Mage - články

Přehled herních aplikací


Pravidla

KOUZLENÍ

Kouzlení vyžaduje určité soustředění - není vyloučeno mezi tím dělat něco dalšího (mluvit, tak nějak střílet, řídit etc...) nicméně to není zrovna optimální. Zároveň to vyžaduje určitý čas (v akci řekněme dvě až tři kola, ale může to být dost individuální).

Základní dicepool pro kouzlení je Arete+nejnižší užitá Sféra (tedy míra vašeho procitnutí a uvědomnění Universa a vaše znalost daného principu). Dále se aplikuje:

 • -1 pokud děláte něco minoritního okolo (dělení dicepoolu mezi vícečetnou akci, pokud děláte něco významného)
 • -1 pokud kouzlíte ve zkrácené době (jedna bojová akce)
 • -1 (další) pokud kouzlíte pod silným stresem (pod palbou pokud nejste aspoň trochu zvyklí atp.)
 • +1 pokud věnujete kouzlu pečlivost a čas (řekněme desítky vteřin, ale opět to je individuální)
 • +2 pokud věnujete kouzlu obzvláštní pečlivost a čas (minuty až čtvrt hodinu; delší kouzlení je pak už rituální)
 • +1 až +3 za nějaký hezký popis kouzla
 • +1 až +5 za specifické meritové bonusy (užití Library, Alchem. labu, síly Sancta, magických relikvií atp.)

Magii je nutné házet pouze při existenci opozice nebo při zjišťování věcí, které jsou chráněné, nebo kde lze zjistit nějak potenciálně víc a já tam nechci arbitrárně rozhodovat o tom co se dozvíte a co ne.

 

 

QUINTESSENCE

jedeme na víceméně starý systém plus pár bonusů, tedy: 

 • QE se používá tam kde je potřeba pokrýt fuck-off zákona o zachování hmoty a energie
 • * Tam kde je potřeba využít kouzlo které tvrdě zasahuje do podstaty světa
 • * Tam kde si zoufale potřebujete posílit vlastní magii (1QE = +1d) 
 • Tam kde chcete vrazit do své magie dodatečnou sílu (levitace a létání, útočná magie a tak)
 • Za 1 QE si můžete vyléčit 2 bashingy nebo jeden lethal, za 2 QE si můžete vyléčit jeden agravated
 • Můžete vyrvat QE ze svého těla - za 1QE si způsobíte jeden magií neléčitelný agravated.

* Označují použití, které zanechává hlubší změny v okolním patternu, protože posilujete vlastní paradigma quintessencí na úkor okolní reality (=kouzlo je snazší detekovat nebo zpětně identifikovat a tak - spíš info pro uživatele sféry Prime)

 

Naráz můžete použít pouze tolik Quntessence, kolik je vaše hodnocení Arete. Ve své auře můžete udržet maximálně 4+Arete quintessence. 

 

Quintessence kterou držíte ve své auře kolem vás vytváří auru odcizenosti od okolního světa. Přemýšlím jak (a jestli vůbec) to zakomponovávat systémově. Teoreticky by QE kterou budete mít nad svoje hodnocení Presence/Manipulation mohla být postihem k sociálním hodům, na druhou stranu myslím že si v naší skupině můžeme docela dobře vystačit s RP.

 

 

PARADOX

Opět jsme se (tak nějak) shodli na původním systému, tedy:

 • Paradox se odvozuje od toho, co děláte (nejvyšší použitá Sféra, +1 za případné čumily (+víc pokud jich je nějak významnější počet, ale předpokládám že před nastoupeným Václavákem firebally čarovat nebudete)
 • Neaktivovaný paradox se načítá a přídává se k dalšímu hodu
 • Každý týden bez paradoxního kouzla jeden paradox ubyde 
 • orientačně: 1 paradox je otravnej, 3 jsou už vadící problém, 5 už může být přímo ohrožující, 7 je průser

OPROTI původnímu systému: Honza měl docela dobré poznámky ohledně role Paradoxu v příběhu, takže se budu držet toho že projevy paradoxu budou nějak přímo provázané s vaší činností - s kouzlem co provádíte nebo s kouzly která jste prováděli, se situací nebo důvody k magii nebo tak - nebude to totálně random buzer od vesmíru všeobecně. 

Kromě toho se paradoxy mohou projevit třeba jako nasranost okolních spiritů nebo tak.

 

 

ROTES

Rutiny vám umožňují přidat ke svému dice poolu hodnocení dovednosti (tedy Arete+Sféra+Dovednost), i ve stresových situacích jste schopni je zakouzlit reflexivně bez postihů.

