Hraní v SF: věda... a ta druhá věda?

Napadlo vás někdy, že by mimozemšťané vlastně vůbec nemuseli přistupovat k vědě a technologii tak jako my?
Napsal sirien
TL = technology level = technologická úroveň

Tenhle článek mě napadl ve chvíli, kdy jsem psal článek Hraní v SF: Kamarádi a dostal jsem se k možnosti obchodování s technologiemi. Tu myšlenku jsem měl v hlavě už dříve, nicméně jsem jí až do téhle chvíle nějak pozapomněl.
Protože se mi nechtělo míchat témata, tak dovolte abych začal krátce tam, kde téma vzniklo - tedy u obchodování.

Civilizace s velkým TL náskokem bude mít civilizaci na nižší úrovni hodně co nabídnout - a civilizace v TL deficitu bude jejich, třeba i pro ně přežité, technologie chtít velmi velmi moc získat. To umožní civilizaci s TL náskokem těžce profitovat na úkor té slabší. Fakticky se dá snadno představit, že by je mohli ovládnout prostě jen tím že by si je koupili za technologie.
Naopak - pokud bude rozdíl mezi civilizacemi menší, tak je pravděpodobné, že ti, co budou mít náskok, se nebudou chtít o své technologie moc dělit, ze strachu, že by svůj náskok mohli ztratit (hezký příklad je paradoxně jinak v dost ujeté StarGate - Asgardé (tamnější zpracování těch malých zelených s úžasnými technologiemi) lidem moc své technologie dávat nechtěli, ale když došlo na lámání chleba, tak se z vděčnosti, případně z dobré vůle, s klidem rozdělili - o hyperpohon, o štíty, o teleportační systémy. Naopak Tollanci (taková divná frakce víceméně lidí, nebyli tak moc vepředu, ale měli různé hezké zbraně a jiné hračky) se přímo štítili představy, že by méně pokročilé rase dali cokoliv ze svých vědomostí - ze strachu z toho, co by s nimi mohli udělat - ať už sami sobě, nebo přímo jim).

Zajímavá situace pak nastane ve chvíli, kdy budou mít civilizace zcela rozdílný technologický základ - ta myšlenka je trochu frenzy, ale když se dotáhne do důsledku, tak poskytuje úžasné možnosti. Opět se zde odvolám ke StarGate, tentokrát Atlantis - celá Mléčná dráha plus Asgardé mají víceméně tentýž technologický základ, odvozený původem od toho našeho - založený na fyzice a energii. Záporňáci z galaxie Pegasus (wraithi) nicméně mají technologický základ zcela odlišný - biologický. I když stále používají energii a fyziku, tak jejich lodě například se nestaví, ale doslova rostou.

Ve chvíli, kdy má druhá rasa takto odlišnou technologii, se nabízí hned několik možností, které váš svět mohou hodně oživit.
První z nich je ta, že najednou nebude možné dost dobře porovnat vzájemné TL jednotlivých civilizací. Dokud máte společný základ, můžete říct, že je jedna z nich dále než ta druhá a zhruba i o kolik. Jak ale chcete porovnávat technologie, které se ze svého principu týkají zcela odlišných věcí? Jedna z nich se specializuje jedním směrem, druhá druhým. Teoreticky můžete porovnávat to, čeho dokáží v jednotlivých oblastech dosáhnout, nicméně nejspíše brzy zjistíte, že jsou na tom v různých oblastech dost odlišně.
Jejich vzájemný konflikt najednou není o tom, která z nich je vyspělejší a početnější, ale o tom, jak dobře dokáží postavit své technologie proti technologiím toho druhého. Obchodování s technologiemi je pak také velmi obtížné - není žádný "další krok" na který by vás mohl ten druhý posunout. Může vám ukázat jak něco dělá, jenže vám to je nanic - nejste toho schopni, museli byste buď zcela a od základu přejít na jeho systém, nebo jej začít používat paralelně s tím vaším - a dá se předpokládat, že kompatibilita moc slavná nebude. Teoreticky si z něj můžete brát inspiraci, kopírovat po svém to, co dělají oni, jenže tím nemůžete dosáhnout plnohodnotného výsledku, i když určitě můžete dosáhnout pokroku.

