Tento materiál má statut Otevřeného herního obsahu a je určen pro veřejné používání v rámci definice Veřejné herní licence verze 1.0a.

SRD d20 - Bestiář (T-Z)

Tarask

  Kolosální magický netvor
Vitalita: 48k10+594 (858 žt)
Iniciativa: +7
Rychlost: 20 stop (4 čtverce)
Třída zbroje: 35 (-8 velikost, +3 Obr, +30 přirozená), dotyk 5, zaskočený 32
Základní útok/Zápas: +48/+81
Útok: Kousnutí +57 nablízko (4k8+17/18-20/x3)
Úplný útok: Kousnutí +57 nablízko (4k8+17/18-20/x3) a 2 rohy +52 nablízko (1k10+8) a 2 drápy +52 nablízko (1k12+8) a švihnutí ocasem +52 nablízko (3k8+8)
Rozměr/Dosah: 30 stop/20 stop
Speciální útoky: Umocněné kritické zásahy, odstrašující přítomnost, zlepšené chycení, spěch, spolknutí
Speciální atributy: Krunýř, snížená zranitelnost 15/epické, imunita na oheň, jed, nemoc, vysátí esence a poškození vlastnosti, regenerace 40, čich, magická odolnost 32
Záchranné hody: Výdrž +38, Reflexy +29, Vůle +20
Vlastnosti: Sil 45, Obr 16, Odl 35, Int 3, Mdr 14, Cha 14
Dovednosti: Naslouchání +17, Prohledávání +9, Všímání +17, Přežití +14 (+16 při stopování)
Odbornosti: Ostražitost, Strašlivý úder, Boj poslepu, Roztínání, Bojové reflexy, Uhýbání, Mocné roztínání, Zlepšené zatlačení, Zlepšená iniciativita, Železná vůle, Drtivý útok, Tvrdost (6×)
Prostředí: Libovolné
Uspořádání: Samotář
Nebezpečnost: 20
Poklad: Žádný
Přesvědčení: Vždy neutrální
Zlepšování: 49+ VT (Kolosální)
Oprava úrovně: -

Tarask je 70 stop dlouhý a 50 stop vysoký a váží okolo 130 tun.

Taraskové nemohou mluvit.

Boj

Taraskové útočí drápy, zuby, rohy a ocasem.

Přirozené zbraně taraska se pro účely překonání snížené zranitelnosti považují za epické zbraně.

Umocněné kritické zásahy (zvl): Taraskovo kousnutí může způsobit kritický zásah při neupraveném hodu na útok 18-20 a úspěšný kritický zásah způsobí trojnásobné zranění.

Odstrašující přítomnost (nad): Tarask může vyděsit ostatní při útoku nebo při zteči. Postižení tvorové musí uspět v hodu na Vůli proti TO 36, jinak budou otřeseni a zůstanou v tomto stavu, dokud budou méně než 60 stop od taraska. TO hodu závisí na Charisma.

Zlepšené chycení (zvl): Aby mohl tarask použít tuto schopnost, musí zasáhnout obrovského nebo menšího tvora kousnutím. Může pak zkusit začít zápas jako volnou akci bez vyvolání příležitostného útoku. Pokud zvítězí v ověření zápasu, provede držení a příští kolo se může protivníka pokusit spolknout.

Spěch (zvl): Jednou za minutu se může normálně pomalý tarask pohybovat rychlostí 150 stop.

Spolknutí (zvl): Tarask může zkusit spolknout chyceného protivníka obrovské nebo menší velikosti, pokud úspěšně ověří zápas. Když už je protivník uvnitř,utrpí pak 2k8+8 drtivých zranění a 2k8+6 zranění kyselinou od taraskových zažívacích šťáv. Spolknutý tvor se může prosekat ven, pokud způsobí 50 zranění taraskovu trávícímu traktu (TZ 25). Potom, co se někdo proseká ven, svaly uzavřou tento otvor; další spolknutí tvorové si musí udělat vlastní cestu ven.

Do taraskova jícnu se vejdou 2 obří, 8 velkých, 32 středně velkých, 128 malých nebo 512 drobných a menších tvorů.

Krunýř (zvl): Taraskův krunýř vyniká výjimečnou tvrdostí a schopností odrážet všechna kouzla typu paprsek, pruh a kužel a dokonce i kouzlo magická střela. Je zde 30% šance na odražení takovéhoto efektu zpátky na sesilatele, v ostatních případech je prostě potlačen. Na odražení hoď před hodem na překonání magické odolnosti.

Regenerace (zvl): Všechny druhy útoků způsobí taraskovi pouze stínová zranění. Tarask se regeneruje, i když neuspěje v záchranném hodu proti kouzlu dezintegrace nebo smrtelným efektům. Pokud tarask neuspěje v záchranném hodu proti kouzlu nebo efektu, který automaticky zabíjí (jako ty popsané výše), kouzlo nebo efekt mu způsobí stínová zranění rovnající se jeho maximálnímu počtu životů +10 (nebo 868 žt). Tarask je imunní na efekty, které způsobují nevyléčitelná nebo krvácivá zranění jako hniloba mumie, meč se zraňující zvláštní schopností nebo prokleté zranění hliněného golema. Tarask může být zabit pouze po utržení stínových zranění v hodnotě rovnající se jeho maximálnímu počtu životů +10 (nebo 868 žt) a použití kouzla přání nebo zázrak k udržení ho mrtvého.

Pokud tarask ztratí končetinu nebo část těla, ztracený kus doroste během 1k6 minut (oddělená část zemře a normálně se rozloží). Tarask si může připojit oddělenou část okamžitě přiložením na pahýl.

Dovednosti: Tarask má rasový bonus +8 na ověřování Naslouchání a Všímání.

Úponatka

  Obrovská Rostlina
Vitalita: 9k8+54 (94 žt)
Iniciativa: -1
Rychlost: 20 stop (4 čtverce)
Třída zbroje: 16 (-2 velikost, -1 Obr, +9 přirozená), dotyk 7, zaskočený 16
Základní útok/Zápas: +6/+23
Útok: Kousnutí +13 nablízko (2k8+9) a 2 úponky +8 nablízko (1k6+4)
Úplný útok: Kousnutí +13 nablízko (2k8+9) a 2 úponky +8 nablízko (1k6+4)
Rozměr/Dosah: 15 stop/15 stop
Speciální útoky: Zlepšené chycení, paralýza, spolknutí
Speciální atributy: Vidění v šeru, rysy rostliny, regenerace 10
Záchranné hody: Výdrž +12, Reflexy +2, Vůle +4
Vlastnosti: Sil 28, Obr 9, Odl 22, Int 3, Mdr 8, Cha 3
Dovednosti: Skrývání +9, Naslouchání +1, Tichý pohyb +1, Všímání +1
Odbornosti: Ostražitost, Železná vůle, Drtivý útok. Nenápadnost
Prostředí: Libovolné
Uspořádání: Samotář
Nebezpečnost: 20
Poklad: 1/10 mincí; 50% zboží; 50% předměty
Přesvědčení: Vždy neutrální
Zlepšování: 10-16 VT (Obrovský); 17-27 VT (Gigantický)
Oprava úrovně: -

Úponatka se může zvednout až do výše 15 stop. Váží okolo 3500 liber.

Zvířata a jiní rostlinní tvorové se cítí nepříjemně v přítomnosti úponatky; vyhýbají se jí a místům jejího pobytu během posledních 24 hodin.

Boj

Plíží se hlubokými lesy nebo číhají ve vegetaci (a vypadají jen jako malý kopeček). Úponatky útočí divoce, beze strachu. Snaží se spolknout co nejvíce masa v co nejkratší době.

Zlepšené chycení (zvl): Aby mohla úponatka použít tuto schopnost, musí zasáhnout tvora menšího než ona svým kousnutím. Může pak zkusit začít zápas jako volnou akci bez vyvolání příležitostného útoku. Pokud zvítězí v ověření zápasu, provede držení a může zkusit spolknout protivníka příští kolo.

Úponatka může také použít zlepšené chycení při útoku úponky. Pokud zvítězí v ověření zápasu, provede držení a popadne protivníka a přesune ho do tlamy jako volnou akci, což mu automaticky způsobí zranění kousnutím.

Spolknutí/Paralýza (zvl): Úponatka může zkusit spolknout chyceného protivníka, pokud úspěšně ověří zápas. Když už je protivník uvnitř rostlinné masy, musí uspět v hodu na Výdrž proti TO 20, jinak bude paralyzován na 3k6 kol zažívacími šťávami úponatky a utrpí 2k6 zranění kyselinou každé kolo. Nový hod se provádí každé kolo uvnitř rostliny. TO hodu závisí na Odolnosti.

Spolknutý tvor, který se vyhne paralýze, se může vyškrábat z rostlinné masy, pokud úspěšně ověří zápas. Tím se vrátí do chřtánu rostliny, odkud se může dostat po dalším úspěšném ověření zápasu. Spolknutý tvor se také může prosekat ven pomocí lehké sečné nebo bodné zranění, pokud způsobí 25 zranění vnitřku úponatky (TZ 14). Potom co se někdo proseká ven, regenerační schopnosti uzavřou tento otvor; další spolknutí si musí udělat vlastní cestu ven.

Do vnitřku obrovské úponatky se vejdou 2 velcí, 8 středně velkých, 32 malých, 128 drobných nebo 512 miniaturních a menších tvorů.

Regenerace (zvl): Drtivé zbraně a kyselina způsobují úponatce normální zranění.

Pokud úponatka ztratí část tělní masy, ztracený kus doroste během 1k6 minut. Přiložením oddělené části k rostlině se připojí okamžitě.

Toqqua

  Středně velký elementál (zemní, mimosférický, ohnivý)
Vitalita: 3k8+3 (16 žt)
Iniciativa: +1
Rychlost: 30 stop (6 čtverců), hrabání 20 stop
Třída zbroje: 18 (+1 Obr, +7 přirozená), dotyk 11, zaskočený 17
Základní útok/Zápas: +2/+4
Útok: Úder +4 nablízko (1k6+3 plus 2k6 oheň)
Úplný útok: Úder +4 nablízko (1k6+3 plus 2k6 oheň)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Žár, zapálení
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop, rysy elementála, imunita vůči ohni, cit na otřesy 60 stop, zranitelnost chladem
Záchranné hody: Výdrž +4, Reflexy +2, Vůle +2
Vlastnosti: Sil 15, Obr 13, Odl 13, Int 6, Mdr 12, Cha 10
Dovednosti: Naslouchání +5, Tichý pohyb +3, Přežití +3
Odbornosti: Ostražitost, Stopování
Prostředí: Elementární sféra Ohně
Uspořádání: Samotář nebo dvojice
Nebezpečnost: 2
Poklad: Žádný
Přesvědčení: Většinou neutrální
Zlepšování: 4-9 VT (Velký)
Oprava úrovně: -

Toqqua má průměr okolo 1 stopy a je 4 až 5 stop dlouhá. Váží okolo 200 liber.

Boj

Pokud je toqqua vyrušena, jejím prvním instinktem je útok. Oblíbenou taktikou je vyražení přímo na nepřítele, buď odražením od kamene nebo stočením těla a vystřelením jako pružina. (Považuj to za zteč, i když toqqua se nemusí pohnout o 10 stop před útokem.)

Žár (zvl): Pouhé dotknutí se toqquy nebo dotyk od ní automaticky způsobí 2k6 ohnivých zranění.

Zapálení (zvl): Pokud toqqua zasáhne úderem, protivník musí uspět v hodu na Reflexy proti TO 12, jinak začne hořet. TO hodu závisí na Odolnosti. Plameny budou hořet 1k4 kol, nejsou-li uhašeny dříve. Hořící tvor může použít úplnou akci k uhašení plamenů.

Titán

  Obrovský sférik (Chaotický, mimosférický)
Vitalita: 20k8+280 (370 žt)
Iniciativa: +1
Rychlost: 40 stop v pancíři (8 čtverců); základní rychlost 60 stop
Třída zbroje: 38 (-2 velikost, +19 přirozená, +11 +4 pancíř), dotyk 8 zaskočený 38
Základní útok/Zápas: +20/+44
Útok: Gigantické +3 adamantiové válečné kladivo +37 nablízko (4k6+27/x3) nebo +3 oštěp +22 na dálku (2k6+19) nebo úder +34 (1k8+16)
Úplný útok: Gigantické +3 adamantiové válečné kladivo +37/+32/+27/+22 nablízko (4k6+27/x3) nebo +3 oštěp +22 na dálku (2k6+19) nebo 2 údery +34 (1k8+16)
Rozměr/Dosah: 15 stop/15 stop
Speciální útoky: Nadměrně velké zbraně, kouzelné schopnosti
Speciální atributy: Snížená zranitelnost 5/zákonné, vidění ve tmě do 60 stop, magická odolnost 32
Záchranné hody: Výdrž +26, Reflexy +13, Vůle +21
Vlastnosti: Sil 43, Obr 12, Odl 39, Int 21, Mdr 28, Cha 24
Dovednosti: Rovnováha +7, Předstírání +19, Šplhání +22, Soustředění +37, Řemeslo (libovolné) +28, Diplomacie +11, Převleky +7 (+9 při jednání (?)), Léčení +20, Vyslýchání +32, Skákání +32, Znalost (libovolná) +28, Naslouchání +32, Umění (řečnictví) +30, Odhalení úmyslu +32, Prohledávání +28, Znalost kouzel +17, Všímání +32, Přežití +9 (+11 při stopování), Plavání +16
Odbornosti: Strašlivý úder, Boj poslepu, Roztínání, Zlepšené zatlačení, Zlepšené lámání zbraní, Drtivý útok, Rychlá kouzelná schopnost (rozvětvený blesk)
Prostředí: Sféra s chaoticky dobrým přesvědčením
Uspořádání: Samotář nebo dvojice
Nebezpečnost: 21
Poklad: Dvojnásobek standardního, plus +4 pancíř a gigantické +3 adamantiové válečné kladivo
Přesvědčení: Vždy chaotické (libovolné)
Zlepšování: 21-30 VT (Obrovský); 31-60 VT (Gigantický)
Oprava úrovně: -

Titán je okolo 25 stop vysoký a váží okolo 14 000 liber.

Titáni ovládají démonštinu, obecnou řeč, nebeštinu, drakonijštinu a giganštinu.

Boj

Přirozené zbraně titána, stejně jako další jiné zbraně, které používá, se považují za zbraně s chaotickým přesvědčením pro účely překonání snížené zranitelnosti.

Nadměrně velké zbraně (zvl): Titán používá obří obouruční válečné kladivo (velikostí určené pro gigantické tvory) bez postihu.

