Tipy a triky

Alnag
11.4.2007 12:07
Na začátku příručky k A Game of Thrones otiskli autoři (Guardians of Order) takový pěkný manifest hraní, který si zaslouží překlad i komentář. Ne všem může být po chuti, ale myslím si, že jako moment k zamyšlení poslouží. Navíc je považuji za svým způsobem hravá a vtipná.
Autorská citace #41
13.4.2007 00:07 - Rytíř
Argonantus: Musí to být kouzlo? třeba právě z takovýchto staveb pocházejí oni zvláštní, inteligentní až moudří ptáci, průvodci čarodějů a věštců...
Autorská citace #42
13.4.2007 00:40 - Argonantus
Rytíř:
to by šlo taky. Ostatně, katedrála taky znamenala obvykle školu; jestliže původně byla veškerá moudrost v klášterech, další fázi byly katedrály a teprve pak nastoupily university. Takže v mém světě (a potažmo reálném, já si máloco úplně vymyslel) se velká část kouzelných profesí hromadí kolem klášterů, kostelů a podobně; je pak celkem nasnadě, že moudří ptáci a další by měli mít původ také zde.
Řekl bych, že je to vlastně obdoba těch mocných zbytků starých staveb, co se vyskytují na Ardě - jak je nějaké místo z Prvního věku nebo od Numenorejců, je hned čímsi zásadní a magické. Náš skutečný svět funguje lautr stejně.
Autorská citace #43
15.4.2007 12:40 - Argonantus
Unknowne, je možné, že tě znám?
Autorská citace #44
15.4.2007 23:36 - unknown
Argonaut: Možné je všechno. Neplést s unknownem-Anonymem.
K těm katedrálám. Uvažovals o tom, že jejich "živá" forma by přebýrala vlastnosti toho, komu byla zasvěcena? Stejně tak ona zvířata v nich přebývající, by byly posly toho, či onoho světce? A co mrtví v kryptách?
Autorská citace #45
16.4.2007 08:29 - Argonantus
Unknown:
jistě, Amonym je někdo jiný - jinak by se jeho vznikem změnil nick i u tvých postů.
Zasvěcení se mi nejeví být tak podstatné (stejně je to samá Marie...), jako ostatky, které tam jsou. Což je tím napínavější, že některé jsou pravé a některé ne (a některé patří někomu jinému, než se věří). Zbytek kouzelníka vysokého levelu by mohl mít vliv, když už mi to funguje u nemrtvých.... Pak má zřejmě podstatný vliv předchozí magie místa, pokud tu nějaká je. Mnohdy vznikaly katedrály na místech významných už pro pohany... a v drtivé většině případů tu stály významné starší chrámy. No a konečně jsou tu přidaná kouzla. Taková Modrá Marie z Chartres vydá za samostatný mocný artefakt.
Autorská citace #46
16.4.2007 08:39 - Rytíř
Ke katedrálám - je to natolik zajímavé a samonosné téma, že navrhuji ho vydělit a přesunout do diskuzí na matku.. k Manifestu to přece jen nepatří :)
Postnu tam, co zde zatím bylo sepsáno, jo
EDIT: tak ne :) jsem v lehkém šoku, že už se tu prokecaly o katedrálách přes 2 stránky.. všechno se mi kopírovat nechce, to je moc práce. :) Snad mi odpustíte, když to tu nechám jak to je a prostě budu pokračovat jinde
Autorská citace #47
16.4.2007 13:51 - Argonantus
Jinak zpět k tématu - poznámky okolojdoucího profíka:
1) Tato pravidla jsou psána na papíře, nikoliv ryta do kamených desek.
- budiž.
2) Všechna pravidla jsou jen doporučení nikoliv prosazovaná nařízení.
- podruhé to samé.
3) Neříkají-li pravidla, že se to nesmí, pak se to smí.
- přísnější verze téhož; de facto nadbytečné pravidlo, protože z 1) a 2) to plyne taky.
4) Neexistují oficiální odpovědi, pouze oficiální názory.
- to není pravidlo vůbec, z hlediska deontické logiky, nýbrž věta oznamovací. Není jasné, co na tom hráč může dodržet.
5) Jsou-li kostky ve sporu s příběhem, pak příběh vždy vítězí.
- Tady bych váhal věcně. Proč takto?
6) Min/Maxing a ťuňťování nejsou problémem vyplývajícím ze hry, ale problémem vycházejícím z hráče.
- opět věta oznamovací. Co s tím? Pravidlo by znělo nějak jako - Neťunťujte!
7) Gamemaster má nad hrou dle vlastní úvahy úplnou moc.
- vylučuje se s pravidlem 1) a jemu podobnými. Nahrazuje a rozšiřuje pravidlo 5), které se stává zbytečným.
