[Greyhawk] Kruh Osmi

Obsah článku:

Následují charakteristiky jednotlivých mágů tvořících kruh Osmi na konci jara roku 591. Kruh je ve skutečnosti větší organizace než jenom jeho devět mágů a DM si může vytvořit učedníky, sliuhy, spojence a agenty jako možné pomocníky. Plné statistiky a vybavení není uvedeno. Členové Kruhu mohou jednat jako mentoři či protějšky, ale neměli by se stás skutečnými protivníky postav. Kruh řidí širokou síť agentů. Pokud se dobrodruh dostane do konfliktu s organizací musí se vypořádat daleko dřív s prostředníky než se dostane k loutkáři. Členové Kruhu mají přístup k širokému spektru magických předmětů, včetně takových, které modifukují vlastnosti (zvláště Obratnost a Inteligenci). Takové předměty se v základních charakteristikách neodrážejí.

Alhamazad Moudrý, Kou19, žt. 54, Př. ZkN, Sil 7, Obr 13, Odl 10, Int 20 Mdr 17, Cha 14.
Ačkoliv dnes nazývá svým domovem velké město Zeif, narodil se Alhamazad Moudrý v Ekbirském přístavu Kofeh před takřka stoletím. Když dospěl poslala ho jeho rodina do Ekbiru na trénik do státní správy a Alhamazad sloužil na dvoře kalifa, kde byly jeho vlohy pro mystická umění okamžitě rozpoznány. Alhamazadův magický výcvik se uskutečnil v magické škole známé jako Ekbirský Zashassar, pod neodpouštejícími Pány Živlů. Zbrklý chlapec reptal proti omezením toho místa a vydal se svou vlastní cestou svobodného mága před dokončením studií.
Jako mladý čaroděj, cestoval Alhamazad napříč svou domovinou, získával zkušenosti a vědění řady Baklunišských kultur a lidí, od Tygřích nomádů na severu až po jižní údolí Ullu. Prozkoumal Jatily, aby pronikl do tajemství Pahorků svítání a s pirátskými krajany se plavil teplými vodami Dramidže do zemí o kterých se mluví jen v legendách. Následující roky strávil ve službě řady místních emírů a pašů a Alhamazad začal být silně přitahován zásadami Paní Osudů. Při výpravě do vrcholků Azoralqu v roce 533 BR spadl a zlomil si nohu, poté odešel na odpočinek do města Zeif, kde se stal neoficiálním poradcem sultánova dvora. Od té doby zde zůstal, získal si pověst scvrklého starého mudrce Baklunišské historie. Ačkoliv stále hodně cestuje, tají to.
Alhamazdův zjev je starobylý: je opravdu hubený, křehký a vyloženě kulhá. Mág vystavuje na odiv ozdobný vous a obvykle nosí prosté roucho Baklunišského žebráka a na svém vyholeném temeni jednoduchý turban. Podpírá se holí a vyhýbá se tlačenicím za každou cenu. Alhamazad mluví obecnou řečí se silným přízvukem, ale plyně hovoří tuctem jazyků. Ve společnosti jiných lidí je plachý a samotářský , zvláště jde-li o cizince jakými jsou východňané, které shledává hlučnými. Alhamazad je známým expertem na poli přivolávací a živelné magie. Je o něm známo, že se spolčuje se šlechetnými elementály a je expertem na džiny.
Mordenkainen se setkal s Alhamazadem před takřka 20 lety, kdy krize v Zeifu přivedla Jestřábského arcimága na pomoc starému čaroději. Aféra skončila odchodem Alhamazdova zrádného učedníka Kermina Ohybatele myslí. Mordenkainen a Alhamazadan se rychle stali přáteli. Alhamazadadovým primárním zájmem je udržet Baklunišskou kulturu, vliv a moc. Jelikož taková ochrana vyžaduje rozbíjení spiknutí zlých mágů, kultů a extrasférických hrozeb zjistil, že má společné zájmy s Kruhem Osmi.