Lze si představit různé technologické základy, stačí, když si pustíte fantazii trochu na volnoběh. Ti z vás, co znají Mage the Ascension, si určitě dokáží odvodit podobu civilizace podle různých Sfér, kterým mágové vládnou - ne že by pak civilizace neuměla ovládat i prvky ostatních Sfér, ale nebude v nich tak dobrá a bude je ovládat prostřednictvím svého základu. Samozřejmě je možné a i pravděpodobné, že z pohledu MtA bude mít civilizace více než jednu Sféru za opěrný pilíř své technologie.

Pro potřeby tohoto článku MtA využiji a doufám, že to činím srozumitelně i pro ty, kteří MtA neznají:

Sféra Forces (Sil) - tohle je v zásadě cesta, kterou se ubíráme my sami (ještě spolu s Matter), technologie založená na fyzice a fyzikálních vztazích - elektřina, aerodynamika, termodynamika...
Počítače fungují na elektrické impulzy, motory na termodynamiku nebo elektřinu, energii čerpáme z fyzikálních procesů.
U nás se nicméně stále projevuje to, že náš základ je promíchán mezi Síly a Hmotu. Představte si civilizaci pracující převážně s energií - různá pole a sféry energetického působení umožňující levitaci, napájení sebe sama silou místo odpočinku (...léčení), několik různých druhů (polarizací?) energií, které se dají vzájemně kombinovat.
Zdroji takové civilizace budou především různé generátory energie a přístroje umožňující přeměňovat přirozené druhy energie do podoby, které je pro ně využitelná (u nás sluneční kolektory, technologie čerpající geotermální energii, jaderné a fůzní reaktory)

Sféra Matter (Hmoty) - Tohle je druhá část našeho vlastního základu. Chemie, nicméně i biologie a tedy i medicína je v zásadě odvozena chemicky. Teoreticky by civilizace stojící hlavně na hmotě mohla působit až alchymicky - představte si materiály, které jsou extrémně pevné a tvrdé, ale přitom lehčí než vzduch, takže umožňují létání, materiály, které umožňují a neumožňují průchod sebou sama na základě nějakého impulzu nebo přiložení konkrétního chemického vzorce, komunikaci založenou na tekutině, kterou slejete do jedné nádoby, specificky rozdělíte a ona si zachová spojení, takže bude vzájemně přenášet impulzy z jedné půlky do druhé třeba přes půlku galaxie, urychlovače na základě kusů hmoty, které mají z našeho pohledu magnetické vlastnosti, mezihvězdný pohon generovaný kusem supersložité sloučeniny, která působí proti těžišti tělesa s nímž je ve vztahu (a kterou lze použít jako zbraň tím, že ji házíte na povrch planety).
Základními zdroji takové civilizace bude hmota jako taková - jednotlivé prvky, nejlépe v co nejčistší formě. S okamžikem, kdy překročí hranice vlastní atmosféry, nastane její rozkvět: ve vesmíru naleznou velké množství rud a látek ve formě mnohem čistší, než je možné je nalézt na geologicky aktivní planetě s atmosférou.

Sféra Life (Života) - tohle je cesta, kterou můžete vidět u wraithů ve StarGate Atlantis. Lodě které rostou a při cestách FTL pohonem musí dělat pauzy, aby se zregenerovaly, schopnost klonovat a regenerovat, vnitřky lodí které jsou skutečně živé a reagují na vás jako svébytný organismus (...tohle zrovna v SGA moc dotažené není, ale místy to lze vidět), takže se průchody otevírají a zavírají sami, loď je schopná sama reagovat na podněty, sama ovládá své systémy... počítače které jsou ve skutečnosti vyklonované organismy se specificky strukturovanými neskutečně komplexními sítěmi neuronů. Celá civilizace je živá, tvořící vlastní ekosystém zcela ovládaný rasou, která jej vytvořila. Přesto není nutné, aby na pohled působila nějak slizce - i termiti umí biologicky zpracovávat anorganické sloučeniny a stavět z nich, mnoho živočichů si vytváří tvrdé schrány a krunýře.
Zdrojem civilizace s touto technologií bude život sám - na rozdíl od předchozí pro ně cesty do vesmíru tak moc nezmění, protože jejich základ vychází ze zdrojů, které jsou úzce vázány na biosféru planety - o to obtížnější pro ně bude cestovat mezi hvězdami, ale zároveň o to lákavější, protože si budou dobře vědomi, jak moc je jejich existence vázána na křehkou rovnováhu jejich domova. Teraformace jiné planety jako záložního místa vlastní existence bude o to palčivější potřebou.
Taková civilizace může být úzce specializovaná, s vyhraněnými požadavky na podobu atmosféry a životní podmínky, v nichž se pohybuje, nebo může být naopak velice adaptabilní, možná i parazitující.

