává se v Podhůří pod Hlubinou.
 • Podhůří: Hvězdný dok (ADnD): Odehrává se v Podhůří pod Hlubinou. Postavy řeší příčinu události zvané Halasterův Svátek sklizně a zachraňují Halastera Černopláště z vážných problémů.
 • Výprava do Podhůří (3.5e): Odehrává se v Podhůří pod Hlubinou; opakování Halasterova Svátku sklizně, tentokrát bez Halasterovy záchrany.
 • Dungeon 15: Dobrodružství Glass House.
 • Dungeon 20: Dobrodružství Ship of Night.
 • Dungeon 26: Dobrodružství Inheritance.
 • Dungeon 28: Dobrodružství Pipes of Doom, Visitors From Above.
 • Dungeon 29: Dobrodružství Ex Libris. Lze přenést bez vážnějších úprav dobrodružství Nymph´s Reward a ´Til Death Do Us Part, původně situovaná do Údolních zemí.
 • Dungeon 30: Dobrodružství …And a Dozen Eggs (Hlubina).
 • Dungeon 37: Dobrodružství Wizard´s Fate.
 • Dungeon 43: Dobrodružství Into the Silver Realm a Jacob´s Well.
 • Dungeon 45: Dobrodružství All Things Nice (Side Trek).
 • Dungeon 46: Dobrodružství Iron Orb of Duergar.
 • Dungeon 52: Dobrodružství Welcome to the Krypthome
 • Dungeon 62: Lze přenést bez vážnějších úprav dobrodružství Grimjaws, původně situované do Širé bažiny.
 • Dungeon 65: Lze přenést dobrodružství Beast Within (bez specifického umístění).
 • Dungeon 67: Dobrodružství Witches´ Brew.
 • Dungeon 69: Dobrodružství The Mere of Dead Men – Slave Vats of Yuan-ti.
 • Dungeon 70: Dobrodružství The Mere of Dead Men – Ssscaly Thingsss.
 • Dungeon 71: Dobrodružství The Mere of Dead Men –Dreadful Vestiges.
 • Dungeon 72: Dobrodružství The Mere of Dead Men – Mistress of the Mere.
 • Dungeon 73: Dobrodružství The Mere of Dead Men – Eye of Myrkul.
 • Dungeon 79: Lze přenést dobrodružství Cloudkill.
 • Dungeon 90: Lze přenést dobrodružství Tears of Twilight Hollow (bez specifického umístění).
 • Dungeon 101: Dobrodružství Prison of the Firebringer.
 • Dungeon 103: Dobrodružství Forest of Blood.
 • Dungeon 126: Dobrodružství Vampires of Waterdeep – Blood of Malar.
 • Dungeon 127: Dobrodružství Vampires of Waterdeep – Dungeon of the Crypt.
 • Dungeon 128: Dobrodružství Vampires of Waterdeep – Fireplace Level.
 • Dungeon 129: Dobrodružství Twisted Run (volně navazuje na Forest of Blood).

Z počítačových her se zde odehrávají série Eye of Beholder, Neverwinter Nights a Icewind Dale.


Na Severu se odehrává většina románů Roberta A. Salvatoreho o Drizztovi Do Urden a román Drowova dcera od Elaine Cunningham.


Západní vnitrozemí

Základními zdroji jsou:

 • Volův průvodce po Mečovém pobřeží (ADnD, víceméně bez crunchu)
 • Příloha I Elminsterových ekologií: Bitva kostí/ Kopec ztracených duší (ADnD, víceméně bez Crunchu): Popisuje regiony Bitva kostí a Pelleorova prérie.
 • Příloha II Elminsterových ekologií: Vysoké vřesoviště/ Hadí kopce (ADnD, víceméně bez crunchu)

Jednotlivé informace se dají nalézt i v dalších zdrojích:


Harfenický kodex (ADnD)

Harfeníci mají v západním Vnitrozemí jednu ze svých hlavních základen v Berdusku. Informace o organizaci, lidech včetně agentů v jednotlivých místech, působení. Popis organizace Heroldů.


