Váš čarodějný život

Napsal Robin D. Laws
Napsal Alnag
Být čarodějem jste si nezvolili. Talent pro magii byl s vámi už v kolébce. Nikdo vás neučil jak tvarovat a usměrňovat váš dar. Když se poprvé projevil, byli jste nejspíš vyděšeni. I když jste tomu postupně uvykli, ti okolo vás nejspíš ne. Krutí vrstevníci i vyděšení dospělí se vám v skrytu posmívali. Možná na vás i zaútočili. Je možné, že vaše rodina byla vyhoštěna bezpochyby proto, že je vaše schopnosti uvrhli do špatného světla. Jak jste se probíjeli tímto nepřátelským světem a postupně se učili zvládnout svoje schopnosti, naučili jste se nevěřit nikomu.
V jistém momentě jste se dozvěděli o svých rivalech ve světě magie: kouzelnících. Ti si zvolili užívání magie. Zažili dlouhé tovaryšství v dílně vzdělaného mistra, který je zasvětil nejen do základů magie, ale uvedl je i do světa jejich kolegů. Staletí tradice vytvořili mezi kouzelníky patřičnou etiketu v jednání. Znají ty správné formule k oslovení starších i těch, kteří jsou jim na roveň. Ačkoliv mezi sebou mohou mít rozmíšky v rámci věčné bitvy mezi dobrem a zlem, nemá kouzelník za to, že všichni ostatní jsou jeho nepřátelé.
Bohužel jste se tvrdě naučili, že u čarodějů to neplatí. Když jste poprvé potkali jinou osobu vládnoucí čarodějnými silami, kroužili jste kolem sebe jako dva vlci. Drsné životní lekce do vás vypálily zvyk nedůvěřovat a zjevně to samé naučily i ji. Nevěděl jsi jak jí ukázat, že ji respektuješ a že pro ni nepředstavuješ žádnou hrozbu. Hluboko v srdci jsi možná trochu cítil, že ji ohrozit chceš, smést ji, prokázat, že nikdo další nesmí být jako ty. Svět z tebe udělal samotáře a ty jsi téhle roli velmi přivykl.
Ale jak tvoje dobrodružství pokračovalo, seznal jsi, že ani ty nemůžeš přežít bez spojenců. Ať už se potřebuješ bránit před nepřáteli, nořit se do hloubi země, kde skrývají pradávná tajemství nebo jednoduše najít pár chvil, kdy nebudeš zaplaven svými temnými myšlenkami, přijal jsi fakt, že i samotář potřebuje přátele. Naučil ses jednat s druhými i s jinými čaroději stejně jako ses naučil magii: bolestivou cestou pokusu a omylu. Chyb, které jsi učinil, bylo nespočet, ale nakonec jsi našel cestu jak se přiblížit k ostatním a neobětovat ani svou pýchu ani pocit nezávislosti.

Předtím, než se podíváme na to, jak čarodějové interagují s ostatními, použijte Tabulky minulosti k vytvoření postavy čaroděje od obecných věcí ke specifickým.

Tabulky minulosti

Výše uvedený popis představuje sloučený vjem životů mnoha čarodějů. Abyste zjistili, kolik z toho ve skutečnosti platí na postavu vašeho čaroděje, můžete použít následující tabulky. Můžete otázky buď zodpovědět volbou některé z odpovědí, nebo si náhodně hodit nebo některé vybrat a některé házet. U každé otázky je uveden typ kostky, kterou házíte na náhodný výsledek. Nenechte se omezit nabídkami v tabulce. Pokud vás inspirují k vlastním nápadům, použijte ty.

1. Byli někteří z vašich předků čarodějové? (k6)

1-3: NE. Jste první svého druhu.
Jděte na otázku 2.
4-5: ANO. Ale bylo to rodinné tajemství, a vy jste se to dozvěděl až o mnoho let později.
Jděte na otázku 1a.
6: ANO. Věděl jste, že váš dávný předek byl také čaroděj.
Jděte na otázku 1b.