Alhamazad Mourdý je v Kruhu a jeho politice nový a jako takový si od ostatních mágů drží odstup. Má se na pozoru před Drawmidžem, byť ti dva sdílejí mnoho společných zájmů. Alhamazad vykazuje odpor vůči Warnesovi Hvězdoplášti, byť se zdá, že pro jeho pocity není žádné zjevné vysvětlení.

Bigby, Kou19: žt. 89, Př. N. Sil 9, Obr 17, Odl 15, Int 21, Mdr 15, Cha 12.
Jméno Bigby je známi v čarodějných kruzích napříč Flanaessu - ironický, považovaný za plachého, asketická povaha mága, který jej nosí, jehož záliba v manipulaci světem okolo sebe na velkou vzdálenost se stala legendární. Před válkami byl Bigby nejsamotářštějším členem Kruhu Osmi, navštěvoval setkání skupiny, ale zřídka kdy doprovázel Kruh na dobrodružství či misích. Zrada Raryho, jejímž byl jediným přeživším, všechno změnilo. Kdysi bázlivý a obezřetný, jedná Bigby nyní jako vyslanec Kruhu, cestující Flanaessem při hledání nových konktaktů nebo informací.
Bigby pochází z Velkého Království, kde se narodil ve městě Stará brázda před takřka 58 lety. Má vzhled Oeridiána, s světle hnědými vlasy a tmavohnědýma očima. Jeho pleť je bledá a jeho neobyčejně vybíravá dieta vyústila v takřka nezdravou vychrtlost.
Již na začátku svého života Bigbyho cesty zavedly na Divoké pobřeží, kde se nakonec doslechl o Mordenkainenovi. Bigby je znán jako člen Aerdského Rodu Cranden, a zvěsti říkají, že Mordenkainen je také vzdáleným potomkem stejné pokrevní linie. Z tohoto důvodu, a kvůli jejich společným zkušenostem a dobrodružsvím, Bigby a Mordenkainen sdílí přátelství, které je mezi členy Kruhu výjimečné.
Když intriky Ividova dvorního čaroděje Xaena donutili Bigbyho opustit jeho věž ve Staré brázdě v 573 BR, obrátil svou pozornost k Onnwalskému přístavu Scant. Zde se stal obchodníkem specializujícím se na vzácné zboží a budující důležité spojenectví se Železnou ligou. Tato spojení jsou zvláště silná v Železné bráně, kde se přátelí s Cobbem Darge a poradcem městských řemeslníků, Elyanou Mysticou.
Jako vždy zamyšlený mág minulých let, Bigby pochopil, že přílišné množství opatrnost často vede k nečinnosti, která přinese jen málokomu máloco dobrého. Jeho nedávné cesty jej přivedly do zvýšeného kontaktu se silami Šarlatového bratrstva a, byť nyní sídlí v Mitriku, jeho láska k Bratrstvem okupovanému městu Scant nikdy neochabla.

Drawmidž, Kou18, žt. 81, Př. N, Sil 7, Obr 16, Odl 15, Int 22, Mdr 17, Cha 9.
Drawmidž je 63 let starý, byť vypadá na pozdních dvacet nebo raných třicet. V jeho rysech je cosi znepokojujícího a víc než pár známých si všimlo, že je na něm pokaždé něco jiného pokaždé, kdy se s ním setkali - stín jeho očí, jeho výška, dokonce i tloušťka a kudrnatost jeho vlasů. Přesto je mág vlídný, a vzhledem k jeho profesi se jen málo pozornosti přikládá tomu, co Rary kdysi nazval "obtížná nestálost".
Drawmidž strávil v Jestřábí tak málo času, jak jen bylo možné, neboť to místo shledával dusivým a odporným. Preferoval kulturní dávnověk jižního Keolska, a jeho soukromé podvodní statky. Jeho jediným pravidelným pozemským doupětem je Keolské město Gradsul v ústí Šeldomarské řeky.
