Jak tvořit frakce podle barevného koláče

Jak může barevný koláč ze hry Magic: the Gathering pomoct při tvorbě frakcí a skupin ve vašich hrách?
Napsal shari

Odkaz na původní video, díky kterému tento článek vznikl a ze kterého pochází velká část textu: „Create Your Own Factions Using This System“ na kanálu DiceTry.

 

V předchozím článku jsme se dozvěděli, jak může použití MtG barevného koláče vést k vytvoření jedinečných a dynamických jednotlivých postav. Stejné principy můžeme uplatnit i při tvorbě skupin, což v porovnání s jednotlivci dá trochu odlišný výsledek. Ano, tentokrát se podíváme, jak pomocí barevného koláče vytvořit celé frakce. I když může mít každá barva mnoho různých podob, ukážeme dvě verze frakcí – jednu kladnou, zaměřenou převážně na pomoc ostatním, a druhou zápornou, se sobeckými úmysly a nekalými prostředky.

Bílá

Jako tradičně začneme bílou barvou a její kladnou frakcí. Tahle skupina má silný morální kompas a respekt k pravidlům a stojí na straně řádu jako protiklad k chaosu. Jako příklady můžeme uvést rytířský či mnišský řád nebo zbožné paladiny. Taková frakce si cení obětavosti, disciplíny a spolupráce. Její členové nezakládají svou identitu na vlastní individualitě, ale na jednotě skupiny pod jedním praporem. Tvoří ucelenou jednotku s okázalými rituály, stejnokrojem a jasným a identifikovatelným cílem. Jméno této frakce je spojováno s dopadením nebezpečných zločinců, zabíjením ohavných démonů nebo bojem za ochranu slabších. Při tvorbě této frakce jsou hlavní tyto body: výrazně viditelná identita, pevný kodex cti, obětavé vystupování a důraz na skupinu.

Záporná bílá frakce, stejně jako ta kladná, má řád jako svůj hlavní ideál. Ovšem místo pomoci, cti a respektu prosazuje tento ideál násilím a útlakem. Jejich pokřivený morální kodex je natolik přísný, že pro obyčejné lidi je nemožné podle něj reálně žít. Typické příklady takovéhle frakce jsou fanatické náboženské skupiny, despotická vláda nebo nekompromisní domobrana tvrdě trestající každého, koho považují za nepříele. Působí jako silná ruka svírající obyvatele a jejich cílem bývá zastavit chaos i za cenu rozdrcení ducha společnosti. Obvykle věří tomu, že jejich činy jsou pro dobro ostatních, ať už jim to přikazuje jejich božstvo, nebo jsou kroky jejich vlády přesně to, co si lidé zaslouží. Základní ideje pro tvorbu této frakce: jsou vedeni pokřiveným morálním kompasem, jejich dosah je daleký a jejich mínění o sobě je mnohem lepší než to, co si o nich myslí ti, které utlačují.

Modrá

Hlavními ideály modré barvy jsou získávání znalostí, objevování a dosahování dokonalosti, proto asi nebude překvapením, že modré frakce se věnují právě jim. Kladná frakce své úsilí směřuje k vytváření lepšího světa, třeba v podobě magické školy, která své absolventy vysílá do světa a šíří vzdělání, nebo řemeslnického či alchymistického cechu, který tvorbu lepšího světa bere více doslovně. Ať už jsou jejich metody jakékoliv, sdružují podobně smýšlející jedince a navzájem se podporují ve svých studiích a výzkumu. Při tvorbě kladné modré frakce měj na paměti: ve světě je vždy prostor na zlepšení, sami se můžeme zdokonalit sdílením vědomostí a objev jednoho může vést k posunu dalšího a spolupráce je klíčová.

Druhou stranou této mince je modrá frakce, která při vylepšování společnosti zachází příliš daleko. Věří, že jsou to oni, kdo v rukou drží budoucnost lidstva, protože ti ostatní, prostí lidé jsou příliš hloupí na to, aby sami rozhodovali. Ať už v podobě tajného řádu učenců či mágů z pozadí manipuluje a tahá za nitky historie, nebo jako skupina vědců, která experimentuje na lidech bez jejich vědomí či souhlasu, aby dosáhli nové evoluce. Stejně jako u kladné verze modré frakce, se tito lidé sdružují dohromady, protože pokrok a objevy jsou snadnější ve skupině podobně smýšlejících lidí. Jen jejich skutečný cíl se moc neshoduje se zbytkem lidstva. Ale o hlupáky se nezajímají, na své elitářské postoje mají nárok odůvodněný svou inteligencí. Záporná modrá frakce by měla mít nedosažitelný cíl, mířit ke hvězdám. A pokud je cesta k nim zalitá krví, jsi na správné stopě.

Černá

U černé barvy začneme její temnější verzí, která má za cíl je získat co nejvíc moci za jakoukoliv cenu. Forma moci je různorodá, od gangu v ulicích až po obchodní kartel, jehož vliv sahá do kapes nejvyššího dvora. Nebo může v podobě kultu usilovat o přivedení prastaré síly do světa a využití její mocné a zakázané magie. Klíčem pro tuhle verzi černé frakce je fráze: moc za jakoukoliv cenu. Jejím cílem je tedy hromadění moci a ovládnutí všeho a všech. Jakým způsobem na to půjdou je pak to, co konkrétní frakci definuje.