Sféra Mind (Mysli) - Civilizace jdoucí tímto směrem bude nejspíše profilována jako civilizace psykerů. Jejich technologie budou těžit svou sílu z mysli svých uživatelů, mezihvězdné lodě tažené vpřed silou myšlenky, psychokineze nebo nástroje které ji umožňují, komunikace na základě telepatie. U Jersonových šediváků, ke kterým se tak rád odkazuji, lze vysledovat tento pilíř vývoje.
Zdrojem civilizace tohoto typu budou její členové sami - jejich duševní rovnováha a síla, jejich myšlenkový potenciál. Jakákoliv degenerace, kulturní úpadek nebo ohrožení druhové integrity pro ně budou smrtelnou výzvou.

Sféra Entropy (Rozkladu) Zde se dostáváme k technologickému základu, který může působit až děsivě - technologie založená na destrukci a náhodě - přesto si lze představit i vyspělou a nenásilnou civilizaci založenou na tomto principu. Její lodě budou vesmírem taženy prostě tím, že budou ničit prostor ležící mezi nimi a jejich cílem. Jejich reaktory mohou být podobné těm našim, založené na principu destrukce hmoty na její elementární úrovni. Jejich počítače budou sofistikované nástroje fungující na principu usměrněného generování náhodných výsledku, jejich komunikace může mít podobu až náhodného tipování úmyslů těch druhých na druhé straně vesmíru. Hmotu se kterou pracují budou refinovat prostě tím, že budou ničit vlastnosti o které nestojí, slitiny budou tvořit přetlakem, v němž se struktura původních materiálů rozpadne a sloučí se v něco nového.
Zdrojem této civilizace může být cokoliv - hmota jako taková, specifický druh hmoty, nějaký kvantový náhodnostní jev... důležité je, že na ně bude značně náročná. Pokud je vaše technologie založena na ničení, je potřeba najít věci, které můžete ničit jako palivo. Pokud se však civilizace rozvine na velmi vyspělou úroveň, tak může vytvořit ekologické suboptimum, uvědomí si svou slabinu a naučí se existovat na nekonečném cyklu ničení již využitých zdrojů, čímž svou náročnost značně sníží. Až do okamžiku kdy se vyskytne důvod (např. intergalaktická válka) která ji opět dovede k potřebě maximalizovat svou efektivitu.


Dalšími Sférami moci v MtA jsou Spirit (animismus, jiné světy), Prime (esenciální základ světa, magie sama), Correspondence (spojení, prostor) a Time (čas). Představa SF technologií na těchto základech je trochu divná, přiznám se že pro Prime a Correspondence mě nic moc nenapadá, pro Spirit a Time ano, ale takové technologie by byly... natolik ujeté... že jsou spíše pro velice specifické světy nebo rasy které se vymykají chápání ostatních (případně, samozřejmě, pro Stopařova průvodce po galaxii).
I tak se domnívám, že jsem snad ukázal, co jsem měl namysli - tři (čtyři) odlišné přístupy k pojetí vědy a technologií, jejichž kombinacemi se můžete dostat na ještě vyšší počet. A samozřejmě, můžete najít i další zdroj inspirace než jsou sféry z MtA a použít je k vytvoření dalších možností (doufám, že se o ně podělíte v diskusi :) ). Mě osobně napadají další možnosti které by se dali vystavět z mágských paradigmat místo Sfér, ale o tom možná někdy jindy - účelem celé téhle série je hlavně ukazovat možnosti a problémy hraní v SF a především inspirovat, a k tomu jsem toho snad už uvedl dost.
Napsal sirien 25.06.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 8 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.3295750617981 secREMOTE_IP: 44.192.254.246