Drawmidž má blízký vztah k vévodovi Luschanovi Gradsulskému, vzdálenému bratranci Keolského krále. Ti dva mohou být příbuzní, dokonce možná i velmi blízcí příbuzní. Říká se také, že se Drawmidž bratříčkuje s hierofantem Sverdasem Menem, mocnou bytostí, která dozírá na Azurové moře. Meno je zřejmě členem tajemné Kabaly, kongregace Staré Víry ještě záhadnější než Kruh Osmi. Jen málokdo ví, že je to bývalá hierofantova tvrz, kterou Drawmidž učinil svým domovem.
Mág mluí o kontaktech s říší Selene, a nabízí tkaninu jemných rouch a různé artefakty vystavené ve svém domově jako důkaz svých elfských konexí. Ať už z politických či nějakých temějších pohnutek, však jen málokdo v Enstadu připouští jakýkoliv druh kontaktu s tímto mužem. Nějak, ačkoliv má Drawmidž jen málo známých agentů, dokáže informovat kruh o otázkách týkajících se Keolska a jeho vazalských států.
V posledních deset letech zaměřil Drawmidž svá magická studia na vědo o cestování a konkrétněji na teorie manipulace s časem. Ačkoliv nepřiznal konečný úspěch, není pochyb o tom, že Drawmidž, kdysi jen tajemný se v poslední době stal značně excentrickým, snad v reakci na to, že se experiment tak docela nevydařil. Jallarazi to přednesla na shormáždění Kruhu při jejich posledním setkání, ale dostalo se jí jen chladného úsměvu od mága a drsného pokárání od Mordenkainena.
Drawmidž přijal zprávy o Raryho zradě s klasickou lhostejností. Pochopitelně, rodící se arcmiág se zdá být nejméně členem kruhu nejméně postiženým událostmi Jestřábských válek a Obnovy. Jen zdráhavě souhlasil s přijetím Warnese a Alhamazeda a vytrvale argumentoval prtoi rozšíření Kruhu o nelidské členy. Když se ukázalo, že v této věci je jeho jedidným spojencem, jedná s elfem Tehodainem Eriasonem s chladným smířením.

Jallarzi Sallavarian, Kou15, žt. 74, Př. ND, Sil 10, Obr 18, Odl 10, Int 19, Čar 17, Cha 17.
Jallarzi, ve svých 42 letech, je nejmladším členem kruhu a jedinou ženou v něm. Narodila se jako příslušnice nižší šlechty v Hrabství Urnst. a studovala magii jako náctiletá pod vedením tajemného Urnstského Věštce a obávaného Warnesa Hvězdopláště. Pozdější cesty ji zavedly do Jestřábí.. Zde, pod silným Tenserovým vlivem se stala nejmladším mágem, který byl přijat do Společnosti Mágů.
Ačkoliv mluví jemným hlasem, její mravy se značně přitvrdily od té doby, kdy jako první objevila zkázu na Dni Velkého Podpisu před šesti lety. Přísahala odplatu Rarymu, byť nepodnikla žádnou veejnou akci proti svému bývalému druhovi. Zrada někoho tak vyrovnaného jako byl bývalý Ketský arcimág rozpoutala uvnitř Kruhu paranoiu a tyto pocity ovlivnily dokonce i Jallarzi.
Jelikož byl Tenser jejím zřejmě nejbližším druhem během válek, tráví teď se svými společníky méně času než před válkami, a raději provádí svůj výzkum a záležitosti Kruhu sama. Podržela si svou vilu v Jestřábí a říká se, že je to možná magicky nejstřeženější budova ve městě s výjimkou samotného cechovního domu. Stále tráví hodně času se svými přáteli Deriderem Fanshenem a matriarchou Saranou, neboť temné časy posílily její víru v Pelora.
Jallarzi je velmi zaměstaná žena, minulý rok cestovala po Flanaessu od Mocknotu do Rel Mordu. Vyhýbá se zemých bývalého Velkého království, ale přesvědčuje své politické spojence, aby podporovali jak nyrond tak státy Urnstu proti východní tyranii.
Bez ohledu na její zvyšující se odpovědnost si však Jallarzi stále najde čas k podpoře mladších mágů. často je vyhledávána kvůli výcviku. Za výcvik preferuje Jestřábskou měnu, ale sbírá magické hůlky a jakýkoliv přírůstek do její rozsáhlé sbírky bude jistě bohatě odměněn.
