Dvůr hvězd: Baba Jaga, Matka všech čarodějnic

Menší reminiscence na Mrazíka. Napsala Alana Abbott
Napsal Alnag

Stařena přijme chléb, který jí mladík nabídl a poděkuje. „Možná ti budu jednoho dne užitečná,“ řekne. „Pověz mi, co hledáš.“

Mladý muž vysvětlí svůj záměr. Že hledá Babu Jagu. A v tom se stařena zasměje.

„Jsi buď velmi statečný, nebo zcela bláznivý. Možná obojí. Mohu ti povědět o Babě Jaze, Matce všech čarodějnic. Její dům stojí na kuřích nožkách, takže může cestovat a zároveň stále pobývat pod jeho střechou. Dokáže odhalit pach smrtelníka ve své zemi, a proto občas spí s nosem v oblacích, aby ji to nerušilo. Je vysoká, ale ztrhaná. Nenech se ale zmást jejím vzhledem; je daleko silnější, než vypadá. Musíš-li vyhledat její moudrost, buď zdvořilý a možná, že tě nesní.“

„Úsvit, poledne i noc jí slouží a je jedinou milenkou Smrti. Ve všech třikrát devíti království a za hranicemi třikrát deseti je tou nejprohnanější a nejzáludnější z ježibab a ani oheň jí neublíží.“

Mladý muž, který už tyto příběhy slyšel předtím, se zeptá, zda nemá snad ona stařena nějaký talisman, který by si mohl vzít sebou – hřeben, z něhož by vyrostl les, kapesník, který by dokázal vyslat do cesty čarodějnici proud ohně.“

Stará žena se zahihňá. „Můj chlapče,“ řekne, nikoliv nelaskavě, „Mám pocit, že si myslíš, že jsi v pohádce. Ale skutečná Baba Jaga je mnohem, mnohem horší.“

Baba Jaga, ježibaba, která žere hrdiny a jejich lebky pak naráží na kůly, má za sebou dlouhou tradici jedné z nejhorších a nejnebezpečnějších žen pohádek. V ruských příbězích je úzce spojována s ďáblem a její tančící chaloupka symbolizuje smrt. Jediným způsobem, jak ji může hrdina přechytračit je pomocí podivuhodných artefaktů – jako je lesní hřeben nebo jezerní kapesník – nebo s pomocí zvířecího království.

A přesto je Baba Jaga (nebo Bábuška, jak se občas nechává oslovovat) není v těchto příbězích vždy jasným padouchem. Žere lidi a není pochyb o tom, že je zlá. Ale občas nabídne hrdinovi pomoc nebo zaměstnání nebo vychová nalezence jako vlastního a propůjčí takovému dítěti dary, jaké uzná za vhodné.

Ve hře Dungeons & Dragons hraje Baba Jaga obdobně dvojznačnou roli. Není pouze bossem podzemí, lidé, kteří se vydávají za Babou Jagou tak obvykle nečiní v naději na porážku čarodějnice a zbavení oblasti jejího zlého vlivu. Dobrodruzi mohou namísto toho hledat magické předměty, o nichž se říká, že jsou ukryty v její chaloupce nebo se za ní mohou vydat, aby vyhledali její radu doufajíce, že se zařadí mezi těch několik pár zdvořilých, kteří přežili setkání s touto čarodějnicí.

Která čarodějnice vás čeká?

Jedna z otázek, kterou Baba Jaga svým návštěvníkům klade je, „Přišli jste o své vlastní svobodné vůli nebo na žádost někoho jiného?“ Hrdinova odpověď je důležitá. Ti, kteří prohlásí, že o vlastní vůli nebo ti, kteří odmítnou otázku přímočaře zodpovědět, jsou těmi, s nimiž je Baba Jaga ochotna debatovat. Považuje takové lidi buď za statečné, nebo bláhové, ale s potenciálem být více než jen dobrým jídlem. Možná, že věří, že by mohli být užiteční při eliminaci některého z jejích nepřátel nebo by jí mohli pomoci získat speciální předmět, který ztratila nebo který jí byl ukraden. Anebo prostě pomoc takovým dobrodruhům způsobí ve světě chaos, který starou ježibabu potěší.

Ať už má jakékoliv důvody, Baba Jaga se může rozhodnout prohodit s nimi pár slov předtím, než se rozhodne, zda je sní. Občas před ně postaví nemožné úkoly. Jeden hrdina požádal o jednoho z jejích zázračných koní a Baba Jaga souhlasila pod podmínkou, že hrdina uhlídá její stádo po tři dny. Další hrdina dostal za úkol rozehřát její lázeň, uklidit její chaloupku a další špinavou práci, která se ukázala daleko složitější, než se zdálo a vyžadovala k úspěšnému naplnění pomoc magické panenky. Někteří hrdinové, kteří se dohodli s Babou Jagou, dostali hojnost darů, jiní byli čarodějnicí vyhnáni pryč. Přinejmenším jeden hrdina si ji získal ukázkou své fyzické zdatnosti a přesvědčil ji, aby mu poskytla glejt bezpečného průchodu pro její „sestru“ a když se Baba Jaga objeví v přestrojení za tuto sestru později v témže příběhu, přijme glejt a grandiózně a štědře hrdinu hostí po dva dny varujíc ho před nebezpečími, které na něj čekají.