Kouzelné schopnosti: Úroveň sesilatele 20. TO hodu závisí na Charisma.

Neomezeně - rozvětvený blesk (TO 23), okouzli nestvůru (TO 21), zhoj kritická zranění (TO 21), ohnivá bouře (TO 24), mocné zlomení magie, mocné zlomení magie, znehybni nestvůru (TO 22), neviditelnost, zruš neviditelnost, levitace, trvalý obraz (TO 22), proměň (pouze humanoidní podoby, trvání 1 hodina);

3/den - éteričnost, slovo chaosu (TO 22), přivolej služebníka přírody IX;

1/den - brána, bludiště, meteorický déšť (TO 26).

Kromě toho mohu titáni s dobrým nebo neutrálním přesvědčením používat tyto další kouzelné schopnosti. Úroveň sesilatele 20. TO hodu závisí na Charisma.

Neomezeně - denní světlo, svatý úder (TO 21), sejmi kletbu (TO 21);

1/den - mocné navrácení.

Titáni se zlým přesvědčením používat tyto další kouzelné schopnosti. Úroveň sesilatele 20. TO hodu závisí na Charisma.

Neomezeně - uvrhni kletbu (TO 21), tma tmoucí, zmar (TO 21);

1/den - drtící ruka (TO 26).

Taktika kolo po kole

Titáni mají rádi boj a většinou přijdou těsně k nepříteli. Pokud se to ukáže jako neúčinné, rychle se vzdálí a budou ostřelovat protivníka pomocí kouzelných schopností a magických efektů. Protože titán má odbornost Rychlá kouzelná schopnost, může sesílat rozvětvený blesk jako volnou akci a často zároveň útočí zblízka a používá tuto schopnost.

Před bojem: Zruš neviditelnost nebo neviditelnost.

Kolo 1: Zteč a pokus o lámání zbraně nejnebezpečnějšího protivníka. Vrhne rozvětvený blesk na nepřátele stojící opodál.

Kolo 2: Plný útok na odzbrojeného nepřítele a vrhne rozvětvený blesk na další nepřátele.

Kolo 3: Odstoupí od prvního nepřítele a použije bludiště nebo meteorický déšť na obtěžujícího kouzelníka.

Kolo 4: Lámání zbraně dalšího nejnebezpečnějšího protivníka, nebo mocné zlomení magie na všechny blízké nepřátele.

Kolo 5: Plný útok na blízké cíle nebo použije ohnivou bouři.

Použití dalšího rychlého rozvětveno blesku, pokud nepřátele vypadají nebezpečně.

Titán si většinou nechává schopnosti brána a éteričnost v záloze pro případ útěku, když se boj nebude vyvíjet dobře.

Tojanida

  Mladá Tojanida Dospělá Tojanida
  Malý sférik (Mimosférický, vodní) Středně velký sférik (Mimosférický, vodní)
Vitalita: 3k8+6 (19 žt) 7k8+14 (45 žt)
Iniciativa: +1 +1
Rychlost: 10 stop (2 čtverce), palvání 90 stop 10 stop (2 čtverce), palvání 90 stop
Třída zbroje: 22 (+1 velikost, +1 Obr, +10 přirozená), dotyk 12, zaskočený 21 23 (+1 Obr, +12 přirozená), dotyk 11, zaskočený 22
Základní útok/Zápas: +3/+1 +7/+10
Útok: Kousnutí +6 nablízko (2k6+2) Kousnutí +10 nablízko (2k8+3)
Úplný útok: Kousnutí +6 nablízko (2k6+2) a 2 drápy +1 nablízko (1k4+1) Kousnutí +10 nablízko (2k8+3) a 2 drápy +5 nablízko (1k6+1)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Zlepšené chycení, inkoustový mrak Zlepšené chycení, inkoustový mrak
Speciální atributy: Kruhové vidění, vidění ve tmě do 60 stop, imunita na kyselinu a chlad, rezistence na elektřinu 10 a oheň 10 Kruhové vidění, vidění ve tmě do 60 stop, imunita na kyselinu a chlad, rezistence na elektřinu 10 a oheň 10
Záchranné hody: Výdrž +5, Reflexy +4, Vůle +4 Výdrž +7, Reflexy +6, Vůle +6
Vlastnosti: Sil 14, Obr 13, Odl 15, Int 10, Mdr 12, Cha 9 Sil 16, Obr 13, Odl 15, Int 10, Mdr 12, Cha 9
Dovednosti: Diplomacie +1, Ohebnost +7, Skrývání +11, Znalost (sféry) +6, Naslouchání +7, Prohledávání +6, Odhal úmysl +7, Všímání +9, Přežití +1 (+3 v jiných sférách nebo při stopování), Plavání +10, Použití lana +1 (+3 při svazování) Diplomacie +1, Ohebnost +11, Skrývání +11, Znalost (sféry) +6, Naslouchání +11, Prohledávání +14, Odhal úmysl +11, Všímání +15, Přežití +1 (+3 v jiných sférách nebo při stopování), Plavání +11, Použití lana +1 (+3 při svazování)
Odbornosti: Boj poslepu, Uhýbání Boj poslepu, Uhýbání, Drtivý útok
Prostředí: Elementární sféra Vody Elementární sféra Vody
Uspořádání: Samotář nebo chumel (2-4) Samotář nebo chumel (2-4)
Nebezpečnost: 3 5
Poklad: Standardní Standardní
Přesvědčení: Vždy neutrální Vždy neutrální
Zlepšování: 4-6 VT (malý) 8-14 VT (Středně velký)
Oprava úrovně: - -
  Starší Tojanida
  Velký sférik (Mimosférický, vodní)
Vitalita: 15k8+60 (127 žt)
Iniciativa: +1
Rychlost: 10 stop (2 čtverce), palvání 90 stop
Třída zbroje: 24 (-1 velikost, +1 Obr, +14 přirozená), dotyk 10, zaskočený 23
Základní útok/Zápas: +15/+25
Útok: Kousnutí +20 nablízko (4k6+6)
Úplný útok: Kousnutí +20 nablízko (4k6+6) a 2 drápy +15 nablízko (1k8+3)
Rozměr/Dosah: 10 stop/5 stop
Speciální útoky: Zlepšené chycení, inkoustový mrak
Speciální atributy: Kruhové vidění, vidění ve tmě do 60 stop, imunita na kyselinu a chlad, rezistence na elektřinu 10 a oheň 10
Záchranné hody: Výdrž +13, Reflexy +10, Vůle +10
Vlastnosti: Sil 22, Obr 13, Odl 19, Int 10, Mdr 12, Cha 9
Dovednosti: Ohebnost +19, Skrývání +15, Vyslýchání +17, Znalost (sféry) +18, Naslouchání +21, Prohledávání +22, Odhal úmysl +17, Všímání +25, Přežití +1 (+3 v jiných sférách nebo při stopování), Plavání +14, Použití lana +1 (+3 při svazování)
Odbornosti: Ostražitost, Boj poslepu, Roztínání, Uhýbání, Zlepšené lámání zbraní, Drtivý útok
Prostředí: Elementární sféra Vody
Uspořádání: Samotář nebo chumel (2-4)
Nebezpečnost: 9
Poklad: Standardní
Přesvědčení: Vždy neutrální
Zlepšování: 16-24 VT (Velký); 25-45 VT (Obrovský)
Oprava úrovně: -

Uvnitř modrozeleného krunýře tojanidy je masité tělo, ze kterého vybíhá sedm výběžků. Čtyři z nich jsou ploutve určené k pohybu, dva jsou zakončeny drápy a jeden nese hlavu. V krunýři je osm otvorů, čtyři na každém konci, což umožňuje tojanidě měnit rozmístění výběžků podle potřeby.

Mladá tojanida je nejvýše 25 let stará. Má krunýř dlouhý okolo 3 stop a váží okolo 60 liber. Dospělý jedinec je starý 26 až 80 let. Má krunýř dlouhý okolo 6 stop a váží okolo 220 liber. Starší tojanida se může dožít až 150 let. Má krunýř dlouhý okolo 9 stop a váží okolo 500 liber.

Tojanidy ovládají aquanštinu a můžou být upovídané, ale většinou je při hovorech o jídle.

Boj

Zlepšené chycení (zvl): Aby mohla tojanida použít tuto schopnost, musí zasáhnout kousnutím nebo drápem. Může pak zkusit začít zápas jako volnou akci bez vyvolání příležitostného útoku. Pod vodou může tojanida odvléci chycenou oběť stejné nebo menší velikosti než ona rychlostí plavání (ale nemůže běžet). Oblíbenou taktikou je chytit jednoho nepřítele, stáhnout se a odtáhnou ho daleko od svých spojenců.

Inkoustový mrak (zvl): Tojanida může vypustit kruhový mrak černého inkoustu s poloměrem 30 stop jednou za minutu jako volnou akci. Efekt je obdobný jako kouzlo oblak mlhy seslaný osobou s úrovní rovnající se vitalitě tojanidy. Mimo vodu inkoust vytvoří až 30 stop dlouhý proud, který může tojanida vstříknout někomu do očí. Zasažený tvor musí uspět v hodu na Reflexy jinak bude oslepen na 1 kolo. TO hodu je 13 u mladé tojanidy, 15 u dospělé a 21 u starší. TO hodu závisí na Odolnosti.

Kruhové vidění (zvl): Množství otvorů v krunýři umožňuje tojanidě dívat se do všech směrů a dává jí rasový bonus +4 na ověřování Všímání a Prohledávání. Tojanida nemůže být obestoupena.

Dovednosti: Tojanida má rasový bonus +8 na ověřování Plavání při provádění zvláštních akcí nebo při vyhýbání se nebezpečí. Při ověřování Plavání si vždy může vzít 10, i když je vyrušena či ohrožena. Při plavání může použít akci běh, ale musí při tom plavat rovně.

Ent

  Obrovská rostlina
Vitalita: 7k8+35 (66 žt)
Iniciativa: -1
Rychlost: 30 stop (6 čtverců)
Třída zbroje: 20 (-2 velikost, -1 Obr, +13 přirozená), dotyk 7, zaskočený 20
Základní útok/Zápas: +5/+22
Útok: Úder +12 nablízko (2k6+9)
Úplný útok: 2 údery +12 nablízko (2k6+9)
Rozměr/Dosah: 15 stop/15 stop
Speciální útoky: Oživ stromy, dvojnásobné zranění proti předmětům, podupání 2k6+13
Speciální atributy: Snížená zranitelnost 10/sečné, vidění v šeru, rysy rostliny, zranitelnost ohněm
Záchranné hody: Výdrž +10, Reflexy +1, Vůle +7
Vlastnosti: Sil 29, Obr 8, Odl 21, Int 12, Mdr 16, Cha 12
Dovednosti: Diplomacie +3, Skrývání -9*, Vyslýchání +6, Znalost (příroda) +6, Naslouchání +8, Odhal úmysl +8, Všímání +8, Přežití +8 (+10 na povrchu)
Odbornosti: Zlepšené lámání zbraní, Železná vůle, Drtivý útok
Prostředí: Lesy mírného pásu
Uspořádání: Samotář nebo hájek (4-7)
Nebezpečnost: 8
Poklad: Standardní
Přesvědčení: Většinou neutrálně dobré
Zlepšování: 8-16 VT (Obrovský); 17-21 VT (Gigantický)
Oprava úrovně: +5

Entovo listí je temně zelené na jaře a v létě. Na podzim a v zimě se listí zbarví žlutě, oranžově nebo červeně, ale málokdy opadá. Když má ent nohy blízko u sebe, vypadají jako kmen stromu, tudíž stojící ent je snadno zaměnitelný se stromem.

Ent je okolo 30 stop vysoký s "kmenem" o průměru okolo 2 stop. Váží okolo 4 500 liber.

Entové mluví vlastním jazykem a navíc obecnou řečí a sylvánštinou. Mnoho z nich povrchně ovládá většinu jazyků humanoidů - minimálně větu: "Běžte pryč od mých stromů!"

Boj

Enti dávají přednost pozornému sledování nepřítele před útokem. Útočí náhle ztečí z krytu a podupávají narušitele lesa. V případě obtíží oživují stromy jako posily.

Oživ stromy (zvl): Ent může neomezeně oživovat stromy v dosahu 180 stop a ovládat až dva stromy najednou. Normálnímu stromu trvá 1 celé kolo se odkořenit. Potm se pohybuje rychlostí 10 stop a bojuje jako ent ve všech ohledech. Oživlé stromy ztrácí své schopnosti, když ent, který je oživil, zneschopněn nebo se dostanou mimo dosah. Tato schopnost je obdobná kouzlu oživ dub (úroveň sesilatele 12). Oživlé stromy mají stejnou zranitelnost ohněm jako ent.

Dvojnásobné zranění proti předmětům (zvl): Ent nebo oživlý strom, který udělá plný útok proti předmětu nebo budově, způsobí dvojnásobné zranění.

Podupání (zvl): Reflexy TO 22 poloviční. TO hodu závisí na Síle.

Dovednosti: *Entové mají rasový bonus +16 ke Skrývání v zalesněných oblastech.

Triton

  Středně velký sférik (Rodilý, vodní)
Vitalita: 3k8+3 (16 žt)
Iniciativa: +0
Rychlost: 5 stop (1 čtverec), plavání 40 stop
Třída zbroje: 16 (+6 přirozená), dotyk 10, zaskočený 16
Základní útok/Zápas: +3/+4
Útok: Trojzubec +4 nablízko (1k8+1) nebo těžká kuše +3 na dálku (1k10/19-20)
Úplný útok: Trojzubec +4 nablízko (1k8+1) nebo těžká kuše +3 na dálku (1k10/19-20)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Kouzelné schopnosti
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop
Záchranné hody: Výdrž +4, Reflexy +3, Vůle +4
Vlastnosti: Sil 12, Obr 10, Odl 12, Int 13, Mdr 13, Cha 11
Dovednosti: Řemeslo (libovolné) +7, Diplomacie +2, Skrývání +6, Naslouchání +7, Tichý pohyb +6, Jezdectví +6, Prohledávání +7, Odhal úmysl +7, Všímání +7, Přežití +7 (+9 při stopování), Plavání +9
Odbornosti: Boj v sedle, Útok za jízdy
Prostředí: Vody mírného pásu
Uspořádání: Skupinka (2-5), hlouček (6-11) nebo tlupa (20-80)
Nebezpečnost: 2
Poklad: Standardní
Přesvědčení: Většinou neutrálně dobré
Zlepšování: 4-9 VT (Středně velký)
Oprava úrovně: +2

Triton má stříbřitou kůži, která přechází ve stříbrně modré šupiny ve spodní polovině těla. Vlasy tritona jsou temně modré nebo modrozelené.

