Kultura

sirien
13.12.2020 16:19
[DnD 5e] Působení kouzel (dotazy)
Dotazy k detailům působení jednotlivých kouzel

Diskuse ohledně procesu sesílání kouzel (pravidla, výjimky, komba atp.)
Diskuse o nejhorším DnD kouzle

Konkrétní kouzla
.

Obecné principy:
Autorská citace #1
13.12.2020 16:22 - sirien
Uklidni emoce
SRD
Překlad píše:
Nebo můžeš způsobit, že je cíl lhostejný vůči tvorům, které zvolíš a vůči kterým je nepřátelský. Tato lhostejnost pomine, je-li cíl napaden, či zraněn kouzlem, nebo je-li svědkem, jak jsou zraněni jeho přátelé.

Originál píše:
Alternatively, you can make a target indifferent about creatures of your choice that it is hostile toward. This indifference ends if the target is attacked or harmed by a spell or if it witnesses any of its friends being harmed.


Dotaz: znamená tohle skutečně doslova že musí být jeho přátelé zranění (= musí být úspěšně zasaženi a ztratit HP), nebo stačí, když jsou napadeni? Z formulace by mi vyplývalo, že musí být skutečně úspěšně zasaženi, ale... není to napsané úplně 100% jednoznačně.


EDIT: ano, zjevně skutečně musí být zasaženi, nejen napadeni (tj. útok samotný nestačí, musí být úspěšný)
Autorská citace #2
13.12.2020 16:25 - sirien
Zaklep
SRD
Píše:
Cíl, který je zamčený na obyčejný zámek, vzpříčený, nebo zavřený na petlici, se odemkne, uvolní, nebo otevře petlici. Má-li předmět několik zámků, odemkne se pouze jeden z nich.


Dotaz:
1) pokud má věc víc petlic, taky se odsune pouze jedna?
2) Pokud je vzpříčen více předměty, také se uvolní pouze jeden? Pokud ano a pokud je vzpříčený hromadou věcí (spadlý regál v kumbále), jake se to rozpočítá?


EDIT: Odpověď je: uvoní se všechno, ale odemkne se nanejvýš jeden zámek.
Autorská citace #3
13.12.2020 16:28 - sirien
Zvětšení nebo zmenšení
SRD
Píše:
braně cíle se také zmenší, aby odpovídaly jeho nové velikosti. Zatímco jsou tyto zbraně zmenšené, útoky cíle s nimi způsobí o 1k4 menší zranění
...
Zbraně cíle se také zvětší, aby odpovídaly jeho nové velikosti. Zatímco jsou tyto zbraně zvětšené, útoky cíle s nimi způsobí o 1k4 větší zranění

Dotaz: Tohle je předpokládám Cookovina, jak trefně poznamenal Log, takže to znamená že házím tuto 1k4 při každém jednom hodu na Zásah? (tj. není to nějak civilizovaně že bych to hodil jen jednou na začátku a pak to měl jako konstantu).


EDIT: odpověď: hází se skutečně vždy, ALE RaI je v podstatě možné obojí (viz precedent z Magické střely, viz diskuse níže)
Autorská citace #4
13.12.2020 16:40 - sirien
Proměň - SRD
Zvířecí podoba - SRD
Píše:
Tvor je omezený akcemi, které může vykonávat z povahy nové podoby, a nemůže mluvit, sesílat kouzla ani provádět jiné akce, které vyžadují ruce či mluvení.


Skutečná proměna - SRD
Píše:
Tvor je omezený akcemi, které může vykonávat z povahy nové podoby, a nemůže mluvit, sesílat kouzla ani provádět jiné akce, které vyžadují ruce či mluvení, pokud těchto akcí není schopna nová podoba.


Dotaz: výše zvýrazněný dovětek je ZÁMĚRNĚ pouze u Skutečné proměny a u předchozích dvou chybí, nebo to je opomenutí? Protože třeba Proměň může v pohodě proměnit jednoho humanoida na jiného humanoida, např. orka na elfa - pokud je cíl orčí sesilatel a změní se na elfa, proč by nemohl kouzlit? Zvířecí podoba zase může změnit na krkavce či papouška, takže čistě verbální zaklínadla dávají pořád smysl.

(originální znění je stejné, překlad je správně)


EDIT: znění je podle všeho záměrné a kouzlit ani dělat jiné věci u těch slabších kouzel zjevně cíleně nejde
Autorská citace #5
13.12.2020 17:33 - sirien
Vyvolej elementála
SRD
Píše:
Podle tebou zvolené příslušné oblasti se objeví elementál s nebezpečností 5 či méně na volném místě do 2 sáhů od oblasti.

Předpokládám, že tu nebezpečnost si volim sám a je to jen blbě/nejasně zvolená formulace? (překlad je dobře, ta formulace je takhle neohrabaná už v originálu)


EDIT: předpokládal sem blbě, Sesilatel sešle kouzlo a DM rozhodne co se zjeví - RAI je že by DM měl zvolit to co Sesilatel chce, ale je to DMovo rozhodnutí, což je retardní debilně-designová pojistka proti exploitu tohodle kouzla, které autoři zjevně neuměli pořádně vyvážit jinak.
Autorská citace #6
13.12.2020 17:41 - sirien
Výřečnosti - 8. Stupeň
SRD
Píše:
Dokud kouzlo neskončí, tak kdykoliv si hodíš na ověření Charismatu, můžeš nahradit hozené číslo číslem 15. Navíc ať říkáš cokoliv, magie, která má rozhodnout, jestli říkáš pravdu, ukazuje, že říkáš pravdu.


Zóna pravdy - 2. Stupeň

Píše:
Když tvor neuspěje, nemůže v této oblas ti vědomě říkat lži.


Dotaz: můžu pod vlivem Výřečnosti lhát v Zóně pravdy (? Resp. jaká je obecná interakce mezi Výřečností a Zónou pravdy?


EDIT: RAW Zóna pravdy skutečně znemožňuje lhát a Výčečnost to neprobije.

Ohledně RAI je nejasné (a neznámé) zda je skutečně záměr, aby kouzlo 2. Stupně dokázalo přebíjet kouzlo 8. Stupně (za sebe poznamenávám, že to je trochu divné, ale není to bezprecedentní - viz antimagická zóna vs. Přání atp.; tahle dvě kouzla navíc nejdou svým působením PŘÍMO proti sobě, takže to dává částečně smysl.)
Autorská citace #7
13.12.2020 17:43 - sirien
Zemětřesení
SRD
Píše:
Ze země v oblasti se stane těžký terén. Každý tvor, jenž se na zasažené zemi soustředí na kouzlo, si musí hodit záchranný hod na Odolnost. Když tvor neuspěje, jeho soustředění se přeruší.

SO?
- standardních 10 pro soustředění
- standardních SO záchrany podle sesilatele jako kdykoliv jindy kdy se u kouzla říká, že máš hodit Záchranu?

Píše:
poškození 50 každé budově na zemi v oblasti. Sníží-li se životy budovy na 0, budova se zřítí a potenciálně zraní blízké tvory.

HPčka budov najdu kde (nebo aspoň odvodim z čeho) přesně?EDIT: SO je zjevně SO záchrany kouzla Sesilatele (je to implikované tím, že není řečeno jinak)

OČ budov je dané materiálem, jejich HPčka... ehm. Teoreticky. Obojí je tady v DMG.

Problém je očividný - pokud budu počítat HPčka po celých budovách, tak bude odolnost budovy růst proporciálně s velikostí, což tady nedává moc smysl. Pokud to budu počítat po "komponentách" (resp. po zdech), tak Zemětřesení spíš prostě srovná všechno se zemí. (Což... vlastně u takhle silného kouzla není špatně, takže nejspíš cajk? Ale jako to že se ty HPčka budov musej dopočítávat a není tam aspoň rychlá referenční tabulka fakt saje - ono to je fakticky potřeba i pro mnoho jiných kouzel a příležitostí...)
Autorská citace #8
13.12.2020 17:50 - sirien
Předtucha
SRD
Píše:
Toto kouzlo okamžitě skončí, pokud ho sešleš znovu, než skončí jeho doba trvání.

Jak přesně že si autoři představují, že kouzlo 9. Stupně sešlu během 8 hodin znovu?

Tohle není ani tak nejasné jako spíš... mě zaujalo co to je za WTF zbytečnou podmínku a jestli mi tam neuniká nějaká klička nebo zajímavej use-case atp.


EDIT: epická dobrodiní, elfí zkrácené odpočinky (ano, druhá FAQ/errata změnila tu první a elfové fakt mají ratší dlouhý odpočinek), svitky a magické předměty.
Autorská citace #9
13.12.2020 17:53 - LokiB
ad proměny - ano, tam jsem přesvědčen, že Skutečná proměna je v tomto "nejsilnější" záměrně.
Autorská citace #10
13.12.2020 18:01 - Gergon
sirien píše:
Jak přesně že si autoři představují, že kouzlo 9. Stupně sešlu během 8 hodin znovu?


Třeba tak, že elf má Trans a může dobít pozice kouzel během 4 hodin.
Černokněžník, který dobíjí pozice po krátkém odpočinku ani nemluvě =)
Autorská citace #11
13.12.2020 18:09 - Gergon
Strážce víry:
Každý vůči tobě nepřátelský tvor, který se poprvé v rámci tahu pohne na místo do 2 sáhů od strážce, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost.

- Znamená to, že se ten tvor musí pohnout do dané oblasti? Nebo když bude stát bez pohybu vedle strážce tak dostane stejně každé kolo ránu?
Autorská citace #12
13.12.2020 19:02 - Rilkin
Uklidni emoce: Nenašel jsem k tomu žádné oficiální vyjádření.

Moje interpretace je, že attack je klíčové slovo (attack vyžaduje attack roll, takže například Fireball není attack a mimo jiné před ním nechrání Sanctuary). Tzn. nejde o ztrátu HP, ale už o attack roll.

Harm má oproti tomu v tomto kontextu pouze význam, který mu dává angličtina (neplést s kouzlem Harm :D ). Takže je na úvaze DM, co všechno se do toho přesně počítá (Fireball, Hold Person,...).
Autorská citace #13
13.12.2020 19:16 - Rilkin
Zaklep: Tohle je podle mě lépe vidět z anglického originálu:

PHB píše:
A target that is held shut by a mundane lock or that is stuck or barred becomes unlocked, unstuck, or unbarred. If the object has multiple locks, only one of them is unlocked.


stuck -> unstuck
barred -> unbarred
mundane lock -> unlocked
multiple locks -> one of them is unlocked

U stuck a barred se vůbec neřeší množství, takže po seslání kouzla je cíl unstuck a unbarred nezávisle na počtu překážek tohoto druhu. Pouze zámky mají speciální pravidlo pro jejich vyšší počet.
Autorská citace #14
13.12.2020 19:21 - sirien
Rillkin: ad Uklidni emoce - jo takhle. To mě ve skutečnosti netrápí, tam beru že když ztratíš HP tak neni o čem diskutovat. Otázka zní - pokud zaútočim na Tvého kamaráda a minu (nehodim AC), počítá se to taky nebo ještě ne a nestačí zaútočit ale musim fakt zasáhnout?


