Nekontrolovatelný růst: Ekologie trolla

Trollové jsou zrůdní obři hnaní neutuchajícím hladem někde na půli cesty mezi zvířecími dravci a zbytkem obrů. Tyto bestie s gumovou kůží si cení síly a baží po zabíjení a ničení, nic jiného je nezajímá. S bezpečným vědomím toho, že většina tvorů jim nedokáže způsobit zranění, které by přetrvalo, bojují neohroženě. I přes tyto vlastnosti mají trollové schopnost uvažovat a dokáží myslet i dále než jen k nejbližšímu jídlu – ačkoliv je-li nějaké po ruce, mají tendenci soustředit se na ně a vynechat vše ostatní.
Článek vložil Alnag | napsal Paul Leach
Trollové jsou zrůdní obři hnaní neutuchajícím hladem někde na půli cesty mezi zvířecími dravci a zbytkem obrů. Tyto bestie s gumovou kůží si cení síly a baží po zabíjení a ničení, nic jiného je nezajímá. S bezpečným vědomím toho, že většina tvorů jim nedokáže způsobit zranění, které by přetrvalo, bojují neohroženě. I přes tyto vlastnosti mají trollové schopnost uvažovat a dokáží myslet i dále než jen k nejbližšímu jídlu – ačkoliv je-li nějaké po ruce, mají tendenci soustředit se na ně a vynechat vše ostatní.
Je snadné dojít k závěru, že trollové nejsou o moc víc, než jen regenerující žravé stroje, ale jejich role ve vašem tažení nemusí být takto jednoduchá. Mohou se samostatně či v malých skupinkách potulovat divočinou, ale lze na ně narazit také ve službách zlých humanoidů, obrů nebo i mocnějších nestvůr. Výjimečně lze narazit i na trolly, kteří se zlepšují v nějakém z hráčských povolání, většinu jsou to náčelníci nebo jinak zvláštní členové kmene, ale mohou to také být velmi unikátní spojenci nebo nepřátelé z řad cizích postav.

Trollové ve světě

Trollové žijí v jakémkoliv klimatu povrchu a stejně tak obývají i Temné říše. Typicky působí v okruhu 10 mil od svých doupat, ačkoliv ti, kteří žijí v podzemních oblastech, jsou často ve svých výpravách více omezeni.
Trollové nejsou přespříliš teritoriální vůči tvorům jiným než ostatním trollům, neboť považují jakéhokoliv jiného tvora ochotného dostat se na dosah jejich drápů a zubů za dobrou věc. Často žijí polokočovným životem a přesouvají se na nové místo, když vyčerpají místní zásobu humanoidů a domestikovaných stád a když ubude divoké zvěře a ryb. Pokud nejsou zahnání mocnými nepřáteli, vrátí se trollové obvykle do svých bývalých lovišť poté, co se zde zase objeví dostatek jídla.
Trollové nemají žádné přirozené nepřátele, ale některé nestvůry trolly loví stejně jako by lovily jakéhokoliv jiného tvora. Jen pár z nich však trolla skutečně smrtelně děsí: ankhegové, draci, slizy, remorázové a purpuroví červi. Jakýkoliv tvor dost velký na to, aby dokázal trolla slupnout (vcelku nebo po částech) a strávit jej s pomocí silných žaludečních kyselin v trollovi vzbuzuje opatrnost. Trollové se také obávají nehmotných nemrtvých, zvláště stínů. Většina dobrých ras se snaží trolly zabít nebo zahnat pryč, kdykoliv na ně narazí, neboť se dá vcelku oprávněně očekávat, že by je trollové sežrali, kdyby dostali šanci.

Život trolla

Přirozená délka života trolla je zhruba 100 let a dospělosti dosahují těsně po první dekádě, ačkoliv lovit a starat se o sebe dokáží už během prvního roku po narození. Mladí se učí obvykle tvrdou zkušeností, ale je jim vštěpováno obávat se ohně a uctívat jen zlé bohy, které následují, zejména Vapraka Ničitele a Erythnula Mnohého. Trollové vyrůstají nepříjemně a odhodlaně, plní zášti k jiným rasám, které považují za potravu.
Trollova schopnost vyjádřit se je omezena na vyjádření nadřazenosti nad slabšími členy kmene skrze násilí, ačkoliv někteří rádi kreslí na stěny jeskyní nebo podobné povrchy pro ukrácení času. Jejich kresby (rýsované uhlem, krví, jílem nebo špínou) jsou obvykle scénami lovů či válek a často obsahují odkazy k temným bohům, které trollové uctívají. Trollové se obvykle nepouštějí do žádných řemeslných činností, většina z nich se ani nenamáhá si vytvořit nějaký hrubý oděv.
Valná část jejich aktivit se zaměřuje na získávání jídla, ať už zkoumání jejich okolí a pátrání po zdrojích jídla, přípravy nástrah a léček nebo stopování zvěře. Trollové bývají noční lovci, ale mohou být aktivní v jakoukoliv část dne. Jejich čich a vidění v temnotě jim umožňuje sledovat kořist za noci, kdy mohou být některé z jimi zamýšlených jídel v nevýhodě. Je-li to možné, pokusí se hladový troll zkonzumovat potravu na místě, ale je-li to nutné, odtáhne ji do svého doupěte.
Trollové se páří nepravidelně a v důsledku toho mají poměrně nízkou porodnost. Námluvní rituál je zahájen dominantní samicí a často není ničím víc než jen rvačkou se soupeřícími samicemi s cílem ohromit perspektivní samce. Občas podaruje samice svého obmyšleného zabitím nějaké potravy, o kterou se pak podělí (jinak se troll o potravu zásadně nedělí, pokud to lze). Páření povede ke zplození potomstva nejspíše tehdy, pokud má matka přístup k enormnímu množství jídla, neboť těhotní trollové jsou ještě hladovější a divočejší než obvykle. Rok trvající těhotenství zřídkakdy vyústí ve více jak jedno trollí novorozeně.