1a. Proč před vámi vaše rodina skrývala svoji čarodějnou pokrevní linii? (d6)

1-2: ZE STRACHU O VAŠI BEZPEČNOST: Věděli, že by vás ostatní mohli lovit, kdyby věděli, že v sobě máte čarodějnou krev.
3-4: ODMÍTÁNÍ: Doufali, že když nebudete vědět, že se můžete stát čarodějem, tak to všechno nějak zmizí a budete přeci jen normální.
5: NEVĚDOMOST. Je to už tak dlouho, co se do vaší rodiny narodil čaroděj, že o této možnosti nikdo z vašich žijících příbuzných neví.
6: HANBA. Rodina vnímá čarodějnictví jako kletbu tak strašlivou, že o ní nikdo nesmí mluvit.
Jděte na otázku 2.

1b. Kdo byl tím příbuzným? (d8)

1: Matka
2: Otec
3: Strýc
4: Teta
5: Bratr
6: Sestra
7: Babička
8: Dědeček
Jděte na otázku 1c.

1c Co se tomuto příbuznému stalo? (d8)

1: Byl zavražděn bojácnými sousedy.
2: Byl unesen bandity, kteří chtěli využít jeho schopností.
3: Byl souzen a popraven místními vládci za smyšlené zločiny.
4: Byl souzen a popraven místními vládci za skutečné zločiny.
5: Uprchl před rozběsněným davem a už se neukázal.
6: Opustil rodnou ves a vydal se za dobrodružstvím.
7: Žije někde v blízké divočině, kam za ním občas bojácní sousedé chodí pro magickou pomoc.
8: Žije v osadě a svoje schopnosti před ostatními ukrývá.
Pokud byla vaše odpověď z rozsahu 1 - 6 pokračujte otázkou 2. Jinak jděte na otázku 1d.

1d. Když jste začali vykazovat známky daru, proč vám váš příbuzný nepomohl? (d8)

1: Váš příbuzný zemřel dříve, než se tyto známky začaly projevovat.
2: "Pokud vás objeví, oba vás upálí jako čarodějníky."
3: "Neexistuje nic, co by mohl jeden čaroděj druhého naučit. Musíš se to naučit sám."
4: "Pomůžu tí tím, že ti dám nejlepší radu, co znám: Vypadni odsud, co nejdřív můžeš!"
5: Váš dar je větší než dar vašeho příbuzného a on příliš závidí, než aby vám pomohl.
6: Váš příbuzný byl hamižný a viděl větší zisk v tom prodat vás zlým otrokářům, kteří chtěli využít vašich narůstajících sil.
7: Váš příbuzný se vám pokoušel pomoci, ale nevěděl jak.
8: Váš příbuzný vám nějak pomohl a ulehčil vám tak léta manifestace daru, které by jinak mohly být daleko krušnější.
Jděte na otázku 2.

2. Jaký druh znamení provázel vaše narození? (d8)

1-4: ZLÁ. Zuřila bouře, hadi se vplazili do domů, mléko zkyslo, oblastí se prohnala tornáda.
5-6: PŘÍZNIVÁ. Narodili jste se za šťastného dne, kdy byla obloha jasná a zářivá. Nejbližší úroda byla neobvykle bohatá.
7-8: ŽÁDNÁ. Za vašeho narození nebylo žádných známek toho, že jste cokoliv jiného než normální dítě.
Jděte na otázku 3.