Jallarzi je vysoká (5 st. 7 pl.) žena neobyčejného vzhledu. Je takřka čistokrevná Suelka a její bledá pleť a kučeravé medově blond vlasy zamotali hlavu víc než jednomu novici z cechovního domu. Ráda se nákladně obléká do hedvábí a saténu dováženého z Dalekého Západu a byť tomu materiál trochu odporuje, dává přednost účelnosti před stylem a místo splývavých sukních dává přednost jednoduchým krátkým kalhotům.
Jallarzi zřídkakdy cestuje sama, neboť se jí po boku neustále třepotá pseudodračice Edwina, v časech nouze občas sloužící také jako posel. Tvor je naprosto věrný a několik pokusů o jeho únos skončilo neveselým setkáním a vzhledem k Jallarziným rozsáhlým kontaktům s Městskou stráží neobvykle tvrdými tresty.
Jallarzi se zabývá svou službou coby prostředník mezi Kruhem a mocnými mágy Nyrondu a nové vedení krále Lynwerda jí dalo důvod věřit v ten bojovný národ. Flanaess však zůstává roztříštěný a jen málokdo si toho je vědom víc než Jallarzi. Její největší obavou je, že volbou jediného nepřítele se Kruh otevřel několika dalším. Jestřábské války a jejich následky všechno zmrazily. Věří, že nejlepší co lze dělat je čekat na to, co začne tát.

Mordenkainen

Mordenkainen, Kou20+, žt. 106, Př. N, Sil 10, Obr 17, Odl 17, Int 23, Mdr 15, Cha 18.
Mordenkainen je jedním z nejobávanějších a nejrespektovanějších mágů Flanaessu. Kdysi obyvatel postupně Divokého pobřeží, Jestřábí a Vznešeného lidu, cestoval do tak dalekých končin jako je Daleký Západ a podnikal dobrodružství napříč Flanaessem, od zemí Seveřenů až po břehy Amedijské džungle. Sotva existuje mág, který by neslyšel o jeho hrdinských skutcích nebo neznal jeho dvoednosti a znalosti ve věcech jak magických tak politických.
Mordenkainen měří 5 stop a 11 palců, a vypadá tak na polovinu svého skutečného věku 82 let. Nosí tmavý vous zastřižený do špičky a obvykle dává přednost černým saténovým plášťům obšitým rudou před tradičními rouchy. Před dvěma roky si Mordenkainen oholil hlavu a od té doby zůstává holohlavý. Jeho nejpůsobivějším rysem jsou jeho pichlavé oči. Říká se, že jsou stopou génia smíšeného s šílenstvím, nestálé kombinace, která od snáze přesvědčitelných dá Mordenkainenovi to, co chce. Libuje si v umění diskutovat, byť ho někdy přemůžou emoce, když se obává porážky. Naštěstí pro něj, je to jen vzácní případ (byť údajně osten, který otevřel propast v kdysi silném přátelství s Rarym).
Jen málo se ví o Mordenkainenově původu, zejména o místě jeho narození. Říká se, že je Oeridiánec, snad Aerdian. Někteří dokonce říkají, že je z rodu Ganze Yragerna, což by jej spojovalo s takovými osobnosti jako byl Zagig Yragerne a Heward. Má jen málo přátel a nikoho, komu by zcela důvěřoval. Jeho největší vášní je jeho Umění.
Snad žádný jiný jedinec v celém Oeriku se nepovažuje za ztělesnění Rovnováhy tak jako Mordenkaien Arcimág. Jeho filosofie je v této věci takřka zcela jednostranná a mnohé z cenných záležitostí se nedostalo odpovědi od mágovy soukromé armády, Obsidiánové citadely (sdílející jméno jeho tajného pevnostního domova) kvůli jeho neutrálnímu smýšlení.