Gergon: Guardian of Faith praští Tě v momentě, kdy překročíš hranici 2 sáhů od něj. Poté co jsi uvnitř této hranice jsi v bezpečí (dokud z ní nevylezeš a nepřekročíš jí znovu). (As written, teď jsem kontroloval i originální znění; pokud to je myšlené jinak, tak to je napsané blbě)

S elfem se pleteš; častý omyl, do JaD jsme to napsali s jednoznačným upřesněním. Elf sice medituje kratší dobu, než ostatní spí, ale to mu nezkracuje Dlouhý odpočinek - na ten stále potřebuje 8 hodin. Zkrácená doba meditace oproti spánku umožňuje držení delší hlídky popř. vykonávání většího množství "lehkých" činností (čtení, studium aj. koniny - ve skutečnosti jde hlavně o tu hlídku). ofiko ujasnění zde.
Autorská citace #15
13.12.2020 19:36 - Rilkin
sirien: ad Uklidni emoce - attack a damage jsou z pohledu pravidel dvě různé věci. Tady mluví o attack (resp. zaútočení).
Autorská citace #16
13.12.2020 19:53 - sirien
Rilkin: Ah-HA! Už to vidim, nejasnej překlad ("napaden" místo "je na něj zaútočeno"). Díky.

EDIT: s tim Zaklep... aha. Jakože jo no, nejspíš, ale jako... taky ne moc jednoznačnej popis.Loki: s těma proměnama to tak vypadá - ale byl bych šťastnější, kdyby to bylo někde potvrzené.
Autorská citace #17
13.12.2020 20:12 - Gergon
Díky za info - opravdu jsem to hrál špatně. Tak pak jen ten černokněžník, ale u něj už to asi platí, ten může sesílat devítkové kouzlo i po krátkém odpočinku.
Autorská citace #18
13.12.2020 20:16 - Log 1=0
gergon píše:
ten může sesílat devítkové kouzlo i po krátkém odpočinku.

Ne, nemůže.
Autorská citace #19
13.12.2020 20:17 - Gergon
Pokud má pozice kouzel na 9. kouzlo, a černokněžníkovi se obnovují pozice kouzel po krátkém odpočinku, tak proč ne?
Autorská citace #20
13.12.2020 20:17 - Rilkin
Zvětšení nebo zmenšení: Hází se pokaždé. Jednou se hází pouze u plošných efektů. Tohle mimochodem vytváří celkem neintuitivní RAW výklad u Magické Střely (viz tweet).

Pro jistotu bych zdůraznil, že 1k4 se hází při každém hodu na zranění. Při každém hodu na zásah se hází například u Požehnání nebo Uřknutí.

Jinak si nemyslím, že by opakované hody byly nutně něco špatného. Nerozporuji, že to zpomalí hru. Na druhou stranu se ale člověk vyhne spekulování, jestli nemá to kouzlo seslat znovu a doufat ve vyšší hod. Každopádně by se z hlediska RAI nic špatného nestalo, když by se hodilo jen jednou (např. viz tweet výše).

ad Zaklep: popis by mohl být jednoznačnější, ale asi je to kompromis mezi stručností a jednoznačností. D&D 5e je založeno na základních pravidlech a (mnoha) výjimkách. Takže je důležité nejen, co tam je, ale také, co tam není. Tady je výjimka pro zámky a pro nic jiného zde výjimka není.
Autorská citace #21
13.12.2020 20:21 - sirien
Rilkin: ad Uklidni emoce; ne, sorry, znovu na začátek. To co píšeš platí pokud je zaútočeno na cíl samotný. ALE u jeho přátel je psáno "being harmad" - o útoku jako takovém ani slovo. Tzn. z toho co píšeš by vyplývalo, že útok samotný nestačí a musím i zasáhnout?

Ad Magická střela - eh, huh... to je dobrý mešuge, to by mi fakt nedošlo. A je to dobře stupidní. Ještě že ta klarifikace k RaI je jaká je.


EDIT:

Rilkin píše:
Pro jistotu bych zdůraznil, že 1k4 se hází při každém hodu na zranění. Při každém hodu na zásah se hází například u Požehnání nebo Uřknutí.

jj, sorry, změněná JaD terminologie.

ohledně Zaklep - jasně, díky.


Gergon: Černokněžníkovy pozice jako takové končí na 5. K vyšším Stupňům se dostává pomocí nějakýh Vzývání či čeho.
Autorská citace #22
13.12.2020 20:23 - Aegnor
Gergon: protože černokněžník nemá devátou pozici.
Autorská citace #23
13.12.2020 20:29 - Gergon
Aha - už to vidím - černokněžník nemá pozice tak vysokých kouzel. I když potom nechápu proč má černokněžnická kouzla v listu do 9. úrovně, když je nikdy nebude moct sesílat :/ ale je to logické, na vysokých úrovních už má hodně počtu seslání kouzel, takže kdyby byl schopný seslat 4 devítková kouzla a za hodinu odpočinku znova, že by byl trochu superman =) ještě jsem neměl černokněžníka na takovém levelu tak jsem si toho nevšiml, vycházel jsem z toho, že je to kouzlo 9. úrovně pro černokněžníky. moje chyba.
Autorská citace #24
13.12.2020 20:39 - Log 1=0
gergon píše:
proč má černokněžnická kouzla v listu do 9. úrovně, když je nikdy nebude moct sesílat :/

Protože je nesesílá přes pozice, ale přes Mystický taj.
Autorská citace #25
13.12.2020 20:42 - Gergon
díky všem za info. ještě se mám co učit v pravidlech =)
Autorská citace #26
13.12.2020 21:39 - shari
sirien píše:
Jak přesně že si autoři představují, že kouzlo 9. Stupně sešlu během 8 hodin znovu?

Třeba přes svitek? (Pokud není tvorba svitků nějak stupňově omezena)
Autorská citace #27
13.12.2020 21:47 - sirien
shari: no... to je asi jediná varianta. Případně přes předmět. Jen teda... pokud se k takovýmu kombu dostanu, tak ta limitace je spíš otravná než co jinýho. Ale budiž no.
Autorská citace #28
13.12.2020 23:42 - Rilkin
sirien: ad Uklidni emoce - Pardon, neumím číst otázky :D. Podle mě se RAW na přátele vztahuje jen harm a nikoliv attack, takže samotný pokus o útok na přátele by kouzlo neměl zlomit. Co si pak DM představí pod pojmem harm, je už jiná věc.

Předtucha - Kromě kouzelných svitků a předmětů mě napadají Epická dobrodiní:

Dobrodiní návratu kouzla píše:
Můžeš seslat jakékoli kouzlo, které znáš nebo máš připravené, aniž bys utratil pozici kouzel. Jakmile to uděláš, nemůžeš použít toto dobrodiní znovu, dokud si důkladně neodpočineš.


Dobrodiní vysoké magie píše:
Získáš jednu pozici kouzel 9. úrovně, pokud ji už máš.


Dále je tu možnost Multipovolání Čaroděj 3/sesilatel Předtuchy 17 s Metamagií Prodloužené kouzlo, čímž se zdvojnásobí trvání kouzla na 16 hodin.

RAW lze těsně před koncem dlouhého odpočinku, kdy už postava nespí, seslat Předtuchu, dokončit dlouhý odpočinek a téměř okamžitě si doplnit pozici kouzla.

Ohledně Elfího Transu vás nepotěším. V roce 2017 došlo ke změně definice dlouhého odpočinku a v novějším Sage Advice Compendium už je toto:

Sage Advice Compendium píše:
Does the Trance trait allow an elf to finish a long rest in 4 hours? If an elf meditates during a long rest (as described in the Trance trait), the elf finishes the rest after only 4 hours. A meditating elf otherwise follows all the rules for a long rest; only the duration is changed.


Takže Elf může seslat Předtuchu, jít na 4 hodiny meditovat, doplnit si pozici kouzla a vyhnout se výše zmíněnému očůrání pravidel dlouhého odpočinku.
Autorská citace #29
14.12.2020 00:40 - Rilkin
Proměň: Ty dovětky jsou určitě schválně. V případě kouzla Proměň se cíl promění ve zvíře (v humanoida nemůže) a všechny jeho herní statistiky se nahradí statistikami zvířete. Cíl si jen ponechá své přesvědčení a osobnost. Takže v nové podobě ani nemá pozice kouzel, které by mohl utrácet. Mimochodem změní se i Inteligence, takže hodně štěstí při prozkoumávání s mouchou. :D

Zvířecí podoba: Toto je více méně stejné jako Proměň, jen si cíl navíc ponechá své hodnoty Inteligence, Moudrosti a Charismatu.

Skutečná proměna: Tady už padá omezení na zvířata, takže je možné se proměnit do něčeho, co umí kouzlit a má pozice kouzel. Opět se nahrazují herní statistiky cíle, takže je možné jen sesílat kouzla, která umí nová podoba a také se spotřebovávají pozice kouzel nové podoby.

Změna podoby: "Ponecháš si prospěch z rysů své rasy a schopností svého povolání či jiného zdroje a můžeš je používat, pokud je toho fyzicky schopna tvá nová podoba." Postava tedy může kouzlit a používá svá kouzla a své pozice.

Druidova Zvířecí podoba: "Nemůžeš sesílat kouzla a tvá schopnost mluvit či provádět akce, které vyžadují ruce, je omezená možnostmi zvířecí podoby." To se pak mění na 18. úrovni: "Počínaje 18. úrovní můžeš sesílat mnohá svá druidská kouzla v jakékoli podobě, kterou na sebe vezmeš pomocí Zvířecí podoby. Když jsi ve zvířecí podobě, můžeš provádět pohybové a verbální složky druidského kouzla, ale nemůžeš poskytovat surovinové složky."

Pozn.: v českém překladu je Zvířecí podoba kouzlo i Druidova schopnost.

Změň svůj tvar: Umožňuje změnu z humanoida na humanoida a zachovává možnost kouzlit za svoje.

U Skutečné proměny, Změny podoby a Změň svůj tvar je pak dobré si dávat pozor při sesílání nových kouzel na koncentraci.

