Prostředí

Dalcor
2.2.2007 10:42
D20 Engel
Budu-li psát recenzi na Engel, bude Vás více zajímat prostředí hry, nebo aplikace D20 pravidel? Do jaké hloubky mám s popisem settingu jít? Chcete informace o všech produktech najednou nebo to rozdělit na Core Rules v jednom článku a sourcebooky Michaelites, Creatures of the Dreemseed a Pandoramicum v druhém??

Zajímá mě váš názor, aybch recenze přizpůsobil požadavkům

Jen narychlo: Engel je postapokalyptické D20 zasazené do prostředí neofeudální evropy v roce 2654. Hru vydala německy germánská pobočka White Wolf (Feder und Schwert) a má celou řadu prvků společnou s WOD. Jedná se o D20 systém z DnD 3.0. Anglicky už nevychází německy i nadále.

Poté co Virus sv. víta vybije většinu lidstva vznikne nová andělská církev, které Bůh všemohoucí pošle na zem na pomoc 7 archandělů s jejich nebeskými armádami,, aby pomáhali lidstvi nejen proti kacířům, ale i proti stvořením Pána much. Hra s překvapivou pointou je zaměřena především na hraní andělů, ovšem nesoustřeďuje se ani tak na boj se Snovým zárodkem Pána much, ale spíše na vnitřní psychiku andělů ř zbývajících řádů vystavených denodeně temnotě vnější i vnitřní.

Neskutečně zajímavý temný a psychotický setting, který je navíc naprosto dokonale napsán (příkladem: bestiář obsahuje 15 stránek D20 statbloku a 120 stránek toho jak církevní expedice prochází územím kde je Snový zárodek a setkává se s jeho stvořením).
Autorská citace #1
2.2.2007 11:00 - andtom
Budu asi dobrý vzorek, nevím o tom v podstatě nic :) Vím jen, že je to cosi o andělech a to mi zní divně (píši upřímně pro potřeby jak jsi se ptal, tak se na mně tak nekoukejte :) ). Takže mám předsudky, které nepramení z hry, dalo by se říct. Proto, pokud mohu za sebe, mně zajímá čím Tě zaujala ta tematika (takže setting, pravidla mně v podstatě zajímají okrajově, pokud nejsou pro Tebe subjektivně výraznou slabinou nebo předností), jaký to má feeling. Koneckonců mám Tě za člověka, který dá hodně na setting, což mi sedí ;)
Autorská citace #2
2.2.2007 11:27 - Alnag
Osobně mne vždycky jako první zajímá setting, ale ani za nějakou pravidlovou exkurzi se nebudu zlobit. :-)
Autorská citace #3
2.2.2007 11:43 - Dalcor
Trocha feelingu, počkám si na více odpovědí než začnu psát, jen bych ještě jednou se zeptal - chcete All in one, nebo rozdělit produkty do více dílů?
Zagreb, A.D. 2654
Gorathiel stál na ochozu chrámové zvonice, šedesát metrů pod ním se rozkládalo město Záhřeb. Zvon zavěšený na dřevěném trámu se ještě komíhal, ale už neodbíjel. Neodbíjel poslední rozloučení. Pro ní.
Krev. Všude samá krev, její rudé krůpěje se na jeho těle i křídlech slévaly do obrazců v žalostné parodii jeho Božích znaků. Tolik krve ve své službě Otci ještě neviděl. Pokrývala celé jeho tělo, i křídla. Kacířova krev ho zalila celého v okamžiku, kdy si na pomoc povolal Jeho zázrak, aby mu pomohl zbavit se dotěrného kacíře, který jemu, sluhovi Božímu, vyhrožoval a dokonce proti němu vztáhl ruku. Ubožák, kéž jeho duše shnije v pekle! Hlava heretika byla stále položena na jeho ramenu. Gorathiel již déle nemohl snést heretikovu nečistotu a proto zatáhl hroty zbroje, kterou mu ve své nekonečné dobrotě Bůh všemohoucí dal jako ochranu před kacíři i zrůdností Snového zárodku. Tělo odpadlíka stále v posmrtné křeči svírající dýku, kterou se zblízka pokoušel zabodnout pod dvanácté žebro svatého bojovníka, sklouzlo, neb ho již nic nedrželo na Gorathielově těle. Kacíř udělal v letu přemet a dopadl na kamennou dlažbu Judova náměstí. Již se nepohnul. Gorathiel sáhl po jílci svého meče obrovského meče a jediným pohybem ho pozvedl nad hlavu tím směrem, kde tušil Jeho oko, skryté za věčnými mraky. Zamumlal krátkou motlitbu a po čepeli meče se rozběhly očistné plameny. Déšť skrápějící engelovo tělo smívalo krev, která pršela promísená s kapkami deště do chaosu na náměstí. Syčící kapky se odpařovali kdykoliv se dostali do blízkosti plamene meče.
