Hraní ve fantasy: Trpaslíci

Obsah článku:

Podzemní trpaslíci

Známí také jako Temní trpaslíci či Původní trpaslíci.


The King Beneeth the Mountains


Podzemní trpaslíci jsou přímými potomky a dědici původních trpaslíků - těch, kteří se kdysi zrodili v temnotě ze samotného kamene a svou vůlí k životu se vyrvali z okolní skály, aby ji mohli spolu se světem zveličit svým dílem. Odkaz oněch původních časů si předávají dodnes a mnozí z nich věří, že kvůli tomu jsou právě a pouze oni těmi jedinými skutečnými trpaslíky. V některých to vyvolává určité opovržení ostatními rody, zatímco jiní jejich oddělení chápou jako oběť - ztrátu části trpaslictví výměnou za možnost formovat svět i na místech, kam trpaslíci jinak dosáhnou jen ztěží. Ti první věří, že by se ostatní trpaslíci měli vrátit k původním způsobům, zatímco ti druzí mají za to, že je potřeba čekat a držet stráž nad starými pořádky, aby se jejich bratři mohli vrátit zpět hned, co své dílo na povrchu dokončí (ať už to má trvat kolik věků bude potřeba). V posledním věku se ale čím dál častěji najdou i tací, kteří se k mladším rodům nijak nevymezují a občas přemýšlí, co trpaslictví ostatních trpasličích rodů znamená pro to být trpaslíkem obecně - ať už na povrchu, či v podzemí.


Podzemní trpaslíci bývají bledší, než ostatní rody a jejich vlasy a vousy mívají matné barvy (obvykle hnědou či černou, občas stříbřitou). V jejich jídelníčku převažují různé houby a další podzemní rostliny obvykle doplňované masem (nejčastěji ryb popř. menších chovatelných podzemních tvorů). Kromě toho podzemní trpaslíci dokáží strávit i některé zeminy a rudy, které v najemno drcené podobě přidávají do pokrmů podobně, jako lidé koření popř. z nich ve větším vyrábí různé omáčky.


Život podzemních trpaslíků bývá úzce spjatý s jejich mystickým odkazem a cítěním. Jejich spojení se zemí je i dnes stále stejně živé jako v dávných věcích a kameny a skály podzemí se nemění. Narozdíl od prchavého povrchu, v podzemní platí, že co bylo jednou vytvořeno zůstává v paměti skal. Pro podzemní trpaslíky není nic nikdy zcela ztraceno a i když se to může octnout dočasně mimo dosah, rezonance věcí dřívějších není nikdy dál, než na dotyk nejbližšího kamene. Podzemní trpaslíci mají výrazný pocit vlastního spojetí s předky a klanem, který často převládá nad jejich vztahem k jejich vlastním výtvorům. Podzemní trpaslík je nejen tím, co vytvořil sám, ale i tím, co vytvořil jeho klan. K Řádu tak podzemní trpaslíci inklinují mnohem více, než mladší trpasličí rody a jen velmi málo jich bývá chaotických.


I když se v posledním věku podzemní trpaslíci občas vydávají blíže k povrchu a navazují více vazeb s horskými trpaslíky (a přes ně pak opatrně i s dalšími národy povrchu), tak stále mají intuitivní nechuť vyjít nad zem. Ti, kteří se toho odváží, musí minimálně z kraje přestát oslňující slunce a občasné návaly agorafóbie. Na povrchu tak bývají aktivní zejména přes noc (popř. nad ránem a večer) a mezi městy, pevnostmi a dalšími místy cestují nejraději v kočárech. To je pro ostatní rasy činí často podivnými a podezřelými a přispívá to k jejich obtížím při snaze o společnou domluvu, která je už tak ztěžována nezvykem podzemních trpaslíků na jednání s bytostmi, které s nimi nesdílí jejich stálost a stabilitu.


Bariéry, které stojí mezi podzemními trpaslíky a obvyvateli povrchu dávají podzemním trpaslíkům u ostatních ras často obraz pochmourných, zamlklých a velmi vážných bytostí. Podzemní trpaslíci tak vůči ostatním mnohdy opravdu vystupují, avšak mezi sebou a mezi bytostmi, které rozumí hlubinám, jsou zcela odlišní - stejně veselí a plní života, jako všichni ostatní trpaslíci.