Jinak jsem narazil na Dragon Talk: Sage Advice on Polymorph. Video jsem zatím neviděl, takže nevím, jestli je v něm něco zajímavého.
Autorská citace #30
14.12.2020 00:40 - sirien
Rilkin píše:
Ohledně Elfího Transu vás nepotěším.

Jakože mě to je dost jedno, ale mít dvoje FAQ kdy první říká A a druhá říká B je dost stupidní.

Mimochodem co je zač "new wording" long restu v PHBčku?
Autorská citace #31
14.12.2020 00:48 - Rilkin
Tady je to shrnuté. Ve zkratce:

Old version:

A long rest is a period of extended downtime, at least 8 hours long, during which a character sleeps or performs light activity: reading, talking, eating, or standing watch for no more than 2 hours.

There was a lot of confusion about whether "no more than 2 hours" referred to "standing watch" or to all light activity, and whether sleeping was even required.

New version (from this errata):

A long rest is a period of extended downtime, at least 8 hours long, during which a character sleeps for at least 6 hours and performs no more than 2 hours of light activity, such as reading, talking, eating, or standing watch.
Autorská citace #32
14.12.2020 01:21 - Rilkin
Vyvolej elementála: Všechna takto vyvolávací kouzla v PHB jsou problematická. Viz Sage Advice Compendium:

Píše:
When you cast a spell like conjure woodland beings, does the spellcaster or the DM choose the creatures that are conjured? A number of spells in the game let you summon creatures. Conjure animals, conjure celestial, conjure minor elementals, and conjure woodland beings are just a few examples.
Some spells of this sort specify that the spellcaster chooses the creature conjured. For example, find familiar gives the caster a list of animals to choose from.
Other spells of this sort let the spellcaster choose from among several broad options. For example, conjure minor elementals offers four options. Here are the first two:
• One elemental of challenge rating 2 or lower
• Two elementals of challenge rating 1 or lower
The design intent for options like these is that the spellcaster chooses one of them, and then the DM decides what creatures appear that fit the chosen option. For example,
if you pick the second option, the DM chooses the two elementals that have a challenge rating of 1 or lower.
A spellcaster can certainly express a preference for what creatures shows up, but it’s up to the DM to determine if they do. The DM will often choose creatures that are appropriate for the campaign and that will be fun to introduce in a scene.


Konkrétně u Vyvolej elementála si RAW volíš jen element a zbytek je na DM. Tohle pravidlo je hlavně proti kombům typu Vyvolej lesní bytosti -> 8x Diblík -> 8x Proměň tvora -> 8x Tyranosaurus Rex.

Takže konsenzus je, že by se měl člověk dopředu domluvit s DM, jak bude k vyvolávacím kouzlům přistupovat. Typicky hráč navrhuje, co chce vyvolat, a DM má právo veta. Pokud je DM blbec, nemá smysl tato kouzla ani zkoušet. Tento problém nově řeší kouzla v Tasha’s Cauldron of Everything, kde jsou obecná kouzla jako Summon Elemental, která vyvolávají obecné tvory, jejichž statistiky závisí na pozici kouzla.
Autorská citace #33
14.12.2020 01:26 - sirien
eh... to neni pravidlo, to je špatně zakecanej bordel. Ach jo... ok, s timhle se budu muset nějak elegantně porvat :/
Autorská citace #34
14.12.2020 01:54 - Rilkin
Výřečnosti vs. Zóna pravdy: Čistě z obou textů mi vychází, že se neovlivňují (tzn. nelze říci lež).

Nejbližší, co jsem našel na internetu, je tweet o Zóně pravdy vs. Prstenu zaštítění mysli (Ring of Mind Shielding). Analogicky z toho opět vyplývá, že se neovlivňují.

Z hlavy mě teď napadá jen jedna příležitost, kdy by se část Výřečnosti o lhaní dala využít - při vyjednávání s anděly (viz Božská ostražitost u Planetára a Solára). Osobně si myslím, že je to špatný design a kouzlo 8. úrovně by mělo porazit kouzlo 2. úrovně.
Autorská citace #35
14.12.2020 02:25 - Rilkin
Zemětřesení: Záchrana je určitě podle SO záchrany sesilatele. Jiné SO by tam specifikovali (jako např. u části s budovami).

S HP budov je problém. Nejblíž je kapitola Předměty z DMG, ale tam hned v druhém odstavci píšou:

DMG píše:
Pro účely těchto pravidel je předmět samostatná, neživá věc jako okno, dveře, meč, kniha, stůl, židle nebo kámen, ne budova ani vozidlo, které se skládá z mnoha jiných předmětů.


Asi by se dala využít část Obrovské a Gigantické předměty, kde doporučují tyto předměty rozdělit na Velké (2x2 sáhy) a sledovat životy jednotlivých částí. Mimo jiné se zde také zmiňují o kouzlu zemětřesení.
Autorská citace #36
15.12.2020 08:31 - krytah
Rilkin: Co se týče prozkoumávání přeměněný na mouchu...

"Tvé herní statistiky se nahradí statistikami zvířete, ale ponecháš si své přesvědčení, osobnost a hodnoty Inteligence, Moudrosti a Charismatu."
Autorská citace #37
15.12.2020 11:21 - Rilkin
To právě závisí na efektu, který k přeměně využiješ. Příklad s mouchou jsem zcela záměrně psal v odstavci u kouzla Proměň, pro které platí:

Proměň píše:
Herní statistiky cíle, včetně hodnot mentálních vlastností, se nahradí statistikami zvoleného zvířete. Cíl si ponechá své přesvědčení a osobnost.


Takže v tomto konkrétním případě bude mít cíl i Inteligenci mouchy.
Autorská citace #38
15.12.2020 11:50 - sirien
Drobný problém spočívá v tom, že rovnítko mezi hodnotami vlastností a jejich intuitivním významem není v DnD úplně jednoznačné. Inteligence je spíš formální a deduktivní myšlení než to jak je postava skutečně chytá - podobně Moudrost je spíš o intuici, induktivním úsudku a postřehu než o tom jak je postava uvědomnělá a moudrá. To co si laicky představí člověk pod inteligence a moudrost je mnohdy ponecháno na hráči a RP a chápe se to pod tou "osobností" - tj staty řeší schopnosti které neomezují koho chci hrát povahou.

Je tudíž dost do diskuse jak přijetí IN a MO mouchy znamená že "zblbnu" a nejsem dál schopný promyšleného průzkumu a jak moc to znamená že mi klesnou staty na konkrétní činnosti a spot-checky.
Autorská citace #39
15.12.2020 15:54 - krytah
Rolkin: Omlouvám se, nějak se mi to muselo poplést. Měl jsem dojem, že to píšeš ke zvířecí podobě.
Autorská citace #40
15.12.2020 18:16 - Rilkin
sirien: Je pravda, že se tady dostáváme do oblasti "závisí na úvaze DM". Co jsem pochopil, tak hlavní myšlenkou za větou "Cíl si ponechá své přesvědčení a osobnost." je zajistit, aby kouzlem vzniklý T-Rex věděl, na koho má útočit.

Inteligenci a Moudrost asi nejlépe porovnává rámeček Ověření Inteligence vs. ověření Moudrosti, kde se mimo jiné píše:

Ověření Inteligence vs. ověření Moudrosti píše:
Postava s vysokou Moudrostí, ale nízkou Inteligencí, si všímá svého okolí, ale špatně interpretuje, co věci znamenají. Postava si může všimnout, že jedna část zdi je hladká a zaprášená v porovnání s ostatními, ale nemusí z toho nutně vydedukovat, že tam jsou tajné dveře.


Já netvrdím, že průzkum s mouchou bude nemožný. Domnívám se, že když výše uvedený text posuneme do extrému (Inteligence 1, Moudrost ~ 10), tak bude docházet ve velké míře ke špatné interpretaci vjemů, a tedy ke snížené efektivitě průzkumu. A to za předpokladu, že si postava zachová záměr a nenechá se rozptýlit.

Celé jsem to myslel spíš jako varování pro hráče (a případně i DM). Měl jsem možnost hrát s několika DM a jsem ochotný se vsadit, že každý z nich by využil takto nízkou Inteligenci k alespoň nějaké komplikaci při průzkumu. A nebyli by v tom sami. Ale je pravda, že your mileage may vary.
Autorská citace #41
21.2.2021 16:13 - sirien
Společně působící kouzla

Ujišťění.

Pokud mám dvě stejná kouzla, tak se počítá jen to silnější a nesčítají se. To v překladu znamená, že pokud házím na záchranu, tak házím jen proti nejvyššímu SO, že jo? (neznamená to že si hodím proti oběma instancím kouzla a beru horší výsledek)

also, pokud chápu věci správně, dvě instance Spirit guardiana se nesčítají dohromady - bez ohledu na řeči okolo totiž nejde o dvě vyvolané bytosti (jako by byli např. dva na sobě nezávisle útočící elementálové), ale o průběžně působící kouzlo seslané dvakrát.

Tj. rozdíl je že když sešlu dvakrát vyvolej elementála, tak efektem každého seslání je vyvolání jednoho elementála - přítomnost elementála je už následkem (counterspell, rozptyl magii nebo antimagická zóna zabrání vyvolání, ale jakmile je elementál vyvolán, coutnerspell ani antimagická zóna nebo rozptyl magii s ním už nic nezmůžou) a elementálové si prostě útočí nezávisle. Oproti tomu Spirit guardien je skutečně průběžný efekt, nikoliv následek - antimagická zóna a rozptyl magii ho smetou.


Zajímá mě RAW/RAI, jak to hraje Matt Mercer nebo někdo jinej na nějakym streamu je pro někoho možná zajímavé, ale fakticky irelevantní.


EDIT: Spirit guardian skutečně působí jen jednou (na jednom místě)

Vyvolaný elementál (nebo jiná bytost) JSOU vymeteny pomocí Rozptýlení, protože zjevně v rovině do níž byli přivoláni jsou drženi silou kouzla, nikoliv vlastní vůlí.
Autorská citace #42
21.2.2021 19:08 - RoVan
1) Dvě stejná kouzla působící na jeden cíl se nesčítají - přesně tak, řešíš jen silnějšího.

2) Vyvolej elementála - přesně tak, průběžný efekt je existence elementála zatímco průběžný efekt spirit guardiana je účinek v daném místě (i když fluffově to je spirit).

Antimagická zóna - zabrání ti kouzlo seslat ale rozptýlí i vyvolané tvory
Counterspell přeruší vyvolání, ale na existující efekty nemá vliv.
Rozptyl magii - zrušíš jeden magický efekt; u vyvolaných bytostí můžeš jednu zacílit (už existující) a rozptýlit ji
Autorská citace #43
21.2.2021 20:57 - sirien
Antimagické pole kupodivu skutečně zapudí vyvolané bytosti (což je dost diskutabilní co se v některých případech stane - co bytosti co přicestovaly vlastním kouzlem po vlastní ose? Co ty které se do Sféry dostaly v důsledku nějaké nehody? Co ty které byly přivolány, ale pak se rozhodly dobrovolně zůstat? ...) Zjevně ale nejde až tak o rušení efektu, jako spíš že vypuzení čehokoliv magického je samo efektem tohoto kouzla.