3. Stran znamení při vašem narození (byla-li jaká), co bylo prvním znamením, že se od ostatních dětí lišíte? (d8)

1: Psi a koně na vás začali útočit, kdykoliv mohli.
2: Elfce, která přišla na návštěvu, zbělely při vašem spatření vlasy.
3: Předměty se ve vaší přítomnosti začínají pohybovat, jako kdyby měly svou vlastní vůli.
4: Přivedli jste umírajícího vrabce k životu prostě tím, že jste jej podrželi v dlani.
5: Za nocí okolo vašeho domu tancovala divná světélka.
6: Ostatní děti mívaly divné nehody nedlouho poté, co vás otravovaly nebo šikanovaly.
7: Do vašeho domu přišel šílený, ve špinavých hadrech oděný starý poustevník, o němž se říká, že uctívá lesní duchy a nabídl vám kožený vak plný peří, podivně tvarovaných kamenů a zvířecích kostí.
8: Ve vašich snech se opakovaně zjevovala postava s plnovousem barvy duhy. Jedné noci k vám přímo promluvil a odhalil, že je to Boccob, bůh magie.
Jděte na otázku 4.

4. Co se stalo, když se vaše schopnosti poprvé manifestovaly? (d8)

1: Objekt vašeho prvního adolescentního zamilování dostal strašlivou horečku a téměř zemřel. Když se vzpamatoval, řekl rodičům, že se mu zdálo, jak se vznášíte nad jeho ložem jako temný a ponurý havran.
2: Koboldí záškodníci zaútočili na vás a skupinku vašich přátel. Ohnivá střela z vašich prstů kolem nich zapálila suchou trávu.
3: Jednoho dne jste si uvědomili, že víte, co si ostatní okolo vás myslí.
4: Po výhružkách, že vás zmlátí, se vesnický násilník celý osypal ošklivě vypadajícími boláky a nakonec oslepl.
5: Během dramatické konverzace s vaším nejlepším přítelem cuknul hrůzou, když viděl, jak se vaše rysy mění v jeho.
6: Když jste se dotkli rodinné památky tak se proměnila v led a roztříštila se ve vašich rukou.
7: Začala vás sledovat černá kočka a nenechala se zahnat. Zjistili jste, že ji můžete přimět poslouchat instrukce, když se na ně soustředíte.
8: Na vaši rodnou ves se sneslo strašlivé krupobití. I když vás to zachytili venku, nedopadla na vás jediná kroupa.
Jděte na otázku 5.

5. Proč jste nakonec opustili domov? (d8)

1-2: Utíkali jste, abyste si zachránili život, před sousedy třímajícími vidle, kteří se vás pokoušeli lapit, aby vás upálili nebo utopili jako čarodějníka.
3-4: Byli jste zavrženi vlastní rodinou.
5: Už vás nebavily hloupé pověry a podezření vašich sousedů.
6: Chtěli jste najít někoho, kdo by vám mohl pomoci utvářet vaše stále nezvládnuté síly.
7: Lákal vás svět překypující vzrušujícími dobrodružstvími.
8: Přísahali jste pomstu zlosynovi, který zabil nebo zranil někoho, koho jste milovali.
Jděte na otázku 6.

6. Našel jste jiného čaroděje, který by vám pomohl vybrousit vaše síly? (d8)

1-2: NE. Nikdy jste nepotkal žádného dalšího čaroděje až do doby, než jste si svoje problémy vyřešil sám.
Jděte na otázku 7.
3-4: NE. Našel jste čaroděje, který sliboval, že vám pomůže, ale pak jste zjistili, že jen plánuje vás uprostřed noci okrást a zabít.
Jděte na otázku 7.
5-6: NE. Všichni čarodějové, které jste potkali, vypadali, že se bojí, že je zradíte a rychle vás zahnali pryč.
Jděte na otázku 7.
7-8: ANO.
Jděte na otázku 6a.