Říše podzemních trpaslíků leží hluboko a rozpínají se jako třírozměrné sítě s provazy jdoucími mezi jejich jednotlivými uzly. Jednotlivá sídliště mají podobu dómů a komnat propojených mnoha chodbami a občas je obtížné říci, kde vlastně sídliště končí popř. kde je hranice mezi dvma přilehlými sídlišti. Říše podzemních trpaslíků tvoří v podzemním světě centra života a rozmachu - tak, jako mají podzemní trpaslíci na povrchu pověst zamlklých a vážných tvorů, je v podzemí provází opačná pověst společenských, relativně otevřených bytostí. Ve své slávě jsou říše podzemních trpaslíků centry civilizace s řemeslníky pracujícími na nekonečném zdokonalování světa a rozvoji svého mistrovství. Jsou inspirací pro jejich okolí a záštitou bezpečí a podporují růst a civilizaci i u svých sousedů. Ve svém úpadku tvoří říše podzemních trpaslíků temné, neprůchodné monolity, které těžknou pod vlastní neměnností a stagnací, až se pod svou vlastní vahou začnou hroutit samy do sebe.


Podzemní trpaslíci mají dávnou historii s elfy, kteří v časech nejistoty vpadli bez pozvání a bez dovolení do jejich říší a přitáhli s sebou mnoho dalších nepřátel. Pro nemálo trpasličích sídlišť se tyto střety tehdy staly osudnými, ať už ihned nebo ve svých důsledcích a mnoho věcí z té doby zůstalo dodnes zachováno pouze v paměti skal (a mnoho bylo téměř zcela ztraceno, když to bylo trpaslíky v průběhu věků zapomenuto). Elfové nakonec odputovali dál, avšak nikdy už zcela neodešli a jakoby jejich vlastní nestálá povaha nebyla zdrojem dostatku problémů, jakoby z touhy po pomstě za křivdy, které cítily, zrodili do podzemního světa i národ drowů.


Pravidla

DnD 5e

Zvýšení hodnot vlastností. Podzemní trpaslíci získají k +1 Moudrosti.

Přesvědčení. Většina podzemních trpaslíků je Zákonných a většina ostatních je Neutrálních. Podobně jako ostatní trpaslíci, i podzemní trpaslíci tíhnout spíše k dobru a neutralitě než ke zlu.

Zlepšené vidění ve tmě. Dosah vidění ve tmě je u Podzemních trpaslíků dvounásobný (36 metrů, resp. 120 stop).

Citlivost na sluneční světlo. Podzemní trpaslíci mají nevýhodu hodům na útok a k ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícím se o zrak, pokud jsou oni, jejich cíl nebo to, co se snaží postřehnout v přímém slunečním světle.

Trpasličí nezdolnost. Tvoje maximum životů se zvýší o 1 a zvýší se o 1 pokaždé, když získáš novou úroveň.

Zdatnost s pomůckami. Tradičními řemesly Podzemních trpaslíků jsou tunelování, kamenictví a kovářství.

Trik. Podzemní trpaslíci znají jeden trik spojený s elementem země podle tvé volby ze seznamu kouzelnických kouzel. Jejich sesílací vlastností pro tento trik je Moudrost.


Fate Core

Aspekt *Podzemní trpaslík: Navíc k významu trpaslíka můžeš podzemního trpaslíka vyvolat, když jednáš v podzemí nebo stísněných prostorách a ve věcech týkajících se dávného trpasličího odkazu a mystiky. Podzemního trpaslíka lze vynutit v případech, kdy vám je na obtíž vaše citlivost na světlo nebo ke zdůraznění vašeho odporu k otevřeným prostranstvím nebo k vyvolání nepochopení mezi vámi a příslušníky ras povrchu.


Dovednost Podzemní Trpaslík: Navíc k možnostem trpaslíka můžeš podzemního trpaslíka použít namísto Vůle k akci obrany kdykoliv, kdy se něco pokouší narušit tvůj charakter. Dále ho můžeš použít namísto Vztahů k jednání s bytostmi žijícími v podzemí (včetně těch, kteří v něm žijí jen z části, jako jsou například Temní elfové).


Triky podzemních trpaslíků:

  • Nezdolnost. Jednou za scénář můžeš na jednu scénu ignorovat jeden ze svých Následků a to i nově získaný (během scény jakobys jej neměl a případná volná vyvolání na něj nelze uplatnit). Všechny Tvé hody na léčení a uzdravování z následků jsou o 2 snazší.
  • Bojový výcvik. Získáš možnost používat dovednost Trpaslík v boji s kladivy, válečnými kladivy, palicemi, palcáty a dalšími podobnými údernými zbraněmi (ať už na blízko nebo při jejich házení).
  • Mystika kamene. Pomocí prastarých trpasličích rituálů a runové magie dokážeš praktikovat magii země a provádět s ní akce překonání a vytvoření výhody. Taková akce vždy vyžaduje určitý čas (nelze ji provést v rámci jednoho nebo dvou bojových kol) a nestálou hmotu (jako třeba písek nebo sypký jíl) s ní nelze ovlivnit jinak, než jejím zpevněním, avšak můžeš takto naráz ovlivnit celou zónu.
< Podzemní trpaslíci >
Trpaslíci Horští trpaslíci
Článek vložil sirien | CC Attribution 04.01.2018
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 94 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.3772029876709 secREMOTE_IP: 34.234.76.59