Tento materiál má statut Otevřeného herního obsahu a je určen pro veřejné používání v rámci definice Veřejné herní licence verze 1.0a.

Psionické Síly

Tato kapitola obsahuje seznam sil psionických povolání. Stříška ^ objevující se na konci názvů některých sil v seznamu značí umocnitelnou sílu. Malé x značí sílu vyžadující od manifestanta platbu ve zkušenosti.

Zbytek kapitoly pak obsahuje popis sil, seřazených abecedně podle jejich názvů.

Řetězení sil: Některé síly se odkazují na ty, na nichž jsou založeny. V popisované síle se pak objevují jen ty údaje, které se od základní síly liší. Údaje v hlavičce kouzla i jeho popisu, které jsou stejné jako u základní síly jsou vynechány, zbytečně se neopakují. To samé platí pro síly, které jsou ekvivalenty kouzel z Příručky hráče; uvedeno je obvykle jen to, v čem se síla od kouzla liší, např. cena many.

Manifestační úroveň: Efekt síly často závisí na úrovni manifestanta, což je úroveň jeho psionického povolání. Tvor bez povolání má manifestační úroveň rovnu své vitalitě, není-li řečeno jinak. Slovo "úroveň" v seznamech sil se vždy vztahuje k manifestační úrovni.

Umocnění: Mnoho sil má v závislosti na množství many do jejich manifestace vložené různou moc. Čím více many do ní dáš, tím mocnější je daná manifestace. Celkem však můžeš do každé manifestace síly dát jen tolik bodů many, kolik je tvá manifestační úroveň, pokud tedy nemáš schopnost zvýšit si svou skutečnou manifestační úroveň.

Mnoho sil může být umocněno více než jedním způsobem. Když odstavec s umocněním obsahuje číslované věty, musíš za každou očíslovanou možnost dát body many zvlášť. Pokud věta v odstavci o umocnění začíná textem "Navíc," tak získáš popsanou výhodu podle toho, kolik bodů many už jsi se do manifestace síly rozhodl vložit.

Síly psionika a obdařeného

Síly psionika a obdařeného 1. úrovně

Demoralizace^: nepřátelé jsou otřeseni.

Empatická projekce: změní náladu příjemce.

Empatie^: znáš povrchové myšlenky příjemce.

Energetický paprsek^: zraní energií za 1k6 (chladem, elektřinou, ohněm nebo zvukem).

Kladivo^: útok dotykem nablízko zraní za 1k8/kolo.

Kočičí pád^: mrknutím oka se zachráníš před zranění pádem.

Mé světlo^: z tvých očí tryská kužel světla do 20 stop.

Najdi psioniku^: odhalíš přítomnost psioniky.

Prázdná mysl^: do své příští akce máš bonus +2 na záchranu na Vůli.

Připomenutí: získej další možnost ověřit Znalosti se způsobilostním bonusem +4.

Přitažlivost^: příjemce je přitahován tím, co mu určíš.

Sevření mysli^: zraní za 1k10.

Silové okno^: neviditelný disk ti dává bonus štítu +4 k TZ.

Skluz: příjemce obratně klouže po povrchu země.

Skryj myšlenky: skryješ svou motivaci.

Svěžest^: získáš 5 dočasných životů.

Tušení, útočné^: získáš bonus +2 k hodům na zranění.

Vázací ektoplazma: svážeš protivníka jako mumii.

Vhled, obranný^: získáš bonus +1 k TZ a k hodům na záchranu.

Vhled, útočný^: získáš bonus +1 k hodům na útok.

Vnitřní zbroj^: hmotné silové pole ti dává bonus zbroje +4 k TZ.

Vyřaď^: příjemci si neprávem myslí, že jsou vyřazeni.

Síly psionika a obdařeného 2. úrovně

Adaptace energie, konkrétní^: vůči jednomu druhu energie získáš rezistenci 10.

Bič ega^: poškodí Cha za 1k4, příjemce strne na 1 kolo.

Elfí zrak^: získáš vidění v šeru, bonus +2 na Prohledávání a Všímání a všimneš si tajných dveří.

Myšlenkový štít^: vůči silám ovlivňujícím mysl získáš PO 13.

Najdi nepřátelský úmysl: dokážeš odhalit nepřátelské tvory, do 30 stop od sebe.

Náraz^: zraní cíl silou za 1k6.

Ochromení energií^: zraní za 1k6 a když cíl neuspěje ani na jeden hod na záchranu, je ochromen.

Tok krve^: získáš SZ 2/-.

Určení, psionické: odhalíš vlastnosti psionického předmětu.

Vniknutí^: zpřeházené úponky myšlenek ruší a matou tvůj cíl.

Vyváženost těla: dokážeš chodit po takřka jakémkoli povrchu.

Zastři mysl: z příjemcovi mysli vymažeš vědomí své přítomnosti.

Způsob bolest^: telepatický útok dá tvému nepříteli postih -4 k hodům na útok nebo -2, když hází na záchranu.

Síly psionika a obdařeného 3. úrovně

Cit pro nebezpečí^: máš bonus +4 proti pastem.

Energetická střela^: zraní energií za 5k6 v dráze dlouhé 120 stop.

Energetická zeď^: stvoří zeď tebou vybraného typu energie.

Energetický výbuch^: zraní energií za 5k6 ve výbuchu do 40 stop.

Hmatové pole: tvé telekinetické pole ti přesně řekne, kde co leží.

Mentální bariéra^: do své příští akce získáš odrazný bonus +4 k TZ.

Oprava těla^: vyléčí ti zranění za 1k12.

Psionický výbuch: na 1 kolo ochromí tvory v kuželu do 30 stop.

Rozlož ektoplazmu: zlikviduje ektoplazmatické cíle a efekty.

Vidění kol dokola: vidíš na všechny strany najednou.

Zlom psioniku^: přeruší psionické síly a efekty.

Síly psionika a obdařeného 4. úrovně

Adaptace energie^: tvé tělo přemění energii na neškodné světlo.

Dimenzionální dveře, psionické^: teleportuje tě na krátkou vzdálenost.

Touha po smrti^: do mysli zaseje sebevražedné nutkání.

Vidění aury^: odhalí tvory, objekty, síly nebo kouzla zvoleného druhu přesvědčení.

Změna psýchéx: příjemce si může znovu vybrat dovednosti, odbornosti a síly, které získal ze svých minulých úrovní.

Síly psionika a obdařeného 5. úrovně

Přizpůsobení těla: tvé tělo se automaticky přizpůsobí nehostinnému prostředí.

Katapsi^: stálé psychické pole brání manifestaci sil.

Silová odolnost: dá ti SO 12 + úroveň.

Síly psionika a obdařeného 6. úrovně

Dech černého draka^: vydechneš kyselinu zraňující za 11k6.

Dezintegrace, psionická^: promění jednoho tvora nebo objekt v prach.

Let krajinou, psionický: létáš rychlostí 40 stop a můžeš spěchat i na dlouhé vzdálenosti.

Zastři mysl, hromadné: vědomí své přítomnosti vymažeš z myslí tolika tvorů, kolik je tvá úroveň.

Síly psionika a obdařeného 7. úrovně

Decerebrace: Odstraníš část mozkového kmene příjemce.

Dřevěné tělo^: tvé tělo bude tvrdé jako dub.

Konverze energie: energii, kterou jsi absorboval, vrátíš formou útoku.

Odkloň teleport: cílové místo cizího teleportu určíš ty.

Uhni výbuchu^: když uspěješ v hodu na záchranu na Reflexy, výbuch tě vůbec neporaní.

Ukryj mysl, osobní: jsi imunní vůči mentálním efektům a sledování.

Síly psionika a obdařeného 8. úrovně

Manipulace s hmotoux: zlepší nebo zhorší základní tvrdost objektu o 5.

Teleport, psionický mocný: jako psionický teleport, ale není omezen vzdáleností ani šancí na neúspěch.

Ukryj mysl, psionické: příjemce je imunní vůči mentálním/emocionálním efektům, sledování a dalekému zraku.

Síly psionika a obdařeného 9. úrovně

Apopsi^: cíli vymažeš psionické síly.

Síly disciplín psionika


Síly disciplíny egoisty (psychometabolismus)

 1. Zesil kůži^: na 10 minut/úroveň získáš zvyšovací bonus +1 k TZ.
 2. Chameleon: získáš bonus vylepšení +10 na ověřování Skrývání.
  Spřízněnost se zvířaty^: získáš zvyšovací bonus +4 k jedné vlastnosti.
 3. Empatický přenos^: zranění někoho jiného přeneš na sebe.
  Spěch: ihned získáš pohybovou akci.
 4. Psychické posílení: posílí Sil, Obr nebo Odl na úkor jedné nebo více jiných vlastností.

Síly disciplíny jasnovidce (jasnovidnost)


 1. Daleký zrakx: Vidíš a slyšíš příjemce na dálku, můžeš s ním vejít i v jistý kontakt.

Síly disciplíny nomáda (psychoportace)


 1. Najdi teleportaci^: víš, když jsou v blízkém okolí použity teleportační síly.
  Zrychlení: pro toto kolo získáš +10 k rychlosti.
 2. Dimenzionální výměna^: ty se svým spojencem, nebo dva tví spojenci, si vyměníte místa.
 3. Dimenzionální kotva, psionická: zabraňuje mimodimenzionálnímu pohybu.
  Zapuzení, psionické: Přinutí tvory k návratu do domovské sféry.
 4. Teleport, psionický: ihned tě přepraví na vzdálenost až 100 mil/úroveň.

Síly disciplíny telepata (telepatie)


 1. Okouzli osobu, psionické^: z jedné osoby ti udělá přítele.
  Spojení myslí^: vytvoříš omezené mentální spojení s jiným tvorem.
 2. Averze^: příjemce cítí averzi, kterou mu určíš.
  Čti myšlenky: najde povrchové myšlenky tvorů v dosahu.
  Sugesce, psionická: nutí příjemce jednat podle nějakého scénáře.
  Zamkni mozek^: příjemce se nemůže pohybovat ani provádět žádné mentální akce.
 3. Empatický přenos, nepřátelský: tvůj dotyk přenese tvou bolest na někoho jiného.
  Falešný smyslový vjem^: Příjemce má vidiny.
  Zástava dechu^: příjemce se nemůže nadechnout.
 4. Empatický přenos, nepřátelský: tvůj dotyk přenese tvou bolest na někoho jiného.
 5. Podrob, psionické^: cíl telepaticky ovládáš.
  Schizma: tvá rozdělená mysl je schopna manifestovat síly nízké úrovně.
 6. Myšlenková sonda: objevíš tajné myšlenky příjemce.

Síly disciplíny tvůrce (metakreativita)


 1. Astrální výtvor^: stvoří astrální výtvor, který za tebe bojuje.
  Malá tvorba, psionická: stvoří jedny šaty nebo dřevěný objekt.
 2. Psionická oprava poškození^: opraví výtvor za 3k8 životů + 1 žt/úroveň.
 3. Ektoplazmatický kokon^: obalíš protivníka tak, že se nemůže ani hnout.
  Krycí blána, mocná: poloreálná membrána ti dá úplné ukrytí.
 4. Zhotov, psionické: přemění materiál v hotový předmět.
 5. Krupobití krystalů^: v oblasti vybuchnou krystaly, které zraní za 9k4 jako sečné zbraně.
 6. Zhotov, psionické mocné: přemění velké množství materiálu v hotové předměty.
 7. Ektoplazmatický kokon, hromadný^: obalíš všechny protivníky v poloměru do 20 stop.

Síly psychického válečníka


Síly psychického válečníka 1. úrovně

Drápy bestie^: tvé ruce se stanou smrtícími pařáty.

Dupnutí^: Příjemci upadnou a zraní se za 1k4 stínových životů.

Elfí zrak^: získáš vidění v šeru, bonus +2 na Prohledávání a Všímání a všimneš si tajných dveří.

Hrdinství: ihned získáš další příležitostný útok navíc.

Chameleon: získáš bonus vylepšení +10 na ověřování Skrývání.

Jedovatost^: tvé drápy se pokryjí jedem.

Jedovatá zbraň^: tvá zbraň je otrávena slabým jedem.

Kladivo^: útok dotykem nablízko zraní za 1k8/kolo.

Kočičí pád^: mrknutím oka se zachráníš před zranění pádem.

Mé světlo^: z tvých očí tryská kužel světla do 20 stop.

Najdi psioniku^: odhalíš přítomnost psioniky.

Prázdná mysl^: do své příští akce máš bonus +2 na záchranu na Vůli.

Silové okno^: neviditelný disk ti dává bonus štítu +4 k TZ.

Skluz: příjemce obratně klouže po povrchu země.

Skryj myšlenky: skryješ svou motivaci.

Svěžest^: získáš 5 dočasných životů.

Tok krve^: získáš SZ 2/-.

Vlčí tesáky: získáš útok kousnutím zraňující za 1k8.

Vnitřní zbroj^: hmotné silové pole ti dává bonus zbroje +4 k TZ.

Zesil kůži^: na 10 minut/úroveň získáš zvyšovací bonus +1 k TZ.

Zrychlení: pro toto kolo získáš +10 k rychlosti.

Síly psychického válečníka 2. úrovně

Adaptace energie, konkrétní^: vůči jednomu druhu energie získáš rezistenci 10.

Bolestivý úder^: tvé přirozené zbraně způsobují navíc zranění za 1k6.

Dimenzionální výměna^: se svým spojencem si vyměníte místa.

Empatický přenos^: zranění někoho jiného přeneš na sebe.

Myšlenkový štít^: vůči silám ovlivňujícím mysl získáš PO 13.

Najdi nepřátelský úmysl: dokážeš odhalit nepřátelské tvory, do 30 stop od sebe.

Oprava těla^: vyléčí ti zranění za 1k12.

Psionická lví zteč^: ve stejném kole, kdy provádíš zteč, můžeš provést úplný útok.

Spěch: ihned získáš pohybovou akci.

Spřízněnost se zvířaty^: získáš zvyšovací bonus +4 k jedné vlastnosti.

Vyváženost těla: dokážeš chodit po takřka jakémkoli povrchu.

Síly psychického válečníka 3. úrovně

Cit pro nebezpečí^: máš bonus +4 proti pastem.

Výdech černého draka^: tvůj kyselinový dech zraní blízký cíl za 3k6.

Dimenzionální skluz^: teleportuje tě na velmi krátkou vzdálenost.

Drápy upíra: léčíš si polovinu svého základního zranění drápy.

Empatický přenos, nepřátelský: tvůj dotyk přenese tvou bolest na někoho jiného.

Krycí blána, mocná: poloreálná membrána ti dá úplné ukrytí.

Mentální bariéra^: do své příští akce získáš odrazný bonus +4 k TZ.

Uhni výbuchu^: když uspěješ v hodu na záchranu na Reflexy, výbuch tě vůbec neporaní.

Vidění kol dokola: vidíš na všechny strany najednou.

Síly psychického válečníka 4. úrovně

Adaptace energie^: tvé tělo přemění energii na neškodné světlo.

Dimenzionální dveře, psionické^: teleportuje tě na krátkou vzdálenost.

Dráp energie: tvé drápy zraňují navíc ještě energií.

Jasné vnímání: získáš imunitu vůči iluzívním efektům, bonus +6 na ověřování Prohledávání a Všímání.

Vnitřní bariéra: získáš SZ 5/-.

Zbraň energie: zbraň zraňuje navíc ještě energií.

Síly psychického válečníka 5. úrovně

Dřevěné tělo^: tvé tělo bude tvrdé jako dub.

Přizpůsobení těla: tvé tělo se automaticky přizpůsobí nehostinnému prostředí.

Katapsi^: stálé psychické pole brání manifestaci sil.

Síly psychického válečníka 6. úrovně

Dech černého draka^: vydechneš kyselinu zraňující za 11k6.

Psychické posílení: posílí Sil, Obr nebo Odl na úkor jedné nebo více jiných vlastností.

Ukryj mysl, osobní: jsi imunní vůči mentálním efektům a sledování.

Síly

Adaptace energie

Psychometabolismus [viz text]
Úroveň: psionik/obdařený 4, psychický válečník 4
Projevy: zrakový; viz text
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 10 minut/úroveň
Mana: 7

Tvé tělo částečně vstřebá následky energetického útoku a přemění ho na neškodné světlo. Vůči útokům, které zraňují kyselinou, chladem, elektřinou, ohněm nebo zvukem, získáš rezistenci 10.

