Engel d20

Podle autora recenze jedno z nejlepších herních prostředí v systému d20, které nezapře evropský původ. Vžijte se do kůže andělů, pomáhajících Evropě roku 2654.
Napsal Dalcor
Andělé přitahují odnepaměti lidské myšlenky, touhy a prosby. Podoby andělů nebo jiných polobožských bytostí jsou součástí snad všech náboženství či vír. Je jedno jestli jsou to dévy, či valkýry. V nám nejbližší, tedy křesťanské, církvi, která je v našem prostředí nejlépe etablovaná a byla nám v minulých stoletích různým způsobem nucena, takže jsme s její historií vlastně všichni chtě nechtě obeznámeni, hrají andělé důležitou roli ochránců lidstva a služebníků nejvyššího. Pro řadu lidí pocházejících z křesťanského prostředí je andělská nauka o to zajímavější, že část andělů přešlo na druhou stranu. O andělích jako takových jsem na d20 v kostce již povrchně psal, o některých z řady her vycházejících z premisy křesťanského pohledu na nebeský chór jsme také mluvili. V tomto článku se pokusím představit, dle mého názoru, jednu z nejlepších her postavených na systému d20. Jedná se o původně německou hru Engel.
Než se v dalších odstavcích vrátím k popisu systému a prostředí, je třeba zmínit jednu důležitou věc. Engel je tradiční d20 systém postavený na SRD vycházející z třetí edice. K jeho hraní není potřeba CORE RULE DnD 3 nebo 3,5 edice. Je třeba říct, že původní verzí byla hra postavená na tarokovém systému. Když mluvím o tradičním d20 systému nebo tradiční RPG hře, myslím tím, že hra neobsahuje žádné mechaniky, které někteří lidé považují za moderní a nutné k tomu, aby hra mohla být kvalitní po stránce ztvárnění vnitřního konfliktu postav nebo i samotného vlivu na příběh. Tedy mechaniky přímo upravující práva a povinnosti hráče či vypravěče. Veškeré nuance prostředí a hry jsou dány samotným světem Engelu. Lze říci, že jeho kvalifikované odehrání tak, jak navrhují designéři systému, vyžaduje hráče, který už má nějaké zkušenosti s hrami na samém okraji příčetnosti, v temné a hutné atmosféře všudypřítomné zrady, beznaděje a přicházející temnoty.
Zatím ve všech odehraných hrách, ať už na různých conech nebo s pozvanými hráči, vždy všichni přijali filozofii atmosféry a herního prostředí. Přestože síla Engelu leží hlavně v delší kampani, ani jednorázové hry neztrácejí smysl. Samozřejmě jsem občas slyšel námitku, že hernímu prostředí by slušel nějaký jiný systém než fádní d20, na druhou stranu je pro mě intuitivnost a jednoduchost systému se zcela specifickou aplikací spíše ku pomoci než odporu. Ve všech hrách pro mě byl systém, především pak deníky postav, vodítkem a návodem k uchopení děje a ukotvení postav v příběhu. d20 nepřekáží, nestrhává na sebe neustálou pozornost, přesto nabízí hráči mnoho možností jak na sociální, tak i bojovou část hry. d20 v Engelu je trochu specifický, ale k tomu, abychom se k němu mohli vrátit a vysvětlit si, v čem je „jiný“ než ostatní d20, si musíme popovídat o samotném Engelu.
Engel se odehrává v Evropě roku 2654. Staví na hlavu celou řadu církevních dogmat, církev tu navíc vystupuje podobně jako v době temného středověku. Z toho můžeme usuzovat, proč hra ve velmi konzervativních Spojených Státech komerčně neuspěla. Svět již není takový, jaký ho známe. Na přelomu tisíciletí byl zdecimován nejen jadernou válkou vedenou USA a demokratickým světem proti arabskému terorismu, ale především pak opakující se záhadnou virovou nákazou zvanou Tanec sv. Víta. Všichni nakažení, 100% dospělé populace, zemřeli! Přežily jen děti. Evropa izolovaná z jedné strany radioaktivní pouští a z druhé Atlantským oceánem se propadala do nejhlubší temnoty. Avšak světlo osvícení vykvetlo v podobě nově zformované andělské církve, jejímž základním stavebním kamenem se stala kniha Genesis Secundus otce Judy. Ta převrátila evangelické učení a započala oslavovat anděly jako posly boží vůle a ochránce lidstva. Z Ježíše Nazaretského se stal prorok a ne vykupitel. Staré učení vymizelo společně s dospělými. Technologické znalosti a artefakty byly prohlášeny za zkažené a kacířské. Obyvatelé Evropy se čím dál tím více kulturně propadali. Čtení a psaní je výsadou bohatých šlechticů a církve, lidé jsou udržováni v tmářství. Andělská církev se snaží získat svrchovanou moc, proti které se staví jen několik málo městských států vedených bohatými barony. Ti otevřeně odporují církevnímu dogmatismu. A aby to lidstvo nemělo jednoduché, začaly se projevovat nové úkazy. Obrovské sloupy plamene čnící až do nebes, zvané Inferno, pomalu postupují napříč kontinentem nechávajíc za sebe spálenou, černou, neobývatelnou zemi i vodu. A Snový zárodek – Dreamseed. Stvoření přicházející ze spálených zemí a radioaktivní Asie. Stvůry pocházející z nejhorších lidských nočních můr a sloužící Pánu much.