Rutiny nemají žádný dopad na Paradox nebo nutnost využít Quintessenci.

Naučení se rote stojí (hodnocení nejvyšší obsažené Sféry)*2 + 2 za každou další obsaženou Sféru exp.

 

 

EXPERIENCE

 

Postavy začínaly s 5/4/3 v atributech (+1 do Resolve nebo Composure), 11/7/4 ve skillech, s 11ti merity, 6ti body rotes a s Wisdom 7.

Expovník: 3; 4

Arcane experience: speciální mágské expy sloužící pouze k vylepšívání magie (tedy Arete, Sfér a Rotes). Ještě si to budu muset dostudovat a doudělit zpětně za předešlé dvě hry.

 

 

Bytosti

Důležitá poznámka: Vše níže uvedené jsem sepsal z pohledu vás jako mágů - znalosti ostatních okultistů nemusí tomuto stupňování odpovídat. Démonolog může o démonech vědět mnohem víc (a prakticky nic o zbytku), většina okultistů nicméně bude mít své informace mnohem víc kusé, zamlžené až nejasné. 

Znalosti odvozené od Sfér se obvykle dostavují na úrovni *, výjimky jsou způsobené spíše tím, že nejde o vědomost přímo vyplívající z pochopení onoho Principu Universa (Sféry), ale spíše o vědomost založenou dlouhodobou intenzivní interakcí s polem působnosti dané Sféry. 

UPÍŘI

Vzásadě jsou mágům známy převážně urbanlegendy, nějaké přímé povědomí o nich ze základu není.

S rostoucím occult se postupně oddělují mýty od skutečných věcí, zhruba na ** víte že existují, na *** byste dali dohromady i pár jejich méně známých vlastností, se **** můžete tušit i něco o následcích pití jejich krve, o tom že ani když vypadají mrtvě nemusí být mrtví zcela, možná jste slyšeli o existenci klanů, na ***** máte nějakou představu o disciplínách a konkrétnějších vlastnostech, které mohou mít.

Adepti Death mají ze základu intuitivní tušení o jejich existenci nebo možnosti existence. Vědí, že jejich síla pochází z jejich krve, vědí, že jejich podstata je určitým převrácením principu Smrti (v jaké konotaci ono převrácení je už záleží na paradigmatu, moralitě a tak, samozřejmě) a že jsou skutečně mrtví (tedy žádné nesmysly o "výsledku voodoo" nebo tak něco) 

 

VLKODLACI

Opět mágům v zásadě nejsou ze základu známí, jde spíše o různé urbanlegendy - mnohem více zapadlé a mnohem méně uvěřitelné než jsou ty o upírech. 

S rostoucím occult se dostavují poznatky o * svázanosti s Shadow, ** stříbře,tušíte že jsou skuteční *** střežení gauntletu, víte zcela jistě že zde někde jsou **** jakési jejich vnitřní válce kvůli Luně (? nebo snad Vlkovi? Kdo ví...), ***** giftech.

Adepti Spirit o nich mají tušení tak nějak "z doslechu" od spiritů - zda je však považují za nějaké divné entity Shadow nebo za opravdu fyzické bytosti... kdo ví. Každopádně by se jim rozhodně jevili jako dobrý paskvil ducha a hmoty.

 

SPIRITI

O Spiritech mají tušení všichni mágové - tak nebo nějak. Duchové věcí a míst nacházející se ve stínovém odrazu reality je svým způsobem provázejí na každém druhém kroku, někdy mohou reagovat na paradoxní magii, jindy přímo působit na některá místa či věci... 

S rostoucím occult se lze dozvídat nejen více o nich samotných, ale i o různé manipulaci s nimi. * Spiriti jsou, alespoň někteří a někdy, náchylní reagovat na různé žádosti, klanění, úplatky. Jsou neskutečně lační quintessence. ** existují v shadow, místě, které existuje z emotivní rezonance Reality a vytváří její všudypřítomný stín. Za určitých okolností mohou projít do reálného světa nebo na něj působit. Většina spiritů má určitá přirozená omezení, která mnohdy tvoří jejich fatální slabiny. *** Existují i "nečistí" spiriti, zmagoření nebo zmutovaní z toho když pohltí spiritu jim cizího principu. Takoví jsou nebezpeční - více než ti ostatní. Spiriti žijí z Essence, která vzniká z emotivní rezonance v realitě. Tu mohou brát přímo, nebo vzájemným pohlcováním **** Shadow je mnohem rozsáhlejší, než že by byl jen odrazem tohoto světa. Na jeho vzdálených okrajích žijí spiriti ne nepodobní démonům, se kterými je dost zlé si zahrávat. ***** Poměrně rozsáhlé, i když samozřejmě paradigmatem ovlivněné, povědomí o ekologii Shadow

Adepti Spirit vědí o spiritech prakticky všechno. Alespoň všechno základní. Jejich vědomosti bývají silně zkreslené jejich paradigmatem, nicméně vzhledem k tomu že jejich paradigma má sílu jejich magie je to nemusí až tak moc trápit...