6a. Kdo byl vaším mentorem? (d8)

1: Zbožná osoba, která si přála udělat pro druhého to, co se jí dostalo od podobně benevolentního mentora, když sama tápala před mnoha lety.
2: Sobecký jedinec, který chtěl, abyste pro něj zvedali, tahali, dřeli a cídili.
3: Služebník zla, který vás chtěl proměnit ve stoupence chaosu a ničení.
4: Čaroděj, jehož talent postupně odvál čas a který si přál zažívat zprostředkovanou moc skrze vás.
5: Soužená duše, která se k vám chovala se slzavou vlídností nebo rudě žhnoucí zlobou v závislosti na tom, v jaké byla zrovna náladě.
6: Mstivý zabiják, který věřil, že čarodějové by měli vládnout a hledal ve vás pobočníka, který by mu pomohl s jeho maniakálními plány.
7: Znuděný šprýmař, který doufal, že váš trénink mu přinese něco málo zábavy.
8: Ostřílený samotář, který i přes počátečný instinkt ve vás rozpoznal spřízněnou duši, který si zasluhuje pomoc, jakou on nikdy nedostal.
Jděte na otázku 6b.

6b. Proč jste se nakonec se svým mentorem rozešli? (d10)

1: Nerozešli jste se. Stále vyhledáváte jeho radu a společnost.
Jděte na otázku 7.
2: Byl zabit vašimi společnými nepřáteli.
Jděte na otázku 7.
3: Jednoho dne prostě zmizel. Vaše pátrání po něm nepřineslo žádný výsledek.
Jděte na otázku 7.
4: Naučili jste se vše, co se dalo a pak jste oba v souladu dospěli k tomu, že je na čase, abyste se osamostatnil.
Jděte na otázku 7.
5: Falešně uvěřil tomu, že se ho chystáte zradit.
Jděte na otázku 6c.
6: Chytili jste jej, jak na vás chystá past.
Jděte na otázku 6c.
7-8: Chytil vás, jak na něj chystáte past.
Jděte na otázku 6c.
9: Dostali jste se do zpočátku hloupé hádky o nic, která postupně eskalovala.
Jděte na otázku 6c.
10: Našel si jiného učedníka, o němž tvrdil, že ho má radši a řekl vám, abyste se sbalili a vypadli.
Jděte na otázku 6c.

6c. Co se stalo během závěrečné konfrontace? (d8)

1: Vyměnili jste si pár drsných slov, ale ani rány ani magické střely. Rozešli jste se s hořkostí.
2: Po dlouhém patu jste oba souhlasili, že se rozejdete, aniž by kterýkoliv z vás zemřel.
3: Bojovali jste a on vás téměř zabil. Stále nerozumíte tomu, jaký impulz milosrdenství mu zabránil v tom, zasadit vám poslední ránu.
4: Bojovali jste a oba jste téměř zemřeli. Odplížil jste si lízat rány a od té doby jste jej neviděl.
5: Bojovali jste a vaše první salva byla zvlášť vydařená. Vážně jej zranila. Unikl a přísahal vám pomstu, až se uzdraví.
6: Bojovali jste a téměř jste jej zabili. Ale nemohl jste se přimět k tomu jej dorazit a tak jste jej jen znechuceně opustili.
7: Odpravil jste jej v čestné bitvě.
8: Odpravil jste jej pomocí klamu, což byl jediný způsob jak jej porazit.
Jděte na otázku 7.

7. Jak se vaše schopnosti umocňovaly, zjistili jste, že lidé dbají vašich slov. Jak jste na toto zjištění reagovali? (d6)

1: Jelikož jste usoudili, že se vás musí snažit nějak oklamat, couvli jste. Vyhýbáte se osadám a městům ještě víc než dříve.
2: Odhalili jste vaši nenadálou novou moc nad lidmi a rozhodli se je oholit jako ubohé ovce, kterými se ukázali být.
3: Znepokojilo vás to, protože víte, že tak reagovali proto, že přesvědčivé chování je součástí vašeho repertoáru triků. Obáváte se, že nikdy nenajdete skutečnou lásku nebo přátelství, a místo toho se vám dostává jen falešného respektu a sympatií díky vašim magickým schopnostem.
4-5: Vyhovuje vám to. Ačkoliv jste nikdy neudělali tu chybu, že byste je považovali za sobě rovné, rozhodli jste se, že by bylo pokrytecké je šikanovat tak, jako oni šikanovali vás.
6: Ačkoliv jste byli zpočátku nedůvěřiví, začali jste se vyhřívat v nenadálém přijetí ostatními. Shledali jste, že být přijat zpět do civilizovaného světa je velkou úlevou.
Jděte na otázku 8.