Pravda je taková, že Baba Jaga je nevypočitatelná. V některých příbězích dostane hodné dítě za službu u ní bohatství a zlé dítě je sežráno. Ale hrdinům může být, bez ohledu na jejich akce, nabídnuto jídlo a přístřeší nebo mohou být pronásledování čarodějnicí vrhající kletby směrem k jejich prchajícím zádům, zatímco ona se vznáší na létajícím hmoždíři. Být zdvořilý není zárukou dobrého zacházení, stejně jako být nezdvořilý není okamžitým rozsudkem smrti. Baba Jaga má své vlastní motivace, které jsou za hranicemi dobrodruhova chápání.

Vrozené dovednosti Baby Jagy ji řadí mezi arcivíly, ty magické bytosti s téměř božskými schopnostmi. Arcivíly respektují její schopnosti, ale mají se před ní na zřeteli. Ježibaba může být spojenec či nepřítel a její vrtkavá povaha ji může přimět změnit strany konfliktu z důvodů, které nelze odhadnout. Její vztahy s bohy jsou podobně nepředvídatelné, ačkoliv bude pravděpodobně spojena se zlými božstvy, ďábly a šejdířskými či darebáckými bohy, s nimiž sdílí podobného ducha.

Baba Jaga se typicky jeví jako stará lidská žena, vysoká leč shrbená. Má dlouhý nos s velkými nozdrami, prsty zahnuté do pařátů, ostré železné zuby a neupravené oblečení a vlasy. Občas vypadá korpuletně, jindy téměř kostlivě. Její zjev může záviset na tom, jak nedávno jedla nebo jednoduše na její volbě. Říká se, že namísto nohou chodí na železných tloucích a, že když jde, cesta se před ní otevírá, jako by se jí bála sama příroda.

Přinést Babu Jagu do hry je nebezpečná záležitost a hrdinové by si nikdy neměli být jisti, zda mohou staré ježibabě věřit. Může dobrodruhům pomoci a dokonce je vyslat na nějakou výpravu. Jiné zápletky mohou obsahovat pokus porazit ji v boji, vyhnat ji z oblasti nebo ukrást předmět z její chaloupky. Podnikavý DM ji může použít jako opakovaně se objevující postavu, která je hrdinům nakloněná – jen aby se vůči nim v příhodný (nebo spíš nejméně vhodný) moment obrátila.

Obtíží vedení Baby Jagy je udržet hráče napjaté bez toho, abyste je nutili k boji, který nemají šanci vyhrát. Uvést Babu Jagu do hry před dosažením epické úrovně může vést k boji, který vyhladí celou družinu (a možná bude vyžadovat, aby si postavy vybojovaly cestu z podsvětí). Věc se má ale tak, že Baba Jaga občas ocení násilný přístup; je-li to nutné, DM může použít její chaotickou a nepředvídatelnou povahu k záchraně hrdinů před jejich pošetilostí. Ale moudří hrdinové by se měli Baby Jagy obávat, dokud nezískají téměř božské sily; vzbuzování strachu a udržení hrdinů v napětí v okolí čarodějnice po delší dobu může být obtížné, proto je lepší Babu Jagu používat zřídka, pokud vůbec.

Chaloupko, chaloupko

Chaloupka Baby Jagy je nechvalně proslulá svými kuřími nožkami. Ačkoliv domov chaloupky je mýtina ve Vílí divočině, její potulná povaha znamená, že ji lze nalézt na jakékoliv lesní pasece, při úbočí hor nebo v hlubinách bublajícího močálu. Chaloupka je obvykle obrácena tak, že její vstup je obrácen k neprostupné překážce, jako je houští, zeď či útes, což zajišťuje, že vetřelci nemají žádný vhodný vstup. Aby se dostal v takové situaci ke dveřím, musí návštěvník v takové chvíli požádat chaloupku – zdvořile – aby se obrátila od překážky. V reakci na to, se chaloupka na svých kuřích nožkách zvedne, obrátí a usadí zpět na místo.

Chaloupku Baby Jagy obklopuje plot z kostí lidí a jim podobných. V závislosti na tom, jak dlouho pobývá Baba Jaga v dané oblasti, může být jeho součástí i dvanáct sloupků, z nichž jedenáct je ukončeno humanoidními lebkami. Baba Jaga nechává jeden sloupek prázdný jako hrozbu: místo vyhrazené pro lebku příštího hrdiny, který si nezíská její přízeň.

I v krásný den je atmosféra obklopující chaloupku děsivá: světla okolo chaloupky jsou tlumená, vzduch chladný a hlomoz utichá, zanechávaje záhadný poklid. Ti, kteří se připlíží k chaloupce v noci, se setkají s děsivým pohledem: uvnitř lebek na vrcholu sloupků se míhají plameny, díky čemuž oční jamky rudě planou. Kosti jsou tak bílé, že se lesknou v měsíčním světle nebo v záři plamenů lebek a jejich ohledání odhalí známky žvýkání.