8) Gamemaster vždy spolupracuje s hráči, nikoliv proti nim.
- je jasné, jak to bylo myšleno, ale není to moc dobře napsáno. Jak lze spolupracovat, když hraju velkého černého nasraného draka?
9) Hra, která není zábavná, přestává být hrou - stává se povinností.
- destiluji pravidlo - hra má být zábavná. Což se snadno řekne, ale hůře udělá.
10) Tato kniha obsahuje odpovědi na všechny otázky. a Jestliže výše uvedené neplatí, dotvořte si je.
- vtipné, leč nadbytečné, zejména proto, že to neříká nic nového proti 1).
Autorská citace #48
16.4.2007 20:13 - Alek
Argonantus: Čekal jsem, že tvůj rozbor vyvolá u některých velké rekace a ono prd. Asi nikdo neví, kde začít, jako já; je tam tolik rejpnutí, který by stály za diskuzi. ;) Anebo to nikdo nevzal tak vážně jako ty, což byl myslím záměr autorů - deset svým způsobem vtipných bodů, ale nic závazného, jen takové pošťouchnutí.
Autorská citace #49
16.4.2007 20:37 - Dalcor
Argo - A co jako?
Autorská citace #50
16.4.2007 20:58 - Argonantus
Dalcor:
A jako nic. Já jen tak...
Autorská citace #51
17.4.2007 11:24 - Jerson
Mě oněch 10 bodů přijde spíš zbytečných, než než vtipných nebo dokonce nějak návodných. Každý z nich spíše vyvolává další otázky.
Autorská citace #52
17.4.2007 12:00 - Alnag
A co když je vyvolání dalších otázek cílem? Co když vtip není v tom dostat návod, který sleduješ bod po bodu, ale zamyslet se nad tím a uvažovat o tom pomocí otázek i odpovědí, které si najdeš sám?
Autorská citace #53
17.4.2007 12:19 - Argonantus
Alnag:
No, je celkem jasné, že se autoři pokoušeli tesat do kamene jakýsi světonázor (s úvodní poznámkou, že není tesaný do kamene a tudíž je to takový IMHO) Drtivá většina těch pravidel jest mi známa od Pravidel DrD z roku 1991 (nebo 1990?), kde jsou uvedena v čele, a jsem si skoro jist, že pocházejí z nějaké DnD daleko starší edice - jsou to prostě myšlenky tak staré, jako RPG samo. (konkrétně 1,2,3, 7,8,9,10). Zahájit o této části nějakou polemiku považuji za dost titánský úkol - asi jako vyprovokovat lidi k debatě, zda Země opravdu krouží kolem Slunce.
Stran pravidla 4) je to neprůstřelný truismus, který se týká mnohem širšího okruhu věcí, než RPG, ovšem v souvislosti s kočkováním mezi RPG fórem a D20 nabývá jisté šklebné zábavnosti (a to už recykluji nápad).
Takže jediné, nad čím lze nějak dumat, jsou pravidla 5 a 6. Pravidlo 5 se mi moc nezdá; především, když by to bylo proti duchu příběhu, kostky asi vůbec nevezmu do ruky; a celý ten problém s maxťunťováním číslo 6) řeším jinak, jak jsem popsal.
Takže soudím, že debata pod manifestem je daleko zajímavější, než manifest sám, což se stává často.
Autorská citace #54
17.4.2007 14:15 - Alnag
Takže soudím, že debata pod manifestem je daleko zajímavější, než manifest sám, což se stává často.
To tak skutečně obvykle bývá. Ostatně proto jsem psal o důležitosti otázek a odpovědí, které si na základě manifestu položíš. Manifesty se píšou tak, aby provokovaly diskusi, řekl bych. A že jsi to znal z pravidel DrD z roku 1991 - tím lépe pro tebe ne? Nevím přesně na co se snažíš poukázat nebo co se snazíš říct, pouze vidím, že jsi nemilosrdně přeskočil můj rozbor, jinak bys věděl, že bod 1) a bod 2) nejsou to samé, protože první se IMO týká samotného manifestu a druhý pravidel hry jako takové.
A jinak... opravdu krouží Země kolem Slunce? Moc se mi to nezdá... :-p
Autorská citace #55
17.4.2007 14:28 - Jerson
Na takovouto úvahu nepotřebuju manifest, který vlastně nic neříká. Připadá mi to jako když je v pravidlech napsáno "nejdůležitější je zábava a pokud se nebavíte kvůli pravidlům, ignorujte je".
Možná to spočívá v mém postoji, že opravdu důležitou myšlenku nelze shrnout do jedné věty, a pokud tak lze učinit, je zbytečné jí říkat člověku, který nemá srovnatelné zkušenosti.