Když bylo lidstvu nejhůře, objevili se andělé. Bůh seslal na Zem sedm archandělů a spolu s nimi desítky nižších andělů. Každý jeden z andělských řádů, pojmenovaných po svém archandělu, byl ubytován v obrovských chrámech vysokých i několik kilometrů zvaných Nebesa. Bůh andílky přidělil Andělské církvi ku pomoci lidstvu a tak andělé poslouchají církevní představitele. Církev tak dostala úžasný nástroj proti kacířům a Snovému zárodku. Jednotlivé řády se specializují na určité činnosti, ať už je to léčení, vzdělávání, boj, vedení apod. Andělé jsou organizováni do družin, zpravidla vedených Michaelity, složených z andělů různých řádů. Bohužel dva jejich chrámy byly zničeny a spolu s nimi i andělské řády.
Svět je místem bezútěšnosti. Věčné deště a záplavy z rozpuštěných ledovců změnily tvář Evropy, která se nyní podobá spíše Indočíně. Na územích ovládané církví lidé žijí v hluboké podřízenosti, tak, jak jí známe ze feudálního středověku. Nový vládnoucí systém autoři hry nazvali neofeudalismus. Na samém vrcholu pyramidy stojí již šest století vládnoucí a žijící patriarcha Peterus Secundus, vládnoucí z Věčného Římu (Rome Aetherna). Církev je, kromě laických a svěcených bratrů a prelátství, tvořena templáři, elitními válečníky strážícími chrámy církve a její zájmy a jednotkami Šerých jezdců, kteří reprezentují církevní moc vybíráním lidských a materiálních desátků. Jezdci projíždějí církevní léna a hledají vzhledné děti, aby sloužily jako představitelé církve. Pak jsou tu andělé. Sice mají někteří ženské a jiní mužské pohlavní znaky, ale ve skutečnosti jsou zcela asexuální. Mají obrovská křídla z bílého peří s rozpětím až 10 metrů a po celém těle Boží znaky, které jim umožňují používat boží zázraky jako je léčení či zesilování jejích schopnosti pro vládu nad lidstvem a v boji proti Snovému zárodku a kacířům. Andělé jsou podřízeni lidstvu, jsou zde k jejich ochraně a ke službě. Zájmy lidstva reprezentuje andělská církev.
Právě popis prostředí dělá z Engelu velmi silnou hru. Přestože je prostředí i historický vývoj popsán do velkého detailu, jsou místa, která jsou záměrně ponechána prázdná a kde prostředí jenom naznačuje (co jsou to inferna, odkud pochází Snový zárodek atd.). Popis prostředí přímo evokuje požadovanou atmosféru hry a nastavuje její základní filozofii. Hra předpokládá, že se postavy ujmou role andělů, přestože nabízí i možnosti hrát cokoliv jiného (pašeráky technologií, členy církve preláty začínaje a Šerými jezdci konče). Právě hra za samotné andělské bytosti je hra zajímavá. Andělé nejsou všemocní. Za každý zázrak, za každé projevení božské moci platí vlastní životní silou. Projevují se u nich různá deja-vu, případně různé psychické poruchy, nehledě na konflikty mezi osobností andělů. Poněvadž i když andělé jsou asexuální, osobnosti mají různé – Michaelita pacifista bude mít problém zvládnout agresivního gabrielitského soudce (hlavně pak jeho plamenný meč). Způsob tvorby postav se asi nejvíce podobá přístupu, který je využíván ve World of Darkness. Role jsou úzce specializované a nejde je kombinovat. Jakmile se hráč rozhodně pro jednu z roli, nemůže postupem hry přibírat jiné. Systémově řečeno – nejde multiclassovat. Taktéž samozřejmě nejde hrát půlku hry za preláta a pak se stát andělem. Andělé jsou úplně jiná stvoření.