Mordenkainenův pohled na rovnováhu není rovnost typu půjčka-za-oplátku, ale velmi proracovaná a teoretická filosofie odvozená z desetiletí mystického zkoumání. Vášnivě bojoval na straně sil dobra (nedávno během Jestřábských válek), ale stejně tak často pracoval jako stínový hráč zlovolnosti. Ve všech věcech preferuje Mordenkainen manévrovat v pozadí, jemně manipulovat událostmi, aby zajistil, že žádná strana nebude mít navrch. Důsledkem toho je, že arcimágovi málokdo věří, dokonce i stejně neutrální Hierofanti Kabaly, kteří si myslí, že jeho vize Rovnováhy je zcela sebestředná a trochu svévolná.
Filosofie vysloužila arcimágovi doslova armádu nepřátel, z nichž nemálo jej kdysi považovalo za dobrého přítele. Mezi posledně jemenované patří Evard Černý, Terik a pochopitelně Rary. Iuz a jeho podřízení, zvláště Kermin Ohybatel myslí nenáviděli Mordenkainena od prvního setkání.
V nedávných letech, Mordenkainen obrátil plně svoji pozornost k pozici vůdce Kruhu Osmi. Události Jestřábských válek a jejich následky jej zashály, když se naplnilo proroctví z dávných časů z Rukověti Černého Srdce, objevené před velmi dávnou dobou pod Maurským hradem. Po celá desetiletí shromažďoval myšlenky ve své práci známé jako Mordenkainenův Kodex. Arcimágové celého Flanaessu by dali nevím co, kdyby mohli prolistovat jeho stránky.

Nystul, Kou17, žt 76, Př. N, Sil 7, Obr 10, Odl 15, Int 22, Mdr 17, Cha 15. Pozn. Nystul je chráněn permanentním kouzlem ochrana před zlem.
Mág Nystul je vzácný typ. Můž údajně komického vzhledu používá zatemňující magie, aby změnil svůj vzhled do čehokoliv, co odpovídá situaci. Pod iluzí jsou jeho typicky Flanské rysy, s hnědožlutou pletí běžnější u Oeridiánů a vyčouhlou postavou, která dosahuje dobrých šesti a půl stopy. Jeho intelekt je pronikavý a jeho vhled odzbrojující. Intriky a úskoky jsou jeho silnou stránkou. Mordenkainen často poznamenává, že nystulovy zřejmě chybí dobře zakotvený racionální temperament. Nystul není tak znám jako Mordenkainen, Bigby nebo další, dokonce i v jeho rodném Tenhu, kde byl před Velkými válkami považován za chladného a excentrického mága z Rudomostí, s prchavým zájmem o Ehyeh či jeho důvr.
Nystul se narodil v Tenhu před 53 lety do rodiny šlechticů s dobrými známostmi v Nevond Nevnendu, kteří však naneštěstí byli ambiciózní a čelili nepřátelům s ještě lepšími konexemi. I přes dobrou reputaci mezi mnoha jinými šlechtici nedokázali zabránit svému pádu, když intrika s dvorem Vévody Pet'yeu vedla hrdý klan k poškození vzpourou a jejím podněcováním. Šlechtici Nystulova rodu byli odsouzeni za vlastizradu a rod sám rozprášen. Nystul byl svým rodičům odebrán služebníky a vychován v malém klášteře na hranicích Pale. Zde byl přijat do mlé sekty pacifistkých Pholtanových mnichů, žijících blízko Světélkujícího lesa.
Mniši vychovali Nystula dobře, podpořili často nezbednéhého studenta v jeho talentu pro magii, zejména pro iluze. Základní instrukce mu předal mazaný starý kněz jménem bratr Nemonicus, sám posedlý silami vlastními světlu a temnotě. Nystulova permanentní ochrana před zlem je ve skutečnosti Nemonicův dar.