 

GHOSTI&WRAITHI

Asi je jen málo mágů, kteří by měli pochybnosti o transcendenci bytosti za hmotnou schránku. Stejně, jako vědí o existenci spirit, vědí i o tom, že ne vždy mrtví odcházejí zcela - ať už protože je sem něco táhne, nebo protože o své vůli odejít nedokáží.

Se znalostí occult * máte nějaké rozumné povědomí o důvodech a principech, které zabraňují mrtvím v odchodu, s ** máte povědomí o existenci twilight a o tom, že se nejedná o stejné místo jako je shadow. *** vám nabízí vědomosti o silách, které mohou mrtvé udržet v tomto světě a trochu i o silách, kterými mrtví mohou na tento svět působit. Zároveň víte, že tam někde v twilightu se pohybují i přízraky, stíny na pohled podobné ghostům, ale temnější povahy a větší síly. **** máte matné tušení o tom, jak se wraithi chovají a co dokáží

Adepti Death vědí o ghostech velmi, velmi mnoho, ale podobně jako u spirit je toto povědomí dost závislé na jejich paradigmatu. U wraithů jsou jejich vědomosti méně intuitivní, ale i tam takříkajíc vědí, která bije. 

Adepti Spirit vědí o existenci twilightu i nějaké zcela základní záležitosti o existenci ghostů.

 

DÉMONI

Démoni jsou mezi mágy tak trochu polovičním mýtem a poloviční noční můrou. Někteří na ně nevěří, jiní je naopak vidí na každém kroku. S jistotou však z principu vlastně moc nevědí.

s occult *** tušíte, že démoni existují. s occult **** víte, že zde jsou démoni (mocné spirity, které prošly nějakou prapodivnou transformací) a tušíte že kromě nich zde jsou i démoni (skutečné bytosti z míst mimo reálný svět). S ***** můžete vědět, že většina běžných představ o démonech pochází z interakce s těmi, kteří mají původ v Shadow. Démoni z jiných rovin jsou vzácní a mnohdy až Lovecraftovsky cizí. 

Adepti Spirit mají jakési tušení o existenci míst za hranicí Reality a mají samozřejmě určité tušení, že tato místa nemusí být zcela neobydlená, nicméně přesnější představu věštinou nemají.

Adepti Prime tuší, že Realita je v Universu zakotvena jako neskutečně složitý pattern quintessence složený jako klubko z různých menších a menších patternů... a že na okraji tohoto patternu sice končí realita, ale nikoliv Universum. A intuitivně vědí, že cokoliv, co přijde tam někde z venku, je pro pattern reality ohrožením - i kdyby ne nutně úmyslným, tak přesto principielním. 

 

PROMETHEANI

Nejsou k dispozici prakticky žádné informace, ani nějaká tušení nebo tak.

Occult **** dá nějaké úvodní urbanlegendy, velmi řídké a velmi nejasné. Occult ***** dá ty urbanlegendy do nějaké celistvé podoby

Adepti vyššího Life (tak ***) mohou začít mít povědomí o možnosti stvoření života - vzásadě jde o takové urbanlegendy o velmistrovských sférách. Adepti vyššího Death (opět tak ***) mohou začít mít nějaké tušení o možnosti stvoření Duše, ale jsou to spíš takové zkazky, legendy, pověsti než něco konkrétního. Adepti vyššího Spirit (**) mohou mít nějaké tušení o možnostech vy/zneužít přirozené principy Shadow k stvoření něčeho cizího a nepřirozeného. Na **** mají i povědomí o různých podivnostech, na které lze v Deep Shadow narazit a které mohou být i pozůstatky nebo následky různých pokusů o animaci, stvoření nebo nepřirozenou hybriditu. Adepti Prime (*) vědí, že v principu je vše jen otázka správného Patternu a že nic není nemožné. Na *** začnou mít i představu o tom, že nějakým extrémně složitým postupem by šlo docílit umělého stvoření, ale zároveň vědí, že by to bylo kur*** složité, protože pattern živých bytostí se prolíná většinou sfér a je ve své podstatě neskutečně složitý. 