8. Co se stalo, když jste poprvé potkali jiného čaroděje? (d6)

1: Krátce jste promluvili a pak jste si šli každý svou cestou. Chtěl vám ublížit, viděli jste mu to na očích.
2: Přátelsky byť formálně jste konverzovali do okamžiku, kdy jste nenadále pohnuli rukou. Pak na vás zaútočil a vy jste ledva vyvázli životem. A to jste se chtěli jen poškrábat!
3: Přesvědčil vás, abyste se spojili, ale pak vás podrazili o férový podíl na pokladu, který jste společně získali.
4: Snažili jste se s ním spřátelit, ale on vám ukázal jizvu táhnoucí se po straně jeho krku a řekl, že se naučil nikdy nevěřit jinému čaroději.
5: Krátce jste spolupracovali, pak jste se pohádali a šli si svou cestou.
6: Šli jste společně do města. Jakmile ho místní uviděli, snažili se vás oba lynčovat, protože jste v jejich očích byli vrahy. Snažili jste se ho zachránit, ale nakonec vás donutili utéct, abyste zachránili vlastní kůži. Dodnes nevíte, co provedl, že reagovali tak, jak reagovali.
Jděte na otázku 9.

9. Konečně jste zapadli do skupiny dobrodruhů, kteří se právě vydávají na první společné dobrodružství. Co si o nich na začátku myslíte? (D6)

1-2: Konečně skupina lidí, které se dá věřit.
Konec dotazování.
3: Jsou hrubí a neukáznění, ale mohli by se pomalu podrobit vaší vůli.
Jděte na otázku 9a.
4-5: Jejich cíle jsou podobné jako vaše a mohou to být užiteční spojenci. Ale je potřeba si od nich držet distanc, dokud se neukáže, že se jim dá věřit.
Jděte na otázku 9a.
6: Věříte jim jen tak daleko, kam dostřelíte magickou střelou.
Jděte na otázku 9a.

9a. Jak je vnímáte nyní (d6)

1-4: Prokázali svůj charakter již mnohokrát. Možná, že nevěříte nikomu jinému, ale vaši druzi ve zbrani mají vaši nepochybnou loajalitu.
5: Pořád jsou trochu drsní na povrchu, ale myslí to dobře. Pomalu si získávají vaši náklonost.
6: Mezi vámi a vašimi druhy je stále široký příkop nedůvěry, ale budete s nimi jednat férově, pokud vám nedají důvod jednat jinak.
Konec dotazování.