Triton má přibližně stejnou výšku a váhu jako člověk.

Tritoni ovládají obecnou řeč a aquanštinu.

Boj

Tritoni se většinou vyhýbají boji, ale odhodlaně brání svůj domov. Podle okolností útočí nablízko či na dálku. Při setkání mimo jejich domov je 90% šance, že pojedou na spřátelených mořských tvorech jako např. sviňuchy.

Kouzelné schopnosti: Úroveň sesilatele 7. Triton si většinou volí vodní elementály jako doprovod.

1/den - přivolej služebníka přírody IV.

Dovednosti: Triton má rasový bonus +8 k Plavání při provádění zvláštních akcí nebo při vyhýbání se nebezpečí. Při ověřování Plavání si vždy může vzít 10, i když je vyrušen či ohrožen. Může použít akci běh při plavání, ale musí při tom plavat rovně.

Troglodyt

  Středně velký humanoid (plaz)
Vitalita: 2k8+4 (13 žt)
Iniciativa: -1
Rychlost: 30 stop (6 čtverců)
Třída zbroje: 15 (-1 Obr, +6 přirozená), dotyk 9, zaskočený 15
Základní útok/Zápas: +1/+1
Útok: Kyj +1 nablízko (1k6) nebo dráp +1 nablízko (1k4) nebo oštěp +1 na dálku (1k6)
Úplný útok: Kyj +1 nablízko (1k6) a dráp +1 nablízko (1k4) a kousnutí -1 nablízko (1k4); nebo 2 drápy +1 nablízko (1k4) a kousnutí -1 nablízko (1k4); nebo oštěp +1 na dálku (1k6)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Zápach
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 90 stop
Záchranné hody: Výdrž +5, Reflexy -1, Vůle +0
Vlastnosti: Sil 10, Obr 9, Odl 14, Int 8, Mdr 10, Cha 10
Dovednosti: Skrývání +5*, Naslouchání +3
Odbornosti: Vícenásobný útok (B), Zaměření na zbraň (oštěp)
Prostředí: Podzemí
Uspořádání: Skupinka (2-5), hlouček (6-11 a 1-2 varani) nebo tlupa (20-80 a 20% nebojujících a 3-13 varanů)
Nebezpečnost: 1
Poklad: 50% mincí; 50% zboží; 50% předměty
Přesvědčení: Většinou chaoticky zlé
Zlepšování: Podle povolání postavy
Oprava úrovně: +2

Troglodyt je okolo 5 stop vysoký a váží okolo 150 liber.

Troglodyti ovládají drakonijštinu.

Boj

Polovina ze skupiny troglodytů je ozbrojena jen drápy a zuby, zbytek nese kyje a jeden nebo dva oštěpy. Většinou se skryjí, vypustí spršku oštěpů a zaútočí zblízka. Když se boj nevyvíjí dobře, stáhnou se a pokusí se ukrýt.

Zápach (zvl): Když je troglodyt rozzlobený nebo vystrašený, vypouští olejovitou pižmovou chemikálii, která je odporná téměř všem živým tvorům. Všichni živí tvorové (mimo troglodytů) v dosahu 30 stop od troglodyta musí uspět v hodu na Výdrž (TO 13) nebo budou churavět 10 kol. TO hodu závisí na Odolnosti. Tvorové, kteří uspějí v záchranném hodu, nemohou být postiženy zápachem stejného troglodyta po 24 hodin. Churavějící tvor může být zbaven toho stavu kouzly zadrž jed nebo neutralizuj jed. Zápach nepůsobí na tvory imunní na jed a tvorové s rezistencí na jed mohou přičíst tento bonus při záchranném hodu.

Dovednosti: Troglodyt může částečně měnit barvu kůže a splývat s okolím jako chameleón, což mu dává rasový bonus +4 ke Skrývání. *Ve skalnatých nebo podzemních oblastech se tento bonus zlepšuje na +8.

Troglodyti jako postavy

Troglodyti jako postavy mají tyto rasové rysy:

-2 k Obratnosti, +4 k Odolnosti, -2 k Inteligenci.

Střední velikost.

Základní rychlost troglodytů je 30 stop.

Vidění ve tmě do 90 stop.

Rasová vitalita: Troglodyt začíná se dvěmi úrovněmi humanoida, což mu dává vitalitu 2k8, základní útočný bonus +1 a základní záchranné bonusy Výdrž +3, Reflexy +0 a Vůle +0.

Rasové dovednosti: Troglodytovy úrovně humanoida mu dávají body dovednosti rovnající se 5 x (2 + modifikátor Int, minimum 1). Jeho dovednosti povolání jsou Skrývání a Naslouchání. Troglodyti mají rasový bonus +4 ke Skrývání (+8 ve skalnatých nebo podzemních oblastech).

Rasové odbornosti: Troglodytovy úrovně humanoida mu dávají jednu odbornost. Troglodyt získává Vícenásobný útok jako bonusovou odbornost.

+6 bonus přirozené zbroje.

Přirozené zbraně: 2 drápy (1k4) a kousnutí (1k4).

Speciální útoky (viz výše): Zápach.

Ovládané jazyky: Drakonijština. Bonusové jazyky: Obecná řeč, giganština, goblinština, orkština.

Typické povolání: Kněz.

Oprava úrovně +2.

Trol

  Trol Trolí lovec, Hraničář 6. úrovně
  Velký obr Velký obr
Vitalita: 6k8+36 (63 žt) 6k8+6k8+72 (130 žt)
Iniciativa: +2 +1
Rychlost: 30 stop (6 čtverců) 30 stop (6 čtverců)
Třída zbroje: 16 (-1 velikost, +2 Obr, +5 přirozená), dotyk 11 zaskočený 14 21 (-1 velikost, +2 Obr, +5 přirozená, +5 +1 kroužková košile), dotyk 10 zaskočený 20
Základní útok/Zápas: +4/+14 +10/+21
Útok: Dráp +9 nablízko (1k6+6) Dráp +16 nablízko (1k6+7) nebo +1 válečná sekera +17 nablízko (2k6+8/x3) nebo oštěp +10 na dálku (1k8+7)
Úplný útok: 2 drápy +9 nablízko (1k6+6) a kousnutí +4 nablízko (1k6+3) 2 drápy +16 nablízko (1k6+7) a kousnutí +11 nablízko (1k6+3); nebo +1 válečná sekera +17/+12 nablízko (2k6+8/x3) a dráp +16 nablízko (1k6+7) a kousnutí +11 nablízko (1k6+3); nebo oštěp +10 na dálku (1k8+7)
Rozměr/Dosah: 10 stop/10 stop 10 stop/10 stop
Speciální útoky: Rozervání 2k6+9 Rozervání 2k6+10, kouzla
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 90 stop, vidění v šeru, regenerace 5, čich Vidění ve tmě do 90 stop, úhlavní nepřítel elfové (+4), úhlavní nepřítel lidé (+2), vidění v šeru, regenerace 5, čich, porozumění přírodě
Záchranné hody: Výdrž +11, Reflexy +4, Vůle +3 Výdrž +16, Reflexy +8, Vůle +8
Vlastnosti: Sil 23, Obr 14, Odl 23, Int 6, Mdr 9, Cha 6 Sil 25, Obr 12, Odl 22, Int 10, Mdr 15, Cha 10
Dovednosti: Naslouchání +5, Všímání +6 Znalost (příroda) +6, Znalost (podzemí) +6, Naslouchání +13, Tichý pohyb +9, Prohledávání +6, Všímání +13, Přežití +11 (+13 na povrchu nebo v podzemí nebo při stopování)
Odbornosti: Ostražitost, Železná vůle, Stopování Ostražitost, Roztínání, Vytrvalost (B), Zlepšená přirozená zbroj, Zlepšený boj dvěma zbraněmi (B), Železná vůle, Drtivý útok,Stopování (B), Boj dvěma zbraněmi (B)
Prostředí: Chladné hory (Scrag: Chladné vodstvo) Chladné hory
Uspořádání: Samotář nebo skupinka (2-4) Samotář
Nebezpečnost: 5 11
Poklad: Standardní Standardní
Přesvědčení: Většinou chaoticky zlé Většinou chaoticky zlé
Zlepšování: Podle povolání postavy -
Oprava úrovně: +5 +5

Trolové chodí vzpřímeně, ale nahrbeni dopředu se svěšenými rameny. Jejich chůze je nepravidelná a při běhu klátí pažemi a táhnou je po zemi. Ač vypadají velmi neobratně, jsou velmi čilí.

Typický dospělý trol měří 9 stop a váží 500 liber. Samice jsou trochu větší než samci. Trolova gumovitá kůže je mechově zelená, skvrnitě zelená nebo šedá, nebo hnilobně šedá. Jeho vlasy jsou většinou nazelenale černé nebo železitě šedé.

Trolové ovládají giganštinu.

Boj

Trolové se nebojí smrti. Bez zaváhání se vrhají do boje a divoce buší do nejbližšího nepřítele. I když musí čelit ohni, snaží se vyhnout plamenům a zaútočit.

Rozervání (zvl): Pokud trol zasáhne oběma drápy, zanoří je protivníkovi do těla a vytrhává maso. Tento útok automaticky způsobí dalších 2k6+9 zranění.

Regenerace (zvl): Oheň a kyselina způsobují trolovi normální zranění. Pokud trol ztratí končetinu nebo část těla, ztracený kus doroste během 3k6 minut. Trol si může připojit oddělenou část okamžitě přiložením na pahýl.

Scrag

Tyto příbuzní trolů mají podvodní podtyp. Žijí v libovolném vodstvu v libovolném podnebí. Mají základní rychlost na povrchu 20 stop a rychlost plavání 40 stop a vyskytují se jen ve vodních prostředích. Regenerují se, jen když jsou z většiny ponořeni ve vodě.

Trolí lovec

Některým trolům, schopnějším než většina ostatních, nevyhovuje jen požírat civilizované tvory, ale naučili se je soustavně lovit. Tito trolí lovci jsou obávaní hraničáři, kteří se zaměřili na zabíjení a požírání humanoidů.

Boj

Trolí lovec naplno využívá svůj čich k vystopování svých úhlavních nepřátel a většinou dává přednost lovu ve tmě.

Trolí lovec využívá své omezené množství kouzel k ochraně před zraňujícími energiemi a ke znehybnění nepřátel.

Obvykle připravená kouzla hraničáře (2; TO záchrany 12 + úroveň kouzla): 1. - omotání, odolej živlům.

Trolové jako postavy

Trolové jako postavy mají tyto rasové rysy:

+12 k Síle, +4 k Obratnosti, +12 k Odolnosti, -4 k Inteligenci (minimum 3), -2 k Moudrosti, -4 k Charisma.

Velká velikost. -1 postih k Třídě zbroje, -1 postih k hodům na útok, -4 postih ke Skrývání, +4 bonus při ověřování zápasu. Velká postava uzvedne a unese dvojnásobek toho, co středně velká postava.

Rozměr/Dosah: 10 stop/10 stop

Základní rychlost trolů je 30 stop.

Vidění ve tmě do 60 stop a vidění v šeru.

Rasová vitalita: Trol začíná se šesti úrovněmi obra, což mu dává vitalitu 6k8, základní útočný bonus +4 a základní záchranné bonusy Výdrž +5, Reflexy +2 a Vůle +2.

Rasové dovednosti: Trolovy úrovně obra mu dávají body dovednosti rovnající se 9 x (2 + modifikátor Int, minimum 1). Jeho dovednosti povolání jsou Naslouchání a Všímání.

Rasové odbornosti: Trolovy úrovně obra mu dávají tři odbornosti.

+5 bonus přirozené zbroje.

Přirozené zbraně: Dráp (1k6) a kousnutí (1k6).

Speciální útoky (viz výše): Rozervání, zranění 2k6 + 1-1/2 krát modifikátor Sil.

Ovládané jazyky: Giganština. Bonusové jazyky: Obecná řeč, orkština.

Typické povolání: Bojovník.

Oprava úrovně +5.

Jednorožec

  Jednorožec Nebeský hřebec, kněz 7. úrovně
  Velký magický netvor Velký magický netvor
Vitalita: 4k10+20 (42 žt) 8k10+7k8+75 (155 žt)
Iniciativa: +3 +4
Rychlost: 60 stop (12 čtverců) 60 stop (12 čtverců)
Třída zbroje: 18 (-1 velikost, +3 Obr, +6 přirozená), dotyk 12, zaskočený 15 24 (-1 velikost, +4 Obr, +6 přirozená, +5 zápěstníky zbroje), dotyk 13, zaskočený 20
Základní útok/Zápas: +4/+13 +13/+24
Útok: Roh +11 nablízko (1k8+8) Roh +22 nablízko (1k8+10)
Úplný útok: Roh +11 nablízko (1k8+8) a 2 kopyta +3 nablízko (1k4+2) Roh +22 nablízko (1k8+10) a 2 kopyta +14 nablízko (1k4+3)
Rozměr/Dosah: 10 stop/5 stop 10 stop/5 stop
Speciální útoky: - Odvracení nemrtvých 13/den, smeť zlo, kouzla
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop, magický kruh proti zlu, kouzelné schopnosti, imunita vůči jedu, očarování a nutkání, vidění v šeru, čich, porozumění divočině Snížená zranitelnost 10/magické, vidění ve tmě do 60 stop, magický kruh proti zlu, kouzelné schopnosti, imunita vůči jedu, očarování a nutkání, rezistence vůči kyselině 10, chladu 10 a elektřině 10, vidění v šeru, čich, magická odolnost 20, porozumění divočině
Záchranné hody: Výdrž +9, Reflexy +7, Vůle +6 Výdrž +16, Reflexy +12, Vůle +15
Vlastnosti: Sil 20, Obr 17, Odl 21, Int 10, Mdr 21, Cha 24 Sil 24, Obr 18, Odl 20, Int 13, Mdr 27, Cha 22
Dovednosti: Skákání +21, Naslouchání +11, Tichý pohyb +9, Všímání +11, Přežití +8* Soustředění +11, Znalost (příroda) +9, Znalost (náboženství) +8, Naslouchání +15, Tichý pohyb +12, Čarozpyt +5, Všímání +15, Přežití +15 (+17 nad zemí)*
Odbornosti: Ostražitost, Zaměření na dovednost (Přežití) Ostražitost, Sesílání v boji, Odvracení navíc, Zlepšené odvracení, Běh, Zaměření na dovednost (Přežití)
Prostředí: Lesy mírného pásu Chaoticky dobrá sféra
Uspořádání: Samotář, pár nebo skupinka (3-6) Samotář
Nebezpečnost: 3 13
Poklad: Žádný Žádný
Přesvědčení: Vždy chaoticky dobré Vždy chaoticky dobré
Zlepšování: 5-8 VT (Velký) Podle povolání postavy
Oprava úrovně: +4 (kohorta) +8 (kohorta)

Jednorožec má temně modré, fialové, hnědé nebo ohnivě zlaté oči. Samci mají bílou bradku.