Engel je hra vytvořená německým studiem Feder und Schwer (Peří a meč). Německá větev programu nadále funguje, ovšem anglická část nebyla komerčně úspěšná a je pozastavena. Anglo-americké vydání v systému d20 produkoval White Wolf a vydalo jí jeho studio Sword and Sorcery. Původní německé vydání obsahuje systém založený na vykládání tarokových karet, který je volně k dispozici ke stažení i v anglické verzi (Arcana Rules). Anglická verze je složena ze třech příruček. Základní příručka obsahuje systém a prostředí a k hraní Engelu bohatě stačí. Ač černobílá, patří designově k tomu lepšímu, co jsem v RPG viděl a to také díky skvělým, pochmurným ilustracím.
Druhá příručka je bestiář – Creatures of the Dreamseed. Ne, že by nebyl bestiář už v základní knize, ale tady jsou další desítky různých stvůr. Je třeba podotknout, že systémová deskripce se vešla snad na 20 stran, zatímco ostatní a hlavní náplň bestiáře je tvořena zápisky z cesty výzkumné expedice do Infernem zapálených zemí. Pokud chcete špatně spát, tak doporučuji ke čtení. je to zcela unikátní bestiář, kterému vévodí ručně psaný text a černobílé skeče. Díky tomuto bestiáři je možno hru směřovat dvěma směry – ať už na vývoj vztahů andělů a hlavně jejich morální střet s porobenou Evropou nebo souboj se Snovým zárodkem.
Třetí příručkou, kterou bohužel nemám, jest řádová kniha Michaelitů, specializující se pouze na jejich Nebesa (Himmel) a Michaelitský řád.
Zcela specifická je kniha Pandoramicum – jedná se o komix vysvětlující některé události v Engelu. Pokud by jste se chystali někdy hrát Engel, tak doporučuji, aby hráči tento komix nečetli, neboť je plný spoilerů určených pouze vypravěči.
Samotná aplikace d20 se soustřeďuje pouze na strohý popis a přizpůsobení systému. Andělé spouštějí své zázraky pomocí dovedností, které jim ubírají vitalitu. Díky tomu je ošetřen často kritizovaný prudký nárůst životů v DnD 3E a obrovská míra hrdinskosti. To se v Engelu nestává, naopak je třeba s vlastní smrtelností počítat. Kromě částečné nemožnosti kombinovat povolání, neobsahuje příručka žádné PrC, dodatečné odbornosti, dovednosti, magické vybavení apod. Kapitola věnující se vyprávění her vychází z velmi dobré tradice „Umění vyprávět“ tak, jak je popsán ve starších hrách studia White Wolf. Rozhodně není kontraproduktivní ze systémem a přivádí vypravěče na správnou notu, jak vyprávět tuto postapokalyptickou hru.
Jedinou nevýhodu hry spatřuji ve dvou problematikách. První je problematika dostupnosti, protože Engel je dávno vyprodán a dotisk se nechystá, tudíž je ho možno sehnat jen v bazarech a třeba na e-bayi. Druhou pak vidím v tom, že někdo ke hře přistupuje tak, že to je hra na supermocné anděly a pak by mohl (ale nemusel) být zklamán. Hra je opravdu zaměřená převážně na vztahy. Aplikovat prostředí Engelu na jiný, více vyhovující systém, je téměř bezproblémové, neboť nezahrnuje žádné složitosti a nosným prvkem. Hra je výjimečná spíše než systémem právě prostředím. Možná by Engelu slušel upgrade na nějaké novější, drsnější d20 systémy, jako je třeba True20. Konečně je třeba zmínit, že někomu může vadit pointa hry. Někdo to může vidět tak, že pointa snižuje možnost opakovatelnosti hry. Můj názor je opačný. Díky pointě, která je ze samotné hry známá a kterou by před začátkem hry měl znát jen vypravěč (v textu příručky jste na pointu včas upozorněni, aby jste nečetli dál), se před hráčem otevírají další netušené možnosti. Ovšem existují samozřejmě názory podporující opakovatelnost hry. Tedy že pointu je lepší znát dopředu, protože se hráči mohou lépe soustředit na roli. Co je lepší, je však vždy na posouzení vypravěče a skupinky hráčů.
Co říct na konec? Engela doporučuji, pokud si chcete vyzkoušet trochu „jinou“ d20 hru.
Závěrem musím poděkovat Sosáčkovi za spolupráci při vzniku článku.
Napsal Dalcor 03.04.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 42 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14549899101257 secREMOTE_IP: 44.222.104.206