Výjimky

Kvůli stručnosti činí tabulka jisté předpoklady o minulosti vaší postavy. Atypičtí čarodějové, které klidně můžete hrát, mohli zažít velmi odlišnou minulost, než jakou tabulka naznačuje.
Pokud jste vyrostli v bohaté, aristokratické či královské rodině, mohla mít vaše rodina dost zdrojů na to, aby vás zaštítila před strachy a předsudky druhých. Mohli jinému čaroději štědře zaplatit, aby se stal vaším mistrem a obklopit vás tělesnými strážci, aby zabránili jakémukoliv podrazu z jeho strany. Vaše rozloučení s mistrem tak bylo v nejhorším nudné.
Možná jste také vyrostli někde, kde jsou čarodějové relativně běžní; a pokud je tomu tak, pak vůči vám vaši sousedé nemuseli vykazovat víc nepřátelství než proti dítěti se zvlášť velkýma ušima nebo neobvyklým mateřským znaménkem.
Pokud vaše osada uctívá dávného čaroděje jako hrdinu, možná jste nevyrostl opovrhován, ale veleben. Rodina možná dostávala dary jídla nebo peněz, aby vás živila, šatila a udržovala ve zdraví, zatímco rozvíjíte svůj dar. Pokud by se objevili nájezdníci, aby vás unesli někam pryč, vaši sousedé se mohli shromáždit k boji, aby je zahnali. Ale teď očekávají něco na oplátku za ta léta, kdy vám pomáhali: když na váš starý domov dopadnou potíže, někdo přijde a požádá vás, abyste je zachránili.
Pokud jste elf nebo jste byli vychování elfí komunitou, vaše dětství mohlo být mnohem komfortnější, než jak naznačuje tabulka. Byli jste ponoukáni zkoumat svoje čarodějné dary, které byly vnímány jako dar Corellona Larethiana. Opustili jste domov ne, když vás vyhnali, ale když vás přemohla touha zkoumat.

Jednání s ostatními

V době, kdy jste hotovi vydat se za dobrodružstvím, jste již podstoupili titánské obtíže, abyste dosáhli sebedisciplíny. S ničím menším, než se svou železnou vůlí, manipulujete silami magie tak obrovské, že by byla s to vás roztrhat na kousíčky. V porovnání s tím vyžaduje jen minimální sebekontrolu, abyste se drželi zpátky, když vás nebo urazí nebo když vám vyhrožuje i když takové incidenty přinášejí nepříjemné vzpomínky. A právě díky této nechvějné sebedůvěře, která vytváří jakýsi osobní magnetismus, vás ostatní instinktivně poslouchají.

Vždy mějte na paměti, že máte cíle větší než mstít drobné urážky. Ať už chcete najít mocný artefakt, získat odměnu za lapení místního lumpa nebo záchranku princátka, máte prostě lepší věci na práci, než oplácet každou hádku z dětství, kterou jste utrpěli. Pokud budete obcházet okolo a útočit na každého, kdo se na vás křivě podívá, brzy si nebudete kde mít koupit vybavení, získat informace nebo najít pokoj na noc. Je daleko lepší držet si od těchto drobností odstup.

Jednání s prosťáky

Když jednáte s prostým lidem, spoléháte na vaši tvrdě získanou sebedůvěry a disciplínu. Váš duch je mocnější než jejich, nesnažíte se tento fakt před nimi zakrýt ale ani se jím chvástat. Mluvíte jasně, příjemně a zvučně. Nikdy nezastrašujete lidi, moc ve vašem hedvábném hlase je veškerou hrozbou, kterou máte zapotřebí.
Chápete, že většina prostých lidí by se vás bála, kdyby věděli, co jste zač. To může být výhodou i nebezpečím. Pokud je zatlačíte příliš daleko, mohou na vás zaútočit nebo vám přinejmenším odmítnout pomoci. Nemůžete po nich chtít, aby dělali věci, které přesahují jejich pud sebezáchovy, třeba opustit domovy a riskovat životy, aby vás ochránili před nestvůrami. Dokážete je ale přimět, aby pro vás vykonali drobnou službičku od poskytnutí informací po poskytnutí dočasného přístřeší.
Většina prostých lidí si přeje, aby mocní byli šťastní. Ukažte jim svou velkorysost tím, že štědře rozdáváte peníze těm, kteří vás potěší. Ujistěte je, že použijete magie na jejich obranu, pokud se ukážou nepřátelé.