Kult draka (ADnD)

Buňka je v Berdusku, asi nejvýznamnější základna vzniká v Dračí studnici. V Trolích vrších sídlí rudý drak Blas Iwan, Dračí studnici hlídal Lítý drak (stínový drak, později nemrtvý stínový drak). V Orogotu žije Prastarý, prastarý černý drakostěj nemající s Kultem vůbec nic společného. Zelená dračice Ralionate žije v Les plazů. Pod Dálnými vrchy žije stínová drakostějka Shhuusshuru, faktická vůdkyně buňky v Berdusku, a plánuje ovládnout nejprve Temnou pevnost a pak celé údolí Chiontaru, proměna rudého draka Grešruka, Rudookého, se nepovedla (Harfeníci ho zabili), ale jeho duch možná stále ještě přežil (ve skloocelovém rubínu zasazeném do hrušky dlouhého meče jménem Dračí zub). Modrý drakostěj Malygris, suzerén Anaurochu, vládne anaurošským modrým drakům (byť opozice stále existuje).


Bohové pololidí (ADnD)

Kde jsou jednotlivé rasy, tam jsou i jejich bohové – a občas i významné či proslavené chrámy.


Abbathorovi tajně slouží společensky vlivný Šarkaní kult. Problémy mohou dělat kulty uctívající inteligentní zbraně. Haela Bystrosečná má významné opatství pod Mečovou skálou severoseverozápadně od Kopce ztracených duší.


Nad oblohou Everesky bdí členové řádu Křídla opeřeného ledňáčka zasvěceného Aerdrye Faenyi, kdežto pozemní hranice hlídá Corellonův vojenský řád Meče Everesky. Erevanovi Illesere sloužící Lotříci zmizelé stránky sídlí v Everesce. Temnou pannu uctívali ve starém Miyeritaru a prastará svatá místa přežila v Mlžném hvozdu. Lolth a Vhaeraun jsou všude, kde se vyskytují temní elfové; někteří Vhaeraunovi služebníci se dokonce maskují jako služebníci Lolth a Selvetarma! Selvetarm je všude, kde je Lolth, silnou pozici ovšem má v Eryndlinu. V Zapomenutém lese se kromě populace lesních gnómů nachází i svatyně Baervana Větrošlapa. Známý chrám Garla Zlatatřpyta leží v Přátelské náruči v Západním vnitrozemí. V hlubinách pod Tvrdým Štítem se skrývá významný chrám Segojana Zemězvala. Významným místem víry v Šáru Pomoštnou je Údolí zapadajícího slunce v Západním vnitrozemí. Významné Jurgalánovo opatství se nachází v Rudých srázech (Klášter sklaního pohřebiště).


Mocnosti a panteony (ADnD)

Členem Štítové rady Rytířů štítu je dobrodruh Tuth z Baldurovy Brány. Rytíři jednorožce mají své sídlo v Baldurově Bráně. Centrem samostatné víry v Rudou rytířku je Citadela strategické bojovnosti severovýchodně od Baldurovy Brány v bývalém hradě rodu Krvostřábů, kde se zároveň nachází základna Řádu červeného sokola. Savras má svou svatyni ve Svícmarku. Siamorf měla centrum své víry v Baldurově Bráně. Řada Valkurových svatyní se nachází po celém Mečovém pobřeží až po Luskan, a jeho věrní slouží na řadě válečných lodí bojujících s netvory z mořských hlubin. Velšarůn zaživa sídlil v Zapomenuté kryptě v Roklině lebek, kde dnes má chrám (Krypta povstalé armády) a na Polích mrtvých řádí mečové přízraky na nočních můrách, nově podrobení církvi jako Řád tisíce nočních můr. Kde jsou doma yuan-ti, tam nejspíš bude doma i Sseth; v Lese plazů se nachází jeho Svatyně zakuklených hadů a trosky města yuan-ti (možná se zde nachází legendární Najská fontána). U Hadího Úkrytu má svou základnu Svinutá klika.


Víry a avataři (ADnD)

Baal sponzoroval Stínové zloděje z Amnu. Významným Deneirovým chrámem je Soumračná síň v Berdusku. Významným svatým místem Eldath je Elah´zad v poušti Anauroch. Pod Západním vnitrozemím se potulují Ibrandulovi věrní z Padlých rytířů. Kde jsou salamandři, ohněmloci a Rudí mágové z Thaye, tam je i Kossuth, kromě toho Kossuthovi věrní rádi navštěvují vesnici Lundeth na poušti Anauroch. Jedním z nejposvátnějších Oghmových míst je Svícmark.