Rozptyl magii tento efekt ale podle všeho nemá a přivolané bytosti už jím ovlivnit nejde (minimálně v tom kouzle nevidim nic, co by to umožňovalo).


Jinak mě zajímalo jak se vyhodnocují dvě instance kouzla co vynucuje Záchranu - jestli házim proti oběma, ale počítá se jen silnější výsledek (tj. je větší šance, že budu mít fail v Záchraně) nebo jestli házim jen jednou proti tomu které má vyšší SO.
Autorská citace #44
21.2.2021 21:52 - cyrasil
Píše:
The effects of different spells add together while the durations of those spells overlap. The effects of the same spell cast multiple times don't combine, however. Instead, the most potent effect — such as the highest bonus — from those castings applies while their durations overlap, or the most recent effect applies if the castings are equally potent and their durations overlap.

For example, if two clerics cast bless on the same target, that character gains the spell's benefit only once; he or she doesn't get to roll two bonus dice.Jak byste vyhodnotili tuhle situaci? Ta cast "while their durations overlap" me vede k tomuhle vykladu:

Situace:
Stejne kouzlo s trvanim 5 kol. Postava A ho umi seslat jako silnejsi nez postava B. Predpokladejte ze kouzla neselzou.

kolo 1: postava A sesle kouzlo
kolo 3: postava B sesle kouzlo - jelikoz uz plati kouzlo postavy A, a efekty se nescitaji, plati efekt kouzla A
kolo 6: kouzlo A uz neplati, ale (a tohle je ta cast, kterou mi ta formulace evokuje) kouzlo B by stale neskoncilo, takze plati efekt kouzla B.
edit: kolo 8: neplati uz zadne kouzlo
Autorská citace #45
21.2.2021 22:11 - Gergon
V podstatě asi napíšu to stejné co kolega nade mnou, ale možná srozumitelněji =) - kouzla se nesčítají a nelze mít prospěch ze dvou věcí stejného jména, podle pravidel to je tak, že si postava vybere, který efekt na ní platí. Takže ve třetím kole si vybere které kouzlo bude platit, takže si asi vybere B, protože bude trvat déle a A tím pádem končí okamžitě.
Pokud by si z nějakého důvodu ve třetím kole vybrala postava kouzlo A, na B nikdy nedojde a skončí v tom třetím kole bez účinku.
Autorská citace #46
21.2.2021 22:50 - RoVan
Sirien píše:
Rozptyl magii tento efekt ale podle všeho nemá a přivolané bytosti už jím ovlivnit nejde (minimálně v tom kouzle nevidim nic, co by to umožňovalo).

Podle RAW bych taky řekl, že ne, ale z tohoto tweetu jsem si odvodil, že se to tak použít dá (resp. to Jeremy, ani MM v jiném tweetu nevyvrátil)
Autorská citace #47
22.2.2021 00:50 - sirien
RoVan: chápu, odkud ten výklad bereš, ale osobně nesouhlasim (a ty tweety mi přijdou jako bordel, kterej ve skutečnosti nic neříká). Ten Tweet pouze říká, že Rozptyl magii má Cíl 1 tvor/předmět, tedy pokud původní kouzlo povolalo víc bytostí nebo očarovalo víc předmětů, tak Rozptyl magii nepůsobí na všechny Cíle původního kouzla (nezruší celé původní kouzlo pro všechny), ale osvobodí od daného kouzla jen ten jeden cíl (tvora/předmět).

Rozptyl magii nemá schopnost zničit tvora ani ho banishnout pryč. Dokáže zrušit přivolávací kouzlo. Výklad toho že to znamená že daného tvora odešleš pryč stojí a padá s předpokladem, že kouzlo je jediné, co daného tvora drží/nutí být v okolí.

Problém je, že např. kouzlo Vyvolej elementála explicitně říká, že přerušením Soustředění (=koncem kouzla) elementál nezmizí, ale Sesilatel nad ním ztratí kontrolu. Tj. Rozptyl magii bych jako DM i jako hráč interpretoval právě takhle - pokud sešlu Rozptyl magii na elementála přivolaného kouzlem, tak tím nezruším onoho elementála, ale udělám přesně to, co Rozptyl magii říká - rozptýlím magii která na elementála působí, tj. samotné přivolávací kouzlo a elementál se tím vymkne z kontroly.

Podle té samé logiky pak pokud jsem přivolal bytosti, které jsou ke mě přátelské (např. Víly, když mám super vztahy s Letním dvorem), tak se tyto i po rozptýlení kouzla mohou prostě rozhodnout zůstat a dál mi pomáhat, bez ohledu na konec kouzla.

A pokud povolám bytosti, pro které je podobné kouzlo pouze záminka, aby se mohly zjevit a začít šířit zkázu do řad svých nepřátel (typicky Nebešťany, když zrovna bojuju se zástupem nemrtvých, nebo běsy, když zrovna bojuju - v podstatě s naprosto kýmkoliv), tak jediné co ztratím je přímý výběr jejich cílů, ale jinak si dost možná ani nemusej ničeho všimnout, protože operují na mentalitě Vidím Nepřítele - Ničím Nepřítele - Neptám Se Nikdy Na Nic, Smite, Smite, Smite.

Tj. zpátky na začátek - pokud použiju Vyvolej elementála a vyvolám jedním kouzlem 3 elementály, tak ten tweet říká jen že pomocí Rozptyl magii můžeš z mé kontroly vymanit jen jednoho elementála (tj. tím že to sešleš na jednoho mi nezrušíš kontrolu nad zbylýma dvěma).
Autorská citace #48
22.2.2021 08:30 - RoVan
Sirien: s tím elementálem ti dám za pravdu, protože v jeho případě se po skončení/rozptýlení kouzla "utrhe ze řetězu".
Ale u té víly/nebešťana/atd. ta kouzla říkají, že zmizí když kouzlo skončí. Efekt kouzla je drží v materiální sféře, když na ně už kouzlo nepůsoví měli by zmizet. Ostatně - viz SA Compendium - Vyvolej lesní bytosti má stejný wording jako většina vyvolávacích kouzel - vyvolané bytosti mizí s koncem kouzla.

SA píše:

...Whenever you wonder whether a spell’s effects can be dispelled or suspended, you need to answer one question: is the spell’s duration instantaneous? If the answer is yes, there is nothing to dispel or suspend...

In contrast, a spell like conjure woodland beings has a non-instantaneous duration, which means its creations can be ended by dispel magic and they temporarily disappear within an antimagic field.


Edit: Přesto se mi to osobně nelíbí a myslím, že to nebyl původní záměr použití kouzla a mělo by se spíš aplikovat na efekty kouzel jako "buffy a debuffy" a ne na vyvolané bytosti.
Autorská citace #49
22.2.2021 20:27 - Necromancer
Můžu seslat přání a přát si přitom něco jednoduchého jak třeba... Zničit VŠECHNO!?
Autorská citace #50
22.2.2021 20:47 - sirien
Necromancer: tak jako - pokud tě baví plejtvat devítkový kouzla (a roky svého života) pro nulovej efekt, tak samozřejmě můžeš.

Rozsah Přání není neomezený. Pro jednoduchost si to představ tak, že pokud chceš, aby Přání fungovalo, tak ho musíš vztáhnout na konkrétního tvora nebo předmět nebo na specifické a jasně vymezené místo nebo událost.

Jinak nevysloveným předpokladem toho, že tě zbytek skupiny nevyhodí ze hry, je, že tím kouzlem nebudeš zkoušet munchkinovat a rozbíjet hru.
Autorská citace #51
22.2.2021 20:50 - Kosťa
Gergon píše:
V podstatě asi napíšu to stejné co kolega nade mnou, ale možná srozumitelněji =) - kouzla se nesčítají a nelze mít prospěch ze dvou věcí stejného jména, podle pravidel to je tak, že si postava vybere, který efekt na ní platí. Takže ve třetím kole si vybere které kouzlo bude platit, takže si asi vybere B, protože bude trvat déle a A tím pádem končí okamžitě.


ne kouzlo nekončí kouzlo stále trvá jen z něj nemáš prospěch, ty můžeš mít na sobě dvě kouzla ale ty efekty se nesčítají prostě platí jen jeden

sirien:
conjure elementals a dispell magic: nemíchat hrušky s jabkama konkrétní pravidlo přebíjí obecné tzn dispell funguje jako dycky vyjímkou jezde pouze ztráta koncentrace která běžne vede k ukončení kouzla, v tomto případě vede "pouze" ke ztrátě kontroly nad summonem a nikoli jeho posláním tam odkud přišel sesláním dispellu ukončuješ celý efekt kouzla, ztrátou koncentrace ukončujš pouze kontrolu nad elementálem nikoli celé kouzlo tzn lze dispellnout i nekontrolovaného elementála
Autorská citace #52
22.2.2021 20:58 - Gergon
Pravda, kouzlo nekončí a účinek trvá ale nepočítá se dokud neskončí to druhé kouzlo které působí. Díky za opravu.
Autorská citace #53
23.2.2021 07:41 - Necromancer
Sirien: To není fééér! *fňuk*
Autorská citace #54
23.2.2021 10:22 - cyrasil
Píše:
Necromancer: tak jako - pokud tě baví plejtvat devítkový kouzla (a roky svého života) pro nulovej efekt, tak samozřejmě můžeš.

Rozsah Přání není neomezený. Pro jednoduchost si to představ tak, že pokud chceš, aby Přání fungovalo, tak ho musíš vztáhnout na konkrétního tvora nebo předmět nebo na specifické a jasně vymezené místo nebo událost.


Nebo se mu to splni, a skonci tim kampan, znici to vsechno vcetne jeho postavy i postav jeho spoluhracu a jako bonus ziska vykopnuti od stolu:-)
Autorská citace #55
23.2.2021 10:29 - cyrasil
Píše:
V podstatě asi napíšu to stejné co kolega nade mnou, ale možná srozumitelněji =) - kouzla se nesčítají a nelze mít prospěch ze dvou věcí stejného jména, podle pravidel to je tak, že si postava vybere, který efekt na ní platí. Takže ve třetím kole si vybere které kouzlo bude platit, takže si asi vybere B, protože bude trvat déle a A tím pádem končí okamžitě.
Pokud by si z nějakého důvodu ve třetím kole vybrala postava kouzlo A, na B nikdy nedojde a skončí v tom třetím kole bez účinku.