Gorathiel kontroloval situaci. Uziel a Tanathiel stály u brány chrámu chráníc vlastním tělem biskupa. Uziel střílel co nejrychleji to šlo do davu heretiků hrnoucího se k chrámu. V cestě jim stála jen Adoniel. Ramielita se věnoval těžkému zranění, které utrpěl mladý kněz. Gorathiel rychle vyhodnotil situaci. Dav heretiků zakolísal omráčený nejen rychlou smrtí svého vůdce, který jim navíc zkrvavený spadl pod nohy, ale i ztrátami, které jim působil luk urielity. Adoniel se rozzářila Jeho aurou a pokusila se dav chudých měšťanů zastavit Jeho vůlí a dobrotou. Dav pod vlivem čisté záře Adoniel i očistného ohně gabrielitova meče zpomaloval. Přesto Adoniel obklopil. Gorathiel věřil tomu, že lidé pochopili nesmyslnost svého počítání a přijmou požehnání z rukou Jeho služebníků, když zahlédl záblesk čepele v rukou muže stojícího za Adoniel. Adoniel pozvedla ruce v žehnajícím gestu, svůj meč stále ještě v pochvě. Gabrielita se rychle spustil dolů, pokoušeje se Adoniel varovat. V tom se ale její tělo prohnulo a nečistá obludná čepel vyjela mezi Adonielitími prsy. Adoniel jen vykřikla božím hlasem, výkřik agónie, smutku a bolesti, zvýrazněný Jeho mocí se rozlehl po celém náměstí. Fresky archandělů v oknech Jeho chrámu se rozlétla na miniaturní střepy, stejně jako všechno sklo v širokém okolí. Část davu útočníků se zhroutil držíce se za uši, Gorathiel měl pocit jakoby se čas zastavil, pozoroval jednotlivé události odehrávající se desítky metrů pod ním jakoby bylo vše zpomalené. Kacíř za Adonielitím tělem se šeredně zasmál a vytrhl meč z jejího těla gejzír krve skrápěl vše v okolí a Adoniel se pomalu zhroutila k zemi. Nejdříve dopadla na kolena jakoby se modlila k Pánu, nakonec však její tělo dopadlo na kamennou dlažbu a krev rozlévající se z rány začala plnit spáry mezi mramorovými deskami.
Gorathiel se přestal ovládat, Jeho vůle byla Vůlí pána, jeho meč přinášel Boží rozhřešení a on byl spravedlnost sama. Dosedl na chladný mramor, vítr od jeho křídel rozvířil kapky deště i krve, tvoříc rudé tornádo kolem jeho těla. Křídla do široka rozevřená kráčel Gorathiel davem sekajíc napravo a nalevo nedbaje na šermířské dovednosti, na které byl vždy tak pyšný. Jen se rozmachoval svým hořícím mečem, anděl smrti, symbol Jeho spravedlnosti rozséval oheň a smrt všem Jeho nepřátelům. Blížil se k prokletému kacíři, který již na něj čekal, když si povšiml raphaelity, který se k nyní osamělému heretikovi blížil ze zadu. S nepřítomným výrazem ve tváři přistoupil raphaelita k šermíři a položil mu ruku na odkryté rameno. Šermíř se otočil k Rajeevielovi čelem, chystaje mu dát smrtelnou ránu mečem, čemuž by Gorathiel nezabránil. Rajeeviel se zadíval do heretikových oči, ten se snažil vyprostit ze sevření o dvě hlavy menšího engela. Nakonec padl na kolena a začal mluvit prosby o odpuštění a milost. Jeho tělo se třáslo, vlasy začali odpadávat z lebky, kůže na obličeji se pomalu začala rozpouštět. Engel, který ho stále držel prohlásil jen: „ teď zhyň ďáblovo sémě a nedojdi nikdy klidu“. Umírající kacíř naposledy vztáhl prosebnou ruku k Jeho služebníku, ale už bylo pozdě, v zápětí se jeho tělo rychle rozpustilo do slizké louže, pomalu rozpouštějící vše v okolí mrtvého těla. Engel se zhroutil na druhou stranu. Ovšem už mu nic nehrozilo. Dav drcený gabrielitovým mečem a šípy urielity se rozprchl na všechny strany a mizel v postraních uličkách. Gabriel mu nevěnoval pozornost. Odhodil svůj meč, který přestal ihned zářit očistným plamenem a přiběhl k Adoniel. Otočil její tělo a pozvedl si její hlavu do klína. Na její překrásný obličej dopadaly kapky, smívající špínu a krev. Její tvář měla mírný a křehký výraz míru. Gorathiel si sundal rukavici a pohladil jí po tváři. Pak pozvedl tvář k nebesům a vyčítavě se zahleděl směrem, kterým se dá tušit Jeho tvář. Déšť smíval krev z dláždění z andělů i mrtvého těla Adoniel. Gorathiel ucítil na svém rameni něčí ruku. Pozvedl oči. Stál tam Tanathiel. „Je čas Gorathieli, nech ho jít za naším otcem, náš úkol neskončil“! Engel pohladil Gorathiela po tváři. „A ty víš že by to tak chtěl“. Gorathiel se naposledy otočil k jejími mrtvému tělu. Zatlačil jí oči, modrý lesk se ztratil. Zakalen na věčné časy.