 

CHANGELINGOVÉ

Existují pohádky... vlastně doslova pohádky o vílách, které kradou a zaměňují děti, hodně odvozené z Irské mytologie a tak. 

Znalí occultu * znají těch pohádek více a zaslechli i nějaké zkazky a urbanlegendy a vědí, že někde si někdo o tomhle vypráví. S occult *** tuší, že by to nemuselo být v principu nemožné - ostatně Realita je obklopena Shadow a Twilightem a kdo ví, čím dalším. Zaslechli i něco konkrétnějšího, ale ne moc. Se znalostí **** mají okultisté tušení o existenci míst mimo Realitu. Se znalostí ***** vědí, že ne vše, co do Reality vstoupí, má nutně (zcela) démonickou podstatu a že mnohé věci jsou prostě jenom... divné.

Adepti Spirit mají matné tušení o existenci míst mimo Realitu a o tom, že některá tato místa mohou být obydlená... zvláštními bytostmi. Znají také různé zkazky o jednotlivých segmentech (realmech, úrovních...) Shadow, které se mohou projektovat do mnoha různých podob, Faerii nevyjímaje, a že tyto části Shadow se mohou táhnout daleko... až do míst, kde se Deep Shadow mění v hranici Reality. 

 

PSYKEŘI & SORCEREŘI

Mágové mají samozřejmě určité povědomí o psykerech, zvětšiny je považují za takové podivné mezistupně od spících k probuzeným, někteří na ně koukají s nadějí, jiní tak trochu povýšeně nebo s nelibostí (...protože se nedokázali probudit zcela)

Znalost occult pouze upřesňuje to, čeho jsou tak nějak psykeři schopni nebo jak jejich síly působí (orientačně * je nějaké základní rozdělení *** je dobrá vědomost o různých působeních silou vůle, silou Shadow, silou Twilight a tak podobně, s ***** o nich ze svého mágského úhlu pohledu tušíte takřka všechno)

Adepti Mind a Prime, v určitých případech i adepti Spirit nebo jiné sféry, tuší ,jak jejich síly působí - to však zdaleka neznamená, že chápou proč. Je pro ně ale docela očividné, že dokáží s jejich schopnostmi sami pracovat (blokovat je, štítit atp.)

 

Otázka sorcererů je zcela odlišná, mágové si o nich vypráví své legendy, vědí že tu někdo takoví je, ale nic určitého o nich nevědí - kromě toho, že interakce mezi sorcerery a mágy je poměrně malá a málokdy si spolu delší dobu rozumí.

Znalost occult na ** dá nějaké tušení o tom, kdo vlastně sorcereři jsou. Na **** můžete i trochu tušit, jak přesně vlastně jejich moc působí, na ***** můžete znát i některá různá a občas si odporující vysvětlení toho, proč to tak je.

Adepti Prime tuší, že je teoreticky možné kouzlit bez paradoxu, tedy přepisovat patterny Reality takovým způsobem, aby to bylo nekonfliktní. Adepti Mind tuší, že když mágovi hrábne, změní se i patterny jeho magie, která tím samozřejmě může nabrat jiný charakter. (adepti obou zmíněných pak tuší víc než by možná chtěli o marauderech a o tom že nemusí být tak těžké se k nim přidat) 

 

HUNTEŘI

Ano, i mágové mají urbanlegendy o hunterech, tedy o různých více nebo méně maniacích, kteří vyhlásili válku nadpřirozenu. Tuší i o existenci witch-hunterů, i když v Evropě tahle skupina nepatří k nějak významnějším, spíš naopak. Vypráví se nějaké zkazky o vládních nebo nadnárodních organizacích bojujících s nadpřirozenem, nicméně jsou to spíš takové pohádky na noc.

Na druhou stranu, ty pohádky obsahují občas až děsivé informace o efektivitě těhle šílenců, takže když pak nějaký mág nějakého takového potká... 

Znalci occult na tom nejsou s huntery o moc lépe, snad jen že mohou více chápat některé principy, které huntery provází (pravá víra, fanatismus, některé hunterské praktiky...) S **** nebo ***** můžete mít i nějaké matné teorie o tom, jakým způsobem zapadají hunteři do celkové "ekologie" nadpřirozena, odkud se berou a tak, ale nic moc konkrétního.

Napsal sirien 14.05.2010
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 4 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.059123992919922 secREMOTE_IP: 3.238.250.73