Typický dospělý jednorožec dorůstá délky až 8 stop, měří 5 stop v kohoutku a váží 1200 liber. Samice jsou trochu menší a štíhlejší než samci.

Jednorožci ovládají sylvánštinu a obecnou řeč.

Boj

Jednorožci normálně útočí, jen když brání sebe nebo svůj les. Buď útočí ztečí a napichují protivníky rohem jako dřevcem nebo útočí kopyty. Roh je magická zbraň +3, ale tato moc zmizí, když o roh jednorožec přijde.

Magický kruh proti zlu (nad): Tato schopnost trvale duplikuje účinky stejnojmenného kouzla. Jednorožec nemůže potlačit tuto schopnost.

Kouzelné schopnosti: Jednorožec může používat najdi zlo vůlí jako volnou akci. Jednou denně může jednorožec k přesunu kdekoliv ve své domovině použít mocný teleport. Nemůže se teleportovat za hranice lesa ani zpátky do něj, pokud je jinde.

Jednorožec může použít zhoj lehká zranění třikrát denně a zhoj střední zranění jednou denně (úroveň sesilatele 5) tak, že se zraněného tvora dotkne svým rohem. Jednou denně může použít neutralizuj jed (TO 21, úroveň sesilatele 8) dotykem rohu. TO hodu závisí na Charisma.

Porozumění divočině (zvl): Tato schopnost funguje stejně jako druidova schopnost povolání porozumění divočině, avšak jednorožec má rasový bonus +6 při ověřování této schopnosti.

Dovednosti: Jednorožci mají rasový bonus +4 na ověřování Tichému pohybu. *Jednorožci mají způsobilostní bonus +3 na ověřování Přežití uvnitř hranic svého lesa.

Nebeský hřebec

Nebeský hřebec popsaný zde je nebeský jednorožec s vitalitou 8 a sedmi úrovněmi kněze.

Boj

Schopnost neutralizuj jed (TO 20) má upravené TO vzhledem k větší vitalitě a jiné velikosti Charisma.

Přirozené zbraně nebeského hřebce se považují za magické zbraně pro účely překonání snížené zranitelnosti.

Smeť zlo (nad): Jednou za den může nebeský hřebec provést normální útok nablízko, který zlému protivníkovi způsobí 15 zranění navíc.

Připravená kouzla kněze (6/7/6/5/4; TO záchrany 18 + úroveň kouzla); 0 - najdi magii, najdi jed (2), světlo, odhodlání (2); 1. - požehnání (2), uklidni zvířata*, mlha, zbav strachu, azyl, štít víry; 2. - podpora* (2), zvířecí posel, nižší navrácení, odstraň paralýzu, zaštiť přítele; 3. - modlitba, ochrana před energií, sejmi kletbu, spalující světlo (2); 4. - chůze vzduchem, moc bohů, svatý úder*, navrácení.

*Doménová kouzla. Domény: Zvířata a Dobro.

Upír

Upíři vypadají stejně jako za života, ale jejich obličej často vypadá zatvrzele a divoce, s dravčím pohledem vlka. Stejně jako kostějové se často obklopují nádherou a dekadencí, a mohou předstírat šlechtický původ. Přes svůj lidský vzhled mohou být upíří snadno rozpoznáni, neboť nevrhají žádný stín a nemají odraz v zrcadlech.

Upíří ovládají jazyky, které znali za svého života.

Vytvoření upíra

"Upír" je získaná šablona, která může být přidána libovolnému humanoidovi nebo nestvůrnému humanoidovi (dále je uváděn jako výchozí tvor).

Upír využívá všechny statistiky a zvláštní schopnosti výchozího tvora kromě vyjímek uvedených níže.

Velikost a typ: Typ tvora se změní na nemrtvého (humanoid nebo nestvůrný humanoid). Nepřepočítávej základní útočný bonus, záchranné hody nebo body dovednosti. Velikost se nezmění.

Vitalita: Zvyš všechnu současnou a budoucí vitalitu na k12.

Rychlost: Stejná jako výchozí tvor. Pokud měl výchozí tvor rychlost plavání, upírovi zůstává schopnost plavat a není zranitelný ponořením do tekoucí vody (viz níže).

Třída zbroje: Bonus přirozené zbroje základního tvora se zvýší o 6.

Útok: Upírovi zůstávají všechny útoky výchozího a také získává útok úderem, pokud ho už nemá. Pokud výchozí tvor mohl používat zbraně, může upír také. Tvorovi s přirozenými zbraněmi zůstávají tyto přirozené zbraně. Upír bojující beze zbraní, může útočit buď úderem nebo prvořadou přirozenou zbraní (pokud nějakou má). Upír ozbrojený zbraní používá úder nebo zbraň, jak si zvolí.

Plný útok: Upír bojující beze zbraně používá buď útok úderem (viz výše) nebo přirozené zbraně (pokud nějaké má). Upír ozbrojený zbraní většinou používá zbraň jako prvořadý útok spolu s úderem nebo jinou přirozenou zbraní jako přirozený druhořadý útok.

Zranění: Upíři mají útok úderem. Pokud výchozí tvor neměl tento druh útoku, použij odpovídající hodnotu z níže uvedené tabulky podle velikosti upíra. Dalším druhům přirozených zbraní zůstávají původní hodnoty zranění nebo odpovídající hodnoty z níže uvedené tabulky, podle toho, co je lepší.

Velikost Zranění
Droboučký 1
Miniaturní 1k2
Drobný 1k3
Malý 1k4
Střední 1k6
Velký 1k8
Obrovský 2k6
Gigantický 2k8
Kolosální 4k6

Speciální útoky: Upírovi zůstávají všechny speciální útoky výchozího tvora a získá ty popsané níže. TO záchrany je 10 + 1 upírovy vitality + oprava upírovy Cha, pokud není řečeno jinak.

Vysání krve (zvl): Upír muže sát krev živým obětem pomocí svých tesáků po úspěšném ověření zápasu. Pokud drží protivníka, saje krev a vysaje 1k4 bodů Odolnosti každé kolo, ve kterém drží svou oběť. Za každý takovýto úspěšný útok upír získá 5 dočasných životů.

Děti noci (nad): Upíří ovládají některé nižší tvory a jednou denně mohou svolat 1k6+1 hejn krys, 1k4+1 hejn netopýrů nebo smečku 3k6 vlků jako standardní akci. (Pokud výchozí tvor není pozemský, tato schopnost může svolat jiné podobně silné tvory.) Tito tvorové přijdou a shromáždí se za 2k6 kol a budou upírovi sloužit nejvýše 1 hodinu.

Podrobení (nad): Upír si může podrobit protivníkovu vůli pouhým pohledem do jeho očí. Je to podobné útoku pohledem, ale upír musí použít standardní akci, ti, kteří se na něj pouze dívají nejsou zasaženi. Ten, koho si upír vybere za cíl, musí uspět v hodu na Vůli jinak se okamžitě podvolí upírově autoritě, jako při kouzlu podrob osobu (úroveň sesilatele 12). Schopnost má dosah 30 stop.

Vytvoření zplozence (nad): Humanoid nebo nestvůrný humanoid zabitý upírem pomocí vysátí esence povstane jako upíří zplozenec (viz heslo Upíří zplozenec) 1k4 dnů po pohřbu.

Pokud ale upír vysál oběti Odolnost na 0 či méně, oběť se vrátí jako zplozenec, pokud měla 4 a méně VT, a jako upír, pokud měla 5 a více VT. V obojím případě je nový upír nebo zplozenec úplně podřízen autoritě upíra, který ho stvořil, a zůstává zotročen, dokud není jeho pán zničen. V jednom okamžiku nemůže mít upír zotročeno víc zplozenců než je dvojnásobek jeho vitality; další vytvoření zplozenci nad tento limit jsou stvořeni jako upíří se svobodnou vůlí nebo upíří zplozenci. Zotročení upíři mhou vytvářet a zotročovat vlastní zplozence, takže hlavní upír může takto kontrolovat množství nižší upírů. Upír může dobrovolně osvobodit zotročeného zplozence, aby mohl zotročit jiného, ale jednou osvobozený upír nebo upíří zplozenec nemůže být zotročen znovu.

Vysátí esence (nad): Živý tvor zasažený úderem upíra (nebo případně jinou přirozenou zbraní upíra) získá dvě negativní úrovně. Za každou udělenou negativní úroveň upír získá 5 dočasných životů. Upír může použít tuto schopnost jednou za kolo.

Speciální atributy: Upírovi zůstávají všechny speciální atributy výchozího tvora a získá ty popsané níže.

Změna podoby(nad): Upír může získat podobu netopýra, litého netopýra, vlka nebo litého vlka jako standardní akci. Tato schopnost je podobná kouzlu proměň seslaného postavou na 12. úrovni, ale upír nezíská životy při změně podoby a musí si zvolit je mezi těmito podobami. Ve změněné podobě upír ztrácí přirozený útok úderem a schopnost podrobení, ale získá přirozené zbraně a zvláštní speciální útoky nové podoby. Upír zůstane v této podobě, dokud ji nezmění na jinou nebo do příštího východu slunce. (Pokud výchozí tvor není pozemský, tato schopnost může umožňovat používat jiné podoby.)

Snížená zranitelnost (nad): Upír má sníženou zranitelnost 10/stříbrné a magické. Upírovy přirozené zbraně se považují za magické zbraně pro účely překonání snížené zranitelnosti.

Rychlé uzdravování (zvl): Upír si vyléčí 5 bodů zranění každé kolo, pokud má alespoň 1 život. Pokud jsou mu v boji životy sníženy na 0, automaticky převezme mlžnou podobu a pokusí se uniknout. Musí se dostat do své rakve doma do 2 hodin jinak bude natrvalo zničen. (Za dvě hodiny může urazit až 9 mil.) Libovolné další zranění způsobené upírovi, který byl přinucen převzít mlžnou podobu, nemá žádný účinek. Když už dlí ve své rakvi, je bezmocný. Získá 1 život za 1 hodinu, pak už není bezmocný a obnoví se mu uzdravování 5 životů za kolo.

Mlžná podoba (nad): Jako standardní akci může upír kdykoliv převzít mlžnou podobu (jako stejnojmenné kouzlo - úroveň sesilatele 5), ale může zůstat v mlžné podobě neomezeně a má rychlost létání 20 stop s perfektní manévrovatelností.

Rezistence (zvl): Upír má rezistenci na chlad 10 a elektřinu 10.

Pavoučí šplh (zvl): Upír může lézt po strmých plochách jako by měl kouzlo pavoučí šplh.

Rezistence proti odvracení (zvl): Upír má +4 rezistenci proti odvracení.

Vlastnosti: Vlastnosti výchozího tvora se zvýší takto: Sil +6, Obr +4, Int +2, Mou +2, Cha +4. Jako nemrtvý tvor nemá upír Odolnost.

Dovednosti: Upíři mají rasový bonus +8 na ověřování Předstírání, Skrývání, Naslouchání, Tichému pohybu, Prohledávání, Odhal úmysl a Všímání. Jinak stejné jako výchozí tvor.

Odbornosti: Upíří získávají Ostražitost, Bojové reflexy, Uhýbání, Zlepšenou iniciativu a Bleskové reflexy, pokud výchozí tvor splňuje jejich předpoklady a ještě nemá tyto odbornosti.

Prostředí: Libovolné, většinou stejné jako výchozí tvor.

Uspořádání: Samotář, pár, skupinka (3-5), nebo společenství (1-2 a 2-5 upířích zplozenců)

Nebezpečnost: Jako výchozí tvor +2.

Poklad: Dvojnásobek standardního.

Přesvědčení: Vždy zlé (libovolné).

Zlepšování: Podle povolání postavy.

Oprava úrovně: Jako výchozí tvor +8.

Slabiny upírů

Výměnou za svou velkou moc mají upíří množství slabin.

Zahánění upíra: Upíří nemohou snést silný zápach česneku a nevstoupí do oblasti ověšené česnekem. Podobně se vyhýbají zrcadlům a důrazně prezentovaným svatým symbolům. Tyto věci upíra nezraňují - jen ho drží dál. Upír musí stát alespoň 5 stop od osoby držící zrcadlo nebo svatý předmět a nemůže se této osoby dotknout nebo na ni zaútočit nablízko do konce setkání. Držení upíra v šachu, aby se držel dál, je standardní akce.

Upíří také nejsou schopni překonat tekoucí vodu, ačkoliv můžou být přes ni přeneseni v rakvi nebo na palubě lodi.

Za žádných okolností také nemohou vstoupit do něčího domova nebo jiné budovy, pokud nebyli pozváni někým, kdo má pravomoc tak učinit. Mohou volně vstupovat na veřejná místa, neboť ty jsou svou podstatou otevřená všem.

Zabití upíra: Snížení upírových životů na 0 a méně ho zneschopní, ale ne nutně zničí (viz poznámka o rychlém uzdravování). Některé útoky však upíry mohou zabít. Vystavení upíra přímému slunečnímu světlu ho dezorientuje: má jen jedinou pohybovou nebo útočnou akci a další kolo je úplně zničen, pokud neunikne. Podobně, potopení upíra do tekoucí vody mu sebere třetinu životů každé kolo, dokud není na konci třetího kola zničen. Probodnutí upírova srdce dřevěným kolíkem ho okamžitě zabije. Naneštěstí znovu obživne, když je kolík vyndán, ledaže by bylo zničeno tělo. Populární taktikou je useknout mu hlavu a naplnit její ústa hostiemi (nebo něčím podobným).

Upíři jako postavy

Upíři jsou vždy zlí, takže postavy určitých povolání ztrácí některé schopnosti povolání. Navíc, určitá povolání mají další penalizace.

Kněží: Upíří kněží ztrácí schopnost odvracet nemrtvé, ale získávají schopnost ovládat nemrtvé. Tato schopnost nepůsobí na upírova pána nebo jiné upíry, které tento pán kontroluje. Upíří kněží mají přístup do dvou z následujících domén: Chaos, Ničení, Šalba a Zlo.