To mi z toho prave az tak nevyplyva. Psal jsem, ze kouzlo A je silnejsi (napr. tedy zvysuje zraneni o +2 a B jen o +1).

Takze podle te "Instead, the most potent effect — such as the highest bonus — from those castings applies while their durations overlap," by se zvolilo spis to Acko. A pokud by platilo to co rikas pri tehle moznosti (ze B by koncilo ve tretim kole), pak nechapu vyznam te zvyraznene casti. Imho by tam vubec to prekryti neresili a rovnou by napsali neco ve smyslu ze silnejsi kouzlo rusi slabsi.

edit: nvm, kosta byl rychlejsi
Autorská citace #56
27.2.2021 14:10 - shari
Help?

Kouzlo Ovládni vodu (Control water), část Vodní vír (Whirlpool) - oblast působení.

V originále je "50 feet square" - "This effect requires a body of water at least 50 feet square and 25 feet deep.".

Na SRD je to přeloženo jako "50 stop čtverečních".

Když to srovnám s například Move Earth, tam je "40-foot square", tedy formát, který používají ostatní kouzla u cube, radius, atd...

Na druhou stranu, "50 stop čtverečních" by mělo být "50 square feet".

Pro zajímavost, podle Forgotten Realms Wiki by to spíš odpovídalo čtverci o straně 50 stop, ale tam taky není 100% jistota.

Nevíte někdo, jak je to správně?
Autorská citace #57
27.2.2021 14:20 - LokiB
Já se držím toho, že 50 feet square je čtverec o straně 50 stop. a tedy podle mě je SRD přeloženo špatně.
Autorská citace #58
27.2.2021 14:53 - RoVan
Řekl bych, že:
50 foot sqr =dosl. Padesáti stopový čtverec (čtverec o straně 50 Ft)
50 feet sqr = padesát čtverečních stop
Autorská citace #59
27.2.2021 15:13 - Pan Bača
jen technická: vzdálenosti jsou sázích, a plochy ve čtverečních stopách?
Autorská citace #60
27.2.2021 15:26 - shari
Pan Bača píše:
jen technická: vzdálenosti jsou sázích, a plochy ve čtverečních stopách?

Pokud máš na mysli JaD, tak ne, tam je to přepočítané na čtvereční sáhy.

Každopádně už vidim, jak někdo během hry počítá (od)mocniny, aby zjistil, jak velká je to vlastně plocha...
Autorská citace #61
27.2.2021 15:28 - Log 1=0
V angličtině je všechno ve stopách, ale hodnoty jsou obvykle v násobcích pěti (pět stop = 1 sáh).
Autorská citace #62
27.2.2021 15:31 - Pan Bača
no v sázích je to snad jednodušší.. protože plocha 2500 čtverečních stop už je horší :-D
Autorská citace #63
27.2.2021 15:48 - RoVan
shari píše:
Každopádně už vidim, jak někdo během hry počítá (od)mocniny, aby zjistil, jak velká je to vlastně plocha...


hele nemyslím, že by to bylo tak těžký, pokud je člověk zvyklý operovat v imeriálních jednotkách* a pro účely JaD je 50 ctverecnich stop dva čtverecni sahy...
A u čtverce se stranou 50 stop/10 sáhů tě už výpočet obsahu nezajíma, na mapce vidíš 50x50 stop/10x10 sáhů čtverec :)

*z hlavy odhadout bez kalkulací
Autorská citace #64
11.3.2021 18:25 - sirien
Počítají se dočasná-HP jako HP?

...pokud kouzlo říká něco jako "tvorové s X a méně HP" nebo "kouzlo ovlivní tvory s celkovým součtem X HP" - počítají se dočasná HP jako HP, nebo ne?

tj. pokud mám napříkla Spánek, hodim si že ovlivním tvory s 20 HP a mám tam 4 gobliny každý 5 HP, kterým ale jejich šaman přidal všem 5 dočasných HP - uspím 4 gobliny (5x4=20, cajk, dočasný se nepočítaj), nebo 2 gobliny ((5+5)*2 = 20)?

Pokud mám Slovo moci Zabij a cíl má 90 HP a k tomu 30 dočasnejch HP, umře?

Totéž samozřejmě tisíc dalších kouzel, tohle jsou jen příklady dvou klíčových use-case (načítání do limitu a rozhodná volba podle prahového množství).

(ideálně kdybyste mi i řekli kde to je uvedené / z čeho to je odvozené)


EDIT: ne, nepočítají, dočasná HP fungují jen na pohlcení Zásahů, nijak nechrání před efekty kouzel, která jsou na HP vázaná, ale neubírají je.
Autorská citace #65
11.3.2021 18:33 - strucky
"Temporary hit points aren't actual hit points; they are a buffer against damage, a pool of hit points that protect you from injury."

Shoda panuje nad tím, že proti třeba řečenému Sleepu ti temporary HP nepomůžou, jelikož Sleep a s ním každé další kouzlo, které přímo nezpůsobuje zranění, nedávají 'poškození'.

Víme, že wording pravidel je u 5e stežejní, takže bych se odrazil od toho, že Temporary hit points aren't actual hit points

Sage Advice
Autorská citace #66
11.3.2021 18:38 - RoVan
Dočasné HP se nepočítají. Dočasné HP jsou spíš nějaký polštář proti zranění, ale nevypovídají nic o fyzické kondici postavy/tvoram kterou berou zmíněná kouzla v úvahu.

HP a dočasné HP se nikdy nemíchají dokupy, prakticky jsou to dvě různé zásoby, které se "jen" mechanicky chovají podobně.

PHB píše:
Temporary hit points aren't actual hit points; they are a buffer against damage, a pool of hit points that protect you from injury.

EDIT: sneaked by Strucky :)
Autorská citace #67
11.3.2021 19:43 - sirien
zupa, díky.
Autorská citace #68
12.3.2021 14:21 - Jarik
Dneska jsem slyšel zajímavý rozhovor o kouzlu Magická střela.

Link na video.

Řešilo se tam aplikace pravidel.
a) hází se pouze jednou d4.
b) všechny ty "3" střely mají tedy stejnou sílu (u všech cílů)
c) pokud jeden cíl zasáhne víc střel, zranění za každou střelu se nesčítá.

Protože ... údajně pravidlo o zasažení více cílů jedním kouzlem (v jednom čase).

Co vy na to?
Autorská citace #69
12.3.2021 14:28 - Aegnor
Ten bod c jsem tam nezaslechl, víš kdy přesně se to tam řeklo?
Autorská citace #70
12.3.2021 14:50 - RoVan
Jarik:
a) + b) Souhlasím s tím výkladem a hraju to stejně.*
c) To ses asi přeslechl, nic takového tam podle mě nezaznělo.

Edit: hlavně teda kvůli zrychlení boje :-)
Autorská citace #71
12.3.2021 14:57 - sirien
Dovolil sem si ten post přehodit do téhle diskuse

Zaprvé - kdes vzal ten bod "c"? V Tebou odkázaném videu Todd sám říká, že můžeš všechno namířit do jednoho tvora (5:40) - totéž říká i znění kouzla (můžeš je nasměrovat na jeden nebo více cílů / you can direct them to hit one creature or several)


Zadruhé tohle už Rilkin nakousl dřív, přičemž za sebe musím říct, že to je totálně zmatlaná záležitost, kdy RAW nevystihuje RAI a navíc k tomu RAI dle vyjádření autorů je odlišné od RAI za zněním textu.

Herně klíčový je tenhle Jeremyho tweet (via Rilkin) (samozřejmě, že tweet - ach jo, fakt) kde reálně říká, že ano, RAW máš házet jen 1d4 za všechny šipky, ale reálně je to jedno a můžeš si klidně hodit 1d4 za každou šipku zvlášť.


Nicméně, dovolím si to tu rozebrat trochu víc, když už si to nakous, protože se osobně domnívám, že Jeremyho/autorský výklad je bullshit a vulgární retcon.


Klíčová pasáž pro původní výklad má být tahle pasáž pravidel, která je za mě ale krajně problematická, protože říká:
Píše:
Pokud kouzlo či jiný účinek způsobuje zranění více než jednomu cíli najednou, hoď na zranění pouze jednou pro všechny.

Píše:
If a spell or other effect deals damage to more than one target at the same time, roll the damage once for all of them.

Zvýrazněná pasáž je za mě u Magické střely dost nejednoznačná, protože kouzlo jasně říká, že vytvoří víc šipek naráz - tj. moje intuitivní chápání je, že zraňuje cíle zvlášť (jednotlivými šipkami), nikoliv najednou (jako např. výbuch ohnivé koule).

Samzořejmě, je tam trik v tom že ty šipky udeří najednou ("simultaneously"), jenže problém je, že můžu různým cílům věnovat různý počet šipek, čímž je tak jako tak zasáhnu různou silou, což opět podporuje chápání věci kdy každá šipka funguje sama za sebe.

Tohle je za mě zřejmej případ toho kdy argumentace nad zněním pravidel funguje pouze, pokud víš předem, co mají pravidla říkat, ale pokud to předem nevíš, tak z pravidel samotných se to vyčíst nedá. Rozhodně ne jednoznačně. Zejména když:
Píše:
Vytvoříš tři světélkující šipky tvořené magickou silou. Každá šipka zasáhne tvora dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu. Šipka způsobí cíli silové zranění 1k4 + 1. Šipky udeří všechny společně a můžeš je nasměrovat na jeden nebo více cílů.

Píše:
You create three glowing darts of magical force. Each dart hits a creature of your choice that you can see within range. A dart deals 1d4 + 1 force damage to its target. The darts all strike simultaneously, and you can direct them to hit one creature or several.

Uznávám, že tomu předchází že "kouzlo vytvoří tři šipky", takže to lze číst jako kouzlo vytvoří tři šipky z nichž každý způsobí ten samý zásah za 1k4+1, ale... působí to na mě násilně a přirozený výklad v cz i en podle mě je že každá jedna způsobí zásah za svojí 1k4+1.

Přičemž ten wording kouzla je klíčovej, protože specifické přebíjí obecné.