Když vstřebáš energii, můžeš se rozhodnout vyzářit ji ven buďto ve formě viditelného světla, které ozáří vše kolem tebe do vzdálenosti 60 stop na tolik kol, kolik životů jsi díky své rezistenci snížil, anebo ji vyzářit bez jakýchkoliv vizuálních efektů.

Energetická rezistence zajištěná touto silou se na 9. manifestační úrovni zvýší na 20 a na 13. manifestační úrovni se zvýší na maximálních 30. Síla chrání nejen tebe, ale i tvé vybavení.

Rezistence získaná díky této síle se nesčítá s žádnou jinou formou energetické rezistence.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, před níž chrání.

Umocnění: Jestliže do této síly dáš další 4 body many, můžeš ji manifestovat okamžitou akcí.

Adaptace energie, konkrétní

Psychometabolismus [viz text]
Úroveň: psionik/obdařený 2, psychický válečník 2
Mana: 3

Jako adaptace energie, až na to, že si během manifestace musíš vybrat jeden typ energie, vůči němuž získáš rezistenci.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, před níž chrání.

Umocnění: Jestliže do této síly dáš další 4 body many, můžeš ji manifestovat okamžitou akcí.

Apopsi

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 9
Projevy: materiální, sluchový a zrakový
Doba manifestace: 1 kolo
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden živý psionický tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 17, Zk

Skrze tuto sílu z mysli příjemce navždy vymažeš 1k4 sil. Úroveň každé síly určíš ty, ale je na DM, aby náhodně určil, konkrétně která síla bude z mysli příjemce vymazána. Ztracené síly dokáže navrátit psychická chirurgie nebo změna reality, musí však být použity do 1 týdne od jejich ztráty.

Cena Zk: 50 Zk za úroveň vymazaných sil.

Astrální výtvor

Metakreativita (tvorba)
Úroveň: tvůrce 1
Projevy: zrakový; viz text
Doba manifestace: 1 kolo
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Efekt: jeden stvořený astrální výtvor
Trvání: 1 kolo/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 1

Tato síla zpevněním ektoplasmy stvoří jeden astrální výtvor 1. úrovně (viz Kapitola 8: Nestůry), který zaútočí na tvé nepřátele. Objeví se tam, kde to určíš a ihned jedná, ještě ve tvém kole. Útočí na tvé protivníky jak nejlépe je toho jen schopen. Volnou akcí mu můžeš mentálně nařídit, aby neútočil, zaútočil na konkrétního nepřítele nebo udělal něco jiného. Astrální výtvor jedná normálně i poslední kolo trvání síly a pak na konci svého kola zmizí.

Astrální výtvory nejsou přivoláváni; jsou stvořeni přímo ve sféře, kde se právě nacházíš (s použitím ektoplasmy vytažené z Astrální sféry). Proto na ně nijak nepůsobí efekty odpuzující nebo jinak ovlivňující sfériky; jsou to výtvory, ne sférici.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se úroveň astrálního výtvoru zvětší o jedna.

Averze

Telepatie (nátlak) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 2
Projevy: materiální a sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden tvor
Trvání: 1 hodina/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 3

Do mysli příjemce vložíš silnou averzi. Pokud je objektem implantované averze nějaká osoba nebo fyzický objekt, příjemce se k němu nepřiblíží blíž jak na 30 stop. Pokud je to slovo, pokusí se ho nevyslovit; pokud je to akce, vědomě a dobrovolně se o ni nepokusí; a pokud je to nějaká událost, dobrovolně se jí nezúčastní. Příjmece podniknde všechny rozumné kroky, aby se objektu své averze vyhnul, nedá však kvůli tomu v sázku svůj vlastní život. Příjemci můžeš např. dát averzi vůči boji nebo jeho meči, bude-li se však moci zachránit pouze bojem, averzi bude ignorovat, dokud nebezpečí nepomine.

Pokud je příjemce přinucen udělat akci, vůči níž cítí averzi, má postih -2 na všechny hody na útok, ověřování vlastností nebo dovedností s ní spojených.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se TO síly zvětší o 1 a trvání o 1 hodinu.

Bič ega

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 2
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl: jeden tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle půl; viz text
Silová odolnost: ano
Mana: 3

Tvé bleskové mentální šlehnutí zasáhne ego nepřítele a naruší jeho sebevědomí. Příjemci je poškozena Charisma za 1k4 bodů nebo za polovinu (minimálně 1 bod), když uspěje v hodu na záchranu. Příjemce, který v hodu neuspěl, je navíc 1 kolo strnulý.

Umocnění: Za každé další 4 body many, které do síly vložíš, se poškození Charisma touto silou zvětší o 1k4 a její TO na odolání o 2.

Bolestivý úder

Psychometabolismus
Úroveň: psychický válečník 2
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 kolo/úroveň
Mana: 3

Tvé přirozené zbraně způsobují ještě větší bolest. Každý úspěšný útok, který provedeš svou přirozenou zbraní, způsobí cíli navíc zranění za 1k6 životů stínového zranění.

Umocnění: Pokud dáš dalších 6 bodů many, tuto sílu můžeš aktivovat rychlou akcí.

Cit pro nebezpečí

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 3, psychický válečník 3
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 hodina/úroveň (Z)
Mana: 5

Dokážeš vycítit přítomnost nebezpečí ještě předtím, než ti to umožní tvé normální smysly. Tvá intuice tě varuje před pastmi, dávajíce ti bonus intuice +4 ke Třídě zbroje vůči útokům pastí.

Umocnění: Pokud dáš další 3 body many, tato síla ti zároveň dá i schopnost záhadného úhybu; pokud dáš dalších 6 bodů many, tato síla ti dá zároveň ještě i schopnost zlepšeného záhadného úhybu.

Čti myšlenky

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 2
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 60 stop
Oblast: kuželovité vyzařování do 60 stop, se středem v tobě
Trvání: soustředění, až 1 minuta/úroveň (Z)
Záchranný hod: Vůle odolá; viz text
Silová odolnost: ne
Mana: 3

Znáš povrchové myšlenky jakéhokoliv tvora v oblasti, který neuspěl v hodu na záchranu na Vůli. Cíl, který v hodu uspěl, není touto manifestací síly nijak ovlivněn, a to ani když oblast opustí a pak se do ní zas vrátí před vypršením jejího trvání.

Tvorové se zvířecí inteligencí mají jednoduché, instinktivní myšlenky, které dokážeš zachytit. Pokud čteš mysl tvora s Inteligencí 26 nebo vyšší (a který ji zároveň má o 10 nebo víc bodů větší než ty), na 1 kolo tě to ochromí a síla končí. Pokud nemáš na příjemce výhled, tak ti tato síla neumožní přesně určit, komu zachycené myšlenky patří.

Každé kolo se můžeš otočit, abys sílu použil v nové oblasti. Síla dokáže proniknout bariérami, ale 1 stopa kamene, 1 palec běžného kovu, tenký plát olova nebo 3 stopy dřeva či hlíny jí zablokují.

Daleký zrak

Jasnovidnost (sledování; viz text)
Úroveň: jasnovidec 4
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 hodina
Dosah: viz text
Účinek: poloreálný zrakový orgán
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 7, ZK

Svou mysl vyšleš napříč prostorem i celými světy, formojíce ji do poloreálného vidoucího bodu, z něhož slyšíš a vidíš tvory v jeho blízkosti, a to i když vás oddělují hranice jiných sfér. Pokud příjemce uspěje v hodu na záchranu na Vůli, pokus o daleký zrak selže a ty se o další sledování daného tvora nemůžeš pokusit minimálně celých příštích 24 hodin. Obtížnost hodu na záchranu závisí na tom, jak dobře příjemce znáš a jaký druh (pokud vůbec nějaký) fyzického spojení na něj máš. Pokud je navíc příjemce v jiné sféře, má bonus +5 k hodu na záchranu na Vůli.

Znalost Oprava hodu na Vůli
Žádná* +10
Z druhé ruky (o příjemci jsi slyšel) +5
Z první ruky (příjemce už jsi potkal) 0
Známý (příjemce dobře znáš) -5
* S tvorem, kterého vůbec neznáš, musíš mít nějaké jiné spojení
 
Spojení Oprava hodu na Vůli
Podoba nebo obrázek -2
Předmět, který vlastnil, nebo kus oděvu -4
Část těla, pramínek vlasů, ústřižek nehtu, apod. -10
Příjemce je v jiné sféře +5

Když příjemce neuspěje ve svém hodu na záchranu na Vůli, tvá mysl se k němu přiblíží a přetvoří se v jeho blízkosti v poloreálný vidoucí bod, skrze nějž ho vidíš i slyšíš, stejně jako jeho nejbližší okolí (do 30 stop všemi směry od příjemce).

Dokud daleký zrak trvá, tvé skutečné tělo je bezvládné a ty si nejsi vědom jeho okolí. Na druhou stranu, tvůj vidoucí bod je do určité míry považován za tvou vlastní neviditelnou ektoplazmatickou podobu, až na výjimky zde uvedené. Tato síla spadá do poddisciplíny Sledování, namísto standardních sledovacích sensorů a smyslů se však drž následujících údajů.

Jako poloreálný vidoucí bod můžeš mluvit (tvůj hlas však bude jen šepotavý). Je možné, že příjemce tvého sledování tě vycítí (příjemci schopní zahlédnout nebo vycítit neviditelné nebo skryté tvory tě vycítí automaticky; jinak za účelem vyhnutí se odhalení provádíš hod na Skrývání s bonusem +40, když se nehýbáš, nebo +20, když se pohybuješ). Je možné na tebe zaútočit (pokud se však staneš cílem síly zlom psioniku, daleký zrak prostě končí). Pokud se příjemce pohybuje, můžeš se ho pokusit následovat rychlostí 20 stop; jestliže se ale dostane na víc jak 30 stop od tebe (nebo se ty vzdálíš na víc jak 30 stop od něj), síla končí.

Skrze poloreálný vidoucí bod se můžeš pokusit dokonce i manifestovat jednu sílu, musíš však uspět v ověření svého Soustředění (TO 20 + úroveň síly, kterou chceš manifestovat), aby se ti to podařilo. Manifestace (i neúspěšný pokus o ní) síly daleký zrak okamžitě ukončí. Navíc tě všechny síly z vidoucího bodu stojí dvojnásobek obvyklé ceny many (stále nemůžeš překročit limit daný tvou úrovní, takže jsi omezen na manifestaci sil nízkých úrovní). Body many vydané v době, kdy jsi poloreálným vidoucím bodem se ubírají z tvého skutečného těla.

Cena ZK: 20 ZK.

Decerebrace

Psychoportace [teleportace]
Úroveň: psionik/obdařený 7
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden živý tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Výdrž odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 13

Decerebrací odstraníš část mozkového kmene příjemce. Tvor ztrácí všechny mozkové funkce, zrak, sluch a všechny ostatní smysly, stejně jako schopnost ovládat všechny motorické svaly a pohyby. Příjemce ochabne a na nic nereaguje. Pokud na něj nejsou použity velmi silné prostředky, jako je např. mocné navrácení nebo nějaký jiný, podobně silný efekt 7. nebo vyšší úrovně, tvor do 1k4 dní zemře.

Dech černého draka

Psychometabolismus [kyselina]
Úroveň: psionik/obdařený 6, psychický válečník 6
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Účinek: kuželovitý výbuch se středem v tobě
Trvání: ihned
Záchranný hod: Reflexy polovina
Silová odolnost: ano
Mana: 11

Z tvých úst vytrydkne sirnatá kyselin, která zraní každý cíl v oblasti kyselinou za 11k6.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se zranění způsobené touto silou zvětší o 1k6.

Demoralizace

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 1
Projevy: mentální a čichový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 30 stop
Oblast: rozptyl do 30 stop, se středem v tobě
Trvání: 1 minuta/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 1

Mysl svých nepřátel naplníš pochybnostmi. Nepřítel v oblasti, který neuspěje v hodu na záchranu, je po dobu trvání síly otřesený. Na spojence a tvory bez inteligence síla nepůsobí.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se dosah a oblast působení síly zvětší o 5 stop a její TO na odolání o 1.

Dimenzionální dveře, psionické

Psychoportace (teleportace)
Úroveň: psionik/obdařený 4, psychický válečník 4
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: dlouhý (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl nebo cíle: ty a objekt, kterého ses dotkl, nebo jiní souhlasící tvorové, kterých ses dotkl
Trvání: ihned
Záchranný hod: není a Vůle odolá (objekt)
Silová odolnost: ne a ano (objekt)
Mana: 7

Jako kouzlo dimenzionální dveře, až na to, co je zde uvedeno.

Umocnění: Pokud dáš do síly dalších 6 bodů many, můžeš jí manifestovat pohybovou akcí.

Dimenzionální kotva, psionická

Psychoportace
Úroveň: nomád 4
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Účinek: paprsek
Trvání: 1 minuta/úroveň
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ano (objekt)
Mana: 7

Jako kouzlo dimenzionální kotva, až na to, co je zde uvedeno.

Dimenzionální skluz

Psychoportace (teleportace)
Úroveň: psychický válečník 3
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíle: ty; viz text
Trvání: ihned
Mana: 5

V okamžení se přesuneš ze svého současného místa na jekékoliv jiné, které je v dosahu a máš na něj výhled. S sebou můžeš přesunout i výbavu do tvého středního naložení, včetně živých tvorů nevážících víc jak 20 liber.

Pohyb způsobený dimenzionálním skluzem neprovokuje k příležitostným útokům.

Pokud se pokusíš přenést na místo obsazené jiným hmotným tělem nebo na místo, které nevidíš (což se může stát, když tvé vnímání např. ovládá nějaký telepat), síla prostě nefunguje.

Umocnění: Pokud dáš do síly další 4 body many, můžeš jí manifestovat pohybovou akcí.

Dimenzionální výměna

Psychoportace (teleportace)
Úroveň: nomád 2, psychický válečník 2
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíle: ty a jeden spojenec v dosahu nebo dva spojenci v dosahu; viz text
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné, objekt)
Silová odolnost: ano (neškodné, objekt)
Mana: 3

V okamžení si vyměníš pozici s pozicí určeného spojence, který je v dosahu. Zrovna tak můžeš zařídit, aby si vyměnili místa dva spojenci v dosahu. Tato síla působí na Velké a menší tvory. S sebou můžeš brát i objekty, ne však jiné tvory.

Speciální: Psychický válečník může tuto sílu manifestovat pouze k výměně své pozice s pozicí svého spojence, ne k výměně pozic dvou spojenců.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, může tato síla působit na tvora o jednu kategorii velikosti většího.

Dezintegrace, psionická

Psychoportace
Úroveň: psionik/obdařený 6
Projevy: materiální, sluchový a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Účinek: paprsek
Trvání: ihned
Záchranný hod: Výdrž částečně (objekt)
Silová odolnost: ano
Mana: 11

Z tvého namířeného prstu vystřelí tenký zelený paprsek. Musíš provést úspěšný dotykový útok na dálku, aby jsi zasáhl. Jakýkoli tvor zasažený paprskem je zraněn za 22k6. Jakýkoli tvor zraněný touto silou na 0 a méně životů je dezintegrován, zanechá po sobě jen kontury jemného prachu. Vybavení dezintegrovaného tvora není poškozeno.

Při použití na objekt paprsek prostě dezintegruje neživou hmotu o objemu až jedné krychle s hranou délky deset stop. Síla tedy dezintegruje jen část zasaženého velkého objektu nebo stavby. Paprsek účinkuje dokonce i na objekty stvořené čistou silou, ale ne na psionické efekty jako je nulové psionické pole.

Tvor nebo objekt, který uspěl v záchranném hodu na Výdrž, je zraněn či poškozen pouze částečně, za 5k6 životů. Pokud však toto zranění sníží počet životů tvora nebo objektu na 0, je též dezintegrován.

Ovlivněn je pouze první zasažený tvor nebo objekt; tzn., že paprsek účinkuje pouze na jeden cíl za každou manifestaci.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, zraní tato síla navíc za 2k6. Toto posílení nemá vliv na množství zranění, které cíl utrpí, když uspěje v hodu na záchranu.

Dráp energie

Psychokineze [viz text]
Úroveň: psychický válečník 4
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 kolo/úroveň
Mana: 7

Pokud můžeš útočit drápy (ať už svou přirozenou zbraní nebo skrze efekt jako je drápy bestie), můžeš za pomoci této síly dodat své zbrani zvláštní energii. Při zásahu způsobí útok drápy navíc zranění 1k6 chladem, elektřinou nebo ohněm (dle tvého výběru během manifestace). Při kritickém zásahu zraní navíc energií za 1k10. Pokud je kritické zranění drápy ×3, připočítej místo toho zranění 2k10; pokud je kritické zranění drápy ×4, připočítej místo toho zranění energií 3k10.