Čarodějové a kouzelníci: Upířím čarodějům a kouzelníkům zůstávají schopnosti povolání, ale pokud mají jiného pomocníka než krysu nebo netopýra, pouto mezi nimi je zlomeno a pomocník se bude stranit bývalého pána. Postava si pak může povolat jiného pomocníka, ale musí to být jen krysa nebo netopýr.

Upíří zplozenec

  Středně velký nemrtvý
Vitalita: 4k12+3 (29 žt)
Iniciativa: +6
Rychlost: 30 stop (6 čtverců)
Třída zbroje: 15 (+2 Obr, +3 přirozená), dotyk 12, zaskočený 13
Základní útok/Zápas: +2/+5
Útok: Úder +5 nablízko (1k6+4 plus vysátí esence)
Úplný útok: Úder +5 nablízko (1k6+4 plus vysátí esence)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Vysání krve, podrobení, vysátí esence
Speciální atributy: +2 rezistence proti odvracení, snížená zranitelnost 5/stříbrné, vidění ve tmě do 60 stop, rychlé uzdravování 2, mlžná podoba, rezistence na chlad 10 a elektřinu 10, pavoučí šplh, rysy nemrtvého
Záchranné hody: Výdrž +1, Reflexy +5, Vůle +5
Vlastnosti: Sil 16, Obr 14, Odl -, Int 13, Mdr 13, Cha 14
Dovednosti: Předstírání +6, 3plhání +8, Řemeslo nebo Profese (libovolné), Diplomacie +4, Skrývání +10, Skákání +8, Naslouchání +11, Tichý pohyb +10, Prohledávání +8, Odhal úmysl +11, Všímání +11
Odbornosti: OstražitostB, Zlepšená iniciativitaB, Bojové reflexyB, Zaměření na dovednost (zvolená dovednost Řemeslo nebo Profese), Tvrdost
Prostředí: Libovolné
Uspořádání: Samotář nebo houf (2-5)
Nebezpečnost: 4
Poklad: Standardní
Přesvědčení: Vždy zlé (libovolné)
Zlepšování: -
Oprava úrovně: -

Upíří zplozenci jsou nemrtví tvorové, kteří přicházejí na svět, když upíří zabíjí smrtelníky. Stejně jako jejich stvořitelé jsou i upíří zplozenci poutáni ke své rakvi a zemině ze svých hrobů.

Upíří zplozenci vypadají stejně jako za života, ale často jejich obličej vypadá zatvrzele, s dravčím pohledem.

Upíří zplozenci ovládají obecnou řeč.

Boj

Upíří zplozenci využívají svou brutální sílu při útocích na smrtelníky, napadají protivníky velmi tvrdými pěstmi a vrhají je proti zdem a kamenům. Často také využívají mlžnou podobu a schopnost letu k napadání slabých míst nepřítele.

Vysání krve (zvl): Upíří zplozenec muže sát krev živým obětem pomocí svých tesáků po úspěšném ověření zápasu. Pokud drží protivníka, saje krev a vysaje 1k4 bodů Odolnosti každé kolo, ve kterém drží svou oběť. Za každý takovýto úspěšný útok upíří zplozenec získá 5 dočasných životů.

Podrobení (nad): Upíří zplozenec si může podrobit protivníkovu vůli pouhým pohledem do jeho očí. Je to podobné útoku pohledem, ale upíří zplozenec musí použít standardní akci, ti, kteří se na něj pouze dívají nejsou zasaženi. Ten, koho si upíří zplozenec vybere za cíl, musí uspět v hodu na Vůli jinak se okamžitě podvolí jeho autoritě, jako při kouzlu podrob osobu (úroveň sesilatele 5). Schopnost má dosah 30 stop.

Vysátí esence (nad): Živý tvor zasažený úderem upířího zplozence získá jednu negativní úroveň. TO hodu na výdrž pro odstranění negativní úrovně je 14. TO hodu závisí na Charisma. Za každou udělenou negativní úroveň upíří zplozenec získá 5 dočasných životů.

Rychlé uzdravování (zvl): Upíří zplozenec si vyléčí 2 body zranění každé kolo, pokud má alespoň 1 život. Pokud jsou mu v boji životy sníženy na 0, automaticky na sebe bere mlžnou podobu a pokusí se uniknout. Musí se dostat do své rakve do 2 hodin, jinak bude natrvalo zničen. (Za dvě hodiny může urazit až 9 mil.) Když už dlí ve své rakvi, je bezmocný. Za 1 hodinu získá 1 život, ale pak už není bezmocný a obnoví se mu rychlé uzdravování 2 životů za kolo.

Mlžná podoba (nad): Jako standardní akci může upíří zplozenec kdykoliv převzít mlžnou podobu (jako stejnojmenné kouzlo - úroveň sesilatele 6), ale může zůstat v mlžné podobě neomezeně a má rychlost létání 20 stop s perfektní manévrovatelností.

Pavoučí šplh (zvl): Upíří zplozenec může lézt po strmých plochách jako by měl kouzlo pavoučí šplh.

Dovednosti: Upíří zplozenci mají rasový bonus +4 na ověřování Předstírání, Skrývání, Naslouchání, Tichému pohybu, Prohledávání, Odhal úmysl a Všímání.

Slabiny upířích zplozenců

Na upíří zplozence účinkují všechny útoky, které zahánějí nebo zabíjejí upíry. Více podrobností viz heslo Upír.

Varguj

  Malý sférik (Mimosférický, zlý)
Vitalita: 1k8+1 (5 žt)
Iniciativa: +1
Rychlost: let 30 stop (dobrý) (6 čtverců)
Třída zbroje: 12 (+1 velikost, +1 Obr), dotyk 12, zaskočený 11
Základní útok/Zápas: +1/-3
Útok: Kousnutí +3 nablízko (1k4 plus jed)
Úplný útok: Kousnutí +3 nablízko (1k4 plus jed)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Vřískot, polibek, jed
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop
Záchranné hody: Výdrž +3, Reflexy +3, Vůle +3
Vlastnosti: Sil 10, Obr 13, Odl 12, Int 5, Mdr 12, Cha 8
Dovednosti: Skrývání +11, Vyslýchání +3, Naslouchání +5, Tichý pohyb +7, Všímání +5
Odbornosti: Bojové finesy
Prostředí: Sféra se zlým přesvědčením
Uspořádání: Shluk (2-5), nebo dav (6-11)
Nebezpečnost: 2
Poklad: Žádný
Přesvědčení: Vždy neutrálně zlé
Zlepšování: 2-3 HD (Malý)
Oprava úrovně: -

Varguj je o něco větší než lidská hlava, okolo 18 palců vysoký, s rozpětím křídel 4 stopy. Váží okolo 10 liber.

Vargujové ovládají ďábelštinu.

Boj

Vargujové při útoku koušou svými rozeklanými zuby. Jejich zvláštní útoky je dělají ještě více nebezpečnější. Přirozené zbraně varguje, stejně jako další jiné zbraně, které používá, se považují za zbraně se zlým přesvědčením pro účely překonání snížené zranitelnosti.

Vřískot (nad): Místo kousnutí může varguj naplno otevřít ústa a vypustit hrozivý vřískot. Všichni v dosahu 60 stop (kromě dalších vargujů), kteří ho vidí a slyší jeho vřískot, musí uspět v hodu na Výdrž proti TO 12, jinak jsou paralyzováni strachem na 2k4 kol nebo dokud na ně nezaútočí, neodejde z dosahu nebo zmizí z dohledu. Na paralyzovaného tvora může vargouile použít svůj polibek. Tvor, který uspěje v hodu, je imunní na vřískot stejného varguje na 24 hodin. TO hodu závisí na Odolnosti a zahrnuje rasový bonus +1.

Polibek (nad): Varguj může políbit paralyzovaného tvora pomocí úspěšného dotykového útoku nablízko. Tento protivník musí uspět v hodu na Výdrž proti TO 15, jinak začne procházet hrozivou proměnou a stane se vargouilem do 24 hodin (a často ještě dříve, hoď odděleně 1k6 za každou fázi proměny).

Nejprve, během 1k6 hodin, vypadají oběti všechny vlasy. V průběhu dalších 1k6 hodin uši vyrostou v kožená křídla, z vrchu hlavy a brady vyrazí tykadla a ze zubů se stanou dlouhé ostré tesáky. Během následujících 1k6 hodin bude oběti vysávána Inteligence a Charisma rychlostí 1 bod za hodinu (na minimum 3). Proměna je ukončena o 1k6 hodin později, kdy se hlava uvolní od těla (které ihned zemře) a stane se vargujem. Proměna může být přerušena slunečním světlem, i kouzlo denní světlo může oddálit smrt, ale k obrácení proměny je třeba kouzlo zbav nemoci. TO hodu závisí na Odolnosti a zahrnuje rasový bonus +4.

Jed (zvl): Zranění, Výdrž TO 12, jinak je oběť neschopná léčit si zranění způsobená vargujovým kousnutím přirozeně nebo magicky. Kouzla neutralizuj jed nebo uzdrav odstraní tento účinek, zatímco zadrž jed umožní magické léčení. TO hodu závisí na Odolnosti a zahrnuje rasový bonus +1.

Fext

  Středně velký nemrtvý
Vitalita: 4k12 (26 žt)
Iniciativa: +1
Rychlost: 30 stop (6 čtverců)
Třída zbroje: 15 (+1 Obr, +4 přirozená), dotyk 11, zaskočený 14
Základní útok/Zápas: +2/+3
Útok: Úder +3 nablízko (1k4+1 plus vysátí esence)
Úplný útok: Úder +3 nablízko (1k4+1 plus vysátí esence)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Vytvoření zplozence, vysátí esence
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop, rysy nemrtvého
Záchranné hody: Výdrž +1, Reflexy +2, Vůle +5
Vlastnosti: Sil 12, Obr 12, Odl -, Int 11, Mdr 13, Cha 15
Dovednosti: Skrývání +8, Naslouchání +7, Tichý pohyb +16, Všímání +7
Odbornosti: Ostražitost, Boj poslepu
Prostředí: Libovolné
Uspořádání: Samotář, pár, houf (3-5) nebo dav (6-11)
Nebezpečnost: 3
Poklad: Žádný
Přesvědčení: Vždy neutrálně zlé
Zlepšování: 5-8 VT (Středně velký)
Oprava úrovně: -

Vzhled fexta je podivně pokřiveným odrazem podoby, kterou měl za života. Fext má přibližně stejnou výšku a váhu jako člověk. Fextové ovládají obecnou řeč.

Boj

Fexti útočí velmi tvrdými pěstmi.

Vytvoření zplozence (nad): Libovolný humanoid zabitý fextem se sám stane fextem za 1k4 kol. Zplozenec je ovládán fextem, který ho vytvořil, a zůstává zotročen do své smrti. Nezůstávají mu žádné schopnosti, které měl za života.

Vysátí esence (nad): Živý tvor zasažený úderem fexta získá jednu negativní úroveň. TO hodu na výdrž pro odstranění negativní úrovně je 14. TO hodu závisí na Charisma. Za každou udělenou negativní úroveň fext získá 5 dočasných životů.

Dovednosti: Fexti mají rasový bonus +8 na ověřování Tichému pohybu.

Bludička

  Malá Zrůda (Vzdušný)
Vitalita: 9k8 (40 žt)
Iniciativa: +13
Rychlost: let 50 stop (perfektní) (10 čtverců)
Třída zbroje: 29 (+1 velikost, +9 Obr, +9 odrážení), dotyk 29, zaskočený 20
Základní útok/Zápas: +6/-3
Útok: Šok +16 dotyk nablízko (2k8 elektřina)
Úplný útok: Šok +16 dotyk nablízko (2k8 elektřina)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: -
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop, imunita na magii, přirozená neviditelnost
Záchranné hody: Výdrž +3, Reflexy +12, Vůle +9
Vlastnosti: Sil 1, Obr 29, Odl 10, Int 15, Mdr 16, Cha 12
Dovednosti: Předstírání +13, Diplomacie +3,Převleky +1 (+3 při jednání), Vyslýchání +3, Naslouchání +17, Prohledávání +14, Všímání +17, Přežití +3 (+5 při stopování)
Odbornosti: Ostražitost, Boj poslepu, Uhýbání, Zlepšená iniciativita, Bojové finesyB
Prostředí: Bažiny mírného pásu
Uspořádání: Samotář, pár nebo řetěz (3-4)
Nebezpečnost: 6
Poklad: 1/10 mincí; 50% zboží; 50% předměty
Přesvědčení: Většinou chaoticky zlé
Zlepšování: 10-18 VT (Malý)
Oprava úrovně: -

Bludičky mohou být žluté, bílé, zelené nebo modré. Mohou být snadno zaměněny za lucerny, hlavně v mlhavých bažinách a močálech, kde žijí. Tělo bludičky je koule houbovitého materiálu o průměru asi 1 stopa a váze asi 3 libry. Její zářivé tělo svítí jako pochodeň. Bludičky ovládají obecnou řeč a auranštinu. Nemají žádné mluvící ústrojí, ale pomocí vibrací mohou vytvořit strašidelný hlas.

Boj

Bludičky se většinou vyhýbají boji. Nejraději matou a klamají dobrodruhy a vábí je do bažin či jiných nebezpečných oblastí. Když jsou donuceny bojovat, vypouštějí malé elektrické šoky, které se počítají jako dotykové útoky na dálku.

Imunita na magii (zvl): Bludičky jsou imunní na většinu kouzel a kouzelných schopností, které dovolují magickou odolnost, kromě magické střely a bludiště.

Přirozená neviditelnost (zvl): Překvapená nebo vystrašená bludička může potlačit svou záři, v kterémžto okamžiku je považována za neviditelnou jako díky kouzlu.

