Kultura

Gurney
31.12.2015 19:32

Hotové překlady

- Základní triáda (PHB, DMG, MM) - ShadoWWW
- Basic rules + Starter Set - ShadoWWW
- Úvodní sada - Essentials Kit - ShadoWWW

- Dobrodruhův průvodce Mečovým pobřežím - Chrochta, Merlin, ShadoWWW, Sirien
- Xanatharův průvodce vším - Log 1=0, Maelik, ShadoWWW, Pan Bača
- Volův průvodce netvory - by Merlin, ShadoWWW, Sirien

- Strádovo prokletí - Pan Bača, Demonica & exi
- Poklad dračí královny - MartinCZ, Pan Bača, Pilchowski
- Hlubina: Dračí loupež - exi, pan Bača
- Drak z Ledového štítu - exi, ShadoWWW, wlkeR, Pan Bača
- Ztracený důl Fendelveru - exi, wlkeR, Pan Bača
- Alcrosský řezník - Ugy, Aegnor, Pan Bača
- Pobřeží snů - Demonica, exi
- Rudá ruka zkázy - Chrochta, exi
- Kaple na útesech - Ugy, Aegnor, Pan Bača
- Hrobka anihilace - Merlin, Pan Bača, Pilchowski, Tarfill
- Sestup do Avernu - exi, Pan Bača Pilchowski, ShadoWWW
- Nádherná zima - Chyba, Pan Bača, Heznick
- Příběhy ze Zejícího portálu - Chrochta, Pan Bača
- Různé doplňky a samostatné dílčí věci vč. nějakých těch dobrodružství: Materiály a odkazy pro pátou edici D&D

Dílčí překlady

Různé
- Witchhunter (Matova classa pro D&Diesel) (by Sirien&ShadoWWW)


Běžící překlady

- Xanathar - ShadoWWW (& Maelik a Log)
- Misty fortunes - wlker
- Storm Lord's Wrath
- Storm King's Thunder
- Princes of the Apocalypse
- Tasha Cauldron of Everything- HranolkyTasha - zdroj pro SRD
2.2.2017 02:57 - sirien
Log: V dávných dobách na úsvitu časů, kdy ženy byly krásnější, víno silnější a tráva obecně zelenější vznikaly překlady nikoliv jako intenzivní práce jednoho nebo několika málo jedinců, ale tvořily se komunitně. A aby to fungovalo, bylo potřeba komunitně tvořit i používané překladové klíče. Což mělo vždy stejnou story: 90% klíče vzniklo bez problémů, 5% problematických termínů vzniklo útrpnou diskusí a zbylých 5% vyvolalo hádku, u které člověk neznal bratra, bodal do zad přítele a zatracoval milenku (teda, zatracoval by, kdyby tam v těch diskusích někdo nějakou měl).

U klíčů, které se dokončily, většinou nakonec spáleniště vychladla a po čase i dokouřila a lidi se s klíči které se nakonec utvořily smířili.

Pár těchto hádek bylo nicméně výjimečných, planuly nejdéle, nejintenzivněji a spáleniště, která po sobě zanechaly, nikdy nevyhasla a část lidí se s konečným termínem co skončil v klíči nikdy nesmířila.

Hádka o scimitar byla z těchto výjimečných hádek ta nejlegendárnější. Dlouhé, dlouhé roky uplynuly od této epické bitvy, přesto ti co v ní bojovali dodnes z čistého reflexu stále sahají po zbraních ihned, co někdo tento dávný spor nebo ono pouhé slovo jen mimochodem zmíní.
2.2.2017 07:47 - ShadoWWW
Já jsem tu hádku scimitar vs. šamšír už nezažil. V překladu 4E jsem používal šamšír.