Tuto sílu je možné manifestovat na útok drápy, který již způsobuje zranění energií; pokud způsobuje zranění stejným typem energie jako síla, efekty se sčítají. Pokud ale byla síla manifestována na útok drápy, který již požívá výhod této síly, novější manifestace překoná a potlačí starou, a to i když jsou obě manifestace jiné energie.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, kterým je nabita přirozená zbraň.

Drápy bestie

Psychometabolismus
Úroveň: psychický válečník 1
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 blesková akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 hodina/úroveň
Mana: viz text

Zavoláš násilnickou povahu bestie, která je v tobě ukryta a psionicky proměníš své ruce ve smrtící pařáty. Získáváš dva přirozené útoky drápy, každý zraňuje za 1k4 (za 1k6, pokud jsi Velký, nebo za 1k3, jsi-li Malý) plus tvůj bonus za Sílu.

Tvé pařáty jsou přirozené zbraně, takže když jimi útočíš, jsi považován za ozbrojeného a je možné je ovlivnit silami, kouzly s efekty zvyšujícími nebo zlepšujícími přirozené zbraně (jako je kouzlo magický tesák). Svými pařáty můžeš způsobovat i stínové zranění, ale máš přitom postih -4 k hodu na útok.

Mana   Zranění drápy
Malý Střední Velký
1 1k3 1k4 1k6
3 1k4 1k6 1k8
5 1k6 1k8 2k6
7 1k8 2k6 3k6
11 2k6 3k6 4k6
15 3k6 4k6 5k6
19 4k3 5k4 6k6

Tvé drápy fungují stejně jako přirozené zbraně mnoha nestvůr. Můžeš provést útok jedním pařátem nebo úplný útok dvěma pařáty se svým normálním útočným bonusem; nahrazuješ tím svůj běžný způsob boje. Nemáš žádný postih za boj dvěma zbraněmi a ani jeden z útoků není vedlejší. Pokud je tvůj základní útočný bonus +6 a vyšší, nezískáváš další útoky - stále máš dva útoky se svým normálním útočným bonusem.

Tuto sílu můžeš manifestovat v okamžení, dost rychle na to, abys těžil z jejích výhod ještě než zaútočíš. Manifestace této síly je blesková akce, manifestovaná stejně jako zrychlená síla, a počítá se do limitu jedné zrychlené síly za kolo. Tuto sílu nemůžeš manifestovat, když nejsi na řadě.

Během trvání síly můžeš přivolat a zrušit své pařáty bleskovou akcí. Při útoku vyrobenou zbraní nebo jiným přirozeným útokem nemůžeš v daném kole provést žádný útok drápy. Když máš drápy, můžeš manipulovat předměty a sesílat kouzla stejně, jako to dokážeš svýma rukama.

Umocnění: Pokud dáš do síly další body many, dokážeš stvořit delší, ostřejší a smrtonosnější drápy, tak jak to ukazuje tabulka.


Drápy upíra

Psychometabolismus
Úroveň: psychický válečník 3
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 kolo/úroveň
Mana: 5

Pokud můžeš útočit drápy (ať už svou přirozenou zbraní nebo skrze drápy bestie), můžeš s pomocí této síly změnit povahu této zbraně. Po manifestaci této síly začnou tvé drápy zářit slabým, sinavým světlem. Každý tvůj úspěšný útok drápy na živého tvora Malé nebo větší velikosti ti vyléčí jistou část zranění.

Vyléčíš se za polovinu počtu životů, za které jsi v základu zranil svými drápy, zaokrouhleno dolů (zranění navíc za vysokou Sílu nebo něco jiného se do množství vyléčených životů nepočítají). Vyléčíš si jen tolik životů, kolik jich může být získáno s tím, aby tvoru zůstal 1 nebo více životů. Jakékoli zranění, které sníží počet životů tvora na 0 a níže, už tě neléčí.

Pokud tvůj útok způsobí stínové zranění, žádné životy si nevyléčíš (např. při útoku na tvora se schopností regenerace). Navíc se nevyléčíš ani při útoku na tvora, který je pod vlivem bioregulace. Použití rozdělení na sebe sama a následný útok na svého dvojníka ti rovněž žádné zranění nevyléčí.

Dřevěné tělo

Psychometabolismus
Úroveň: psionik/obdařený 7, psychický válečník 5
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň
Mana: psionik/obdařený 13, psychický válečník 9

Tato síla promění tvé tělo v živoucí dub, díky čemuž získáš řadu výhod.

Získáváš snížené zranění 10/sečné a bonus +5 k přirozené zbroji, který potlačí (nesčítá se s nimi) jakékoliv jiné bonusy k přirozené zbroji, které již případně máš. Jsi imunní vůči poškození vlastností, slepotě, hluchotě, nemocem, utopení, jedům, ochromení a všem silám, kouzlům a útokům, které nějak ovlivňují tvou fyziologii nebo dýchání, protože dokud tato síla trvá, tak žádnou fyziologii nemáš a nedýcháš. Všemi efekty chladu jsi zraněn jen za polovinu. Na druhou stranu se však můžeš stát terčem speciálních útoků působících na dřevo a budeš zranitelný vůči ohni.

Získáváš také zvyšovací bonus +4 k Síle, ale máš postih -2 k Obratnosti (minimální velikost Obratnosti je 1) a tvá rychlost je snížena na polovinu. Můžeš mluvit, nemůžeš však pít (a nemůžeš tak používat lektvary) ani hrát na dechové nástroje. Máš zbrojový postih -4 a šanci na selhání sesílání mystického kouzla 25%.

Tvé útoky beze zbraně způsobují stejné zranění jako kyj stejné velikosti (1k4 u Malých postav, 1k6 u Středně velkých postav) a jsi považován za ozbrojeného i když útočíš beze zbraně. Pokud zaútočíš na objekt nebo budovu svou pěstí úplnou akcí, způsobíš dvojnásobné zranění.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, bude tato síla trvat o 1 minutu déle.

Dupnutí

Psychokineze
Úroveň: psychický válečník 1
Projevy: sluchový a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 20 stop
Oblast: kuželovitý rozptyl
Trvání: ihned
Záchranný hod: Reflexy odolají
Silová odolnost: ne
Mana: 1

Dupnutí tvé nohy vyvolá psychokinetickou šokovou vlnu, která se šíří zemí a sráží tvory a volně stojící objekty. Tvorové, kteří neuspějí v hodu na záchranu, jsou sraženi k zemi, takže leží a navíc jsou poraněni za 1k4 stínových životů.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se stínové zranění způsobené touto silou zvětší o 1k4.

Ektoplazmatický kokon

Metakreativita
Úroveň: tvůrce 3
Projevy: materiální a sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl: jeden Středně velký nebo menší tvor
Trvání: 1 kolo/úroveň (Z)
Záchranný hod: Reflexy odolají
Silová odolnost: ne
Mana: 3

Z Astrální sféry přitáhneš svíjející se prameny ektoplasmy, které omotají příjemce jako mumii. Příjemce může nadále dýchat, ale jinak je bezmocný, nevidí ven z kokonu, nemůže mluvit ani podnikat žádné fyzické akce. Chřípí příjemce je volné (vzduch proniká kokonem normálně). Příjemce může provádět čistě mentální akce (jako je manifestace sil nebo sesílání kouzel bez všech složek).

Oběť je možné osvobodit přeřezáním a poškozením kokonu. Má ale tvrdost 8 a 20 životů.

Teleportace a ostatní formy cestování také dávají možnost úniku, ale kokon sahá i do Éterické sféry, takže zabraňuje éterickému cestování. Zlom psioniku na ektoplasmatický kokon nepůsobí, je však možné ho zlikvidovat pomocí zruš ektoplasmu nebo ho nějak zničit dostatečně mocnými prostředky nebo předměty.

Tvor v kokonu je vidět jen jako nezřetelná silueta (dostatečně hmotná na to, aby zablokovala výhled) a nemůže být přímo zraněn nebo nějak jinak ovlivněn, dokud není kokon zničen. Tvorem zabaleným v kokonu je možné normálně pohybovat (váha kokonu je zanedbatelná).

Tvorové svázaní do kokonu vysoko ve vzduchu padají a tvorové plavající mohou utonout.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se TO síly zvětší o 1.

2. Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, může tato síla působit na cíl o jednu kategorii velikosti větší.

Ektoplazmatický kokon, hromadný

Metakreativita
Úroveň: tvůrce 7
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Oblast: výbuch o poloměru 20 stop
Trvání: 1 hodina/úroveň (Z)
Záchranný hod: Reflexy odolají
Silová odolnost: ne
Mana: 13

Jako ektoplazmatický kokon, až na to, že v záplavě svíjejících se pramenů ektoplazmy můžeš omotat více tvorů (nebo jednoho velkého tvora, který se vejde do koule nebo polokoule o poloměru 20 stop). Cíle, které jsou prváě v oblasti a neuspějí v hodu na záchranu, jsou chyceni a obaleni do kokonu. Pokud je v oblasti jen část těla tvora, tato síla na něj nepůsobí.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se poloměr oblasti působení této síly zvětší o 5 stop.

Elfí zrak

Psychometabolismus
Úroveň: psionik/obdařený 2, psychický válečník 1
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 hodina/úroveň
Mana: psionik/obdařený 3, psychický válečník 1

Po dobu trvání síly máš vidění v šeru (jako elf), stejně jako bonus +2 na ověřování Prohledávání a Všímání.

Navíc získáváš schopnost všimnout si tajných nebo skrytých dveří už když kolem nich jen procházíš ve vzdálenosti do 5 stop; ověřuješ pak Prohledávání stejně, jako bys je aktivně hledal.

Pokud je elfí zrak použit zároveň s mým světlem, kužel světla sahá do 40 místo do 20 stop.

Empatická projekce

Telepatie (okouzlení) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 1
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl: jeden tvor
Trvání: 1 minuta/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 1

Změníš rozpoložení příjemce, jeho postoj vůči sobě upravíš o jeden stupeň pozitivním směrem. Např. nevraživý tvor tak může být neutrální, nepřátelský zase nevraživým (viz Ovlivnování postoje CP).

Můžeš si dát (nebo i jiným) bonus +4 na ověřování Diplomacie, Odhalení úmyslu, Předstírání, Umění a Vyslýchání ve věcech týkajících se ovlivněného tvora.

Empatický přenos

Psychometabolismus
Úroveň: egoista 3, psychický válečník 2
Projevy: materiální a sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: dotyk
Cíl: souhlasící tvor, kterého ses dotkl
Trvání: ihned
Mana: 3

Tím, že část jeho zranění přeneseš na sebe, vyléčíš jiného tvora. Když manifestuješ tuto sílu, můžeš vyléčit až 2k10 životů. Cíl získává tolik životů, kolik padlo na kostkách, zatímco ty ztrácíš polovinu tohoto množství. (Tato ztráta tě může dovést až na 0 nebo i méně životů.) Bolest ze zranění tvora, kterou na sebe bereš, je přenášena empaticky, takže síly ani schopnosti typu snížené zranitelnosti a regenerace, které můžeš mít, způsobené zranění nesníží. Zranění přenesené touto silou není žádného druhu, takže i když jsi imunní vůči zranění toho druhu, které bylo původně způsobeno cíli, přenos normálně proběhne a ty jsi příslušně poraněn.

Tuto sílu můžeš použít ještě jiným způsobem, totiž k absorbci jednoho jedu nebo nemoci, kterou cílový tvor trpí. Když převezmeš jed nebo nemoc, nejsi nijak postižen následky, které už protrpěl cílový tvor, ale musíš provést druhý hod nebo všechny další hody na záchranu na Výdrž, abys překonal přejaté postižení.

Anebo můžeš tuto sílu použít k tomu, abys na sebe od cíle přenesl 1 bod poškození vlastnosti za manifestační úroveň.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, vyléčíš dalších 2k10 životů (jednou manifestací maximálně 10k10).

Empatický přenos, nepřátelský

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 3, psychický válečník 3
Projevy: materiální a sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: dotyk
Cíl: tvor, kterého ses dotkl
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle půl
Silová odolnost: ano
Mana: 5

Svou bolest přeneseš na někoho jiného. Když manifestuješ tuto sílu a potom provedeš úspěšný útok dotykem, můžeš přenést až 50 životů ze svého zranění (nebo méně, chceš-li) na tvora, kterého ses dotkl. Ihned získáváš zpět stejné množství životů, které jsi přenesl. Tuto sílu nemůžeš použít k tomu, abys získal více životů, než je tvůj normální počet. Přenesené zranění je ve své podstatě empatické, takže síly ani schopnosti typu snížené zranitelnosti a rgenerace, které tvor může mít, způsobené zranění nesníží. Zranění přenesené touto silou není žádného druhu, takže i když je tvor imunní vůči zranění toho druhu, které bylo způsobeno tobě, přenos normálně proběhne a příjemce příslušně poraní.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Za každý další bod many, který do síly vložíš, můžeš přenést dalších 10 životů (jednou manifestací maximálně 90).

2. Pokud do síly vložíš dalších 6 bodů many, tato síla bude působit na všechny tvory v rozptylu do 20 stop od tebe.

Empatie

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 1
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 30 stop
Oblast: rozptyl do 30 stop, se středem v tobě
Trvání: soustředění, až 1 minutu/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 1

Odhalíš povrchové emoce všech tvorů, které vidíš a jsou v oblasti působení síly. Vycítíš základní potřeby, pohnutky a emoce, např. žízeň, hlad, strach, únavu, bolest, zuřivost, nenávist, nejistotu, zvědavost, vstřícnost a mnoho dalších pocitů a nálad.

V kole, kdy jsi se na tuto sílu přestal soustředit, máš na všechna ověřování Předstírání, Diplomacie, Vyslýchání a Odhalení úmyslu bonus intuice +2.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Za každý další bod many, který do síly vložíš, se dosah a poloměr oblasti jejího působení zvětší o 5 stop.

2. Pokud do síly vložíš další 2 body many, maximální trvání síly se prodlouží na 1 hodinu/úroveň.

Energetická střela

Psychokineze [viz text]
Úroveň: psionik/obdařený 3
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 120 stop
Oblast: dráha 120 stop
Trvání: ihned
Záchranný hod: Reflexy půl nebo Výdrž půl; viz text
Silová odolnost: ano
Mana: 5

Při manifestaci této síly si zvolíš chlad, elektřinu, oheň nebo zvuk. Vyšleš mocný zášleh energie zvoleného typu, který zraní každého tvora nebo objekt v oblasti za 5k6. Paprsek začíná na konečcích tvých prstů.

Chlad: Střela tohoto typu energie zraní za +1 za každý hod kostkou. Hod na záchranu na snížení zranění chladné střely je na Výdrž místo na Reflexy.

Elektřina: Manifestace střely tohoto typu energie ti zajistí bonus +2 k TO síly a bonus +2 na ověření manifestační úrovně při překonávání silové odolnosti.

Oheň: Střela tohoto typu energie zraní za +1 za každý hod kostkou.

Zvuk: Střela tohoto typu energie zraní za -1 za každý hod kostkou a ignoruje tvrdost objektů.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, který manifestuješ.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se zranění touto silou způsobené zvětší o jeden hod kostkou (k6). Za každé další dva hody kostkou na zranění se TO této síly zvětší o 1.

Energetická zeď

Psychokineze [viz text]
Úroveň: psionik/obdařený 3
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Oblast: opaleskující energetické pole dlouhé až 20 stop/úroveň nebo energetický kruh o poloměru 5 stop/2 úrovně
Trvání: soustředění + 1 kolo/úroveň
Záchranný hod: Reflexy půl nebo Výdrž půl; viz text
Silová odolnost: ne
Mana: 5

Při manifestaci této síly si zvolíš chlad, elektřinu, oheň nebo zvuk. Z nestálé ektoplazmy vytvoříš nepohyblivé energetické pole zvoleného typu. Jedna strana zdi, tebou určená, vysílá vlny energie zraňující tvory a objekty do 10 stop od ní za 2k6 a ty dál jak 10 stop, ale blíž jak 20 stop za 1k6. Navíc každý, kdo zdí projde, je zraněn za 2k6 + +1 za manifestační úroveň (maximálně +20).

Pokud manifestuješ zeď tak, aby se objevila tam kde jsou nějací tvorové, každý tvor je zraněn tak, jako by skrze ni prošel.