Jednání s ostatními dobrodruhy

Když odhadujete ostatní dobrodruhy, musíte rychle určit jejich moc relativně k vaší a stejně tak počestnost jejich úmyslů. Když narazíte na někoho, kdo by byl schopen vás zranit nebo vás zabít, musíte si udržet svůj poklid a sebedůvěru a držet zkrátka svou přirozenou aroganci. Hovořte zklidňujícím, přátelským hlasem i k jedincům, kteří vám míní ublížit. Ukolébejte je v přesvědčení, že nejste připraveni zaútočit. Pokud jste si jisti, že je druhý dobrodruh nepřítel, počkejte, až nebude na stráži a pak udeřte svým nejničivějším kouzlem. Anebo ještě lépe, vykecejte se z potíží. Válečníci boj vyhledávají, chytří čarodějové vedou bitvy jen za příznivých okolností.
Od bandy dobrodruhů, k níž jste patřili jste se naučili, že druzí lidé mohou být někdy užiteční. Naučili jste se skrývat svou zášť a pocit nadřazenosti, když s nimi jednáte. I dobrodruzi, kteří to myslí dobře mohou být smrtelně nebezpeční, když jsou unavení a naštvaní, zvlášť když si myslí, že je urážíte. Abyste se vyhnuli zbytečným obtížím, zacházejte s nimi spravedlivě a poskytněte jim každou příležitost, aby vám mohli věřit - a buďte připraveni se bránit, když budou mít špatnou náladu.
Jste-li jako většina čarodějů můžete mít potíže zakrýt svoje hluboké opovržení při jednání s kouzelníky. Jejich samolibé chvástání váš pocit nadřazenosti oslabuje. Naučili se považovat za stabilní, racionální mistry okultní vědy a dívají se na čaroděje jako na horkokrevné nebezpečné podivíny. Možná budete trpět, abyste jim dokázali nesprávnost jejich způsobů, ale vždy se nejdřív zhluboka nadechněte a zvažte, zda je salva ohnivých koulí opravdu ve vašem nejlepším zájmu. Prostě si připomínejte, že kouzelníci si nemohou pomoct a jsou to pedantičtí, egoističtí paranoici a také to nemohou změnit, stejně jako vy jste nemohli před mnoha lety změnit události, které utvářeli vás.

Držení se zkrátka

Nápady v tabulce se týkají vaší postavy. Tady je pár poznámek pro vás jako hráče. Trik v hraní čaroděje spočívá v tom, že zobrazujete jeho temnou minulost a hněvivou povahu aniž byste otravovali spoluhráče a odmítali se účastnit DMových zápletek.
Možná jste si všimli, že tabulka směruje vašeho čaroděje určitým směrem. Ačkoliv není tou nejveselejší nebo nejaltruističtější povahou, skončí v náladě spolupracovat s postavami spoluhráčů. Možná jim stále nedůvěřuje, ale spíše je vnímá jako ctěné druhy. To neznamená, že každý čaroděj skončí jako více či méně šťastný člen nějaké bandy dobrodruhů. Tabulka slouží k vytvoření hratelné postavy. Je zábavnější hrát postavy, které s ostatními členy družiny vycházejí.
Dávejte pozor na náladu DMa a spoluhráčů když projevujete čarodějovou kypící aroganci nebo doutnající zatrpklost. Pokud vypadají otráveně, trochu to ztlumte. Pamatujte, že je rozdíl mezi hraním sebestředné postavy a účastí v sebestředné hře. Je jedna věc mít nějakou povahu a druhá rozdrobit skupinu hašteřením. Dejte jiné postavě šanci změnit vaši aroganci, aniž byste vybuchli do nebezpečného hněvu.
Dobrým příkladem tohoto v jiném žánru je postava Wolverina z X-Menů. Možná vykazuje odpor vůči některým kolegům z týmu a občas neposlouchá vedení, ale v zásadě mu na ostatních záleží a snaží se o obecné blaho skupiny. Tutéž rovnováhu potřebujete najít při hraní postavy s obtížnou minulostí, kterou naznačuje tabulka.
Napsal Alnag 07.01.2010
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12988710403442 secREMOTE_IP: 44.192.44.30