Ačkoliv je černá barva je hlavně o jednotlivci, o vlastním já a identitě, stále má prostor k pomoci ostatním. Proto když chceme černou frakci převrátit na kladnější stranu, musíme odstranit její předchozí motto. Taková frakce přijímá lidi se silnou vůlí a formuje z nich významné vůdce, generály nebo zocelené válečníky. Nebo kvůli zajištění svobody pro jednotlivce bojuje proti vnějšímu útlaku a je ochotna pro to udělat cokoliv, například cech nájemných vrahů, kteří si za své cíle vybírají otrokáře, zkorumpované politiky a podobné, kdo utiskují nebo zneužívají ostatní. Při tvorbě takovéhle frakce je důležité: jejím hlavním cílem je podpora jednotlivce, ať už tím, že jim pomáhá vyniknout, nebo tím, že rozdrtí ty, kdo je využívají.

Červená

Červené frakce obvykle vznikají živelně a jsou pevně spojené loajalitou, která u nich bývá velmi silným faktorem. Červená je také barva emocí a láska, empatie či sounáležitost můžou být zastoupeny stejně silně jako jiné. Kladná červená frakce sdružuje ty, které společnost odvrhla, chtějí někam patřit a frakci přijmou za svou novou rodinu. Samozřejmě, že hněv je taky emoce, takže se dostanou do konfliktu s těmi, kdo je vyhnali. Může to být skupina rebelů, kteří bojují proti krutému útlaku. Může jít i o anarchii, ale takovou, která dává každému svobodu a nedovolí, aby se někdo vyvyšoval nad ostatní. Pro tvorbu kladné červené frakce je klíčové: svoboda a pomoc těm, které svět odvrhl, aby se ve frakci cítili doma.

Zápornou červenou frakci definují především vztek, násilí a frustrace. Tuhle skupinu může držet pohromadě nenávist nebo touha ničit a vyvolávat chaos. Od potulných gangů chuligánů, kteří rabují, rvou se a dělají problémy, kamkoliv přijdou, až po hrdlořezy a žháře, po nichž zůstává jen krev a popel. Červená je o vyjádření sebe sama, a pokud toto vede k násilí jen pro vlastní pobavení, pak máte k dispozici něco skutečně nepředvídatelného. Při tvorbě této frakce je důležité: jejím cílem je páchat své činy jen proto, že můžou. Nic jako dlouhodobý plán tu neexistuje a na povrch vyplouvají nejhlubší a nejtemnější projevy lidství.

Zelená

Altruistická verze zelené bude být dnešním jediným příkladem neutrální frakce. Ta usiluje o zachování rovnováhy protože věří, že všechno je tak, jak by to být mělo, a ti, kdo tuto rovnováhu narušují, jsou nepřítelé. Tahle frakce nechává plynout i události, které můžou někomu uškodit, protože rovnováha musí být zachována. Jiná zelená frakce bude mít jako svůj cíl ochranu určitého způsobu života, kusu země nebo důležitého, třeba i nebezpečného, artefaktu, což ji drží pohromadě a dává význam světu kolem ní. Klíčové prvky zelené frakce budou tedy ochrana něčeho a udržování rovnováhy. Taková frakce nebude příliš vyvíjet vlastní aktivitu.

Když se ale zelená frakce přidá na temnou stranu, začne konat. Tahle frakce pohrdá vším, co považuje za nepřirozené a jakákoliv změna či pokrok je z jejich pohledu urážkou dokonalé rovnováhy přírody. A tu oni obnoví klidně i násilím. Města považují za obsazování svých lesů a stanou se eko-teroristy, kteří cítí, že jejich akce jsou oprávněné. Nebo budou chtít navrátit svět do jeho původního stavu a vzepřou se vůči pokroku. Cíle kladné a záporné zelené frakce si jsou hodně podobné, ta záporná ale zachází příliš daleko. Ve své protektivní, tradicionalistické povaze může být zelená xenofobní a zastávat názor, že ti zvenku si nezaslouží jediné vlídné slovo. Při tvorbě téhle frakce je důležité: tradice nebo smrt, rovnováha za každou cenu a odmítání všeho, co nesedí do jejich pohledu na to, jak by svět měl vypadat.

...

Jak můžete vidět, pojetí barevného koláče se změní, když je aplikujeme na skupiny či frakce. Co bylo dříve filozofie, podle které jednotlivec žije, je nyní ideálem, o který skupina usiluje a který ji poutá dohromady.

Ačkoliv je tvorba jednobarevných frakcí jednodušší a plně postačující, můžete barvy i kombinovat. Tím si otevřete možnosti k prokreslenějším a dynamičtějším frakcím, které vás při tvorbě světa můžou překvapit. Můžete si třeba dvakrát hodit desetistěnnou kostkou (5 barev + kladná/záporná) a pak vymyslet, jak výsledné hodnoty spojit neotřelým způsobem. Od jedné barvy si třeba můžete vzít její cíl a ideál a od druhé barvy její metody.

Pro inspiraci, jak spolu jednotlivé barvy reagují, se u dvoubarevných frakcí můžete podívat třeba na gildy z Ravnicy nebo fakulty z univerzity Strixhaven. Příklady trojbarevných frakcí najdete například na Alaře či New Capenně, které sdružují barvy v řadě za sebou, nebo na Tarkiru či Ikorii, kde jsou dvě spřátelené barvy kombinované s jejich společnou protilehlou.

Napsal shari 08.05.2024
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 2 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11935496330261 secREMOTE_IP: 44.192.44.30