Pokud manifestuješ tuto sílu ve formě energetického kruhu, vybíráš si, jestli budou energetické vlny vyzařovány dovnitř nebo ven z kruhu.

Chlad: Pole tohoto typu energie zraní za +1 za každý hod kostkou. Hod na záchranu na snížení zranění chladné zdi je na Výdrž místo na Reflexy.

Elektřina: Manifestace pole tohoto typu energie ti zajistí bonus +2 k TO síly a bonus +2 na ověření manifestační úrovně při překonávání silové odolnosti.

Oheň: Pole tohoto typu energie zraní za +1 za každý hod kostkou.

Zvuk: Pole tohoto typu energie zraní za -1 za každý hod kostkou a ignoruje tvrdost objektů.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, který manifestuješ.

Energetický paprsek

Psychokineze [viz text]
Úroveň: psionik/obdařený 1
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně); viz text
Účinek: paprsek
Trvání: ihned
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ano
Mana: 1

Při manifestaci této síly si zvolíš chlad, elektřinu, oheň nebo zvuk. Vyšleš paprsek energie zvoleného typu, který vyšlehne z konečků tvých prstů a pokud uspěješ v útoku dotykem na dálku, udeří cíl v dosahu a zraní ho za 1k6.

Chlad: Paprsek tohoto typu energie zraní za +1 za každý hod kostkou.

Elektřina: Manifestace paprsku tohoto typu energie ti zajistí bonus +3 k hodu na útok, když cíl nosí kovovou zbroj a bonus +2 na ověření manifestační úrovně při překonávání silové odolnosti.

Oheň: Paprsek tohoto typu energie zraní za +1 za každý hod kostkou.

Zvuk: Paprsek tohoto typu energie zraní za -1 za každý hod kostkou a ignoruje tvrdost objektů.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, který manifestuješ.

Umocnění: Za každý další bod many, které do síly vložíš, se zranění touto silou způsobené zvětší o jeden hod kostkou (k6).

Energetický výbuch

Psychokineze [viz text]
Úroveň: psionik/obdařený 3
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 40 stop
Oblast: výbuch v poloměru 40 stop, se středem v tobě
Trvání: ihned
Záchranný hod: Reflexy půl nebo Výdrž půl; viz text
Silová odolnost: ano
Mana: 5

Při manifestaci této síly si zvolíš chlad, elektřinu, oheň nebo zvuk. Vyvoláš explozi nestálé ektoplazmatické energie zvoleného typu, která zraní každého tvora nebo objekt v oblasti za 5k6. Výbuch nevyvolá takřka žádnou tlakovou vlnu. Protože tato síla se šíří směrem od tebe, nijak tě neporaní.

Chlad: Výbuch tohoto typu energie zraní za +1 za každý hod kostkou. Hod na záchranu na snížení zranění výbuchu chladu je na Výdrž místo na Reflexy.

Elektřina: Manifestace výbuchu tohoto typu energie ti zajistí bonus +2 k TO síly a bonus +2 na ověření manifestační úrovně při překonávání silové odolnosti.

Oheň: Výbuch tohoto typu energie zraní za +1 za každý hod kostkou.

Zvuk: Výbuch tohoto typu energie zraní za -1 za každý hod kostkou a ignoruje tvrdost objektů.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, který manifestuješ.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se zranění touto silou způsobené zvětší o jeden hod kostkou (k6). Za každé dva další hody kostkou na zranění se TO této síly zvětší o 1.

Expanze

Psychometabolismus
Úroveň: psychický válečník 1
Projevy: čichový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Mana: 1

Tato síla způsobí tvůj okamžitý růst, na dvojnásobek výšky, délky a osminásobek váhy. Toto zvětšení změní tvou kategorii velikosti na nejbližší vyšší. Získáš velikostní bonus +2 k Síle, velikostní postih -2 k Obratnosti (na minimální efektivní velikost Obratnosti 1), velikostní postih -1 k hodům na útok a k TZ za svou větší velikost.

Jestliže je tvá nová velikost Velká nebo větší, zabíráš prostor minimálně 10 stop a přirozený dosah máš minimálně 10 stop. Tato síla nemění tvou rychlost. Jestliže není pro požadovaný růst dostatek místa, vzrosteš na maximální možnou velikost a můžeš ověřit svou Sílu (použij novou hodnotu), abys přitom rozdrtil slabé překážky. Pokud ji neověříš, v růstu je ti bráněno, ale tebe to nijak neporaní - nemůžeš se rozdrtit tím, že si zvětšíš velikost.

Veškeré vybavení, které máš nebo neseš, je touto silou podobně zvětšeno. Zbraně nablízko i zbraně vystřelující projektily působí větší zranění. Ostatní psionické a magické vlastnosti nejsou touto silou ovlivněny. Jakýkoliv ovlivněný předmět, který přestaneš mít v držení (včetně vystřelených projektilů nebo vržených zbraní), se okamžitě vrátí na svou normální velikost. TO znamená, že vrhací zbraně způsobují normální zranění (zbraně vystřelující projektily zraňují na základě velikosti zbraně, která je vystřelila). Násobné efekty, které zvyšují velikost, se nesčítají, což mj. znamená, že tuto sílu nemůžeš manifestovat podruhé, aby jsi ještě více zvětšil svou velikost.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo několika následujícími způsoby.

1. Pokud do síly vložíš dalších 6 bodů many, zvětší tvou velikost o dvě kategorie velikosti místo o jednu. Získáš bonus +4 na Sílu, postih -4 na Obratnost (na minimální efektivní velikost Obratnosti 1), velikostní postih -2 k hodům na útok a k TZ za svou větší velikost.

2. Pokud do síly vložíš dalších 6 bodů many, můžeš ji místo standardní manifestovat rychlou akcí.

3. Pokud do síly vložíš další 2 body many, její trvání je místo 1 kolo za úroveň 10 minut (úprava uvedená v Erratech z 4.8.2004 by WotC.) za úroveň.

Hmatové pole

Psychometabolismus
Úroveň: psionik/obdařený 3
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní; viz text
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Mana: 5

Vytvoříš jemné telekinetické pole mentálního dotyku, které ti umožňuje "nahmatat" tvé okolí i v úplné tmě nebo když je tvůj zrak nějak jinak zastřen tvým okolím. Tvé hmatové pole vyzařuje od tebe do vzdálenosti 60 stop.

Dokud je tvor nebo předmět v dráze účinku, tak ignoruješ neviditelnost, tmu a úkryt. Nemusíš ověřovat Všímání a Naslouchání, aby sis všiml tvorů; dokážeš odhalit a přesně určit polohu všech tvorů do 60 stop od tebe. Ve většině případů stačí, když porovnáš to, co vidíš, s tím, co cítíš skrze pole a hned je jasné, kdo je normálně viditelný, kdo je neviditelný, kdo se skrývá nebo za něčím ukrývá.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se poloměr tvého hmatového pole zvětší o 10 stop.

Hrdinství

Jasnovidnost
Úroveň: psychický válečník 2
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 okamžitá akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: ihned
Mana: 3

Jestliže tě nepřítel provokuje k příležitostnému útoku, můžeš ho provést i v případě, že už jsi všechny využil všechny příležitostné útoky, které můžeš provést během jednoho kola (obvykle to je jeden).

Tuto sílu můžeš manifestovat v okamžení, dost rychle na to, abys získal další příležitostný útok navíc ve stejném kole. Manifestace této síly je okamžitá akce.

Popis této síly byl upraven podle Errat vydaných WotC k 4.8.2004.

Chameleon

Psychometabolismus
Úroveň: egoista 2, psychický válečník 1
Projevy: čichový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 10 minut/úroveň (Z)
Mana: 1

Tvá kůže a vybavení převezme barvu a texturu nejbližších objektů, včetně podlahy a zdí. Máš zvýšený bonus +10 na ověřování Skrývání.

Jasné vnímání

Jasnovidnost
Úroveň: psychický válečník 4
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 10 minut/úroveň (Z)
Mana: 7

Tvůj zrak nedokáže nic zmást ani zamlžit; jsi imunní vůči všem přeludům a klamům (jako je např. neviditelnost). Navíc máš po dobu trvání síly zvýšený bonus +6 na ověřování Prohledávání a Všímání. Tato síla ti navíc dává možnost znovu si hodit na záchranu vůči tomu, kdo na tebe používá falešný smyslový vjem; abys však mohl manifestovat jasné vnímání za tímto účelem, musíš nejdříve nějakým způsobem zjistit, že na tebe byla použita tato síla.

Jedovatost

Psychometabolismus (tvorba)
Úroveň: psychický válečník 1
Projevy: materiální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň nebo do spuštění
Mana: psychický válečník 1

Jestliže můžeš útočit drápy (ať už díky tomu, že opravdu máš přirozenou zbraň nebo díky efektům jako jsou např. drápy bestie), tuto sílu můžeš použít k vyprodukování slabšího jedu, který pokryje jeden z tvých drápů. Při tvém příštím úspěšném útoků tento jed způsobí poškození Odolnosti za 2 body. Cíl zasažený jedem si může hodit na záchranu na Výdrž (TO 10 + 1/2 tvé manifestační úrovně + oprava tvé klíčové vlastnosti), aby tomuto zranění odolal.

Umocnění: Za každých 6 dalších bodů many, které do síly vložíš, se poškození způsobené touto silou zvětší o další 2 body.

Jedovatá zbraň

Psychometabolismus (tvorba)
Úroveň: psychický válečník 1
Dosah: dotyk
Cíl: zbraň, které ses dotkl
Mana: psychický válečník 1

Jako jedovatost, až na to, že jed pokryje tvou zbraň jen dokud ji držíš.

Katapsi

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psion/obdařený 5, psychický válečník 5
Projevy: mentální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 30 stop
Cíl: vyzařování do 30 stop, se středem v tobě
Trvání: 1 kolo/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá; viz text
Silová odolnost: ano
Mana: 9

Manifestací této síly vytvoříš psychické statické pole, které vadí schopnosti jiných psionických postav manifestovat jejich síly nebo používat psionické schopnosti (manifestací své vlastní katapsi ty sám ovlivněn nejsi). Pokud postava neuspěje v hodu na záchranu na Vůli, veškerá psionická aktivita v oblasti vyžaduje 4 další body many navíc, aby bylo možné ji normálně manifestovat. Hod na záchranu musí provést pokaždé, kdy se pokusí manifestovat sílu. Použití psionické schopnosti v oblasti katapsi zabere celé kolo, místo standardní je to úplná akce. Pokud se překrývá oblast dvou nebo více polí, jejich následky se nesčítají.

Zachováno nadále zůstává omezení týkající se maximálního počtu bodů many, které může příjemce do síly vložit; příjemce tedy nemusí být schopen manifestovat své nejmocnější síly. Pokud by manifestace síly nutila manifestanta k překročení tohoto omezení nebo počtu bodů many, které ještě má, manifestace automaticky selže, ale žádné body many nejsou vydány.

Umocnění: Za každé další 4 body many, které do síly vložíš, se dosah a poloměr oblasti působení této síly zvětší o 5 stop.

Kladivo

Psychometabolismus
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: mentální a sluchový
Doba manifestace: 1 blesková akce
Dosah: dotyk
Trvání: 1 kolo
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ano
Mana: 1

Tato síla nabije tvůj dotyk silou zatloukacího kladiva. Úspěšný útok dotykem nablízko zraní drtivě za 1k8 životů. Velikost tohoto poranění se nemění v závislosti na tvé opravě za Sílu.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se trvání této síly zvětší o 1 kolo.

Statistiky této síly jsou upraveny podle Errat vydaných WotC k 4.8.2004.

Kočičí pád

Psychoportace
Úroveň: psion/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 okamžitá akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: do dopadu nebo 1 kolo/úroveň
Mana: 1

Ihned se zotavíš z pádu a dokážeš vstřebat část zranění, které způsobil. Bez ohledu na to, z jak velké výšky a jak spadneš, dopadneš vždy na nohy a jsi zraněn stejně, jako bys spadl z výšky o 10 stop menší, než tomu ve skutečnosti bylo.

Tato síla působí na tebe a na vše, co neseš nebo držíš (až do tvého maximálního naložení).

Tuto sílu můžeš manifestovat v okamžení, dost rychle na to, abys těžil z jejích výhod ještě než zaútočíš. Manifestace této síly je okamžitá akce. Tuto sílu můžeš manifestovat dokonce i když nejsi na řadě.

Popis této síly byl upraven podle Errat vydaných WotC k 4.8.2004.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, sníží tato síla tvé zranění pádem, jako by pád byl o dalších 10 stop nižší.

Konverze energie

Psychometabolismus [viz text]
Úroveň: psionik/obdařený 7
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní a krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně); viz text
Účinek: paprsek; viz text
Trvání: 10 minut/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ano
Mana: 13

Jako adaptace energie, až na to, že místo abys vyzařoval energii pryč ve formě světla, uchováš si ji a později ji pak můžeš uvolnit ve formě paprsku. Vyslání paprsku vyžaduje standardní akci. Během trvání síly můžeš vyslat libovolné množství paprsků. Vystřelený paprsek musí být stejného typu, jako energie kterou jsi uchoval (pokud jsi uchoval více než jeden typ, můžeš si vybrat který typ energie použiješ pro paprsek). Pokud paprsek zasáhne cíl (vyžaduje to úspěšný dotykový útok na dálku), cíl je zraněn za to množství zranění daného typu, které jsi uchoval, maximálně pak za trojnásobek své manifestační úrovně. Dokud trvá efekt této síly, můžeš pokračovat v absorbování zranění energií a vysílat ji v dalších paprscích.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, který jsi uvolnil ve formě paprsku; během trvání této síly se tedy její podtyp může měnit.

Krupobití krystalů

Metakreativita (tvorba)
Úroveň: tvůrce 5
Projevy: sluchový a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Oblast: výbuch o poloměru 20 stop
Trvání: ihned
Záchranný hod: Reflexy půl
Silová odolnost: ne
Mana: 9

Z tvých předpažených rukou vyletí malinké ektoplazmatické krystaly, které se cestou ke svému cíli bleskové rozvinou do 2 stopy široké koule. Krystaly můžeš zacílit na jediného tvora nebo na nějaký bod v prostoru (průsečík čtverce).

Pokud krystaly zaměříš na jediný cíl, musíš uspět v útoku dotykem na dálku, abys ho zasáhl. Jakýkoli objekt nebo tvor zasažený koulí krystalů je drtivě zraněn za 5k4 životů.

Ať už krystaly zasáhnou svůj cíl, minou nebo byly zaměřeny na bod v prostoru, vždy po příletu do oblasti, kterou jsi určil, explodují. Každý do 20 stop od centra výbuchu je tisíci úlomky krystalů, letícími do všech směrů, zraněn jako sečnou zbraní za 9k4 životů.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se zranění způsobené výbuchem krystalů zvětší o 1k4.

Krycí blána, mocná

Metakreativita (tvorba)
Úroveň: tvůrce 3, psychický válečník 3
Projevy: materiální, sluchový a zrakový
Trvání: 1 kolo/úroveň (Z)
Mana: 5

Jako krycí blána, až na to, že poloreálná blána zamlží obraz tvého těla a jeho skutečné umístění natolik, že máš úplné ukrytí (protivníci mají 50% šanci, že tě minou); bohužel je to na kratší dobu.

Let krajinou, psionický

Psychoportace
Úroveň: psionik/obdařený 6
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 hodina/úroveň (Z)
Mana: 11

Jako let krajinou, až na to, co je zde uvedeno.

Malá tvorba, psionická

Metakreativita (tvorba)
Úroveň: tvůrce 1
Projevy: materiální
Doba manifestace: 1 minuta
Dosah: 0 stop
Účinek: jeden nepřipevněný, nepsionický předmět z neživého rostlinného materiálu, nejvýše 1 krychlová stopa/úroveň
Trvání: 1 hodina/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 1

Jako malá tvorba, až na to, co je zde uvedeno.

Manipulace s hmotou

Metakreativita
Úroveň: psionik/obdařený 8
Projevy: mentální a sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Oblast: 1 krychlová stopa/úroveň nehybné hmoty
Trvání: ihned
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ano
Mana: 15, ZK

Dokážeš oslabit nebo posílit substanci nějakého objektu nebo struktury. Ovlivnit můžeš jak obyčejnou, tak i magickou nepohyblivou hmotu. Když substanci objektu oslabíš, snížíš jeho tvrdost a počet životů, zatímco posílení tvrdost a počet životů zvýší. Tvrdost objektu můžeš oproti její původní snížit nebo zvýšit až o 5. Když se jeho tvrdost zvýší, objekt (nebo jeho patřičná část) získá 3 životy za palec tloušťky za každý bod tvrdosti navíc. Když se jeho tvrdost sníží, objekt (nebo jeho patřičná část) ztrácí 2 životy za palec tloušťky za každý bod tvrdosti, o který přijde (minimálně může mít 1 život na palec tloušťky). Tvrdost objektu, který ji má na 0, už snížit nemůžeš.