EDIT: jinak s tou školou Zaklínání (Evocation) která umožní přihodit +Int dmg k celkovému hodu - to je zajímavej případ:

- Pokud to je tak, jak říká Todd, tak to je dost OP. Jakože kouzlo 1. Stupně by se tím změnilo z (1d4+1)*3 = 11dmg na (1d4+1+3)*3 = 20 dmg. (dosah 24, auto-hit)
- Pokud to je tak jak to zní normálně, tak to přestane fungovat, protože to +Int nejde rozdělit mezi ty šipky (mohl bys to udělat arbitrárně). Lze to vyřešit tak že zásah každého jednoho cíle pojmeš jako jeden hod a přičteš +Int jednou pro každý cíl (což je to co bych asi udělal já)
Autorská citace #72
12.3.2021 15:04 - sirien
Magická střela

Výkladový post pro odkázání ze záhlaví

Rilkin #20, Jarik #68 výše


EDIT:
- RAI můžeš házet 1x za všechny šipky (a jen to roznásobit) nebo 1x za každou šipku
- RAW to prý má být že házíš 1x za všechny šipky a roznásobuješ

Škola Zaklínání (Evocation) dává dmg bonus k původnímu jednomu hodu - ten se pak projeví u každé šipky. Při házení za každou jednu šipku lze každou šipku brát jako vlastní hod (stejný výsledek) nebo lze brát 1 cíl jako jeden hod (a přičíst +Int jen jednou pro každý cíl - slabší výsledek).
Autorská citace #73
12.3.2021 15:24 - LokiB
Bych k tomu jen tiše přidal, že "Šipky udeří všechny společně" není dobrý překlad "The darts all strike simultaneously". Mezi "společně" a "současně" je zrovna ve věci výkladu pravidel dost rozdíl... zvlášť když cílí různé cíle.

Druhý bod je osobní pohled - ve hrách typu DND bych se snažil vyvarovat jakéhokoli "násobení". A házet X(k4+1) preferuju proti tomu házet jednou a násobit X. Z herního pohledu mi to připadá čistší (bez ohledu na wording) a více patřící ke hře.

K wordingu
Jestliže je v popisu jednoho kouzla uvedeno toto obojí:
Píše:
Každá šipka zasáhne tvora dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu... Šipky ... můžeš je nasměrovat na jeden nebo více cílů.


Tak je to za mě autorský fail, protože to je duplicita s potenciálem na kontradikce a zmatení hráčů. Co ta poslední věta přináší navíc, co by už nebylo obsaženo v první větě?
Autorská citace #74
12.3.2021 15:48 - sirien
Loki: problém je s vyššímu Stupni kouzla a starou dobrou gaussovkou. A tím teď samozřejmě nemyslím gaussovu pušku.

Kouzlo, které seslané ze 4. Stupně napálí cíl za by voko 23 (20-26) a Kouzlo, které seslané ze 4. Stupně má 1:4 že to napálí za 30, ale 1:4 že to dá za 12, je gamisticky i pocitově dost rozdíl. Přičemž pamatuj že jde o relativně slabé kouzlo, které ale tvrdě těží z toho že je a) auto-hit a b) Force damage, tzn. KDYŽ tohle kouzlo potřebuješ použít, tak ho fakt potřebuješ.

Ironicky, z tohodle pohledu se osobně víc klonim k té Jeremyho "oficiální" verzi hodu jednou kostkou, protože ten větší rozptyl mi přijde víc fun. Na druhou stranu mi trochu vadí, že bych takhle hodil jednou pro všechny cíle. Asi by mi nevadilo házet 1d4 za každej jeden cíl.
Autorská citace #75
12.3.2021 15:54 - Jarik
a) Já jsem to tak pochopil. A prootže je moje EN mizerná, tak jsem šťouchl do hnízda, abych dostal lepší zpětnou vazbu v CZ.
b) Já tomu výkladu porozuměl tak, že počet šipek určuje maximální počet cílů (nikoliv že mám tolik DMG "ve vzduch/v letu".

A dost se mi to líbilo. ROzhodně se mi líbilo víc něž hodíž 3x na zranění (každou šipkou).
Autorská citace #76
12.3.2021 16:04 - Šaman
Čistě pocitově bych házel na každou jednu střelu. Ano, když někoho zasáhne šest střel, očekávám, že se to trochu zprůměruje.

Výsledek šestinásobek jednoho hodu bych zase očekával u kouzla s jednou střelou, které na vyšších úrovních dává násobný dmg.

I to, že Sirien zvažuje, že každá střela do jiného protivníka by měla vlastní hod mi k tomu pasuje. Prostě na protivník(a/y) letí střely a každá "sedne" trochu jinak. Některá zabolí víc, jiná skončí v kožené části zbroje a moc škody nenadělá.

(To jen taková úvaha o fikčním pocitu z kouzla. Které jsem dokonce i používal, narozdíl od mnoha jiných diskutovaných kouzel:)
Autorská citace #77
12.3.2021 17:02 - Necromancer
Jen tak mimochodem, hádám že se tak nějak počítá s tím ž dmg kouzla (jako třeba ta magická střela) se nevyplácí sesílat z vyšších pozic, že?

Btw. K tématu. U těch kouzel kde vyvoláš více "střel" bych za každou házel zvlášť, ať už jsou do jednoho či více cílů. I když Magickou stŕelu jsem nikdy neměl rád.
Autorská citace #78
12.3.2021 17:06 - LokiB
sirien: hmm, ok, to může být pocitové. nějak k téhle složce gamistického přístupu nemám takový vztah, takže mi celkem konvenuje ta gaussovka, proti plochému rozpětí 12 18 24 30 (jestli se nepletu). je to tím, že v tom rozpětí nevidím ten fun, ale rozumím, že ho tam někdo vidí a případně chce.

Jak vidím v pravidlech DND typu her násobení, tak mám pocit, že je to nějaký fail :)
Autorská citace #79
12.3.2021 17:06 - ShadoWWW
My jsme v družině měli pravidlo, že kdo chce, může si hodit jednou za všechny střely, nebo za každou střelu zvlášť. Všichni si házeli zvlášť.

Tolik k betatestování. :)
Autorská citace #80
12.3.2021 17:14 - sirien
Necromancer: No - jakože spíš se počítá s tim, že se to vyplatit může. Je pravda, že slabší kouzlo seslané z vyšší Pozice je slabší, než kouzlo které je v základu vyššího Stupně - jenže ono hrozně záleží na tom, co máš zrovna Připravené a co máš zrovna za situaci. A fakt nezvládneš mít připravené specializované kouzlo pro každou jednu možnou situaci.

Např. pokud máš nepřítele zranitelného jen Silou, ale Tvoje jediný připravený Silový kouzlo je Magická střela, nebo pokud potřebuješ dát co největší plošnej damage skupině nepřátel, ale jediný plošný kouzlo (s potřebnym Dosahem) máš Ohnivou kouli, tak ještě budeš velice rád sesílat obě tahle kouzla klidně ze 7. nebo 8. Stupně. Budeš u toho asi prskat a skřípat zubama, ale uděláš to.

Jinak Magická střela je "divná" - je to takový tradičně hodně specifický kouzlo. A jedno z těch kouzel který je hodně o osobnim vkusu, protože jeho silná stránka (univerzalita, jistota) je to co jedněm vyhovuje, zatímco druhé nebaví.


EDIT: Loki: tohle neni ani tak gamismus, jako spíš vztah k riziku a náhodě a jejich zábavnosti (což gamisticky lze být pro i proti - pro, je tam element šance, proti, protože to boří předvídatelnsost a management zdrojů).
Autorská citace #81
12.3.2021 17:21 - LokiB
Mně jistota MM baví :)
Baví mě tím víc, čím víc mají jiná kouzla spoustu podmínek, kdy nefungují, nebo fungují napolovic atd. Nebo kdyby aspoň to, jestli a jak to bude působit, bylo nějak zajímavé, nějaké mini hra (já vím, já vím) ... ale prostě "hoď si záchranu na X, v případě neúspěchu Y, v případě úspěchu Nic nebo Y/2" ... booooring

sirien: aha, já ten gamismus převzal z tvého příspěvku, kde jsi ho zmiňoval :)
Autorská citace #82
12.3.2021 17:38 - sirien
Jo no, ale já psal, že to je gamisticky rozdíl. Což je - mění to jistotu/riziko/šanci, tím to mění možné výsledky, možnosti gamblingu a management zdrojů - to sou všechno gamistické ohledy (něco i dramatické). Ale různí gamisté mají v tomto různé preference, takže to zas nejde úplně odmávnout :)

To, že kouzla fungují ve velkém podle nějaké dost stereotypní šablony a liší se jen dílčími parametry (element, dosah...) je pravda. Na jednu stranu to vcelku funguje a přispívá to rychlosti hry. Na stranu druhou - jo no, moc zajímavé to není. Ale to už není moc o jednotlivých kouzlech, jako spíš o celkovém designu DnDčka a jestli o tuhle diskusi stojíš, tak můžeme rovnou zkritizovat i design schopností a v podstatě i implementaci vancianky na úrovni class/typů magie atd. Což je kdyžtak asi na samostatnou diskusi :)
Autorská citace #83
12.3.2021 18:03 - sirien
Autorská citace #84
24.3.2021 11:55 - Necromancer
SRD na Kostce píše:
Trvalý teleportační kruh můžeš vytvořit tak, že toto kouzlo sešleš každý den na stejném místě po dobu jednoho roku. Když sesíláš kouzlo tímto způsobem, nepotřebuješ použít k teleportaci kruh.

Co znená tohle? To jsem absolutně nepochopil.
Autorská citace #85
24.3.2021 12:03 - Gergon
Mě by zajímalo jak vnímáte Protikouzlo - Kouzelník sesílá kouzlo 1 akci - druhý kouzelník sešle jako reakci "Protikouzlo", kterým se pokusí zrušit sesílání a sesílající kouzelník může jako reakci seslat také Protikouzlo a zrušit reakci toho druhého a v klidu dokončit svoje sesílání toho původního. Podle pravidel to tak funguje, aspoň to hodně lidí různě v diskuzích tak tvrdí, ale mě zajímá váš názor, případně další postřehy kolem tohoto tématu.
Autorská citace #86
24.3.2021 12:28 - LokiB
Necromancer: timto způsobem = cely rok kazdy den, nepotrebujes kruh = teleport je dany mistem, ne kruhem
Autorská citace #87
24.3.2021 12:29 - shari
Necromancer:
Pro příště by bylo lepší, kdybys uvedl i název kouzla, aby to bylo jednodušší to dohledat. (i když zrovna v tomhle případě to je celkem OK, pokud si ty kouzla čtenář alespoň orientačně pamatuje) Každopádně u téhle věty jsme taky řešili, co tím chtěl básník říci. Lepší wording by byl:

Trvalý Teleportační kruh můžeš vytvořit tím, že budeš toto Kouzlo sesílat každý den na stejném místě po dobu jednoho roku. Když sesíláš toto Kouzlo za účelem vytvoření nového Teleportačního kruhu, nemusíš přitom otevřít portál do žádného již existujícího Kruhu.
Autorská citace #88
24.3.2021 12:44 - Tarfill
Gergone,
já osobně jsem protikouzlo na protikouzlo ve hře ještě nikdy nezažil, ale osobně bych to asi neuznal a nechal bych pouze jedno seslání.
Někde bylo řečeno, že když sešleš v rámci svého tahu v rámci akce jedno kouzlo, tak pak už můžeš seslat pouze trik nebo či co. Nějak jsem toto tvrzení v pravidlech pořádně nenašel, ale sesílání kouzla a ještě protikouzla v jednom tahu by to asi odporovalo.
Toť můj osobní názor.
Autorská citace #90
24.3.2021 12:52 - sirien
Gergon: A názor na co přesně? Ano, přesně takhle to funguje (což není moc názor, ale prostý fakt). ...a?