Do překladu 5E se scimitar dostal tak, že když jsem kdysi pro naši skupinu v době testování DnD Next (jak se označoval playtest 5E) udělal překlad playtestových materiálů (protože anglicky tam moc hráčů neumělo), tak se všichni u šamšíru zasekli. Jeden hráč se při pohledu do tabulky zbraní zeptal: "Co je to ten šamšír?" Všichni jen koukali, až na jednoho, co odpověděl: "To je asi scimitar, že?"
Já na to "Jo, tak překládám scimitar."
Jeden z hráčů: "Šamšír je scimitar? A proč tomu neříkáš scimitar?"
Znovu ten hráč, co znal šamšír: "Scimitar a šamšír vypadají podobně, ale mají rozdílný původ..." a teď už si to přesně nepamatuji, jak to tenkrát říkal, ale že šamšír pochází myslím z Persie a scimitar... už nevím, odkud říkal. Ani nevím, jestli měl tenkrát pravdu, nebo ne. Merlin tady jednou říkal, že šamšír je běžný český překlad scimitaru.

Pro mě bylo důležité, že každý z těch hráčů věděl, co je to scimitar (z PC hry Baldur's Gate, kde to tak překládali). Ověřil jsem si to pak ještě v několika jiných skupinách, se kterými jsem hrál DnD Next, jak se dívají na šamšír vs. scimitar. Dopadlo to tak, že byly dvě skupiny: Jedna nevěděla, co je to šamšír, ale věděla, co je to scimitar, a druhá neznala ani jedno. Z toho jsem usoudil, že lidé mimo komunitu Kostky, kteří měli o překlad zájem a spadali do mé cílové skupiny, pro které jsem překlad zamýšlel, jsou vesměs nedotčeni pojmem šamšír, a proto ho budu dál překládat jako scimitar.

Těch pojmů bylo nakonec víc, co prošlo podobnou genezí. Například zatracovaný Pán jeskyně místo Dějmistra nebo Stupeň obtížnosti (SO) místo Třídy obtížnosti (TO) nebo Obranné číslo (OČ) místo Třídy zbroje (TZ). U toho Stupně obtížnosti bylo třeba zajímavé, že v dobách 4E většina lidí, co hrála podle překladu, používala původní zkratku DC, zatímco teď lidé skutečně víc používají SO.

Zkrátka geneze některých pojmů v překladu 5E probíhala mimo Kostku a RPG F, na brněnských hráčích, kteří do té doby buď nehráli žádné stolní RPG, nebo většinou jen DrD 1. Nutno dodat, že v té době o překlad nové edice tady ani na RPG F nebyl zájem. Mám pocit, že většina viděla novou edici jako poslední plácnutí Wizardů do vody, než to Hasbro zcela zařízne a otěže největší vydavatelské gorily natrvalo převezme Paizo. Existovaly vesměs tři skupiny: milovníci 3E, milovníci 4E a milovníci ne-DnD her.

Přiznám se, že i já jsem byl k nové edici prve hodně skeptický, ale nedalo mi to a hodně jsem studoval, jak se mohlo stát, že 4E vydržela na trhu sotva pár let, jak se stalo, že z největšího vydavatele se stal outsider, a jak si jako Wizardi představují, že další edice by měla být úspěšnější než v té chvíli už hodně oblíbený Pathfinder. Ćetl jsem designérské blogy, twitterové účty lidí z R&D D&D a dávalo mi to čím dál větší smysl. Najednou jsem viděl, že se tu rodí něco, co má skutečně velký potenciál, ač si to nikdo na základě zkušenosti posledního desetiletí nemyslí. Že tu vzniká něco, co si bere to nejlepší z dřívějších edic, a navíc se to skládá do moderního designu. Ale nejen po stránce tvorby pravidel, ale i po stránce business modelu a marketingu.

Docela zajímavé bylo vnímat, jak DrD 1, Plus a 2 mělo některé problémy, které DnD v té době už někdy v minulosti překonalo, nebo zrovna překonávalo. Zvlášť u Dvojky jsem nechápal, že zase kráčí do problémů, které byly při pohledu do historie DnD zjevné, a že se nepoučila. Ale pak mně došlo, že lidé často některé kroky Wizardů ani nevnímali nebo nechápali, proč byly učiněny tak, jak byly učiněny (nebo že byly vůbec učiněny), protože se ještě nesetkali s problémy, na které ty kroky reagovaly.