Nakonec získali mniši dostatek peněz, aby mohli poslat Nystula na jich do pravé magické školy v Radigastově Městě uznávané Čarodějné unie. Zde se spřátelil s mladým Ottem, opočívajícím po jednom z jeho občasných pobytů u Nyr Dyvu. I zkušenosti ze svého mládí je Nystul dokázal překonat hlubokým zájmem o svou domovinu a byl to Tenh, kam se nakonec vrátil, když měl svého potulování už dost. Vybudoval si v Rudomostí dům a přijal mladé učedníky. Nedlouho potom přitáhly jeho činy Mordenkainenovu pozornost a ten mu v roce 571 BR nabídl členství v Kruhu Osmi.
Když do Tenhu dorazily války, Nystul udělal co mohl, aby evakuoval Rudomosťany do Urnstu, stejně jako podpořil své rodné proti náporu ze severu a východu. Jeho známost v tomto čase výrazně vzrostla, dokonce i Ehyeh a jeho dvůr se spěšně uchýlili do Radigastova Města pod ochranu hraběnky Belissky. Nystul se již spojil s méně známými organizacemi, nazývajícími se Ochránci Flanů, sestávajícími z mágů, druidů a prastarých vědoucích klanů, z nichž většina unikla před Iuzem a barbary z Hrabnic a Světélkujícího lesa. Od té doby Nystul pracuje na obnově své země.
Osamocen mezi ostatními členy Kruhu Osmi, věří Nystul tomu, že takzvané Raryho zrádcovství není nic jiného než úskok spáchaný buĎ samotným Ketským Arcimágem nebo jiným větším nepřítelem Kruhu, s arcimágem jako důvěřivou obětí. Nakonec kontaktoval Raryho starého druha, Torika Rudosekyrona ze Vznešeného lidu, kterého dotlačil k vyšetřování příčin arcimágova údajného uplacení.
Nystul považuje Starce a jeho ďábelskou suitu za skutečného nepřítele Kruhu a je ochoten zvýšit počet členů Kruhu, nad osm, je-li třeba, aby s touto hrozbou bojovali. Příliv zla a tyranie musí být odvrácen, a on věří, že je třeba začít tam, kde to naposledy začalo, v Tenhu.

Otto, Knz3 (Boccobův)/Kou15: žt. 78, Př. N, Sil 16, Obr 10, Odl 15, Int 17, Mdr 15, Cha 17.
Otto byl účasten záležitostí Kruhu Osmi dřív než tato skupina existovala. V roce 570, když vyšla najevo Robiliarova účast na Iuzově osvobození, Mordenkainen usoudil, že bude dobré mít v merku aktivity tohoto šlechtice. A jelikož se říkalo, že má Lord Robilar schopnost objevit magické špionáže na něj namířené, bylo nutné nastrčit špióna přímo k tomuto mohutnému hostiteli. Když zjistil, že Robilarův služebník, euroz Quij, je zcela nekorumpovatelný (alespoň co se loajality k pánovi týkalo), přistoupil Jestřábský arcimág k prostšímu plánu. Za pomoci svých kontaktů v Almorské prelatuře si vybral magií vládnoucího Boccobova kněze jako krtka. Takže to byl Otto, kdo se vypracoval v Robilarově organizaci a tímto způsobem se stal zakládajícím členem Kruhu Osmi.
Otto je obtloustlý 53 roky starý Oeridián s dlouhými vlasy obarvenými na světle oranžovo a řádně nakadeřenými. Na první pohled vypadá jako fintil, což naznačují i jeho složitě střižená hedvábná a saténová roucha, které tvoří podstatnou část jeho rozsáhlého šatníku. Důkladnější zkoumání však odhalí, že je obdařen jednou z nejbystřejších myslí, jen lehce šmrncnutou excentričností. Svého času jednal hodně jako pravý obraz Zagyga a někteří říkají, že pozornost tohoto poloboha hodně napomohla jeho rychlému postupu na poli mystických studií.
Mágovo první povolání kněžství Bezcitného, a coby Pán vědění v chvástavém Boccobově chrámu Chatholdu, kde strávil většinu svého života než byl vyvolen Mordenkaienem. Z tohoto důvodu je dobrým přítelem jak Ravela Dasindera z Jestřábí tak Riggbyho, který již dávno rezignoval na svou pozici Verbobonské eminence.