Můžeš např. zvýšit tvrdost 1 palec silného lana z 0 na 5, čímž mu zároveň dáš celkem 17 životů. Nebo můžeš snížit tvrdost kamenné zdi na 3 a počet jejích životů na palec tloušťky na 5, díky čemuž půjde daná oblast mnohem snáze zbořit.

Práce s opracovaným kovem: Objekt nebo jeho část, kterému byla změněna tvrdost, je změněn trvale. Je možné posílit dokonce i adamantium na 25. Můžeš rovněž posílit nebo oslabit i již zhotovené zbraně, zbroje nebo cokoli jiného.

Cena ZK: 250 ZK za každý bod, o který změníš tvrdost objektu.

Mentální bariéra

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 3, psychický válečník 3
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 okamžitá akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 kolo
Mana: 5

Vyzařuješ kolem sebe nepravděpodobnostní pole, které stvoří mihotavý ochranný štít. Získáváš odrazný bonus +4 k TZ.

Tuto sílu můžeš manifestovat během okamžiku, dostatečně rychle na to, abys ji mohl použít právě tehdy, kdy ti jí bude nejvíce třeba. Manifestace této síly je okamžitá akce. Tuto sílu můžeš použít dokonce i když nejsi právě na řadě; aby jsi však těžil z výhod této síly vůči nějakému útoku, musíš ji manifestovat předtím, než protivník provede hod na útok.

Popis této síly byl upraven podle Errat vydaných WotC k 4.8.2004.

Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Jestli do síly dáš další 4 body many, odrazný bonus k TZ se zvětší o 1.

2. Za každý další bod many, který do síly vložíš, se trvání této síly prodlouží o 1 kolo.

Mentální sonda

Telepatie (okouzlení) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 5
Projevy: materiální, sluchový a zrakový
Doba manifestace: 1 minuta
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden tvor
Trvání: 1 kolo/úroveň (Z)
Záchranný hod: Vůle půl; viz text
Silová odolnost: ano
Mana: 9

K dispozici máš veškerou paměť a znalosti tvora, od vzpomínek pohřbených hluboko pod povrchem až k těm, které jsou dosud velmi živé. Můžeš se dozvědět odpověď na jednu otázku za kolo, tak dokonale, jak je toho příjemce jen schopen. Pokud příjemce uspěje v hodu na záchranu na Vůli, na otázku odpovídat nemusí; ovšem úspěch v hodu sílu neukončí. Následující kolo totiž můžeš příjemci položit jinou otázku (nebo i tu samou), tak dlouho, dokud síla trvá.

Zkoumat můžeš i mysl spícího tvora; na svou otázku pak dostaneš odpověď automaticky. Pokud však poté příjemce uspěje v hodu na Vůli, po zodpovězení otázky se probudí a pak už může dalším otázkám vzdorovat tím, že bude házet na záchranu tak, jak je to popsáno výše.

Příjemci, kteří nechtějí být zkoumáni, se mohou zkusit pohnout z jejího dosahu, pokud je to samozřejmě v jejich moci. Otázky kladeš telepaticky a odpovědi jsou přeneseny přímo tobě do mysli. Ty ani příjemce proto nemusíte ovládat stejný jazyk, ačkoliv méně inteligentní tvorové mohou při zodpovídání tvých dotazů dodat jen jednoduché vizuální obrazy.

Mé světlo

Psychokineze [světlo]
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: sluchový a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Účinek: kužel světla do 20 stop, vyzařující z tebe
Trvání: 10 minut/úroveň (Z)
Mana: 1

Z tvých očí vychází paprsky světla, kužely do 20 stop. Ty a ostatní tvorové v tomto světle normálně vidíte. Pokud vejdeš do oblasti, kde je psionická nebo magická temnota, mé světlo pohasne, dokud tam budeš.

Pokud je mé světlo použito zároveň s elfím zrakem, kužel světla sahá do 40 místo do 20 stop.

Umocnění: Pokud do síly vložíš další 2 body many, tuto sílu můžeš manifestovat bleskovou akcí.

Myšlenkový štít

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 2, psychický válečník 2
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 okamžitá akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 kolo
Mana: 3

Opevníš svou mysl před nepřátelským vniknutím, díky čemuž získáš psionickou odolnost 13 na všechny síly ovlivňující mysl.

Tuto sílu můžeš manifestovat během okamžiku, dostatečně rychle na to, abys ji mohl použít právě tehdy, kdy ti jí bude nejvíce třeba. Manifestace této síly je okamžitá akce. Tuto sílu můžeš použít dokonce i když nejsi právě na řadě.

Popis této síly byl upraven podle Errat vydaných WotC k 4.8.2004.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se trvání této síly prodlouží o 1 kolo a psionická odolnost, kterou dává, se zvýší o 1 bod.

Najdi nepřátelský úmysl

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 2, psychický válečník 2
Projevy: čichový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 30 stop
Oblast: vyzařování do 30 stop, se středem v tobě
Trvání: 10 minut/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 3

Po dobu trvání této síly si jsi vědom přítomnosti každého tvora do 30 stop od tebe, jenž vůči tvé osobě chová nepřátelské úmysly (nevíš přesné místo, pouze směr, kde se nachází). Síla nachází jen aktivní agresi, ne pouhou ostražitost. Pokud např. přijdeš ke dveřím, za nimiž se ukrývá vrah, vycítíš nepřátelství nějakým způsobem spojené s těmi dveřmi. Pokud však za nimi na stráži stojí voják, nezaregistruješ nic.

Navíc dokud je tato síla aktivní, nemůžeš být překvapen ani zaskočen tvory, kteří se mohou stát příjemci sil ovlivňujících mysl.

Dokud na tebe působí tato síla, můžeš volnou akcí ověřovat Odhalení úmyslu na kohokoli, kdo je do 30 stop od tebe.

Síla dokáže proniknout bariérami, ale 3 stopy kamene, 3 palce běžného kovu, 1 palec olova nebo 6 stop dřeva či hlíny ji zablokuje.

Najdi psioniku

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: sluchový a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 60 stop
Oblast: kuželovité vyzařování do 60 stop, se středem v tobě
Trvání: soustředění, až 1 minuta/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 1

Dokážeš najít psionické aury. Psionickou auru má aktivní nebo stálá síla, ale je vyzařována i během používání psionické odbornosti. Postavy mající úrovně v povolání psionika, tvorové s psionickým poddruhem a tvorové s odborností Divoký talent mají též psionické aury. Množství informací odhalených manifestací této síly závisí na tom, jak dlouho studuješ danou oblast nebo příjemce:

1. kolo: Přítomnost či nepřítomnost psionických aur.

2. kolo: Počet různých psionických aur a sílu té nejmocnější z nich.

3. kolo: Síla a přesné místo výskytu každé aury. Pokud máš předmět nebo tvora obklopeného magickou aurou na dohled, můžeš ověřit svůj Psiozpyt, abys poznal disciplínu obsaženou v dané auře. (Za každou auru ověřuj jen jednou; TO je 15 + úroveň kouzla nebo 15 + polovina manifestační úrovně u efektů nevzniklých psionickou silou, jako jsou např. ty vytvářené psionickými předměty.)

Oblasti nabité psionikou, více disciplín nebo silné psionické vyzařování na daném místě můžeš aury splést nebo oslabit.

Moc aury: Moc psionické aury závisí na funkční úrovni síly nebo na manifestační úrovni předmětu. Pokud aura spadá do více jak jedné kategorie, najdi psioniku určí tu mocnější. Po nalezení nepřekonatelné aury (viz níže tabulku) jsi 1 kolo strnulý a síla končí.

Najdi psioniku
Síla nebo předmět - Moc aury -
Slabá Střední Silná Nepřekonatelná
Funkční síla
(úroveň síly)
3. nebo nižší 4. - 6. 7. - 9. 10. a větší
(božská úroveň)
Psionický předmět
(manifestační úroveň)
5. nebo nižší 6. - 11. 12.- 20. 21. a větší (artefakt)

Skomírající aura: Poté, co původní zdroj psionické aury zmizí (v případě síly) nebo je zničen (jedná-li se o předmět), zůstane po něm skomírající aura. Pokud je na takové místo manifestováno a zaměřeno najdi psioniku, síla rozezná nepatrnou auru (ještě slabší než slabou). Jak dlouho taková aura skomírá závisí na její původní moci:

Původní moc Trvání
Slabá 1k6 minut
Střední 1k6×10 minut
Silná 1k6 hodin
Nepřekonatelná 1k6 dní

Každé kolo se můžeš otočit, abys hledal psioniku v nové oblasti. Rozeznáš přitom rozdíl mezi magií a psionikou. Síla dokáže proniknout bariérami, ale 1 stopa kamene, 1 palec běžného kovu, tenký plát olova nebo 3 stopy dřeva či hlíny jí zablokují.

Najdi teleportaci

Jasnovidnost
Úroveň: nomád 1
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 40 stop
Oblast: vyzařování do 40 stop, se středem v tobě
Trvání: soustředění, až 1 minuta (Z)
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 1

V oblasti vycítíš použití jakéhokoliv efektu poddisciplíny teleportace. Použití těchto sil cítíš bez ohledu jestli máš na dané místo výhled nebo ne (silové efekty, jako je např. zeď moci však detekci zamezí). Když cítíš použití příslušné síly, znáš směr, kde byla síla použita, ne však přesnou vzdálenost ani její konkrétní účinek.

Umocnění: Jestliže do síly vložíš další 2 body many, dosah této síly se zvětší na střední (100 stop + 10 stop/úroveň).

Náraz

Psychokineze [síla]
Úroveň: psionik/obdařený 2
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl: jeden tvor nebo objekt
Trvání: ihned
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ano
Mana: 3

Příjemce, kterého sis vybral, je udeřen telekinezí způsobující zranění silou za 1k6. Místo normálního můžeš touto silou způsobit i stínové zranění.

Náraz působí na každého tvora nebo objekt, který vidíš, a to i když zrovna bojuje s někým tváří v tvář nebo je kryt nebo ukryt (tuto sílu však nemůžeš použít na tvory s úplným krytem nebo úkrytem). Touto silou je možné poškodit rovněž nemagické, volně ležící či stojící objekty (včetně dveří, zdí, zámků apod.).

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se zranění touto silou způsobené zvětší o 1k6.

2. Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, může tato síla působit na další cíl. Žádný další cíl nemůže být od jiného cíle této síly dál jak 15 stop.

Odkloň teleport

Psychoportace [teleportace]

Úroveň: psionik/obdařený 7
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 okamžitá akce; viz text
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Oblast: kruh se středem v tobě a poloměrem 50 + 10 stop/úroveň
Účinek: odkloní teleportaci jakéhokoliv objektu nebo tvora, jehož váha nepřevyšuje tvé maximální naložení
Trvání: 10 minut/úroveň (Z)
Záchranný hod: Vůle odolá (odklonění neuspěje)
Silová odolnost: ano (odklonění neuspěje)
Mana: 13

Podobá se najdi teleportaci, až na to, že víš zamýšlené cílové místo a můžeš ho okamžitou akcí změnit u jakéhokoliv pokusu někoho jiného v dané oblasti o teleportaci. Tuto sílu můžeš manifestovat dokonce i když nejsi právě na řadě.

Popis této síly byl upraven podle Errat vydaných WotC k 4.8.2004.

Odklonit můžeš cílové místo jak teleportace odchozí, tak i příchozí, magické i psionické. Pokud ji mají, tak musíš překonat silovou odolnost tvorů, abys jim teleportaci úspěšně odklonil a teleportovaný tvor může provést hod na záchranu na Vůli, aby ti zrovna tak odklonění své teleportace znemožnil.

Z hlediska této síly "odklonění" znamená, že skutečné cílové místo pokusu o teleportaci, který dokážeš ovlivnit, určíš ty, tak jako by ses sám na dané místo teleportoval, bez ohledu na dosah teleportačního účinku, který odkláníš. Cíl, který určíš, musí být místo, které dobře znáš anebo jsi ho pečlivě prostudoval.

Ochromení energií

Psychokineze [viz text]
Úroveň: psionik/obdařený 2
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně); viz text
Účinek: výbuch v poloměru 5 stop
Trvání: ihned
Záchranný hod: Reflexy půl a Vůle odolá; viz text
Silová odolnost: ano
Mana: 3

Při manifestaci této síly si zvolíš chlad, elektřinu, oheň nebo zvuk. Mocným úderem energie zvoleného typu zasáhneš každého tvora v oblasti a zraníš každého z nich za 1k6. Navíc každý tvor, který neuspěje v hodu na záchranu, aby snížil zranění na polovinu, musí uspět ještě v hodu na Vůli nebo bude na 1 kolo ochromen.

Chlad: Úder tímto typem energie zraní za +1 za každý hod kostkou. Hod na záchranu na snížení zranění ochromení chladem je na Výdrž místo na Reflexy.

Elektřina: Manifestace úderu tímto typem energie ti zajistí bonus +2 k TO síly a bonus +2 na ověření manifestační úrovně při překonávání silové odolnosti.

Oheň: Úder tímto typem energie zraní za +1 za každý hod kostkou.

Zvuk: Úder tímto typem energie zraní za -1 za každý hod kostkou a ignoruje tvrdost objektů.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, který manifestuješ.

Umocnění: Za každý další bod many, které do síly vložíš, se zranění touto silou způsobené zvětší o jeden hod kostkou (k6) a TO této síly se zvětší o 1.

Okouzli osobu, psionické

Telepatie (okouzlení) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 1
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden humanoid
Trvání: 1 hodina/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 1

Jako okouzli osobu, až na to, co je zde uvedeno.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo několika následujícími způsoby.

1. Pokud do síly vložíš další 2 body many, tato síla bude působit i na zvířata, víly, obry, magické netvory nebo nestvůrné humanoidy.

2. Pokud do síly vložíš další 4 body many, tato síla bude navíc k typům uvedeným výše působit i na zrůdy, draky, elementály nebo sfériky.

3. Jestliže do síly vložíš další 4 body many, doba jejího trvání se prodlouží na jeden den za úroveň.

Dále za každé 2 body many přidané navíc k dosažení některého z předešlých účinků se TO této síly zvětší o 1.

Např. jestliže do síly vložíš 8 dalších bodů many (4 na působení na zrůdy a 4 na zvýšení trvání), TO této síly se zvětší o 4.

Oprava těla

Psychometabolismus [léčení]
Úroveň: psionik/obdařený 3, psychický válečník 2
Projevy: materiální a sluchový
Doba manifestace: 1 kolo
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: ihned
Mana: psionik/obdařený 5, psychický válečník 3

Převezmeš kontrolu nad hojivými procesy svého těla a vyléčíš si zranění za 1k12 životů. Jako obvykle, když se léčí normální zranění, se zároveň s ním vyléčí i stejný počet stínového zranění.

Umocnění: Za každé 2 další body many, které do síly vložíš, ti tato síla vyléčí zranění za dalších 1k12 životů.

Ostrá čepel, psionická

Metakreativita
Úroveň: psionik/obdařený 3, psychický válečník 3
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíle: jedna zbraň nebo padesát projektilů, které se v okamžiku manifestace musí jeden druhého vzájemně dotýkat
Trvání: 10 minut/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné, objekt)
Silová odolnost: ano (neškodné, objekt)
Mana: 5

Jako ostrá čepel, až na to, co je zde uvedeno.

Podrob, psionické

Telepatie (nutkání) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 4
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 kolo
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl: jeden humanoid
Trvání: soustředění
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 7

Jako podrob osobu, až na to, co je zde uvedeno.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo několika následujícími způsoby.

1. Pokud do síly vložíš další 2 body many, tato síla bude působit i na zvířata, víly, obry, magické netvory nebo nestvůrné humanoidy.

2. Pokud do síly vložíš další 4 body many, tato síla bude navíc k typům uvedeným výše působit i na zrůdy, draky, elementály nebo sfériky.

3. Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, může síla působit na další cíl. Žádný další cíl síly však nesmí být od jiného vzdálen víc jak 15 stop.

4. Pokud do síly vložíš další 1 bod many navíc, místo soustředění bude trvat 1 hodinu. Pokud do síly vložíš další 2 body many navíc, bude namísto soustředění její trvání 1 den. Pokud do síly vložíš další 4 body many navíc, trvání síly bude 1 den za úroveň manifestanta namísto soustředění.