Sněžný vlk

  Velký magický netvor (Chladný)
Vitalita: 6k10 (51 žt)
Iniciativa: +5
Rychlost: 50 stop (10 čtverců)
Třída zbroje: 15 (-1 velikost, +1 Obr, +5 přirozená), dotyk 10, zaskočený 14
Základní útok/Zápas: +6/+14
Útok: Kousnutí +9 nablízko (1k8+6 plus 1k6 chlad)
Úplný útok: Kousnutí +9 nablízko (1k8+6 plus 1k6 chlad)
Rozměr/Dosah: 10 stop/5 stop
Speciální útoky: Dechová zbraň, mrazivé kousnutí, podražení
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop, imunita na chlad, vidění v šeru, čich, zranitelnost ohněm
Záchranné hody: Výdrž +8, Reflexy +6, Vůle +3
Vlastnosti: Sil 18, Obr 13, Odl 16, Int 9, Mdr 13, Cha 10
Dovednosti: Skrývání -1*, Naslouchání +6, Tichý pohyb +7, Všímání +6, Přežití +1*
Odbornosti: Ostražitost, Zlepšená iniciativita, Stopování
Prostředí: Chladné lesy
Uspořádání: Samotář, pár nebo smečka (3-5)
Nebezpečnost: 5
Poklad: 1/10 mincí; 50% zboží; 50% předměty
Přesvědčení: Většinou neutrálně zlé
Zlepšování: 7-9 VT (Velký); 10-18 VT (Obrovský)
Oprava úrovně: +3 (kohorta)

Sněžný vlk je okolo 8 stop dlouhý a okolo 4,5 stopy vysoký v kohoutku. Váží okolo 450 liber. Sněžní vlci mohou mluvit giganštinou a obecnou řečí.

Boj

Sněžní vlci většinou loví jako smečka. Jejich velikost, úskočnost a hrozivá dechová zbraň jim umožňuje lovit a zabíjet tvory o hodně větší než oni. Smečka většinou krouží kolem nepřítele a postupně se ho jednotliví vlci snaží vyčerpat. Pokud mají naspěch, sněžní vlci zkoušejí držet své nepřátele.

Dechová zbraň (nad): kužel 15 stop dlouhý, jednou za 1k4 kol, zranění 4k6 chladem, Reflexy TO 16 poloviční. TO hodu závisí na Odolnosti.

Mrazivé kousnutí (nad): Sněžný vlk způsobuje 1k6 zranění chladem navíc, kdykoliv kousne protivníka, jako by kousnutí byla mrazivá zbraň.

Podražení (zvl): Sněžný vlk, který zasáhne kousnutím, může zkusit podrazit protivníka (oprava +8) jako volnou akci bez nutnosti dotykového útoku nebo vyvolání příležitostného útoku. Pokud pokus selže, protivník nemůže reagovat a podrazit sněžného vlka.

Dovednosti: Sněžní vlci mají rasový bonus +1 na ověřování Naslouchání, Tichému pohybu a Všímání. Sněžní vlci také mají rasový bonus +2 na ověřování Skrývání. *Jejich přirozené zbarvení jim dává rasový bonus +7 ke Skrývání v oblastech se sněhem a ledem. Sněžný vlak má rasový bonus +4 na ověřování Přežití při stopování pomocí čichu.

Vrrk

  Středně velký magický netvor
Vitalita: 4k10+8 (30 žt)
Iniciativa: +2
Rychlost: 50 stop (10 čtverců)
Třída zbroje: 14 (+2 Obr, +2 přirozená), dotyk 12, zaskočený 12
Základní útok/Zápas: +4/+7
Útok: Kousnutí +7 nablízko (1k6+4)
Úplný útok: Kousnutí +7 nablízko (1k6+4)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Podražení
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop, vidění v šeru, čich
Záchranné hody: Výdrž +6, Reflexy +6, Vůle +3
Vlastnosti: Sil 17, Obr 15, Odl 15, Int 6, Mdr 14, Cha 10
Dovednosti: Skrývání +4, Naslouchání +6, Tichý pohyb +6, Všímání +6, Přežití +2*
Odbornosti: Ostražitost, Stopování
Prostředí: Pláně mírného pásu
Uspořádání: Samotář, pár nebo smečka (6-11)
Nebezpečnost: 2
Poklad: 1/10 mincí; 50% zboží; 50% předměty
Přesvědčení: Většinou neutrálně zlé
Zlepšování: 5-6 VT (Středně velký); 7-12 VT (Velký)
Oprava úrovně: +1 (kohorta)

Typický vrrk má šedou nebo černou kožešinu, je až 5 stop dlouhý a 3 stopy vysoký v kohoutku. Váží okolo 300 liber. Inteligentnější než jejich menší bratranci, vrrci mluví vlastním jazykem. Někteří také mohou mluvit obecnou řečí a goblinštinou.

Boj

Páry nebo smečka spolupracuje při lovu větších kusů vysoké zvěře, osamocení vrrci se obvykle spokojí s menší kořistí. Často využívají taktiku udeř a uteč k vyčerpání své kořisti. Většího protivníka smečka obvykle obklíčí: Každý vrrk na něj postupně útočí a hned se stáhne, dokud není tvor vyčerpán, v kterémžto okamžiku se na něj smečka vrhne aby ho zabila. Pokud začnou být netrpělivý nebo mají velkou početní převahu, vrrci se pokusí protivníka držet.

Podražení (zvl): Vrrk, který zasáhne kousnutím, může zkusit podrazit protivníka (oprava +3) volnou akcí bez toho, že by musel provádět útok dotykem nebo tím provokoval k příležitostnému útoku. Pokud se pokus nezdaří, protivník nemůže reagovat podražením vrrka.

Dovednosti: Vrrci mají rasový bonus +1 na ověřování Naslouchání, Tichému pohybu a Všímání a rasový bonus +2 na ověřování Skrývání. *Vrrk má rasový bonus +4 na ověřování Přežití při stopování pomocí čichu.

Přízrak

  Přízrak Strašlivý přízrak
  Středně velký nemrtvý (Nehmotný) Velký nemrtvý (Nehmotný)
Vitalita: 5k12 (32 žt) 16k12 (104 žt)
Iniciativa: +7 +13
Rychlost: let 60 stop (dobrý) (12 čtverců) let 60 stop (dobrý) (12 čtverců)
Třída zbroje: 15 (+3 Obr, +9 odrážení), dotyk 15, zaskočený 12 25 (-1 velikost, +9 Obr, +7 odrážení), dotyk 25, zaskočený 16
Základní útok/Zápas: +2/- +8/-
Útok: Nehmotný dotyk +5 nablízko (1k4 plus vysátí 1k6 Odolnosti) Nehmotný dotyk +16 nablízko (2k6 plus vysátí 1k8 Odolnosti)
Úplný útok: Nehmotný dotyk +5 nablízko (1k4 plus vysátí 1k6 Odolnosti) Nehmotný dotyk +16 nablízko (2k6 plus vysátí 1k8 Odolnosti)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop 10 stop/10 stop
Speciální útoky: Vysátí Odolnosti, vytvoření zplozence Vysátí Odolnosti, vytvoření zplozence
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop, bezmocnost na denním světle, rysy nehmotného, +2 rezistence proti odvracení, rysy nemrtvého, nepřirozená aura Vidění ve tmě do 60 stop, bezmocnost na denním světle, rysy nehmotného, vycítění života 60 stop, rysy nemrtvého, nepřirozená aura
Záchranné hody: Výdrž +1, Reflexy +4, Vůle +6 Výdrž +5, Reflexy +14, Vůle +14
Vlastnosti: Sil -, Obr 16, Odl -, Int 14, Mdr 14, Cha 15 Sil -, Obr 28, Odl -, Int 17, Mdr 18, Cha 24
Dovednosti: Diplomacie +6, Skrývání +11, Vyslýchání +10, Naslouchání +12, Prohledávání +10, Odhalení úmyslu +8, Všímání +12, Přežití +2 (+4 při stopování) Diplomacie +9, Skrývání +24, Vyslýchání +26, Znalost (náboženství) +22, Naslouchání +25, Prohledávání +22, Odhalení úmyslu +23, Všímání +25, Přežití +4 (+6 při stopování)
Odbornosti: OstražitostB, Boj poslepu, Bojové reflexy, Zlepšená iniciativitaB OstražitostB, Boj poslepu, Bojové reflexy, Uhýbání, Zlepšená iniciativitaB, Zlepšený přirozený útok (nehmotný dotyk), Pohyblivost, Bleskový útok
Prostředí: Libovolné Libovolné
Uspořádání: Samotář, tlupa (2-5) nebo skupina (6-11) Samotář
Nebezpečnost: 5 11
Poklad: Žádný Žádný
Přesvědčení: Vždy zákonně zlé Vždy zákonně zlé
Zlepšování: 6-10 VT (Středně velký) 17-32 VT (Velký)
Oprava úrovně: - -

Přízraky jsou nehmotné bytosti zrozené z temnoty a zla. V některých případech může hrozivá silueta přízraku vypadat jako oblečená v brnění nebo vybavená zbraněmi. Takovýto vzhled neovlivňuje TZ ani bojové schopnosti přízraku, jen odráží jeho podobu za života.

Přízrak je vysoký asi jako člověk, zatímco strašlivý přízrak je zhruba velikosti zlobra. Protože jsou oba nehmotní, neváží nic.

Přízraky ovládají obecnou řeč a ďábelštinu.

Boj

Přízrak a strašlivý přízrak sdílejí tyto schopnosti:

Nepřirozená aura (nad): Divoká nebo domestikovaná zvířata cítí nepřirozenou přítomnost přízraku na vzdálenost 30 stop. Dobrovolně se nepřiblíží na menší vzdálenost a zpanikaří, když jsou k tomu donucena. Přestanou panikařit, až když se dostanou za tuto vzdálenost.

Ztráta sil na denním světle (nad): Přízraky ztrácí na slunečním světle (ne však v kouzle sluneční světlo) všechnu svou moc a prchají před ním.

Přízrak

Vysátí Odolnosti (nad): Živý tvor zasažený nehmotným dotykem přízraku musí uspět v hodu na Výdrž (TO 14) nebo je mu vysáto 1k6 bodů Odolnosti. TO hodu je založeno na Charisma. Za každý takový úspěšný útok přízrak získá 5 dočasných životů.

Vytvoření zplozence (nad): Libovolný humanoid zabitý přízrakem se sám stane přízrakem za 1k4 kol. Jeho tělo zůstane neporušené a neoživené, ale jeho duch je vyrván z mrtvoly a proměněn. Zplozenec je ovládán přízrakem, který ho vytvořil, a zůstává zotročen do své smrti. Nezůstávají mu žádné schopnosti, které měl za života.

Strašlivý přízrak

Nejstarší a nejzlovolnější přízraky číhají v hlubinách zapomenutých chrámů a jiných opuštěných místech. Mohou vycítit příchod živých bytostí a lačně po nich touží. Navzdory své velikosti jsou strašlivé přízraky neskutečně rychlé, využívají odbornost Bleskový útok a přirozený dosah ke smrtícím úderům a mizí zpět do stínů - nebo do zdí.

Vycítění života (nad): Strašlivý přízrak si všimne živých tvorů v dosahu 60 stop a lokalizuje je, jako by měl mimozrakové vnímání. Také automaticky cítí intenzitu jejich životní síly, jako by seslal kouzlo komu zvoní hrana.

Vysátí Odolnosti (nad): Živý tvor zasažený nehmotným dotykem strašlivého přízraku musí uspět v hodu na Výdrž (TO 25) nebo je mu vysáto 1k8 bodů Odolnosti. TO hodu je založeno na Charisma. Za každý takový úspěšný útok přízrak získá 5 dočasných životů.

Vytvoření zplozence (nad): Libovolný humanoid zabitý strašlivým přízrakem se stane přízrakem za 1k4 kol. Jeho tělo zůstane neporušené a neoživené, ale jeho duch je vyrván z mrtvoly a proměněn. Zplozenec je ovládán přízrakem, který ho vytvořil, a zůstává zotročen do své smrti. Nezůstávají mu žádné schopnosti, které měl za života.

Vyverna

  Velký drak
Vitalita: 7k12+14 (59 žt)
Iniciativa: +1
Rychlost: 20 stop (4 čtverce), let 60 stop (ubohý)
Třída zbroje: 18 (-1 velikost, +1 Obr, +8 přirozená), dotyk 10, zaskočený 17
Základní útok/Zápas: +7/+15
Útok: Žihadlo +10 nablízko (1k6+4 plus jed) nebo pařát +10 nablízko (2k6+4) nebo kousnutí +10 nablízko (2k8+4)
Úplný útok: Žihadlo +10 nablízko (1k6+4 plus jed) a kousnutí +10 nablízko (2k8+4) a 2 křídla +8 nablízko (1k8+2) a 2 pařáty +10 nablízko (2k6+4)
Rozměr/Dosah: 10 stop/5 stop
Speciální útoky: Jed, zlepšené chycení
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop, Imunita na spánek a paralýzu, vidění v šeru, čich
Záchranné hody: Výdrž +7, Reflexy +6, Vůle +6
Vlastnosti: Sil 19, Obr 12, Odl 15, Int 6, Mdr 12, Cha 9
Dovednosti: Skrývání +7, Naslouchání +13, Tichý pohyb +11, Všímání +16
Odbornosti: Zaměření na schopnost (jed), Ostražitost, Útok při průletu, Vícenásobný útokB
Prostředí: Teplé kopce
Uspořádání: Samotář, dvojice nebo letka (3-6)
Nebezpečnost: 6
Poklad: Standardní
Přesvědčení: Většinou neutrální
Zlepšování: 8-10 VT (obrovský); 11-21 VT (Gigantický)
Oprava úrovně: -

Jako vzdálená příbuzná opravdových draků je vyverna obří létající ještěr s jedovatým žihadlem na ocase.

Tmavohnědě až šedě zbarvené tělo vyverny je 15 stop dlouhé; polovinu délky tvoří ocas. Rozpětí křídel je okolo 20 stop. Vyverna váží okolo jedné tuny.

Vyverny mluví dračí řečí, ale většinou se nezatěžují ničím složitějším než hlasitým syčením nebo hlubokým hrdelním vrčením hodně podobným jako od aligátora.

Boj

Vyverny jsou dost hloupé, ale vždy agresivní. Útočí takřka na vše, co není očividně silnější než ony. Vyverna útočí střemhlav ze vzduchu, chňapá pařáty po protivníkovi a ubodává žihadlem k smrti. Vyverna může sekat pařáty, jen když provádí útok za letu.

Zlepšené chycení (zvl): Aby mohla vyverna použít tuto schopnost, musí zasáhnout pařáty. Může pak zkusit začít zápas jako volnou akci bez vyvolání příležitostného útoku. Pokud zvítězí v ověření zápasu, provede držení a bodá žihadlem.

Jed (zvl): Zranění, Výdrž TO 17, prvotní a druhotné zranění 2k6 Odl. TO jedu je založeno na Odolnosti.

Dovednosti: Vyverna má rasový bonus +3 na ověřování Všímání.