Soupis zloduchů (ADnD; částečně přeložen na Kostce)

Je zde aktivní Lord Kráječ, Sememmon, Kymil Nimesin (mimo jiné), Kassana, Zrie Praiks, šadevaři. Mohou zde pracovat Artemis Entreri, Jarlaxl a Duch. Asabi a ferimové žijí na Anaurochu, jochlola slouží Pavoučí královně, vyvolený a hrůzný válečník Rudým mágům z Thaye. Kalmari, temnotvorové, balhír, malaugrymové a Tyranthraxus se mohou objevit leckde, nejenom v Západním vnitrozemí. Působí zde Rytíři štítu, Kult draka, Zentarim a Rudí mágové z Thaye, nepochybně zde působí i Noční průvod, jistě sem zasahoval vliv athalantarských máglordů. Jsou zde drowí města. Možná, že tu má své lidi i Společnost krakena.


Soupis hrdinů (ADnD; částečně přeložen na Kostce))

Působí zde Arilyn Měsíční ostří, Caledan Caldorien, Mari Al´Maren. Může se zde objevit Danilo Thann (pracovně), Šandrila Šíserová, Narm Tamaraith, Dove Sokolníková, Drakodrť, Alias, Lander, Ruha, Oliva Suchahrncová, Rinda, Keane (pracovně).


Síně hrdinů (ADnD)

Jde o předchůdce Soupisu hrdinů a Soupisu zloduchů. Mohl se zde ve své smrtelné podobě pohybovat Kelemvor Lvízhouba.


Trosky Zentilské Tvrze (ADnD; drobnosti přeloženy na Kostce)

Kde jsou agenti Zentarim a jejich pletichy v Západním vnitrozemní. Stručný popis Temné tvrze, popis některých míst spojených se Zentarim v Západním vnitrozemí. Třetí Nejvyšší imperceptor, Harr Santolic, se věnoval šíření víry v Západním vnitrozemí. Lze sem s jistými úpravami přenést dvě ze tří dobrodružství a další místa, kanonicky se vyskytující v oblasti Měsíčního moře.


Zlato a sláva (ADnD; částečně přeloženo na Kostce)

V Západním vnitrozemí působí žoldnéřské skupiny Planoucí pěst (má základnu v Baldurově Bráně), Masquerade, Žoldnéřská společnost Černé spáry, tichý déšť. Okrajově sem zasahují z pouště Anauroch aktivity Siroka a z Mečového moře Zahařiných krakenů.


Město divů: Hlubina (3.0 e)

Jeden z Karadunů, bratr paní Trnové državy a dědic Samularových prstenů, je pod jménem Dag Zoret vysoce postaveným členem Zentarim v Temné tvrzi.


Under Illefarn Anew (3.5e)

Nekanonické dobrodružství, konverze a rozšíření dobrodružství Pod Illefarnem. Částečně se odehrává v Západním vnitrozemí. Přináší popis krajiny a její historii.


Hadí království (3.5e; částečně přeložena na Kostce)

V Hadích kopcích, Chelimberově močálu a v okolních oblastech se nachází Najara. Na Pelleorově prérii žijí ohněmloci. Lze sem přenést bez vážnějších úprav většinu dobrodružství.


Nestvůry Faerûnu (3.0e; přeloženy na Kostce)

Žijí zde prokazatelně árakokra, alaghi, ropušák, plazivý pařát, hlubinný, ohněmlok, obří kráčel, groundling, siv, weymk, yuan-ti. V okolí Rudých mágů se vyskytují zmarstráž, kostěpýr, vyvolený, temnotvor, thayský golem a nišruu. Baneova církev má v oblibě zmarmrtvu, drowové uctívající Lolth jochlol, draeglotha, myrlochara. Ve velkých kosmopolitních městech se mohou vyskytovat genasi, kdekoli pak mocný dvojník, drahokamoví golemové, kurs, duchové, lykantropové a mstitel.


Draci Faerûnu (3.5e)

V Západním vnitrozemí žijí nebo působí Arsekaslyx, Miirym, Mornauguth, Velsaert, může se zde objevit také Felgolos, Galadaeros, Gaulauntyr, Lhammaruntosz. Z organizací zde má základnu Kult draka a Dům Orogoth.


Šarkani Severu

Popis draků Balagose, Gaulauntyra, Mornaugutha, Lhammaruntosz, Miirym, kteří zde buď žijí, nebo sem zalétají. Mohou se zde také objevit Eldenser a Felgolos.


Úplná kniha nekromantů (ADnD)

V Baldurově Bráně žijí MUDr. Ellandra Tolbertová a Jolanda Šamatová.