Za každé 2 body many přidané navíc k dosažení některého z předešlých účinků se TO této síly zvětší o 1.

Pokud např. do síly vložíš 8 dalších bodů many (4 na působení na zrůdy a 4 na ovlivnění dvou dalších cílů), TO této síly se zvětší o 4.

Popis této síly byl upraven podle Errat vydaných WotC k 4.8.2004.

Prázdná mysl

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 okamžitá akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 kolo
Mana: 1

Vyprázdníš svou mysl, zbavíš ji všech pomíjivých starostí a rozptylujících myšlenek, čímž zlepšíš svou sebekontrolu. Až do své příští akce máš bonus +2 k hodu na záchranu na Vůli.

Tuto sílu můžeš manifestovat během okamžiku, dostatečně rychle na to, abys ji mohl použít právě tehdy, kdy ti jí bude nejvíce třeba. Manifestace této síly je okamžitá akce, stejně jako manifestace zrychlené síly, a počítá se do normálního limitu jedné zrychlené síly za kolo. Tuto sílu můžeš manifestovat dokonce i když nejsi právě na řadě.

Umocnění: Za každé 2 další body many, které do síly vložíš, se bonus k hodu na Vůli zvětší o 1.

Připomenutí

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 1
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 minuta
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: ihned
Mana: 1

Po chvíli meditace nad daným problémem si dokážeš přivolat zpět své vzpomínky a znalosti, které by už pro tebe jinak nebyly dostupné. Tuto sílu můžeš manifestovat po neúspěšném ověřování Znalosti a získat tím možnost hodit si znovu, se způsobilostním bonusem +4. Pokud uspěješ, ihned si vzpomeneš na to, co už bylo pohřbeno hluboko v tvém podvědomí.

Přitažlivost

Telepatie (okouzlení) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 1
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden tvor
Trvání: 1 hodina/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 1

Do mysli příjemce vložíš neodolatelnou svůdnost a přitažlivost. Může se týkat konkrétní osoby nebo i objektu. Příjemce podnikne všechny rozumné kroky k tomu, aby se setkal, přiblížel se, doprovázel nebo nalezl objekt své umělé touhy. Z hlediska této síly "rozumné" znamená to, že dokud i když je velmi přitahován, příjemce není bezhlavě posedlý. Objektem své touhy se nebude zabývat během boje. Příjemce neskočí do ohně nebo dolů z útesu, ani nevyšplhá přímo do chřtánu draka. Stále dokáže vnímat a rozeznávat nebezpečí, neuprchne však, pokud hrozba nebude opravdu akutní. Pokud vložíš příjemci přitažlivost vůči své osobě, nemůžeš ho komandovat jak se ti zamane, ačkoli ti samozřejmě bude vždy naslouchat (i když nebude souhlasit). Tato síla ti dá bonus +4 na všechna ověřování týkající se chování a vnímání příjemce vůči tobě (jako je Předstírání, Diplomacie, Vyslýchání a Odhalení úmyslu).

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se TO této síly zvýší o 1 a bonus na ověřování chování a vnímání subjektu také o 1.

Přizpůsobení těla

Psychometabolismus
Úroveň: psionik/obdařený 5, psychický válečník 5
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 hodina/úroveň (Z)
Mana: 9

Tvé tělo se automaticky přizpůsobuje nepřátelským prostředím. Dokážeš se adaptovat na podvodní režim, výjimečně horký nebo chladný, i prostředí bez přítomnosti vzduchu, což ti umožní přežít tam stejně, jako bys byl tvor v daném prostředí domácí. Můžeš dýchat a pohybovat se (ačkoliv zůstávají postihy k pohybu a útoku, pokud je prostředí dává) a nejsi nijak zraněn prostě jen tím, že se nacházíš v daném prostředí. Během manifestace síly nemusíš nijak specifikovat prostředí, na něž se chceš adaptovat; prostě ji aktivuješ a tvé tělo se pak bude po celou dobu jejího trvání ihned přizpůsobovat jakémukoli nepřátelskému prostředí podle potřeby.

Přizpůsobit se můžeš částečně i extrémním výkyvům prostředí, jako je kyselina, láva, oheň a elektřina. Jakýkoliv projev prostředí, který přímo zraňuje každé kolo (např. láva, která každé kolo, kdy se jí dotýkáš, zraní za 20k6) te zraňuje jen za polovinu obvyklého množství.

Formu útoku nepovažujeme za projev nějakého prostředí. I když jsi tedy např. přizpůsoben výjimečnému chladu, nadále jsi zranitelný psionickými nebo magickými útoky, které zraňují chladem.

Psionická lví zteč

Psychometabolismus
Úroveň: psychický válečník 2
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 blesková akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: ihned
Mana: 3

Získáš mocnou schopnost útočit ztečí tak, jak to umí lev. Když útočíš ztečí, můžeš ve stejném kole provést úplný útok.

Tuto sílu můžeš manifestovat v okamžení, dost rychle na to, abys těžil z jejích výhod během své zteči. Manifestace této síly je blesková akce, manifestovaná stejně jako zrychlená síla, a počítá se do limitu jedné zrychlené síly za kolo. Tuto sílu nemůžeš manifestovat, když nejsi na řadě.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, dostane každý tvůj útok provedený v tomto kole po zteči situační bonus na zranění ve výši odpovídající počtu bodů vydaných navíc.

Psionická oprava poškození

Metakreativita
Úroveň: tvůrce 2
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: dotyk
Cíl: výtvor, kterého ses dotkl
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Silová odolnost: ano (neškodné)
Mana: 3

Když položíš své ruce na výtvor, kterému zbývá ještě alespoň 1 život, opravíš jeho strukturu a škody, které mu byly způsobeny. Síla opraví poškození za 3k8 životů + 1 život za manifestační úroveň. Výtvory imunní vůči psionice nebo magii tímto způsobem opravovat nejde.

Umocnění: Za každé 2 další body many, které do síly vložíš, opraví tato síla poškození za dalších 1k8 životů.

Psionický výbuch

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 3
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 30 stop
Oblast: kuželovité vyzařování do 30 stop, se středem v tobě
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 5

Vzduch se chvěje a sténá pod tíhou tvého mentálního útoku, který vybuchne v mysli všech tvorů v dosahu. Psionický výbuch ochromí všechny ovlivněné tvory na 1 kolo.

Umocnění: Za každé 2 další body many, které do síly vložíš, se doba ochromení prodlouží o 1 kolo.

Psychické posílení

Psychometabolismus
Úroveň: egoista 5, psychický válečník 5
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 kolo/úroveň (Z)
Mana: 9

Dokážeš pozměnit své tělo tak, zvýšíš jednu svou fyzickou vlastnost na úkor jedné nebo více jiných vlastností. Zvol si jednu vlastnost, kterou chceš zlepšit a zvyš ji o hodnotu, o kterou jsi snížil jednu nebo více svých jiných vlastností. Všechna snížení vlastností jsou považována za speciální druh poškození vlastností, který nazýváme vyhoření vlastností a které není možné vyléčit psionickým ani magickým způsobem - zmizí pouze přirozeným léčivým procesem.

Zvýšit si můžeš hodnotu své Síly, Obratnosti nebo Odolnosti, a to až o tolik, kolik je tvá manifestační úroveň (nebo méně) - tedy za předpokladu, že si můžeš dovolit své ostatní vlastnosti nechat o tolik vyhořet.

Když skončí trvání této síly, skončí tím navýšení tvé vlastnosti, ale vyhoření vlastnosti přetrvává, dokud není přirozeně vyléčeno.

Např. manifestant na 12. úrovni může zvýšit svou Sílu až o 12 bodů, pokud si nechá vyhořet libovolnou ze svých ostatních pěti vlastnosti o 12 bodů. Může se rozhodnout rozdělit vyhořené rovnoměrně body mezi Charisma, Inteligenci a Moudrost, takže každá z těchto vlastností vyhoří za 4 body.

Rozlož ektoplazmu

Metakreativita
Úroveň: psionik/obdařený 3
Projevy: sluchový a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Oblast: výbuch o poloměru 30 stop
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle odolá; viz text
Silová odolnost: ne
Mana: 5

Zničíš tvory, objekty nebo efekty vytvořené z ektoplazmy, jako je astrální výtvor nebo síla ektoplazmatický kokon, nebo předměty původně stvořené z ektoplasmy, jako jsou např. všechny předměty vytvořené pomocí sil metakreativity (tvorby).

Ektoplazmatický tvor, který neupěje v hodu na záchranu na Vůli, se rozloží na malé částečky ektoplazmy, které ihned zmizí.

Tvor pod účinkem ektoplazmatické podoby, který neuspěje v hodu na záchranu, je buďto rovnou zničen anebo se fyzicky přesune na náhodné místo Astrální sféry (50% šance na každou z těchto možností).

Ostatní podobné síly, které tvoří ektoplazmatické objekty nebo efekty, jako je třeba ektoplazmatický kokon, jsou rozloženy, když úspěšně ověříš svou manifestační úroveň (1k20 + manifestační úroveň, maximálně +10) vůči TO 11 + manifestační úroveň síly.

Sevření mysli

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 1
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 1

Jediným masivním útokem napadneš strukturu mysli jednoho tvora, kterého tím zraníš za 1k10 životů.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se zranění způsobené touto silou zvětší o 1k10. Za každé další zranění navíc o 2k10 žt se TO této síly zvětší o 1.

Schizma

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 4
Projevy: sluchový a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 kolo/úroveň (Z)
Mana: 7

Tvá mysl se rozdělí na dvě nezávislé části. Každá funguje naprosto samostatně, jako by v jednom těle náhle byly dvě postavy. Tvá nová "druhá mysl" tvé tělo fyzicky neovládá, ale může každé kolo podniknout standardní akci, pokud je daná akce čistě mentální (jako je manifestace síly) ve stejnou dobu, kdy ty normálně jednáš. Tvá druhá mysl může manifestovat síly s použitím tvé many, ale jen jakoby tvá manifestační úroveň byla o šest nižší než ve skutečnosti je.

Pokud je tedy tvá manifestační úroveň 8, tvá druhá mysl bude manifestovat síly na 2. manifestační úrovni, takže bude moci použít jen 2 body many. Tvá druhá mysl neprovokuje k útoku, když manifestuje sílu, protože to nijak neodvádí pozornost tvé primární mysli.

Tvá druhá mysl může poprvé jednat v okamžiku, kdy jsi na řadě po kole, kdy jsi schizma manifestoval.

Obě tvé mysli spolu telepaticky komunikují.

Pokud jsi příjemcem efektu nátlaku nebo okouzlení v době, kdy máš dvě mysli, hoď ještě jednou, když poprvé v hodu na záchranu neuspěješ. Pokud neuspěješ ani v jednom hodu, schizma končí a ty síla na tebe normálně působí. Pokud neuspěješ jen v jednom hodu, schizma ihned končí, ale ty nejsi příjemcem daného nátlaku nebo okouzlení.

Tvá druhá mysl nemá žádné výhody, když jsi příjemcem efektu rychlosti, ačkoliv ty získáváš vše jako obvykle.

Silová odolnost

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 5
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: dotyk
Cíl: jeden tvor, kterého ses dotkl
Trvání: 1 minuta/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Silová odolnost: ano (neškodné)
Mana: 9

Tvor získá silovou odolnost o velikosti 12 + tvá manifestační úroveň.

Silové okno

Psychokineze [síla]
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň
Mana: 1

Stvoříš neviditelný pohyblivý disk, který se vznáší před tebou. Silové okno ti dává štítový bonus +4 k TZ (který se počítá i proti útoku dotykem nehmotného tvora, protože silové okno je silový efekt). Protože se vznáší přímo před tebou, tento efekt nedává žádné postihy za zbroj.

Umocnění: Za každé 4 další body many, které do síly vložíš, se štítový bonus ke Třídě zbroje zvětší o 1.

Skluz

Psychoportace
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní nebo dotyk; viz text
Cíl: ty nebo jeden souhlasící tvor nebo jeden volně stojící objekt (o váze do 100 lb/úroveň); viz text
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ano (neškodné, objekt)
Mana: 1

Ty, jeden souhlasící tvor nebo nikým nevlastněný objekt, může klouzat po povrchu země jako po hladkém ledě. Pokud manifestuješ skluz na sebe nebo jiného tvora, příjemce síly udržuje rovnováhu podvědomě a bez potíží, takže elegantně bruslí po povrchu a může se otáčet i náhle zastavovat podle svého přání. Pozemní rychlost příjemce je větší o 15 stop. (Tato oprava je považována za zvyšovací bonus.) Jako u každého efektu, který zvyšuje rychlost, i tato síla ovlivňuje maximální doskok tvora.

Příjemce může klouzat i nahoru nebo dolů po libovolném svahu, po němž by jinak dokázal kráčet bez šance na spadnutí; klouzání vzhůru ale snižuje rychlost na normální velikost, zatímco dolů ji zvětší o dalších 15 stop. (Tato oprava je považována za zvyšovací bonus.)

Pokud mnifestuješ skluz na objekt, počítej ho pro účely táhnutí po zemi jako by měl jen desetinovou váhu.

Skryj myšlenky

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden souhlasící tvor
Trvání: 1 hodina/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Silová odolnost: ano (neškodné)
Mana: 1

Chráníš myšlenky příjemce. Dokud trvá síla, příjemce má situační bonus +10 na ověřování Předstírání vůči těm, kdo se pokouší odhadnout jeho pravou motivaci Odhalením motivu. Dále má bonus +4 k hodu na záchranu vůči jakékoli síle nebo kouzlu použitému ke čtení jeho mysli (jako je čti myšlenky nebo myšlenková sonda).

Spěch

Psychometabolismus
Úroveň: egoista 3, psychický válečník 2
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 blesková akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 pohybová akce navíc
Mana: egoista 5, psychický válečník 3

V daném kole získáš jednu pohybovou akci navíc. Tuto sílu můžeš tedy manifestovat v okamžiku, kdy jsi na řadě, aby ses mohl pohnout do pozice, z níž už můžeš na protivníka zaútočit ztečí, na což věnuješ svou normální akci. Nebo můžeš manifestaci této síly použít k tomu, aby ses přiblížil protivníkovi a pak na něj úplnou akcí několikrát zaútočil. Pokud provedeš úplný útok a potom se za použití této síly pohybovou akcí od nepřítele vzdálíš, provokuješ tím k útoku.

Tuto sílu můžeš manifestovat v okamžení, dost rychle na to, abys těžil z jejích výhod ještě než zaútočíš. Manifestace této síly je blesková akce, manifestovaná stejně jako zrychlená síla, a počítá se do limitu jedné zrychlené síly za kolo. Tuto sílu nemůžeš manifestovat, když nejsi na řadě.

Spojení myslí

Telepatie (nutkání) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 1
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíle: ty a jeden další souhlasící tvor v dosahu, který má Int 3 a vyšší
Trvání: 10 minut/úroveň
Záchranný hod: není; viz text
Silová odolnost: ano (neškodné)
Mana: 1

Se svým cílem vytvoříš telepatické pouto. Můžeš skrze něj telepaticky komunikovat i když nesdílíte společný jazyk. Toto pouto nemá žádnou zvláštní moc ani vliv na cíl. Jakmile je jednou vytvořeno, funguje na libovolnou vzdálenost (ne však mezi sférami).

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Pokud do síly vložíš další 4 body many, můžeš se pokusit vytvořit telepatické pouto i s tvorem, který s tím nesouhlasí (hod na záchranu na Vůli odolá).

2. Za každý další bod many, který do síly vložíš, může tato síla působit na další cíl. Další cíle této síly nemohou být od sebe navzájem dál jak 15 stop.

Spřízněnost se zvířaty

Psychometabolismus
Úroveň: egoista 2, psychický válečník 2
Projevy: materiální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň
Mana: 3

Pevně se spojíš s idealizovanou představou zvířecí podoby, čímž zvýšíš velikost své vlastnosti (zvol si Sílu, Obratnost, Odolnost, Inteligenci, Moudrost nebo Charisma). Síla ti dá zvýšený bonus +4 k vlastnosti, kterou sis vybral, čímž získáš všechny obvyklé bonusy spojené s vysokým stupněm vlastnosti. Protože jsi naladěn na idealizovanou podobu nějakého konkrétního zvířete, zároveň se zvýšenou vlastností získáš i podružné znaky pro dané zvíře typické (pokud např. dostaneš bonus +4 na Sílu, můžeš se začít trochu podobat medvědovi; když dostaneš bonus +4 na Obratnost, můžeš vypadat trochu jako kočka, atd.). Pokud se rozhodneš zvýšit si vlastnost, díky níž manifestuješ své síly, nezískáš výhodu takto zvýšené vlastnosti dost dlouho na to, abys získal nějaké bonusové body many za vysoký stupeň vlastnosti. TO hodu na záchranu před tebou manifestovanými schopnostmi však po dobu trvání této síly vyšší je.