Xill

  Středně velký sférik (Mimosférický)
Vitalita: 5k8+10 (32 žt)
Iniciativa: +7
Rychlost: 40 stop (8 čtverců)
Třída zbroje: 20 (+3 Obr, +7 přirozená), dotyk 13, zaskočený 17
Základní útok/Zápas: +5/+7
Útok: Krátký meč +7 nablízko (1k6+2/19-20) nebo dráp +7 nablízko (1k4+2) nebo dlouhý luk +8 na dálku (1k8/x3)
Úplný útok: 2 krátké meče +5 nablízko (1k6+2/19-20, 1k6+1/19-20) nebo 2 drápy +5 nablízko (1k4+1); nebo 4 drápy +5 nablízko (1k4+1); nebo 2 dlouhé luky +4 na dálku (1k8/x3)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Implantace, zlepšené chycení, paralýza
Speciální atributy: Vidění ve tmě do 60 stop, chůze sférami, magická odolnost 21
Záchranné hody: Výdrž +6, Reflexy +7, Vůle +5
Vlastnosti: Sil 15, Obr 16, Odl 15, Int 12, Mdr 12, Cha 11
Dovednosti: Rovnováha +13, Šplhání +10, Diplomacie +2, Ohebnost +11, Vyslýchání +8, Naslouchání +9, Tichý pohyb +11, Odhalení úmyslu +8, Všímání +9, Akrobacie +11, Použití lana +3 (+5 při svazování)
Odbornosti: Zlepšená iniciativita, Vícenásobný útokB, Boj více zbraněmi
Prostředí: Éterická sféra
Uspořádání: Samotář nebo skupinka (2-5)
Nebezpečnost: 6
Poklad: Standardní
Přesvědčení: Vždy neutrálně zlé
Zlepšování: 6-8 VT (Středně velký); 9-15 VT (Velký)
Oprava úrovně: +4

Xill je 4 až 5 stop vysoký a váží okolo 100 liber.

Xillové mluví ďábelštinou.

Boj

Xillové jsou nebezpeční protivníci útočící všemi čtyřmi končetinami. Ti civilizovanější používají zbraně, většinou bojují se dvěma najednou a tak mají dvoje drápy volné pro útoky sevřením. Xillové většinou číhají na vhodnou oběť v Éterické sféře a pak ji přepadnou pomocí své schopnosti chůze sférami. Plně využívají dovednost Akrobacie v boji: Většinou jeden nebo dva odvrátí pozornost fyzicky silných nepřátel útoky, pak zaujmou obranný postoj, zatímco jejich druzi manévrují do vhodné pozice.

Implantace (zvl): Standardní akcí může xill naklást vajíčka do paralyzovaného tvora. Mládě se vyvine asi za 90 dní, doslova sežere hostitele zevnitř. Kouzlo zbav nemoci zbaví oběť vajíček, stejně jako ověření Léčení vůči TO 25. Když ověření selže, léčitel to může zkusit znovu, ale každý pokus (úspěšný i neúspěšný) způsobí pacientovi zranění za 1k4.

Zlepšené chycení (zvl): Aby mohl xill použít tuto schopnost, musí zasáhnout jedním či více drápy. Může pak zkusit začít zápas jako volnou akci bez vyvolání příležitostného útoku. Získává bonus +2 na ověření zápasu za každý dráp, který zasáhnul. Pokud zvítězí v ověření zápasu a znehybní protivníka v příštím kole, automaticky ho v té chvíli kousne. Kousnutí nezpůsobuje žádné zranění, ale vstříkne paralyzující jed.

Paralýza (zvl): Tvorové kousnutí xillem musí uspět v hodu na Výdrž proti TO 14 nebo budou paralyzováni na 1k4 hodin. TO hodu je založena na Odolnosti.

Chůze sférami (nad): Tito sféričtí cestovatelé rádi proklouzávají mezi záhyby prostoru, aby mohli zaútočit na nepřátele, před nimiž se zčistajasna objeví. Z Éterické sféry mohou projít pohybovou akcí, ale trvá jim 2 kola projít zpátky; během této doby jsou xillové nehybní. Jak xill zvolna mizí, je ho těžké zasáhnout: Protivníci mají v prvním kole šanci 20%, že ho minou, a ve druhém už 50%. Xill může použít chůzi sférami s dobrovolným nebo bezmocným tvorem.

Xorn

  Menší Xorn Průměrný Xorn Starší Xorn
  Malý sférik (Mimosférický, zemní) Středně velký sférik (Mimosférický, zemní) Velký sférik (Mimosférický, zemní)
Vitalita: 3k8+9 (22 žt) 7k8+17 (48 žt) 15k8+63 (130 žt)
Iniciativa: +0 +0 +0
Rychlost: 20 stop (4 čtverce), hrabání 20 stop 20 stop (4 čtverce), hrabání 20 stop 20 stop (4 čtverce), hrabání 20 stop
Třída zbroje: 23 (+1 velikost, +12 přirozená), dotyk 11 zaskočený 23 24 (+14 přirozená), dotyk 10, zaskočený 24 25 (-1 velikost, +16 přirozená), dotyk 9 zaskočený 25
Základní útok/Zápas: +3/+1 +7/+10 +15/+26
Útok: Kousnutí +6 nablízko (2k8+2) Kousnutí +10 nablízko (4k6+3) Kousnutí +21 nablízko (4k8+7)
Úplný útok: Kousnutí +6 nablízko (2k8+2) a 3 drápy +4 nablízko (1k3+1) Kousnutí +10 nablízko (4k6+3) a 3 drápy +8 nablízko (1k4+1) Kousnutí +21 nablízko (4k8+7) a 3 drápy +19 nablízko (1k6+3)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop 5 stop/5 stop 10 stop/10 stop
Speciální útoky: - - -
Speciální atributy: Kruhové vidění, skluz zemí, snížená zranitelnost 5/drtivé, vidění ve tmě do 60 stop, imunita na chlad a oheň, rezistence na elektřinu 10, cit na otřesy 60 stop Kruhové vidění, skluz zemí, snížená zranitelnost 5/drtivé, vidění ve tmě do 60 stop, imunita na chlad a oheň, rezistence na elektřinu 10, cit na otřesy 60 stop Kruhové vidění, skluz zemí, snížená zranitelnost 5/drtivé, vidění ve tmě do 60 stop, imunita na chlad a oheň, rezistence na elektřinu 10, cit na otřesy 60 stop
Záchranné hody: Výdrž +5, Reflexy +3, Vůle +3 Výdrž +7, Reflexy +5, Vůle +5 Výdrž +13, Reflexy +9, Vůle +9
Vlastnosti: Sil 15, Obr 10, Odl 15, Int 10, Mdr 11, Cha 10 Sil 17, Obr 10, Odl 15, Int 10, Mdr 11, Cha 10 Sil 25, Obr 10, Odl 19, Int 10, Mdr 11, Cha 10
Dovednosti: Skrývání +10, Vyslýchání +3, Znalost (podzemí) +6, Naslouchání +6, Tichý pohyb +3, Prohledávání +6, Všímání +9, Přežití +6 (+8 při stopování nebo v podzemí) Skrývání +10, Vyslýchání +10, Znalost (podzemí) +10, Naslouchání +10, Tichý pohyb +10, Prohledávání +10, Všímání +10, Přežití +10 (+12 při stopování nebo v podzemí) Skrývání +14, Vyslýchání +18, Znalost (podzemí) +18, Naslouchání +18, Tichý pohyb +18, Prohledávání +22, Všímání +22, Přežití +18 (+20 při stopování nebo v podzemí)
Odbornosti: Vícenásobný útok, Tvrdost RoztínáníB, Vícenásobný útok, Drtivý útok, Tvrdost Strašlivý úder, RoztínáníB, Mocné roztínání, Vícenásobný útok, Drtivý útok, Tvrdost
Prostředí: Elementární sféra Země Elementární sféra Země Elementární sféra Země
Uspořádání: Samotář, dvojice nebo chumel (3-5) Samotář, dvojice nebo chumel (3-5) Samotář, dvojice nebo skupinka (6-11)
Nebezpečnost: 3 6 Nebezpečnost: 8
Poklad: Žádný Žádný Žádný
Přesvědčení: Většinou neutrální Většinou neutrální Většinou neutrální
Zlepšování: 4-6 VT (malý) 8-14 VT (Středně velký) 16-21 VT (Velký); 22-45 VT (Obrovský)
Oprava úrovně: - - -

Menší xornové jsou okolo 3 stop vysocí a širocí a váží kolem 120 liber. Průměrní xornové jsou okolo 5 stop vysocí a širocí a váží kolem 600 liber. Starší xornové jsou okolo 8 stop vysocí a širocí a váží kolem 9 000 liber.

Xornové ovládají obecnou řeč a terranštinu.

Boj

Xornové neútočí na masité tvory, kromě sebeobrany nebo ochrany svého majetku, protože nemohou strávit maso. Xornové jsou lhostejní k tvorům z Materiální sféry, s jedinou výjimkou - někoho, kdo nese významné množství drahých kovů a materiálů. Mohou ucítit jídlo čichem na 20 stop. Xornové mohou být docela agresivní při hledání jídla, zvláště v Materiální sféře, kde je daleko obtížnější sehnat takovou potravu než v jejich domovské sféře.

Oblíbený způsobem útoků xornů je čekat pod kamenným povrchem, dokud se nepřiblíží nepřítel, a pak se náhle objevit. Skupiny xornů většinou pošlou jednoho k povrchu vyjednat jídlo, zatímco ostatní se přemísťují k překvapivému útoku.

Kruhové vidění (zvl): Xornovy symetricky umístěné oči mu umožňují dívat se do všech směrů a dávají mu rasový bonus +4 na ověřování Všímání a Prohledávání. Xorn nemůže být obestoupen.

Skluz zemí (zvl): Xorn může klouzat skrz kámen, hlínu a téměř jakýkoliv druh země kromě kovu, stejně jako ryba plave ve vodě. Toto hrabání nezanechává žádný tunel či díru, ani nevytváří vlnění či jiné známky jeho přítomnosti. Kouzlo Přesuň zem seslané na oblast se zahrabaným xornem ho pošle zpátky 30 stop a také ho ochromí na 1 kolo, pokud neuspěje v hodu na Výdrž (TO 15).

Prokletý ohař

  Středně velký sférik (Mimosférický, zlý)
Vitalita: 3k8+6 (19 žt)
Iniciativa: +6
Rychlost: 40 stop (8 čtverců), let 60 stop (dobrý)
Třída zbroje: 20 (+2 Obr, +8 přirozená), dotyk 12, zaskočený 18
Základní útok/Zápas: +3/+6
Útok: Kousnutí +6 nablízko (1k8+4)
Úplný útok: Kousnutí +6 nablízko (1k8+4)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop
Speciální útoky: Štěkání, podražení
Speciální atributy: Snížená zranitelnost 10/stříbro, vidění ve tmě do 60 stop, čich, létání
Záchranné hody: Výdrž +5, Reflexy +5, Vůle +5
Vlastnosti: Sil 17, Obr 15, Odl 15, Int 6, Mdr 14, Cha 10
Dovednosti: Naslouchání +11, Všímání +11, Prohledávání +7, Přežití +11 (+13 při stopování)*
Odbornosti: Zlepšená iniciativita, Stopování
Prostředí: Sféry se zlým přesvědčením
Uspořádání: Samotář nebo smečka (6-11)
Nebezpečnost: 3
Poklad: Žádný
Přesvědčení: Vždy neutrálně zlé
Zlepšování: 4-6 VT (Středně velký); 7-9 VT (Velký)
Oprava úrovně: +3 (kohorta)

Prokletý ohař je v kohoutku 5 stop vysoký a váží okolo 400 liber.

Prokletí ohaři nemohou mluvit, ale rozumí ďábelštině.

Boj

Prokletí ohaři loví jen v noci. Bojí se slunce a nikdy nevylezou ve dne, i kdyby na tom záležel jejich život. Přirozené zbraně prokletého ohaře, stejně jako další jiné zbraně, které používá, se považují za zbraně se zlým přesvědčením pro účely překonání snížené zranitelnosti.

Štěkání (nad): Když prokletý ohař štěká nebo vyje, všichni tvorové mimo zlých sfériků v rozptylu 300 stop musí uspět v hodu na Vůli (TO 11) nebo zpanikaří na 2k4 kol. Jedná se o zvukový, mysl ovlivňující účinek strachu. Ať už je záchrana úspěšná či nikoli, zasažený tvor je imunní na štěkot stejného prokletého ohaře na 24 hodin. TO hodu závisí na Charisma.

Podražení (zvl): Prokletý ohař, který zasáhne kousnutím, může zkusit podrazit protivníka (oprava +3) volnou akcí bez toho, že by se cíle musel dotknout nebo ho provokoval k příležitostnému útoku. Pokud pokus selže, protivník nemůže reagovat a podrazit prokletého ohaře.

Létání (nad): Prokletý ohař může zastavit nebo obnovit let jako volnou akci.

Dovednosti:* Prokletý ohař má rasový bonus +4 na ověřování Přežití při stopování pomocí čichu.

Yrtak

  Obrovský magický netvor
Vitalita: 12k10+36 (102 žt)
Iniciativa: +6
Rychlost: 20 stop (4 čtverce), let 60 stop (průměrný)
Třída zbroje: 18 (-2 velikost, +2 Obr, +8 přirozená), dotyk 10, zaskočený 16
Základní útok/Zápas: +12/+25
Útok: Kousnutí +15 nablízko (2k8+5) nebo sonické kopí +12 dotyk na dálku (6k6)
Úplný útok: Kousnutí +15 nablízko (2k8+5) a 2 drápy +13 (1k6+2); nebo sonické kopí +12 dotyk na dálku (6k6)
Rozměr/Dosah: 15 stop/10 stop
Speciální útoky: Sonické kopí, exploze
Speciální atributy: Mimozrakové vnímání 120 stop, imunity, zranitelnost zvukem
Záchranné hody: Výdrž +11, Reflexy +10, Vůle +5
Vlastnosti: Sil 20, Obr 14, Odl 17, Int 7, Mdr 13, Cha 11
Dovednosti: Naslouchání +12, Tichý pohyb +10
Odbornosti: Vytrvalost, Útok při průletu, Zlepšená iniciativita, Vícenásobný útok, Chňapnutí
Prostředí: Hory mírného pásu
Uspořádání: Samotář nebo hnízdo (2-4)
Nebezpečnost: 9
Poklad: Žádný
Přesvědčení: Většinou neutrální
Zlepšování: 13-16 VT (obrovský); 17-36 VT (Gigantický)
Oprava úrovně: -

Yrtak je slepý. Zvuky a pohyb cítí pomocí zvláštního orgánu, který má na dlouhém jazyku. Vydává mocně soustředěné paprsky zvuku z výčnělku na hlavě. Tvor je žlutozelený, s křídly a žebrem více žlutými a hlavou a tělem více zelenými. Zuby jsou žluté.