Tohle fungování není ani tak "by design" ve smyslu původní záměr, jako spíš implikace vyplývající z obecných pravidel pro Reakce. Reakci můžeš použít kdykoliv, tzn. můžeš Reagovat na Reakci (pokud máš něco co Ti Reagovat umožňuje). Autoři se to tak rozhodli nechat a dál do toho nešahat - jestli se jim to přímo líbilo nebo jestli jim to bylo jedno nebo jestli se jim to nelíbilo, ale nestálo jim to za tvorbu arbitrární výjimky z pravidel pro Reakce těžko říct.

Jestli se mi to líbí jako mechanika - na první pohled k tomu jsem netečnej, na druhej pohled se mi to líbí, protože to umožňuje Hráči aby si připlatil trochu zdrojů a své kouzlo protlačil, což a) brání efektu "v kole jsem vlastně nic neudělal" a b) při sesílání z nejvyšších pozic Ti to umožňuje ochránit svojí nejvyšší pozici před znegováním.

Že celé Protikouzlo v tomhle smyslu supluje poněkud ani ne tak nefunkční jako spíš neexistující prostor pro "magické duely" je spíš do sousední diskuse (a bylo by to hodně složité téma, popravdě).
Autorská citace #91
24.3.2021 12:55 - sirien
Tarfill: ve skutečnosti viz vedlejší diskuse o obecných pravidlech sesílání.
Autorská citace #92
24.3.2021 13:04 - LokiB
Samotné aktuální fungování mi přijde zcela jasné, jak píše sirien, tak se to i podle mě tu probíralo, nebo aspoň v diskusích, které jsem četl jinde. Takže RAW je to imho jasné.
Jestli to tak mysleli ... nevím.

Fluffově (a částečně i mechanicky) by se mi víc líbila možnost, aby Counterspell měl v tomto výjimku, nebo vlastní mechaniku pro sesílání a nebyl by takto omezen. Prostě Counterspell na Counterspell na Counterspell na kouzlo by za mě neměl být problém.
Jestli to chce sirien ve vedlejší diskusi, můžeme tam.
Autorská citace #93
24.3.2021 13:13 - Gergon
Siriene - ano trefil ses do toho co mě zajímalo =) mechanicky vím že to tak funguje, ale nebyl jsem si jistej fluffově jestli se mi líbí systém kde sesíláš kouzlo a uprostřed něj stranou sešleš jiné, ale představa že pomocí dalších zdrojů "protlačíš" své kouzlo se mi už líbí a přidává mi to tu informaci, která mi chyběla =) díky.
Autorská citace #94
24.3.2021 13:40 - sirien
Loki: na 3. Counterspell potřebuješ už 3 postavy (protože každá má na Kolo právě jednu Reakci).

Rozvolnění counterspell mimo Reakci by byl blbej nápad, protože by se pak sesilatelé mohli vyždímat v jediném kole na zacyklených counterech (nemluvě o "zábavnosti" toho když si hráč a NPC nahlásí 7x counter...) To už kdyžtak bych tam dal spíš pravidlo, že když se potká counter na counter, tak vznikne nějaká minihra kdy si oba sesilatelé hodí něco jako Ability+Proficiency+SpellLevel a komu padne víc, toho counter uspěje. Nebo tak něco. (což tam teoreticky je - pokud sesíláš counter z nižší pozice a tudíž neuspěje automaticky, tak to musíš hodit...)
Autorská citace #95
24.3.2021 14:04 - Necromancer
No tak to je pak začarovaný Kruh...
Autorská citace #96
24.3.2021 16:21 - LokiB
sirien:

O tom mluvím, že bych já osobně, protože mám magii rád košatější než jen sesílání předpřipravených kouzel, uvítal bohatší mechaniku. tedy nepotřebuju více postav, potřebuju jinou mechaniku. Jak je to s Reakcema jsem si spočítal, to je jasný.

To, co píšeš o RAI ... tedy že si za svoji reakci kouzlo můžu "protlačit" mi přijde koncepčně dementní ... naprosto to devalvuje jakékoli snahy o counterspelly a posílá je to do hajzlu, což mi přijde designově tupé.
Autorská citace #97
24.3.2021 17:02 - sirien
Loki: jakože... neříkám, že to tu rovinu nemá, ale ve skutečnosti tam je určitá rozvaha - potřebuješ Counterspell určitého Stupně, jinak to nemáš jisté. To Tě zase stojí nějaké zdroje (potenciálně vysokou Pozici - zejména když nevíš, z jaké Pozice protistrana sesílá). Counter na counter opět stojí nějaké zdroje, což se nemusí vyplatit.

Jakože neříkám, že to není "hrubé" (a rozhodně to není nějak extra elegantní), ale za "tupé" bych to asi úplně neoznačil.
Autorská citace #98
24.3.2021 17:48 - LokiB
No ... to je asi o škále a o tom, jak to člověka zlobí.
Jasně, že málokdo chce, aby kouzlení ve hře bylo festivalem counterspellů. A že je zájem, aby to bylo jednoduché. V celé historii DND je ale counterspellování fakt bídně uchopeno a realizováno. Kdysi jsme se snažili najít způsob, jak to používat aspoň trochu zajímavě ... ale nenašli jsme. Možná naše chyba. Ale v tom "moderním designu" 5E bych čekal přeci jen už něco méně hrubého (ať tedy ne tupého)
Autorská citace #99
24.3.2021 18:08 - sirien
Hele, to je v tomhle poměrně dedikovanym tématu fakt už moc OT, pojďme pokračovat radši sem
24.3.2021 19:29 - Tarfill
OK, už mlčím, díky za info.
24.3.2021 20:19 - malkav
Po poradě se Sirienem chci ještě otevřít už uzavřené.

Otázka působení více kouzel na jeden cíl:
Pokud na postavu působí dvě kouzla - neznám anglický originál, ale z českého překladu se to dá pochopit i tak, že kouzla musí uspět a pokud jich uspěje více, působí jen to nejsilnější. Takže cíl by si měl hodit vícekrát, ale účinek bude je jeden, i když těch kouzel "projde" pět. Nemůže to být myšleno i takto?
24.3.2021 20:26 - Gergon
Může na něj působit víc kouzel a účinky se normálně sčítají. To že působí nejsilnější platí jen u kouzel se stejným názvem/u stejných kouzel.
Pokud na něj sešlou dva různí klerici požehnání, platí pouze účinky jednoho požehnání. Pokud na něj ale sešle jeden Štít AC +5 a druhý Štít víry AC + 2 tak má celkem AC +7.
24.3.2021 21:00 - malkav
Gergon: Ano, tak jsem to myslel. Padlo tu, že když více kouzelníků sesílá to samé kouzlo na cíl, má si cíl házet jen proti nejvyššímu SO. To ale nemusí být pravda, viz můj předešlý příspěvek.
24.3.2021 21:18 - Gergon
Pokud na něj někdo něco sesílá, pak to dělá ve svém tahu a dělají to tedy postupně, tak si hází postupně při každém pokusu o seslání na něj, ne? Každé kouzlo je sesláno samostatně a hází si proti každému když je sesíláno. to že se určuje nejvyšší SO platí teprve ve chvíli kdy na něj účinkují nějaké magické prvky. Ale při záchranném hodu jde pouze o jedno seslání a ne víc seslání najednou.
Možná jen špatně chápu co máš na mysli a na co se vlastně ptáš.

EDIT - pokud se ptáš jestli na někoho účinkuje víc kouzel najednou, stejného názvu a on si musí házet záchranný hod protože jejich trvání je delší a překrývají se, pak nejspíš ano, hází si jen proti tomu nejvyššímu. A pokud se toho nejvyššího zbaví, pak asi prolomil i všechna nižší spolu s tím. Protože překonal jejich SO.
23.4.2021 19:13 - Gergon
Jak chápete pravidlo u kouzla Rychlost? "Útok (jen jeden útok zbraní)"
Znamená to že v této akci útok nemůže udělat vícenásobné útoky, ale normálně ano? nebo že nemůže použít druhou zbraň? Nebo že nemůže jako útok seslat kouzlo?
23.4.2021 19:42 - Log 1=0
Může jednou zaútočit zbraní, takže žádné vícenásobné útoky ani kouzla (to by ostatně byla akce Seslání kouzla).
Jestli to umožní spustit za bonusovku (kterou musíš mít, kouzlo ti ji nedá) útok druhou zbraní, nevím, ale myslím, že se málokdy někdo dostane do situace, kde by na tom záleželo.
23.4.2021 20:30 - Gergon
Může tedy mít ve svém tahu akci útok standardní, v ní použít vícenásobný útok a zaútočit dvakrát nebo třikrát a potom v akci z Rychlosti zaútočit ještě jednou.
23.4.2021 20:33 - sirien
Gergon: znamená to, že můžeš provést právě jednu Akci navíc, ale musí jít právě o Odpoutání / Použití předmětu / Skrytí / Běh / Útok (ale pouze 1x)

Tzn. v této dodatečné Akci dané Rychlostí nemůžeš použít Vícenásobný útok.

Útok druhou zbraní je Bonusová akce, kterou můžeš provést navíc k Akci Útok - tzn. s Kouzlem Rychlost to použít můžeš, ale pouze, pokud jsi dané kolo ještě žádnou Bonusovou akci ještě neprovedl. Pokud jsi už udělal jeden Útok a k němu Útok druhou zbraní jako Bonusovku, tak Útok druhou zbraní už znovu použít nemůžeš.

EDIT: tzn., přijatelné kombinace (např.)
- Útok, +Útok(1x)
- Útok(vícenásobný), +Útok(1x)
- Útok(vícenásobný), Útok 2. zbraní(bonusovka), +Útok(1x)
- Seslání kouzla, +Útok(1x)
- Cokoliv, +Útok(1x)
- Cokoliv, jakákoliv bonusovka, +Útok(1x)

...ale i:
- Seslání kouzla, +Útok(1x), +Útok 2. zbraní(bonusovka)
- Cokoliv, +Útok(1x), +Útok 2. zbraní(bonusovka)

...+Utok(1x) lze zaměnit za jinou povolenou Akci z Rychlosti, ALE pak už na ní nemůžeš navázat Útok 2. zbraní (protože to je Bonusovka co se musí vázat na Akci Útok).