Bohatství

Trollové se běžně neučí řemeslu ani se nepouštějí do obchodování nebo neobdělávají půdu. Sbírají bohatství, obvykle krádežemi a pleněním, ale občas si je mohou i vydělat. Nevnímají peníze jako prostředky k získání materiálního pohodlí a zboží, ale jako něco, co měří jejich moc a cenu. Trollové milují magické předměty a považují je za cennější než platiňáky, když dojde na poměřování vzájemné hodnoty, zvláště, je-li předmětem mocná zbraň, která plaší jiné trolly.
Společnost
Trollí společnost je omezená na malé klany nebo i jednotlivé rodiny, jelikož jsou příliš chaotičtí a násilní, než aby udrželi pořádek ve větší skupině. Malé rodinné tlupy představují snesitelně velké lovecké skupiny a zároveň skýtají určitou vzájemnou ochranu jednotlivým členům. Ženy jsou silnější než muži, většina klanů je matriarchálních.
Mezi-klanové vztahy jsou obvykle omezeny na sdílení novinek nebo směňování samců či cenných magických předmětů. V jiných společenstvích jsou rodinní příslušníci rituálně odevzdáváni jiným rodinám ve formálních pěstounských nebo svatebních dohodách. Většina klanů nevstupuje na území cizího klanu, pokud netouží vyvolat bitku. Občas ale dosáhnou dočasné dohody, pokud čelí společnému nepříteli nebo pokud je všude kolem množství humanoidní kořisti.
Trollí kultura a historie je předávána ústní tradicí. Každý klan odvozuje svůj božský původ od své zakladatelky a jeho Velká matka bývá často dcerou Vaprakovou. Trollové o sobě věří, že jsou nadřazeni ostatním obřím rasám, protože si podrželi spojení prvotními, chaotickými silami země tím, že napodobují její schopnost být zničen a regenerovat se. Mytologie některých obrů uznává starší bohy stvořitele, z nichž mnozí už nejsou aktivně uctíváni. Trollové v tom nejsou jiní a jejich legendy hovoří o temné Matce Zemi.

Doupata

Trollí doupata jsou často sérií dvou a čtyř propojených přírodních jeskyní. Sami trollové se o zlepšení svých životních podmínek moc nestarají, ačkoliv mohou zamaskovat nebo zabarikádovat vchod do doupěte. Ústí doupěte bývá obvykle malé (5x5 stop) a vede úzkým a kroutícím se tunelem. Trollové typicky maskují vhod do doupěte velkými kameny nebo hromadou země a keři. Trollové mají rádi doupata, která nabízení množství rozsypaných balvanů či krápníků, neboť je mohou použít při příprava léčku nebo může šaman kmene vrhat zpoza nich bezpečně svá kouzla.
Trollové upřednostňují jeskyně, které mají dva vchody, zvláště tehdy, pokud umožňují trollovi jedním vchodem vylézt a druhým se snadno vrátit dovnitř. Takové trollí doupě představuje pro dobrodruhy větší hrozbu, protože mohou snadno zjistit, že jim byla odříznuta ústupová cesta, ledva jim troll vběhne do zad. Druhý vchod do trollí nory je obvykle přirozená puklina nebo komín, neboť ten může také posloužit jako past na nic netušící dobrodruhy. Troll dokáže přeměnit komín v past jednoduše tak, že nemaskuje své kroky a pak zajistí, aby jeho stopa vedla přes křovím zakrytou jámu. Pokud má být past ještě nebezpečnější nic nebrání tomu, umístit na její dno ještě nabroušené kůly.

Vaprak ničitel

Vaprak je chaoticky zlé božstvo trollů a zlobrů a zosobňuje sílu a zuřivost, která je oběma rasám přitažlivá. Jiní obři jej také uctívají, zvláště zvířečtí ettini a kopcoví obři. Ničitel se zjevuje jako extrémně velký toll (asi 15 stop vysoký) a jeho drápy jsou pokryté krví těch, které pobil. Vaprak je uctíván v jeskyních a tam, kde jeho jsou nepřátelé jeho uctívačů zabíjeni a žráni.
Článek vložil Alnag | napsal Paul Leach 10.05.2014
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14395594596863 secREMOTE_IP: 3.226.72.194