Yrtak je okolo 20 stop dlouhý, s rozpětím křídel 40 stop. Váží kolem 5 000 liber.

Navzdory své inteligenci yrtakové nemluví.

Boj

Yrtakové preferují útoky ze vzduchu a bombardují zemi sonickými kopími nebo chňapnou po kořisti a shodí ji z výšky.

Sonické kopí (nad): Každé druhé kolo může yrtak zaměřit zvukovou energii do paprsku dlouhém až 60 stop. Jedná se o dotykový útok na dálku, který způsobí 6k6 zranění jedinému cíli.

Exploze (nad): Yrtak může vypálit sonické kopí do země, velkého kamene, kamenné zdi apod., čímž způsobí explozi kamenných úlomků. Tento útok způsobí 2k6 bodného zranění všem v okruhu 10 stop od středu efektu. Počítá se to jako použití útoku sonickým kopím, takže exploze je použitelná jen každé druhé kolo a nikdy v kole následujícím po útoku sonickým kopím.

Mimozrakové vnímání (zvl): Yrtak dokáže zjistit nepřátele na vzdálenost 120 stop. Za touto hranicí je považován za slepého. Yrtakové jsou nezranitelní útoky pohledem, vizuálními efekty kouzel jako je iluze a jinými formami útoků, které závisejí na vidění. Yrtak, jehož sluch je narušen, je považován za slepého a všechny cíle mají proti němu úplné ukrytí.

Imunity: Yrtakové jsou imunní vůči útokům pohledem, zrakovým efektům, iluzím a jiným druhům útoků, které závisejí na zraku.

Dovednosti: Yrtakové mají rasový bonus +4 na ověřování Naslouchání.

Zombie

Zombie jsou mrtvoly oživené pomocí temné a pochmurné magie.

Vzhledem k úplnému nedostatku inteligence musí být instrukce zadané nově vytvořené zombii velmi jednoduché.

Vytvoření zombie

"Zombie" je získaná šablona, která může být přidána libovolnému hmotnému tvoru (ale ne nemrtvému), který má kostru (dále je uváděn jako výchozí tvor).

Velikost a typ: Typ tvora se změní na nemrtvého. Ponechá si všechny podtypy kromě podtypů přesvědčení a podtypů, které ukazují na druh. Nezíská posílený podtyp. Používá všechny statistiky a zvláštní schopnosti výchozího tvora kromě vyjímek uvedených níže.

Vitalita: Sniž případnou vitalitu z úrovní povolání (na minimum 1), zdvojnásob počet zbylé vitality a zvyš ji na k12. Pokud měl výchozí tvor vyšší VT než 10 (nepočítajíc tu získanou zkušenostmi), nemůže být změněn na zombii pomocí kouzla oživlí mrtví.

Rychlost: Pokud výchozí tvor mohl létat, jeho manévrovatelnost se změní na těžkopádnou.

Třída zbroje: Bonus přirozené zbroje se zvýší o hodnotu závisející na velikosti zombie:

Velikost Bonus k TZ
Drobný a menší +0
Malý +1
Střední +2
Velký +3
Obrovský +4
Gigantický +7
Kolosální +11

Základní útok: Zombie má základní útočný bonus rovný 1/2 její vitality.

Útoky: Zombii zůstávají všechny přirozené zbraně, útoky vyrobenými zbraněmi a zbraňové dovednosti výchozího tvora. Zombie také získává útok úderem.

Zranění: Přirozené a vyrobené zbraně způsobují normální zranění. Útok úderem zraňuje v závislosti na velikosti zombie. (Použij zranění útoku úderem výchozího tvora, pokud je lepší.)

Velikost Zranění
Droboučký 1
Miniaturní 1k2
Drobný 1k3
Malý 1k4
Střední 1k6
Velký 1k8
Obrovský 2k6
Gigantický 2k8
Kolosální 4k6

Speciální útoky: Zombii nezůstávají žádné speciální útoky výchozího tvora.

Speciální atributy: Zombie ztrácí většinu speciálních atributů výchozího tvora. Zůstávají jí ale takové zvláštní speciální atributy, které vylepšují její útoky nablízko nebo na dálku. Zombie získává následující speciální atribut.

Pouze jediná akce (zvl): Zombie mají ubohé reflexy a mohou udělat pouze jedinou pohybovou nebo útočnou akci za kolo. Zombie se může pohnout až svou rychlostí a zaútočit ve stejném kole, pouze pokud se pokouší o zteč.

Záchrany: Základní záchranné bonusy jsou Výdrž +1/3 VT, Reflexy +1/3 VT a Vůle +1/2 VT + 2.

Vlastnosti: Zombii se Síla zvýší o +2, Obratnost sníží o 2, nemá žádnou Odolnost ani Inteligenci, Moudrost se změní na 10 a Charisma se změní na 1.

Dovednosti: Zombie nemá žádné dovednosti.

Odbornosti: Zombie ztrácí všechny odbornosti výchozího tvora a získává Tvrdost.

Prostředí: Libovolná souš nebo podzemí.

Uspořádání: Libovolné.

Nebezpečnost: Závisí na vitalitě, podle následujícího:

Vitalita Nebezpečnost
1 1/8
1 1
2 1
4 1
6 2
8-10 3
12-14 4
15-16 5
18-20 6

Poklad: Žádný

Přesvědčení: Vždy neutrálně zlé.

Zlepšování: Jako výchozí tvor, ale dvojnásobná vitalita (maximum 20) nebo - když se výchozí tvor zlepšuje dle úrovní povolání.

Oprava úrovně: -

  Zombie kobold Zombie prostý člověk
  Malý nemrtvý Středně velký nemrtvý
Vitalita: 2k12+3 (16 žt) 2k12+3 (16 žt)
Iniciativa: +0 -1
Rychlost: 30 stop (6 čtverců; nemůže běžet) 30 stop (6 čtverců; nemůže běžet)
Třída zbroje: 13 (+1 velikost, +2 přirozená), dotyk 11, zaskočený 13 11 (-1 Obr, +2 přirozená), dotyk 9, zaskočený 11
Základní útok/Zápas: +1/-4 +1/+2
Útok: Kopí +1 nablízko (1k6-/x3) nebo úder +1nablízko (1k4-1) nebo lehká kuše +2 na dálku (1k6/19-20) Úder +2 nablízko (1k6+1) nebo kyj +2 nablízko (1k6+1)
Úplný útok: Kopí +1 nablízko (1k6-/x3) nebo úder +1nablízko (1k4-1) nebo lehká kuše +2 na dálku (1k6/19-20) Úder +2 nablízko (1k6+1) nebo kyj +2 nablízko (1k6+1)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop 5 stop/5 stop
Speciální útoky: - -
Speciální atributy: Pouze jediná akce, snížená zranitelnost 5/sečné, vidění ve tmě do 60 stop, rysy nemrtvého Pouze jediná akce, snížená zranitelnost 5/sečné, vidění ve tmě do 60 stop, rysy nemrtvého
Záchranné hody: Výdrž +0, Reflexy +0, Vůle +3 Výdrž +0, Reflexy -1, Vůle +3
Vlastnosti: Sil 8, Obr 11, Odl -, Int -, Mdr 10, Cha 1 Sil 12, Obr 8, Odl -, Int -, Mdr 10, Cha 1
Dovednosti: - -
Odbornosti: Tvrdost Tvrdost
Prostředí: Lesy mírného pásu Libovolné
Uspořádání: Libovolné Libovolné
Nebezpečnost: 1 1
Poklad: Žádný Žádný
Přesvědčení: Vždy neutrálně zlé Vždy neutrálně zlé
Zlepšování: Žádné Žádné
Oprava úrovně: - -
  Zombie troglodyt Zombie gobr
  Středně velký nemrtvý Středně velký nemrtvý
Vitalita: 4k12+3 (29 žt) 6k12+3 (42 žt)
Iniciativa: -2 +0
Rychlost: 30 stop (6 čtverců; nemůže běžet) 30 stop (6 čtverců; nemůže běžet)
Třída zbroje: 16 (-2 Obr, +8 přirozená), dotyk 8, zaskočený 16 16 (+5 přirozená, +1 lehký dřevěný štít), dotyk 10, zaskočený 16
Základní útok/Zápas: +2/+3 +3/+6
Útok: Obouruční kyj +3 nablízko (1k10+1) nebo kousnutí +3 nablízko (1k4+1) nebo úder +3 nablízko (1k6+1) nebo oštěp +0 na dálku (1k6+1) Kropáč +6 nablízko (1k8+3) nebo úder +6 nablízko (1k6+3) nebo oštěp +3 na dálku (1k6+2)
Úplný útok: Obouruční kyj +3 nablízko (1k10+1) nebo kousnutí +3 nablízko (1k4+1) nebo úder +3 nablízko (1k6+1) nebo oštěp +0 na dálku (1k6+1) Kropáč +6 nablízko (1k8+3) nebo úder +6 nablízko (1k6+3) nebo oštěp +3 na dálku (1k6+2)
Rozměr/Dosah: 5 stop/5 stop 5 stop/5 stop
Speciální útoky: - -
Speciální atributy: Pouze jediná akce, snížená zranitelnost 5/sečné, vidění ve tmě do 60 stop, rysy nemrtvého Pouze jediná akce, snížená zranitelnost 5/sečné, vidění ve tmě do 60 stop, rysy nemrtvého
Záchranné hody: Výdrž +1, Reflexy -1, Vůle +4 Výdrž +0, Reflexy -1, Vůle +3
Vlastnosti: Sil 12, Obr 7, Odl -, Int -, Mdr 10, Cha 1 Sil 17, Obr 10, Odl -, Int -, Mdr 10, Cha 1
Dovednosti: - -
Odbornosti: Tvrdost Tvrdost
Prostředí: Podzemí Hory mírného pásu
Uspořádání: Libovolné Libovolné
Nebezpečnost: 1 2
Poklad: Žádný Žádný
Přesvědčení: Vždy neutrálně zlé Vždy neutrálně zlé
Zlepšování: Žádné Žádné
Oprava úrovně: - -
  Zombie zlobr Zombie minotaur
  Velký nemrtvý Velký nemrtvý
Vitalita: 8k12+3 (55 žt) 12k12+3 (81 žt)
Iniciativa: -2 -1
Rychlost: 40 stop (8 čtverců; nemůže běžet) 30 stop (6 čtverců; nemůže běžet)
Třída zbroje: 15 (-1 velikost, -2 Obr, +8 přirozená), dotyk 7, zaskočený 15 16 (-1 velikost, -1 Obr, +8 přirozená), dotyk 8, zaskočený 16
Základní útok/Zápas: +4/+14 +6/+15
Útok: Obouruční kyj +9 nablízko (2k8+9) nebo úder +9 nablízko (1k8+9) nebo oštěp +1 na dálku (1k8+6) Obouruční sekera +10 nablízko (3k6+7/x3) nebo nabrání rohem +10 nablízko (1k8+5) nebo úder +10 nablízko (1k8+5)
Úplný útok: Obouruční kyj +9 nablízko (2k8+9) nebo úder +9 nablízko (1k8+9) nebo oštěp +1 na dálku (1k8+6) Obouruční sekera +10 nablízko (3k6+7/x3) nebo nabrání rohem +10 nablízko (1k8+5) nebo úder +10 nablízko (1k8+5)
Rozměr/Dosah: 10 stop/10 stop 10 stop/10 stop
Speciální útoky: - -
Speciální atributy: Pouze jediná akce, snížená zranitelnost 5/sečné, vidění ve tmě do 60 stop, rysy nemrtvého Pouze jediná akce, snížená zranitelnost 5/sečné, vidění ve tmě do 60 stop, rysy nemrtvého
Záchranné hody: Výdrž +2, Reflexy +0, Vůle +6 Výdrž +4, Reflexy +3, Vůle +8
Vlastnosti: Sil 23, Obr 6, Odl -, Int -, Mdr 10, Cha 1 Sil 21, Obr 8, Odl -, Int -, Mdr 10, Cha 1
Dovednosti: - -
Odbornosti: Tvrdost Tvrdost
Prostředí: Kopce mírného pásu Podzemí
Uspořádání: Libovolné Libovolné
Nebezpečnost: 3 4
Poklad: Žádný Žádný
Přesvědčení: Vždy neutrálně zlé Vždy neutrálně zlé
Zlepšování: Žádné Žádné
Oprava úrovně: - -
  Zombie vyverna Zombie trhač šedý
  Velký nemrtvý Velký nemrtvý
Vitalita: 14k12+3 (94 žt) 20k12+3 (133 žt)
Iniciativa: +0 -1
Rychlost: 20 stop (4 čtverce; nemůže běžet), let 60 stop (ubohý) 30 stop (6 čtverců; nemůže běžet)
Třída zbroje: 20 (-2 velikost, +12 přirozená), dotyk 8, zaskočený 20 16 (-1 velikost, -1 Obr, +8 přirozená), dotyk 8, zaskočený 16
Základní útok/Zápas: +7/+16 +10/+21
Útok: Úder +11 nablízko (2k6+7) nebo pařáty +11 nablízko (2k6+5) Kousnutí +16 nablízko (2k6+7) nebo úder +16 nablízko (1k8+10)
Úplný útok: Úder +11 nablízko (2k6+7) nebo pařáty +11 nablízko (2k6+5) Kousnutí +16 nablízko (2k6+7) nebo úder +16 nablízko (1k8+10)
Rozměr/Dosah: 10 stop/10 stop 10 stop/10 stop
Speciální útoky: - -
Speciální atributy: Pouze jediná akce, snížená zranitelnost 5/sečné, vidění ve tmě do 60 stop, rysy nemrtvého Pouze jediná akce, snížená zranitelnost 5/sečné, vidění ve tmě do 60 stop, rysy nemrtvého
Záchranné hody: Výdrž +4, Reflexy +4, Vůle +9 Výdrž +6, Reflexy +5, Vůle +12
Vlastnosti: Sil 21, Obr 10, Odl -, Int -, Mdr 10, Cha 1 Sil 25, Obr 8, Odl -, Int -, Mdr 10, Cha 1
Dovednosti: - -
Odbornosti: Tvrdost Tvrdost
Prostředí: Teplé (?) kopce Bažiny mírného pásu
Uspořádání: Libovolné Libovolné
Nebezpečnost: 4 6
Poklad: Žádný Žádný
Přesvědčení: Vždy neutrálně zlé Vždy neutrálně zlé
Zlepšování: 16-20 VT (Obrovský) Žádné
Oprava úrovně: - -