Prostředí

Autorská citace #61
3.12.2008 08:56 - Argonantus
Tafif:

Já to mám od Lassenica, který to má zřejmě od nějakého tehdejšího egyptologa (Lexa?), a pochází to z toho Onského devatera, což je dost pozdní záležitost (Ptolemaiovci).
Navíc kolísá název Atum - Amon na jednom konci a Cheprer - Ptah na druhém.
Takže to je samozřejmě z několikáté ruky a egyptolog vyššího levelu to může rozmetat.
Nicméně popisy těch bohů skutečně té verzi se sluncem ranním, poledním a odpoledním velmi nahrávají; ranní slunce je plodné a stvorilo svět (Hekoptah, země Ptahova, čili Egypt); polední slunce je oslnivě zářící, pozdní naopak dokonalé, uzavřené a definitivní.

Souvislost Amona a Ré je například patrná z existence syntetického jména Amonré; někdy se opisuje jako zvláštní další bůh, ale má rysy obou.

Co se týče Popol Wuh, slyšel jsem o tom, jednu dobu to byla velká móda, ale Indiáni jsou další mytologická krajina, do které se radši nepouštím, neb bych příšerně kecal.

Spirála je IMHO dost nový nápad. Právě někde u toho Hegela.
Autorská citace #62
3.12.2008 14:51 - Colombo
Popol Vuh, ne Wuh!!
K´ich´e nic jako W myslim nezna.

To, že my to nazíváme spirála je jedna věc. Druhá věc je to, co se pod tím představuje. A právě pěkně to vystihuje onen Popol Vuh, tedy že se opakuje neustále to samé(zdání kruhu), ale už v trochu jiné rovinně(=>spirála).
Autorská citace #63
15.12.2008 17:15 - Tafif
Ještě jsem něco našel k tomu nadpřirozenu.

"Navíc idea nadpřirozeného tak, jak ji chápeme my, je teprve nedávného data: předpokládá totiž ideu opačnou, již popírá, ale na níž není nic primitivnío. Abychom o některých jevech mohli tvrdit, že jsou nadpřirozené, musíme nejprve cítit, že existuje jakýsi přirozený řád věcí, což znamená, že jevy, s nimiž se ve světě setkávám, jsou vzájmně propojeny nezbytnými vztahy, jež nazýváme zákony. Je-li tento přincip jednou pro vždy ustanoven, pak se vše, co se těmto zákonům vymyká, musí nutně jevit jako něco, co se vymyká přirodě, a tedy i rozumu: neboť to, co je v tomto slova smyslu přirozené, je také racionální a tyto nezbytné vztahy vlastně pouze vyjadřují způsob logického řazení věcí. Avšak tento pojem universálního determinismu není tak starý; ani ti největší filosofové klasické antiky si jej nikdy plně neuvědomovali. Je výsledkem pozitivních věd, je postulátem, na němž spočívají a který se jim díky jejich rozvoji podařilo prokázat. Dokud tento pojem chyběl či ještě nebyl dostatečně pevně ustanoven, nebyly nepochopitelné ani ty nejzázračnější věci. Dokud se nevědělo, co je v řádu věcí neměnného a nezvratného, a dokud byl tonto řád považován za nahodilý volní výtvor, bylo vlastně přirozené, že jej ta či ona vůle mohla libovolně měnit. Proto i tajmené zásahy, jež starobylé národy považovaly za zásahy bohů, nebyly v jejich očích zázraky v moderním slova smyslu. Pro ně to byla nádherná, ojedinělá nebo hrozivá představení, momenty překvapení a vytržení (mirabilia, miracula); ale nikdy v nich nespatřovali projevy tajemného světa, kam rozum nemá přístup."

Émile Durkheim, Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii, Praha: Oikúmené 2002, 34-5.
Autorská citace #64
5.1.2009 14:18 - Argonantus
Tafif:
Moc pěkné. A navíc se to zase zkomplikovalo postmoderní kritikou; dnes už zase přiznáváme, že slovo "přirozerný" není tak úplně jasné a jisté.
Autorská citace #65
5.1.2009 20:58 - Alnag
Pěkné to možná je, ale myslím si, že monseigneur Durkheim hrubě podceňuje antické filosofy :) Ve skutečnosti se tam totiž řada více či méně pevných zákonitostí různě rýsuje, protože se tam kladou základy vědy... vzpomeňme třeba z nejznámějších Pythagorovu větu, Archimédův zákon. Jsem si poměrně jistý, že narušení takovýchto zákonitostí by bylo v té době dotyčnými vnímáno jako nepřirozené.

Ale abych se nebabral jen v konkrétnostech. Co třeba Herakelitovi připisovaný princip "Panta rhei" - tedy, že vše plyne. Možná s tím nepřišel on, ale v každém případě tu máme zase nějakou zákonitost a v tomto případě velmi obecnou...

Samozřejmě, lze hrát na to, že říká, že si to "neuvědomují plně". Ale pak bych si dovolil postavit se proti, že neexistoval koncept přirozeného řádu věcí. Ve skutečnosti totiž přirozený řád věcí je pro člověka věc vrozená. Existují výzkumy prováděné s dětmi několik měsíců starými, že se tváří překvapeně, když se věci nedějí podle určitých zákonitostí*. A naopak nereagují, pokud ano...

Takže zcela v duchu pozitivismu bych prohlásil, že existují solidní důkazy, že se pak Durkheim mýlí a není potřeba na to mít stroj času.

_______
*Pod čarou - jde o výzkumy, kdy dítě sleduje např. maňásky, kterak dva napochodují za zástěnu. Vyleze jen jeden. A pak se dá zástěna pryč a zbylý maňásek tam není. Dítě je jak u vytržení. Pokud to probíhá dle očekávání (tedy, že zalezou dva a vylezou dva... atd.) tak se dítě dívá relativně znuděně.

Jde v zásadě o schopnost registrovat zachování existence.

Existují také podobné experimenty pro zachování pohybu. Pokud se tělesa nechovají podle očekávaných fyzikálních zákonů. Všechno to lze prokázat u dětí, které ještě nemají osvojenou řeč a těžko lze argumentovat tím, že to mají "socializované" nebo tak.
Autorská citace #66
5.1.2009 23:43 - Lotrando
Proč by "přirozený řád věcí" nemohl být záležitostí pozorování a zvyku, nebo přesněji záležitostí obvyklosti. A co se mu vymyká je zázrak či kouzlo. To nemá s exaktní vědou nic moc společného. Člověk si vytváří určitý obraz o chodu věcí a dobře vnímá odchylky. Velkou odchylku pak jako zázrak.
Autorská citace #67
6.1.2009 09:40 - Argonantus
Alnag:

Když nad tím tak přemýšlím, pojem "nadpřirozený" asi musel existovat podstatně dřív, než jsem psal v tom článku; jen byl jeho rozsah a význam chápán úplně jinak, než v tom 19. století. Rozhodně nebyl ztotožňován s magií a zázrakem - spíš s podvodem. Bacon o tom napsal pěkné pojednání.
Autorská citace #68
6.1.2009 09:43 - Colombo
ono lidská logika právě vychází pouze a jen ze zvyku

Pro přispívání do diskuse se musíš přihlásit (zapomenuté heslo). Pokud účet nemáš, registrace trvá půl minuty a 5 kliknutí.

Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1189558506012 secREMOTE_IP: 3.238.118.80