Autorská citace #56
17.4.2007 14:33 - Alnag
Jak už jsem psal v trochu jiné souvislosti - když ho nepotřebuješ, tím lípe pro tebe. Přesto mohou existovat lidé, kteří nějaké pošťouchnutí potřebují a kterým třeba právě takový manifest přijde vhod.
Autorská citace #57
17.4.2007 14:37 - Argonantus
Nevím přesně, na co se snažím poukázat, nebo co chci říct - spíš jen tak kecám, aby řeč nestála. Což už odhalil Dalcor několika úspornými slovy.
Použil jsem na to jakési standardní právnické výkladové postupy u pravidel vůbec; výsledek, co jsem obdržel, jsem napsal. Jen tak, pro srandu krtků; nejsem nijak zainteresován pro nebo proti Manifestu; neplatí mne žádná strana.
Tvůj rozbor jsem rozhodně nepřeskočil, nicméně myslím, že pravidlo 2) plyne dost nevyhnutelně z výkladového pravidla 1), i když je cíleno jiným směrem; pakliže jsou všechna pravidla "netesána do kamene", čili jen taková doporučení, pak tomu tak musí být i v případě 2). Pravidlo 1) pak také značně oslabuje nelítostné tvrzení pravidla 5), a dává dost záhadné výsledky spolu s pravidlem 4).
Stran té Země; Einstein někde pronesl duchaplnou poznámku, že nebýt ostatního vesmíru, nebylo by možné určit, co se kolem čeho vlastně otáčí; pročež ho sovětský filosofický slovník příšerně sepsul, že to je strašlivý buržoasní tmář, který popírá svatou pravdu, že Země obíhá kolem Slunce. To je jediná debata, která jest mi známa v novější době k této otázce.
A aby to mělo trochu více dramatu: Nevylučuji, že ježto jsi byl v loňském inkvizičním procesu shledán vinným a upálen, tak ti mohou připadat myšlenky Manifestu méně banální, než mně. Já jsem v podobné situaci prostě zbaběle zdrhl z debaty jako ten Galileo.
Protože pokud někdo trvá například na tom, že pravidlo 4) je tmářské, a pravdu o RPG lze objektivně a vědecky zjistit (nejlépe brilantní teoretickou analýzou) - necítím potřebu se s ním přít, a říkám si, že buď to časem přejde, a nebo prostě mu není pomoci.
Autorská citace #58
17.4.2007 15:21 - Dalcor
Jerosne, možná ten Manifest nic neříká Tobě, a hje to škoda. Ale určitě řekne hráči, který právě v počítači dohraje třeba Diablo a vydás e si koupit RPG hru. má rád Anime, tak šáhne po BESM D20. Nebo čtě G.R.R Martina. A ejhle ta hra se soustřeďuje na příběha záabvu. není to ajko člověče nezlob se...
Ten manifest není určený zkušeným hráčům, jak trochu nemislordně podotknul Argo, ale začátečníkům, takže kecy o tom jak vám zkušeným harcovníkům nic neřekne jsou celkem o ničem. Je to škoda. A rozebírat ho po stránce tématické a teoretické jak to dělá Argo je už úplně k ... ničemu jsem samozřejmě chtěl říct. Nechápu Vás.
Zajíamvé je, jak často někteří lidé kritizují to, že současné hry si latou RP s powergamingem a rule-lawyerováním a vlastně vůbec ani pořádně neřeknou co RP je. Když to paj jedna hra udělá, je vtipný RPG manifest, který má ve všem pravdu odsouzen slovy: To znám, dále to je zastaralý, k čemu to je, to nepotřebuju... Zkuste se zamyslet nad tím jak to vidí nováček?
Autorská citace #59
17.4.2007 15:30 - Argonantus
Dalcor:
Aha, teď teprve začínám mlhavě rozumět; ty se mnou prostě nesouhlasíš. No, začátečníkovi DM bych řekl jen tohle:
Starostí DM je 1) rovnováha, 2) příběh. Rovnováha značí, že situace (čili problém, enemíci, potvory atd.) musí být vždy silnější, než "naši". Příběh značí, že mají být nejsilnější potvory poslané na konci.
Toť vše. Veškeré další tlachání, výpočty, čísla a podobně slouží tomuto vznešenému cíli.
Začátečníkovi Hráči bych řekl: Pěkně se bav, a občas můžeš zkusit i pobavit ostatní.
Potud můj Manifest, podepsán Argonantus vlastní tlapkou.
Autorská citace #60
17.4.2007 15:31 - Jerson
Dalcore, předložím nováčkům, uvidím a pak to sem napíšu. Už si ho jdu tisknout.
Nick:
Velikost okna: [1] [2] [3]
Zobrazit náhled Zobrazit náhled
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.19184398651123 secREMOTE_IP: 3.235.22.210