Umocnění: Za každých dalších 5 bodů many, které do síly vložíš, ti tato síla dá bonus +4 k jiné vlastnosti.

Sugesce, psionická

Telepatie (nutkání) [ovlivňuje mysl, jazykově podmíněný]
Úroveň: telepat 2
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden tvor
Trvání: 1 hodina/úroveň nebo do dokončení
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 3

Jako sugesce, až na to, co je zde uvedeno.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, může tato síla působit na další cíl. Žádný další cíl nemůže být od jiného cíle této síly dál jak 15 stop.

Svěžest

Psychometabolismus
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: čichový a materiální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň
Mana: 1

Dodáš si sílu, čímž získáš 5 dočasných životů. Použití této síly předtím, než jsou spotřebovány dříve dodané dočasné životy prostě jen nahradí staré dočasné životy (všechny co zbyly) novými..

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se počet dočasných životů, které získáš, zvětší o 5.

Teleport, psionický

Psychoportace [teleportace]
Úroveň: nomád 5
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní a dotyk
Cíl: ty a objekty nebo souhlasící tvorové, kterých ses dotkl
Trvání: ihned
Záchranný hod: není nebo Vůle odolá (objekt)
Silová odolnost: ne nebo ano (objekt)
Mana: 9

Jako teleport, až na to, co je zde uvedeno.

Teleport, psionický mocný

Psychoportace [teleportace]
Úroveň: psionik/obdařený 8
Mana: 15

Jako mocný teleport, až na to, co je zde uvedeno.

Tok krve

Psychometabolismus
Úroveň: psionik/obdařený 2, psychický válečník 1
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Mana: psionik/obdařený 3, psychický válečník 1

Dokážeš posílit své tělo proti ranám, aby neutrpělo takové zranění. Po dobu trvání této síly máš sníženou zranitelnost 2/-.

Umocnění: Za každé 3 další body many, které do síly vložíš, se tvá snížená zranitelnost zvýší o 1.

Touha po smrti

Telepatie (nutkání) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 4
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl: jeden živý tvor
Trvání: 1 kolo
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 7

Do podvědomí příjemce vložíš skrytý sebevražedný impuls. Když je příští kolo příjemce na řadě, vyhledá nejrychlejší způsob, jak ukončit vlastní život a provede ho. Ve svém kole nedělá příjemce nic jiného, než že se pokouší zranit.

Pokud je ozbrojen, příjemce zaútočí sám na sebe úplnou akcí. Útok automaticky uspěje a zraní jako kritický zásah. Pokud ozbrojen není, příjemce se přesune k nejbližšímu nepříteli a vyprovokuje ho k útoku tím, že mu ponechá místo, kudy na něj může volně zaútočit; jestli tuto možnost nepřítel využije, to už ovšem záleží jen na něm.

Pokud není příjemce ozbrojen a na dohled není žádný nepřítel, příjemce prostě neudělá vůbec nic. Podle volby DM se může příjemce, který se nachází poblíž smrtelného nebezpečí, např. u hrany vysokého útesu nebo ohně, vrhnout přes jeho okraj nebo do plamenů, místo aby se poranil vlastní zbraní.

Umocnění: Za každé 4 další body many, které do síly vložíš, se TO síly zvětší o 2 a její trvání o 1 kolo.

Ukryj mysl, osobní

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 7, psychický válečník 6
Projevy: čichový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: jeden den
Silová odolnost: ano (neškodné)
Mana: psionik/obdařený 13, psychický válečník 11

Jako psionické ukryj mysl (viz níže), až na to, co je zde uvedeno.

Ukryj mysl, psionické

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 8
Projevy: čichový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden tvor
Trvání: jeden den
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Silová odolnost: ano (neškodné)
Mana: 15

Příjemce je ochráněn před všemi kouzly a prostředky, které zjišťují, ovlivňují nebo čtou emoce či myšlenky. Tato síla chrání proti všem silám popisovaným jako ovlivňující mysl nebo sledování. Psionické ukryj mysl zmaří i uprav realitu, menší přání, zázrak, změnou reality a přání, jsou-li použity za účelem ovlivnit mysl chráněného příjemce nebo k získání informací o něm (ovšem megatalent dokáže rozcupovat na kusy dokonce i ochranné schopnosti psionického ukryj mysl). V případě dalekého zraku nebo sledování, které propátrává oblast v níž se tvor nachází, efekt účinkuje, ale tvor prostě není nalezen. Pokus o daleký zrak (sledování) zacílené přímo na příjemce vůbec nefunguje.

Určení, psionické

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 2
Projevy: materiální a mentální
Doba manifestace: jeden den
Dosah: dotyk
Cíl: jeden objekt, kterého ses dotkl
Trvání: ihned
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 3

Jako určení, až na to, co je zde uvedeno. Tato síla je používána k určení schopností a vlastností psionických předmětů.

Vhled, obranný

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Mana: 1

Povědomí o tvém okolí se rozšíří i na zlomky sekund do budoucnosti, díky čemuž se snáz vyhýbáš útokům nepřátel. Získáváš bonus intuice +1 k TZ a na všechny hody na záchranu. Pokud se dostaneš do situace, kdy si nemůžeš počítat svůj bonus za Obratnost k TZ, ani tento bonus intuice k TZ a hodům na záchranu se nepočítá.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Za každé další 3 body many, které do síly vložíš, se bonus intuice zvětší o 1.

2. Pokud do síly vložíš dalších 6 bodů many, můžeš ji manifestovat jako rychlou akci.

Vhled, útočný

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce; viz text
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Mana: 1

Povědomí o tvém okolí se rozšíří i na zlomky sekund do budoucnosti, díky čemuž snadněji zasazuješ rány svým nepřátelům. Získáváš bonus intuice +1 k hodům na útok.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Za každé další 3 body many, které do síly vložíš, se bonus intuice získaný k hodům na útok zvětší o 1.

2. Pokud do síly vložíš dalších 6 bodů many, můžeš ji manifestovat jako rychlou akci.

Tušení, útočné

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Mana: 1

Povědomí o tvém okolí se rozšíří i na zlomky sekund do budoucnosti, díky čemuž lépe zacílíš rány, které vedeš na své nepřátele. Získáváš bonus intuice +2 k hodům na zranění.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Za každé další 3 body many, které do síly vložíš, se bonus intuice získaný k hodům na zranění zvětší o 1.

2. Pokud do síly vložíš dalších 6 bodů many, můžeš ji manifestovat jako rychlou akci.

Uhni výbuchu

Psychometabolismus
Úroveň: psionik/obdařený 7, psychický válečník 3
Projevy: materiální
Doba manifestace: 1 okamžitá akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: ihned
Mana: psionik/obdařený 13, psychický válečník 5

Zábleskem myšlenky si stvoříš ektoplazmatický štít, krunýř, pod nímž můžeš bez následků proklouznout, když se uhýbáš zraňujícímu efektu. Když tuto sílu manifestuješ zároveň s úspěšným hodem na záchranu na Reflexy před útokem, který by normálně při úspěšném hodu na záchranu zranil za polovinu (jako je ohnivá koule), nejsi místo toho zraněn vůbec.

Tuto sílu můžeš manifestovat během okamžiku, dostatečně rychle na to, abys ji mohl použít právě tehdy, kdy ti jí bude nejvíce třeba. Manifestace této síly je okamžitá akce. Tuto sílu můžeš manifestovat dokonce i když nejsi právě na řadě.

Popis této síly byl upraven podle Errat vydaných WotC k 4.8.2004.

Umocnění: Pokud do síly vložíš další 4 body many, jsi při neúspěšném hodu na záchranu na Reflexy zraněn jen za polovinu.

Vázací ektoplazma

Metakreativita (tvorba)
Úroveň: psionik/obdařený 1
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden Středně velký nebo menší tvor
Trvání: 5 kol
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 1

Sáhneš si do Astrální sféry pro svazek ektoplazmatických vláken a pak je útokem vzdáleným dotykem vrhneš na jakéhokoli tvora v dosahu. Když ho zasáhneš, vlákna příjemce pokryjí a on je omotán. Vlákna se na konci trvání síly rozpadnou.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, může tato síla působit na tvora o jednu kategorii velikosti většího.

Vidění aury

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 4
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 60 stop
Oblast: kuželovité vyzařování do 60 stop, se středem v tobě
Trvání: soustředění, až 10 minut/úroveň
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 7

Rozeznáváš aury. Aury jsou pro obyčejné oko neviditelné, ale tomu, kdo manifestuje tuto sílu se jeví jako zářivá aureola nebo obal barevného světla, který obklopuje všechny objekty. Barva aury řekne psionické postavě mnohé. Množství odhalených informací závisí na tom, jak dlouiho danou oblast studuješ.

1. kolo: Přítomnost dobrých nebo zlých aur v oblasti. V tomto okamžiku ještě nedokážeš jednotlivé aury přiřadit konkrétním objektům nebo jedincům; vidíš jen shluk barev vyplňujících celou oblast. (Tato síla dokáže odhalit i chaotické nebo zákonné aury, ale k tomu je třeba nová manifestace zaměřená právě jen na tento charakter přesvědčení.)

2. kolo: Počet aur (tvorů, objektů, sil nebo kouzel) v oblasti. Víš už sice, kolik aur je v oblasti, ale ještě pořád nedokážeš určit jejich přesné místo výskytu.

3. kolo: Odhalíš vlastníka každé aury, pokud tedy na něj máš výhled. Pokud má tvor, jehož auru studuješ, vitalitu o 5 nebo více větší jak ty, jsi zahlcen jeho přítomností, na 1 kolo strneš a síla končí.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se dosah této síly zvětší o 5 stop.

Vidění kol dokola

Jasnovidnost
Úroveň: psionik/obdařený 3, psychický válečník 3
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 10 minut/úroveň (Z)
Mana: 5

Máš, obrazně řečeno, "oči i vzadu" a taky po stranách a na vrcholu hlavy, díky čemuž máě v určitých situacích jistou výhodu.

Výsledkem je, že vidíš 360 stupňů kolem sebe, takže zcela jasně vidíš tvory, kteří by tě jinak mohli obestoupit. Proto nemají jeho protivníci za obestoupení žádný bonus k hodu na útok a tuláci nemohou útočit zákeřně, protože neztrácíš svůj bonus za Obr k TZ (stále však na tebe mohou útočit zákeřně, když jsi zaskočen). Máš zvyšovací bonus +4 na ověřování Všímání a Prohledávání. Zároveň s tím však máš po celou dobu trvání síly postih -4 k hodům na záchranu před všemi očními útoky.

Vlčí tesáky

Psychometabolismus
Úroveň: psychický válečník 1
Projevy: zrakový; viz text
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 minuta/úroveň
Mana: 1

Celý se nahrbíš a nakloníš dopředu, naroste ti vlčí morda plná ostrých tesáků. Získáš jeden útok kousnutím za kolo, namísto anebo navíc k jakýmkoliv jiným útokům, které máš, který při zásahu zraní za 1k8 (pokud jsi Středně velký tvor).

Tvůj útok kousnutím je přirozená zbraň, takže když s ní útočíš, jsi považován za ozbrojeného a je možné na ní působit silami, kouzly a efekty zlepšujícími nebo zvyšujícími přirozené zbraně (jako je např. kouzlo magický tesák). Svým kousnutím můžeš způsobit i stínové zranění, když si to přeješ; máš přitom standardní postih -4 k hodu na útok.

Pokud útočíš jenom kousnutím, používáš k hodu na útok svůj nejvyšší útočný bonus a ke zranění si můžeš přičítat plný bonus za Sílu.

Pokud útočíš kousnutím navíc k svému jinému libovolnému útoku, kousnutí je druhotný útok.

Nejsi-li Středně velký tvor, základní zranění tvým kousnutím se liší následujícím způsobem: Droboučký 1k2, Miniaturní 1k3, Drobný 1k4, Malý 1k6, Velký 2k6, Obrovský 2k8, Gigantický 4k6, Kolosální 6k6.

V závislosti na úrovni tvého povolání psychického válečníka způsobuje kousnutí postupně stále strašlivější poranění: na 5. úrovni zraní tvé kounustí navíc za 1k8 životů, na 10. úrovni navíc za 2k8, na 15. úrovni navíc za 3k8 a na 20. úrovni navíc za 4k8.

Vniknutí

Telepatie (nutkání) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 2
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden tvor
Trvání: soustředění + 1 kolo
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 3

Jako zmatek, až na to, co je zde uvedeno.

Zpřeházené úponky myšlenek ruší podvědomí libovolného tvora. Dokud se na tuto sílu manifestant plně soustředí, příjemce je zmatený, takže se nedokáže svobodně rozhodnout, co bude dělat. Na počátku každého kola příjemce hoď kostkou a podle následující tabulky zjistíš, co příjemce dané kolo udělá:

k% Chování
01-10 Zaútočí na manifestanta zbraní pro boj na blízko nebo na dálku (pokud nemůže útočit, alespoň se k němu pohne)
11-20 Jedná normálně
21-50 Nedělá nic, jen něco nemyslně blekotá
51-70 Svou nejvyšší rychlostí prchá pryč od manifestanta
71-100Zaútočí na nejbližšího tvora (pro tyto účely se psikrystal považuje za součást příjemce)

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se TO síly zvětší o 1 a síla může působit na další cíl. Žádný další cíl nemůže být od jiného cíle této síly dál jak 15 stop.

Vnitřní bariéra

Psychokineze
Úroveň: kinetik 4, psychický válečník 4
Projevy: mentální a sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 10 minut/úroveň
Mana: 7

Stvoříš kolem sebe psychokinetickou bariéru, těsně přiléhající k tvé vlastní kůži, která zadržuje rány, seky, údery i body, částečně chrání i před následkem pádu. Získáváš sníženou zranitelnost 5/-. Vnitřní bariéra rovněž pohltí polovinu zranění způsobeného libovolným pádem.

Vnitřní zbroj

Psychokineze
Úroveň: psionik/obdařený 1, psychický válečník 1
Projevy: zrakový; viz text
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 hodina/úroveň (Z)
Mana: 1; viz text

Tvá mysl produkuje hmotné silové pole, které dává zbrojový bonus +4 k TZ. Vnitřní zbroj narozdíl od klasické zbroje nedává žádný postih za zbroj ani nesnižuje rychlost. Protože je vnitřní zbroj tvořena tvarovanou psychokinetickou silou, nehmotní tvorové skrze ni nemohou projít tak jako skrze obyčejnou zbroj. Tvá vnitřní zbroj může být neviditelná nebo se může jevit jako barevná záře, podle tvého výběru. Zbrojový bonus, který vnitřní zbroj dává, se nesčítá se zbrojovými bonusy za klasickou zbroj.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se bonus ke Třídě zbroje zvětší o 1.

Vyřaď

Telepatie (nutkání) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 1
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: 20 stop
Oblast: kuželovité vyzařování, se středem v tobě
Trvání: 1 minuta/úroveň (Z)
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 1

Mentální nutkání, které vyšleš, přesvědčí jednoho nebo více tvorů s vitalitou 4 nebo menší, že jsou vyřazeni. Jako první jsou ovlivněni tvorové s menší vitalitou. Z tvorů se stejnou vitalitou jsou jako první ovlivněni tvorové, kteří jsou nejblíže výchozímu bodu síly. Vitalita nedostatečná k tomu, aby byl tvor ovlivněn, přijde vniveč. Tvory bezmocné ani takové, kteří jsou po dosažení 0 životů zničeni, nejde ovlivnit.

Tvorové ovlivnění touto silou věří, že byli nějak dovedeni na samou hranici ztráty vědomí a jednají podle toho. I když už důležitých CP je možné, že provedou nějakou "heroickou" akci, běžné CP a tvorové ovlivnění touto silou se obvykle kryjí a ustupují.

Jakýkoliv tvor pokoušející se o standardní akci nutkání okamžitě prolomí a může normálně jednat. Tvor, který se pokusí vyléčit nebo je vyléčen, je z nutkání též osvobozen, a pokud nebyl doopravdy zraněn, léčení bylo na něj promarněno. Zrovna tak i tvor, který byl poraněn, je od nutkání ihned osvobozen (zranění se ale samozřejmě normálně počítá).