Sedíc kuřích nožkách, chaloupka vypadá lehce rozpadající se a působí malá a prostá. Uvnitř je ale neuvěřitelně velký prostor, místnost za místností a obří stáje. Občas zde Baba Jaga chová nějaké magické zvířectvo; její stáda a hejna jsou úžasná v každém ohledu. Lze tu narazit na noční můry i pegasy a jindy na inteligentní koně, kteří dokáží cestovat mezi sférami.

Rozsáhlý prostor chaloupky není jejím jediným neuvěřitelným aspektem. Chaloupka cestuje neuvěřitelně rychle; Baba Jaga se může objevit na jednom místě a pak předběhnout hrdiny, s nimiž právě mluvila a setkat se s nimi na dalším místě podlé jejich cesty. Ačkoliv tuto schopnost dokáže zvládnout řada rituálů přímočařejší vysvětlení je, že chaloupka dokáže volně cestovat napříč sférami. Ať už Baba Jaga tento pohyb ovládá, nebo zda o tom rozhoduje nějak chaloupka sama, je nemožné určit. Nicméně hrdinové, kteří byli k chaloupce zdvořilí a věnovali jí da – stuhu okolo kliky dveří, nebo „prstýnek“ na jednu z kuřích noh – mohou být odměněni její přízní.

Když se Baba Jaga vydá mimo svou chaloupku, činí tak v létajícím hmoždíři. Ten obsahuje i tlouk a oba předměty jsou ze železa. Hmoždíř má občas i podobu kotlíku. Baba Jaga se obvykle v hmoždíři vznáší pár stop nad zemí. Tlouk používá jako kormidlo a je schopna měnit směr tím, že se jím dotkne země. Zatímco letní, zametá za sebou koštětem, aby tak vymazala stopy jejího průchodu.

Spojenci a komplici

V lidovém vyprávění má Baba Jaga často služebníky. Občas má dcery; tyto dívky mohou milovat svou pěstounku a šťastně vařit její hosty ve velké peci a pojídat je spolu s ní; nebo se mohou chtít přidat k hrdinům a společně utéct z čarodějčiny chaloupky.

Baba Jaga mívá obvykle dvě nevlastní dcery, Natašu a Elenu. Nataša je krutá dívka, která obdivuje Babu Jagu a doufá, že vyroste ve stejně mocnou jako čarodějnice. Po čase se Nataša naučí od Baby Jagy čarovat a začne podnikat na vlastní pěst přijímajíc jméno Iggwilv. Je proslulá svým dílkem Demonomicon, které by nedokázala dát dohromady nebýt vedení Baby Jagy. Elena naproti tomu, je známa svou vlídností a laskavou povahou. Její vyrůstání s Babou Jagou nebylo tím pádem nijak zvlášť příjemné.

Mezi ostatní obyvatele chaloupky lze zařadit kočky Baby Jagy. Postupně měla několik takových strážců, některé z nich magické a inteligentní, jiné jednoduše prosté kočky domácí. Může také chovat strážní psy či vlky, občas líté vlky, z nichž všichni jsou podvyživení a žijí na prahu chaloupky nebo ve stájích.

Baba Jaga také vytvořila diakky, malé vílí tvory, kteří vypadají trochu jako dlouhonozí brodiví ptáci. Každý má tělo a nohy ptáka, ale namísto křídel má ruce zakončené rukama s pařáty. Na vrchu dlouhého krku je humanoidní hlava a tvář až na to, že ústa připomínají zobák čápa. Diakkovo peří je odrané a groteskních barev: šedé v barvě starých pavučin, zelené jako plesnivějící hrachová polévka; oranžové jako olupující se rez, žluté jako blátivý jíl nebo směsi těchto barev spolu s bledě purpurovou a růžovou. Místa, kde není kůže pokryta peřím, jsou temně zelené nebo kaštanově hnědé.

Diakkové nejsou zrovna příznivci férového boje a používají různé špinavé triky a úskoky tak často, jak jen mohou, aby přemohli svoje protivníky bez toho, aby se vystavili útoku. Obávají se smrti a obvykle se raději vzdají než by bojovali až do konce. Podobně jako další služebníci a společníci Baby Jagy je snadné je podplatit vlídností nebo penězi.

Baba Jaga má též tři sluneční rytíře (nebo možná jednoho rytíře ve třech formách), kteří slouží její poslové a kteří bývají přítomni v chaloupce. Bílý rytíř úsvitu, Rudý rytíř poledne a Černý rytíř šírání. Poutníci typicky narazí na Rytíře den cesty od chaloupky. Zjeví se za rozbřesku ve své masce Bílého rytíře o polednách jako Rudý rytíř a tak dále. Ačkoliv se spíše dá s postavami do řeči, než by útočil, rytíř je oddán Babě Jaze a nestrpí jakékoliv osočení její pověsti či jména.

Napsal Alnag 07.01.2012
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 43 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.16729497909546 secREMOTE_IP: 3.239.11.178