Páni temnot (3.0e; částečně přeloženi na Kostce)

V Západním vnitrozemí působí Cyrikova církev, Kult draka, drowové, Rudí mágové z Thaye, stíny, Zentarim, Šařina církev, Eldreth Veluuthra, Železný trůn, Rytíři štítu, mniši Temného měsíce, zřící, Stínoví zloději, možná i malaugrymové a mozkomoři, a s nimi spojená kouzla a kouzelné předměty.


Šampióni zkázy (3.0e; částečně přeloženi na Kostce)

V Západním vnitrozemí působí organizace Kult draka, Eldreth Veluuthra, Šařiny buňky a Zentarim. Lze se zde setkat s nositeli prestižních povolání soudce lesa a žalu (Eldreth Veluuthra), rytíř odplaty. (Rytíři štítu) a lovec stínů.


Šampióni udatnosti (3.0 e; částečně přeloženi na Kostce)

Využitelné odsud jsou některá regionální zázemí, odbornosti a kouzelné předměty. Nachází se zde popisy několika menších udatných organizací (Mirští barbaři, Harfeníci, Heroldi, Pěst hin, Rytíři stínového pláště, Řád rudého jestřába, Řád stříbrného poháru, Rytíři temné písně, Štíty zlatých kopců, Horlivci psaného slova) a s nimi spojené substituční úrovně.


Volův průvodce netvory (5e; přeložen na Kostce)

Z hráčských ras zde žijí ještěrci, z nestvůrných ras jsou prominentní obři, yuan-tiové. Z nestvůr se tu bude výrazněji projevovat draeglot, katoblepas, dinosauři (někteří), lesní košťál, obři (někteří), ohněmloci, yuan-tiové, zřící (někteří), vůl.


V Západním vnitrozemí se odehrávají následující dobrodružství. Jedná se jak o samostatné moduly, tak dobrodružství otištěné v časopise Dungeon (dle soupisu zpracovaného Rogerem E. Moorem), vyskytující se v oficiálních sbornících dobrodružství, případně dle autorů či editorů umístitelné na Sever. Kromě toho jsem zmínil několik dobrodružství z časopisu Dungeon, které se sice mají odehrávat jinde, ale hodí se sem a lze je bez větších obtíží přenést, a dobrodružství z jiných modulů, která sem lze přenést.

 • Marko Volo: Odjezd (ADnD): Kromě jiného obsahuje popis hostince Na Přícestí a okolního osídlení.
 • Marko Volo: Cesta (ADnD): Kromě jiného obsahuje popis Heinovy Lesní herecké společnosti a kláštera Šántí Dům Velké matky v sousedství Berdusku.
 • Tvrz nočních můr (ADnD)
 • Hordy Dračiska (ADnD)
 • Tajemství Měsíčního moře (3.5e; Dálnovrch je přeložený na Kostce): Lze adaptovat thayské enklávy, část cizích postav a skoro všechna dobrodružná místa. Dálnovrch a Zentilská Tvrz jsou trochu méně vhodné než Melvaunt a Mulmaster.
 • Confrontation at Candlekeep (5e)
 • Murder in Baldur's Gate (5e)
 • Ghosts of Dragonspear Castle (5e)
 • Sestup do Avernu (5e, přeložené na Kostce)
 • Dreams of the Red Wizards: Scourge of the Sword Coast (5e)
 • Příběhy od Zející fortny (5e): Do Západního vnitrozemí se klade dobrodružství Hrobka děsu. Vložit ale lze i Kovárnu zuřivosti, Ponurou citadelu, Proti obrům.
 • Chodníček duchů (3.0 e): S jistým úsilím lze přenést většinu dobrodružství.
 • Zářící jih (3.0 e): Lze přenést dobrodružství včetně internetových doplňků.
 • Páni temnoty (ADnD): Nachází se zde Aumvorův/ Morašin hrad (zombie). Lze sem přenést dobrodružství týkající se kostlivců, ghúlů, stínů, s trochou námahy i dobrodružství týkající se duchů, upírů.
 • Dungeon 16: Lze přenést bez vážnějších úprav dobrodružství Necropolis, původně určené pro Impiltur.
 • Dungeon 19: Dobrodružství Serpent´s Tooth. S jistými úpravami lze přenést dobrodružství House of Cards, původně určené pro Západní Bránu (považuje se za nekanonické).
 • Dungeon 29: Lze přenést bez vážnějších úprav dobrodružství Nymph´s Revard a ´Til Death Do Us Part, původně situovaná do Údolních zemí.
 • Dungeon 32: Dobrodružství Changeling (Side Trek).
 • Dungeon 40: Lze přenést dobrodružství Draven´s Deep Menace, původně situované do DragonLance.
 • Dungeon 45: Dobrodružství All Things Nice (Side Trek).
 • Dungeon 48: Dobrodružství Honor Lost, Honor Regained.
 • Dungeon 62: Lze přenést bez vážnějších úprav dobrodružství Grimjaws, původně situované do Vast Swamp, a Blood on the Plow (bez specifického umístění).
 • Dungeon 64: Dobrodružství Grotto of the Queen.
 • Dungeon 65: Lze přenést dobrodružství Beast Within (bez specifického umístění).
 • Dungeon 67: Dobrodružství Training Ground. Lze přenést bez vážnějších úprav dobrodružství Eye of the Storm.
 • Dungeon 90: Lze přenést dobrodružství Tears of Twilight Hollow (bez specifického umístění).