Ale to už by bylo na jinou diskuzi, dost off-topic tady.
2.2.2017 08:02 - Vojtěch
Sirien: Co tak vím, tak 5E zatím božstva neumožňuje, takže musíš sáhnout do bordelu 3E. Nová edice exaltů zatím pořádek nenastolila?
2.2.2017 08:40 - Merlin
protože jsem Sirienovi slíbil, že už téma scimitar/šamšír nevytáhnu, tak to dodržím :). Ačkoliv...ShadoWWW píše:
Znovu ten hráč, co znal šamšír: "Scimitar a šamšír vypadají podobně, ale mají rozdílný původ..." a teď už si to přesně nepamatuji, jak to tenkrát říkal, ale že šamšír pochází myslím z Persie a scimitar... už nevím, odkud říka
toto tvrzení se nezakládá na pravdě a jedná se o stejnou zbraň z Persie, kdy to znamená "lví ocas" v perštině :)a scimitar je etymologicky původní a obecný název této zbraně :), dovolím si zkopírovat z webu ČT: Šamšír je perská šavle zejména u špičky značně zakřivená, jednosečná, jednoruční. Někdy se jí v našem prostředí říká také scimitar.(článek Antilopy s rohy jako šamšír se vrací do volné přírody. I když vyhynuly před 20 lety) a pominu perskou či arabskou wikipedii :), kde etymologicky rozebrány všechny možné formy těchto dvou slov. (toliko k hrabání v hrobech)

:) Nicméně, proč píšu :)...je důležité podotknout, že druhá velká bitva, která se vedla se zápalem katolického kněze vůči heretikům na desítkách a stovkách stran....překlad orc...jééé to byla nostalgie...argumenty hodné diplomové práce pro obě dvě varianty (ork, skřet), kterými obě strany častovaly web...a to se prosím týkalo vymyšlených mytologických bytostí. úžasné, kolik času a úsilí člověk věnuje něčemu takovému :). // měl jsem si vybrat jiné téma bakalářky, mohl jsem to mít jednodušší s tématem "Ork nebo skřet, to je oč tu běží"

PS: mí hráči používají oboje šamšír i scimitar :), takže jsem umírněný radikál
2.2.2017 08:50 - Babaj
myslis Ohyzdove?:-))))
2.2.2017 08:54 - Merlin
Babaj píše:
myslis Ohyzdove?:-))))


Ano...to je oblíbená hláška mé manželky (omlouvám se rodilým Slovákům za parafrázi:

"Končí vek ľudí a nastává vek ohyzdou"
2.2.2017 09:01 - Šaman
Ten scimitar a šamšír jsem si kvůli vám nedávno studoval a vypadá to, že mezi nimi drobný rozdíl je. Scimitar je obecnější a to slovo se používalo prý na celém středním východě, šamšír (shamshir) je onen Perský Lví pařát, bývá označovaný za Mamelucký meč. Ovšem taky může být slovo scimitar odvozeno z perského základu shamshir.

Pokud mezi nimi je technický rozdíl, tak nespecialista na východní zbraně je nejspíš nerozezná, je to prakticky stejná zbraň. Rozdílné může být zpracování špičky (šamšír se typicky ke špičce ztenčuje, jiné druhy scimitarů mohou být pádnější), ale mnoho výjimek potvrzuje/porušuje toto pravidlo.
Domnívám se, že shamshir je scimitar s určitými prvky typickými pro Persii, resp. dnešní Íran a Sýrii, zatímco například Tulwar je scimitar s prvky a zpracováním typickým pro Indii.