„Zase tě potkám Adoniel. Dříve či později se setkáme v Edenu. Do té doby na shledanou.“
Gabrielův anděl si otřel slzy, aby si jich nevšimli ostatní andělé z jeho Družiny. Gorathiel sebral svůj meč a dal mrtvému engelu Michaelovu poslední sbohem rytířským pozdravem. Pohlédl k nebesům a rozhlédl se po náměstí. .„Je čas, bratři!“
Gabriel zamyšleně pozoroval hemžení lidí. Zahleděl se do dálky až na svatý kopec. Jak ironické, pomyslel si, proroka našeho Pána přibili nevěřící na kříž na malé hoře. My, děti Všemohoucího, naopak přibíjíme na jiné hoře na kříž nevěřící jako symbol, že mi nepolevíme v boji proti Pánu much a budeme bojovat s jeho zrůdami jakýmikoli prostředky. O té ironii si nemám s kým popovídat. Adoniel by mu rozuměla. Vlastně proč jí říkám ona jako lidským ženám? Vždyť byla andělem stejně jako já, nebo bratr Uriel. Gorathiel cítil nesmírnou lítost, když na ní vzpomínal. Představoval si jí, jak nyní létá v ráji, její milá tvář a pevné tělo překonává všechny ostatní bratry, bratry a sestry v ráji. Uvadajíc jen v blízkosti pána a jeho archandělů. Gorathiel cítil nesmírnou bolest, svírající celé jeho tělo, bolest kterou nedocházel pochopit. Anděl se zadíval do dáli vyhlížející den, kdy se s Adoniel zase shledá.
Nebyl sám, kdo cítil svíravou bolest. 263 křížů bylo před začátkem pohřbu vztyčeno na vysoké hoře. Masivními hřeby přibytí kacíři všeho věku i pohlaví již cítili jak se jim stahují plíce, bojujíc o každý nádech. Jejich žalostné nářky a sípavé nádechy postupně utichají.
Poslední myšlenka toho dne těsně před tím, než usnul, Gorathiela překvapila. „Zasloužili si to?“
Autorská citace #4
2.2.2007 11:55 - thief
Abych byl upřímný, tak vůbec nevím o co jde. Stejně jako u většiny jiných herních prostředí nebo herních pravidel. Já jsem spokojenej s d20 pro FR popř. Eberron (abych si do budoucna udržel přehled). Ostatní nehraju a tak mě to ani moc nezajímá. Stačí mi práce na vlastním světě a dobrodružstvých.
Autorská citace #5
2.2.2007 12:07 - Dalcor
2 thief: jsi ochucen o mnoho... doplnil sjem otázku aby bylo jasné o co jde
Autorská citace #6
2.2.2007 12:19 - Vannax
Přečti si ještě jednou co napsal Andtom - asi stejně bych odpověděl i já. :)
Pod d20 Engel si umím představit jen anděla ve dvacetistěnné kostce.