V Západním vnitrozemí by se měl odehrávat mne neznámý počet dílů počítačové hry Baldur´s Gate.


Do češtiny není přeložený žádný román odehrávající se na území Západního vnitrozemí. Je možné, že sem v některém románu Roberta A. Salvatoreho zavítal Drizzt do´Urden nebo Artemis Entreri.


Bezestopé moře

Neexistuje souhrnný geografický modul, dokonce ani ve formě průvodce toho pisálka Volothampa Geddarma. Základními zdroji proto jsou jednotlivé geografické moduly:

 • Divoké pomezí (ADnD): obsahují popis ostrovů
 • Sever: Průvodce po Divokém pomezí (ADnD): rozpracování Divokého pomezí
 • Měsíčniny (ADnD)
 • Elfové z Blažení (ADnD)

Jednotlivé informace se dají nalézt i v dalších zdrojích:

Harfenický kodex (ADnD)

Bran Skorlsun, otec Arilyn Měsíční ostří, je původem z Měsíčnin, kde dlouho pracoval (i jako mistr popravčí).


Kult draka (ADnD)

Na Měsíčninách slouží zájmům Kultu zelené dračice Ivy Rozdavačka smrti (drakostěj), Velora Jedovatá a Pazoura Zelený úder, bronzový drak Errant (prý slouží a možná tady) a modrý drakostěj Kanthraxis (asi má doupě na Sněžení). Rudý drakostěj Gotha sice neměl s Kultem nic společného (sloužil Talovi), ale působil nejprve v severozápadních Nekonečných pustinách a pak na Měsíčninách.


Bohové pololidí (ADnD)

Kde jsou jednotlivé rasy, tam jsou i jejich bohové – a občas i významné či proslavené chrámy. To neplatí pro Měsíčniny, kde hraje prim víra v Matku zemi i u půčíků, elfů a trpaslíků. Kousek od Blažení je město mořských elfů s významným chrámem Hlubinného Sashelase, kdežto stejnému bohovi sloužící Rytíři kosatky mají svůj hlavní stan pod hladinou souostroví Mintarn.


Mocnosti a panteony (ADnD)

Na Bezestopém moři pluje obranný Škuner moří, Valkurův chrám; zavítal už i do Maztiky. Valkurovi věrní slouží na řadě válečných lodí bojujících s netvory z mořských hlubin.


Víry a avataři (ADnD)

Seveřané, zejména ze severních ostrovů, respektují Auril, kdežto Tempus je jedním z jejich hlavních bohů. Istišův velký chrám se nachází v Caeru Callidyr, kdežto kdesi v hlubinách Bezestopého moře se ukrývá Hrad tančícího delfína, sídlo Delfíního regenta, titulární hlavy církve. Na dně Mečového moře se nachází zbrusu nový – vzniklý během Doby nesnází – Myrkulův chrám vedený trojicí kněží – kostějů. Významné chrámy Amberlie se nachází na Mintarnu a v Orlumboru.


Soupis zloduchů (ADnD; částečně přeložen na kostce)

Na Měsíčninách žijí Deirdre Kendriková, Cyndre, Hobart, Kazgarot, z Blažení pochází Kymil Nimesin. vyvolený a hrůzný válečník slouží nejen Rudým mágům z Thaye. Kalmari, temnotvorové, balhír, malaugrymové a Tyranthraxus se mohou objevit leckde, nejenom na ostrovech Bezestopého moře. Působí zde Společnost krakena, nepochybně sem zasahují zájmy Rytířů štítu a zřejmě i Rudých mágů z Thaye. Pro Zentarim je to zatím příliš daleko, zato pro Kult draka ne (přítomnost ale popsána jinde).