Občas jsem našel zmínky třeba o "polském scimitaru", ale ne už o "polském šamšíru", což mě trochu utvrzuje v tom, že scimitar je obecně "zakřivený meč východního typu", tedy východní šavle, zatímco ten šamšír je východní šavle typická pro určitá historické období a místa.

Rozhodně je mezi nimi menší rozdíl, než například mezi různými evropskými jednoručními meči ranného středověku.
2.2.2017 10:05 - Mildar
Teda a ja myslel ze to mam spatne ze mi kamarad nadava ze misto "simitar" rikam "skimitar". Ale koukam kam se seru na problemy kostky :D
2.2.2017 10:48 - Maelik
Mildar píše:
misto "simitar" rikam "skimitar"

Eh, kam se hrabeš na mně, já dost dloho říkal sicmidar, páč jsem se jako malej přeslech a dost dlouho mi pak trvalo, než jsem se to přeučil..
2.2.2017 16:22 - sirien
ShadoWWW píše:
Merlin tady jednou říkal, že šamšír je běžný český překlad scimitaru.

Já bych něco napsal, ale když se Merlin tak čestně drží zpátky... :)


Šaman: Hraješ si s ohněm. S pochodněma. Nad benzínovim jezírkem. Nemáš tušení... :D
4.2.2017 21:36 - Maelik
tak abychom dostali řeč jinam: jak to vypadá s volovým průvodcem?
5.2.2017 02:06 - sirien
Pro transparentnost: smazal sem tu jeden příspěvek od neregistrovaného uživatele.

Pokud by někoho zajímalo něco víc, pošlete mi PM, rád odpovím, tady to ale už dál neřešme.
5.2.2017 16:18 - ShadoWWW
asdfasdf: Z 1. kapitoly jsou přeložení Gnolové, ježibaby a koboldi, zbytek zatím ne. Můj odhad je, že by to mohlo být hotové někdy kolem července, nejpozději v září.

Korektury: Původně jsem myslel, že bych dnes dodělal korektury překladu SCAG, ale nakonec ještě počkám na korektury 3. kapitoly od Martina CZ, takže to ještě pár dní musí počkat. Mezitím se dnes nebo zítra vrhnu na korektury PHB a DMG, které mám ve frontě už dlouho.
5.2.2017 19:49 - ShadoWWW
Mrmly mrmly... Merlin prý s Volem pomůže... To by odsýpalo výrazně rychleji... ;) Mrmly mrmly...
6.2.2017 11:18 - ShadoWWW
Když už je řeč o Volovi... ;-)

6.2.2017 11:40 - Vojtěch
Volo sedí v BG 1 v Naskhelu před Krkajícím drakem (Belching Dragon), takže se není čemu divit. Volo ví, kde je dobré pivo (o tom je taky ten jeho slovutný průvodce).
6.2.2017 14:49 - ShadoWWW
Dřív to překládali jako hospoda Soptící drak, v EE to má ofic. překlad krčma U Chrlícího dráčka.
6.2.2017 14:52 - Vojtěch
Se docela divím té snaze pojmenovávat drsné hornické špeluňky tak poeticky :D
7.2.2017 02:48 - sirien
Zatímco čekáte na Volova průvodce, mohli byste mi zodpovědět jeden související dotaz:

- odkud sakra Elminster ví, jak chutná Mind flyeří mozek (a co se člověku stane, když ho pozře)?
7.2.2017 11:56 - Maelik
Sirien: mno..asi to testoval, ne? Prostě si našel někoho, kdo měl hlad, nakrmil ho Mndflyeřim mozkem a koukal co se stane. Pravděpodobně to i párkrát zopakoval s různými subjekty, aby měl jistotu, že je to mozkem a ne daným člověkem.
Mimochodem, nápovědou, že to neochutnával sám je to, že neví jak to chutná, ale ví, že je to jedovaté.

Pro přispívání do diskuse se musíš přihlásit (zapomenuté heslo). Pokud účet nemáš, registrace trvá půl minuty a 5 kliknutí.

Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.24352288246155 secREMOTE_IP: 44.210.77.106