Otto miluje cestování. Před válkami se holedbal tím, že navštívil každý civilizovaný Flanaesský stát (a některé velmi necivilizované, aby se neřeklo). Tvrdí, že svá dobrodružství podinkla pro svou lásku k spatřování nových a vzrušujících míst. Ti, kteří ho znají dobře, vysvětlují, že víc než kvůli spatřování míst cestue Otto do exotických zemí kvůli ochutnávání toho, co se tam dá najít. Ve skutečnosti má mág velmi zvláštně očarovaný roh hojnosti, který dokáže napodobit jakékoliv jídlo jednou do roka s tou podmínkou, že to musí být jídlo, které Otto ochutnal v posledních 360 dnech. Otto teto nástroj opatruje a je ochoten mnohých rizik jak magických tak běžných, aby zažil nějaké nové kulinářské potěšení. Některé cety jej zavedly dál na západ, než ostatní členy Kruhu s výjimkou Mordenkainena, a temná tajemství, která se zde dozvědel jej přiměly podivovat se skutečným pohnutkám zakladatele Kruhu.
Nakonec zůstala Ottova strudia blízko kořenům, které sledoval po Jestřábských válkách. Je posedlý strukturou magie na Zamiji, ale narozdíl od Mordenkainena, je toho neorotdoxního názoru, že forma magie a forma hudby mají v sobě něco podobného. Jeho první experimenty v této bolasti zahrnovali směsici hudebních prvků s běžnými magickými kouzly, ale později začal skládat mrazivé árie, jako je jeho Aestrella, které, jsou-li zpívány perfektně produkují ochromující magické účinky. Jeho posledním dílem je skladba pro celý orchestr, která, je-li správně zahrána otevře pouze vizuální bránu zobrazující divoké lesy Arborey. Je to pomalá práce, ale záloha Jestřábské Opery mu umožnila pokračovat bez potřeby dalšího dobrodruhování nebo jiné formy získávání příjmu.

Theodain Eriason, Kou17: žt. 79, Př. ChN, Sil 17, Obr 17, Odl 13, Int 22, Mdr 15, Cha 16.
Theodain Eriason je prvním nečlověkem, který se stal členem Kruhu Osmi, byť úzké vztahy byly organizací udržovány s Princem Třyptoplamenem a Rytíři Luny, stejně jako s vůdci Dolinek.
Eriason je vysoký, vychrtlý vznešený elf s dlouhými černými vlasy protkávanými stříbrem. Jeho pleť je typicky bledá a jeho oblečení nápadné, sestávající z černostříbrného obleku krášleného magickými runami. Jeho chování je chladné a jeho náladu lze často pospat jako protivnou ba jedovatou. Tento vzhled ukrývá bystrý intelekt a náruživou touhu ochránit svou domovinu a zbytek Šeldomarského údolí. Jeho vzpomínky na lidi a události minulých dvou století jsou považovány za encyklopedické.
Tehodain se narodil na západním okraji Hrůzného lesa před takřka třemi staletími. Když se Zemanská liga odtrhla z Keolandu a během své agresivní války vyhlásila nezávislost, jeho rodina překrodčila Javanu a usadila se blízko Mocknotu. Theodain začal žít životem válečníka a strávil velkou část svého mládí patrolováním Žotenů a Malých vrchů kvůli neustálým vpádům. Jeho otec se stal hlavním mluvčím ligy a až po smrti Eriasona staršího v roce 470 Br se Theodain nevěnoval magii. Poté se učil u nohou elfích čarodějů z Hrůzolesa a strávil nějaký čas v magické škole v Gradsulu před tím, než se dal na dráhu dobrodruha, která trvala desetiletí. Zatímco měl nějaký čas základnu v nezávislém městě Melkot ve Skalnatých vrších, Theodain prozkoumal Pekelné výhně, překazil pikle vražedných cechů a živelných kultů v Hulských mokřadech, a dokonce byl mezi prvními, kteří prozkoumali Ztracenou Suelskou stezku, když byla v roce 576 BR objevena.
