Zamyra

Popis Noriborského království, jeho hor, vod, lesů a strání, jakožto i obyvatel, z pera význačného barda a vypravěče Kuby. :)
Napsal kuba
Obsah článku:

Země Velkého kontinentu

Část první: Noriborské království

Noribor
Nejzápadnější ze všech zemí Velkého kontinentu, křižovatka cest a studnice pradávného vědění Elfského, to jest Království Noriborské. Ze severu omýváno Nardedem (Severním mořem), na jihu Surdedem (Jižním mořem), jenž na západním pobřeží do sebe se prolínajíce, tvoří společnými vodami nekonečný Šeptající oceán. Východní hranici království Noriborského tvoří pás skalisek (Dračí hřebem), táhnoucí se téměř v celé šíři země. Tam, kde hřeben na východ uhýbá, tvoří hranice vody temné řeky Nyrmy. Jedinou zemí sousedící na pevnině s královstvím, jest temný Nazeroth. Rozlohou svou patří Noribor mezi velké země kontinentu.

Hory a skaliska Noriborská

Nejvyšší skaliska musíme hledat na severu Dračího hřebenu, kde do výše pěti mil vypíná se mezi bohy Jazyk hada.
Je-li Dračí hřeben nejvyšší mezi horami Noryborskými, pak Šedé skály (Salanar Jörk) ležící v srdci země, musí býti nejdůležitějšími. Zlaté žíly, jež Šedé skály protínají, jsou zdrojem veškeré moci a bohatství Noriboru.
Mohutné a neprostupné, tak jmenují obchodníci a dobrodruhové Kort Jörk (Obří skály), vypínající se do své mohutnosti na severu země a pevně obepínající poslední místo pobytu Moudrých ze západu - Trodar.
Na jihu pak Železné hory zásobují království svým bohatstvím ať už v období míru či ve stavu válečném. Jediný stálý přístup k železné rudě jest stále pevně střežen a jen jednou v dějinách království Noriborského se stalo, že přísun byl přerušen.
Hory středu; není prý tajemnějšího místa v království. Lidé vyhýbají se tomuto území a temné pověsti obcházejí ho. Hroby starých králů v Půlměsíční vrchovině budí úctu a žaludek stahují neznámým strachem. Nikdo nedovolí si svou zlovolností hroby zneuctít, staré a mocné klatby stráží spánek dávných panovníků.

Moře a jiné vody Noriborské

Z vodstev dozajista nejdůležitějšími pro život Noriboru jsou obě moře, omývající celé pobřeží království. Jak Narded, tak i Surded jsou jedinou spojnicí s ostatními zeměmi Zamyry, když cesty přes temnou zemi Nazeroth již nevedou a mosty v horách jsou strženy. Nejen pro obchod jsou moře důležitá, nýbrž i pro prosté rybáře, kteří z nich trpce vydobývají svojí obživu. Moře u pobřeží Noriboru jsou však nevyzpytatelná a nejeden námořník v nich už našel smrt. Obzvláště Surded zabíjí často, nejen bouřemi přivolávanými bohy, ale i rukou mordýřů, korzárských nájezdníků, padl nejeden smutný život námořníka. Na severu jsou vody temné a studené. Jen směrem do země Lesopánů zde míří bachratá těla lodí a mnohé se ze zimních bouří nenavrací zpět. Na pevnině pak hlavně řeky Namur a Vesera poskytují lidem obživu a obchodníkům usnadňují dopravu zboží a surovin. Mocný Namur pramení v jižní části Dračího hřebene a v původním jazyce starých obyvatel Noriboru jeho název znamená Voda draků. Mocný a silný je jeho proud, kterýž s rostoucí délkou svého toku stále sílí, i když žádný velký přítok neposiluje jej. Věří se, že v něm spočívá život země a prorokové šíříce božské zvěsti říkají, že když opadnou vody Namuru a vody vyschnou, bude to znamenat konec Noriboru, jelikož sama Matka země zanevře na jeho obyvatele a potrestá je za jejich zpupnost. Kdy se to však stane již proroctví neříkají a tok Namuru je stále mocný. I Vesera pramení ve skalách Dračího hřebene. Jedno rameno severně, druhé jižně, proto Jižní a Severní Veserou je nazýváme a u města Daran v soutoku dávají život Veseře velké. Celou šířku země protíná a s přítokem Irtiše pak tvoří velké jezero Ijssel, z kteréhož pak pokračuje ještě posílena bystrou Urgou k moři, kde, rozlévajíc se v mohutnou deltu v Ijsselských bažinách, končí svojí pouť.
Další důležité toky, jež vrásní tvář Noriboru, jsou svatý Torah, tekoucí z Půlměsíční vrchoviny. Lidé o něm pějí básně a věří, že v jeho vodách proudí stará moudrost a síla králů a je proto považován za tok posvátný a léčebný. Divoký kalný Hrun, který každou jeseň každého roku vylévá své dravé vody z koryta a ničí vše, co v cestě mu stojí. A hraniční řeka Nyrma, hluboká a nepřekonatelná, kteráž stojí jako pevná překážka před nájezdy z východu a činí jih nedobytným.