Soupis hrdinů (ADnD; částečně přeložen na kostce)

Žijí zde Robyn Kendrick, Tristan Kendrick, Alicia Kendrick, Keane. Mohou se zde pracovně objevit Danilo Thann a Arilyn Měsíční čepel.


Síně hrdinů (ADnD)

Jde o předchůdce Soupisu hrdinů a Soupisu zloduchů. Žije zde Finnelen a Daryth z Kalimšanu.


Bestiář 13: Al-Quadim (AdnD)

V okolí Měsíčnin žije afank.


Pod Illefarnem (ADnD)

Dýkobrodský dvorní mág Gwydion pen Dafwyd má velšské jméno a nejspíš pochází z Měsíčnin.


Páni temnot (3.0e; částečně přeloženi na Kostce)

Materiál z knihy se příliš pro tuto oblast nehodí. Doma je zde Společnost krakena, působí zde agenti Mystického bratrstva, zasahují sem zájmy Eldreth Veluuthry, drowů a mozkomorů (ve všech případech Blažení). Mohou sem zasahovat zájmy Zentarim, Rytířů štítu, Rudých mágů z Thaye, klidně i démonických víl.


Šampióni zkázy (3.0e; částečně přeloženi na Kostce)

Materiál z knihy se příliš pro tuto oblast nehodí. Rozhodně ne pro rodilé postavy. Měl by tu působit Kult draka (na Měsíčninách), může sem „pracovně“ zavítat rytíř odplaty nebo mnich Temného měsíce, může tu působit nějaký agent Zentarim.


Šampióni udatnosti (3.0e; částečně přeloženi na Kostce)

Využitelné odsud jsou některá regionální zázemí, odbornosti a kouzelné předměty. Působí zde Harfeníci.


Nestvůry Faerûnu (3.0e; částečně přeloženy na Kostce)

Žijí zde prokazatelně zpěvodrak, obří kráčel, nišruu. Kdekoli se mohou vyskytovat mocný dvojník, drahokamoví golemové, kurs, duchové, lykantropové a mstitel.


Draci Faerûnu (3,5e)

V Bezestopém moři žijí nebo působí Arveiaturace, Galadaeros, Hoondarrh, Lhammaruntosz, Nymmurh, Raulothim. Může se zde objevit i Eldenser, Felgolos a Gaulauntyr. Je zde popis vílího dráčka.


Šarkani Severu

Popis draků Arveiaturace, Raulothima, Gaulauntyr, Nymmurha, Hóndarrha, Galadaerose, Lhammaruntosz, kteří zde buď žijí, nebo sem zalétají. Mohou se zde také objevit Eldenser a Felgolos.


Volův průvodce netvory (5e; přeložen na Kostce)

Z hráčských ras zde žijí tritóni, z nestvůrných ras jsou nejviditelnější obři (ohniví), orci a skřeti. Z nestvůr se tu budou výrazněji projevovat víly, hlubinný dědic, lesní košťál, mořští zplozenci, ohniví obři děsotepci, orci (někteří), skřeti (někteří), delfín.


Bestiář 3: Forgotten Realms (ADnD)

Je zde popis vílího dráčka a vurgena.


Vesmír Říší (ADnD)

Ve vesmíru se vznáší území kdysi tvořící pevninu vyplňující Železný záliv na Omanově ostrově, společně s hradem a jeho majitelem.


Zlato a sláva (ADnD; částečně přeloženo na Kostce)

Plavbu podél Mečového pobřeží chrání Zahařini krakeni. Na ochranu elfích zájmů může zasáhnout Tichý déšť, baldurských zájmů Planoucí pěst.


Kniha vznešených skutků (3.0e; drobnosti přeloženy na Kostce)

Na Měsíčninách by se mohly vyskytovat nositelky prestižních povolání labutí panna a Valarianova milovaná (zde spíše Kamerynnova milovaná).