Theodain přijal záležitosti Kruhu s nadšeným entusiasmem. Drawmidže, Nystula, Otta a Jallarzi považuje za zvlášť sobě podobné a užívá si svých nepravidelných návštěv Svobodného města. K Alhamazdovi Moudrému se chová chladně a na Warnese Hvězdopláště hledí s podezřením (ten jej, naopak považuje za buřiče, který se až příliš často uchyluje k morálně pochybným metodám). V krátkém čase v Kruhu Osmi, Theodain prokázal tendenci otevřeně zpochybňovat Mordenkainenovo vedení, nazančoval alternativy a sarkasticky poukazuje na viditelné slabininy v velkému podráždění vyššího mága. Theodain tlačí Kruh Osmi a jeho spojence do aktivnější role ve zvládání konfliktů na Flanaessu, zejména v Šeldomaří, kde podporuje akce v Geoffu a Steriči stejně jako intervence do Šarlatovým bratrstvem vytvořeného chaosu zachvacujícího oblast Hulských mokřadů. Bigby často žertuje, že přijetím Theodaina nahradili jednoho Tensera jiným.

Warnes Hvězdoplášť, Kou20: žt. 86, Př. N, Sil 14, Obr 18, Odl 16, Int 24, Mdr 17, Cha 17.
Muž, který se měl stát Warnesem Hvězdopláštem se narodil před 57 lety ve městě Leukiš rodičům obchodníkům středního bohatství i vlivu. Když dosáhl příslušného věku a jako třetí syn ze čtyř vykazoval nějaké tendence ke vzdělání místo k věcem obchodnickým, byl Warnes poslán na jih do starého města Seltaren. Zde začalo jeho vzdělání v Urnstském Kouzlomě, malé magické společnosti a škole založené potulnými Suelskými mágy před mnoha staletími. Warnes rychle postupoval a stal se výtečným obecným čarodějem před svou třicátou zimou.
Jeho postup mu vynesl místo mladšího asistenta Vrchního Magického Poradce Vévody, záhadného Urnstského Proroka. Ti dva byli rychle na kordy (říká se, že ten druhý praktikoval temné, zakázané rituály) a Warnes opustil Urnst aby cestoval po Flanaessu a po nějaké době dorazil do Svobodného města Jestřábí.
Do skutečného popředí se Warnes dostal v 575 Br, po zničení piklů jistých tajemné mágyně známých jen jako Tajuplné z Gnatských mokřadů. Tato čarodějnice a její kult získali moc a špatnou pověst během pár předchozích pár let, zastávajíc uctívání různých zvrácených mrtvých sil bažiny. Její groteskní suita zaplavila okolní oblasti, zabíjejíc a mrzačíc lidi, trpaslíky a elfy, dokonce se vydali i do Seladonu. Když její poslední zločin, absolutní ovládnutí ústí Nesseru pokračovalo po zničení královské švadrony nerušeně, Warnes a skupina jeho spojenců se vydala po její stopě. V tom, co se stalo legendárním magickým duelem porazil Tajuplnou v osobním souboji a potopi její zrůdnou věž do bažiny v záblesku praskající energie, která vtáhla Warnese do Astrální sféry. Zde, v dobrodružství si získal svůj nejcenější majetek a svůj přídomek, Hvězdoplášť.
V roce 576 byl Warnes jmenován Vrchním Čarodějným Poradcem Vévody Karlla,čímž vyplnil prázdné místo které zde zůstalo, když o pár let dříve tajemně zmizel Urnstský Věštec. O šest měsíců později byl pozván také na dvůr Hraběnky Belissky.
Warnes vypadá jako gentleman vybroušené elegance. Jeho typicky suelská pleť je osmahlá mnoha lety strávenými venku. Nosí krátký, pěstěný vous a fešný černý klobouk s tmavomodrou stuhou. Jeho magický plášť je černý jako půlnoc a září jako nebesa za bezmračné noci.

< Členové Kruhu Osmi >
Kruh Osmi
Napsal Alnag 20.07.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.38846683502197 secREMOTE_IP: 3.236.225.157