Explicitně nemožné kombinace:
- Útok(vícenásobný), Útok 2. zbraní(bonusovka), +Útok(1x), Útok 2. zbraní(bonusovka)
- Útok, Útok 2. zbraní(bonusovka), +Útok(1x), Útok 2. zbraní(bonusovka)
(byly by 2 bonusovky)
- Seslání, +Cokoliv co není Útok, Útok 2. zbraní(bonusovka)
- Cokoliv co neni Útok, +Cokoliv co není Útok, Útok 2. zbraní(bonusovka)
(Útok 2. zbraní se jako bonusovka musí vázat na Akci Útok, která zde není provedená)
23.4.2021 22:08 - Gergon
Díky za tak podrobný rozbor a názorné příklady =) já si jen nebyl jistý, jestli to kouzlo nějak neomezuje i standardní akci, ale sám uznávám, že to byla hloupá myšlenka =)
24.4.2021 15:18 - Necromancer
Můžeš jako akci seslat ohnivou střelu a pak jako bonusovku seslat mlžný krok?
24.4.2021 15:29 - shari
Pokud je Ohnivá střela trik (cantrip), pak ano.
5.5.2021 12:37 - Tarfill
Hej hola ve spolek.

Mám dotaz a prosím o Váš názor / správný výklad pravidel:

Kouzlo Leomunidova chatka (Leomund's tiny hut)
http://dnd5esrd.d20.cz/grimoar/grimoar-jmen.html#leomunidova-chatka

říká, že skrz ochrannou kopuli se nemohou šířit kouzla ani jiné magické účinky.
Mí hráči toto kouzlo seslali mimo Materiální sféru, konkrétně ve Stínopádu. Jsou však v oblasti, kde je jisté působení prostředí na psychiku tvorů a nejsem si jistý, jak moc ta chatka chrání před vlivy okolí.

Všeobecně by mě tedy zajímalo, jak si vykládáte volitelné pravidlo působení těchto a jiných astrálních sfér, jako je třeba Stínopádové zoufalství, Ztráta paměti ve Vílí divočině, Šílené větry v Pandemoniu, Propastná zkaženost v Propasti apod.

Berou se účinky těchto cizích sfér jako magické, nebo spíše jako přirozené? Budou dobrodruzi ukrytí v Leomunidově chatce chráněni před těmito škodlivými vlivy?

Pokud budou vystaveni třeba něco jako "radiaktivnímu záření," které je sice přírodní, avšak v magické sféře, bude na chatku působit nebo ne?

Jak moc byste tu ochranu dovolili a jak si to vykládáte Vy? Díky!
5.5.2021 15:30 - RoVan
Hej hola,

já bych to posuzoval case by case na základě konkrétních efektů - chatka tě uchrání např. před větry Pandemonia (v chatce nefouká), nebo před přeměnou v Příšeří (magický efekt).

Konkrétně u Stínopádu je to asi komplikovanější, ale myslím, že je šílenství způsobeno pochmurnou atmosférou sféry, ne nutně magickým efektem, Chatka je 100% neuchrání; nicméně to, že si dobrodruzi jsou schopni v bezpečí odpočinout na tak nehostinném místě by jim určitě mělo dodat trochu optimismu (oddálit záchranné hody/ dát jim výhodu).

Stínopádové šílenství je volitelné pravidlo (stejně jako další působení sfér), takže bych to moc nepitval.
18.8.2021 12:23 - Necromancer
Ahoj, mám dotaz.

U kouzla Záplava negativní energie je napsáno, že tvor zabitý tímto kouzlem povstane jako zombie. Znamená to, že pokud zabiju zlobra nabo třeba zřícího, dostanu jejich zombie-varianty?
Protož třeba u Prstu smrti je jasně napsáno, že povstane jen humanoidní zombie, tady je ale napsáno Cíl/Tvor.
Jako pro mě a ostatní mého druhu by to bylo super, ale nevím, jestli by DM bral třeba zombie draka, nebo tak.
Díky za odpověď.
18.8.2021 12:46 - sirien
Vážně myslíš, že potom co sundáš draka, což určitě nebylo zadarmo, je dobrý nápad nechat ho povstat jako jeho nemrtvou variantu, která není pod Tvou kontrolou a kromě Přání ani nemáš, jak nad ní kontrolu získat a která ve své plné síle ihned útočí na nejbližší cíl(e)?

Nech mě hádat - jsi velmi hrdý na to že víš, že Frankenstein nebyl monstrum, že?
18.8.2021 15:12 - Jonáš (=efram)
sirien

To jsi mu, ale moc neodpověděl.

Necromancer
podle mě se to stane, a vytvořit draka zombii není až tak složité. V GM příručce je část věnovaná tvorbě nestvůr a není to neřešitelný problém.
18.8.2021 15:33 - Necromancer
sirien píše:
Nech mě hádat - jsi velmi hrdý na to že víš, že Frankenstein nebyl monstrum, že?

Frankensteinův výtvor byla oběť. Myslíš, že je fér někoho soudit, a říct že je monstrum, jenom proto, že byl sešitý z různých částí těl a pak oživen blesky? Jak by bylo tobě, v jeho kůžích? Taky bys byl maličko rozrušený.

Stranou toho.

Můj dotaz byl čistě akademický, a.tys mi na něj ani neodpověděl. Ale já budu tak hodný, a odpovím tobě. (Čistě akademicky XD a bez neprátelství)
Kouzelníci-nekromanti mají na čtrnácté úrovni schopnost Ovládni nemrtvé, která by byla v této situaci velmi užitečná. A co se záchraného bodů týká, sice to jednou mohl být superinteligentníacharismatický drak, ale teď je to jen horda masa (kostí, chrupavky, šlach, vnitřností...) s hnijícím mozkem, kterou vede k pohybu jen podlá magie. EasyTarget
18.8.2021 17:09 - LokiB
Necromancer: sirienovym testem Moudrosti jsi neprosel :)

sirien píše:
Inteligence je vědět, že Frankenstein nebyl monstrum.
Moudrost je vědět, že Frankenstein byl monstrum
18.8.2021 17:54 - sirien
Necromancer píše:
ale teď je to jen horda masa

S tímhle naivním optimismem to na tu čtrnáctou úroveň nedotáhneš.
18.8.2021 18:09 - shari
Necromancer:
V originále je jak u Negative Energy Flood tak u Finger of Death odkaz přímo na staty stejného monstra - zombie. Tedy povstane stejná zombie (=se stejnými staty, vypadat může, jak chceš) jak z humanoida tak z draka.
18.8.2021 18:18 - Necromancer
LokiB píše:

Veď že moudrost je pro ametéry, co chodí i kouzla škemrat k oltáři. Já castim přes Inteligenci - a tím testem jsem prošel. ;D
Každopádně, hodíš mi prosím link?

sirien píše:

Tak z vědeckými hlediska, co jinýho byl ten drak před tím? Akorát bude m8t zombíkovské charisma 5 -3.
18.8.2021 18:25 - sirien
shari: tak to bys v mojí hře byla dost překvapená :)

EDIT: Nekro: ...a Ty asi taky ;)
18.8.2021 18:36 - LokiB
Necromancer: dej do googlu: d20 moudrost frankenstein
:)

z hlediska textu pravidel má Shari pravdu.

sirien: někdo by to nazval jebání hráče do ucha :)
v mých hrách kompetentní sesilatel ví, jaký efekt jeho kouzla mají a nestane se mu, že by byl tímto překvapen, leda za velmi specifických podmínek (seslání z neznámého svitku, například)
18.8.2021 18:38 - shari
sirien: ve tvé hře bych se nesnažila vytřískat z pravidel nemrtvého draka :)
18.8.2021 18:51 - sirien
shari: to bys nemusela třískat, za podmínek tohodle kouzla bych Ti ho i velmi rád dal :)

Loki: no nevím - jak časté a známé myslíš že budou zkušenosti se zabitím draka/zřícího tímto kouzlem? :) Ale jako asi bych hráči naznačil, že důsledky mohou být... nestandardní.
18.8.2021 19:06 - LokiB
sirien píše:
jak časté a známé myslíš že budou zkušenosti se zabitím draka/zřícího tímto kouzlem


no jo, to se asi může lišit ... v některých světech bych řekl že "značné". někde to bude jen poznámka bokem na okraji stránky s daným kouzlem v manuskriptu.
hráči nemají moc rádi, když kouzla fungují by GM fiat jinak, než čekají, zejména když se to odlišuje od "oficiálního textu kouzla" v pravidlech
18.8.2021 19:32 - Necromancer
sirien píše:
Nekro: ...a Ty asi taky ;)

Zahrajem si?
16.9.2021 15:07 - Necromancer
Můžu použít Teleportační kruh k přesunu do jiné sféry?
16.9.2021 15:30 - LokiB
Co by ne? Imho můžeš:

Píše:
When you first gain the ability to cast this spell, you learn the sigil sequences for two destinations on the Material Plane, determined by the DM.


Takže na začátku se naučíš jen na Materiální sféře, ale nic nebrání se dále naučit i jiné sekvence pro jiné sféry a text neříká, že se nejde přesunout na jinou sféru.

I v kontextu mnoha knih či filmů mi takovýto přesun do jiné sféry přijde zcela legální a žádoucí :)
16.9.2021 15:48 - Necromancer
Počítá se prostor vytvořený kouzlem Trik s lanem jako jiná sféra?
16.9.2021 15:54 - Chyba
pokud myslíš kouzlo Teleportační kruh tak ne.
Píše:
... teleportation circle of your choice whose sigil sequence you know and that is on the same plane of existence as you.

Pokud myslíš předmět teleportační kruh (což asi ne) tak kouzlem Přesun sférami

Edit: Loki se díval moc nízko
16.9.2021 15:57 - Necromancer
Chyba: Díky, to byla chyba.
16.9.2021 16:01 - LokiB
Chyba: máš pravdu, koukl jsem se moc dolů, omlouvám se za chybnou odpověď :(
16.9.2021 17:13 - Necromancer
Ptám se proto, jestli třeba můžu míásto Teleportu s pochybným účinkem vlést do prostoru Triku s lanem a pak zase zpět seslat Přesun sférami se 100% čancí na úspěch. (Pokud popíšu místo přesně.)

Pro přispívání do diskuse se musíš přihlásit (zapomenuté heslo). Pokud účet nemáš, registrace trvá půl minuty a 5 kliknutí.

Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.4033579826355 secREMOTE_IP: 44.197.198.214