Některé informace se nachází také v časopisech Dragon a Dungeon (podobné zdroje zřejmě existují i pro předchozí a následující oblast – ty ale neznám):

 • Dragon 356: Informace o zeleném draku Acuakvacaesinovi z Měsíčnin
 • Dragon 362: Trocha historie Měsičnin
 • Dragon 376: Informace o vílí říši Sarifal na Měsíčninách
 • Dragon 405: Informace ke hraní měsíčninských postav
 • Dungeon 196: Článek Backdrop - Moonshae Isles.

Na Bezestopém moři a jeho ostrovech se odehrává i pár dobrodružství, samostatných modulů, nacházejících se jako součást nějakého modulu, či otištěných v časopise Dungeon (dle soupisu zpracovaného Rogerem E. Moorem).

 • Velekrálovy síně (ADnD, přeloženo na Kostce): Na Měsíčninách.
 • Hon na poklad (ADnD): Představuje souostroví Korinn ležící severně od Měsíčnin.
 • Země kouzel (ADnD): Loď Rudou metlu lze přenést do Bezestopého moře.
 • Vzory zla (3.5e): Kapitán Skřípal se plaví po Bezestopém moři
 • Starší zla (3.5e): Červí ostrov, vězení Červů-kteří-chodí, se nachází v Bezestopém moři.
 • Dragon+: Six Faces of Death (5e)
 • Příběhy od Zející fortny (5e): Na některém z ostrovů se může nacházet Hrobka děsu.
 • Dungeon 48: Lze přenést bez vážnějších úprav dobrodružství Oracle at Sumbar, původně situované do Moře padlých hvězd
 • Dungeon 65: Lze přenést bez vážnějších úprav dobrodružství Beast Within (bez specifického umístění)
 • Dungeon 79: Lze přenést s jistými úpravami dobrodružství Akriloth, původně situované do moře padlých hvězd

Na Měsíčninách se odehrává trilogie „Moonshae“ Douglase Nilese, složená z románů Bestie na Moonshae, Černí čarodějové a Temná studna. Na ostrově Ruatym se odehrává větší část děje románu Elaine Cunninghamové Spletité sítě, a zřejmě v několika románech se po moři plaví s kapitánem Deudermontem Drizzt do Urden.


Chult

K oblasti neexistuje samostatný geografický modul, základními zdroji jsou proto dvě dobrodružství obsahující rozsáhlý popis území:

 • Džungle Chultu (ADnD; přeloženo na Kostce): Ve fanouškovském doplňku překladu jsou zapracovány informace z jiných oficiálních zdrojů.
 • Hrobka anihilace (5e, přeloženo na Kostce): Jde o dobrodružství s rozsáhlým popisem poloostrova.

Další informace lze najít v těchto příručkách:


Želvácký balíček (5e, přeloženo na Kostce)

Popis rasy vhodné pro hráče, která je doma v Chultu, a ostrova Omgarův čenich.


Soupis zloduchů (ADnD; částečně přeloženo na Kostce)

Působí zde Kaverin Ebenruka. Žijí zde ptakoještěrci.


Soupis hrdinů (ADnD; částečně přeloženo na Kostce)

Působí zde Artuš Cimber.


Hadí království (3.5e; částečně přeloženo na Kostce)

Nachází se zde popis ptakoještěrců a informace o yuan-ti (nejsou přeložené – zatím).


Úplná mystika (3.5e)

Využitelné je odsud prestižní povolání duhový služebník spojené s kvesaly.


Výroční soupis nestvůr, svazek 1 (ADnD)

Pes s hodnotami saluki (pod Pes, saluki) žije i v oblastech džunglí.


Existuje několik rozšiřujících doplňků - dobrodružství k Hrobce anihilace, a lze sem umístit několik dalších dobrodružství odjinud:

 • Příběhy od Zející fortny (5e): Umísťuje se sem dobrodružství Skrytá svatyně Tamoachánská.
 • DDAL07-09 Unusual Opposition (5e): Doplněk Hrobky anihilace.
 • DDAL07-10 Fire, Ash, and Ruin (5e): Doplněk Hrobky anihilace.
 • One Grung Above (5e): Doplněk Hrobky anihilace.
 • Dungeon 15: Může sem být umístěno dobrodružství Elephant´s Graveyard.
 • Dungeon 20: Může sem být s jistou námahou umístěno dobrodružství Pride of the Sky.
 • Dungeon 86: Může sem být s jistou námahou umístěno dobrodružství Rana Mor.
Napsal chrochta 30.07.2020
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 5 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12184906005859 secREMOTE_IP: 44.192.48.196