Edit: aha, ty už jsi to mezitím rozepsal
Autorská citace #7
2.2.2007 12:21 - Dalcor
trochu ;)
Autorská citace #8
2.2.2007 12:31 - Vannax
Hm. Jsem si přečetl ten stručný popis, ale upřímně musím říct, že mě to zrovna neoslovilo. Hrát v roli anděla je pro můj světský mozek dost nepřekousnutelná záležitost, a to především proto, že anděla vnímám jako veskrze dobrou bytost (rozuměj s "dobrým přesvědčením"), což je opět pro můj světský mozek nepřekousnutelná záležitost. Takže abych odpověděl na tvojí otázku, tak mě osobně by k tomuhle settingu stačil jen obšírnější popis o co se jedná. Nenech si ale mým názorem zkazit chuť k psaní. Edit: možná by mi to pak trochu víc osvětlilo problematiku a třeba i něčím zaujalo.
Autorská citace #9
2.2.2007 12:39 - Dalcor
Poslal jsem ti PM na RPG F :) Jsou věci o kterých se nelze bavit veřejně...
Autorská citace #10
2.2.2007 13:03 - Vannax
Dalcor: Aha, díky. No, hned to zní zajímavěji :) No v tom případě odpovím takto: Aplikace d20 pravidel mě vůbec nezajímá, páč d20 stejně nepoužívám. Rozdělení na zvlášť článek pro pravidla a zvlášť sourcebooky - myslím, že to není od věci.
Autorská citace #11
2.2.2007 13:10 - andtom
Jsem na tom asi podobně jako Vannax. Andělé jako dokonalé válečné stroje stojící po kolena v krvi, nic pro mně. Na překvapivou pointu mám několik hypotéz, ale nebudu je sem psát. Ono jich není až tak moc, pokud má být zaručena znovuhratelnost ;)
Autorská citace #12
2.2.2007 13:18 - Dalcor
Hele andtome - všiml jsi si že píšu že hra není o bojích? Mimochodem John Miltona znáte? A bibli - tam pokud se nepletu andělé bojují - a fest.
Autorská citace #13
2.2.2007 13:47 - Rytíř
Pokud si mohu naporoučet, tak i já dám přednost popisu prostředí, tvým pocitům a dojmům.. to je vždycky na recenzi to nejcennější, přece :)
Aplikaci d20 pravidel si sice vždycky rád počtu, ale k popisu prostředí to není nutné dávat, pokud nechceš zdůraznit případné úzké souvislosti... Jinak hodnotit Engela budu až si přečtu víc, zatím je toho ještě pořád moc málo, co o tom vím :)
Autorská citace #14
2.2.2007 14:42 - andtom
Dalcor: No píšeš, že není o boji. Ovšem ten feeling mi tuze připomíná obranu tří německých kulometních družstev motorizovaného pluku SS Das Reich v prostoru Jelňa, které s převahou založenou na své morálce, výcviku a na výstrojním požehnání 3x kulomet MG34 (tj. proti tehdejší řadové ruské pěchotě jsou tito sturmmani dokonalé válečné stroje) zkosí několik řad do sebe zavěšených ruských pěšáků. Naturalisticky popsaný lítý boj. Na velkém prostoru krev, vyhřezlá střeva, krví postříkaná obsluha jednoho kulometu. Jiná obsluha padne v boji zblízka. A je po boji, útok byl rozbitý.
Autorská citace #15
2.2.2007 14:58 - Dalcor
Eh? Tak teda to jsi mě dostal...
Autorská citace #16
2.2.2007 15:36 - Alnag
LOL. SS Andělé... krutý!!!
Autorská citace #17
2.2.2007 15:38 - andtom
Dalcor: Však já rozumím, že ta bitva byla jen jako podklad pro složitý vnitřní svět těch andělů, neboj ;)
Autorská citace #18
2.2.2007 18:59 - Xeth
Mě to přijde docela zajímavé. Není to sice úplně moje kafe, ale ten nástin nevypadá marně, zvlášť pokud je tam zajímavé pozadí. :)
Pokud jde o formu, preferoval bych určitě rozdělení pravidel a popisu světa (a víc mne láká to prostředí).
Autorská citace #19
2.2.2007 20:54 - andtom
Vida, jako podružný efekt z diskuse vyplynulo, že lidi zřejmě obecně víc zajímá u her setting, než jestli toto tamto je v pravidlech upraveno tak nebo jinak :) A proč jen tím nejsem ani tak moc překvapen :)
Autorská citace #20
6.2.2007 10:22 - Dalcor
Mimochodem Engel na Pragoconu zase sklidil úspěch
Nick:
Velikost okna: [1] [2] [3]
Zobrazit náhled Zobrazit náhled
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.24583196640015 secREMOTE_IP: 34.239.149.34