Hvozdy království Noriborského

Z lesů původních, kteréžto po celé ploše Noriboru se rozkládaly, zbývají dnes již jen malé ostrůvky v obklíčení půdy obdělávané.
Největší z původních pralesů je dnes Hraniční hvozd, táhnoucí se od západních krajů Šedých skal až k Dračímu hřebenu. Lesy Hraničního hvozdu nepatří mezi nejbezpečnější místa království. Časté jsou přepady skřetích band, přišedších přes hory z Nazerothu. Po zlatě Šedých skal toužící zkažené zrůdy často napadají hlavní ochranné místo okolí - Zlatograd. Nejstarší ze zbývajících lesů je Olgor na jihu země, obepínající vůkol Půlměsíční vrchovinu. Z původního lesa zbylo jen nejstarší srdce lesa chránící stará tajemství původních obyvatel Noriboru.
Z lesů severních zbývají jen poslední zbytky v okolí Kort Jörk a Legu. Lesy v minulosti zabíraly téměř většinu území severu. Nyní jen zbytky kdysi slavných mohutných hvozdů zůstávají jako úkryt pro místní obyvatele, kteří nikdy nepřistoupili na život ve stálých vsích a obdělávání půdy.
Jen pralesy v okolí Dračího hřebenu udržují si původní mohutnost a temná jsou jejich hluboká srdce. O některých lesích na východní straně hřebenu vypráví se zvláštní příběhy, o tvorech jež v různá zvířata měniti se dokážou, o starých stromech, které se pohybují a dokonce mluví, o čarodějích, kteří mluví s rostlinami. Zvláštní jsou lesy na východě Dračího hřebenu.

Lidé žijící v království Noriborském

Stejně jako v okolních zemích tvoří většinu obyvatel, kromě Nazerothu, Lidé. Od severu k jihu, od západu na východ, tam všude najdeme převážně lidi jako většinu místních obyvatel. I královská rodina už staletí pochází pouze z lidí. Pryč jsou doby, kdy Elfí kapitáni vládli království Noriborskému. Po odchodu Moudrých zůstávají Elfové jen na jediném místě v Noriboru, v kouzelném Trodaru. Na jihu můžeme na několika málo místech nalézti zvláštní rasu malých lidí. Sami se nazývají Hobiti, většina velkých lidí jim však říká Půlčíci. Velkých lidí se straní a žijí ve vlastních vesničkách většinou v dosahu jednoho dne jízdy na poníku od větších lidských sídel.
Jen vzácně se již na území Noriboru objevují Trpaslíci. Po rozporech v minulosti a zřícení mostů v horách na východě trpaslíci již Noribor nenavštěvují. Jen v Legu je možno velmi vzácně potkat trpasličího obchodníka.
Na severu země, po překročení průsmyku v Kort Jörk, žijí poslední potomci původních obyvatel, barbarských kmenů původně obývajících celé území království.

Města a jiná sídliště v Noriboru

Stanice Salag
Města, městečka, vsi a osady - jak by bez nich mohlo stát království pevně na nohou. Nejmenšími stálými osadami, které můžeme v království nalézt, jsou jakési silniční stanice. Unavený poutník či karavana zde nalezne místo k přenocování a možnost ustájení svých koní. Obyvatel zde nebývá vícero než dva tucty. Většími, i když určitě ne stálejšími místy pobytu lidí, jsou dřevorubecké a zlatokopecké osady, často čítající i dvěstě duší. Jen z těch největších se stávají stálé vesnice či malá městečka.
Osada v lese
Právě na vesnicích a malých městech stojí a s nimi padá moc králů. Nespočetně jich můžeme najíti. Roztroušeni po celé ploše království v nich žijí lidé, obdělávají půdu, chovají dobytek a udržují sýpky královské plné. Velikost jejich je různorodá. Nejmenší s padesáti obyvateli, jež se nenápadně krčí na úpatí hor, až po velké vsi čítající i několik stovek obyvatel.
Města Noriborská, jak nádherné jsou jejich paláce a mohutné jejich zdi. Chloubou každé země jsou, centry obchodu, vojenskými přístavy a studnicemi vědění. Města v království jsou téměř tak rozmanitá jak vesnice. Od malých městeček s tisícem obyvatel až po velká, čítající desítky tisíc obyvatel...
< Země Velkého kontinentu >
Historie Noriboru
Napsal kuba 30.05.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14667391777039 secREMOTE_IP: 44.192.44.30