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se dosah této síly zvětší o 5 stop a TO hodu na záchranu o 1.

Navíc za každý další bod, který jsi do síly vložil, abys zvýšil její dosah a TO hodu na záchranu, může tato síla ovlivnit tvory s VT 4 + počet dalších bodů many.

Vyváženost těla

Psychometabolismus
Úroveň: psionik/obdařený 2, psychický válečník 2
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 10 minut/úroveň (Z)
Mana: 3

Váhu a vyváženost svého těla dokážeš přizpůsobit jakémukoli pevnému nebo tekutému povrchu, na němž stojíš. Dokážeš tak chodit po vodě, po pohyblivém písku nebo i pavučině bez toho, že by ses potopil nebo propadl (tento efekt ti však nedává žádnou ochranu před případnou přilnavostí lepkavé pavučiny). Pohybovat se můžeš svou normální rychlostí, ale po nepevném povrchu nemůžeš běžet (rychlost ×4), to by ses potopil nebo probořil.

Pokud během používání této síly spadneš z libovolné výšky, zranění dopadem je pouze poloviční.

Výdech černého draka

Psychometabolismus [kyselina]
Úroveň: psychický válečník 3
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Účinek: paprsek
Trvání: ihned
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ano
Mana: 5

Na cíl vyplivneš sirnatou kyselinu; paprsek vychází z tvých úst. Pokud uspěješ v hodu na útok vzdáleným dotykem, zraníš cíl kyselinou za 3k8.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se zranění způsobené touto silou zvětší o 1k6.

Zamkni mozek

Telepatie (nutkání) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 2
Projevy: materiální a zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl: jeden humanoid
Trvání: soustředění + 1 kolo
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 3

Vyšší mysl příjemce je uzamčena. Ten je strnulý a během trvání síly není schopen podniknout žádnou psionickou akci. Příjemce s uzamčeným mozkem není ochromený, takže útočníci nemají vůči němu žádné zvláštní výhody.

Popis této síly byl upraven podle Errat vydaných WotC k 4.8.2004.

Letec s uzamčeným mozkem musí začít klesat na nejbližší bezpečné místo pod sebou, aby přistál. Plavec dýchající vzduch musí začít plavat k povrchu.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo několika následujícími způsoby.

1. Pokud do síly vložíš další 2 body many, tato síla bude působit i na zvířata, víly, obry, magické netvory nebo nestvůrné humanoidy.

2. Pokud do síly vložíš další 4 body many, tato síla bude navíc k typům uvedeným výše působit i na zrůdy, draky, elementály nebo sfériky.

Zapuzení, psionické

Psychoportace
Úroveň: nomád 4
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden sférický tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 7

Jako kouzlo zapuzení, až na to, co je zde uvedeno.

Zastři mysl

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 2
Projevy: není
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden tvor
Trvání: 1 minuta/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá
Silová odolnost: ano
Mana: 3

Tím, že svou přítomnost zcela vymažeš z mysli příjemce, mu naprosto znemožníš, aby tě nějak odhalil. tato síla má následující účinky.

Za prvé, vůči danému tvoru jsi neviditelný a neslyšitelný. Tvou přítomnost nemůže odhalit dokonce ani mimozrakovým smyslem, mimozrakovým vnímáním, čichem nebo vnímáním otřesů. Tvou přítomnost prostě nemůže odhalit opravdu žádným způsobem.

Za druhé, příjemce si není vědom tvých akcí, dokud neútočíš nebo v okolí příjemce neprovedeš nějaké akce nebo změny, které ho jednoznačně nebo přímo ohrožují. Můžeš např. otevřít dveře a vyklouznout z nich ven, aniž by si příjemce něčeho všiml, pokud ale otevřeš dveře a pustíš dovnitř spojence, které už příjemce vidět může, tak ten samozřejmě příchod spojenců zaznamená. Z blízkosti příjemce můžeš bez rizika odhalení vzít volně ležící předmět o velikosti dlaně, ale přesunutí většího objektu nebo nějak připevněného či chráněného objektu může efekt síly ukončit (viz níže).

Pokud na příjemce zaútočíš, efekt končí.

Pokud provedeš jakoukoli akci, která má za následek trvalou a výraznou změnu v okolí příjemce - např. útok na jiného tvora než příjemce nebo přesunutí velkého nebo připevněného objektu, který příjemce vidí - příjemce si ihned může znovu hodit na záchranu proti této síle.

Spojenec příjemce, který tě vidí nebo nějak vnímá může pomocí pohybové akce příjemce varovat a dát mu tím možnost nového hodu na záchranu.

Zastři mysl, hromadné

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 6
Cíl: jeden tvor/úroveň
Trvání: 1 minuta/úroveň
Mana: 11

Jako zastři mysl, až na to, co je zde uvedeno. Na každého tvora je působeno odděleně; je tedy možné, aby jsi zahalil mysl jen poloviny z tlupy trolů, zatímco trolové, kteří v hodu na záchranu uspěli, tě vnímají normálně.

Zástava dechu

Telepatie (nátlak) [ovlivňuje mysl]
Úroveň: telepat 2
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl: jeden dýchající tvor
Trvání: 1 kolo/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá; Výdrž částečně; viz text
Silová odolnost: ano
Mana: 5

Příjemce donutíš vydechnout jediným prudkým výdechem veškerý vzduch, který má v plicích a potom narušíš jeho autonomní dýchací cyklus. Dokud síla trvá, plíce příjemce nefungují automaticky.

Pokud cíl v okamžiku manifestace zástavy dechu uspěje v hodu na záchranu na Vůli, síla na něj nijak nepůsobí. Dokonce i když v hodu na Vůli neuspěje, může dál dýchat s tím, že každé kolo lapá standardní akcí vší silou po dechu.

Ovlivněný tvor se může pokusit jednat i normálně (místo aby vědomě ovládal své dýchání), ale každé kolo, kdy tak učiní - počínaje kolem, kdy neuspěl v hodu na záchranu na Vůli - riskuje příjemce ztrátu vědomí způsobenou nedostatkem kyslíku. Na konci každého svého kola, kdy se na dýchání vědomně nesoustředil, musí uspět v hodu na záchranu na Výdrž. TO hodu se každé kolo, následující po prvním bez dechu, zvyšuje o 1; TO se sníží zpátky na výchozí hodnotu v okamžiku, kdy dá příjemce akci na to, aby se nadechl.

Pokud příjemce neuspěje v hodu na Výdrž, je vyřazený (0 žt). V následujícím kole spadne na -1 žt a umírá. Pokud už skončilo trvání této síly, léčivé síly i kouzla mohou umírajícícho příjemce normálně zachránit; pokud síla stále působí, oživený tvor musí i nadále uspět v hodu na záchranu na Výdrž každé kolo, kdy vědomě nedýchá.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo několika následujícími způsoby.

1. Pokud do síly vložíš další 2 body many, tato síla bude působit i na zvířata, víly, obry, magické netvory nebo nestvůrné humanoidy.

2. Pokud do síly vložíš další 4 body many, tato síla bude navíc k typům uvedeným výše působit i na zrůdy, draky, elementály nebo sfériky.

3. Pokud do síly vložíš dalších 6 bodů many, tato síla může působit až na čtyři tvory najednou, kteří jsou ve výbuchu o poloměru 20 stop.

Navíc za každé další 2 body many, které jsi do síly vložil, abys dosáhl některého z výše uvedených efektů, se TO síly zvětší o 1.

Pokud např. dáš do síly navíc 10 bodů many (4 aby působila na zrůdu a 6 na zvýšení počtu terčů), TO této síly se zvětší o 5.

Zbraň energie

Psychokineze [viz text]
Úroveň: psychický válečník 4
Projevy: zrakový
Dosah: dotyk
Cíl: zbraň, které ses dotkl
Trvání: 1 kolo/úroveň
Záchranný hod: Výdrž odolá (neškodné, objekt)
Silová odolnost: ano (neškodné, objekt)
Mana: 7

Jako dráp energie, až na to, že tuto sílu jde manifestovat na zbraň, které se dotýkáš.

Podtyp této síly je stejný jako typ energie, kterým je nabita zbraň.

Zesil kůži

Psychometabolismus
Úroveň: egoista 1, psychický válečník 1
Projevy: čichový a sluchový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 10 minut/úroveň
Mana: 1

Tvá kůže nebo přirozená zbroj zesílí po celém tvém těle natolik, že ti dává zvyšovací bonus +1 k TZ.

Umocnění: Tuto sílu můžeš umocnit jedním nebo oběma následujícími způsoby.

1. Za každé další 3 body many, které do síly vložíš, se zvyšovací bonus zvětší o 1.

2. Pokud do síly vložíš dalších 6 bodů many, můžeš ji manifestovat rychlou akcí.

Zhotov, psionické

Metakreativita (tvorba)
Úroveň: tvůrce 4
Projevy: materiální
Doba manifestace: viz popis kouzla
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: až 1 krychle o hraně 10 stop/úroveň; viz popis kouzla
Trvání: ihned
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 7

Jako vyrob, až na to, co je zde uvedeno.

Zhotov, psionické mocné

Metakreativita (tvorba)
Úroveň: tvůrce 6
Cíl: až 1 krychle o hraně 100 stop/úroveň
Mana: 11

Jako psionické vyrob, až na to, že touto silou působíš na desetinásobek materiálu.

Zlom psioniku

Psychokikneze
Úroveň: psionik/obdařený 3
Projevy: zrakový
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: střední (100 stop + 10 stop/úroveň)
Cíl nebo oblast: jeden manifestant, tvor nebo objekt; nebo výbuch v poloměru do 20 stop
Trvání: ihned nebo 1k4 kol; viz text
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 5

Zlom psioniku můžeš použít na ukončení sil manifestovaných na tvora nebo objekt, na dočasné zrušení psionických vlastností psionického předmětu nebo k ukončení sil (nebo přinejmenším jejich efektu) v nějaké oblasti. Zlomená síla končí stejně, jako by vypršelo její trvání. Na některé síly, u nichž je to uvedeno v jejich popisu, zlom psioniku buď vůbec nepůsobí nebo je ukončíš pouze v tom případě, že jí manifestuješ na vyšší manifestační úrovni. Zlom magii dokáže ukončit účinky kouzelných schopností stejně jako to dokáže se silami.

Efekty síly s okamžitým trváním nejde zlomit, protože psionický efekt je pryč ještě předtím, než může začít působit zlom psioniku.

Zlom psioniku můžeš použít jedním nebo druhým způsobem: na cílené lámání nebo na lámání v oblasti.

Cílené lámání: Cílem je jeden objekt, tvor nebo síla. Ověříš své lámání (1k20 + manifestační úroveň, maximálně +10) vůči dané síle nebo každé síle v danou chvíli působící na objektu nebo tvoru. TO lámání je 11 + úroveň manifestanta síly. Pokud v daném ověřování uspěješ, síla, o níž se jednalo, je zlomena; pokud neuspěješ, působí dál.

Jestliže zacílíš objekt nebo tvora, který je výsledkem nějakého přetrvávající síly nebo je pod jejím vlivem (např. astrální výtvor stvořený silou astrální výtvor nebo postava s dočasnými životy dodanými silou svěžest), pak ověřuješ lámání, aby v případě úspěchu sílu nebo její efekt ukončil.

Jestliže jsi zacílil objekt, který je psionickým předmětem, ověřuješ lámání vůči manifestační úrovni předmětu. Když uspěješ, všechny psionické vlastnosti předmětu jsou na 1k4 kol potlačeny, po nichž se předmět sám obnoví v dřívější síle. Potlačený předmět je po dobu trvání efektu nepsionický. Mezidimenzionální rozhraní (jako je např. vak beztíže) je dočasně uzavřeno. Fyzické vlastnosti psionického předmětu zůstávají beze změny: potlačený psionický meč je stále meč (vlastně mistrovský meč). Na artefakty a tvory se statutem poloboha nebo mocnější nepůsobí smrtelné síly tohoto typu.

Automaticky uspěješ v ověřování lámání síly, které jsi manifestoval ty sám.

Lámání v oblasti: Je-li zlom psioniku použito tímto způsobem, síla působí na všechno v poloměru do 20 stop.

Za každého tvora v oblasti, který je cílem jedné nebo více sil, ověřuješ lámání vůči síle s nejvyšší manifestační úrovní. Jestliže neuspěješ, ověřuješ lámání postupně proti následujícím slabším silám, dokud jednu nezrušíš (což vyčerpá sílu zlom psioniky na daného tvora) nebo neuspěješ ve všech svých hodech. Psionické předměty tvora nejsou nijak ovlivněny.

Za každý objekt v oblasti, který je cílem jednoho či více sil, ověřuješ lámání stejně jako u tvorů. Na psionické předměty lámání v oblasti nepůsobí.

Na každou přetrvávající sílu nebo efekt, jejíž výchozí bod je v oblasti působení síly zlom psioniku, můžeš jednou ověřit své lámání, abys je zrušil.

Na každou přetrvávající sílu, jejíž oblast překrývá oblast zlom psioniky, můžeš jednou ověřit své lámání, abys daný efekt ukončil, ovšem jen v překrývajících se oblastech.

Jestliže se v lámané oblasti nachází objekt nebo tvor, který je efektem přetrvávající síly, pak můžeš ověřit lámání, abys ukončil sílu, která objekt nebo výtvor stvořila. Mimo to můžeš stále ověřovat lámání a pokusit se zrušit jakoukoliv sílu na ně manifestovanou.

Pokud budeš chtít, můžeš automaticky uspět v ověřování lámání jakékoli síly, kterou jsi sám manifestoval.

Umocnění: Za každý další bod many, který do síly vložíš, se bonus na ověřování tvého lámání zvětší o 2 (na maximálně +20 za 5 bodů navíc).

Změna psýché

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 4
Projevy: mentální, sluchový a zrakový
Doba manifestace: 10 minut
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Efekt: jeden tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: není
Silová odolnost: ne
Mana: 7; Zk; viz text

Po manifestaci této síly se příjemce může rozhodnout použít jinak své naposledy získané body na dovednosti (vybíraje si nové dovednosti a vzdávaje se starých, pokud si to přeje) a vybrat si jinou odbornost než tu, kterou si zvolil po přestupu na svou současnou úroveň.

Příjemce se může rovněž rozhodnout zapomenout sílu, kterou získal při přestupu na současnou úroveň a nahradit jí novou.

Příjemce může ohledně výše zmíněných věcí vrátit zpět i svá dřívější rozhodnutí, učiněná na nižších úrovních, pokud oba, příjemce i manifestující zaplatí příslušnou cenu v Zk ještě před manifestací této síly (viz níže). Příjemce se přio výběru dovedností a odborností musí držet standardních pravidel, takže si nemůže zvolit odbornost, jejíž předpoklady nesplňuje, ani si vzít dovednosti jiných povolání jako dovednosti svého povolání.

Způsob bolest

Telepatie [ovlivňuje mysl]
Úroveň: psionik/obdařený 2
Projevy: mentální
Doba manifestace: 1 standardní akce
Dosah: krátký (25 stop + 5 stop/2 úrovně)
Cíl: jeden tvor
Trvání: 1 kolo/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá; viz text
Silová odolnost: ano
Mana: 3

Telepaticky probodneš mysl svého nepřítele, působíce mu úplnou agónii. Příjemce je tak sužován bolestí, že má postih -4 k hodům na útok, ověřování dovedností a vlastností. Pokud cíl uspěje v hodu na záchranu, má postih jen -2.

Umocnění: Za každé další 2 body many, které do síly vložíš, se TO této síly zvětší o 1 a tato síla může působit na další cíl. Žádný další cíl nemůže být od jiného cíle této síly dál jak 15 stop.

Zrychlení

Psychoportace
Úroveň: nomád 1, psychický válečník 1
Projevy: sluchový
Doba manifestace: 1 blesková akce
Dosah: osobní
Cíl: ty
Trvání: 1 kolo
Mana: 1

Tato síla zvýší tvou pozemní rychlost o 10 stop. (Toto zlepšení se považuje za zvyšovací bonus k rychlosti.)

Tuto sílu můžeš manifestovat v okamžení, dost rychle na to, abys těžil z jejích výhod ve svém kole ještě než se pohneš. Manifestace této síly je blesková akce, manifestovaná stejně jako zrychlená síla, a počítá se do limitu jedné zrychlené síly za kolo. Tuto sílu nemůžeš manifestovat, když nejsi na řadě.